HALLELUJA! JAG HAR SKÅDAT FEMINISMENS ANLETE!
och dess uttryck är Kärlek
avatar

Detta inlägg är nog, som ni säkert kommer att upptäcka, på grund av sitt positiva och omvälvande budskap mitt viktigaste hitintills och jag hoppas verkligen att ni gör en insats och sprider det vitt och brett omkring. Inte för att … Läs mer

En av männen i mitt liv..
avatar

Han bär en flaska  i ena handen Framför dörren till balkongen flyttar han över flaskan till höger hand För att kunna öppna dörren med vänster Han gör så för att smärtan i höger axel gör det omöjligt för honom att … Läs mer

Den politiska palettens spektrum
avatar

Detta var en utmaning, det ska skrivas relativt kort för att vara läsbart i artikelform; och tillräckligt begripligt för att vara värt att läsa. Jag ska inte bli lika filosofisk som tidigare, men rekommenderad förkunskap är Eriks utskällning av postmodernismen. … Läs mer

Genusdebatten och jämställdismen
avatar

Information Jag vill bara kort poängtera att Genusdebatten är en samlingsplats för jämställdister och andra jämställdhetsdebattörer. En tidning typ, där vi skribenter tar upp olika könsfrågor ur ett jämställdistiskt perspektiv (som oftast) för att hålla jämställdhetsdebatten breddad och levande. Jämställdismen … Läs mer