Könet brinner!
avatar

Inledning

Så var det dax att visa upp min analys av ännu en titel ur feministernas/genusvetarnas ”hela bibliotek”. Denna gång står titeln ”Könet brinner!” på tur.

 

Judith Butler och ”Könet brinner!”

Butler är, enligt wikipedia, judisk-amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley. Men det är, menar Tiina Rosenberg, ”en smula missvisande” då Butler även ”arbetar med både klassisk och modern kontinentaleuropeisk filosofi och feministisk teori.”(s.8)
Butler slog igenom 1990 med skriften Gender Trouble. Den rörde om i den feministiska grytan under 1990-tal då den bl.a. kritiserade feminismens fokusering på kvinnan som subjekt och dess utgångspunkt i heteronormativt tänkande. Det medförde ett paradigmskifte i feministisk teori och politik.

konetbrinner

Boken ”Könet brinner!” är ett urval av Butlers texter, för första gången översatta till svenska. För urvalet står Tiina Rosenberg, vilken också skrivit inledningen. Det är en bok som betraktas som något av en bibel och förekommer mycket ofta som kurslitteratur. Judith Butler menar att kön, genus och sexualitet konstrueras av språket och att vi så föses in i fack/definitioner som låser oss. Hon är en filosofisk tänkare som skriver med tillhörande högtravande akademiskt språk.

 

Jag vill börja med att visa ett lite längre, slumpmässigt valt, textstycke för att ni ska få uppleva ”pulsen” i boken, därefter försöka förklara några av Butlers centrala begrepp.

Det är med detta som utgångspunkt – en norm som framtvingar ett visst »citerande» för att ett fungerande subjekt skall produceras som föreställningen om genusperformativitet måste omprövas. Det är i relation till en sådan obligatorisk citerbarhet som den teatrala aspekten av genus också kan förklaras. Teatralitet får inte sammanblandas med att visa upp sig själv eller skapa sig själv. Inom det queera betydelseskapandet ser vi en betydelseförändrande praktik genom vilken den fördömande kraften i benämningen queer omvandlas för att sanktionera en strid om villkoren för sexuell legitimitet. Det är paradoxalt, men också hoppingivande, att subjektet som queeras in i den offentliga diskursen genom homofoba interpellationer av olika slag tar till sig eller citerar just detta begrepp som diskursiv grund för motstånd. Detta slags citerande framträder som teatral i den mån den härmar och hyperholiskt framställer de diskursiva konventioner den också vänder upp och ner på. Den hyperboliska gesten är nödvändig för att exponera den homofoba »lag» som inte längre kan kontrollera begreppen i de egna bortstötningsstrategierna. (s.111, markerad text är kursiverad i orginal)

Genealogi Ett angreppssätt som innebär att kategorierna kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till  naturliga skillnader mellan kvinnor och män.
(Notera hur man med detta angreppssätt stänger och låser dörren till alternativa förklaringsmodeller/hypoteser.)

Heterosexuell matris är ett teoretiskt ramverk, där mannen och kvinnan utgör varandras motpol och förväntas vara heterosexuellt normativa. Heterosexuella matrisen anses på olika sätt vara tvingande och begränsande. (För den som behöver lite paus nu för att undvika en genusrelaterad härdsmälta av detta rekommenderas ett besök på Tanja Bergkvists blogg där hon gör en störtskön utläggning angående denna heterosexuella matris.)

Performativitet är att kön/genus inte är något man är utan något som görs. Det är genom handlingar som kön/genus iscensätts. Man menar att det är själva görandet (så som yttranden och hur vi beter oss) som skapar och återskapar tankar och föreställningar kring kön.

Subversivitet är motståndshandlingar mot stabila kön och genus. Det görs bland annat av transvestiter, transgenders, cross-dressers, dragkings/queens.

 

Galenskaper

Så här förklarar Tiina Rosenberg i inledningen:

Till genusforskningens standardrepertoar hör förvisso analyser av hur femininiteter och maskuliniteter dagligen iscensätts. Men när vardagslivets könande praktiker diskuteras sägs det i allmänhet, för att nu bara nämna ett exempel: »kvinnor sitter med ihoppressade ben, medan män sitter med särade ben». Enligt Butler skulle resonemanget ändras till att »med ihoppressade ben iscensätts (’görs’) en kvinna, med särade ben en man». Särade ben är en utåtgående, expansiv rörelse som innebär synlighet medan ihoppressade ben tränger ihop kroppen och betyder osynlighet. Butler pekar på detta sätt ut det normativa förhållningssättet till könskategorier. Det ger inte svar på frågan vad dessa kategorier är, utan vilken funktion de har. (s16, Inledning av Tiina Rosenberg)

Biologisk lektion för berörda feminister och genusvetare:

1. Män har ett utstickande könsorgan mellan benen. Det finns alltså något som upptar lite utrymme mellan deras ben.

2. Där finns även något som kallas testiklar i vilka produktionen av spermier sker. Denna produktion fungerar bäst runt 34 grader, dvs ca 3 grader lägre än vår kroppstemperatur. Av denna orsak har pungen en temperaturreglering genom att utvidgas och dra ihop sig, varvid testiklarnas avstånd till den varma kroppen reglerar temperaturen.

3. Ovan nämnda testiklar är löjligt känsliga för tryck och slag.

Det där särandet på benen kan möjligen ha något att göra med dessa biologiska faktorer? Det kanske inte är helt lämpligt att klämma in testiklarna mellan stängda ben, dvs. 37°’s miljö? Det är helt i sin ordning att män inte vill klämma Petter-Niklas. Har man problem med att män och kvinnor sitter lite olika, rekommenderas en enkel resa till månen. Världen finns till för både kvinnor och män. Jag önskar mig en värld av tolerans och respekt för våra olikheter, inte en värld där man fotar mäns skrev i smyg.

Jag ska avslöja ännu en biologisk detalj

4. Våra bäcken ser olika ut.

Kan det kanske också påverka att olika sittställning är olika bekväma för oss?images

Och ytterliggare en faktor: Eftersom vårt samhälle inte är byggt i enlighet med det feministiska mantrat ”mannen är normen”, så är sitthöjden för majoriteten män lite för låg, vilket den inte är för majoriteten kvinnor. Jag gillar barn och leker gärna och kan ni gissa vad som händer med min sittställning när jag sätter mig vid deras bord?

 

Slutord

Mitt syfte med detta projekt där jag valt ut tio titlar från våra motdebatörers ”hela bibliotek” är att söka efter stöd eller konstatera frånvaro av detsamma för/i genusvetenskapen/feminismen. Då är frågan; Ger ”Könet brinner!” och Judith Butler någon sådan legitimitet åt detta vetenskapsfält?

Mitt svar på den frågan: Det spelar ingen roll hur mycket filosofiskt tänkande man än tillför, hur många nya dimensioner och begrepp man lägger sig till med, det gör ingen skillnad att dessa filosofiska tankar framförs på ett osedvanligt vackert språk om man inte kan/lyckas knyta an tänkande och teorier till verkligheten. Och det är där, i anknytningen till verkligheten, som  feministiska teorier saknar bärighet och genusvetenskapen inte håller vetenskaplig standard.

 

Nu tänker jag fira jul och nyår med familjen och sparar de återstående åtta titlarna till 2013. Jag vill passa på att önska alla våra läsare och mina medskribenter en riktigt underbar högtid!

Kommentarer

Könet brinner! — 56 kommentarer

 1. ” … subjektet som queeras in i den offentliga diskursen genom homofoba interpellationer av olika slag tar till sig eller citerar just detta begrepp som diskursiv grund för motstånd.”

  Jag hade faktiskt full pott på läsförståelsen på högskoleprovet en gång i tiden men den där formuleringen får jag nog smälta ihop med julskinkan några dagar. Min lust att läsa grundkursen i genusvetenskap är oförändrat låg.

 2. Haha! Boken är inte kul, nej.

  Det jag reagerade över på flera ställen framgår i det andra citatet, låt mig dela upp det:

  kvinnor sitter med ihoppressade ben, medan män sitter med särade ben

  med ihoppressade ben iscensätts (’görs’) en kvinna, med särade ben en man

  Det första citatet ovan är ”det gamla” sättet, det andra ”det nya butlerska” sättet.
  Och jag bara suckar. Det är bara lek med ord! Det finns inget alls som påvisar att denna observerade skillnad är något ”påtvingat”, inte heller påvisar man utan endast påstår att kvinnor och mäns sätt är ett resultat av under/överordning.

  Observation; Män gör X, Kvinnor gör Y
  Påstående: X är aktivt/dominant, Y är passivt/underordnat
  Slutsats: Detta är en socialt konstruerad skillnad.

  Frustrerande korkat.

 3. För att du ska slippa härdsmälta så ska jag hjälpa till på traven med min tolkning

  interpellationer är ännu ett hittepåord av Butler.
  Tex när prästen säger: ”Jag förklarar er härmed som man och hustru”(performativt yttrande) så är det med det uttrycket som så att säga äktenskapet skapas.
  Den funktion som det yttrandet har, att äktenskapet finns och de normer som dessa förväntas leva efter, det är interpellation.

  Vad menas med det?
  Om vi backar tillbaka till en tid när homosexuella män var på väg att bli accepterade så var dom ”fjollor” till vilket det tillskrevs en stereotypisk förförståelsebild. Och då betyder det stycket du citerade att bögen, som ett resultat av homofobiska uttryck tar till sig och anammar ”stereotypen: fjolla” som sin identitet (helt eller delvis), som en motståndsreaktion på/protest mot utanförskapet.

 4. WTF ”Queeras” är det ens ett ord? Eller?

  Läser man om Quuerteori och lite andra sådana begrepp blir man nästan lite mörkrädd!

  Eller används orden i någon form av språklig populism? Eller som ett ställningstagande mot den uppenbarligen avskydda ”heteronormativiteten”?

  *funderar*
  H

 5. @Ninni:
  Hela poängen är egentligen att det handlar om ett anlagt perspektiv, betraktaren v ä l j e r att se världen på ett visst sätt. Problemet är då att den förutsättningen snabbt glöms bort när resonemangen sedan tillämpas t.ex. på andras åsikter.
  Resultaten är enbart en följd av hur betraktaren valt att se världen och säger ingenting om eventuella orsakssamband eller interaktioner.

  Precis på samma sätt så kan vi välja att hänga i fötterna från taket och se världen upp och ner, men det innebär inte att någon annans upp och ner blir fel eller att tyngdlagen upphävs och saker helt plötsigt börjar falla uppåt. Det enda det betyder är att man valt en ny referenspunkt som inte är speciellt relevant för varken någon annan eller för ökad förståelse av världen. (Med den skillnaden möjligen att om man sett världen upp och ner ett tag så vänder vår, oftast ganska kapabla, hjärna bilden rätt igen, men det verkar inte fungera i det aktuella fallet, vilket antagligen säger mer om den genusvetenskapliga argumentationen än hjärnans kapacitet.

 6. Håller med om att det är dumt att ta bilder på hur män sitter bara för att ”bevisa” hur de tar stort (för stort) fysiskt utrymme i världen. Det måste vara obekvämt för män att pressa ihop benen så mycket, eller? Kan inte fler män här ge sitt perspektiv?

 7. @Mariel:

  Håller med om att det är dumt att ta bilder på hur män sitter bara för att ”bevisa” hur de tar stort (för stort) fysiskt utrymme i världen.

  Det tragikomiska i det hela är denna konstanta cherry picking. Om man har benen i kors så tar det övre benet utrymme framåt eller i sidled(beroende på hur mycket i kors). Dessutom är det nästan bara kvinnor som har handväska, inte sällan stående på sätet bredvid i kollektivtrafiken. Men det blundar man för.

  Hade det varit tvärt om, så hade påståendet som jag skrev tidigare ändrats så att mannens sätt att vara ändå var ”tecken på överordning”.

  Det hela är så patetiskt och genomskinligt att jag finner inte ord för det.

 8. @Ninni: Ja det går att vrida och vända på hur mycket som helst. En mycket liten man kan också ta mindre plats (med särade ben) än en kvinna som är stor och har breda höfter. Och som du säger gör väskan sitt. Men mest gör väl ändå attityden… Vad jag vet om så brukar de flesta män inte fortsitta bredbent (överdrivet liksom) när det blir trångt. Många ställer sig säkert upp hellre än att klämma ihop paketet. Det är som om att man letar medvetet efter saker som kan vara antingen överordning eller underordning.

  Vi har för övrigt en egen chatt i adminpanelen. Kan du se den?

 9. @Mariel:

  Vi har för övrigt en egen chatt i adminpanelen. Kan du se den?
  Japp, provade den nu. Perfekt.Smile Dyrkar dom ”helt upp” och ”helt ner” knapparna där ->

 10. @Mariel: ”Kan inte fler män här ge sitt perspektiv?”

  Javisst, men Ninni har ju helt eminent redan förklarat hur det funkar och inte bara det, hon har liksom den absoluta majoriteten av alla mentalt friska män och kvinnor på hela denna planeten redan förstått det fullständigt självklara: Man och kvinna är, rent faktiskt, inte samma sak. Och detta skönt uppenbara och härligt självklara kvarstår alltjämt. Trots våra könskommunistiska stolltanter som Judits och Tiinas löjligt korkade konspirationsteorier.

 11. Queeras..

  Jag tror jag avlider så jäkla dumt det låter..är det kurslitteratur på riktigt eller överdriver du!??
  Annars är det sjukt jäkla illa..

 12. @ Jojje

  är det kurslitteratur på riktigt eller överdriver du!??
  (Det är en fråga som inte är ställd för att besvaras, men jag gör det ändåRazz)

  Ordet ”kurslitteratur” i inlägget, var en länk till en kurslitteraturlistan för Genusvetenskap C på Örebros universitet. Vill du ha fler?

  Genusvetenskap 2, Stockholms universitet hittar du här

  Det är bara googla ”kurslitteratur” ”Könet brinner!” så hittar du fler. Denna bok är kurslitteratur som regel inte undantag.

  Så här skrivs det på feminetik.se

  Könet brinner!
  Inlagt 2006-12-28 17:44 som Litteratur
  Queerperspektivet har öppnat för en rad undersökningar av hur identitet och normalitet produceras. Judith Butler ger oss verktyg för att förhålla oss till oss själva, till heteronormen och till vår egen kultur.
  Författare: Butler, Judith
  Utgivningsår: 2005
  Nivå: Svår

  Om ni funderat på hur det var möjligt att vi kunde hamna i ett samhälle där personer&företag darrande av pk-skräck, rädda att trampa någon överkänslig på tårna klipper bort scener ur tecknade klassiker, tar bort kinagubbar från godispåsar och inte låter barn vara pepparkaksgubbar i luciatåg, så kolla det jag markerat i ovanstående. Här har ni roten till skräpet. Denna hysteri och lättkränkthet i samhället är en direkt följd av ”Queerperspektivet”.

 13. Jag hade denna bok som kurslitteratur när jag pluggade Genusvetenskap i Lund för några år sedan. Kursen var rätt kass. I ”queer” momentet fick vi kolla på dragqueens/kings och vanliga personer och sen avgöra vilket kön de egentligen hade. Detta skulle då visa att könet bara var en socialkonstruktion då vi inte kunde 100% avgöra könet på personerna på de 10? små svartvita bilderna på ett A4 ark.

 14. Det här är lite OT men, som ni säkert märkt, tycker jag ämnet är intressant.

  @Mariel:

  Det måste vara obekvämt för män att pressa ihop benen så mycket, eller? Kan inte fler män här ge sitt perspektiv?

  Här ser du en skillnad mellan ”mars” och ”venus”. Kvinnor skull vanligen göra så, ge sitt perspektiv, dunka rygg eller säg mot. Upprepa det som redan är sagt, för att hålla med, liksom.

  Män gör vanligen inte så. Det här ”dunka rygg”-beteendet(då fritt från värdering, absolut inte tänkt med den negativa ton det har, det är på gott och ont) tillhör kollektivismen anser jag.

  Män(generalisering, sorry.) säger om man har mer att tillägga eller dra ifrån. Detta är så uppenbart och självklart att det inte finns mer att säg.

 15. Den främsta anledningen till att män och kvinnor sitter olika breda med benen är trots allt sociala faktorer. Från tidig ålder får flickor som bär kjol höra från sina föräldrar att de måste dölja vad de har mellan benen och detta beteende tar de sedan med sig upp i vuxen ålder. Korrekt?

  PS. en annan biologisk faktor är att män har längre ben än kvinnor vilket gör det bekvämare att vinkla ut benen.

 16. @ Pinjata

  Den främsta anledningen till att män och kvinnor sitter olika breda med benen är trots allt sociala faktorer. Från tidig ålder får flickor som bär kjol höra från sina föräldrar att de måste dölja vad de har mellan benen och detta beteende tar de sedan med sig upp i vuxen ålder. Korrekt?

  Jag tycker det är modigt att dra slutsatser om vad som är kulturellt och vad som är biologiskt.

  Kvinnor har en högre rörlighet i bäcken/höftparti och inget manligt könsorgan i vägen. Vad är det som säger att vi inte sitter så som är bekvämt för oss?

  Jag skrev i inlägget om att kvinnor antingen tar plats framåt eller åt sidan. Jag är en person som tar plats åt sidan, jag korsar alltså mina ben så mycket att min högra fot är utanför min vänstersida av kroppen. Mer än kvinnor vanligen gör. Varför? Jag är pojkflicka och uppväxt mer eller mindre helt med byxor.
  Det svar jag tror på är att det beror på att jag är överrörlig i lederna, därför är det bekvämt för mig. Jag var väldigt stolt som 12-13-åring över att jag kunde gå ner i spaggat och sätta fötterna bakom huvudet(inte samtidigt dock ;p) utan träning(alltså så som tex. gymnastik. Jag tränade fotboll, handboll och simning) eller ens uppvärming. Jag är vig som en katt av naturen, typ. Och antagligen är det det som ger mitt extremt kvinnliga rörelsemönster.

  Utan att forska på såna här saker, kan man ju inte säg vad som beror på vad. Och spelar det någon roll?

  Jag tror detta är en skillnad som även kvinnors sittställning beror på biologiska faktorer som grund, men som förstärks av sociologiska faktorer inte minst av det jag kallar ”identitetsmarkörer”, dvs. vi tar till oss sånt som vi upplever tillhör den könsidentitet vi upplever oss ha.

  (Den andra biologiska forskningen var med i inlägget om du kollar. Jag pratade om sitthöjd på stolar.)

 17. Könet brinner påminner mig om en gammal progg grupp vid namnet Fläsket brinner.
  Man kan lära vilken papegoja som helst en massa svåra ord men det betyder inte att den är intellektuell
  Detta gör man för att det ska verka mer vetenskapligt än vad det är även rasbiologer hittade på ord.

 18. …framförallt som nämns – sitthöjden. Om Sätet är lägre än längden på underbenet så kommer knäna att falla isär tills undersidan på låren vilar mot underlaget.

  Vilken utomordentligt korkad analys av mäns och kvinnors sittande. Hade man varit ny i Sverige hade man nog haft svårt att tro att att det är sant att vuxna människor och inte minst akademiker ägnar sig åt sånt här trams.

 19. @Ninni: Men jag funderar lite på om det med sittandet är ungefär som med pms. Det är biologiska skillnader, javisst, men kan det Också vara saker som man överdriver? Tex. att det finns någon typ av kille som inte tycker det är så jobbigt med ihopklämt paket… men som vill sitta bredbent för att ge sken av att ha ett stort paket mellan benen, samt att det ska se mer kaxigt ut. Och speciellt inför polarna vill han liksom inte klämma ihop benen när någon ska sätta sig bredvid, speciellt inte om det är en tjej?

  Ungefär som när vissa tjejer kan skylla på pms fastän det bara är allmän grinighet/ dålig morgonhumör/ attitydsproblem typ. Att det ibland kan bli en ursäkt för _vissa_ enskilda individer?

 20. @Mariel:

  Det är biologiska skillnader, javisst, men kan det Också vara saker som man överdriver? Tex. att det finns någon typ av kille som inte tycker det är så jobbigt med ihopklämt paket… men som vill sitta bredbent för att ge sken av att ha ett stort paket mellan benen, samt att det ska se mer kaxigt ut.

  Klart det kan vara och är så ibland att man överdriver. Men vad är problemet med det?

  Varför sminkar sig kvinnor? Är inte det att ”överdriva”?
  Jag har vit kajalpenna som jag använder innanför ögonfransarna. Orsaken är att den ger intryck av större ögon. Större ögon i förhållande till ansiktets storlek är en skillnad mellan män och kvinnor. När jag målar mig så gör jag alltså medvetet något som förstärker skillnaden mellan män och kvinnor. För jag är kvinna och jag tycker om det. Är det ett problem?

  Självklart är det helt okej att välja att ”överdriva”, varför skulle det inte vara det?

  Jag tycker männens eventuella ”överdrivande” ska respekteras, liksom jag anser att man ska respektera våra. Precis som du sa tidigare så handlar det om huruvida man låter det gå ut över någon annan. Jag har aldrig råkat ut för någon man som inte visat mig hänsyn i kollektivtrafiken.

 21. @Ninni: Jag menar inte att det är fel med att överdriva, jag sminkar mig själv också ofta, med bl.a maskara och foundation. Jag menar bara att det är en blandning mellan biologi och kultur (precis som med allt annat typ). Inte för att du menade Annat… men jag kan tänka mig att de personerna som stör sig på killar som sitter bredbent säkerligen tänker sig att ”han överdriver, han Kan sitta med benen mer ihop” ungefär som jag ibland kan tycka att nån överdriver om de säger att deras humör beror på psm (fast att jag kanske borde ta det mer på allvar… )

 22. @Mariel:

  Precis, det är en mix av biologi och kultur. Och visst är det så dom tänker, men det problemet ligger hos dom inte den som väljer ”att överdriva”

  Det du kallar överdriva är precis det jag menar med att ”ta till sig markörer” och så förstärks skillnader av kultur. Men man ska också tänka på, tycker jag, är.. Varför har vi kultur? Vi är tänkande flockdjur, dvs även det stammar från biologi.

  Jag är liberal. Man får göra precis vad som helst, så länge det inte går ut över annan. Och det ska andra ge *censurerar svordom Wink* i.

  Du skriver så här:
  ”han överdriver, han Kan sitta med benen mer ihop” ungefär som jag ibland kan tycka att nån överdriver om de säger att deras humör beror på psm (fast att jag kanske borde ta det mer på allvar… )

  Där är en väsentlig skillnad mellan ben-särandet och skylla-på-pms. Det första går inte ut över annan under normala omständigheter(för visst visar män hänsyn?), ”dåligt humör” går ut över annan. Det är mänskligt att vara på dåligt humör, men det är individens ansvar att hantera sitt humör för att undvika att det går ut över annan.
  Så att skylla dåligt humör på pms(oavsett om det är sant eller ej) motsvarar att män inte skulle visa hänsyn och samla ihop sina ben lite om någon annan behöver plats och skylla på biologi.

 23. Hehe…
  machoikollektivtrafiken [.] se

  Tänk att Freud hade rätt. Penisavund finns och den svenska grenen (sic!) har till och med en egen hemsida.
  Grin

 24. Tack Ninni! Men något jag tycker är ännu viktigare än anatomi: Om sättet att sitta är en del av könsmaktsordningen, varför är det då männen som ska ändra ställning? Varför kan inte kvinnorna ta efter männen, oavsett om de har ett anatomiskt behov av det eller inte? Blir hon tillrättavisad av patriarkatets ordningsvakter då? Nej! Klart att tjejer också kan få slacka lite, det hade nog till och med uppskattats av dagens omgivning. Däremot vore det i så fall att avråda från en kort kjol som i så fall hade flashat trosorna.

 25. Typisk postmodernaism vilket är rätt skrämmande, trodde inte det skulle existera på dagens lärosäten.

 26. @Andreas Nurbo:

  Funderar på att skaffa en dold kamera och söka till en genusvetarkurs någonstans. Hela tiden spela med och filma allt, skulle nog kunna samla ihop tillräckligt med material för en intressant dokumentär

 27. @robjoh:

  Postmodernism är helt enkelt för användbart för ”forskare” som vill använda vetenskap för politiska syften. Du behöver inte empiriskt bevisa att något är sant, bara påstå att det är sant (gärna med så krångliga formuleringar som möjligt så det låter genomtänkt). Det finns inga som helst krav på empirisk bevisföring överhuvudtaget. Därför har postmoderismen blivit så populär hos tredje vågens feminister och deras idéer om kön som en social konstruktion. Eftersom det inte stämmer så går det inte heller att bevisa empiriskt. Då tar man till postmoderism och går sen ut och säger att man har vetenskapen bakom sig. Precis som Gudrun Schyman brukar säga så finns det bibliotek av ”forskning” som bekräftar FI:s teser. Judith Butler är en av forskarna i det biblioteket.

 28. Väldigt mycket inom genusvetenskapen verkar ha sin grund i vedertagna sanningar som är svåra att motbevisa just därför att dessa sanningar inte är något annat än olika hypoteser, antaganden.
  Att bevisa att en hypotes är falsk, felaktig är ju en vetenskap i sig…
  Genusvetenskapen har en fördel i att få vågar ge sig på att ifrågasätta den på vetenskaplig nivå efterson en vetenskaplig nivå ligger skyhögt över den nivå som idag råder inom genusvetenskap.
  Det är svårt att förklara för den som int begrip nåt!

 29. Ninni, är det här ett skämt? Det kan fan inte vara sant att denna dynga används på våra högskolor.

 30. Jag önskar jag kunde svara ja på din fråga. Men dessvärre, detta är på allvar. Jag förväntade mig det skulle vara illa. Jag hade fel, det är värre.

  Vänta bara tills jag visat upp alla titlarna. You ain’t seen nothing yet, typ.

 31. @Ninni:

  Det är ren och skär kulturmarxism. Hennes användande av begreppen genealogi och interpellation följer inte alls vedertaget användande utan postmodernistiskt och marxistiskt tänkande.

  Hela skiten stinker, och detta används för att utbilda nya kulturmarxister. Hur kan man få bort vansinnet?

 32. Hur kan man få bort vansinnet?

  Det finns ett ordspråk; ”Kunskap är makt”

  Genom att sprida kunskap till gräsrötterna, kan vi få till en gräsrotsrörelse. Gräsrotsrörelser har vält makteliter förr och det kommer ske igen. Det är därför vi som skriver här lägger det jobb vi gör på detta.

  Genusdebatten är än bara i sin vagga, men jag tror på att detta är den rätta vägen att vandra. Genom att vara flera skribenter så tilltalar vi olika personer och får en bredare publik. Vi skulle behöva föröka oss, framförallt anser jag att vi behöver ha in humor-skribent, det är ett farligt vapen och någon som skriver ”mindre tunga inlägg” där denna pekar ut galenskaper i media od., liknande Pärs arbete.

  Och sen är det reklam för bloggen, för att den ska växa väl. Skriv om oss, prata om oss, så blir det ringar på vattnet. We shall overcome. Tillsammans(alltså både skribenter och kommentatörer. Duktiga kommentatörer och en livlig trevlig debattmiljö är ruggigt viktigt) är vi starka.

 33. Jag håller med dig Ninni i att en debattör behövs som är mer folklig och som upplevs som mer jordnära ocm mindre akademiskt tillgjord i sitt sätt att skriva.
  Det är ju inte partikelfysik det här handlar om utan snarare om rent jävla bondförnuft om människors lika värde.
  Visst, det finns dem som lätt låter sig bländas av fina ovanliga ord oxh titlar med den stora massan nås bäst genom att man är enkel i sitt språk.
  En blandning av olika personligheter och sätt att uttrycka sig är bäst.

  Man måste våga ta risken att framstå som lite dum ibland så att även vanligt folk får chansen att förstå vad man säger.

 34. Pingback: Feminismens och dess genusindustris hela bibliotek. « Malte on the Roxxx

 35. @JD
  Tummen upp!

  ”Visst, det finns dem som lätt låter sig bländas av fina ovanliga ord oxh titlar med den stora massan nås bäst genom att man är enkel i sitt språk.”

  och

  ”Ibland måste man uttrycka sig så att även vanliga idioter förstår vad man säger!”

  Som en ’vanlig idiot’ kan jag bara hålla med dig. Hur skall skribenterna här kunna göra sig till talespersoner för någon som inte begriper eller ens är intresserad av att spendera tid och energi på att sätta sig in i all snömos.
  Kom ner på jorden Genusdebatten, vi som drabbas värst finns här nere!

 36. @JD
  Provar igen.
  Tummen upp!
  Visst, det finns dem som lätt låter sig bländas av fina ovanliga ord oxh titlar med den stora massan nås bäst genom att man är enkel i sitt språk.”
  och
  ”Ibland måste man uttrycka sig så att även vanliga idioter förstår vad man säger!”
  Som en ’vanlig idiot’ kan jag bara hålla med dig. Hur skall skribenterna här kunna göra sig till talespersoner för någon som inte begriper eller ens är intresserad av att spendera tid och energi på att sätta sig in i all snömos.
  Kom ner på jorden Genusdebatten, vi som drabbas värst finns här nere!

 37. JD skriver: ”Ibland måste man uttrycka sig så att även vanliga idioter förstår vad man säger”

  Okej, ja, jag förstår att du skämtar =) Men vi ska nog akta oss noga, mycket noga, av många skäl, för att kalla ”vanligt folk” för ”idioter”.

  Ty till och med riktigt trögtänkta degskallar har redan, rent intuitivt, förstått att det är någonting fundamentalt sjukt över könskommunismen/feminist-skatan i media/feministfloskelmaskinen i politiken/genustanterna på universitetet.

  För jag tror att det i påfallande många i dagens läge är så här:

  1. Mentalt defekta individer, dvs. minoriteten verkliga Idioter i samhället externaliserar sina egna personliga tillkortakommanden med hjälp av just genus’vetenskapliga’, det vill säga, könskommunistiska konspirationsteorier såsom ’patriarkatet’ och ’könsmaktsordningen’. I realiteten: feministen i media/genustanten på universitetet/byns bittraste bitterfitta.

  2. Vanligt folk, majoriteten i samhället, som intuitivt ju redan förstått, behöver bara fler smidiga verktyg, argument, upplysning och kunskap för att enklare och snabbare kunna såga de könskommunistiska konspirationsteorierna. För att enklare och snabbare kunna genomskåda och förkasta det genusriktiga könshatet, vart det än visar sitt patetiska tryne.

  Detta var alltså på tal om att på bästa sätt försöka tilltala majoriteten. Här är nog humor som tidigare nämnts ett fantastiskt, för att inte säga ovärderligt verktyg. Därtill behöver vi så klart även fortsättningsvis stabilt vetenskapliga, djupa, nördiga analyser som verkligen rot-rycker smygkommunisternas verklighetsförnekelse, som verkligen utplånar deras fundamentalt förljugna genus-sagor.

 38. @Liberalen
  Humor är alltid viktigt men det jag tror är viktigast i dagens debattklimat är att vi människor blir mer medvetna om att vi många gånger anpassar våra åsikter efter vad tror att andra förväntar sig av oss.
  Ta facebook, kvällstidningar, bloggar eller diskussioner i fikarummet på arbetsplatsen… Är det inte så att vi har blivit väldigt noga med att anpassa vårt språk och våra åsikter till dem vi vet kommer att ta del av dem.
  Spontanitet och att vi vågar sticka ut med våra åsikter har blivit allt mer sällsynt. Kanske just på grund av att vi inte vet hur man diskuterar med varandra då man tycker olika!
  Med idioter menar jag inte att någon är dum i huvudet utan att vi alla på olika sätt är produkter av en samhällsförändring som strävar efter homogenitet.
  Vi söker oss till likasinnade och talar ett likartat språk därför att vi är för slöa att ta itu med eventuella missförstånd av att man säger vad man egentligen tycker och tänker.
  Problemet är inte så enkelt att folk inte får information om hur dagens feminism/könsklimat ser ut utan problemet är att man sover mentalt och anpassar sig efter alla andra.

 39. Kom ner på jorden Genusdebatten, vi som drabbas värst finns här nere!

  Alltså, skärp er!
  Jag har mer än en gång(tex. här, här och här) efterlyst skribent som kan väga upp för oss. Jag har mailat personer, jag har kastat ut det här. Vi behöver vara en mix, ingen tvekan om den saken.

  Hur många av er har nappat på min fiskande efter skribenter som inte är/skriver som vi?! Det är så j*la lätt att klaga, men så svårt kavla upp armarna och göra något åt problemet(ja, jag anser det är ett problem) själv.

  Vi som skriver här kan bara skriva som dom personer vi är och vi förtjänar inte er kritik för att vi inte gör på ”rätt sätt” och ska komma ner på jorden. Vi kan inte fylla en roll vi inte är! Det är NI, någon av er, som kan fylla den rollen. Ni är så varmt välkomna, kasta iväg ett mail till Erik genast vet jag. Och känner ni att ni inte själv är lämpade, gör som jag, maila den/dom ni skulle vilja se som skribent här och försök locka hit denne/dessa.

  Jag kan tillägga att det här får mig att tappa sugen. Gör något själv!

 40. Åsikter kan föras fram på ett plumpt sätt ibland men vad gör det?
  Ingen kan ju uttrycka sig perfekt alla gånger och framför allt kan ingen uttrycka sig på ett sätt som alltid faller all i smaken! Att inte alltid skriva perfekt gäller både den som skriver inlägg och den som kommenterar det någon har skrivit!
  Att åsikter förs fram är väl huvudsaken i ett debattforum?

 41. @JD:

  Kritik är bra och välhommet, men..
  Detta problem har kritiserats och diskuterats flera gånger. Löser man problem genom att bara kritisera?

  Jag är lösningsfokuserad och jag försöker. Har ni försökt? Hur många som ni anser skulle vara ett tillskott har ni mailat? Har ni funderat över om ni själv kunde bidra för att lösa problemet?

 42. Det har säkert diskuterats redan men går det inte ha ett speakers corner där ingen fast person utan vem som helst får göra ett gästinlägg.
  Ett inlägg som givetvis bedöms av ett par personer som är ansvariga för sidan innan det publiceras. Inlägget får tänja på gränserna rejält och det ska vara väldigt högt i tak.
  Går det inte i så fall att få Daddy, maukonen, Tanja eller någon annan att skriva ett inlägg inom ämnet där som start.
  Det skulle till och med kunna vara någon som anser att feminism är det bästa som finns!
  I förlängningen skulle politiker, mediafolk (Aschberg om jämställdism) eller någon annan även kunna lockas att säga sitt där. Under förutsättning att personen är beredd på att även kunna få mycket ris för sitt inlägg.

 43. @JD:
  Det var ju ett konstruktivt bra förslag, lägg in det på kontaktsidan ”Tipsa redaktionen” och ta upp det med framför allt Erik/Aktivarum (som jag uppfattar som den egentliga bloggägaren) och Mariel (som vad jag kan förstå sköter det praktiska i bloggens utformning) så kanske det blir verklighet av idén.

 44. Pingback: Rosa – Den farliga färgen | Genusdebatten

 45. Pingback: I en klass för sig | Genusdebatten

 46. Postmodernistisk dynga.
  Att ordbajsa, låna begrepp från andra akademiska discipliner och formulera obegripligheter är något jag hjärtinnerligt avskyr. Att postmodernismen har fått en så hög status inom humanioran tror jag beror på idén om att alla ska ha en akademisk examen. Vi har 1 miljon människor med kandidatexamen i Sverige idag.

  Om man nu ska möjliggöra för kreti och pleti att få sina 180 ”nya högskolepoäng” så måste man göra det möjligt även för svagbegåvade att ta sig igenom utbildningssystemet. Postmodernismen är perfekt, det är bara att svamla meningslösheter i sex terminer, vilket knappast är speciellt ansträngande. Det är så ”kunskapssamhället” ska realiseras.

  Jag hatar postmodernismen.

  Hur meningslös det hela är åskådliggjordes med all önskvärd tydlighet av fysikern Alan Sokal, som på rent jävelskap skickade in en artikel till postmodernisttidningen Social Texts, där han visade att kvantmekanik bara var en social konstruktion. Den publicerade och Sokal hånade därefter tidskriften för att publicera meningslösheter. Vansinnigt roligt! http://sv.wikipedia.org/wiki/Sokalaff%C3%A4ren

  Här, en textgenerator av postmodernistisk dynga, som kan ta den lokala byfånen till en kandidatexamen.

  http://www.elsewhere.org/pomo/

 47. Pingback: Därför stöder jag Inte Chavez Perez | Genusdebatten