Norsk tvillingstudie visar att Biologi har större påverkan än Sociala faktorer
avatar

Vi har knappt hunnit avhandla Vetenskapsrådets debatt med Ivar Arpi så var det dags för vetenskapen att ställa till med ännu mer problem för vår tids politiskt korrekta åsiktselit. Politiker föredrar ju i allt högre grad kvalitativt tränade forskare som baserar sina påståenden på intervjuer vilket kan ses som en indikation på att de känner till böcker som Judith Rich Harris ”The Nurture Assumption – Why Children Turn Out the Way They Do” och anar att empirisk testning av antaganden som de baserat sin politik på inte alls kommer att gå deras väg. Det är bara det att alla inte fått deras memo.

We use structural equations models and data on 4590 twin pairs and their parents to distinguish the roles of genetic and environmental influences on educational attainment in Norway, a country with high affordability and easy access to education at all level

Den här gången är det Norge som inte fått memot som säger att man skall undvika kvantitativa data eftersom Politiker inte kan styra vad resultaten blir. Torkild Hovde Lyngstad, Eivind Ystrøm och Imac Zambrana från tre olika instituioner på Oslos Universitet har sålunda publicerat studien ”An Anatomy of Intergenerational TransmissionLearning from the educational attainments of Norwegian twins and their parents” där nästan 5000 tvillingpar testas utifrån premissen Biologi vs Sociologi. Vad blev då resultatet?

Our quantitative genetic models confirm the status quo; not of sociology, but of behavior genetics. Heritable factors play an important role in the transmission process, and the postulated direct effects of parents own educational attainments are negligible

På enkel svenska visade studien precis som kan förutsägas av Beteendegenetikens tre lagar att Biologi (arv) var betydligt viktigare än Sociologi (miljö) och där miljöfaktorer spelade roll var det inte miljöfaktorer delade mellan förälder och barn, utan precis som Judith Rich Harris bok förutsäger miljöfaktorer delade mellan tvillingarna själva. Som forskartrion i ett uttryck av politiskt korrekt medvetenhet påpekar innebär dessa resultat en ”utmaning” för konventionell sociologisk teori.

The family environment does matter, but only those features that are shared between the twins themselves and not those that involve their parents. These results represent a challenge to conventional sociological theory on intergenerational transmission processes and the role of education in social stratification.

Som vi redan fått påpekat av Tino Sanandaji i boken ”Massutmaning” så innebär dagens användning av det ordet: Utmaning: Ett problem för vilket det inte finns någon lösning, Det verkar vara precis likadant med det norska exemplet. Utmaningen för sociologin här är att konventionell teori är felaktig. Det är som jag redan påpekat därför alternativen till biologiska förklaringar ofta drivs mer med personangrepp och censur än med egen forskning. Den norska studien är inte bara medveten om dessa förteelser. Den beskriver uttryckligen vad de politiska konsekvenserna blir:

If one were to ignore genetics, a positive correlation between parents’ and offspring’s education levels implies differences between families in resources and life chances of children. From an equality of opportunity perspective it would be reasonable to view these differences as illegitimate

Här måste jag förtydliga vad de ord som används betyder i samnanhanget. Det enklaste sättet att förstå dagens forskningsretorik är att byta ut begreppet Teori” mot ”antagande” och begreppet ”Perspektiv” mot ”utgångsläge”.  Om man från första början tar för givet att ”jämlikt utgångsläge” skall ge ”jämlikt utfall” så får man en ursäkt att betrakta sådana skillnader (i utfall) som illegitima eller omoraliska vilket i samhällsdebatten brukar kallas ”Priviligerade”.  En beskrivning som alltså inte bara är missvisande utan även byggd på falsk vetenskaplig grund.

In turn, this type of evidence could serve as evidential underpinning of policies aimed at equalizing access to and performance in educational systems between children from different backgrounds. Adding genetic inheritance to the mix will in all but the hypothetical cases drive the parent-child association up.

Något som de norska forskarna inte nämner är att den sortens bevis också kan användas av politiker som ursäkt för ökad social kontroll. När man från politisk sida kallar något ”orättvist” innebär det nämligen att man beskriver sig själv som den ”rättvisa”. Politiker beskriver i regel inte sig själva som den som orsakat orättvisa. När något orättvist anses ha inträffat i samhället så ger man i stort sett aldrig ansvaret till de som styrde samhället. Den föreslagna lösningen tycks alltid bli mer av vad man redan hade när problemet uppstod. Mycket vill ha Mer!

Stratification of educational outcomes by parents’ education may be worthwhile to reduce regardless of the generative mechanism, but once the role of genetic inheritance is acknowledged, a perspective of viewing any positive correlation as evidence of illegitimate differences must be considered naïve.

Forskarna konstaterar att även om det finns värde i att begränsa skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå så kan man konstatera att betraktandet av skillnader i sig som tecken på illegitima dvs priviligerade utfall måste betraktas som ett utfall av naivitet. Personligen vill jag tillägga att det finns två alternativ till sådana antaganden – inte ett. Se exemplet med tidigare Professorn i Socialpsykologi Diederik Stapel.

The report indicates that the individuals most directly affected were masters and doctoral students working with Stapel, and unfortunately, a number of dissertations are thought to be based on fabricated data. In addition, colleagues of Stapel have also unknowingly used fabricated data.

Man behöver inte vara naiv för att påstå att skillnader i sig är ett bevis på illegitima privilegier. Som ovan exempel med Professor Stapel visar så går det lika bra att göra det av oärliga orsaker. De norska forskarna konstaterar alltså att brister i beteendeforskning kan förklaras av naivitet (dumhet) men de missar att de även kan förklaras av oärlighet där forskare säger vad de vet de gynnas av eftersom det är vad kollegorna och vänligt sinnade politiker vill höra.

Den sistnämnda dimensionen är huvudanledningen till Jonathan Haidts et al grundande av Heterodox Academy och etablerandet av ”Viewpoint diversity”. Det kanske inte är alla som känner till det men forskarna som grundade Heterodox kom i stor majoritet från den ideologiska sida som redan dominerade universiteten och de hade insett att ur både vetenskapligt och ideologiskt perspektiv så hade deras egen dominans blivit ett problem för vetenskapen. Alla visste vad alla andra tyckte och vilka resultat de skulle undvika att forska kring.

Det är nog ingen slump att tvillingstudien i ovan exempel kommer från Norge: Ett land som inte lider av Sveriges ångest över att ha varit för nära Nazityskland under andra världskriget. Sverige har blivit ett land så besatt av politiskt korrekthet att dess företrädare hellre umgås med representanter för totalt odemokratiska och antiliberala länder som Turkiet och Palestina – än för sina långt mer demokratiska och liberala grannländer Danmark och Norge. Norge är heller inte med i EU, en organisation som också i allt högre grad förlitar sig på ”utgångslägen” och ”antaganden”

Hade den norska tvillingstudien kunnat ske i dagens Sverige? Jag tvivlar starkt på det. I brist på krav att producera eget arbete har de som ogillar biologiska förklaringar snarare blivit inget annat än storproducenter av hånfull och nedsättande retorik vilket debatten mellan Kajsa Ekis Ekman et al och Lisa Gustafsson et al om huruvida kvinnor finns på riktigt bara alltför tydligt är ett exempel på. Konsekvensen kan bara bli en och det är att Norge kommer att ha en bättre bild av verkligheten än Sverige.

Kommentarer

Norsk tvillingstudie visar att Biologi har större påverkan än Sociala faktorer — 29 kommentarer

 1. Hej.

  Naturvetarnas biologistiska studie bekräftar bara deras egna fördomar och förutfattade meningar om att biologi skulle vara objektivt eller fritt från maktanspråk och tolkningar; precis så skapades acceptans för rasbiologi och massutrotningar samt diskriminering av pigmentvarierande människor i Europa vid förra seklets inledning. Detta togs av nazisterna till sin spets, när den nuvarande patriarkala ordningen med den vite mannen på strukturens topp etablerades och påtvingades hela världen som ett den priviligierades tolkningsfilter.

  I själva verket är det så att de studier som påvisar påstådda biologiska skillnader helt ignorerar den omfattande berättelse av bevis om att kön, ras och kultur är konstruerade begrepp skapade för att upprätthålla en orättvis maktordning bortom demokratins politiska kontroll och rättvisa fördelning.

  Konventionell sociologisk teori är förlegad och används bara av biologister som en halmdocka; inga seriösa sociologer ifrågasätter de vetenskapliga bevis som feminismen och diskursteorin kunnat fastställa är sanna via genusvetenskapliga teorier. Riktiga sociologer erkänner den konstruerade könsaspektens centrala roll i gestaltningen av det vetenskapliga språkets symbolistiska maktstruktur, och vet att de osunda psykosframkallande politiska strukturer som den västerländske vite mannen klätt i ord som demokrati, fri rörlighet och kapitalism (ord som dessutom retoriskt laddats som positiva utan att detta problematiserats med hänsyn till de som av begreppen placeras i utanförskap och annorlundahet från den rådande heteronormativa biologistiska ordningen); fria forskares resultat kan inte frias från det ansvar de bär i och med hur reaktionära samhällselement kommer att använda dem.

  All forskning måste utgå från feminismen och de satser som denna bevisat som samma, för att den (forskningen) inte endast skall reproducera förtryckarens strukturer och mönster.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. Men, det vet vet väl alla!

  Visst, bra luska ut länkar till det självklara och sprida det…

  För oss som aldrig betraktat tokfeminister/-kommunister annat än som pack inför en måltavla har det inte innan uppstått som ett problem, annat än deras bestaliska mördande…

 3. ”Sverige har blivit ett land så besatt av politiskt korrekthet att dess företrädare hellre umgås med representanter för totalt odemokratiska och antiliberala länder som Turkiet”

  Du menar landet vi lydigt underkastade oss för att vi hade bruk av deras rasism och autokrait i kriget mot flyktingar.

 4. ”Our quantitative genetic models confirm the status quo; not of sociology, but of behavior genetics. Heritable factors play an important role in the transmission process, and the postulated direct effects of parents own educational attainments are negligible”

  Problemet är såklart att människor alltid är för bristande för att bedöma andra människor och hur generna danar dem. Sedan så har vi inte närapå nog med information om vilka gener som gör vad, och vi har ingen möjlighet att göra moraliskt vettiga beslut på samhällsnivå om den informationen.

  Det är fullkomligt värdelös information, som enbart kan användas till ondskefulla ändamål.

  Juridiskt sett så är vi alla likadana, och vi måste alla vara likadana och måste tvingas att vara så fördomsfria som möjligt. Vi har inte rätt att ha tillgång till information som berättigar bedömningar kring människor utifrån hur de har fötts. Ännu.

 5. ”In turn, this type of evidence could serve as evidential underpinning of policies aimed at equalizing access to and performance in educational systems between children from different backgrounds. Adding genetic inheritance to the mix will in all but the hypothetical cases drive the parent-child association up.”

  Så vi ska gentesta föräldrar för att slippa bry oss om social mobilitet.

  Men med tanke på att brackornas skolkoncerner ger brackornas ungar glädjebetyg så att brackornas ungar kan stjäla högskoleplatser från ungar som går i kommunala skolor så har det blivit ännu svårare att bedöma effekterna av gener.

 6. Hej.

  @Axel Edgren:

  Allt du behöver göra är att hänvisa till en faktisk sociologisk studie som stödjer dina påståenden.

  Det finns massor som argumenterar för miljö framför arv, men de haltar samtliga i bevisledet, då de antingen hemfaller åt hermeneutik och kvalitativa fallstudier (alltså ringa till ingen generaliserbarhet) eller som i nyare tid åt ren teoretisk argumentation som bevisföring. Du kan kika på mitt inledande inlägg för en vink om hur moderna, ej kvantitativt positivistiskt tänkande sociologer tenderar att försöka resonera sig fram till hur det borde vara enligt det teoretiska hypotetiska narrativ de gillar.

  Det är ju inte som om det saknas longitudinella studier på stora populationer, särskilt inte från USA.

  Eller ännu enklare: du kan inte snacka bort genetikens betydelse. Den bryr sig inte om dina (eller någon annans heller) åsikter, då den är sig själv oavsett vad för ideologisk-filosofisk-religiös position en person antar. Kvarstår att söka ständigt mer kunskap om den, då den till skillnad från huruvida jordgubbar smakar gott eller ej inte påverkas av våra åsikter.

  Titta bakåt i dina egna släktled: vad kan du se? Många som suttit i fängelse eller tukthus? Många egenföretagare och borgare? Hantverkare? Bönder (lågoddsare…)? Akademiker och överliggare eller arbetare? Bofasta eller med hög rörlighet? Invandrare, från Norden, eller Europa, eller mer exotiska?

  Släktforskning är rätt kul, och ofta framträder mönster i hur förfäder valt att leva, verka och arbeta. Förkastar man som du genetiken så är det vad som återstår, och då måste man fortfarande föra register över människor, vilket du verkar motsätta dig (i det här fallet).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 7. Norge har betydligt närmare band till både Turkiet och Palestina än Sverige har.
  De är till och med med i en militär allians med Turkiet.

 8. @Axel Edgren:

  Problemet är såklart att människor alltid är för bristande för att bedöma andra människor och hur generna danar dem. Sedan så har vi inte närapå nog med information om vilka gener som gör vad, och vi har ingen möjlighet att göra moraliskt vettiga beslut på samhällsnivå om den informationen.

  Det är fullkomligt värdelös information, som enbart kan användas till ondskefulla ändamål.

  Tvärtom, det är mycket värdefull information eftersom den kan användas för att förhindra de ondskefulla ändamål som dagens lögner om blank slate används till. Fast du kanske ser sanningen som ett ondskefullt ändamål när den går emot dig…

  Att man inte vet exakt vilken gen som gör vad påverkar inte möjligheten att dra slutsater kring genetikens och medfödda egenskapers betydelse, man vet vilken betydelse generna har som grupp.

  Det enda moraliskt vettiga beslutet är att genast förkasta alla policies, alla lagar och all försök till påverkan av individer som bygger på lögnen om blank slate, som förutsätter att skillnader i utfall beror på diskriminering eller orättvis behandling.

  Artikeln pekar också i viss mån på hur man kan minimera skillnader som beror på miljöfaktorer utan att bestraffa människor för deras medfödda förutsättningar, men det förutsätter att man släpper de förljugna idéerna om att allting är socialt.

 9. @MJx:

  ”Norge har betydligt närmare band till både Turkiet och Palestina än Sverige har.”

  Nej.

  ”De är till och med med i en militär allians med Turkiet.”

  Det är Turkiets dödsfiende Grekland också, om du tror det betyder man står varandra nära så vet du inte vad du pratar om. Men det borde förvåna ingen att du inte förstår dig på hur NATO fungerar. NATO är en försvarsallians mellan 29 länder som enbart gäller specifika situationer som exempelvis oprovocerade angrepp.

  När Turkiet 1964 övervägde att gå in militärt på Cypern för att stoppa Grekiska nationalister så fick de svaret från USA:s president att de fick inte använda några amerikanska resurser varken för att angripa Cypern ELLER försvara sig om eventuell tredjepart (Sovjet) gick in i kriget. Turkiet avstod då från planerna.

  Turkiet hade nämligen räknat med Amerikanskt stöd. Det tog dem tio år att rusta upp egna militären bra nog att kunna invadera Cypern utan NATO-stöd (vilket skedde 1974 och kunde ske eftersom Cypern inte var medlem i NATO)

 10. @Erik:
  Jo.

  Det är länge sedan Grekland och Turkiet var dödsfiender.
  När Turkiet faktiskt ingrep på Cypern så fick de dock USA:s välsignelse. Det var också som svar på en militärkupp mot den internationellt erkända regimen.

 11. ”Eller ännu enklare: du kan inte snacka bort genetikens betydelse.”

  Den kan skjutas bort, fänglas bort eller fängslas bort, om så behövs.

  Det finns ingen människa på jorden som vi kan lita på att tillämpa kunskapen om genetikens betydelse i verkligheten, eftersom vi juridiskt sett måste vara lika för att allting vi byggt upp de senaste århundradena inte ska raderas omedelbart. Alltså är kunskapen värdelös.

  Om högern till exempel vill börja sterilisera och folkmörda folk igen eller kanske börja bannlysa kvinnor från vissa områden fullständigt, baserat på besatthet om Bellkurvor och genetik, så måste såklart forskningen här begränsas.

 12. @Axel Edgren: Hej.

  Eugenetik och steriliseringar stod socialdemokraterna för i Sverige; är du fullkomligt obildad? Ta och läs ”Kris i befolkningsfrågan” till att börja med.

  Och nej, du kan inte skjuta bort genetikens betydelse. Den finns, och den verkar, vad du än tycker och gör. Den påverkas inte av dina värderingar eller åsikter eller din moral eller etik mer än gravitationen eller termodynamiken. Du kan fråga dina själsliga fränder i Stalins Sovjetunion hur det gick när de försökte ignorera genetik och vetenskap till förmån för politisk korrekthet. Uppslagsord: Trofim Lysenko, till att börja med.

  Jag tror inte du förstår vad du menar själv.

  Skjuta bort genetiken… Vet du vad, ta och plantera två grönsaksland med ärtor. I det ena vårdar och kultiverar du plantorna och sår endast nytt från de som uppvisar bäst växtkraft, näringsvärde, tålighet mot skadedjur, torka och sjukdomar. I det andra gallrar du inte ens plantorna eller rensar ogräs.

  Vilken odling tror du ger bäst avkastning efter endast tre år/säsonger?

  Tror du kvalitéten på ärtorna har med genetik att göra? Genetiken är (bland annat) en respons på miljön ärtorna utsatts för.

  Kunskapen värdelös… du får mig att tänka på ett bibelcitat. ”Såsom en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en kvinna som saknar vett.” Ordspråksboken 11:22.

  Ingen kunskap saknar värde – den relevanta frågan är hur man får den att vara värd det pris man får betala för den.

  ”If thou lackest knowledge, what hast thou then acquired? Hast thou acquired knowledge, what else dost thou want?” Talmud.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 13. Haha men det står ju i den norska studien att 44,9% förklaras av genetiska faktorer, 18,9% av föräldrarnas påverkan och att övriga miljöfaktorer svarar för 34,3%.

  Så miljön är är viktig.

 14. @Kristoffer Forshufvud:

  Där beror det väl mycket på vad som räknas som ”miljö” och jag tar lätt på där angivna decimaler.

  I själva verket kan större delen av våra beteenden enkelt förklaras genetiskt och pyttelitet av miljö.

  Inte svårt att förstå om du inser organismen före miljö. Är organismen mask eller apa? Eller ska även dessa djur även välja vad de är, utan objektiva kriterier?!

  Inte enligt mig och hela vetenskapen! Strunta i vad idioter, superidioter och pseudovetenskapare hittat på!

 15. @Kristoffer Forshufvud:
  Du verkar läsa på fel ställe, siffrorna du anger är från en modell som de använder som referens, classical twin design. Vad de har gjort är att utveckla en bättre modell (bättre förklaringsvärde), med möjlighet att skilja ut fler faktorer, som de jämför med den tidigare använda modellen.

  Den intressanta delen i studien finns i tabell 4 och förklaringarna till denna.

  De löser inte ut alla faktorer, men i princip kommer 65% från additiva genetiska faktorer och 34% miljöfaktorer. Bland miljöfaktorerna så står bidraget från familj/föräldrar för 3% av den totala variationen och miljöfaktorer gemensamma mellan syskonen står för 12%. Det är oklart var icke-additiva genetiska faktorer hamnar, men troligen hamnar de antingen bland miljöfaktorerna eller i de 0,8% som inte specificeras. Resten av miljöfaktorerna, 20%, kan till viss del innehålla indirekt påverkan från föräldrarna via t.ex. skolval, boendemiljö mm. som diskuteras i texten.

 16. @Kristoffer Forshufvud:

  ”Haha men det står ju i den norska studien att 44,9% förklaras av genetiska faktorer, 18,9% av föräldrarnas påverkan och att övriga miljöfaktorer svarar för 34,3%. Så miljön är är viktig.”

  Nej, fel. Miljön är inte alls viktig här och anledningen till att miljön inte är viktig här är att övriga miljöfaktorer inte är beroende av miljön. Jag förstår att det låter konstigt för dem som inte är insatta att miljön är oviktig för miljöfaktorer för hur kan en miljöfaktor inte bero på miljön?

  Jo det beror på att begreppet ”miljö” i dagligt tal står för gemensamma miljöfaktorer (fostran, föräldrar, kultur etc)
  Begreppet ”övrig miljö” i denna sorts forskning med tvillingstudier står för unika miljöfaktorer (chans, slump, tur. otur, händelsekedjor etc).

  På enkel svenska: En stor del av skillnaden i vilka vi är som personer skapades genom att en viss genetisk blandning (föräldrarna) mötte händelser specifika för den personen (unika miljöfaktorer) som enbart påverkade den personen på det sättet. En annan person med samma föräldrar påverkas inte på samma sätt av samma sak.

 17. @Erik:

  Visst, mina barn är inte lika, det vet alla föräldrar med ett IQ över svartingars.

  Det är inte på något viss konstigt att Afrika ser ut som det gör, utan självklart efter invånarna.

  Att svenska forskare åstadkommit mer än alla miljarder mörkhudingar tillsammans beror förmodligen på diskriminering, om du är tokkommumnist. Dock duger det inte att bara påstå, utan bevisa! Inget bevis hitintills!

  Om Afrika hade befolkats av andra än de som finns där skulle Afrika förmodligen vara jordens mest utvecklade och bästa kontinent att leva i.

  Det är ju inte så, hur kommer det sig? Givetvis har det inget med de totala oduglingar som befolkar området?

  Kina visar nu vägen, men innan försöktes det samma med brutala metoder som svartingar förstår…

 18. @OH:

  ”Det är inte på något viss konstigt att Afrika ser ut som det gör, utan självklart efter invånarna.”

  Så enkelt är det inte. Här vill jag hänvisa till Jared Diamonds konstaterande ”Geography matters”. Afrikas inland är av naturen ett sämre område än Europa eller Asien att bygga stora städer och avancerade samhällen. Det finns för få kuster och floder och för lite växter. Det går inte att skylla på dess invånare annat än enligt logiken att deras förfäder en gång i tiden av någon anledning slog sig ner där och inte valde den bästa plats man kan tänka sig.

  ”Om Afrika hade befolkats av andra än de som finns där skulle Afrika förmodligen vara jordens mest utvecklade och bästa kontinent att leva i.”

  Nej, den sortens åsikter stöds inte av vetenskapen. De bästa platserna för att börja samhällelig utveckling har visat sig vara Södra Europa, Asien och Norra Afrika. Det finns sålunda inget scenario där ett ”Wakanda” kunde uppstå på sämsta tänkbara ställe i Afrikas inland utan att det först fanns Asiatisk eller Europeisk stormakt som bekostade kalaset. Enbart värme och Malaria-epidemi gjorde det omöjligt för Afrika att få de högst utvecklade storstäderna i närheten av ekvatorn. Dessa är faktorer som ger Europas och Asiens folk en enorm kumulativ fördel i social evolution.

  geography

  Men även med denna orsak i åtanke så kvarstår faktum att vad dessa saker leder till är att Afrikaner som konskevens generellt (statustiskt) inte har utvecklats snarlikt Europeer och Asiater. Det här har ingenting med rasism att göra. Det går helt enkelt inte att säga att vi är helt lika utan att antingen tycka Afrikaner måste vara odugliga (låga förväntningarnas rasism) och/eller bli en rabiat kommunist som ser orättvisor och rasism bakom varje gathörn överallt och tror vita är roten till ondska.

  Förväntar man sig statistisk likhet överallt så blir det logiska och förutsägbara resultatet att man antingen betraktar vita som onda, tycker afrikaner är odugliga, eller bäggedera. Det värsta av allt är att kommunisterna har lärt afrikaner att förakta sig själva för sitt misslyckande att uppnå till de högt ställda idealen att imitera vita. Ironiskt nog nu när Kina slutat vara kommunister så är det de som börjat ställa krav på afrikaner och börja betrakta dem som människor som bygger sin egen framtid – inte offer att rädda.

 19. @Erik:
  Jag skulle tro att klimatet har en avgörande betydelse. I länder med mer ogästvänliga klimat (dvs. nordiska) är man tvungen att utveckla teknik (nöden är uppfinningarnas moder) för att överleva, och jag kan nog tänka mig att det också driver på den kulturella utvecklingen eftersom teknik i mångt och mycket förutsätter diversifiering vilket i sin tur nödvändiggör samarbeten och samhällsbildningar.

 20. OT

  Ännu en infantil krönika i statsfinansierade ETC.

  Kan vi erkänna att patriarkatet finns nu?

  Intressant slutkläm på krönikan.

  ”För övrigt … hade det kunnat vara feministiskt vackert att Robert Mugabe vägrade lämna sin post för att ostört kunna överlämna den till sin fru. Synd bara att hennes smeknamn är ”Gucci Grace” för att hon shoppat upp halva statskassan i Paris dyraste butiker. Hon kanske bjuder på kakor?”

 21. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Men så leder ju goda förhållanden till ökande befolkning och större konkurrens om de bästa förhållandena/naturresurserna, vilket leder till krig.
  Krig är den största nöden och mor till flest uppfinningar.

  Men t.ex. vikingatiden blev ju till som du beskriver. En liten istid i Norden ledde till hårda förhållanden och när den gick över kunde folk producera ett överflöd och roa sig med plundring och äventyr.

 22. @MJx:
  krigar har de väl alltid gjort överallt. Vad jag tänkte på var att ett kargt klimat nödvändiggör lite annorlunda byggnationer, gör ordling svårare osv. Och det lär ju komma före krigandet.

 23. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Jo, men ju mer man krigar desto bättre blir man på det. I tusentals år har spetsteknologin kommit från behov av bättre krigsutrustning. Om det finns resurser att kriga om så kommer man ju kriga mer.

  Sen kan man se att stormakter uppstår oftast på grund av bättre väder. T.ex. har varenda expansion av Kina sammanfallit med värmeperioder. (Svenska stormaktstiden är omvänt, en mycket kall period då Sverige passade på när ärkefienderna inte var lika duktiga på att hantera kyla, den tog sedan slut när det blev varmare igen).

  En karg PERIOD innebär att man förbättrar sina färdigheter för att klara sig, plus att det är de starkaste som klarar sig. Som med norden under lilla istiden före vikingatiden. När det sedan kommer värme så producerar man lätt ett överskott som kan användas till expansion och dyligt.

 24. @MJx:

  ”Men så leder ju goda förhållanden till ökande befolkning och större konkurrens om de bästa förhållandena/naturresurserna, vilket leder till krig.”

  Nej, för goda förhållanden leder inte till ökande befolkning. Vad goda förhållanden leder till hänger på vad man väljer att prioritera och det finns inget självändamål i att öka befolkningen. De som ökar befolkningen gör det inte för att de blev rikare, de gör det antingen för att de vill öka befolkningen (Exempelvis för att de vill erövra områden) och/eller för att de likt Herberg Spencer (Socialdarwinism) vill ha en kamp om resurserna som slutar med att de svaga dör (Alternativt pressa egalitarianer att ge bidrag för att förhindra död och lidande)

  ”Krig är den största nöden och mor till flest uppfinningar.”

  Javisst, men krig är inte en följd av rikedom. Däremot har mängder av uppfinningar som vi kopplar till fred och välfärd mycket riktigt uppfunnits av militären.

  ”Men t.ex. vikingatiden blev ju till som du beskriver. En liten istid i Norden ledde till hårda förhållanden och när den gick över kunde folk producera ett överflöd och roa sig med plundring och äventyr.”

  Men dagens svenska samhälle kommer inte främst från Vikingatiden. Dagens svenska samhälle kommer främst från Romarrikets spridning av kristendomen. Vikingatidens levnadssätt i Norden gick samma öde till mötes som Samurajklassen i Japan. De är en del av våra länders historia men utgjorde motståndarsidan i fråga om vår utveckling till modernt samhälle. Det som ledde till överflöd var snarare avskaffandet av vikingatidens klansamhälle.

 25. @MJx:

  ”(Svenska stormaktstiden är omvänt, en mycket kall period då Sverige passade på när ärkefienderna inte var lika duktiga på att hantera kyla, den tog sedan slut när det blev varmare igen).”

  Ett typiskt exempel på korrelation – inte kausalitet – I själva verket fanns inget i vädret som var orsaken att svenska stormaktstiden tog slut. Det var helt enkelt Kung Kalle som tog ett avgörande felaktigt beslut och marcherade sin då praktiskt taget obesegrade armé mot Moskva och ett sista avgörande slag mot Peter den store – bara för att inte få någon strid utan istället mötas av den brända jordens taktik.

  Hade Kung Kalle skippat den dåraktiga marschen mot Moskva så hade han kunnat antingen acceptera Rysslands fredsförslag (där Ryssland gav upp alla erövrade områden bara de fick behålla St Petersburg) eller attackerat St Petersburg. Det praktiskt taget enda som stoppade Svenska armén var bristen på förråd som tvingade dem att bege sig till Ukraina där de förlorade vid Poltava och flydde till Ottomanska riket.

 26. @Erik:
  Nej så fungerar det inte. Människor skaffar inte barn på grund av någon folklig agenda. Goda förhållanden leder till befolkningsökning genom att fler ungar överlever och folk har tid att skaffa dem.

  Jo, krig är historiskt en följd av överskott. Man skaffar sig ett överskott som ger resurser till krig så att man kan lägga beslag på ännu mer resurser.

  Vikingatiden tog slut för att det blev kallare igen och för att folk på kontinenten lärde sig att försvara sig. Kristendomen infördes inte med våld i norden, utan konkurrerade ut asatron på grund av att den blivit ett sämre fungerande moralsystem. Det fanns en hel del kristna vikingar för övrigt. Klansamhället levde kvar flera hundra år efter vikingatiden.

  Förlusten i Poltava hade varit en vägbula om det inte varit för klimatförändringen. Sverige rustade upp en ny armé men kunde inte få till samma sorts segrar eftersom fienden nu hade resurser att rusta själva.

 27. @OH:
  Det där är också en tämligen barnslig inställning, en stor del av mänsklighetens utveckling har skett i Afrika och närliggande områden.
  Den utveckling som skett i modern tid utgör en bråkdel av utvecklingen under mänsklighetens historia. Det är knappast en skillnad i intelligens som gör att dagens samhällen skiljer sig på det sättet de gör. Om man tittar på betydelsen av de upptäckter som gjorts så ligger både svenska och övriga västerländska forskare betydligt efter, så bevisen talar tvärtemot din inställning.

  Kulturellt sett finns gott om skillnader och även skillnader i förutsättningar inom olika geografiska områden som är mer sannolika anledningar.
  I bl.a. norra europa och stora delar av asien krävs en högre grad av organisation för daglig överlevnad och marginalerna är initialt mindre, vilket leder till ett större socialt tryck på samhällets regler och även på att anamma tekniska och kunskapsmässiga utvecklingar.
  När samhället sedan når dagens överskott och människor börjar glömma bort marginalerna och överlevnadstrycket, så ser man den politiska utveckling som vi har i Sverige idag, där man börjar nedmontera det som gett marginaler och säkrat överlevnaden. Man har (speciellt i den kortsiktiga politiska världen) börjat ta dessa för givna, med påföljande ganska katastrofala resultat.