Ljudutrustning saboterad under James Damore-event på Portland University – Vänsteraktivister tycker Biologiska fakta är Hatspråk
avatar

Så var det dags för den ständigt kränkta postmoderna vänstern att visa upp den byråkratiskt anbefallna värdegrunden igen. För några dagar sedan var det vänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman som attackerades för att hon ansåg att det är skllnad på att vara transsexuell och att födas som kvinna. Den här gången var måltavlan ett James Damore-event på Portland University på temat ”We Need To Talk About Diversity” där även filosofen Peter Boghossian och biologen Heather E Heying medverkade.

Föga förvånande så var detta något som postmodernistiskt tränade aktivister inte ville tillåta och redan under eventets förberedelser så fanns en hotbild där aktivistgrupper spred propaganda mot eventet och försökte göra folk upprörda. Det var främst två grupper av människor som denna hotbild kom från. Dels från studenter tillhörande institutioner för genusvetenskap, queerstudier och liknande. Dels från feministiska lobbygrupper som driver frågan om ”Kvinnor i STEM”. Det finns givtevis överlappning mellan de bägge men de är inte nödvändigtvis samma sak. Skillnaden är att genusteori står för en socialkonstruktionistisk syn på könen medan feministisk teori fokuserar på maktanalys. Som jag påpekade i inlägget om norska tvillingstudier så skall ”Teori” här definieras som ”det antagande som man utgår från”.

För den som har kort om tid kommer här ett videoklipp med en snabb summering. Under ett framförande av professor Heather E Heying så började några genusaktivister med de mest stereotypa utseenden du kan föreställa dig (och dessa personer påstår sig vara normkritiska) genomföra en organiserad ”walk out” eftersom Professor Heywing sade sådana hemska saker som att man kan irriteras över att bara kvinnor får bröstmjölk men att bli upprörd över det som respons är samma sak som att förkasta verkligheten, ”män och kvinnor är olika på längd, olika på muskelmassa, olika i kroppens fettfördelning” därefter passar aktivisterna på att sabotera ljudet och man tvingades kalla på säkerhetsvakter. Tim Pools team var på plats och fick alltihop på video.

Det var under eventets inledande diskussion som aktivisterna hade planerat sin ”Walk out”. Biologen Bret Weinstein (från protesterna på Evergreen) som presenterade eventet kände dock till detta och bad redan under öppningsframförandet (16.35) de protesterande att överväga att inte göra det. Han motiverade detta med en anekdot som beskrev hur han brukar reagera när någon han lyssnar på säger något som låter lite farligt (Weinstein är politiskt till vänster). Han brukar då sitta ner, lyssna uppmärksamt och försöka formulera en fråga på en eller två meningar som skall avslöja talaren ifråga på slutet. Weinstein konstaterar att lämna lokalen under framförandet är ett fegisbeteende och uppnår ingenting förutom att ta upp stolar som mer intresserade personer kunde ha suttit på. Vidare så hjälper det inte att störa live när allt finns på video. Här är hela föreläsningen.

Peter Bognossian (författare till ”A Manual for Creating Atheists”) börjar med att berätta att de hade skickat ut en inbjudan till varenda medlem av universitetes institution för genusvetenskap (The women studies department) att delta i en konversation med honom och James Damore. Han anser att en stor del av förvirringen beträffande innehållet i James Damores Memo och dess vidare betydelse i samhället gällande mångfald och könsroller kommer direkt från den genusvetenskaliga litteraturen och han menar att vi måste ha en konversation om dessa frågor. Med detta lämnar han över ordet till James Damore och ni kan själva se exakt vad han säger så vi behöver ingen Cathy Strawman som försöker omformulera det till saker som inte sades alls.

Efterspel: När aktivisterna störde och saboterade föreläsningen så följde folk från Tim Pools team och andra med ut ur lokalen. Utanför utspelade sig den mest absurda scen man kan tänka sig. Upprört börjar en kvinnlig genusaktivist argumentera med polisen att ”he´s a piece of shit and the women in there have been brainwashed”. En annan manlig aktivist som inte alls verkar upprörd utan snarare överlägsne och hånfull hävdar ”you should not listen to fasicsm, that shouldnt be tolerated in civil society, nazis are not welcome in civil society”. De här människorna beter sig som om detta vore magiska ord som vore sanna bara de yttrandes. Samma sorts beteende kunde ses från protesterande utanför. En talande sekvens i Tim Pools vide visar en man som resonerade mot James Damore som skulle motivera sig

Reporter: Whats the message?
Protester: In my mind its presenting a view of women as less capable

Detta upprepar han ordagrant två gånger. ”Women as less capable”. Hans skylt är en hänvisning till en kvinna som varit viktig för utveckling av datateknik. Det är bara det att Damore aldrig påstår det. Inom vetenskapen så säger generell statistik ingenting om enskilda personer. Låt oss ta exemplet att någon hävdar kvinnor som grupp är sämre än män på teknik. Vad innebär det i praktiken att säga så? Vad är en sann och ärlig beskrivning av innebörden i det uttalandet? Jo vad det innebär att hävda kvinnor som grupp är sämre än män på teknik är att andelen män i den minoritet som sysslar med teknik överstiger 51% och det är allt det betyder.. På twitter har Professor Heather E Heying förtydligat hur absurt det är att koppla kvinnlig representation i vetenskap till sexistiska attityder med följande presentation av ”The Sexual Paradox”. Verkar högre andel kvinnor korrelera med kultur tycker ni?

Sexual Paradox

Det här handlar sålunda inte om vad vetenskapen säger. Som jag påpekat i tidigare inlägg så handlar det betydligt mer om vad personer som inte är tränade i vetenskap hävdar att vetenskapen säger. Det handlar om personer som trots att de uppvisar enorm okunskap i helt grundläggande saker använder mediemakt, verbal förmåga och institutionellt inflytande för att dominera åt sig själva tolkningsföreträde i frågor som de är helt okunniga på varefter de gör allt de kan för att få bort alla kompetenta personer så att diskussionen skall föras av personer som är exakt likadana som dem själva. Okunniga på ämnet men med hög verbal förmåga vilket i klartext vad gäller ämnen man inte kan är samma sak som att vara en duktig lögnare.

Det vi har i klassrummen idag gör ingen som helst skillnad på personer som kan ett ämne och försöker vara övertygande, och folk som inte kan någonting men använder hög verbal förmåga för att låta trovärdiga eller – än värre – använder sin verbala förmåga för att få kunniga personer att verka mindre trovärdiga. Den Kunskapssyn som lärs ut på skolorna idag belönar okunnighet, den som inte kan saker alls kan utan problem gå in i debatter utan egna insatser, aldrig bli upprörd, aldrig säga något upprörande och aldrig löpa risk att drabbas av sänkta betyg på grund av subjektiv betygsättning. En byråkrat som istället för att lösa problem helt enkelt gömmer sig bakom en presstalesman som säger ingenting med så många ord det går.

Kommentarer

Ljudutrustning saboterad under James Damore-event på Portland University – Vänsteraktivister tycker Biologiska fakta är Hatspråk — 10 kommentarer

 1. Hej.

  Nyckeln till det hela finns ju i citatet ovan:

  ”Reporter: Whats the message?
  Protester: In my mind its presenting a view of women as less capable”

  In my mind.

  Där, där är själva nyckeln och porten på en och samma gång.

  På svenska hade vi väl sagt ”I min värld” eller så.

  Jämför med vad så gott som alla som inte är FPS(i) säger:

  ”Enligt mig” eller ”Enligt min åsikt” eller något annat där det står klart att personen visserligen framför en åsikt, men det är en åsikt om världen – inte en retorisk/semantisk förändring av den egna tolkningen av världen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS FPS(i) skall utläsas som ”Feminist, Postmodernist, Socialist (islamofil) DS

 2. Om jag förstått rätt visar forskningen kring intraindividuella skillnader (eller vad det nu heter på svenska) generellt att kvinnor i sig inte i absolut mening uppvisar sämre förmåga vad det gäller ämnen kring ”STEM”, men de är ännu bättre på läsförståelse. En färsk studie om detta omnämndes nyligen på Jerry Coynes blogg:
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797617741719

  Slutsatsen blir alltså att kvinnor generellt väl kunde välja en tekniskt inriktad karriär men i förhållande till män är det färre som faktiskt gör det – speciellt i egalitära länder där människor i högsta möjliga grad har lyxen att själva välja vad de vill ägna sina liv åt.

  Feminister vill förstås ändå förklara skillnaderna i detta utfall med sexism, ”stereotypa könsroller” med mera. Jag begriper inte riktigt varför deras primära tolkning alltid måste bli så konfliktsökande och aggressiv.

  Åtminstone blir det i mina ögon ganska ironiskt när de som eldar på med ”kvinnor kan” -retoriken ofta också är de första att säga till andra kvinnor ”nej, nu valde du fel karriär lilla vän”.

 3. @Bamse:
  Den artikeln straffar ut sig själv redan i första meningen (min emfas):

  A Google engineer has been fired after writing a memo asserting that biological differences between men and women are responsible for the tech industry’s gender gap.

  Eller på ren svenska: ”En ingenjör på Google avskedades efter att han skrivit ett memo som hävdade att biologiska skillnader mellan män och kvinnor är orsaken till könsgapet inom tech.”
  Det är dubbelfel. Jag reagerade först på själva ordvalet ”responsible for”. Jag har liksom för mig att Damore sade ”explain”, och jag är kanske överkänslig, men jag tycker det är en viss skillnad på ”biological differences … are responsible for” och ”biological differences … explain”.
  Så jag tog och kollade upp själva memot, och ingenstans hittar jag ”responsible” i dokumentet. När jag söker på ”explain” däremot så hittar jag följande:
  1. ”Differences in distributions of traits between men and women may in part explain why we don’t have 50% representation of women in tech and leadership.”
  2. ”I’m simply stating that the distribution of preferences and abilities of men and women differ in part due to biological causes and that these differences may explain why we don’t see equal representation of women in tech and leadership.”
  3. ”These two differences in part explain why women relatively prefer jobs in social or artistic areas.”
  Så ”asserting … biological differences … are responsible for” är en grav vantolkning och ren och skär lögn.

 4. Lite intressant är att GP av någon outgrundlig anledning släppt igenom en ganska sexistisk artikel baserad på samma forskning (via någon bok som en svensk forskare skrivit) som den Damore hänvisade till. Skillnaden mot Damore är bara att man istället för en försiktig och balanserad tolkning om gruppskillnader gått all-in i sexismen.

  GP: Stor skillnad mellan mäns och kvinnors hjärnor

 5. Om Damore inte ogillade kvinnor skulle han inte springa till Breitbart för att gråt det första han gjorde.

 6. @Axel Edgren:
  Du skulle kanske visa hur ditt resonemang gick i den slutsatsen, just nu låter det mest som allmänt näthat och förtal.