Identitetspolitik for Dummies – En inledning
avatar

Identitetspolitik är numera ett återkommande argument i Sveriges offentliga debatt. Trots detta tycks det vara få som kan definiera exakt vad det rör sig om, vems åsikter som förs fram eller varför. Källkontrollen tycks obefintlig vad gäller ämnet. Detta kan mycket väl vara … Läs mer