Finns kvinnor på riktigt? Kajsa Ekis Ekman och Lisa Magnusson tar könsdebatten till sin ändhållplats
avatar

Så har tidningarnas kultursidor äntligen tagit könsdebatten till sin logiska ändhållplats där vad som debatteras på fullaste allvar är huruvida kvinnor finns på riktigt. För att göra en förvirrad historia begriplig så har vänstermedia idag en könskommunistisk sida (equity) som menar att kvinnor finns och en postmodernistisk sida (identity) som menar att kvinnor bara finns när de känner för det. Debatten har blivit så absurd att Johan Hakelius kommenterar det hela på Fokus-bloggen ”Rakt ner i Alice Kaninhål”

Om jag förstår saken rätt har Expressens och andras kultursidor under min frånvaro huvudsakligen ägnat sig åt att diskutera om kvinnor verkligen finns. Det började med Kajsa Ekis Ekman, som redan för en månad sedan med okarakteristisk försiktighet i Aftonbladet nog menade att kvinnor ändå finns på riktigt. Inte bara i våra huvuden, som till exempel tomten eller påskharen. (Hakelius)

Kajsa Ekis Ekman representerar den könskommunistiska sidan och har kommit fram till samma slutsats som hittas i Ashley McGuires bok ”Sex Scandal – The Drive To Abolism Male And Female (2017)” Denna kan enklast summeras som följande insikt:: Om man under OS i Sydkorea ändrar definitionen gällande huruvida någon är man eller kvinna så kan man inte hindra män från att säga de är kvinnor och tävla i damidrott – vilket givetvis drabbar kvinnliga idrottare.

I vanliga fall skulle det här påpekandet dyka upp i den offentliga debatt som krävs för att ändra grundläggande samhällsvärderingar men efter att postmodernister misslyckats att att införa sin världssyn den demokratiska vägen via akademisk debatt så verkar de ha insett att det enklaste är att gå bakom ryggen på folk via juridik, lagstiftning, byråkrati och policybeslut istället. Vilket Ekis Ekman uppmärksammat.

Enligt denna definition, som börjar vinna mark utan att egentligen diskuteras, sitter könet inte i kroppen. Utan i huvudet. Flera länder, däribland Norge och Danmark, har redan gjort lagändringar som tillåter människor att själva välja sitt kön på id-korten utan att någon operation är nödvändig och enligt ett lagförslag ska samma sak snart börja gälla i Sverige. 

Postmodernister bryr sig alltså inte längre om att låtsas om demokratins spelregler. Vad som skett är istället att de i allt högre grad från byråkratiska maktpositioner formulerat juridiska dokument som säger ”enligt vår syn är världen X”. Vanligt folk är nämligen instinktiva försvarare av vad som förespråkas med rätt stämpel och verkar inte veta vad de skall göra om de institutioner de förlitar sig på missbrukas på det här sättet. Ironiskt nog är det därför radikalvänstern –  den grupp som normalt missbrukat institutionerna – som reagerat mest på postmodernisters agerande.

Det antas generellt att detta är en progressiv förändring: nu reduceras inte könet till biologi och nu kan transpersoner äntligen erkännas i lagen! Formulerandet av kön som en fråga om identitet snarare än ideologi har gjort att diskussionen uteblivit trots att detta är en grundläggande samhällsfråga.

Kajsa Ekis Ekman menar att det postmoderna flum som hittat vägen till juridik och byråkrati inte är förenligt med den könskommunism som hon förespråkar. Vänsterpartiets kongress kom nyligen fram till en liknande slutsats beträffande etno-kommunism och röstade för att SCB skulle samla in etno-data om folks ras och religion. En idé som inte bara visade sig strida mot personuppgiftslagen utan även i postmodern anda ansågs ha problem med avgränsning och därför avfärdades av SCB med frågan om det skulle vara självskattning

Vi vet redan var alla människor som är folkbokförda i Sverige är födda och var de kommer ifrån. Problemet är etnicitet som begrepp. Vad är man ute efter? säger Chakkour. Han pekar på problem med avgränsning och vem som ska definiera begreppet.  Ska det vara självskattat?

Föga anade SCB:s presstalesman att svaret på den frågan idag hos den ena av debattens sidor är ja. Låter det absurt att påstå att postmodernister börjar få inflytande över juridik och byråkratiska funktioner? Trodde ni det bara är i könsdebatten som postmodern socialkonstruktionism fått fäste? Läs då Barbara Kays kommentarer i National Post ”Delaware students can now choose their own race. This should end well”.

Section 7.4(1) of 225’s Prohibition of Discrimination Code states, “All students enrolled in a Delaware public school may self-identify gender or race, which is maintained in the school.” Gender isn’t news. But race? Are they really going there? Yes, they apparently are.

Det är alltså inte bara något som hittas hos högskolestudenter utan något som smyger sig in överallt. Det enda stället där det finns något riktigt motstånd är internet där man dels skapar memer som ”I sexually identity as attack helicopter” och dels låtsas ha absurda åsikter bara för att se hur långt studenter orkar spela med i dumheterna.

Vad gäller den offentliga debatten och media så har vi alltså att välja mellan köns- och etno-kommunism som inte funkar och postmodernism som är helgalen. I könsdebatten så var det Lisa Magnusson (DN) som drog ut och argumenterade för den postmoderna uppfattningen att kvinnor bara finns när de känner för det själva. Tydligen anser hon att postmodernismen numera har ensamrätt på feminism vilket hon motiverar med hur hennes motståndare gått till feminismens ärkefiende.

”Många feminister gillar inte alls dessa flytande gränser. De blir rädda, arga, föraktfulla. De senaste årens debatt om transsexualitet, det vill säga upplevelsen av att det fysiska könet inte överensstämmer med ens identitet, har gjort en del så upprörda att de rent av sökt tillflykt till feminismens gamla ärkefiende: könsbiologismen.”

Vad detta innebär rent praktiskt är att postmodernister inte vill göra skillnad på kvinnor och transsexuella män som känner sig som kvinnor medan könskommunister vill göra skillnad på dem som föddes som kvinnor och dem som föddes som män men säger sig identifiera som kvinnor. Vad som nu händer är något intressant. Samma retorikvapen som könskommunister riktat mot män riktas nu av postmodernister mot kvinnor och Kajsa Ekis Ekman passar på att presentera exempel på vilken sorts svar hon fått nu när hon svurit i den postmoderna kyrkan.

Feministiskt Perspektiv hävdar Karin Råghall att det kan leda till ”utrensning” att jag ens ställer dessa frågor. Tiina Rosenberg skriver att min feminism leder till förtryck, avhumanisering och går emot välfärdsstaten. Athena Farrokhzad menar att jag är en dåre och att mina frågor har ”våldsamma konsekvenser” för transpersoners liv. Ella Noaksson och Hedvig Rapp talar om att de ”mår illa” av att höra detta och Maria Ramnehill tycker att jag ska sluta ”gräla” då det finns en risk att detta leder till hat. Jag har dock fortfarande inte fått svar på en enda av mina frågor, vilket är märkligt.

Personligen tycker jag inte det är märkligt för så här brukar det se ut när vänstern debatterar icke-vänster i frågan om män och kvinnor där ordkriget för dem är viktigare än svaren och föga förvånande behandlar den postmoderna vänstern nu dem inte är postmodern vänster precis likadant i frågan om vilken grupp som är det är allra allra mest synd om – kvinnor eller transpersoner. Ingendera grupp bryr sig om verkligheten. Vilket innebär att det enda sättet att effektivt bemöta galenskapen är att spela med i galenskapen och självidentifiera som saker precis som samhällsföretröädare säger de vill.

Till exempel att förtryckta grupper har tolkningsföreträde, att den dominanta gruppen inte bör appropiera den förtryckta gruppens kultur och så vidare. Det gäller inte kvinnor: Om en man säger att han är en kvinna och en kvinna säger att han inte är det, är det i dag hans tolkning som gäller, inte hennes. Då en man blir kvinna ses det inte som appropiering, utan hela hans historia som man raderas och han blir plötsligt den mest förtryckta av kvinnor. Varför då?

Ni kanske gör samma misstag som Kajsa Ekis Ekman och tror att postmoderna feminister inte tänkt på hur deras ideer drabbar kvinnor och uppvisar en större sympati för män som för henne är problematiskt? Inget kunde vara mer fel och hennes fråga kan jag besvara. Det beror på att postmodernisters mansförakt i själva verket är långt större än könskommunisters mansförakt. Medan könskommunister som Ekis Ekman vill ta ifrån män deras makt och leksaker så vill postmodernister se till att hela den manliga identiteten utplånas. Vilket sker med följande fulknep.

”Feminismens roll har aldrig varit att fokusera på medfödda skillnader. Kvinna är inte något man föds till, det är något man blir. Somliga blir kvinnor senare än andra i omvärldens ögon, vissa aldrig.”

Om vi med denna ”glidande skala” i själva verket menar kvinnligt kön, kvinnlig identitet och kvinnliga värderingar vilket utrymme tycker ni då postmodernismen lämnar för att ha manligt kön, manlig identitet och manliga värderingar? Den riktiga anledningen Kajsa Ekis Ekman konfunderas över att mannen kan ”bli” kvinna är att hon inte förstått att enligt postmodernisterna så var h*n ingen man från första början. Könet är glidande = Könet är kvinna. Vad det innebär är att könet man existerade inte från första början och Ekis invändning gäller inte.

Det finns förstås också biologiska skillnader. Men kön är en glidande skala, som inte bara beror på kromosomer utan också hormoner.

Den postmoderna delen av feminism har alltså sin kultursyn gemensamt med ISIS. De nöjer sig inte med att ta över som kommunister vill. De vill utplåna alla tecken på att det fanns något tidigare. Enligt könskommunister skall män straffas (för vad andra män gjorde) med mot-förtryck men ISIS-postmodernisterna är värre för enligt deras världssyn skall samhället betrakta det som att män aldrig fanns från första början. Det var en social konstruktion hela tiden – som nu skall sluta finnas genom massiv social repression där samhällsanställda människor konstruerar om medborgarnas liv.

Tack vare Johan Hakelius utmärkta genomgång så kan vi i alla fall se vem som är vem i vårt stolliga medielandskap. Könskommunister är de som tror att kvinnor faktiskt finns medan postmodernister anser att kvinnor finns om man känner för det. Avslutningsvis har vi en person som helt ignoreras i debatten vilket möjligen enligt Hakelius beror på att man uppfattar honom som det första könet. Snarare är sanningen att enligt postmodernister är han inte glidande och behöver konstrueras om.

Om jag förstått saken rätt är det nu så att Ebba Witt-Brattström också tror att kvinnor faktiskt finns, medan till exempel Athena FarrokhzadTiina Rosenberg och Martina Montelius anser att kvinnor finns om man känner för det. Vilket väl betyder att de samtidigt finns varsomhelst och ingenstans. Joel Halldorf tror framförallt inte på ett tredje kön, men verkar i allmänhet ignoreras i debatten, möjligen för att han uppfattas vara av det första könet. (Hakelius)

Det säger sig själv att de som förespråkar särbehandling av kvinnor inte kan godta postmodernism som säger att vem som helst är kvinna. Det är av samma orsak som Vänsterpartiets kongress tycker det behövs SCB-statistik på vem som är svart. För att etno-kommunister måste veta vem som är svart för att kunna veta vem som har rätt och vem som har fel. I förlängningen måste man då också ha något sätt att bedöma vem som inte är svart vilket innebär att samma grupper som varit motståndare till ålderstester som bedömer vem som låtsas vara barn för att få fördelar måste bli anhängare av ras-tester som bedömer vem som låtsas vara svart för att få fördelar.

Enligt samma logik när alla nu måste kalla sig feminister så kommer det att finnas två sorters feminister. En som stödjer någon typ av standard med vilken det går att bedöma om någon är kvinna på riktigt. En annan postmodernistisk feminism som betraktar alla personer som kvinnor, kvinnlighet som glidande kön och inte motarbetar personer inte hur kvinnligt de föddes utan efter hur glidande deras kön betraktas för detta är enligt postmodernismens världsbild den enda sanna könsbilden. Alla är kvinnor, alla har glidande kön och ju mer glidande ju mer feministisk.

Enligt postmodernisterna är det okvinnligt att vara kvinna för det finns inget som heter att vara kvinna på riktigt. Det enda sättet att vara kvinna på riktigt är att identifiera som en glidare.

Kommentarer

Finns kvinnor på riktigt? Kajsa Ekis Ekman och Lisa Magnusson tar könsdebatten till sin ändhållplats — 68 kommentarer

 1. Jag har inga problem med att hitta min plats i detta nya.

  Jag befinner mig på skalan där normalmannen möter normalkvinnan. Jag är varken superkvinnlig eller supermanlig.

  Biologiskt sett kvinna, mentalt standardglidare.

 2. Jag håller med om det mesta men stör mig på din retorik (som oftast, jag gillar dina inlägg men skriver bara vad jag inte gillar).

  1. Vad är det du menar med ”demokratins spelregler”?
  Vi har ju tidigare konstaterat att du använder ”demokrati” som ett fluffigt postmodernt begrepp som kan betyda lite vad som helst och handlar mer om känslor än om fakta. Men vilka ”spelregler” är det du menar nu?

  2. Varför skulle etnostatistik vara ”etno-kommunism”? De som oftast ropar efter etniska uppdelningar i statistiken är ju ”invandringskritiker” som står längst till höger och i t.ex. USA så för man ju statistik efter etnicitet på allt. Är det inte etno-kapitalism du menar?

  3. De som är emot ålderstester är det oftast för att testerna är pseudovetenskap från 60-talet och inte för att de tycker att det skulle vara dåligt att kunna avgöra någons ålder.
  De som är för ålderstester är det oftast för att de tycker om när svartskallar missgynnas och inte för att de tror på dumheterna.

  4. Är det inte bara de gamla sorterna likhetsfeminister och särartsfeminister?

 3. En person som gått från man till kvinna via hormoner och operation skulle enkelt kunna idrotta på damsidan. Men idrott ger ofta muskler och jag tvivlar på att transsexuella kvinnor vill ha det. De har ju jobbat hårt på att bli kvinnor och har säkert en mer stereotyp syn på kvinnokroppen såsom att det är okvinnligt med muskler.

 4. Jag definierar mig som död.
  Vilket är väldigt praktiskt eftersom man aldrig kan ställa döda till ansvar.

 5. @MJx:

  ”1. Vad är det du menar med ”demokratins spelregler”?”

  Vad det betyder här är att man lagstiftar sin verklighetssyn vare sig den är sann eller inte vilket framgår av sammanhanget. Precis som Sovjetunionen bestämde att DNA inte finns och Lysenko hade rätt. Vad det betyder generellt har jag besvarat redan. Här är en länk igen.
  https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/DemocracyEducation0204.htm

  ”2. Varför skulle etnostatistik vara ”etno-kommunism”?”

  Jag har inte sagt att etno-statistik är etno-kommunism. Jag har sagt att etno-kommunister insett de behöver sådan statistik för att veta vilka de skall särbehandla medan postmodernister behöver ha bort all sådan statistik för att få leka ISIS på vem än de anser är deras motståndare.

  ”De som oftast ropar efter etniska uppdelningar i statistiken är ju ”invandringskritiker” som står längst till höger och i t.ex.”

  Som alltså nu getts rätt av Vänsterpartiets kongress och därmed är det ju bara att erkänna att isåfall hade invandringskritiker rätt så varför klagar du på dem nu igen?

  ”USA så för man ju statistik efter etnicitet på allt. Är det inte etno-kapitalism du menar?”

  Jag menar vänsterpartiet, det var deras partikongress jag rapporterade om.

  ”3. De som är emot ålderstester är det oftast för att testerna är pseudovetenskap från 60-talet och inte för att de tycker att det skulle vara dåligt att kunna avgöra någons ålder.”

  För det första är det vansinne att vara emot ålderstester för vi har samhällsfunktioner baserade på ålder och vi kan inte ha två olika samhällen i samma land så det spelar ingen roll vilka ursäkter de som är emot ålderstester anger för att vara emot ålderstester, det är bara hyckleri från början till slut.

  Vi kan inte ha 25-åringar som sportar mot 16-åringar och vi kan inte ha 15-åriga tjejer i samma grupp som 28-åriga killar – särskilt inte då samma personer blir pedofilskräck om det var en svensk 28-årig kille i den positionen så lite mindre ljug och hyckleri vore ju bra.

  Ålderstester är absolut nödvändiga för att vårt samhälle skall fungera. Den som påstår annat kan låta alla välja ålder som de vill, inte bara vissa. För det andra är det inte en enda läkare jag pratat med som håller med om vad du just sade och med tanke på hur staten och kommuner slår ifrån sig med domstolar och censur istället för vetenskap så är påståendet inte trovärdigt på en fläck.

  ”De som är för ålderstester är det oftast för att de tycker om när svartskallar missgynnas och inte för att de tror på dumheterna.”

  Jaha, vad har det för betydelse? De som är för ålderstester har rätt oavsett vilken dum anledning de har och hade de inte rätt så hade de som är mot ålderstester inget emot om en svensk 30 åring springer runt med deras 14-åriga dotter bara han säger att han känner sig 14. Bestäm dig vilket alternativ som är bäst.

  ”4. Är det inte bara de gamla sorterna likhetsfeminister och särartsfeminister?”

  Nej, bägge är likhetsfeminister. Bägge har som mål att bara kvinnor skall räknas, anlendingen de hamnar i konflikt är att de inte ger samma svar på frågan ”Vad är en kvinna?”

 6. @Jenny:

  ”En person som gått från man till kvinna via hormoner och operation skulle enkelt kunna idrotta på damsidan. Men idrott ger ofta muskler och jag tvivlar på att transsexuella kvinnor vill ha det.”

  Långtifrån alla män har muskler av den sort du menar (det finns mängder av män utan synliga muskler) men nästan alla män skiljer sig från kvinnor i fysik, storlek, osv oavsett hur mycket muskler de har och detta ger nästan alla män fördel på kvinnor i mängder av sporter även om de inte ser muskulösa ut.

  ”De har ju jobbat hårt på att bli kvinnor och har säkert en mer stereotyp syn på kvinnokroppen såsom att det är okvinnligt med muskler.”

  Nej, vissa transsexuella har en störning som gör dem mer feminina (XXXY) men lika lite som alla homosexuella män är feminina (medan vissa är det) lika lite är alla transsexuella män feminina före operation och lika lite som mindre feminina kvinnor magiskt kan bli superfeminina, lika lite kan transsexuella magiskt bli superfeminina.

  Om en person som föddes som kvinna inte kan bli mer feminin än hon har förutsättningar till så är det märkligt att tro att en person som föddes som man kan bli det bara den personen ”jobbar hårt” på det. Transsexuella är helt enkelt individer, att en man med dysfori har förutsättningarna för att kunna passera som kvinna betyder inte alla män med dysfori har det.

 7. Och det ironiska i hela den här situationen är att vad dessa feminister gör är att bekräfta sanningen (eller fördomen för de som vill det) att kvinnor inte kan hålla sams och samarbeta. Fast det är väl patriarkets fel antar jag…

 8. @Erik:
  1.
  Som t.ex. när den amerikanska grundlagen konstaterar att alla människor är skapade likvärdiga?

  Enligt den definitionen så är maktdelning en förutsättning för demokrati. Så då är t.ex. Sverige och Finland inte demokratier. En annan förutsättning enligt din definition är också att alla åsikter behandlas lika, så då är t.ex. Tyskland och Rumänien inte demokratier.

  2. Ok
  Jag klagar inte mer på ”invandringskritiker” än på ”vänster”partiet.

  3. Att spå i kaffesump löser inget av de problemen du tar upp. Det är inte vansinne att vara emot uppenbart kvacksalveri.

  4. Men det tyckte ju de flesta särartsfeminister också. Men de tyckte att det var den kvinnliga särarten som var bättre än den manliga.

 9. @Jenny: Visst, men jag är ganska säker på du inte vill möta en muskulös transkvinna i någon form av kampsport, brottning etc. För det kommer göra ont.
  Det vill inte biologiskt födda kvinnliga kampsportare heller.

 10. @Erik: @Skeptisk:

  Ja ok. Så då antar jag att transsexuella män med vagina och bröst borde idrotta på herrarnas sida, men byta om i damernas omklädningsrum (om det finns ett sådant) eftersom de har bröst och vagina. Och på planen tilltalas ”hon” eller ”hen” kanske.

 11. @MJx:

  ”1.´Som t.ex. när den amerikanska grundlagen konstaterar att alla människor är skapade likvärdiga?”

  Mer som när grekiska, romerska, brittiska och franska influenser konstaterar att länder och kommuner styrda av fler fungerar bättre än länder styrda av få.

  ”Enligt den definitionen så är maktdelning en förutsättning för demokrati.”

  Helt korrekt och sammanfattningsvis brukar grunden placeras hos Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  ”Så då är t.ex. Sverige och Finland inte demokratier.”

  Jämfört med vilka länder då? Jag tror Sverige och Finland är mer demokratier än de flesta länder och skulle hålla rätt bra i jämförelse du har nog ramlat i den där fällan där man jämför mot påhittade utopi istället för existerande exempel här.

  ”En annan förutsättning enligt din definition är också att alla åsikter behandlas lika, så då är t.ex. Tyskland och Rumänien inte demokratier.”

  Jämfört med vilka länder då?

  ”2. Ok Jag klagar inte mer på ”invandringskritiker” än på ”vänster”partiet.”

  Just här drar du in invandringskritiker när det var vänsterpartiet jag skrev om.

  ”3. Att spå i kaffesump löser inget av de problemen du tar upp. Det är inte vansinne att vara emot uppenbart kvacksalveri.”

  Faktum är att till och med att spå i kaffesump löser problemen som jag beskrev bättre än brist på ålderstester bara kaffesumpen ger tydliga resultat. Kom ihåg att utgångsläget är grovt felaktig information. Vi behöver inte absolut sann utopi, vi behöver bara resultat som är bättre än alternativet..

  ”4. Men det tyckte ju de flesta särartsfeminister också. Men de tyckte att det var den kvinnliga särarten som var bättre än den manliga.”

  Ja precis, särartsfeminister tyckte ibland att den kvinnliga särarten var bättre än den manliga säarten. Postmodernister anser jämförelsevis att det inte finns någon manlig särart. Den kvinnliga särarben är glidande skala, allt kön är glidande skala.

  De anser inte att män är sämre, de anser män inte finns alls. Viss skillnad!

 12. @Jenny:

  ”Ja ok. Så då antar jag att transsexuella män med vagina och bröst borde idrotta på herrarnas sida, men byta om i damernas omklädningsrum (om det finns ett sådant) eftersom de har bröst och vagina. Och på planen tilltalas ”hon” eller ”hen” kanske.”

  Precis, de borde idrotta på herrarnas sida. Varför tror du de skriker diskriminering och vill idrotta på damernas sida från första början? Jämför damernas världsrekord med herrarnas. Även om du är sämst i herrarnas final skulle att byta kön vara en potentiell guldmedalj på damsidan och långt bättre pengar och reklamkontrakt.

  Medan att idrotta på herrsidan innebär långt svårare motstånd. Precis som det finns många som dopar sig för att vinna så finns det dem som letar andra sätt att fuska åt sig titlar i elitidrott. Att alla transsexuella skulle sträva efter att vara feminina är fördom. Se exempelvis transsexuella thaiboxaren Nong Rose i herrklassen ovan.

  Vi kan debattera pronomen och kalla den personen ”hon” bäst du vill men det finns stora skillnader mellan män och kvinnor i kroppsform och de skillnaderna finns inte där. Det är bokstavligen mer en man med silikon och läppstift och att placera hånne i damidrotten blir bara komiskt då den person som blir bäst på att vara kvinna – i allt väsentligt här är man. Här är vad Ronda Rousey sade på ämnet.

 13. @Erik:

  1. Så inga problem att lagstifta om människosyn?

  Jämfört med din definition som säger att maktdelning är en FÖRUTSÄTTNING för demokrati. Sverige och Finland saknar maktdelning. Och Tyskland och Rumänien förbjuder vissa åsikter.

  2. För att du påstod att det båda gjorde var etnokommunism.

  3. Kaffesump är inte bättre än de ålderstester man redan hade, alltså ockulärbesiktning. De som testas med kaffesumpen nu är ju de som inte klarat ockulärbesiktningen.

  4. Jo.
  Men är inte de två grupperna du definierar samma grupper, alltså samma individer som de tidigare grupperna. Likhetsfeministerna anser ju att det inte finns något manligt eller kvinnligt, bara social konstruktion.

 14. @Jenny:

  ”Det kan inte män heller. Alla krig och konflikter världen över tyder på detta.”

  Nej, det är tvärtom. För att kunna föra krig måste du ha fungerande samarbete och hög organisationsförmåga. Det är inte de sämst organiserade länderna som vinner krig, det är de bäst organiserade. Kunde inte män hålla sams så skulle det inte finnas några armeer överhuvudtaget. PÅ sin höjd styrkor större än rövarband som vägrade att samarbete med andra rövarband och lika gärna slogs inbördes.

  Det skulle inte vara mindre våldsamheter, de skulle bara vara fler och i mindre skala precis som i flertalet afrikanska länder.

 15. @Jenny: Och ändå har vi – enligt er feminister och SJWs – lyckats skapa ett hemligt konspirerande sällskap, även känt som Patriarkatet (Tm), som har som huvuduppgift att förtycka inte bara alla kvinnor utan även alla andra som inte är vita heterosexuella män…

 16. @MJx:

  ”1. Så inga problem att lagstifta om människosyn?”

  Människor lever i verkligheten som inte styrs av tyckande. Att lagstifta om en syn som inte är bevisligen sann har följande två effekter: 1. Kognitiv dissonans 2. Minskad respekt för lagen.

  ”Jämfört med din definition som säger att maktdelning är en FÖRUTSÄTTNING för demokrati.”

  Nu svarar du inte på fråga. Du bara omformulerar samma påstående. Jämfört med vilket land har vi inte maktdelning?

  ”Sverige och Finland saknar maktdelning.”

  Jämfört med vilket land? Finns maktdelning enligt mer i andra länder enligt den modell du utgår från eller gör du den där roliga retoriksaken där argumentet är att du kan sönderdela det tills det inte finns alls varken i Sverige eller i Nordkorea?

  ”Och Tyskland och Rumänien förbjuder vissa åsikter.”

  Jämfört med vilka länder då? Jämfört med vilka delar av världen då? Sitter du inte nu och kritiserar just de delar av världen som tillåter flest åsikter? Om vi pratar om afrika är det bätre där tycker du? Eller är argumentet den löjliga retoriska absurditeten att påstå det inte är någon skillnad alls någonstans?

  2. För att du påstod att det båda gjorde var etnokommunism.

  Nej jag påstod att vänsterpartiets kongress insett att för att kunna genomföra sin etnokommunism behöver de samla in etno-data.

  ”3. Kaffesump är inte bättre än de ålderstester man redan hade, alltså ockulärbesiktning. De som testas med kaffesumpen nu är ju de som inte klarat ockulärbesiktningen.”

  Ockulärbesiktning ÄR ett ålderstest. Vi diskuterade inte olika sorters tester. Vi diskuterade de som är motståndare till ålderstest kontra de som inte är det. Rent praktiskt så är det bästa att ha flera olika tester som kan uppfånga olika saker.

  ”4. Jo. Men är inte de två grupperna du definierar samma grupper, alltså samma individer som de tidigare grupperna. Likhetsfeministerna anser ju att det inte finns något manligt eller kvinnligt, bara social konstruktion.”

  Nej de är inte samma grupper. Bägge de grupper jag beskriver är likhetsfeminster som anser att det inte är någon egentlig skillnad mellan män och kvinnor. Skillnaden är i vad de anser är det rätta alternativet (Vad betyder kvinna)

  Likhetsfeminister som är könskommunister anser en man är en defekt kvinna, defekten orsakad av social konstruktion och lösningen är att alla blir sociala kvinnor och kvinnor placeras på toppen av samhället.

  Likhetsfeminister som är Postmodernister anser ALLT kön är en glidande skala. Inget annat existerar (inget annat får existera), allt annat är social konstruktion som skall rivas ner. Nu mer flytande och ofast du är ju mer rätt.

  Så, nej ingen av dem är särartsfeminister. Bägge menar att det bara skall finnas ett kön. Deras konflikt är i vad som enligt dem är ”rätt” kön.

 17. @Erik:

  ”Precis, de borde idrotta på herrarnas sida.”

  Då har vi rett ut det. Allt annat är fusk från människor som vill tjäna pengar och titlar.

 18. @Jenny:

  ”Jag menade inte inbördes utan sinsemellan.”

  Människor globalt kunde inte prata med varandra från första början så jag förstår inte hur ditt utgångsläge uppstår. Det fanns inget som hette ”världsmedborgare” Hur dina kontakter ser ut med människor som du inte har kommunikation med säger ingenting om din förmåga att hålla sams. Till och med Bibeln (Babels Torn) utgår från att vad som leder till krig är brist på kommunikation. Guds straff var att se till de började tala olika språk.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Babels_torn

  I verkligheten där man går på fakta istället för sagor så är det tvärtom. Någon förmåga hos alla människor att prata med varandra fanns inte från första början så vi behövde inget ingripande från gudarna för att den situationen skulle uppkomma. Det fanns alltså splittring och krig från början av naturen. De samhällen män skapade har minskat de tendenserna och är alltså bevis på ökat samarbete.

  Att folk i Sverige inte vet skyller jag på en skola uppenbarligen besatt i att tro på Roessaus världsbild där man inbillar sig att samhället skapade krig och elände. Som kompletterats av feminism där samhället är patriarkatet så då är det på män man skyller krig och elände. Som om de någonsin behövde skapats och som om frånvaro av samhälle vore en fungerande lösning.

 19. @Erik:

  1. Är det är bevisat att alla människor är skapade likvärdiga?

  2. Det går inte att ha mindre maktdelning än ingen alls. Sverige och Finland är folkrepubliker och saknar maktdelning helt. Det finns många länder utan maktdelning men inget med mindre än ingen alls.

  Jämfört med alla länder som inte förbjuder åsikter.

  Vad är det för definition om förutsättningarna inte behöver uppfyllas?

  3. Jag trodde du menade medicinska ålderstester, som är det som har debatterats.

  4. Då är jag nog med på skillnaden.

 20. @Jenny:
  Det är mer än bara muskler som skiljer män från kvinnor. Hormonbehandlingar må göra att man utvecklar bröst och får mer underhudsfett och inverkar förmodligen också på muskelmassa med mera. Men, även om det ändrar en mans muskelmassa till att bli mer kvinnlig betyder det inte att den blir kvinnlig, utan förmodligen att den hamnar någonstans i ingemanslandet mellan kvinna och man. (Eller kanske i ingehenslandet.)
  Och är man färdigväxt lär andra saker förbli manliga hur mycket hormoner man än äter, är du en man av meddeläng lär du ju knappast krympa en och halv decimeter för att bli en kvinna av medellängd. Skulderpartiet med axelleden är till exempel olika hos män och kvinnor, det är därför tjejer kastar boll så fjantigt. En sådan sak lär förbli oförändrad vid ett könsbyte (i alla fall i dagsläget), vilket åtminstone innebär problem med att låta f.d. män tävla med kvinnor i alla former av kastgrenar som spjut, diskus, kula osv.
  I många grenar lär faktumet att män har större kroppar påverka. Eftersom män är längre har de t.ex. längre steglängd, vilket lär ha betydelse i grenar som löpning, längdhopp, höjdhopp och stavhopp. Och det är inte svårt att föreställa sig hur damerna trängs ut och får lämna plats till könsbytare i damlaget i basket.
  osv.osv.

 21. Sådär, då har nyvänstern svarat precis som de brukar i faktafrågor. Det var just det här som var min poäng och det tog inte särskilt lång tid för dem att bekräfta mina påståenden.

  Som väntat

 22. @Jenny:
  Man kan väl konstatera att transare skapar problem inte bara för andra utan också för siga själva när det handlar om idrotter och sporter som av naturliga skäl är könssegregerade. Anser man att det är rätt att utesluta människor från en idrott på grund av dopning bör man rimligtvis inte heller ha några problem med att utesluta transsexuella när de har en fördel på grund av sitt tidigare kön. (Eller rättare sagt att utesluta dem från tävlingar, det finns väl ingen anledning att utesluta dem från idrottandet i sig.)
  Det skaver väl lite om en man som med nöd och näppe rackar bland de 100 bästa i världen i en sport plötsligt utklassar alla andra tävlande och blir rankad som världsetta på grund av ett könsbyte.
  Är man elitidrottare och vill byta kön borde man rimligtvis räkna med att det har ett pris på flera plan.

 23. @Johan A: @Erik:

  ”Och det ironiska i hela den här situationen är att vad dessa feminister gör är att bekräfta sanningen (eller fördomen för de som vill det) att kvinnor inte kan hålla sams och samarbeta. Fast det är väl patriarkets fel antar jag…”

  Johan A började med ovanstående kommentar. Det var den jag svarade på. Erik jag behöver inte milslånga kommentarer om tidernas begynnelse.

  Vi börjar om:

  Johan A:

  Många kvinnor världen över håller sams, hjälps åt och samarbetar. Ibland blir kvinnor ovänner precis som män ibland blir ovänner. Ibland reder de ut sina problem, ibland inte, precis som män.

  Du (Johan A) har kanske tittat för mycket på ”Real Housewife”? (där konflikt kvinnorna emellan ger högre tittarsiffror).

 24. @Erik:
  ”Den kvinnliga särarben är glidande skala, allt kön är glidande skala.”
  Snuskhummer där, tack för den freudianska inblicken i ditt sinne.

 25. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Eller rättare sagt att utesluta dem från tävlingar, det finns väl ingen anledning att utesluta dem från idrottandet i sig.”

  Ja det hade varit det lättaste. Jag satt också och jämförde det doping i tanken.

 26. @Jenny:
  Jag har nog inte sett det avsnittet av Mythbusters, men 1) det är skillnader i skulderpartiet 2) det ser oftast fjantigt ut när tjejer skall kasta överhandskast. Det är tydligt observerbart på barn. Det är sällan jag ser vuxna kvinnor försöka kasta något överhuvudtaget (annat än sopor). Det förefaller i alla fall mig som det borde vara ganska okontroversiellt att konstatera att det finns anatomiska skillnader som inverkar i kastsporter.

 27. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Nu ska du inte sitta där och känna dig hotad av ryska kulstötare vars klitta är större än din snopp och har mer skägg än du nånsin kunnat odla.

  Skämt å sido. Det var ett bra avsnitt. Det visade att kvinnor inte kastar fjantigt. Tjejer springer inte fjantigt heller. Man bör inte psyka flickor med det heller.

 28. Män och Kvinnor och vilken sexualitetsgrad skall tillåtas på arbetsplatsen: Jordan B Peterson intervjuad av Vice News + Framträdande där hans gav egna (roliga) kommentarer till jublande publik.

 29. @Erik:

  Tillägg till mitt svar högre upp. Jag gav exempel på två transsexuella men jag glömde att ge motexempel. Så här kommer en damidrottare från samma sport. Jämför henne med transsexuella och berätta hur lika/likvärdiga ni tycker de verkar vara i kroppsbyggnad och feminitet.

 30. ”Män och Kvinnor och vilken sexualitetsgrad skall tillåtas på arbetsplatsen: ”

  Jordan, du får inte tafsa på eller äckla dig med kvinnor bara för att de har rött läppstift. Om du inte kan hantera dig själv måste din penis eller ditt jobb omedelbart tas ifrån dig. Vi är inte djur eller islamister, utan civiliserade varelser.

  Så det Jordan egentligen säger är inte att kvinnor är hycklande lockerskor, utan att män är djur. Icke-feminister är misandrister innerst inne.

  Ja, testosteron är dopning. Det är därför personer som inte får testosteron naturligt borde tillåtas att bära vissa själfvörsvarsvapen.

  Den enda ”rättvisa” sporten är såklart att atleter bara får tävla mot precisa kloner av sig själva med exakt samma minnen och neurokarta inladdade i hjärnan, så att det enbart är prestation vid själva tävlingstillfället som gäller.

  Men Erik, borde inte du och dina små vita pojkvänner vara upptagna med att ta reda på om David Hogg har några judar eller akademiska i släkten?

 31. @Jenny:
  ”fjantigt” var inte avsett att vara värderande på något vis, det var bara ett konstaterande att det ser fjantigt ut, precis som de ser fjantigt ut om en man skulle försöka amma.

 32. @Jenny:
  … faktum är att jag tycker det ”fjantiga” kastet har en viss gullig charm. Det kan jag däremot inte säga om ammande män.

 33. ”I vanliga fall skulle det här påpekandet dyka upp i den offentliga debatt som krävs för att ändra grundläggande samhällsvärderingar”

  Irrelevanta samhällsvärderingar. Förr i tiden skulle en läkare som tvättade händerna innan en operation få stryk eller dras inför rätta av patientens familj.

  Folk har så många äckliga känslor som de inte har rätt att ha. Det är oerhört viktigt att förnedra och strunta i deras känslor ifall dessa känslor skadar samhället eller människor. Vi har viktigare saker att bry oss om än äckligt skrikande och REEEande från folk som kräver av oss andra att vi ska spela med i deras vanföreställningar för att de ska må bra. Flickor kan ha penis, pojkar kan ha vagina. Snart så kan även pojkar ha livmödrar och kvinnor kan ha sina livmödrar separata från kroppen, eller få barn utan att spermier är inblandade. Precis som vi inte längre behöver kasta ut vårat bajs genom fönstret eller betala räkningar genom att lämna in fakturor via post eller bank.

 34. ”Att lagstifta om en syn som inte är bevisligen sann har följande två effekter: 1. Kognitiv dissonans 2. Minskad respekt för lagen.”

  Den är inte bevisligen osann heller, vilket gör att lagen har den önskade effekten på folks hjärnor och beteende, vilket i sin tur gör lagen fullkomligt självklar.

 35. ”Vilket innebär att det enda sättet att effektivt bemöta galenskapen är att spela med i galenskapen och självidentifiera som saker precis som samhällsföretröädare säger de vill.”

  Hjärnan och kroppens hormoner kan inte förmå en person att tro att de är en attackhelikopter.

  Det vet ju alla. Alltså är attackhelikopter-skämt eller dylika analogier inte argument anförda i god tro, utan är hatbrott som ska resultera i smärta tills hatbrotten slutar.

 36. @Erik:

  Dr Peterson borde sluta upprepa “we can’t have an intelligent discussion about…” och försöka svara på varför vi inte kan ha det och hur det ser ut när vi har det. Vi kan börja med det förrän vi kommer med regler.

  Lösningen på denna fråga är mycket enklare än flesta tror, det är bara att börja diskutera kvinnlighet ärligt, så löser sig problemet lite av sig självt. Varför folk är så inkapabla att diskutera kvinnlighet ärligt kan jag inte svara på.

  Han går också för mycket med på sexual harrasment-narrativet, som handlar mera om att öka kvinnlig makt och förstärka kvinnlig offerställning.

 37. Ang. män i damgrenar

  Muskelvolym är inte hela sanningen heller. Finns ytterligare biologiska parametrar som påverkar/skiljer mellan män resp kvinnor (utöver muskelmassa). Minns inte riktigt vad och orkar inte googla men nåt om receptorer, sammansättning av muskelfibrer nåt som spelar in… en liknande modell med styrkeskillnaden (jätteklivet) mellan vilda djur och människor.

  T.ex. En schimpansunge sliter loss käkbenet på Virtanen innan han hunnit ofreda praotjejen på vänsterhaket.

 38. @Axel Edgren:

  ”Jordan, du får inte tafsa på eller äckla dig med kvinnor bara för att de har rött läppstift. Om du inte kan hantera dig själv måste din penis eller ditt jobb omedelbart tas ifrån dig. Vi är inte djur eller islamister, utan civiliserade varelser.”

  Är du dum i hela huvudet? Du ljuger om vad han sade och alla kan se du ljuger för det finns en videolänk. Inte nog med att du ljuger om vad han sade, du har dessutom förväxlat objektiva och subjektiva utlåtanden. Han sade inte vad han gör, han sade vad som händer på arbetsplatserna. Här hånar han sådana som kastar sig över den sortens tolkningar.

  ”The make up and high heel thing. I knew perfectly well when I said, ohh yeah I´ll say this and it will be the only god damn thing…” *Publikreaktioner* ”But most of the comments I have read so far have been: Look Vice guys we know what you are doing and we are pretty much sick of it!”

  Så varken du eller Vice News kommer någon vart med att haka upp er på det där mot Jordan Peterson och vad beträffar Vice News är det de själva de som är brända på ämnet. så vem var det som hade problem med reglerna nu igen för egen del?

  ”Its like well, the evolutionary psychology and biology of make up and high heels its crystal clear, with people who dispute that, well read the goddamn literature morons!

 39. ”Det är sanningar som skall styrkas, inte osanningar.”

  Vem har bestämt det, Allah?

 40. ”Han sade inte vad han gör, han sade vad som händer på arbetsplatserna. ”

  Han har sagt att man får göra det för att man inte kan låta bli, vilket måste vara baserat på hans egen kvinnosyn. Att egga fram och beveka synen på sexbrott mot kvinnor är ett hatbrott och det förvånar mig inte om kvinnor vill försvara sig mot den typen av retorik.

  ”Its like well, the evolutionary psychology and biology of make up and high heels its crystal clear, with people who dispute that, well read the goddamn literature morons!”

  Kvinnor får ”signalera” hur de vill så länge de inte bryter mot arbetsplatsens dresscode, och om män begår brott mot kvinnorna på grund av det ska de ha en spark i klockspelet, avskedande och offentlig uthängning. Det fungerar utmärkt för mig eftersom jag inte skulle tafsa på eller säga äckliga saker till en kvinnlig kollega om hon så satt bredvid mig i raffset, och om andra män inteär kapabla att hålla sig i skinnet bryr jag mig inte om ifall de dör, eftersom de då är lägre varelser än vad jag är och det gagnar mig om de rensas bort. Det är så vi rensar ut män med svaga gener som leder till asocialt beteende. Om det finns vetenskap som ”berättigar” hatbrott mot kvinnor och sexbrott på arbetsplatsen så är jag rädd för att den vetenskapen måste stryka på foten.

 41. @ MJx

  ”1. Är det är bevisat att alla människor är skapade likvärdiga?”

  => Detta är en etisk moralisk princip som man anser är eftersträvansvärt. Det är bevisat att det är omöjligt att fullt uppnå (som ett gränsvärde) men likväl alltid värt att fortsätta försöka.
  Märk dock att det handlar om likvärdighet och INTE lika värde. Det senare är inte eftersträvansvärt eftersom ett egalitärt strävande förutsätter totalitärism.

  ”2. Det går inte att ha mindre maktdelning än ingen alls. Sverige och Finland är folkrepubliker och saknar maktdelning helt. Det finns många länder utan maktdelning men inget med mindre än ingen alls.”

  => Fel. Sverige har principiellt (enligt grundlagarna) maktdelning; i rollspelet mellan regering, riksdag-talmän, domare, kommuner och den fria pressen.
  ”Maktdelnings” syftet är att minska risken för politisk korruption och/eller maktmissbruk. Maktdelning konstruerades i de flesta moderna konstitutioner utifrån insikten (och dyrköpt erfarenhet) att det fortfarande människor med sedvanliga frestelser som ett valsystem väljer fram till ”makten”. Man gör därför klokt i att tränsa dessa mänskliga makthavarna till ett tydligt ansvar med risk för efterräkningar (tex riksrätt) och genom att skapa ömsesidig konkurrens mellan legitima och skilda maktcentra. Maktdelning är en absolut förutsättning för ett hållbart demokratisk politiskt system.
  Sveriges maktdelning är dock svag och har sedan 1974 urholkas. Främst vad avseende det kommunala självstyret.
  Den följer heller inte längre Montesquieu maktdelningsprincip. En princip som i praktiken avskaffades när RF1809 ersattes med RF1974. Att man även tog bort riksrätten och tjänstemannaansvaret kommer i förlängningen att leda till en kollaps av Sveriges nuvarande politiska system<

  3. Jag trodde du menade medicinska ålderstester, som är det som har debatterats.

  => Varje gång du möter en människa gör du en skattning och klassificering, vare sig du är medveten om det eller inte.
  För att kunna interagera korrekt enligt den gällande kulturnormen kollar man alltid när man möter en okänd person efter biologisk kön, ålder, etnicitet, nationalitet, social bakgrund, möjligheter, risker, styrkor och svagheter.
  Du gör alltså en avancerad social SWOT, varje gång du träffar en ny människa! Alla gör det, alltid.
  Och som normal funtat människa är du oerhört bra på detta och gör detta ofta korrekt, på några få korta ögonblick.
  Att bedöma kön och åldersspann hör dessutom till de enklare färdigheter. Vid tvekan, krävs oftast en kort intereaktion för att spika en ganska precis uppskattning.
  Därför är det barockt att så många lajvar med när det är så uppenbart vilka som fuskar med att uppge en för ung ålder. De tveksamma fallen som kräver expert- eller medicinskt bedömning är i sammanhanget få.

 42. Imbecilla åsikter framförda av imbeciller, är den självklara reaktionen på alstren. Vem bryr sig?

  Sinnessjuka släpptes ut ifrån institutioner och befolkar numera beslutande och ”forskande” institutioner?!

  Om inte, hur ska superidiotin annars förklaras?

  Lösning:

  1/ Skicka asen till Saudiarabien, med eller utan fallskärm?

  2/ Lobotomi? Tja, snarare redan utfört…

  3/ Kedjad naken utanför närmaste invällarkompani?

  Ingen mentalt frisk håller med. Spädbarn känner skillnaden mellan könen, men inte tokfemininister…

  Att ingen föds som kvinna eller man, borde vara självklart! Vi föds som gossar och töser!

  Men sedan barkar ni flesta iväg! Ingen kan byta kön! Självklart!

  Det finns bara två kön! Sedan kan miljö och annat resultera i hermafroditer och andra missfoster, samt könslöshet.

  Bekänner att jag är biologisk där och att det är det enda mått som duger! Förutom det självklara som nästan alla vet!

 43. @iallus:
  1. Jag har inget emot principen. Påståendet var att det var emot demokratins spelregler att lagstifta om människosyn. Jag menar att det inte är det (så enkelt) och att felet här är ett annat.

  2. Var hittar du det i grundlagarna?!
  Annars är Sverige enligt grundlagarna en utpräglad folkrepublik med total avsaknad av maktdelning.
  Pressen är inte en statsmakt.
  Domarna utses till ca 1/3 av regeringen, 2/3 är politiska domare.
  Regeringen är underställd riksdagen.
  Kommuner är bara regioner.

  1809 års regeringsform följde inte heller Montesquieus principer utan handlade bara om att makten delades mellan kungen och riksdagen.
  Riksrätten finns i princip kvar. Det finns regler om att de mest jämlika personerna i samhället ska åtalas i den finaste domstolen. Riksrätt är ju en inrättning för att öka tryggheten för de högsta hönsen.

  3. Absolut. Men om någon som är 20 år säger sig vara 17, eller tvärtom så är det svårt att avgöra. Fråga någon som jobbar på systembolaget hur ofta de tar fel.
  De flesta propagandafallen där folk visar bilder på Afghaner som ser ut som 35 och säger sig vara 16 är dock just bara propaganda. Det var bland annat ett uppmärksammat ”Sveriges snabbaste 14-åring” där texten i artikeln avslöjade att snubben inte var 14 längre och att han var snabbast i Sverige flera år tidigare då han var 14. (Han kom till Sverige som 2-åring). Men propagandisterna ljög om det och klippte bort texten.

  Ockulärbesiktning är dock mycket bättre än hittepåmetoderna. Alla som underkänns med ockulärbesiktning får möjlighet att genomgå kvacksalvarmetoden, av de som gör det så godkänns de flesta.

 44. Ok. Jag har sett videoklippet där Jordan blir intervjuad av Vice News.

  Om en kvinna inte sminkar sig ses det som ett statement och folk kallar henne ful/tråkig feminist. Det tolkas som att hon helt säkert är feminist och att hon har valt att inte sminka sig för att hon bland annat vill bli bedömd efter individ och förmåga och inte som ett sexualt objekt. Hon blir då en ful och tråkig kärring som tramsigt nog ser lite färg i ansiktet som om hon blir sexualiserad.

  Om en kvinna sminkar sig blir hon en lögnerska och lockerska, hon spelar frivilligt med i spelet och trycker på sexuella signaler och budskap. Samma med högklackat, hon klär sig feminint och blir hon våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp är det många som tycker att hon får skylla sig själv.

  Många här på bloggen menar att kvinnor klär upp sig för varandra för att de i stort sett skiter i vad män tycker.

  Jag fick inget förtroende för Jordan. Han ger inget genuint intelligent intryck såsom tex Noam Chomsky. Jag delar inte hans åsikter.

  Han pratar om Mao och uniformer, men han önskar det inte. Han menar på att män och kvinnor inte vet hur de ska förhålla sig till varandra på arbetsplatserna, att det inte finns några tydliga regler.

  I länder där kvinnor bär någon slags uniform, slöja i olika utföranden och där män och kvinnor är mer eller segregerade på alla plan i samhället, så också på arbetsplatserna. I de länderna blir kvinnor ändå våldtagna, tafsade på och utsatta för övergrepp på alla tänkbara sätt.

  Även om de bär militäruniform, även om de bär sari, även om de bär jeans eller kortkort, om de är förståndshandikappade eller sover…… Och så vidare i all oändlighet.

  Problemet är att kvinnor och deras kroppar är så enormt översexualiserade att ALLA har en åsikt. Kvinnors bröst är tex så översexualiserade att minsta lilla blir en hetsig politisk debatt.

  Hår eller inte hår under armarna, kvinnors kroppar är så utsatta för allas åsikter att det får helt absurda propositioner.

  Men summan av kardemumman, om man inte kan respektera sin medmänniska oavsett hur denne ser ut eller klär sig bör man inte vara på en arbetsplats med andra människor.

  Respekten sitter inte i kläderna. Det handlar om kultur, hur man lär sig att se på och behandla sina medmänniskor.

  De lättkränkta männen här i Malmö som skjuter ihjäl varandra har fått alla chanser i världen att ta andra vägar, men de har skapat en kultur där det är ok att skjuta ihjäl någon som är skyldig en småpengar.

  Det är enskilda människors ansvar att ta beslut som inte skadar andra.

 45. ”Om en kvinna inte sminkar sig ses det som ett statement och folk kallar henne ful/tråkig feminist. Det tolkas som att hon helt säkert är feminist och att hon har valt att inte sminka sig för att hon bland annat vill bli bedömd efter individ och förmåga och inte som ett sexualt objekt. Hon blir då en ful och tråkig kärring som tramsigt nog ser lite färg i ansiktet som om hon blir sexualiserad.

  Om en kvinna sminkar sig blir hon en lögnerska och lockerska, hon spelar frivilligt med i spelet och trycker på sexuella signaler och budskap. Samma med högklackat, hon klär sig feminint och blir hon våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp är det många som tycker att hon får skylla sig själv.”

  Det är nästan som om sådana som Peterson motiveras av att få ut kvinnor ur arbetslivet och måste legitimera hat mot kvinnor oavsett hur de gör. Kvinnor politiseras av män och samhälle, inte av feminism eller vänsteragendor.

  ”Han menar på att män och kvinnor inte vet hur de ska förhålla sig till varandra på arbetsplatserna, att det inte finns några tydliga regler.”

  Tur att det finns lagböcker, men stackars män kan ju inte läsa!

  ”Men summan av kardemumman, om man inte kan respektera sin medmänniska oavsett hur denne ser ut eller klär sig bör man inte vara på en arbetsplats med andra människor.”

  Du glömmer att alla ädla, snälla svenska män som uppfinner allt, bygger allt, tar hand om allt och ansvarar för allt det viktiga här i Sverige… samtidigt är för puckade och vimsiga för att veta hur de ska bete sig när en kvinna har smink!

  Män är män när det passar, och pojkar när det passar.

 46. @Grrblt:
  Det där har alla i svängen känt till hur länge som helst.
  Vågar man gissa att granskningen startade ungefär samtidigt som Massi Fritz råkade bryta mot sektens regler genom att föreslå att man skulle undersöka etniciteten hos förövare av gruppvåldtäkt?

 47. @Jenny:
  Nu ska jag berätta om en ytlig kompis. Han kom tidigt ut ifrån marknaden och blev arbetslös.
  @OH:
  Han är snäll och skulle kunna jobba med sådana, men icke. Nåväl, han kan knappt ta hand om sig själv numera och jag funderar allvarligt på vad vi har med varandra att göra…

  Ingen som opponerade sig! Måste vara rekord här!

  Men jag har alltid rätt…

 48. @Jenny:

  Den där Mythbusters-videon är fjantig.

  De börjar med att visa att både pojkar och flickor är usla på att kasta med fel hand. Utifrån det drar de slutsatsen att pojkar och flickor skulle kasta lika bra med rätt hand, bara de tränade lika mycket. Det behöver naturligtvis inte alls vara sant, och dessutom skulle det inte motsäga att flickor/kvinnor i allmänhet kastar betydligt sämre än pojkar/män.

  Before puberty, the physical differences between boys and girls (see?) aren’t enough to account for the throwing gap; structurally, their bodies should produce the same distance and speed in a throw. Nonetheless, girls are more likely to, for example, throw in a dart-tossing motion or step forward with the incorrect foot, which means a weaker throw.

  Sedan visar de en kvinnlig landslagspitcher som faktiskt inte kastar med jättebra teknik, även om hon har bra precision. De påstår att hon kastar likadant som en manlig pitcher, men man ser tydligt att hon inte gör det. Den främsta skillnaden är att hon inte får med höften och har samma vridning i överkroppen som han har, och för armen långt ut åt sidan snarare än att leda med armbågen och föra bollen nära kraftlinjen. Som några Harvard-forskare kom fram till, bidrar en korrekt vridning av överkroppen med ca 50% av kraften i kastet.

  Nu bevisar förstås inte den enstaka jämförelsen någonting. Det finns naturligtvis kvinnor som kastar fantastiskt bra. Finnarna är bra på att få fram spjutkastare i världsklass, både bland kvinnor och män. Såhär skriver en finsk spjuttränare om skillnaderna i att träna kvinnor och män:

  In Finland, talents in track and field are generally discovered at the age of 14-15 years and then they are selected for training programs of various levels under the association’s supervision

  There are practically no exceptions concerning girls selected as javelin trainees: they all have poor muscle condition and strength level. Concerning boys, this is by far not such a big problem.

  In general, the first task of the coach/coaches is to influence the athletes’ attitude towards strength training, especially in the case of girls. It is easier to make the boys understand and to make them train with the barbells and in the gym.

  Strength training for girls – during the first few years it actually could be named muscle condition training – must have a careful and versatile start.

 49. @Ulf T:

  Och det tror du på? Du har skrivit flera konstiga artiklar om Finland och finländare? Vet du något om dem? Vilka är Finlandssvenskar och skillnaden mellan rena svenskar. Fattar du inte ens sista frågan, så finns de senare flesta på Åland.