Debatt om könsskillnader: Ivar Arpi vs Vetenskapsrådets Generaldirektör som har problem med Vetenskapen
avatar

Så var det dags för svenska myndigheter att göra bort sig – igen. Den här gången är det Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström som försöker skola SvD:s Ivar Arpi och oss andra i vilka åsikter vi skall ha samt få oss alla att ignorera det faktum att de politiska direktiven uppenbarligen resulterat i att vad vetenskapsrådet har problem med – är vetenskapenSpecifikt då de delar som presenteras i Susan Pinkers bok ”The Sexual Paradox – Men Women and the Real Gender Gap” En bok som Vetenskapsrådet inte verkar känna till. Detta kunde inte framgå tydligare i Ivar Arpis replik som börjar med att citera vetenskapsrådets så kallade ”grundläggande antagande”

”Så här inleder Sven Stafström sin replik: ”Vetenskapsrådet utgår från det grundläggande antagandet att män och kvinnor har samma förmåga att forska.” Vad innebär detta? Läser man repliken vidare förstår man att det innebär att Vetenskapsrådet utgår ifrån att män och kvinnor är identiska.”

Det är bara det att vetenskapsrådet inte har vetenskap som styrker att män och kvinnor är identiska. De har politiska direktiv från regeringen att de skall konstruera män och kvinnor att BLI identiska. Precis som jag tog upp i förra inlägget blir detta sedan en ursäkt till könskommunism – som inte fungerar. I brist på framgång i att uppnå direktiven och stående med tydligt olika utfall mellan män och kvinnor så har statliga tjänstemän börjat med ren förnekelse av vetenskap och verklighet där de tar saker för givna utan att bry sig ett dugg om hur fakta ser ut. Som Ivar Arpi konstaterar:

Detta är vanligt hos vänsterinriktade samhällsvetare – att förutsätta att alla utfall som visar skillnader mellan män och kvinnor är resultatet av snedfördelad makt, förtryck, normer eller diskriminering. Endast utfall där män och kvinnor ej avviker alls från varandra kan med det synsättet sägas vara jämställda.

Observera att vad samhällsvetarna förutsätter inte bara saknar vetenskapliga belägg utan även leder till direkt konflikt med vad det finns vetenskapliga belägg för. Ivar Arpi har läst på ämnet och redogör för några av de största problemen med regeringens jämställdhetsmål. Nämligen att det finns åtskillig forskning som visar att män och kvinnor skiljer sig åt biologiskt  vilket påverkar utfallen på aggregerad gruppnivå inte minst forskningen om mäns högre variabilitet (fler genier är män, fler idioter är män)

Men som jag skrev i artikeln som publicerades i måndags finns åtskillig forskning som visar att kvinnor och män skiljer sig åt biologiskt, vilket får konsekvenser på gruppnivå. Intressant i sammanhanget är även att en del forskning visar att mäns normalfördelningskurva är mer utdragen än kvinnors vad gäller begåvning, vilket betyder att de oftare återfinns i extremerna (Johnson, Carothers & Deary, 2008Wai, Putallaz & Makel, 2012). Kvinnor är alltså mer normala.

Där stannar Arpi men det stannar inte där. Även om man har uppnått de magiska 50-50 någonting i ett mätvärde som regeringen befallt så har nämligen forskning ledd av bland andra Professor Jordan Peterson vid University of Toronto visat att det döljer sig stora könsskillnader även bakom jämställda siffror vilket innebär att vad regeringen kräver är en omöjlighet. Om vi tar som exempel hur vetenskapsrådet vill ha lika många manliga och kvinnliga professorer och menar att man sedan har uppnått jämställdhet. Men stämmer det?

i Sverige finns det tre gånger så många manliga professorer som kvinnliga, vilket antyder att män och kvinnor inte har samma förutsättningar att forska. Detta är djupt oroande och något som såväl universitet och högskolor som forskningsfinansiärer måste verka för att ändra på.

Nej det stämmer inte alls. Det kollapsar redan på första nivån i hur det ser ut på skolorna. Män och kvinnor har inte samma preferenser (intressen) från början vilket vi ser tydligt i studier som Su, Rounds & Armstrong: ”Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests”

”The present study, however, revealed substantial sex differences in vocational interests. The largest difference between men and women was found along the Things–People dimension, with men gravitated toward things-oriented careers and women gravitated toward people-oriented careers.”

Könen blir därför varken jämt fördelade i akademiska discipliner eller i deras underkategorier. Fler män är ingenjörer som jobbar med teknik, fler kvinnor är läkare som jobbar med människor, eller genusvetare som jobbar med det politiska uppdraget att ondgöra sig över att fler kvinnor inte jobbar med teknik – vilket skapar den absurda situationen att många kvinnor som inte själva vill bli ingenjörer klagar över att inte fler kvinnor blir ingenjörer. Inte helt olikt Jennifer Wegerups tanke om att ”intellektuellt ta avstånd” från riktiga män som hon sedan privat inte alls tar avstånd från.

Att man också ibland tänder på sådant som man intellektuellt tar avstånd ifrån behöver inte heller vara förkastligt…

Hur förkastligt vi tycker det vara är dock helt irrelevant för det förstör definitivt förmågan att uppnå statistiska jämställdhetsmål i teknik att kvinnor inte vill vara tekniker men gärna vill vara genusvetare som får ondgöra sig över brist på kvinnor som är tekniker. Och även om kvinnorna ville vara tekniker så skulle vissa teknikfält bli mer populära än andra hos kvinnor med följden att man lik förbannat får en stor könsobalns i de fält som kvinnorna gillar minst. Så här ser verkligheten ut som vetenskapsrådet tycks ha förträngt: Häng med så leker vi leken:

Även om vi har lika många män och kvinnor….

Även om vi har lika många män och kvinnor som är akademiker så har vi exempelvis fler kvinnor som är humanister och fler män som är naturvetare och även om vi har lika många män och kvinnor som är humanister så har vi exempelvis fler män som är historiker och fler kvinnor som är i kommunikation. Och även om vi har lika många män och kvinnor som är historiker så har vi exempelvis fler män än kvinnor som väljer militärhistoria och fler kvinnor än män som väljer sexuell historia och så vidare och så vidare i all evighet.

Alltså har vetenskapsrådets påståenden om jämställdhet ingen trovärdighet alls. Vilket bara blir alltför uppenbart när vi ser till arbetsmarknaden. Något Jordan Peterson påpekade under sin Channel 4 intervju med Cathy Newman som nu visats över 7,4 miljoner gånger. Han påpekade att lika utfall inte sker eftersom män och kvinnor inte är likadana, inte kommer att bli likadana och inte frivilligt komer att ordna sig på det viset. Det var oss i Skandinavien han hade som exempel (13.25).

CN: Is gender equality desirable?

JP: If it means equality of outcome then almost certainly its undesirable thats already been demonstrated in scandinavia

CN: What do you mean by that? Equality of outcome is undesirable?

JP: Well, men and women wont sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it on their own accord. I´ve already seen that in scandinavia. It´s 20 to 1 female nurses to male or something like that and approximately the same male engineers to female engineers and thats a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law.

Faktum är att vi inte behöver begränsa oss till att bara säga hur det ser ut i Sverige. Vi kan VISA hur det ser ut i Sverige också. Här kommer något för verklighetsförnekarna att suga på. Enligt den definition av jämställdhet som vu har fått angiven – hur mycket jämställdhet tycker ni de här människorna kan visa upp ? Här är en behändig bild som visar den verklighet som Professor Peterson uppmärksammat. Se själva!

Om vetenskapsrådets utgångsläge är att kvinnor och män skall vara likadana så är det ju bara för dem att konstatera att vetenskapsrådet och andra i samma position som dem måste vara misslyckade klåpare också. Om man säger att man har uppgiften att skapa jämställdhet när man samtidigt har det här resultatet att visa upp vad har man då gett för bild av sin egen kompetens? Myndighetssverige måste lida av kogntiv dissonans om man går runt och deklarerar att män och kvinnor är likadana med statistik som inte mer tydligt kunde visa motsatsen.

Vad ni ser i ovan statistik är dock precis vad The Sexual Paradox förutsäger. Nämligen att ju högre frihet kvinnor har att inte behöva bli ingenjörer ju färre kvinnor kommer att vilja bli ingenjörer. Vi har inte en massivt könssegregerad arbetsmarknad på grund av brist på jämställdhet. Vi har en massivt könssegregerad arbetsmarknad på grund av jämställdhet. Om man tar bort 100% av samhällets påverkan på kvinnor så får man 100% av biologins påverkan på kvinnor kvar.

Alternativt så kan man fortsätta hävda att män och kvinnor har samma förmåga men då borde man med det här resultatet också betrakta sig själv som ett totalt misslyckande.

Kommentarer

Debatt om könsskillnader: Ivar Arpi vs Vetenskapsrådets Generaldirektör som har problem med Vetenskapen — 54 kommentarer

 1. Mycket intressant. Hur stor andel av arbetskraften står dessa 30 yrken för? Som ”bäst” står det underrepresenterade könet för en tredjedel av arbetskraften, men det vanligaste är runt en femtedel eller lägre. Kanske 15 procent i snitt?

 2. Det riktigt intressanta skulle vara att införa medborgarlön och sen se vad folk skulle ägnat sig åt och hur.

  Skulle tex vården av äldre se likadan ut? Kvinnor skulle kanske starta egna mindre kollektiva vårdboenden. Som man kan se i tabellen är kvinnor också överrepresenterade i hemvård. Något kvinnor inte ens fick betalt för förr. Hur skulle allt detta se ut om vi hade medborgarlön?

 3. För som det är nu är folk egentligen inte fria att välja. Man måste ha ett jobb, annars straffas man ut. Både socialt och ekonomiskt.

 4. ’President Trump says violence in video games and movies is responsible for shaping young people’s thoughts. “They’re so violent.”’

  Trump är en SJW som hatar gamers. Topp 10 värsta förräderierna i anime Smile

 5. Om Arpiss och Tafsaren kunde något om vetenskap så skulle de veta att det svenska exemplet inte uppfyller kraven på en studie som kan visa kvinnor och mäns medfödda preferenser.

  Inget om heterogentitet, inga olika populationer att jämföra med, ingen vedertagen hypotes, ingen vedertagen definition av vilka resultat som ska medföra att man förkastar hypotesen.

  Varför tror ni varelser att allt omkring er är ett resultat av objektiva, rationella, vetenskapliga humanister? Ni tror ju inte ens på det själva – så fort man kritiserar något ni har en känslomässig koppling till så skriker ni istället ”VI BRYR OSS INTE OM SKAVANKER, FELAKTIGHETER ELLER ORÄTTVISOR FÖR DET ÄR BÄTTRE ÄN ATT BO I EN HYDDA VILKET VI BESTMÄMT ÄR DET ENDA ALTERNATIVET”.

 6. Bra artikel!
  Perfekt material för en diskussion i en skolklass.
  Hoppas någon lärare läser detta!

 7. Man kan ju anonymisera ansökningarna så ser man inte vilket kön de sökande har.
  Ett enkelt sätt att lösa problemet, om det nu finns något problem.

 8. @Axel Edgren:

  ”Om A och B kunde något om vetenskap så skulle de veta att det svenska exemplet inte uppfyller kraven på en studie som kan visa kvinnor och mäns medfödda preferenser.”

  Det spelar ingen roll om preferenser är medfödda. Det är en liten miss av Arpi att skriva det. Jag kan ämnet bättre än han och du förväxlar debatten om förmågor med debatten om preferenser. Det argument du nu försöker med har nämligen – som du kommer att märka – negativa konsekvenser för dig. De är för viktiga att ta här de kommer i separat kommentar.

  ”Inget om heterogentitet, inga olika populationer att jämföra med, ingen vedertagen hypotes, ingen vedertagen definition av vilka resultat som ska medföra att man förkastar hypotesen.”

  Naturligtvis inte, det är ingen hypotes att människan har medfödda tendenser det är fastslagit faktum att det är så så. ”The Blank Slate” däremot är en hypotes som det saknas vetenskapliga belägg för vilket är anledningen den drivs med politik, personangrepp och censur.

  ”Varför tror ni varelser att allt omkring er är ett resultat av objektiva, rationella, vetenskapliga humanister?”

  Nu har du missförstått saker. Du skall inte prata om vad vi förespråkar jämfört med hittepåfantasier, du skall prata om vad du själv förespråkar och varför det är bättre . Vi har nämligen inte ideologi som religion. Det vi tror på kommer nämligen av hur alternativen i riktiga livet ser ut vilket är anledningen jag numera påpekar Jämfört med vad? varje gång den där retoriken förekommer

  ”Ni tror ju inte ens på det själva – så fort man kritiserar något ni har en känslomässig koppling till så skriker ni istället.

  Men nu får du ge dig och sluta med dumheter! Som jag påpekar ovan (läs!) är det ju DU SJÄLV som bestämmer vilka alternativen är. Du har rätt i att vi svarar att det är det ENDA alternativet. Givetvis finns det bara ETT alternativ i debatten när den ena sidan inte presenterar något eftersom den är för upptagen att beskriva allt som de – jämfört med hittepåfantasier – tycker är fel med andra för att ens presentera ett eget alternativ.

  Det är ju bara att se på hur du använder ordet ”kritiserar” som om det vore en magisk pekpinne med vilken du får riva ner andras arbete utan att behöva göra något eget arbete.

 9. @Axel Edgren:

  ”Om A och B kunde något om vetenskap så skulle de veta att det svenska exemplet inte uppfyller kraven på en studie som kan visa kvinnor och mäns medfödda preferenser.”

  Om du förstod vad du sade hade du inte sagt det. Argumentet mot biologi kan användas mot förmågor men att tro det bara är att säga samma sak om preferenser är att totalt missa de konskvenser den sortens påståenden har för dig själv.

  Låt för diskussionen säga att du har rätt och preferenser är kulturella. Vad händer då? Jo då menade du just att det är bara är att placera dig själv i en annan kultur så slutar du ha de åsikter och värderingar du just lade fram. Varför skall vi bryr oss om dina åsikter om de bara är en social konstruktion enligt dig själv?

  BOOM!

 10. ””The Blank Slate” däremot är en hypotes som det saknas vetenskapliga belägg för ”

  Bra att ingen tänker sig att det är det enda alternativa förklaringsmodellen till ”En massa kvinnor har en naturlig fallenhet för underbetalda, undervärderade jobb som sliter ut deras leder”.

  Vi lär kvinnor att uppoffra sig och ta på sig en massa till försakelse för annat, att det är naturligt för dem att ta hand om saker andra män inte orkar med eller, om det inte tycks finnas något män omkring har negligerat, hitta på nya projekt att ta sig för för att få uppskattning.

  ”Låt för diskussionen säga att du har rätt och preferenser är kulturella.”

  Inte kulturella. Människor kommer alltid vilja lyfta fram män och trycka ner kvinnor, bara i olika grad. På samma sätt som vi har en tendens att vara livrädda för nya språk, nya hudfärger, nya typer av byggnader, nya klädval med mera med mera.

  Människor är inte speciellt bra på att vara människor.

  ”du skall prata om vad du själv förespråkar och varför det är bättre”

  Kapitalismens och neoliberalismens första budord är väl ”Folk ska få utifrån meriter, inte fördomar, annars blir det inte bra.”

 11. ”Alternativt så kan man fortsätta hävda att män och kvinnor har samma förmåga men då borde man med det här resultatet också betrakta sig själv som ett totalt misslyckande.”

  (min fetning)

  Vad menas med ”förmåga” här?

 12. @Axel Edgren:

  ”Bra att ingen tänker sig att det är det enda alternativa förklaringsmodellen till ”En massa kvinnor har en naturlig fallenhet för underbetalda, undervärderade jobb som sliter ut deras leder”.”

  Sådan tur då att folk i allmänhet jobbar för att de har naturlig fallenhet och inte för att de måste av försörjningsskäl? Också himla tur att hur väl ett jobb är avlönat inte har ett dugg att göra med antalet personer som kan och vill göra det. Vi bor i Sovjet och marknadsekonomi finns inte.

  ”Vi lär kvinnor att uppoffra sig och ta på sig en massa till försakelse för annat”

  Precis, vi säger åt män att göra alla de mest farliga och riskabla saker som behöver göras för att vi som samhälle mår dåligt av att kvinnor skadas samt för att vi tycker den som är jättestark skall vara jättesnäll, vi har massivt större förluster hos män jämfört med kvinnor genom hela livet och sedan försöker vi inbilla dumbommar att tro att det är kvinnor vi lärt uppoffra sig? Allt fler KVINNOR ser igenom den lögnen!

  ”att det är naturligt för dem att ta hand om saker andra män inte orkar med eller, om det inte tycks finnas något män omkring har negligerat, hitta på nya projekt att ta sig för för att få uppskattning.”

  Ahh precis, för det är så vanligt att män får uppskattning att män aldrig hittar på onödiga saker för att bli beundrade? Fråga:Hur många kvinnliga medlemmar hade Jackass? Och när var det sist du såg en kvinna frivilligt göra en volt och slå i ett bord med huvudet före?

  ”Inte kulturella.”

  Jo kulturella, det är de två alternativ som finns för preferenser. Man kan födas med dem eller så kan man lära sig dem av vad man har omkring sig. Du exempelvis påstår ovan att kvinonr lär sig uppoffra sig. Men du bevisar det inte du bara påstår det.

  ”Människor kommer alltid vilja lyfta fram män och trycka ner kvinnor, bara i olika grad.”

  Du bara påstår det också du ger inga bevis som styrker det. Tvärtom så lyfter man fram kvinnor och trycker ner män och det gör man genom att påstå att man slåss mot det omvända, vilket aldrig bevisas och det är du ett klart exempel på för du trycker också ner män – som om du trodde det var något originellt som ingen annan gjorde,.

  ”På samma sätt som vi har en tendens att vara livrädda för nya språk, nya hudfärger, nya typer av byggnader, nya klädval med mera med mera.””

  Fel. Vi har ingen tendens att vara rädda varken för språk, hudfärg, byggnader, kläder eller liknande. Vi har en tendens att inte vilja byta ut det som är BÄTTRE mot det som är SÄMRE. Detta står i vägen för folk som fått mångfald på hjärnan för de har inbillat sig att det är ett självändamål att byta ut saker som fungerar mot saker som inte gör det.

  ”Människor är inte speciellt bra på att vara människor.”

  Jaså, jämfört med vad då? Rymdvarelser? Sagofigurer? För om människor inte är vad du tror är människor var i helsefyr får du din uppfattning om vad människor skall vara? Från Skynet? Från Sauron? Om inte ens människor kan vara vad du menar är en ”människa” då är det nog dig det är fel på. Inte människorna.

  ”Kapitalismens och neoliberalismens första budord är väl”

  Uppenbarligen det ENDA alternativet precis som jag sade. Du har ju helt omöjligt att prata om något annat. Jag har påpekat det flera gånger men du kan helt enkelt inte hålla dig från att återgå till din gulliga kritiska teori som är värdelös för du vill ersätta saker utan att ha något att ersätta dem med.

 13. @Jenny:

  ”Vad menas med ”förmåga” här?”

  Som Ivar Arpi påpekade framgår det av texten (SvD) att vad vetenskapsrådet menar med förmåga bedöms utifrån kollektiva resultat. Alltså lika antal eller lika andel. Om kvinnor och män har samma ”förmåga” betyder det att kvinnor som grupp skall producera lika stort antal X som män som grupp.

  Jag twittrade med Professorn i molekylerbiologi Agnes Wold om frågan. Hon hänvisade mig bland annat till Helen Drylers utredning 2006 åt högskoleverket och här är Drylers kommentar.

  ”Det är dubbelt så svårt för en kvinna att bli professor. Bland de kvinnor och män som doktorerade 1991 hade åtta procent av männen blivit professorer tolv år senare, men bara fyra procent av kvinnorna.”

  http://forska.vr.se/nummer/2006/nr22006/akademiskjamstalldhetharforhinder.4.47049d691193c95625a80003656.html

  Så vad ”lika förmåga” betyder enligt myndigheterna är ”lika antal” eller ”lika andel”

 14. ”Precis, vi säger åt män att göra alla de mest farliga och riskabla saker som behöver göras”

  Nej, men vi manipulerar dem till att göra det.

  ”vi har massivt större förluster hos män jämfört med kvinnor genom hela livet”

  Men fortsatt små siffror. Andelen kvinnor som får hela sina liv försämrade av vårt enträgna arbete med att sänka deras inkomster och sabotera deras karriärer är högre.

  ” Fråga:Hur många kvinnliga medlemmar hade Jackass? Och när var det sist du såg en kvinna frivilligt göra en volt och slå i ett bord med huvudet före?”

  Fråga: Varför ska vi bry oss om att Chan gjorde egna stunts?

  ”Tvärtom så lyfter man fram kvinnor och trycker ner män ”

  Det är därför miljontals män, inklusive män i media, ville lyncha Clinton för saker som nu Trump får göra utan att någon ens frågar Sarah Huckabee Sanders, den mest attraktiva kvinnliga Trumpanhängaren i världen, om det? Hur är det med mailsäkerheten inom Vita Huset?

  Folk tycker illa om kvinnor, helt enkelt.

  ” Vi har en tendens att inte vilja byta ut det som är BÄTTRE mot det som är SÄMRE. ”

  Jo, vi bytte Obama mot en man som våldtog sin fru efter en jobbig hårsäcksoperation, för att han lovade en miljard job inom den rena kolindustrin. Om du tror att jag är kapabel att förlåta mänskligheten för det, så har du fortfarande inte förstått vilka krav jag ställer på mig själv och andra människor.

 15. @Axel Edgren:
  ”Vi lär kvinnor att uppoffra sig och ta på sig en massa till försakelse för annat…..”

  Som om det skulle vara specifikt för ”kvinnor”….

  Jag själv (liksom många av mina manliga polare) är uppfostrade att se till att vi kan försörja vår familj, även om vår partner inte skulle bidra ekonomiskt (av val eller ofrivilligt). Det är de flesta ”riktiga män” uppfostrade till (liksom en del moderna kvinnor). Det ger familjen den frihet som behövs för att som enhet forma vår framtid, dock offrar man ju en del av sig själv. Men för min del är det helt naturligt, de som både vill ha kakan och äta den (ha allt, men leva som singel) är framtidens största fiende.

  Så sluta framställa det som om det skulle vara ett problem att ”försaka sig själv” för sin familj (hur den nu ser ut), men jag förstår att såna som du ser det som ett problem eftersom du själv saknar viljan och förmågan att bära nån annan genom livet. Det är helt enkelt bara tragiskt. Tur för dig att vi andra byggt en fungerande välfärdsstat för dig och dina gelikar……

 16. @Frogfish:

  En del moderna kvinnor? Du menar alltså ungefär alla svenska kvinnor? Ahh alltså är vi ”riktiga kvinnor” precis som ”riktiga män”. Gött vi finns och vi är riktiga kvinnor, där är svaret på hela det förra blogginlägget.

  Tills vi inom en snar framtid blir ersatta av robotar, som inte behöver vara riktiga eller oriktiga, men är heller aldrig sjuka eller föder barn.

 17. Robotar som inte höjer sexualiteten på kontoren utan klär sig i sina blåa Mao- pyjamasen utan matchande rött läppstift och högklackade. Till skillnad från sexrobotarna som tagit alla prostituerades plats för de är gratis och klagar inte på våldsamt sex. Och förhindrar därmed antalet våldtäkter på ”riktiga kvinnor” som de prostituerade gjorde förr.

 18. @Jenny:
  Jo, en del moderna kvinnor.
  Jag finner det ganska ovanligt att hitta kvinnor som ser det som nåt naturligt att försörja nån mer än de själva, medan de tycker det är väldigt naturligt att män ska göra det. Ekonomisk självständighet betyder helt olika saker för män och kvinnor enligt min erfarenhet.
  Det beror säkerligen på könsroller, och de är inte alltid av ondo.

  Men det var inte poängen i mitt inlägg till Axel. Poängen var att det är ganska meningslöst att peka ut kvinnor som offer som försakar allt, medan män inte skulle göra det.

  Sen håller jag inte med dig angående robotar. Jag tror det är ganska långt borta tills de föder barn.

 19. Robotarna kommer bli övermänniskorna (arierna) som Hitler drömde om. Vi andra går ute på fälten i gummistövlar och flera lager kläder och odlar och skördar vår egen mat. Eller om miljöförstöringen gjort så att Golfströmmen tagit en annan väg och vi tvingats utvandra söderut, då har vi kanske sandaler och kaftaner på oss.

 20. @Frogfish:

  Ja vi alla är uppfostrade att försörja oss själva och när vi får barn är alla, både män och kvinnor, uppfostrade att försörja dem. Annars skaffar man inte barn. Förutom idioterna som varken mentalt eller ekonomiskt borde skaffa barn, men gör det ändå.

  ”Sen håller jag inte med dig angående robotar. Jag tror det är ganska långt borta tills de föder barn.”

  Robotar kommer aldrig att föda barn eftersom de inte är däggdjur (eller reptiler), det var det jag menade.

 21. @Jenny:
  ”Ja vi alla är uppfostrade att försörja oss själva och när vi får barn är alla, både män och kvinnor, uppfostrade att försörja dem.”

  Min erfarenhet är att män uppfostras till att försörja andra från början. Och då menar jag inte dagens generation som bor ”hemma” tills de kan ta ut pension.

  Men det finns säkert olika erfarenhet av detta, och känns som ett hamsterhjul att debattera.

  Men om att robotar inte kan få barn verkar vi ju vara helt överens.

 22. @Jenny:
  ”För som det är nu är folk egentligen inte fria att välja. Man måste ha ett jobb, annars straffas man ut. Både socialt och ekonomiskt.”

  Ett fritt val inom givna förutsättningar är det alltid, men det finns visserligen de som hävdar att val aldrig kan vara fria.

  Jag gissar att det du menar är att man bakar samman samhällets värdering med den personliga i valet, vilket väl är riktigt på sätt och vis, men framför allt avslöjar det den personliga värderingen av ekonomiska förutsättningar.
  Valet är faktiskt fritt, men det innehåller flera värderingar och det enskilda valet blir inte så lätt att tolka. Statistiskt är det ett mindre problem eftersom man kan jämföra likartade yrken med olika ekonomiska förutsättningar eller olika yrken med samma ekonomiska förutsättningar.

 23. Precis! Jag håller med om att män manipuleras till att riskera sina liv och sin hälsa för andra mäns girighet och fåfänga.

  Jag tittar ofta på krigsfilmer. Många är producerade i USA. Många och åter många har fått bidrag från den amerikanska militären. Och det är samma budskap i ALLA dessa filmer!

  För det första är det det onda mot det goda, helt enligt bibeln. Det goda är det västerländska, läs USA. Den amerikanska soldaten (mannen) är ofta den som förhindrar det onda från att ta över och förstöra. Den amerikanska soldaten (mannen) uppoffrar sig utan att tveka det minsta för sitt land och för sin familj. Han gör den yttersta uppoffringen en människa kan göra, han offrar sitt liv. Och enligt manipulationen är det det vackraste man kan göra.

  Och när soldaten (mannen) ska skickas på rent kriminella jobb såsom invasionen av Irak 2003 då har de fanimej lyckats koka ner det till ”Du slåss för din broder bredvid dig”.

  Och varje generation män i USA går på det!

  De har ett enormt maskineri som ska smörjas, underhållas och rättfärdigas. För detta behöver de villiga män därav manipulationen. Det är därför filmer som ”Thin red line” och ”Apocalypse Now” inte får bidrag från militären.

  Vietnam, Irak, Afghanistan osv de vet knappt var de är, men offrar sig villigt för sitt land.

  Detta har de fått till ”en riktig man”.

  ”En riktig man” som de skiter totalt i när han kommer hem. Men offrade sig det gjorde han.

 24. Detta är en spetälska som går genom alla samhällen på jorden. Unga män lär sig inte att tänka självständigt, de lär sig inte att ifrågasätta. Detta förstör mer för män än någon feminism någonsin kan göra. (Och nu menar jag globalt, inte bara USA eller Sverige).

  Och det kvinnliga, vårda, sörja för, reparera, se om, sköta, osv det är undervärderat. Det gjordes gratis för det togs för givet. Det var inte lika viktigt. Och det är så fortfarande.

 25. Det har blivit en obalans mellan det kvinnliga och manliga. Och mellan det kapitalistiska och det minimalistiska. Fler måste nog lära sig att leva minimalistiskt innan robotarna ersätter oss. Och lära sig laga mat och laga kläder.

 26. @Frogfish:

  Fast vi lever ju med USA. Och du pratar också om ”riktiga män”. Det finns många män som varken orkar eller vill vara ”riktiga män”.

 27. @Frogfish:
  Inte så mycket hamsterhjul, det finns inget kvar att debattera.
  Det spelar ingen roll om man tittar på nedlagd tid, värderingar eller utfall, i samtliga avseenden så prioriterar kvinnor ned försörjningen. Det är också värt att notera att kvinnor även värderar mäns inkomst högre än män värderar kvinnors inkomst, speciellt potentiella partners. Inte heller någon direkt brist på forskning på området, däremot stor brist på människor som tar till sig forskningen.

  ”Men om att robotar inte kan få barn verkar vi ju vara helt överens.”

  Det är knappast någon omöjlighet att man inom en nära framtid skulle kunna få fram en fungerande artificiell livmoder, men det verkar något perifert för diskussionen.

 28. @Jenny:
  Vi lever även med Saudiarabien, men jag identifierar mig inte så mkt med dem ändå.

  Och det du (jag vill dö) och jag (jag vill försörja min familj) menar med ”riktiga män” verkar vara helt olika saker. Är man död kan man inte försörja nån.

  Och jag vet att det finns många som inte vill/orkar vara ”riktiga män”. Men de åker snålskjuts på oss andra (”riktiga män och kvinnor”) som ser till att de kan köra sitt egorace, dvs bo hemma och tills de är 40.

 29. @Andreas:
  Könsrollerna är varken nån hemlighet eller bara av ondo. Det problematiska (som du även säger) är att de förnekas.
  I min värld är rollfördelning inom enheten (familjen) snarare en förutsättning för att lyckas bra, inte ett problem. Men det kommer aldrig gå in i huvet på bla feminister, och så länge de är olyckliga får ju ingen annan vara lycklig….

 30. @Jenny:
  En tämligen tillställd naivitet och förvirring även i det första fallet och speciellt för den här debatten hade kanske varit mer klädsamt med några seriösa argument istället för tillställd ironi i syfte att undvika argument.
  Om nu inte syftet är att bekräfta myterna om någon sorts könsrelaterad oförmåga att argumentera annat än på emotionell grund förstås, men då kan jag bara önska lycka till med ”jämställdheten”.

 31. @Andreas:

  Eller så kan jag ju göra en mycket lång utläggning om bakgrunden och skillnaden mellan polis och militär. Trots att du aldrig ens diskuterade det, inte ens nämnde det eller bad om det. Och sen när du blir irriterad förminska dig genom att kalla dig känslosam (eller förvirrad och naiv).

  Det hade varit mer klädsamt med en ursäkt. Men att be om ursäkt ser svensken som svaghet.

 32. @Andreas:

  Alla argumenterar på emotionell grund även du. Även om du försöker snirkla in det i avancerade meningar. Alla stora och små beslut baseras på känslor.

  Och den enda jag undviker att argumentera med är med dig.

 33. @Frogfish:

  ”Vi lever även med Saudiarabien, men jag identifierar mig inte så mkt med dem ändå.”

  Det är för att vi inte ser ut som dem och lever i en helt annan kultur.

  ”Men de åker snålskjuts på oss andra (”riktiga män och kvinnor”) som ser till att de kan köra sitt egorace, dvs bo hemma och tills de är 40.”

  Jag syftade mer på tex psykisk sjukdom som man ju inte kan hjälpa.

  Sen också fenomen som tex att unga män inte klarar av kraven från samhället och flyr in i en annan värld där de sitter och spelar dataspel 24/7 eller blir beroende av porr osv. Beroende är en sjukdom som slår ut människor socialt.

  Eller i Japan där kvinnor förväntas bli hemmafruar när de får barn och därför skaffar färre japanskor barn.

  Och japanska män har visserligen fått bättre arbetsvillkor, tex lite längre semester osv, men de förväntas jobba ännu mer. Och många unga japanska män har jobbat ihjäl sig. De dör pga krav och förväntningar.

  Så många japanska unga män checkar ut från samhället precis som de som fastnar i tex dataspel och porr. Ett beroende ger tröst och trygghet blir en identitet. Och de flesta vill fly. För många är det en ansträngning att bara gå utanför dörren och kräver mod.

 34. Men jag menar att där måste finnas en mellanväg för män. Det kan inte handla om att antingen jobba ihjäl sig, fastna i ett beroende och slås ut eller att checka ut från samhället. Eller så är ”checka ut” lösningen.

  Genom att drastiskt sänka sina utgifter kunna gå ner till att jobba 20 timmar/vecka. Leva minimalistiskt. Ha ett fåtal vardagsprylar, nästan aldrig köpa nytt, reparera allt osv. Hjälpa grannfamiljen med att bygga deras hus så att de hjälper dig med ditt hus osv.

  Jag har en kompis som hittade sin vinterjacka i en container och den tvättade han tre ggr och nu har han haft den i fem år. Den är jättebra. Likadant med skor och han hittar jättefina livsmedel utanför affärerna i deras containrar också. Han lever mycket snålt och har till och med kunnat spara.

  Och skulle inte föräldrar kunna ha kollektiv barnomsorg. Som var mycket billig eller gratis.

  Osv. Vi skulle inte behöva jobba så mycket. Jag har aldrig på 38 år träffat en människa som inte skulle vilja jobba mindre och som inte har klagat på att jobbet tar för mycket av fritiden. ALLA har velat jobba mindre.

 35. Antagligen för att man inte jobbar för sig själv och egentligen inte känner någon samhörighet med ett aktiebolag- jobb.

 36. Jag läste en intressant krönika på Aftonbladet om just biologiska skillnader:

  Naturligt vara född i ’fel kön’

  Biologen Henrik Brändén om processen som påverkar fostret:

  Inte ens i början är könet antingen eller

  Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

  Fostret i mammas mage badas i testosteron vilket påverkar en rad egenskaper som skiljer mellan könen.

  Åter har diskussionen blossat upp om människors rätt att själva avgöra vilket kön de har. Åter flyger tvärsäkra påståenden runt om vad som är ”naturligt” och hur det ”rent biologiskt fungerar”. Åter sliter jag mitt hår av förtvivlan över att folk säger sådant utan minsta aning om vad modern biologisk forskning egentligen visar.

  Tittar vi på forskningsfronten kring den biologiska aspekten av könsprägling (ja, jag vet, då måste man läsa vetenskapliga översiktsartiklar på engelska) är det nämligen så här:
  Det finns biologiska system i männi­skokroppen som påverkar massor av saker som har med fortplantning och kön att göra. Både i underlivet och i huvudet.

  De börjar alla med hur ens könskromosomer ser ut, och i normalfallet leder en Y-kromosom till att fostret tidigt under utvecklingen får ett kraftigare bad av testosteron än foster utan Y-kromosom. Men badet är olika kraftigt hos olika personer, och det finns en överlappning mellan de som har och inte har Y-kromosom. Inte ens i början av processen är det hela alltså binärt.

  Styrkan på detta bad påverkar sedan en massa saker. Nere i underlivet är det hela tämligen enkelt. Lite testosteron gör att man får snippa, mycket att man får snopp. De allra flesta (men inte riktigt alla) får tydligt antingen eller.

  Uppe i hjärnan är det mer komplicerat. I några små nervknippen inne i hjärnans äldsta delar kommer mängden testosteron att avgöra hur starka två reflexbågar blir. En som sätter igång en arketypiskt kvinnlig samlagsrörelse (svankning) och en som sätter igång arketypiskt manliga (bestigning och juckande). Här är det dock inte frågan om antingen eller, utan relativa styrkor. Vi har alla bägge reflexerna.

  På ett annat sätt, och under en delvis annan del av fosterutvecklingen, kommer mängden testosteron att påverka sannolikheten att tända på män respektive kvinnor. Mycket testosteron ger hög sannolikhet att tända på kvinnor, lite ger högre sannolikhet att tända på män. (Observera orden ”påverka” och ”sannolikhet”. Testosteronbadet är bara en av flera inblandade faktorer.)

  Dessutom tyder mycket på att testosteronhalten påverkar en rad andra egenskaper i hjärnan som genomsnittligt skiljer mellan könen, fastän dessa inte direkt verkar ha med fortplantning att göra. Till exempel verbal förmåga, förmåga att mentalt rotera geometriska figurer, relativt intresse för människor respektive saker, med mera. (Observera åter orden ”påverka” och ”genomsnittligt”. Naturligtvis samverkar denna i grunden genetiska påverkan med miljö och socialisation. Det finns stora överlapp mellan könen för de flesta sådana ”könsdimorfa” egenskaper.)

  Grejen är att dessa olika biologiska präglingar av genitalier och olika ställen i huvudet sker vid delvis olika tidpunkter, är olika känsliga för halterna av testosteron och åstadkoms genom helt olika mekanismer, som kan påverkas på olika sätt av både miljö och arv.
  Därför kan de olika präglingarna helt naturligt gå åt olika håll. Det biologiska könet är sällan helt entydigt. Alla kombinationer av genitalier, styrka i svanka/bestiga-reflexer, attraktion till män/kvinnor och olika arketypiskt kvinnliga respektive manliga drag är möjliga och naturliga. Ingen kombination är en mutation, abberation eller något liknande. De bara är.

  Vad hjärnan säger till en om ens kön är helt enkelt en del av ens biologiska prägling. Det är inte en fix idé, eller något man ”inbillar sig”. Därför blir det olyckligt när Kajsa Ekis Ekman (Aftonbladet 17 jan) skriver om att själv definiera sitt kön med formuleringar som om det vore frågan om tillfälliga nycker: ”välja”, ”identifiera sig som”, ”sitter i huvudet”. Utan minsta antydan om att något som sitter i huvudet kan vara lika medfött och biologiskt präglat som det könsorgan som sitter mellan benen.

  Självklart har kön inte bara att göra med kromosomer, testosteronbad och den biologiska prägling jag beskrivit. Människan formas i ett komplicerat samspel mellan arv och miljö, hormoner, social situation och kulturella och samhälleliga strukturer. Men inte ens när man tittar på den rent biologiska sidan av det här med kön är det så enkelt som att ”rent biologiskt finns bara två kön” eller ”antingen är man kvinna eller man”. Biologin bakom det här med kön är mycket mer komplicerad än så.

  Henrik Brändén
  Molekylärbiolog och vetenskapsskribent”

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/3j4kr9/naturligt-vara-fodd-i-fel-kon

 37. @Jenny:

  För det första kan det vara bra att känna till att Henrik Bränden inte är neutral betraktare utan betraktar sig själv som feminist och är anhängare av det postmoderna nyspråket där man skyller på strukturer.

  https://henrikb2.wordpress.com/2018/02/23/vanner-feminister-vanner-biologer-och-vanner-feministiska-biologer/

  ”Vad hjärnan säger till en om ens kön är helt enkelt en del av ens biologiska prägling. Det är inte en fix idé, eller något man ”inbillar sig”.”

  Att vad hjärnan säger är medfött betyder inte det är sant. Att tro på något som inte är sant kallas inte sällan något man inbillar sig.

  ”Därför blir det olyckligt när Kajsa Ekis Ekman (Aftonbladet 17 jan) skriver om att själv definiera sitt kön med formuleringar som om det vore frågan om tillfälliga nycker: ”välja”, ”identifiera sig som”, ”sitter i huvudet”.”

  Observera att han använder ordet ”olyckligt”, ett ord som han däremot inte alls använder är ”inkorrekt”.

  ”Utan minsta antydan om att något som sitter i huvudet kan vara lika medfött och biologiskt präglat som det könsorgan som sitter mellan benen.”

  Att tankar om verkligheten sitter i huvudet betyder inte att verkligheten sitter i huvudet.

  (Är inte bara mitt svar här utan även svaret jag givet på twitter.) Exempelvis personer som har opererat bort en kroppsdel kan känna fantomsmärta i den kroppsdelen. Att smärtan är riktig betyder inte kroppsdelen är det.

 38. ”Att tankar om verkligheten sitter i huvudet betyder inte att verkligheten sitter i huvudet”

  Beror helt på hur många som har samma slags verklighet i huvudet.

  Till exempel har vi miljontals i Sverige som tror att Nya Karolinska-partiet borde ha laglig rätt att ställa upp i riksdagsvalet, även om det är fullkomligt självklart att så inte är fallet.

 39. @Jenny: ”Det är för att vi inte ser ut som dem och lever i en helt annan kultur.”
  Du har ingen aning om hur jag ser ut. Och varken det amerikanska eller saudiska samhället är nåt för mig.

  ”Jag syftade mer på tex psykisk sjukdom som man ju inte kan hjälpa.”
  Ok, men det är bla såna som samhället vi bygger ska ta hand om. Om de som kunde hjälpte till med det istället för att ”förverkliga sig själva” skulle detta (omhändertagandet) vara ett icke-problem.

  Och jag vet faktiskt ingen som tittar på japanska samhället som nån förebild och väg framåt. Dock är det litegrann som att gå på cirkus, så lite underhållningsvärde har det ju.

 40. @Jenny:
  ”Men jag menar att där måste finnas en mellanväg för män. Det kan inte handla om att antingen jobba ihjäl sig, fastna i ett beroende och slås ut eller att checka ut från samhället. Eller så är ”checka ut” lösningen. ”

  Det finns jättemånga som varken jobbar ihjäl sig eller checkar ut från samhället, de allra flesta faktiskt.
  Om man fokuserar på det som är viktigt och bryr sig mindre om vad ”grannen ska tycka”, så blir inte livet så fruktansvärt.

 41. @Jenny:
  En ursäkt hade varit klädsamt om det hade funnits något fel att be om ursäkt för, att delta i en tämligen publik diskussion är inte ett sådant fel oavsett om någon annan bett om det eller inte. Den diskussionen innehöll ganska extrema åsikter om både polis och militär vilket styrde riktningen och var anledningen till utläggningen om dessa.
  Du valde att besvara utläggningen med en blandning av hån och ironi, men utan att tillföra någon som helst sakkritik mot utläggningen och då fick du svar i samma anda, dvs naiv och förvirrad. Inte så märkligt, men att blanda hån och ironi är tydligen något som anser dig ha ensamrätt till och som andra ska be om ursäkt för men inte du.
  För min del var den saken helt enkelt utagerad i och med svaret, men om du vill hålla igång någon sorts oändlig blodsfejd så kan jag inte hindra dig, men det hindrar inte heller mig från att kommentera oavsett om eller hur du svarar.

  Sen håller jag faktiskt med dig om att alla beslut fattas på känslor, men inte bara på känslor, och samma sak gäller argumentation. All argumentation innehåller känslor, men det är en viss skillnad att enbart utgå från dessa eller, speciellt aktivt, ignorera all rationalitet och fakta, det är mer ovanligt. Det är också ganska stor skillnad på att argumentera med känslor och att vara känslosam, de har ingen direkt koppling, att argumentera med känslor kan man göra utan att vara det minsta känslosam. Precis på samma sätt kan man vara känslosam och argumentera rationellt, stilen säger väldigt lite om personen.
  Det som gör mina meningar ”avancerade” är att jag avsiktligt försöker vara tydlig, inte för att slå någon i huvudet med min lysande intelligens eller enorma kunskaper som du tycks tro, utan helt enkelt för att undvika missförstånd. Det krävs ingen större intelligens eller kunskap för att vara tydlig, men korta kommentarer där bara känsloargumenten finns kvar och allt resonemang saknas är ett effektivt sätt att dölja det eventuella resonemang som fanns bakom.

 42. @Frogfish:
  ”Könsrollerna är varken nån hemlighet eller bara av ondo. Det problematiska (som du även säger) är att de förnekas.”
  Jag är lite osäker på om man bör prata om könsroller i det här avseendet, det jag är ute efter är mer en kombination av värderingar som kan vara både medfödda och inlärda och antagligen förstärker varandra. Könsroller antyder att det handlar om något inlärt.

  ”I min värld är rollfördelning inom enheten (familjen) snarare en förutsättning för att lyckas bra, inte ett problem.”
  Jag tror att det finns mycket man kan göra inom samhället för att både minska behovet av rollfördelning och göra den friare. Innan man kommer någonstans med det så måste man erkänna att det finns medfödda preferenser och skillnader i förmåga/potential, sedan kan man ge sig på de mekanismer i samhället som förstärker behovet av rollfördelning eller låser in rollerna. Utfallet kommer nog aldrig att vara helt jämnt fördelat, men inte heller så segregerat som vi har det idag.

 43. @Jenny:
  Mellanvägen för män är tyvärr beroende av kvinnors värderingar.
  Dvs du kan mycket väl hålla medelvägen som man om du antingen lyckas hitta en av de få kvinnor som inte värderar mannens inkomst eller status så högt eller om du bestämmer dig för att leva ensam och inte skaffa barn.
  Män är oftast inte heller de som brukar köpa tre eller fyra nya jackor varje år eller som bara måste ha en ny jacka och skor för varje ”årstid” eller som måste resa ”till solen” och ”fjällen” som statusmarkör varje år. En väldigt stor andel män är redan tämligen minimalistiska i sin egen livsstil, i alla fall så mycket som familj och samhälle tillåter.
  Jag har själv klarat mig på betydligt under socialbidragsnivå och skulle nog inte behöva arbeta mer än 10-15 timmar/vecka på ett normalbetalt arbete för att balansera mina egna utgifter.

  Om män som grupp skulle välja att checka ut och bara balansera sina egna behov så skulle det inte bara få effekter för deras möjlighet att leva med kvinnor eller få barn utan samhället som det ser ut idag skulle kollapsa fullständigt. Hela samhällsstrukturen är beroende av mäns överarbete, det är vad som genererar överskottet som tillåter ett humant samhälle där vi tar hand om gamla och sjuka, utbildar unga o.s.v.. Samma princip fanns även i äldre samhällen men i lägre grad och på en mer lokal nivå. Jag har egentligen inget emot ett visst överarbete för att tillåta sådana saker, men som det ser ut nu så tas mäns överarbete som en självklarhet som man alltid kan krama ut mer och mer ur.

  Jag skulle gärna se en annan lösning, men en som inte förutsätter tillbakagång till samhälle bestående av små familjegrupper på förhistorisk nivå, utan sjukvård och med osäker tillgång på mat, utan skydd mot väder, utan begränsning för den starkes rätt att när som helst ta det som andra arbetat fram o.s.v..

 44. Är/finns det någon debatt? Idiotiska påståenden emot allas/flestas erfarenhet?

  Imbecilla påståenden debatteras inte, utan avfärdas rakt av! Mitt förslag!

 45. Apropå könsskillnader och yrkes/arbetsval:

  Jag har under mitt liv haft två extremt könsseparerade jobb; ingen kvinna där.

  Det första var i början på 70-talet och det andra 35 år senare.

  Gemensamt var fysiskt tungt, taskiga arbetstider, skift, farligt, utomhus i ur och skur året runt.

  Det senare medförde dessutom långvarig vistelse på annan ort än bostaden, så jag var sällan hemma.

  Bortsett ifrån det fysiska, skulle få fruntimmer ens vilja ha sådana jobb. Inte särskilt bra betalt var det heller, utan knappt över medel.

  Eftersom män är mer flexibla i jobb så borde den pyttelilla (1-2 % korrigerad för främst arbetstid) löneskillnaden i genomsnitt vara långt större.

 46. Jaha, ingen med normala synpunkter!?

  Frugan, jag och ett par från samma perspektiv besökte Rom i höstats. Fy fabian, det det var tråkigt. ”Alla” skulle besöka de värsta turisthålen.

  Jättedyrt, kostar skjortan för den som går med på ytlig upplevelse. Rom ska avnjutas utan de värsta om möjligt.

  Skippas…

 47. @Jenny:

  ”Men jag menar att där måste finnas en mellanväg för män. Det kan inte handla om att antingen jobba ihjäl sig, fastna i ett beroende och slås ut eller att checka ut från samhället. Eller så är ”checka ut” lösningen.”

  Det finns redan en mellanväg för män. De flesta män är inte företagsledare, chefer, höga politiker, kända författare, professorer, forskare eller liknanden högstatusjobb så det är inte ens det vi pratar om.

  Vad som INTE finns är en mellanväg för kvinnor där de kan konkurrera med den minoritet män som inte befinner sig på mellanvägen om de högsta positionerna i samhället.

  Det är därför moderma feminister behöver kvotering och alla de här förljugna låtsasstudierna som är beställda att skapa ursäkter för kvotering och särbehandling. För att nästan alla kvinnor och de flesta män är på mellanvägen medan en minoritet som nästan bara är män inte alls är på mellanvägen.

  ”Genom att drastiskt sänka sina utgifter kunna gå ner till att jobba 20 timmar/vecka. Leva minimalistiskt. Ha ett fåtal vardagsprylar, nästan aldrig köpa nytt, reparera allt osv. Hjälpa grannfamiljen med att bygga deras hus så att de hjälper dig med ditt hus osv.”

  Är bara ekonomiskt möjligt med en uppvägande elitklass som jobbar 80h i veckan, kan köpa allt de pekar på och har förtur i alla köer och som dessutom kvinnor inte skall dras till eftersom de där minimalisterna måste få barn för att deras livsstil skall finnas i nästa generation.

  ”Jag har en kompis som hittade sin vinterjacka i en container och den tvättade han tre ggr och nu har han haft den i fem år. Den är jättebra. Likadant med skor och han hittar jättefina livsmedel utanför affärerna i deras containrar också. Han lever mycket snålt och har till och med kunnat spara.”

  Låter jättebra på ytan men för att din kompis skall kunna hitta vinterjackan i en kontainer måste någon annan köpa den till fullt slit först och slänga den. Om alla gjorde som din kompis skulle det inte finnas några vinterjackor i kontainern.

  ”Och skulle inte föräldrar kunna ha kollektiv barnomsorg. Som var mycket billig eller gratis.”

  Vad skall barnomsorgen leva av om den är gratis? Jovisst, de kan ha urdåligt betald barnomsorg som visar både hur lite de bryr sig om sina barn och hur lite de bryr sig om tjänstefolket.

  ”Osv. Vi skulle inte behöva jobba så mycket. Jag har aldrig på 38 år träffat en människa som inte skulle vilja jobba mindre och som inte har klagat på att jobbet tar för mycket av fritiden. ALLA har velat jobba mindre.”

  Ingen som säger de vill jobba mindre räknar med att sänka sin levnadsstandard. De räknar med att det skall ha inga konsekvenser alls då någon annan skall jobba åt dem och se till ekonomin funkar.