Norsk tvillingstudie visar att Biologi har större påverkan än Sociala faktorer
avatar

Vi har knappt hunnit avhandla Vetenskapsrådets debatt med Ivar Arpi så var det dags för vetenskapen att ställa till med ännu mer problem för vår tids politiskt korrekta åsiktselit. Politiker föredrar ju i allt högre grad kvalitativt tränade forskare som baserar sina påståenden på intervjuer vilket kan ses som en indikation på att de känner till böcker som Judith Rich Harris ”The Nurture Assumption – Why Children Turn Out the Way They Do” och anar att empirisk testning av antaganden som de baserat sin politik på inte alls kommer att gå deras väg. Det är bara det att alla inte fått deras memo.

We use structural equations models and data on 4590 twin pairs and their parents to distinguish the roles of genetic and environmental influences on educational attainment in Norway, a country with high affordability and easy access to education at all level

Den här gången är det Norge som inte fått memot som säger att man skall undvika kvantitativa data eftersom Politiker inte kan styra vad resultaten blir. Torkild Hovde Lyngstad, Eivind Ystrøm och Imac Zambrana från tre olika instituioner på Oslos Universitet har sålunda publicerat studien ”An Anatomy of Intergenerational TransmissionLearning from the educational attainments of Norwegian twins and their parents” där nästan 5000 tvillingpar testas utifrån premissen Biologi vs Sociologi. Vad blev då resultatet?

Our quantitative genetic models confirm the status quo; not of sociology, but of behavior genetics. Heritable factors play an important role in the transmission process, and the postulated direct effects of parents own educational attainments are negligible

På enkel svenska visade studien precis som kan förutsägas av Beteendegenetikens tre lagar att Biologi (arv) var betydligt viktigare än Sociologi (miljö) och där miljöfaktorer spelade roll var det inte miljöfaktorer delade mellan förälder och barn, utan precis som Judith Rich Harris bok förutsäger miljöfaktorer delade mellan tvillingarna själva. Som forskartrion i ett uttryck av politiskt korrekt medvetenhet påpekar innebär dessa resultat en ”utmaning” för konventionell sociologisk teori.

The family environment does matter, but only those features that are shared between the twins themselves and not those that involve their parents. These results represent a challenge to conventional sociological theory on intergenerational transmission processes and the role of education in social stratification.

Som vi redan fått påpekat av Tino Sanandaji i boken ”Massutmaning” så innebär dagens användning av det ordet: Utmaning: Ett problem för vilket det inte finns någon lösning, Det verkar vara precis likadant med det norska exemplet. Utmaningen för sociologin här är att konventionell teori är felaktig. Det är som jag redan påpekat därför alternativen till biologiska förklaringar ofta drivs mer med personangrepp och censur än med egen forskning. Den norska studien är inte bara medveten om dessa förteelser. Den beskriver uttryckligen vad de politiska konsekvenserna blir:

If one were to ignore genetics, a positive correlation between parents’ and offspring’s education levels implies differences between families in resources and life chances of children. From an equality of opportunity perspective it would be reasonable to view these differences as illegitimate

Här måste jag förtydliga vad de ord som används betyder i samnanhanget. Det enklaste sättet att förstå dagens forskningsretorik är att byta ut begreppet Teori” mot ”antagande” och begreppet ”Perspektiv” mot ”utgångsläge”.  Om man från första början tar för givet att ”jämlikt utgångsläge” skall ge ”jämlikt utfall” så får man en ursäkt att betrakta sådana skillnader (i utfall) som illegitima eller omoraliska vilket i samhällsdebatten brukar kallas ”Priviligerade”.  En beskrivning som alltså inte bara är missvisande utan även byggd på falsk vetenskaplig grund.

In turn, this type of evidence could serve as evidential underpinning of policies aimed at equalizing access to and performance in educational systems between children from different backgrounds. Adding genetic inheritance to the mix will in all but the hypothetical cases drive the parent-child association up.

Något som de norska forskarna inte nämner är att den sortens bevis också kan användas av politiker som ursäkt för ökad social kontroll. När man från politisk sida kallar något ”orättvist” innebär det nämligen att man beskriver sig själv som den ”rättvisa”. Politiker beskriver i regel inte sig själva som den som orsakat orättvisa. När något orättvist anses ha inträffat i samhället så ger man i stort sett aldrig ansvaret till de som styrde samhället. Den föreslagna lösningen tycks alltid bli mer av vad man redan hade när problemet uppstod. Mycket vill ha Mer!

Stratification of educational outcomes by parents’ education may be worthwhile to reduce regardless of the generative mechanism, but once the role of genetic inheritance is acknowledged, a perspective of viewing any positive correlation as evidence of illegitimate differences must be considered naïve.

Forskarna konstaterar att även om det finns värde i att begränsa skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå så kan man konstatera att betraktandet av skillnader i sig som tecken på illegitima dvs priviligerade utfall måste betraktas som ett utfall av naivitet. Personligen vill jag tillägga att det finns två alternativ till sådana antaganden – inte ett. Se exemplet med tidigare Professorn i Socialpsykologi Diederik Stapel.

The report indicates that the individuals most directly affected were masters and doctoral students working with Stapel, and unfortunately, a number of dissertations are thought to be based on fabricated data. In addition, colleagues of Stapel have also unknowingly used fabricated data.

Man behöver inte vara naiv för att påstå att skillnader i sig är ett bevis på illegitima privilegier. Som ovan exempel med Professor Stapel visar så går det lika bra att göra det av oärliga orsaker. De norska forskarna konstaterar alltså att brister i beteendeforskning kan förklaras av naivitet (dumhet) men de missar att de även kan förklaras av oärlighet där forskare säger vad de vet de gynnas av eftersom det är vad kollegorna och vänligt sinnade politiker vill höra.

Den sistnämnda dimensionen är huvudanledningen till Jonathan Haidts et al grundande av Heterodox Academy och etablerandet av ”Viewpoint diversity”. Det kanske inte är alla som känner till det men forskarna som grundade Heterodox kom i stor majoritet från den ideologiska sida som redan dominerade universiteten och de hade insett att ur både vetenskapligt och ideologiskt perspektiv så hade deras egen dominans blivit ett problem för vetenskapen. Alla visste vad alla andra tyckte och vilka resultat de skulle undvika att forska kring.

Det är nog ingen slump att tvillingstudien i ovan exempel kommer från Norge: Ett land som inte lider av Sveriges ångest över att ha varit för nära Nazityskland under andra världskriget. Sverige har blivit ett land så besatt av politiskt korrekthet att dess företrädare hellre umgås med representanter för totalt odemokratiska och antiliberala länder som Turkiet och Palestina – än för sina långt mer demokratiska och liberala grannländer Danmark och Norge. Norge är heller inte med i EU, en organisation som också i allt högre grad förlitar sig på ”utgångslägen” och ”antaganden”

Hade den norska tvillingstudien kunnat ske i dagens Sverige? Jag tvivlar starkt på det. I brist på krav att producera eget arbete har de som ogillar biologiska förklaringar snarare blivit inget annat än storproducenter av hånfull och nedsättande retorik vilket debatten mellan Kajsa Ekis Ekman et al och Lisa Gustafsson et al om huruvida kvinnor finns på riktigt bara alltför tydligt är ett exempel på. Konsekvensen kan bara bli en och det är att Norge kommer att ha en bättre bild av verkligheten än Sverige.

Kommentarer

Norsk tvillingstudie visar att Biologi har större påverkan än Sociala faktorer — 29 kommentarer

 1. Hej.

  Naturvetarnas biologistiska studie bekräftar bara deras egna fördomar och förutfattade meningar om att biologi skulle vara objektivt eller fritt från maktanspråk och tolkningar; precis så skapades acceptans för rasbiologi och massutrotningar samt diskriminering av pigmentvarierande människor i Europa vid förra seklets inledning. Detta togs av nazisterna till sin spets, när den nuvarande patriarkala ordningen med den vite mannen på strukturens topp etablerades och påtvingades hela världen som ett den priviligierades tolkningsfilter.

  I själva verket är det så att de studier som påvisar påstådda biologiska skillnader helt ignorerar den omfattande berättelse av bevis om att kön, ras och kultur är konstruerade begrepp skapade för att upprätthålla en orättvis maktordning bortom demokratins politiska kontroll och rättvisa fördelning.

  Konventionell sociologisk teori är förlegad och används bara av biologister som en halmdocka; inga seriösa sociologer ifrågasätter de vetenskapliga bevis som feminismen och diskursteorin kunnat fastställa är sanna via genusvetenskapliga teorier. Riktiga sociologer erkänner den konstruerade könsaspektens centrala roll i gestaltningen av det vetenskapliga språkets symbolistiska maktstruktur, och vet att de osunda psykosframkallande politiska strukturer som den västerländske vite mannen klätt i ord som demokrati, fri rörlighet och kapitalism (ord som dessutom retoriskt laddats som positiva utan att detta problematiserats med hänsyn till de som av begreppen placeras i utanförskap och annorlundahet från den rådande heteronormativa biologistiska ordningen); fria forskares resultat kan inte frias från det ansvar de bär i och med hur reaktionära samhällselement kommer att använda dem.

  All forskning måste utgå från feminismen och de satser som denna bevisat som samma, för att den (forskningen) inte endast skall reproducera förtryckarens strukturer och mönster.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. Men, det vet vet väl alla!

  Visst, bra luska ut länkar till det självklara och sprida det…

  För oss som aldrig betraktat tokfeminister/-kommunister annat än som pack inför en måltavla har det inte innan uppstått som ett problem, annat än deras bestaliska mördande…

 3. ”Sverige har blivit ett land så besatt av politiskt korrekthet att dess företrädare hellre umgås med representanter för totalt odemokratiska och antiliberala länder som Turkiet”

  Du menar landet vi lydigt underkastade oss för att vi hade bruk av deras rasism och autokrait i kriget mot flyktingar.

 4. ”Our quantitative genetic models confirm the status quo; not of sociology, but of behavior genetics. Heritable factors play an important role in the transmission process, and the postulated direct effects of parents own educational attainments are negligible”

  Problemet är såklart att människor alltid är för bristande för att bedöma andra människor och hur generna danar dem. Sedan så har vi inte närapå nog med information om vilka gener som gör vad, och vi har ingen möjlighet att göra moraliskt vettiga beslut på samhällsnivå om den informationen.

  Det är fullkomligt värdelös information, som enbart kan användas till ondskefulla ändamål.

  Juridiskt sett så är vi alla likadana, och vi måste alla vara likadana och måste tvingas att vara så fördomsfria som möjligt. Vi har inte rätt att ha tillgång till information som berättigar bedömningar kring människor utifrån hur de har fötts. Ännu.

 5. ”In turn, this type of evidence could serve as evidential underpinning of policies aimed at equalizing access to and performance in educational systems between children from different backgrounds. Adding genetic inheritance to the mix will in all but the hypothetical cases drive the parent-child association up.”

  Så vi ska gentesta föräldrar för att slippa bry oss om social mobilitet.

  Men med tanke på att brackornas skolkoncerner ger brackornas ungar glädjebetyg så att brackornas ungar kan stjäla högskoleplatser från ungar som går i kommunala skolor så har det blivit ännu svårare att bedöma effekterna av gener.

 6. Hej.

  @Axel Edgren:

  Allt du behöver göra är att hänvisa till en faktisk sociologisk studie som stödjer dina påståenden.

  Det finns massor som argumenterar för miljö framför arv, men de haltar samtliga i bevisledet, då de antingen hemfaller åt hermeneutik och kvalitativa fallstudier (alltså ringa till ingen generaliserbarhet) eller som i nyare tid åt ren teoretisk argumentation som bevisföring. Du kan kika på mitt inledande inlägg för en vink om hur moderna, ej kvantitativt positivistiskt tänkande sociologer tenderar att försöka resonera sig fram till hur det borde vara enligt det teoretiska hypotetiska narrativ de gillar.

  Det är ju inte som om det saknas longitudinella studier på stora populationer, särskilt inte från USA.

  Eller ännu enklare: du kan inte snacka bort genetikens betydelse. Den bryr sig inte om dina (eller någon annans heller) åsikter, då den är sig själv oavsett vad för ideologisk-filosofisk-religiös position en person antar. Kvarstår att söka ständigt mer kunskap om den, då den till skillnad från huruvida jordgubbar smakar gott eller ej inte påverkas av våra åsikter.

  Titta bakåt i dina egna släktled: vad kan du se? Många som suttit i fängelse eller tukthus? Många egenföretagare och borgare? Hantverkare? Bönder (lågoddsare…)? Akademiker och överliggare eller arbetare? Bofasta eller med hög rörlighet? Invandrare, från Norden, eller Europa, eller mer exotiska?

  Släktforskning är rätt kul, och ofta framträder mönster i hur förfäder valt att leva, verka och arbeta. Förkastar man som du genetiken så är det vad som återstår, och då måste man fortfarande föra register över människor, vilket du verkar motsätta dig (i det här fallet).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 7. Norge har betydligt närmare band till både Turkiet och Palestina än Sverige har.
  De är till och med med i en militär allians med Turkiet.

 8. @Axel Edgren:

  Problemet är såklart att människor alltid är för bristande för att bedöma andra människor och hur generna danar dem. Sedan så har vi inte närapå nog med information om vilka gener som gör vad, och vi har ingen möjlighet att göra moraliskt vettiga beslut på samhällsnivå om den informationen.

  Det är fullkomligt värdelös information, som enbart kan användas till ondskefulla ändamål.

  Tvärtom, det är mycket värdefull information eftersom den kan användas för att förhindra de ondskefulla ändamål som dagens lögner om blank slate används till. Fast du kanske ser sanningen som ett ondskefullt ändamål när den går emot dig…

  Att man inte vet exakt vilken gen som gör vad påverkar inte möjligheten att dra slutsater