Kurslitteratur för genusvetenskap

Denna sida är under konstruktion

”Inledning – Man sa; ”Läs på!”

Många gånger under tiden på Genusnytt fick vi höra av våra åsiktsmotståndare att våra åsikter berodde på att vi var dåligt pålästa. Jag anser naturligtvis det är en kritik som inte stämmer angående oss ”kommentarsfältsherrar”, jag ansåg mig vara påläst och i gott sällskap bland likasinnade vetgiriga människor. Men naturligtvis griper jag mig an uppgiften ändå och har nu läst(eller läst om) tio titlar (böcker, studier eller forskning.) Så jag tänkte ge mig på att problematisera detta materialurval från det ”hela bibliotek” feminismen säger sig ha som tungt stöd.”  – Ninni

Under det rosa täcket” – Nina Björk

”Könet Brinner!” – Judith Butler

”Queerfeministisk agenda” – Tiina Rosenberg

”Det andra könet” – Simone de Beauvoir

”Genus – om det stabilas föränderliga form” – Yvonne Hirdman del 1 , del 2

”Könsskillnadens etik och andra texter” – Luce Irigaray

”Rosa – den farliga färgen” – Fanny Ambjörnsson

”I en klass för sig” – Fanny Ambjörnsson

”Relationer i skolan – en studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9” – Ann-Sofie Holm del 1 , del 2 , del 3

”Genus tar plats i förskolan – en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik” – Annika Månsson m.fl 

Maskuliniteter

Dolf:

Bokrecension: Det heter feminism