Professor Jordan Peterson: Är PK (SJW) en politisk manifestation av kvinnor som vill testa män? – Återblick till BDSM-målet
avatar

Vi har redan tidigare haft diskussioner här på Genusdebatten som tar upp frågan om huruvida dagens Politiska Korrekthet/Radikala feminism/Mångkulturalism (Leftwing Authoritarianism) kan betraktas som en sorts gigantiskt ”Shit test” av västvärldens män. Det visar sig nu att det är där … Läs mer