Jordan Peterson mosar Channel 4:s uppenbart partiska Cathy Newman i fiaskointervju – Del 1 av 3
avatar

Ojdå! Det här blev visst ingen vanlig interjvu! Ni har troligen aldrig sett någon intervjuare vara så här kritisk, negativ och von oben om ämnen hon uppenbarligen inte behärskar, utan bara försöker bluffa sig fram inom och ni har än mindre sett den intervjuade klara av det med sådan skicklighet och expertis. Professor Jordan Petersons intervju på Channel 4 med Cathy Newman går knappt att kalla intervju då den så fort de kom in på citat från hans nya bok förvandlades till en politisk debatt med henne själv som moderator.

Jag kommer att peka ut viktiga delar av intervjun och ge egna kommentarer till hennes påståenden. Det här blir inget vanligt inlägg. Cathy Newsmans prestation är skrattretande. Och då menar jag att jag bokstavligen får ta skrattpauser. Inläggets tre delar (planering baserad på att detta täcker upp de första tio minuterna av en 30 minuter lång video) kommer i hög grad att utgöras av transkribering.

Observera att något som verkar fallit bort från intervjun är sammanhanget. Vad det här handlar om är att ”Jordan B Peterson – 12 rules for life – An antidote to chaos” går nu att beställa bland annat hos bokhandeln och eftersom boken släpptes inte bara inbunden utan även både e-bok och audiobook (inläsare: Jordan Peterson själv) så går den att beställa med ögonblicklig leverans via nedladdning bland annat från Bokus. Recensioner av boken kommer att dyka upp här på Genusdebatten. Här skall vi dock börja med denna underbara intervju.

CN: ”Jordan peterson, you have said men need to quote ”grow the hell up” tell me why?”.

Föreställ er att vi vänder på frågan och ber henne motivera varför män inte skulle behöva växa upp. Här vi redan från första början situationen att hon inte är neutral interjuare. Hon har som utgångsläge att det är vad han säger som behöver motiveras medan det andra är helt normalt. Jag stötte på samma taktik när jag diskuterade könsskillnader igår kväll. Där ville de ha det till utgångsläget att könsskillnader är sociologiska/kulturella. De tycker inte de behöver styrka sin position, bara att andra skall styrka motsatsen. Inom kort anmärker hon på andelen män/kvinnor som lyssnar på honom

CN: ”And its mostly, you admit, its mostly men listening”

Detta leder ingen vart. Efter att ha förklarat att Youtube i allmänhet är en manlig domän så det går inte att hävda det har med hans material att göra så återgår han till att förklara innebörden i vad han säger och hur det skall rätta till saker. Hon ställer då frågan ”So whats gone wrong then?” (observera utgångsläget). Det är givetvis massor av saker som har gått fel och Petersons tema är att rätta till felen, inte älta dem. Han summerar det ner till att vad som gått fel är vad pojkar och unga män inte fått höra ord av uppmuntran, vilket hans genomslag indikerar för om pojkar och unga män fick uppmuntran varför skulle de då behöva härleda det från en föreläsning på youtube? Newman ignorerar frågan och återgår till sitt favoritämne

CN: ”Does it bother you that our audience is pedominantly male? Isnt that a bit divisive?”

Någon som tror hon skulle göra den anmärkningen om det gällde en grupp som var predominantly female? Vi vet redan svaret. Nävål den här sortens frågor leder som sagt ingen vart. Han svarar att det är inte mer ”divisive” när de flesta som lyssnar är män än det är att youtube är en mestadels manlig domän medan tumblr är en mestadels kvinnlig domän. Vi får sedan det första riktigt tydliga exemplet på bias från Cathy Newman. Här kunde det inte vara mer uppenbart hur oförmögen hon är att hålla isär rollen som intervjuare med sina egna åsikter.

CN: ”All right, so you are sayting thats just the way it is”?

JP: ”I am not saying anything… Its just an observation thats the way it is. There is plenty of women who are coming to my talks and buy my books its just that the majority of them happen to be men”

Channel 4:s stjärnjournalist Cathy Newman är dock inte klar. Hon byter spår och återgår för tredje gången att älta sitt favoritämne och demonstera att hon inte begriper ett dugg om man mäter könsskillnader men väldigt väldigt gärna vill diskutera resultaten.

CN: ”Whats in it for the women though”?`

JP: Well, what sort of partner do you want? Do you want an overgrown child? Or do you want someone to contend with that is going to help you?

För andra gången ignorerar Newman hans fråga och för fjärde gången återgår hon till sitt favoritämne att älta kön trots att hon redan demonstrerat okunnighet på ämnet och trots att Jordan Peterson är professor i psykologi det ämne där den stora expertisen om kön finns. Man kunde inbilla sig att en journalist kunde fatta vinken men nejdå. Cathy Newman vill verkligen womansplaina kön till en tränad expert. Oroa er inte hon kommer snart att få sin vilja fram.

CN: ”Women have some sort of duty to help fix the crisis of masculinity”

JP: ”That depends on what they want”

Efter detta tydliga svar så retar Jordan Peterson upp Cathy Newman genom att ”mansplaina” till henne vad kvinnor vill ha och behöver i en man i form av kompetens och styrka. Han poängterar dock att vad han menar med styrka inte är en tyrann som kan utöva kontroll över andra. Han formulerar det så här tjusigt

JP ”Thats not power. Thats just corruption, Power is competence and why in the world would you not want a competent partner?… I know why actually… You cant dominate a competent partner”

Hon frågar om vad han säger är att ”kvinnor vill dominera”. Han svarar att nej det är inte vad jag säger, men (de) kvinnor som haft dåliga relationer med män och är rädda för dåliga relationer med män kommer att nöja sig med en svag partner som de kan dominera, vilket är är en ”suboptimal lösning”. Hon kommenterar ”så det är vad kvinnor gör?” Han svarar att han tror det är en minoritet av kvinnor som gör det och han tycker att det är dåligt för dem, de är väldigt olyckliga och det är dåligt för deras partners att inte behöva ta något ansvar. Man kan nästan se röken komma ur öronen på Newman och jag kunde inte bli mindre förvånad av den indignead tonen av ”how dare you?”

CN: But what gives you the right to say that? I mean maybe thats how women want their relationships. I mean you are making these vast generalizations

JP: Well I am a clinical psychologist!

CN: You have done your research and women are unhappy dominating men?

JP: I didnt say they were unhappy dominating men I said it was a bad longtime solution.

Newman gör här en referens till relationsforskning som jag kan slå vad om att hon inte har kunskaper om. Som svar får vi en längre kommentar från Jordan Peterson som summerar i att det finns lycka i kortsiktig domination men det är värdelöst som grund för en framgångsrik långsiktig relation. Framgångsrika relationer är ömsesidiga eller? En långsiktig relation är ömsesidig i första hand per definition. För tredje gången ignorerar Newman vad Peterson sagt och byter ämne. Den här gången får vi dock ett citat från Jordan Petersons bok även om poängen med citatet är att Newman åter vill ”womansplaina” sina expertkunskaper på könskillnader.

CN: ”The gender pay gap stands on about 9% blah blah blah, You got only seven women running the top 100 companies. So it seems to many women they are still being dominated and excluded”

JP: ”I does seem that way but multivariate analysis of the pay gap indicate that it doesnt exist!

CN: ”But thats not true is it”? Thats nine pecent pay gap. Thats a gap between median yearly earning

Låt mig stanna upp för en skrattpaus. Hon försöker alltså ”womansplaina” inför Professor Jordan Peterson i vad den siffran betyder. Hon tycks inte ha fattat att psykologer inte läser boken som hon använder – det är de som har skrivit den. Nu blir det ännu mer pinsamt när Peterson förklarar att ingen forskare värd namnet gör en univariat analys.

JP: ”Yeah, but there are multiple reasons for that, one of them is gender but its not the only reason. If you are a social scientist worth your salt you never do a univariate analysis. You say that women in aggregate are paid less than meen. Okay then we break it down by age, we break it down by occupation, we break it doen by interest, we break it down by personality

Tror ni det stannar där? Nejdå när vetenskapen inte stöttar hennes argument (För detta är inte längre en intervju, det har förvandlats till debatt) så blir hennes nästa steg att göra det till en fråga om vad han uttrycker för åsikter och rent moraliska argumemt.

CN: ”What you are saying basically is that it doesnt matter if wommen arent getting to the top because thats whats skewing the gender pay gap isnt it?” (Argument mot moral)

JP: ”No, I am not saying it doesnt matter either, I am saying there are multiple reasons for it”

CN: Why should women put up with those reasons?” (Argument mot moral)

JP ”I am not saying women should put up with it, I am saying that the claim that the wage gap between men and women are only due to sex is wrong. And it IS wrong. There is no doubt about that. The multivariate analysis have been done.

När han skall fortsätta så pratar hon i munnen på honom. Och nu får vi det största nonsens man kan föreställa sig där hon försöker härma hans sätt att prata och dessutom flinar hon efteråt som om hon hade sagt något användbart.

CN: ”I am not saying why it exists. I am saying it exists. If you are a woman that seems pretty unfair”

JP: You have to say why it exists.

Här slutar hon att tro hon kan prata som Professor Peterson och återgår till sin starka sida. Älta kön och driva argument mot moral.

CN: But do you agree that its unfair. If you were a woman

JP: Not necessarily

CN: On average you are being paid 9 percent less than a man thats not fair is it?

Om ni går upp till citaten högre upp ser ni att detta är sakfel. Hon defierade pay gap som ”median”. Här hävdar hon plötsligt att det handlar om ”average”. Medianen är den vanligaste gruppen i mitten. Genomsnittet är en sammanslagning dividerad med antalet som mäts.  Det är alltså inte samma sak. Nåväl Professor Peterson ignorerade sakfelet och besvarade moralargumentet.

JP: It depends on why it is happening. I can give you an example. (ger exempel från psykologisk empiri) Women are more agreeble than men

CN: Again a vaaast generalization

JP: (Hon babblar i munnen) Yes thats true but again some women get paid more than men

CN: So you are saying by and large women are too agreeble

JP: No I am saying that is one component of a multivariate equation that predicts salary. It accounts for maybe 5% of the variance, something like that. One of another 18 factors. one of which is gender. There is prejudice, no doubt about that but it accounts for a much smaller portion of the variance in the pay gap than the radical feminist claim.

Efter denna replikväxling anklagar hon honom för att ha bytt åsikt från att lönegapet inte finns till att erkänna det finns men ifrågasätta vad det beror på. Han svarar att att nej han sade inte att lönegapet inte fanns. Han sade att lönegapet på grund av kön inte fanns. Han poängterar att han tänker på vad han säger och är mycket mycket försiktig med sina ord. Efter detta blir det ännu pinsammare och nu blir hennes fördomar uppenbara. Hon frågar honom varför inte lära kvinnor att förhandla om högre lön

JP: (medan hon pratar i mun) I have done that…… many many many times in my career. Oh they do it all the  time.

Nu får vi en längre beskrivning av hur Jordan Peterson arbetat med just det hon försökte fråga varför man inte gjorde. Bra jobbat med hemläxan där av stjärnjournalisten Cathy Newman. Varför lär han inte kvinnor att bli bättre på att göra karriär och få högre lön? DET GÖR HAN REDAN. Han har jobbat som konsult. Han har lärt framgångsrika kvinnor som ofta har tredubblat sin lön under en femårsperiod. Nu låter Cathy Newman som en förvånad fågelholk och försöker med en ännu dummare tråd.

CN: Do you celebrate that?

JP: Off course!

CN: Do you agree that you would be happy if the pay gap was eliminated completely

JP: (Hon babblar i munnen) It would depend… (Småskratt) It would depend on how the eradication happened and how the disappearance was measured.

Ja här blev det faktiskt så absurt att Jordan Peterson själv kostade på sig att skratta åt hennes frågeställning. Hennes stollerier slutar inte där. Nu försöker hon pika att han bara bryr sig om män. För vilken gång i ordningen hon spårar ur något för att älta kön orkar jag inte räkna.

CN: You are saying that if its at the cost of men thats a problem?

JP: Oh, there are all sorts of things it could be at the cost of. It could even be at the cost of womens own interests

Hon ifrågasätter om detta gäller att det ställer till för kvinnors lycka. Han förtydligar att nej det handlar om att det ställer till för andra saker – som orsakar lönegapet – som kvinnor väljer exempelvis att välja karriärer i jobb som är sämre betalda vilket kvinnor gör en hel del. För jag vet inte vilken gång i ordningen retirerar hon till ogrundade argument mot moralen

CN: But why shouldnt women have the right to chose not to have children or the right to chose thoe demanding careers.

JP: They do, They can… Yeah Thats fine.

CN: But you are saying that makes then unhappy? By and large?

JP No I am not saying that. And I actually havent said that so far.

Man kunde tro att Cathy Newman fattade vinken och förstod vad han skulle svara men vid det här laget har jag gett upp tanken att Newman begriper någonting som inte är övertydligt så jodå vi måste gå tillbaka och friska upp hennes minne gällande vad hon pratad eom – för mindre än tio minuter sedan.

CN: You are saying it makes women miserable

JP: No I said what was making them miserable was having weak partners. That is making them miserable.

Vilket alla som går tillbaka kan konstatera är helt korrekt. Hon blandade ihop vad han sade om lönegapet med vad han sade med dominans i relationer. Oerhört imponerande journalism. Folk som ser den här interjun kommer inte att begripa hur det kan finnas folk som anser det finns ett påtagligt, uppenbart och kraftigt mediabias.

Kommentarer

Jordan Peterson mosar Channel 4:s uppenbart partiska Cathy Newman i fiaskointervju – Del 1 av 3 — 38 kommentarer

 1. Trist att Professor Petersen sällan fick prata till punkt.
  Annars tyckte jag han gjorde sig bra mot en totalt fientlig intervjuare.
  Hon hade sin agenda.
  Att misskreditera Professorn så mycket som möjligt.
  På bästa sändningstid.

  Tänk om………
  Södertörns Högskola skulle våga bjuda in Jordan.B.Peterson för en gästföreläsning.
  Rasifierade ickebinära skulle vråla…!!!!!!!!
  Nej,Nej!!!!!,(Han kan ju ha rätt!!!!!)………
  Så sjukt är vårt samhälle nu.

 2. Efterkommentarer på twitter:

  Jordan Peterson: This is quite the goddamn interview…. Channel 4 UK: Cathy Newman takes me to task…..
  ——————————————————————————————————–

  Cathy Newman: Enjoyed doing Battle with you Jordan – thanks for being a good sport

  Cathy Newman: Great to have a joust with @jordanbpeterson Disagreeable, moi? Longer version here https://www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54 … makes more sense…though I don’t think I’ll ever come to terms with the lobster.

 3. Och vi har redan roast-videos på youtube och jag kan inte VÄNTA på att se vad Sargon of Akkad hittar på.

 4. Cathy Newman: why should you have the right to be offensive

  Jordan Peterson. Why should you have the right to question me, its rather unconfortable

 5. https://twitter.com/jordanbpeterson/status/953690591505846274

  Douglas Murray: ”Cathy Newman’s catastrophic interview with Jordan Peterson”
  https://blogs.spectator.co.uk/2018/01/watch-cathy-newmans-catastrophic-interview-with-jordan-peterson/
  ”Newman, who approaches the interview with the trademark sourness she employs for everyone she expects to disagree with, treats this is just another chance to burnish her own social justice credentials and expose her guest as a bigot. Big mistake.
  […]
  By 19.30 she is having to throw out things to him that he hasn’t even said, such as ‘You’re saying women aren’t intelligent enough to run top companies’. A minute later and she is reduced to countering empirical evidence with anecdote. Peterson presents the data about men in general and Newman responds with the ‘I know plenty of men who aren’t (like that)’ card. Shortly after that (at 22.25) Newman is reduced to spluttering and then silence. She tries to pull herself together. But she can think of nothing to say.
  […]
  The general British broadcast media treatment of Peterson was not just ignorant and parochial (and aren’t some ‘internationalists’ just the most parochial people of all?). It showed that it has become acceptable for an interviewer to go in with nothing other than an ambition to demonstrate their moral superiority at the expense of the interviewee.”

 6. Och nu får vi det största nonsens man kan föreställa sig där hon försöker härma hans sätt att prata och dessutom flinar hon efteråt som om hon hade sagt något användbart.

  Seinfeld tar upp detta fenomen.
  *https://www.youtube.com/watch?v=b44ZL3L1nfo*
  Omkring 2:44

 7. -”How do you write women so well?”
  -”I think of a man, and I take away reason and accountability.”
  ”As Good as it Gets”

 8. Vinnova har snart lösningen för sådana som Peterson. Intresserad av vad Axel Edgren tycker? Eller vilar han sin väska redan?

 9. FAKE NEWS AWARDS har nu gått av stapeln på tal om medias bias. Här är några höjdpunkter i journalisters rapportering om Trump. För första gången kommenterade i aggregerad form som en grupp, inte enskilda misstag utan en strukturell felrapportering som inkluderar alla de största mediebolagen.

  FNA ex

 10. @Erik:
  Krugman strax efter valet:
  https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/opinion/election-night-2016/paul-krugman-the-economic-fallout
  ”If the question is when markets will recover, a first-pass answer is never.
  […]
  So we are very probably looking at a global recession, with no end in sight. I suppose we could get lucky somehow. But on economics, as on everything else, a terrible thing has just happened.”

  Kan någon ringa Nobelkommittén?

 11. @Erik: Favorit i repris:
  Adams: ”How to Determine If You Should Talk About Politics in Public”
  http://blog.dilbert.com/2017/12/22/determine-talk-politics-public/
  ”As a public service, I put together a list of predictions that various people made about Trump that you can use to evaluate your own predictive powers. Count the number of items on the list that you once predicted would be true.
  […]
  Did you once believe…
  Trump will never win the GOP nomination.
  Trump will never win the presidency.
  Stocks will drop if Trump is elected.
  […]
  Trump will get nothing important done.
  Trump will not work effectively with leaders of other countries.
  […]
  I didn’t get any of those predictions wrong. But if you got 15 or more wrong, you might want to consider never saying anything about politics out loud again for the rest of your life. Just a suggestion.”

 12. Hej.

  Newman påminner mig om någon när det gäller ”debatt-teknik”, men vem?

  Vad har vi motsvarighet till professor Peterson i Sverige, tro?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 13. Alltid intressant att lyssna på peterson, men vilken poänglös intervju.
  Hon bombar honom med komplexa frågor, avbryter honom när han ska svara och ger halmgubbssvar å hans vägnar ist. Repetera.

  Han hade knappt behövt vara med, hon skötte det mesta själv.

 14. @Rikard:
  Janne Josefsson?
  Jag gillar Janne när han själv blir intervjuad och/eller är med i paneler och utalar sig och vid sådana tillfällen. Men jag avskyr hans intervjuteknik (som verkar bli allt vanligare) att stressa intervjuobjekten genom att hela tiden avbryta med nya frågor innan de hunnit svara färdigt på föregående. Det är inte bara irriterande, det är direkt ohederligt.

 15. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Ja-a, kan vara att det är JJ, men det är inte omöjligt att det är en Guillou från ”Rekordmagazinet” som spökar – hans ’skjutjärnsjournalistik’ blev ju stilbildande, påstås det.

  Inte är det Stina Dabrowski eller Elisabeth Höglund iallafall.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 16. Gad Saad. A Lobster, Jordan Peterson, and Cathy Newman Walk Into a Bar (THE SAAD TRUTH_571)

 17. @Rikard:
  Den person i Sverige som kommer närmast Peterson är väl Bo Rothstein? Tillräckligt intellektuellt skärpt, tillräckligt gammal, akademiskt väletablerad och rik för att skita i vad genusmaffian tycker, om han så skulle få sparken eller hamna i fängelse för det, därmed helt orädd att säga sin mening rakt ut.

 18. @Bashflak:

  Professor Bo Rothstein är ett rätt bra exempel, andra personer i samma anda är Professor Svante Nordin (Humaniora i Sverige) och Litteraturvetaren Johan Lundberg (Ljusets fiender). Den person i Sverige som jämförts mest med Jordan Peterson är dock Sociologen Göran Adamson som till och med kallas ”Swedish Jordan Peterson” Efter att ha jobbat i tio år på Malmö Högskola så blev han uppsagd inom några månader från att ha skrivit boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster” (som numera enbart kan köpas som e-bok) De smällar som Adamson fått ta i sin professionella liv för att ha kritiserat ett ämne tabu i hemlandet gör honom betydligt mer lik Jordan Peterson än Bo Rothstein som aldrig tagit steget fullt ut. Göran Adamson har också likt Peterson medverkat hos Gad Saad.

 19. @Erik:

  Jag kom att tänka på David Eberhard också. Fast han har ju varit ledarkrönikör, vilket gör honom lite för politisk för att kunna jämföras. Detsamma gäller Ann Heberlein, som dessutom är partipolitisk.

 20. @Kristian:

  Eftersom vissa av dem stämmer så fick han visst vissa fel.

  T.ex.
  Trump’s decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel will cause huge problems.
  – Nu var det nog inte Trump som beslutade det, men det kommer leda till en massa problem och har redan lett till en massa problem.

  Trump will get nothing important done.
  – Det kommer han nog inte, vad skulle det vara?

  Trump will not work effectively with leaders of other countries.
  – Det tror jag inte, med vem skulle han göra det och hur?

  Trump is incompetent.
  – Det tycker jag, mer nu än före valet.

 21. @Bashflak:
  @Erik:

  Problemet är att hitta någon som inte bara kritiserar postmodernism till vänster utan också är emot postmodernism till höger.

  Jordan Peterson håller ju också på med en massa hokus pokus själv, t.ex. så hänvisar han till Freud som en sanningskälla, han använder Rummels dödssiffror, hela hans symboliksnack om att rädda fadern från monstret i djupet m.m. Han är skitbra på mycket och jag har nog lyssnat på varenda video han lagt upp på Youtube, men hissen går inte hela vägen.

  David Eberhart är på samma sätt. Han är skitbra på en massa områden där han är kritisk till postmodernistisk vänster, pöbelmentalitet m.m. Jag har läst honom väldigt mycket. Men sen kommer han till sina egna åsikter och då blir det snömos och hittepå.

  Jag kan tipsa er om Germund Hesslow som är ganska lik dem, men mer lysande än Eberhart.
  Sen Max Scharnberg, framförallt när det gäller psykologi och då främst Freud, han är inte lika lättillgänglig som de andra, men har nog aldrig yttrat en åsikt som inte är underbyggd. Han är helt lysande, om än mångordig och omfattande, när det gäller kritik mot vårt rättsväsendets postmoderna bevisvärdering och när det gäller psykologin.
  Bo Edvardsson är på samma sätt helt lysande men inte så politisk, och allra bäst när det gäller (kritik mot postmodern) utredningsmetodik i domstolar och inom socialtjänst.

 22. @MJx:

  ”Problemet är att hitta någon som inte bara kritiserar postmodernism till vänster utan också är emot postmodernism till höger.”

  Nej, det är inte så det fungerar. De flesta jag (och du för jag har skrivit om alla personer du anger) nämnt anser att det inte finns någon postmodernism till vänster överhuvudtaget. Detta är uttalad åsikt från exempelvis Professorn i Idehistoria Svante Nordin. Det må vara vänstern som tagit sig till den idag som verktyg men per definition är det en konservativ högerideologi enligt honom och här i hans kommentar av hur Johan Lundbergs befodran stoppats har du en beskrivining på vad han menar:

  Lundberg kritiserade hela den postmodernistiska inriktningen, som enkelt uttryckt går ut på att man vill ha en forskning som erbjuder alternativa fakta, där fakta betraktas som konstruktioner och där idéer om värden och verklighet sopas under mattan.

  http://academicrightswatch.se/?p=2880

  Samma sak med Göran Adamson, det han gör är inte kritik av vänster. Om du läser framsidan på hans bok så står det att det är ”kritik FRÅN vänster.”

  ”Jordan Peterson håller ju också på med en massa hokus pokus själv, t.ex.”

  Nej, inte som vetenskapsman. Du måste skilja på de sakerna. Annars hamnar du i samma situation som kreationister som tycker det är ett argument att Einstein hänvisade till tro på gud. Jordan Peterson är både klinisk psykolog OCH harvardutbildad professor i psykologi. Han både är legitimerad terapeut OCH forskare i världsklass med inriktning på personlighetspsykologi. Han är expert i bägge de sakerna med 10.000 timmar i vardera för att hänvisa till Malcolm Gladwell.

  ”så hänvisar han till Freud som en sanningskälla”

  Freud ÄR en sanningskälla beträffande klinisk psykologi. Det är i vetenskaplig bemärkelse du hamnar i problem när du hänvisar till Freud och Jung (vilket Max Scharnberg visat). Vad beträffar psykoterapi gör du det inte. Terapeuter och coacher gör det som fungerar för att hjälpa patienten.

  ”han använder Rummels dödssiffror”

  Han använder mångas dödssiffror. Det tog honom 15 år att skriva Maps of Meaning. Det är inte från wikipediaartiklar han får sin information.

  ”hela hans symboliksnack om att rädda fadern från monstret i djupet m.m.”

  Är från hans praktik som klinisk psykolog och hans personliga insikter efter många år i praktiken på toppen av hans fält som ledde till att hans skrev ”Maps of Meaning” som förvandlades till en kurs på universitetet där han bygger upp sina studenter mot exakt den sortens totalitära tendenser som han 2016 kom ut i opposition mot.

  Vilket jag uppmärksammade på en gång.
  http://genusdebatten.se/professor-jordan-petersons-yttrandefrihet-hotas-av-hr-bananrepublikens-domstolar/

  ”Han är skitbra på mycket och jag har nog lyssnat på varenda video han lagt upp på Youtube, men hissen går inte hela vägen.”

  Det där är en inkorrekt beskrivning. Du hittar få personer som hissen går upp så långt på. Snarare är problemet att vid en viss nivå av praktisk erfarenhet på högsta nivå så får man inte det resultat som människor hade väntat sig.

  ”David Eberhart är på samma sätt. Han är skitbra på en massa områden där han är kritisk till postmodernistisk vänster, pöbelmentalitet m.m. Jag har läst honom väldigt mycket. Men sen kommer han till sina egna åsikter och då blir det snömos och hittepå.”

  David Eberhard är inte på samma sätt. Eberhard är betydligt mer normal och har gjort karriär på en betydligt mer normal nivå. Han är överläkare i psykiatri och hans böcker är betydligt mer normalt skrivna – vilket är orsaken de är så många fler.

  ”Jag kan tipsa er om Germund Hesslow som är ganska lik dem, men mer lysande än Eberhart. Sen Max Scharnberg, framförallt när det gäller psykologi och då främst Freud, han är inte lika lättillgänglig som de andra, men har nog aldrig yttrat en åsikt som inte är underbyggd. Han är helt lysande, om än mångordig och omfattande, när det gäller kritik mot vårt rättsväsendets postmoderna bevisvärdering och när det gäller psykologin.”

  Känner till dem också. Både Germund Hesslow och Annicka Dahlström har jag skrivit om. Deras område är hjärnforskning. Max Scharnberg har debunkat pseudovetenskapen där man försöker använda Freud som ”bevis” i rättsmål. Som jag förklarat är det skillnad på Freud som vetenskap och Freud som terapeutisk praktik.

  ”Bo Edvardsson är på samma sätt helt lysande men inte så politisk, och allra bäst när det gäller (kritik mot postmodern) utredningsmetodik i domstolar och inom socialtjänst.”

  Enda namnet du nämner som jag inte omedelbart känner igen men jag kommer ihåg honom från… tror det var uppdrag granskning där han kommenterade hur förhör manipulerades.

 23. @Erik:
  Jo, men de kritiserar ”vänsterns” postmodernist, som nymarxism, feminism m.m. Men de förespråkar samma sorts argument för sina egna åsikter.

  Nej, men det är det jag menar. När han håller sig till materialism (modernism) så är han helt lysande. Men sen har han områden där han svamlar på med idealistiska (postmoderna) argument. Det är väl kanske ett resultat av att han är expert på två området och bygger sin expertis på fakta inom det ena området och på svammel inom det andra.

  Freud är ingen sanningskälla i något avseende. Inom freudiansk psykoterapi är han det såklart, precis som att en häxdoktor kan vara en sanningskälla för andra som sysslar med svart magi. Men det är ju så att Freud hittade på sina framgångar, i verkligheten så drev hans kliniska verksamhet människor till självmord. Till och med bland hanns elever var självmordsfrekvensen ovanligt hög. När det gäller psykoterapi så har det också visat sig att samtal med personer utan utbildning har mer positiv effekt än samtal med psykoterapeuter.
  Freud var bara en galning.

  Kanske även andra som använt Rummels metoder eller liknande metoder. Det är ju ett av exemplen på dubbelmoralen. Ingen som hävdar Rummels dödssiffror för t.ex. holdomor skulle drömma om att använda samma metod på t.ex. kriget mot Irak.

  Ja det är rätt, hissen stannar alltid någonstans. Noam Chomsky t.ex. har också ett stop på hissen även om den går högre hos honom.

  Ja, med på samma sätt menade jag att han är lysande i sin kritik mot en massa psudovetenskap, postmodernism, idealism m.m. Men att han sedan anammar postmodernismen när han ska motivera sina egna åsikter.

  Bo Edvardsson är läsvärd och lättläst. Inte så politiskt intressant kanske. Men för att förstå utredningsmetodik (vetenskaplig metod) är han utmärkt.

 24. @Kristian:
  Vilket av det menar du att han har gjort och som är viktigt?
  (Han har ju t.ex. inte alls arresterat gängledare och det är knappast att betrakta som viktigt, att avtalet med Kuba bröts är inte heller viktigt och hade gjorts av vilken republikanskt president som helst.)

 25. @MJx: Hmm, vilken jämförelse duger enligt dig? Saker du tycker om som Trump gjort som ingen annan GOP-president kunde ha gjort?

 26. @Kristian:
  Jämförelse?
  Har han gjort något viktigt?
  Att samma saker sker som hade skett oavsett vilken republikan (eller i vissa fall oavsett vilket parti som vunnit) som hade blivit president är ju inget som Trump har gjort.

  En viktig sak som jag tycker att Trump har gjort är att han har fått all media i hela världen att granska USA:s ageranden, det hämmar USA:s möjligheter att folkmörda och stjäla.
  De stora skillnaderna är därmed sakerna som INTE händer. T.ex. hade USA nog gått in mer intensivt i Jemen om Hillary vunnit. Den planerade PR-kampanjen för att framställa Saudiarabien som mer progressivt pågår ju nu trots att USA inte verkar trappa upp kriget. Med Hillary hade det nog just nu varit amerikanska soldater i Saana och skyddat en Wahhabistisk emir i presidentpalatset.

 27. @Kristian:

  Varsågod. Jag passar på att påpeka att ingen av de stora handlarna har hans bok. Det gör den tillsammans med ”Knapptryckarkompaniet” till en av de få böcker som du inte kan ladda ner från vanliga källor som adlibris och bokus men den finns här.

 28. @MJx:

  ”Jo, men de kritiserar ”vänsterns” postmodernist, som nymarxism, feminism m.m. Men de förespråkar samma sorts argument för sina egna åsikter.”

  Nej det gör de inte, nu har du inte alls förstått vad de säger. Göran Adamson är sociolog, hans kritik är från vänsterhåll. Inte mot vänsterhåll. Flera av de personer jag nämnt har bakgrund i vänstern, till och med i marxism. De kritiserar inte ”vänsterns” postmodernism. De säger utifrån sin ofta långt större erfarenhet och bakgrund i att vara just vänstertänkare att det här med ”postmodernism”, ”nymarxism” och ”feminism” inte alls följer ramarna för vänster.

  De kritiserar alltså inte vänstern när de kritiserar dem. De kritiserar iden att de skulle vara vänster överhuvudtaget. Enligt dem är all postmodernism en form av höger helt enkelt eftersom kunskap gör arbetare starkare medan att luras att lägga tiden på flummerier gör arbetare svagare. Nästan alla kända personer som traditionellt beskrivs vänster har det utgånsgläget det enda som skiljer sig är hur stort problem de anser postmodernisterna vara för vänstern.

  De kritiserar inte vänstern, de är själva vänster.

 29. ”eftersom kunskap gör arbetare starkare medan att luras att lägga tiden på flummerier gör arbetare svagare.”

  Flummerier såsom ”Det är dåligt när poliser dödar och torterar svarta utan konsekvenser” eller ”Det är inte mänskligt beteende att medvetet felköna transpersoner”.

  Man kan vara hyr materiell man vill. Man är inte vänster om man försvarar orättvisor, och man förjänar inte ekonomisk solidaritet om man inte kan ge civil solidaritet. Försvarar man misogyni förtjänar man inte en välkomnande arbetsmarknad. Röstar man på homofober har man inte rätt att klaga på invandring.