Under det rosa täcket.
avatar

Inledning – Man sa; ”Läs på!”

Många gånger under tiden på Genusnytt fick vi höra av våra åsiktsmotståndare att våra åsikter berodde på att vi var dåligt pålästa. Jag anser naturligtvis det är en kritik som inte stämmer angående oss ”kommentarsfältsherrar”, jag ansåg mig vara påläst och i gott sällskap bland likasinnade vetgiriga människor. Men naturligtvis griper jag mig an uppgiften ändå och har nu läst(eller läst om) tio titlar (böcker, studier eller forskning.) Så jag tänkte ge mig på att problematisera detta materialurval från det ”hela bibliotek” feminismen säger sig ha som tungt stöd. (För er info: Jag har satt ”projekt Umo” på lite pausläge för att prioritera upp detta först, för jag tror detta kan vara bra för vår sak.)

Nina Björk

Nina Björk, född sent 60-tal, är författare, journalist och litteraturvetare. Hon skriver själv följande om boken ”Under det rosa täcket” på dess baksida:

”Min bok är ett inlägg i den samtida feministiska debatten. Den har en önskan om en feminism som inte gör kvinnan till en utopi om ett bättre samhälle, som inte gör henne till en naturlig identitet – utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter.”

Sedd som sådan den var ämnad att vara, enligt  författarens ord ovan, så är där egentligen inte mycket att säga. Det är hennes åsikter och samhällssyn, sådan som hon såg världen, i mitten av 1990-talet, med ”en feministisk skärva i ögat” (s. 170)

Dessvärre har denna ovetenskapliga skrift, som jag skulle vilja kalla populärpolitisk skönlitteratur, lyfts upp till en status inom feministiska kretsar och genus”vetenskapen”, där den används som om den vore vetenskaplig. Det är i detta statusperspektiv min problematisering av denna ska ses.


Källor

En av de vanligaste formerna av kritik jag mött, sen jag hittade till mina åsiktsfränder, är hur vi och i synnerhet Pär Ström hanterar källor; tex detta. Ur det perspektivet blir det tragikomiskt att de själva lutar sig mot ”ett bibliotek” där man finner detta lilla citat:

Jag har skrivit utan noter, men om du vill läsa vidare finns en litteraturlista längst bak där du hittar de böcker och tidningar som jag har använt. I de fe fall då jag har använt texter som inte finns i svenska utgåvor, står jag själv för översättningarna. (s. 17)

Det ges absolut ingen möjlighet att följa upp och gräva vidare när man skriver utan noter! Det är helt okej om man skriver skönlitterärt, men… Detta är av feministernas hyllade biblar, den används som studiematerial på universitet som indokt.. förlåt.. utbildar genus”vetare”!

Jag säger som Pär Ström: Man baxnar!

Likhetsfeminism

Boken är en skrift inom likhetsfeminismen, vilket kort innebär att man anser att kvinnor och män är lika och att uppfattningen om s.k. ”manligt” och ”kvinnligt” är sociala konstruktioner. Huvudbudskapet i boken är att visa att ”kvinnlighet” är kulturellt, dvs att genuspositionen Kvinnan är något man skapar. Nedanstående citat sammanfattar, vad jag upplever som, Nina Björks mål/budskap med boken:

”Feminism bör vara en kamp för att ordet ”kvinna” inte ska betyda någonting mer än sin definition, ”en människa med bröst och slida”. Då skulle ordet inte längre forma våra liv som det gör idag.” (s 14).

Jag håller delvis med Nina Björks analys. ”Kvinnlighet”(och ”manlighet”) är tveklöst delvis en social konstruktion. Det är bara att se på hur modet varierar och hur ”kvinnligt” och mode går hand i hand. Jag menar:

1. att vi föds med en biologisk programmerad grund till könsidentitet(hädanefter förkortad bpk), vilken gör att vi känner oss som man, kvinna, ingendera eller både och. Den övervägande majoriteten som föds med ett visst könsorgan har motsvarande bpk. För detta finns det stöd i biologisk forskning tex. om transpersoner och fall som David Reimer. (Vill ni ha källor är det bara att hojta)

2. Vi människor har olika starkt behov att markera identitet. Utifrån vår  identitet tar till oss något jag benämner som identitetsmarkörer. Dessa markörer är ibland rent kulturellt(tex. klänning och troligen rosa), ibland sprungna ur biologiska skillnader. Vi tar till oss dessa markörer för att vi vill identifiera oss både genom att visa vad vi är och vad vi inte är. Vissa markörer varierar med tid och kultur och kommer till stor del från en marknad som vill åt våra pengar, andra saker är gemensamt över kulturer och därmed troligen biologisk grund.

Hur förhåller sig Nina Björk till punkt 1 – biologiska skillnader?

Naturen kan bara vara facit om vi gör den till facit, kan bara utgöra en lag om den dras in i det specifikt mänskliga och värderas som en lag. /../ Naturen kan bara framträda via människans tolkning av den, kan bara förklara människan om hon värderar den som rätt förklaringsgrund. (s. 50; författarens kursivering)

Så om vi inte värderar tyngdlagen som ”rätt förklaringsgrund” kommer äpplet inte falla neråt? Naturen är (en del av) facit, vi klär det med ord för att bit för bit förstå facit.

Exemplen från dessa det naturligas profeter tydliggör just det argument som måste vändas mot dem: det går inte att klä av en vuxen människa hennes kultur och säga att där har vi naturen. (s. 55)

Precis, men det omvända går inte heller! Det går inte att särskilja biologi och kultur. Successivt byggs kunskap kring biologiska skillnader upp, denna kunskap måste man vara öppensinnig för. Men likartsfminister, så som Nina Björk, har helt utan stöd bestämt att dom inte vill ta hänsyn till biologi. Och med den inställningen gör man skada i samhället. Eller som ”vår Ulf T” i en kommentar briljant formulerade detsamma:

Genom att bortse från evolutionspsykologisk, biologisk och medicinsk forskning på könsskillnader, blir det lättare att leva kvar i tron att allt går att ändra på. Men hur gynnar det jämställdheten och målen att nå fram till flexiblare könsroller, att man stångar huvudet i väggen bara för att man bestämt sig att det inte skall finnas en vägg där?

Låt oss titta på punkt 2 – identitetsmarkörer.

För att visa sin feministiska ståndpunkt, könet – en socila konstruktion, använder hon sig av litteratur, tidningar och film från 1980- och 90-talet.

Om vi som feminister inser att vi lever i ett [1]patriarkalt samhälle där [2]kvinnor förtrycks, måste vi också vara medvetna om att det är detta samhälle som samtidigt skapar en kvinnlighet och förtrycker den. Förtrycket handlar inte om att det någonstans bortom patriarkatet lever en sann kvinnlighet som inte får komma till uttryck i dag – utan det handlar om att det överhuvudtaget finns [3]krav på att kvinnor ska vara ”kvinnliga”.(s. 15; min numrering, författarens kursivering)

[1] Om vi religiösa inser att Gud finns…? Sorry, jag tror varken på gud eller patriarkat. Det är helt okej att tro på vad som helst, men inte okej att:
*      bekosta kalaset med våra skattepengar
*      pressa det på oss andra
*      indoktrinera våra barn
*      denna tro anammats av hela vår maktelit så att vi som inte delar denna lämnas utan demokratiska rättigheter.

Varför förkastar jag patriarkatet? En orsak är att i uttrycket patriarkat ligger(iaf så som ordet används) en värdering jag inte delar som nedanstående citat visar:

Samtidigt hotas vi inte i vår könsidentitet, för vår överordning i hemmet motsvaras av en underordning på arbetet – och det är detta arbete, denna offentliga sfär, som är den viktiga. (s. 102)

Jag anser att hemmet är den viktigaste sfären. Det är den sfär som jag, utan att göra någon vetenskaplig undersökning, vågar påstå att majoriteten prioriterar som viktigast i livet. Jag menar även att dessa två sfärer hänger ihop och är beroende av varandra.

[2] Kvinnor förtrycks.. ? Av vem då? Man kan inte vara förtryckt utan förtryckare och/eller förtryckande system. Det förtryckande system som Nina Björk lyfter fram ser ni ex på i nedanstående citat:

När vi här har gått på jakt efter den naturliga kvinnan har vi ofta hittat henne omnämnd; hon är modepressens huvudperson under nittiotalets första hälft. Elle (eller Vecko-Revyn, Månadsjournalen, Damernas Värld, Femina) talar ivrigt om henne  – men tvingas just därför samtidigt att tala om hur vi ska sminka oss, klä oss, dofta, hur vi ska förändra vår kvinnokropp med hjälp av räning, färger och hårplockande. Deras kära naturliga kvinna lever bara här: i maskeraden. (s. 35; min markering)

Det är ”av och för kvinnor-system” som lyfts fram. Är det patriarkatet?! Det är en värld män sällan blandar sig i eller ens förstår sig på. Visst är det så att kvinnors ok handlar om skönhet. Det beror på att skönhet har samband med fertilitet. (Men, lägg inte skitet på männens axlar. Jag har inte mött en enda man som uppskattar botoxfyllda läppar och kindben. Det är den homosociala gemenskapen som detta handlar om, och i marginell utsträckning männen. Återkommer till detta när jag skriver om en annan bok.) Männen har ett annat ok, som absolut inte är mindre tungt att bära, vilket jag skriver om  här.
För att vara en förtryckt grupp måste ”någon annan grupp”(här: män) ha det väsentligt bättre. Som kvinna kan jag välja klänning-byxor, tyst-blyg eller mer aktiv på t.ex. dajtingmarknaden, smink-osminkad, pumps-gympaskor, hemmafru/deltidsarbetande-styrelseproffs och ändå betraktas som ”kvinnlig”. Hela världen ligger för mina fötter, (nästan) hela bredden. Det finns inte mycket till hinder, mer än min egen vilja och mina personliga förutsättningar. Om man är bra förblindad av den där feministiska skärvan så framstår kvinnors problem som ”värst”, för då ser man inte männens motsvarande problembilder, likaväl som man inte ser de positiva saker ”kvinna” medför.

[3] Krav på att vara kvinnlig? Det går utmärkt som kvinna att leva ett utmärkt liv utan att följa dessa krav. Det är ett val! Alla val i livet är inte lika lätta att göra. Det är lättare att följa strömmen än att låta bli. Men det är lik väl ett val. Deal with it!

Slutsats

Det finns inget, absolut inget, stöd för feministiska teorier i Under det rosa täcket. Tillskillnad från de faktiska strukturer som Pär Ströms bok Mansförbjudet lyfter fram, så är detta en skev bild där feminister behöver ta bort skärvan ur ögat för att se världen ur ett mer balanserat perspektiv. Det är under all kritik att en bok av denna klass används som kurslitteratur på univeristetsnivå.

 

 

———————————————

Jag blev i kommetarsfältet påmind om att jag bör styrka att detta används på universitet/högskolor. Så nedan finner ni några exempel.

Kurslitteratur för feministisk litteraturkunskap oc genusteori 7,5 HP

Kurslitteratur genusvetenskap A 30 HP

Eftersom denna vetenskap har så djupt stöd*host* så ska den ju även spridas till våra läkare och lärare

 

 

Den bok är så viktig för genusvetenskapen att den även finns noga omnämnd på wikipedia – Genusvetenskap

 

Kommentarer

Under det rosa täcket. — 116 kommentarer

 1. Kanonbra. Skall bli intressant att läsa om dina övriga ”påläsningsprojekt” Beträffande Nina Björk så är ett av hennes stora fel att hon likt de flesta likhetsfeminister tror en man är samma sak som en kvinna fast utan slida och bröst. Dvs en man är en kvinna fast utan bröst. Rent praktiskt är denna åsikt helt absurd för vad tror hon det är som gör att en kvinna får slida och bröst egentligen? Uppenbarligen är det inte bara slida och bröst som skiljer sig utan det måste även finnas en mekanism som bestämmer att kvinnor behöver slida och bröst.

  Dvs det måste finnas ett ”varför” som förklarar varför kvinnor får slida och bröst. Detta ”varför” skiljer sig tydligt mellan könen. Den mest sannolika delen där detta ”varför” finns är hjärnan. Dvs hjärnan bestämmer att vissa människor skall ha slida och bröst och andra inte. Att som Nina Björk inbilla sig den skillnaden kan finnas helt utan andra skillnader förutsätter att hon också måste ha någon form av socialisering där en person utan slida och bröst plötsligt får det.

  Men det är inte ens sant hos kvinno. Än mindre hos män så hela hennes resonemang är faktavidrigt bortom alla gränser. Ett kardinalexempel på vad jag kallar ”det kvinnliga språket” saker som många feminister förutsätter är sanna trots att de praktiskt är helt omöjliga.

 2. Ninni!

  Mycket bra skrivet. Skrämmande att en så här ovetenskaplig skrift används som lärobok på universitetens utbildning i genus”vetenskap”. Och sedan beskyller de Pär Ström för att inte ha riktiga referenser i sina böcker….

  Bra projekt att gå igenom böckerna i biblioteket som feministerna så gärna refererar till.

 3. Det som Ninni säger är det som vardagligt kallas sunt förnuft och som man faktiskt trodde att de allra flesta har en del av. Men man motbevisas hela tiden av de hela biblioteken. Det är otäckt om det stämmer att sådana böcker används på universitet i utbildningar. Om det inte är i avskräckande syfte förstås… Men det tror jag inte.

 4. Mycket bra Ninni! Ett av de största sveken mot kvinnor (, män men framför allt barn) står dessa likhetsfeminister för. Man har under decennier tutat i unga kvinnor att det är samma sak att bli mamma som att bli pappa, att kvinnor och män är detsamma. Båda föräldrarna är lika viktiga för barnen men på olika sätt, för båda föräldrar är det en mycket stor sak att få barn men även där på olika sätt. Trots att jag alltid har haft den inställningen så blev jag totalt chockad över hur jag reagerade när vi fick vårt första barn. Min man reagerade på ett helt annat sätt och det gav upphov till en del helt onödiga slitningar i vår relation hade vi varit mer mentalt förberedda på dessa skillnader. Nu klarade vi oss ändå men jag tänker ibland på hur illa det hade kunnat gå om framför allt jag hade kännt mig tvungen att motarbeta mina instinkter. Därmed INTE sagt att alla kvinnor delar min upplevelse.

  Ju mer jag läser om eländet desto mer verkar det som om att feministernas främsta mål är att få slippa hushållsarbete och att ta hand om sina barn. Ironiskt nog verkar produkten bli att de ensamma får göra allt. Happy happy liksom…

 5. Ja, jag har noterat att många genusvetenskapliga artiklar utgår ifrån dessa böcker som om de innehöll empirisk sanning. Efter att man redogjort för vad Björk eller Hirdman tyckt beträffande en viss företeelse, anser man sig inte behöva några bevis, utan kan ägna resten av artikeln åt att söka exempel på hur världen kan se ut om man använder sig av samma perspektiv som de.

 6. Som läsare och inte särskilt flitig debattör slås man av att genuslitteraturen verkar vara väldigt fri från forskning, mer ett tyckande. Med respekt för journalister, men forskare är de knappast. Det känns skrämmande att så dåligt underbyggd litteratur får så stor plats.

 7. Av relevans för den här diskussionen är min senaste uppdatering på inlägget om intuition. Del 3 i den diskussionen handlar om hur det kan finnas dem som tycker logik är förtryckande för kvinnor. Om de anser logik är dålig för kvinnor hur kan det komma sig?

 8. Så här skriver Sverre Sjölanders i en fotnot på sidan 63 i sin bok bok Vårt djuriska arv:
  ”Eva Gothlin, dåvarande utgivare av tidskriften Genus och verksam vid sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet skriver i nr 3, 1999 att hon inte tror ”att skillnader mellan män och kvinnor i egenskaper, beteenden, sysselsättningar etc kan förklaras biologiskt” eftersom detta ”är en grundläggande premiss inom genusforskning”. Citatet talar för sig självt – den grundläggande premissen i forskningen är alltså att några könsskillnader helt enkelt inte finns – och då kan de förstås inte bli föremål för forskning.”

 9. Det är otäckt om det stämmer att sådana böcker används på universitet i utbildningar.

  Åh, tack! Tänkte inte så långt som att styrka det påståendet. Ska jag göra så snart jag hinner.

  Det kommer mer kurslitteratur av samma/liknande tyngd. Böckerna som ingår har jag valt genom att söka deras kurslitteraturlistor för att ingen ska kunna komma med påståenden om att jag tittar på ”fel bibliotek”.

  Om det inte är i avskräckande syfte förstås… Men det tror jag inte.
  Det lär ju sålla hårt bland studenterna. Varje människa som använder sin hjärna för egen maskin, lär hoppa av. Det skulle vara intressant att veta avhoppsfrekvensen på dessa utbildningar nybörjarkurser.

 10. Bra jobbat! Boken har helt klart kultstatus i de feministiska kretsarna, det är inte Björks fel hur den används men det är viktigt att visa att grundteserna i den, som så mycket annat, baserar sig på tyckande.

 11. Jag skulle vilja lyfta på hatten (om jag hade haft någon) till Ninni för att du orkar läsa deras litteratur. Ju mer jag får reda på genusvetenskapen skakar jag bara på huvudet. Din jämförelse med en tro på gud är väldigt exakt. Det skrämmande är dock att jag inte vet hur man argumenterar emot en sådan person.

  Försökte nyligen få en av mina bekanta att inse att han inte kunde snacka skit om republikanernas inställning till gud när han samtidigt tillber genusvetenskapen. Jag försökte förklara grunden i vetenskapsteori, men det var meningslös ”det kan visst vara vetenskap även om det inte är falsifierbart”. Ja och tomten finns också….

 12. Jag har ockå alldeles nyllgen dragit mig igenom Nina Björks Rosa täcket, och innan dess Yvonne Hirdmans Genus: om det stabilas föränderliga former (som jag vet att Ninni också läst och tror att hon kommer att ta upp i ett kommande inlägg), och jag får ju lov att säga att jag tycker att Nina Björks är ett under av förnuft i jämförelse med Yvonne Hirdmans. Och jag är överens med Ninni i hennes kritik av Björk, så det säger väl en hel del om Hirdman. Jag upptäckte sen, efter att ha läst Genus: om det stabilas föränderliga former, att Hirdman tydligen satt med i maktutrudningen på 80-talet och, vad jag förstår, är en nyckelfigur och har varit instrumentell i att skapa den politik och det samhälle vi har idag. Att säga att jag blir mörkrädd är en underdrift av omfattande dimensioner.

 13. Först människa sedan kvinna med bröst och slida vilket gör att hon som kvinna blir underordnad människa och måste förtrycka känslor som anses biologiska för kvinnor för att visa att dom är fel.

 14. @dolf: Ja man kan inte beskylla Björk för att ha fått kultstatus. Hon skrev väl vad hon tyckte och kände och sen plockade andra upp det och gjorde det till sanning. Hirdman är en annan, mycket mörkare historia om du frågar mig.

 15. Bra analys! Likhetsfeminist, det är en sån där som säger ’Män och kvinnor är likadana, men kvinnor är bättre’.

  Citatet från sidan 55 håller jag inte med om. Visst kan man klä av en människa kulturen, det sker då och då i krig och katastrofer. Problemet är att det då bara går att bedöma människans nakna natur i extrema nödlägen, så det är inte så mycket värt för att öka förståelsen om hur vår natur styr oss till vardags.

  Hur som helst så skrev ’De fyra nationalekonomerna’ i sin kritik mot Pär Ströms bok att ’Ingen seriös människa anser väl att alla könsskillnader uteslutande kan förklaras av sociala faktorer’. Således anser Palme et al att Nina Björk inte är en seriös människa, ej heller Göran Perssons S-regering eller majoriteten av Nordens samlade genusvetarkår.

 16. Det här med färgen ”rosa”, det har ju valsat om kring lite överallt sedan dess.
  Som om färgerna helst borde byta plats mellan genusen, så skulle det hela blir mer ”jämställt”.
  (Typ ”Bilar åt flickor och dockhus åt pojkar” Per Schlingman).
  Men när det gäller Rosa bandet går det visst an! För att inte tala om den huvudlösa bristen på ”jämställdhet” i den vinklade satsningen på könsrelaterad cancer.
  Nu går även företag ut med (rosa) produkter i den kampanjen.
  För ena könet endast.

 17. Med andra ord: Genusvetare tror könen är lika för att genusvetenskapens utgångspunkt är att könen är lika. De har inte den åsikten utifrån nån bevisning utan det är förutsättningen för hela verksamheten. Precis som Popovas sade i sin kritik (eller skall det vara problematisering kanske?) av professor Anna Wahl.

 18. Det som förvånade mig mest när jag läste Under det rosa täcket var de ovetenskapliga texterna som Björk använde sig av för sina resonemang. Veckotidningar, noveller osv. som inte byggde på något faktaunderlag alls.

 19. Men helt ärligt, ingen skulle väl säga till mig:

  Nej Daniel du får inte förkasta kreationismen bara för att du är agnostiker, du måste först läsa bibeln och sedan tro på gud för att ha rätten att göra något sådant.
  För som det ser ut nu så är du inte påläst.

  Är det någon skillnad när det gäller genus”vetenskap”?
  Nej inte för mig, inte den minsta skillnad.

 20. Väldigt intressant. Har inte läst boken själv men ofta hört feminister hänvisa till den som någon form av absolut sanning. Att den sen visar sig bygga på tyckande och personligt mindervärdeskomplex hos författarinnan bekräftar bara hur ovetenskapliga feminister och genusforskare är. Att de sen gnäller på Pär Ström och hans böcker är ju ännu mer skrattretande.

 21. En tanke som jag funderat på, varför är det så att om man pratar med en feminist, som beskriver maktstrukturer och förtryck av kvinnor, ställer frågan om hon själv blivit utsatt för något sådant så svarar de, 99,999%, att de inte har det men de känner någon som har en kompis vars kusins mammas väninna känner någon som har det?

 22. ”Det lär ju sålla hårt bland studenterna. Varje människa som använder sin hjärna för egen maskin, lär hoppa av. Det skulle vara intressant att veta avhoppsfrekvensen på dessa utbildningar nybörjarkurser”

  Just det, det kan tolkas så också, jag menade som avskräckande exempel i utbildningssyfte… Att så här gör man inte Smile
  Men det kan ju vara avskräckande på flera sätt.

 23. Absolut. Jag försökte vara noga med att tydligt få fram det, att jag verkligen ser Björk som oskyldig till den mess vi står i. Jag tror att jag lyckades med det. Det kommer inte bli samma för vissa andra, nej.

 24. Visst kan man klä av en människa kulturen, det sker då och då i krig och katastrofer.

  Poäng! Så långt tänkte jag inte.

 25. Pingback: Feministisk litteratur « Toklandet

 26. Fast jag tror inte folk som kan tänka söker sig till de kurserna. Och säkerligen har dessa människor som gör det redan fått VG eftersom de redan tänker i samma banor, de har redan alla svar på alla frågor. Män förtrycker, kvinnor är förtryckta. Ett enkelt VG.

 27. Faktiskt jo. För att kunna uttala dig om kreationismen måste du först veta vad det är för något. Visserligen behöver du inte läsa mycket bibel, men ändå måste du läsa något för att få reda på vad det är.
  Samma med genusgalenskapen.

 28. Det där går åt båda hållen. Fast för motståndarlägret spelar det ingen roll om något är självupplevt eller inte. De män som drabbats kallas för ’mansrättshaverister’ av Maria Sveland, medan vi som inte drabbats anses vara gnällspikar som klagar på hypotetiska problem.

  För egen del inskränker sig de upplevda orättvisorna till att jag tvingats göra lumpen, vilket jag förmodligen skulle gjort frivilligt ändå om det inte varit tvång. Sen är min fru förstås lika ovillig att skotta snö och hugga ved som jag är att dammsuga och hänga tvätt, men vi kompletterar varandra bra på det viset.

  Men de män i min omgivning som varit i vårdnadstvister har alla vunnit i första instans. Den ena vann delad vårdnad i ökända Lund. Den andra fick ensam vårdnad när ’mammas nya kille’ slog hans barn. Och i kommunen där jag bor är genuspedagogik ett okänt begrepp. Dagiset satsar i stället på matte och naturkunskap. Så nej, jag kan inte påstå att jag själv eller någon i min närhet blivit könsdiskriminerad som man. Det handlar mer om principer.

  Mitt eget engagemang i genusdebatten beror på att jag är motståndare till hyckleri och ologiska resonemang, och just feminismen bjuder på väldigt mycket av den varan.

 29. Det är sällan något är helt natur eller helt kultur, men den som vill påstå att naturen bygger på kulturen och inte tvärtom måste vara helt galen. Könsskillnader saknar bara betydelse på det helt esoteriska planet, där tid, rum och materia också är ett odelbart helt.

 30. Ju större risk och kostnad avkomman innebär för honan/kvinnan, desto större blir konkurrensen mellan hannar/män att bli vald. Hennes val av partner är avgörande för om hennes uppoffring ska löna sig. Människobarn är sköra varelser med stora huvuden, vilket innebär stor risk. Som man gäller det att visa sig duglig.

  Människobarn är faktiskt så sköra och hjälplösa att det inte räcker med mammans uppoffringar. Pappan måste hjälpa till om barnet ska överleva. Plötsligt blir fortplantning en rejäl kostnad för honom och hans val av kvinna blir viktig. Vad är viktigt för honom? Att han satsar på en kvinna med minst risk att dö i barnsäng. Därför blir ”skönhet och friskhet” viktiga kvinnliga attribut. Och konkurrensen bland kvinnor ökar. Istället för att para sig loss satsar mannen sin energi till en eller ett fåtal kvinnor och ser till att de får hans resurser. Då gäller det som kvinna att bli vald av Honom. Just därför ser vi den homosociala kulturen bland kvinnor som fokuserar på att framhäva kroppsliga attribut och kontrollera (trycka ner) de andra. Precis som när unga män tuppfäktas för att stabilisera en rangordning.

  Kopplingen mellan kostnad och konkurrens hos motstående kön är välettablerat inom ekologi och etologi. Män (och kvinnor) är som bekant djur. Med en social fernissa.

  Vår biologi påverkar vår kultur och kulturen påverkar våra gener. Både med evolution och epigenitik. Sen får likhetsfeministerna blunda hur hårt de vill.

 31. Du missar min poäng, det jag ville säga är att om en ”vetenskap” grundas på guds existens så behöver jag inte läsa på något.
  Pga att jag själv är agnostiker och anser att man varken kan säga att gud finns/ inte finns.

  Utan gud/högre väsen som kickstartar evolutionen -> ingen kreationism.

 32. Du har delvis rätt men det finns många exempel på män som satsar på kvantitet i stället för kvalitet när det gäller fortplantningen. ’Töm och glöm, vidare till nästa, det är väl alltid nån av ungarna som överlever.’ Kvinnor har inte den möjligheten av rent praktiska skäl.

 33. Intressant Ninni, och rätt sätt att bemöta det du eller ”vi” uppfattar som felaktigt; med argument alltså, snarare än personangrepp och anklagelser om konspirationer…

  Angående detta med att det skulle finnas en ”biologisk programmerad grund till könsidentitet” tror jag är svårt att leda i bevis, och jag undrar om det ytterst sett är meningsfullt att försöka argumentera utifrån denna ståndpunkt. Anekdotiska ”bevis” som fallet Reimer (hur tragiskt detta än må vara) brukar vi ju annars avvisa som ovetenskapliga, och hur ska man någonsin, på ett vetenskapligt sätt, kunna avgöra om en känsla av identitet har med kulturens eller biologins inflytande att göra? Som du själv skriver: ”Det går inte att särskilja biologi och kultur”.

  För den lässugne gör i alla fall Erich Fromm ett försök, i essän ”Sex and Character”, att tala om skillnader mellan män och kvinnor utifrån mäns och kvinnors olika behov och roller i själva sexualakten. Några stycken ur en recension av essän, får illustrera detta:

  ”In order to satisfy the woman sexually, the man needs the ability to have and maintain an erection. The woman on the other hand does not need anything to satisfy the man sexually. Her willingness is dependent upon a conscious decision which she can make any time she pleases. The man, however, may have sexual desire and even an erection against his conscious will, or he may be impotent despite an ardent wish to the contrary. His inability to perform is a fact which can hardly be concealed; the woman’s lack of response—her ’failure’—is by no means obvious, and the doubt about her satisfaction constitutes one of man’s eternal riddles. During the sexual act, the woman must depend on the man’s ability to carry her to orgasm. Thus to satisfy his partner, the man must prove something; the woman need not. Fromm’s conclusion: ’It is not, then, surprising that the anxieties of men and women refer to different spheres; the man’s concerning his ego, his prestige, his value in the eyes of the woman; the woman’s concerning her sexual pleasure and satisfaction’.”

  …”Woman’s normal anxiety is the fear of defenselessness against an internal injury, such as incurring pregnancy against her will. The man’s normal anxiety is the fear of failure: he acts as though he lived in a perpetual examination dream. Therefore he is sensitive to ridicule and hates women who can hurt him with it.”…

  ”A woman fears frustration and dependency. She is never sure whether she can rely upon the man.”… …”Men’s specific hostile wish is to overpower; woman’s, to undermine.”…

  ”Fromm reduces the ’biologically rooted’ characteristics of the sexes to those in sexual intercourse alone”…

  http://www.pep-web.org/document.php?id=paq.014.0133c

  *

  En feministisk kritik av Fromm finns att läsa i artikeln: ”Erich Fromm, Feminism, and the Frankfurt School” på länken nedan. Jag har bara skummat igenom den själv, det får erkännas, men kanske orkar någon annan läsa den noggrannare?

  http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell8.htm

  *

  Jag tycker ändå att det ligger något i Fromm:s tankar i ämnet, och vill man läsa essän ”Sex and Character, så finns den i denna bok:

  http://atheistmovies.blogspot.se/2010/07/dogma-of-christ-eric-fromm.html

  ”A little known collection which deserves a much wider readership”…

  …som även säljs här:

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0415289998&shopperid=0617C2CAA7F947759A0B1F1909735601

 34. Jag tror behovet av en pappa för spädbarn är kulturellt. Behovet av en mamma är biologiskt givet. För 100.000 år sedan var antingen en ammande mamma eller någon annan kvinna som ammar nödvändigt. Pappan kan rimligtvis ersättas av en grupp kvinnor eller äldre barn när barnet är litet. Jag vet inte om det var så men det skulle vara möjligt. Pappans roll är i så fall snarare nödvändig när barnet blir lite äldre för att lära ut de färdigheter som var mannens roll att utföra.

 35. Ansvaret att bevisa något ligger inte på de som tror att det finns en biologisk grund för könsidentitet. Om man tror på evolutionen är det fullkomligt orimligt att tro att det inte finns några biologiska könsskillnader utöver könsorganen. Ansvaret för att bevisa något ligger därför på de som påstår det orimliga, att det inte finns några biologiska skillnader.

  Däremot är det förstås svårt att leda i bevis exakt vilka dessa skillnader som finns och i vilken mån det är biologiska skillnader i konkurrens med kulturella som påverkar vårt beteende.

 36. Någon får gärna hjälpa mig med källa på detta – men var det inte en kvinna som beskrev hur hon blev alldeles lyrisk efter att ha gått på en sådan här kurs och insett hur förtryckt hon var. Och skrev någon krönika om hur hon kastat en tallrik på sin man så han hamnade på sjukhuset. Så frågan är hur mycket hjärntvätt det handlar om på dessa kurser. Och när man då inser hur lite vetenskap det handlar om så tänker jag lite på obskyra religioner som scientologer som folk skrattar åt. Men när det handlar om basen för genuskunskap så känns vetenskapen ungefär på samma nivå.

 37. Anekdotiska ”bevis” som fallet Reimer (hur tragiskt detta än må vara) brukar vi ju annars avvisa som ovetenskapliga, och hur ska man någonsin, på ett vetenskapligt sätt, kunna avgöra om en känsla av identitet har med kulturens eller biologins inflytande att göra?

  För att David Reimer inte var ensam, bara mest känd. Jag har skrivit om detta tidigare, tex här.

  Forskning kring transar pekar ut att dessa är, precis som det ibland hävdas från dom själva, ”födda i fel kropp”.
  Zhou, J. N. et.al.(1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality.
  Zhou, J. N. et.al.(2000). Male-to-Female Transsexuals Have Female Neuron Numbers in a Limbic Nucleus

  Är det bortom tvivel säkerhetsställt att detta är medfött? Jag vet inte, jag har inte läst om just den biten på länge nu, men man är mycket långt kommen på vägen iaf. Och oändligt mycket mer påvisat än likhetsfeminismens ”jag vill inte det ska vara så, alltså är det inte så”-bevisföring.

 38. Mycket bra Ninni!

  TackSmile

  Ett av de största sveken mot kvinnor (, män men framför allt barn) står dessa likhetsfeminister för. Man har under decennier tutat i unga kvinnor att det är samma sak att bli mamma som att bli pappa, att kvinnor och män är detsamma.

  Det största sveket, som jag ser det, är att den som ”insett” att den är förtryckt minsann ska visa var ”skåpet ska stå”. Och det här visandet var skåpet ska stå kan ta de mest vidriga uttryck mot en helt oskyldig man. Läs denna som jag nyss hämtade till trollan: http://bang.se/artiklar/2011/vandpunkten-2011-03-07

  Istället för jobba tillsammans för gemensam lycka, så ska man jobba mot sitt ”förtryck”.

 39. I stort delar jag din upprördhet i denna sak. Den som påstår sig bedriva en seriös (eller kanske rentav ”excellent”…) vetenskap om kön och/eller genus borde naturligtvis vara beredd att undersöka alla de faktorer (biologiska, sociala, psykologiska, etc), som skulle kunna tänkas bidra till de olika mönster vi ser hos de olika könen. Sen tycker jag att alla som menar sig veta något, bör kunna redovisa ett yttre stöd i form av observationer eller liknande för att kunna styrka sina påståenden, om man inte tydligt redovisar att det är den egna åsikten eller vad man själv tror om en sak, som redovisas.

 40. Klart det finns en variation i strategier. Men det har varit klart gynnsamt för de män som slutat jaga nya kvinnor och engagerat sig i den avkomma de redan har. Man ser t ex en tydlig dipp i testosteron hos nyblivna pappor. Den egenskapen har inte kommit till av en slump. De pappor som stannade kvar och gav resurser fick lite fler avkommor än de som körde töm och glöm. En gynnsammare strategi betyder inte att mindre gynnsamma försvinner. Populationsgenetik är kul.

 41. Om man är agnostiker så anser man att man inte kan veta om det finns eller inte finns en gud, hur f-n skulle jag då kunna vara det och samtidigt anse mig ”veta” om gud finns eller ej.
  Det skulle ju kräva att jag var ateist eller troende, vilket jag redan har förklarat att jag inte är.

  Jag tycker att jag har varit rätt så tydlig och har verkligen ingen lust att sitta här och upprepa mig, så du får gärna förklara vart du vill komma med denna diskussion.

 42. ”om man inte tydligt redovisar att det är den egna åsikten eller vad man själv tror om en sak”

  Här har vi en mycket viktig punkt, om de bara var mycket tydliga med detta så skulle jag inte ha några som helst problem med dem (genusfolket)

  Men istället så försöker man få subjektiva åsikter,ideologiskt ställningstagande att framstå som vetenskaplig fakta och det gör mig ursinnig.

  Jag tycker det är ohederligt och falskt, det resulterar ju i att man i förlängningen påtvingar andra sina egna politiska åsikter under falskt flagg.
  Med tanke på att de som har dessa åsikter är en minoritet, så är det fanimej odemokratiskt.

 43. Anna Wahlgren är väl det lysande undantaget då, som bekräftar regeln! Och hon lyckades även försvara och utnyttja sin position med råge i decennier. Tills fasaden sprack, hoppfullt för sanningen på andra håll i ämnet.

 44. Spädbarnets behov av pappa för överlevnad är definitivt biologiskt. Få barn i djurvärlden är så hjälplösa och oskyddade som våra. De flesta djurbarn är åtminstone ganska självgående inom ett år. Då har våra barn knappt lärt sig gå, vilket andra gör efter en kvart. Våra kräver konstant tillsyn och försörjning i minst 14 år och kulturellt har vi förlängt barndomen till 19 år. Det beror på vår stora hjärna. Den kostar på. Faktum är att vi människopappor är de som engagerar oss längst i avkomman. Och hos oss är konkurrensen mellan kvinnor också som störst. Kanske just för att männen varierar i beteende, som Bashflak tog upp ovan. Det gäller att fånga rätt man. Andra arter kräver också pappans uppoffring, t ex pingviner där hannarna ruvar ägget mitt i vintern, men deras beteende är ganska lika. Pingvinerna bildar livslånga par, tvåsamheten blir viktig, men kvinnors extrema utseendefixering, skyltning och konkurrens är väldigt speciell. Vi ser likheter mellan andra arter, men inte fullt så extremt som hos oss. Att bli partner till en stark alfahanne är mycket gynnsamt för sin avkomma, men eftersom hans resurser är begränsade till ett fåtal räcker det inte med att låta hannarna göra upp sinsemellan och vänta på sin herdestund. Då gäller det att tränga sig längst fram i kön och visa att just jag är den han ska satsa på (pun not intended). Helst bara jag, men definitivt i första hand mig.

 45. I oktober sändes intressant nog ett radioinslag i OBS i P1 om Erich Fromm, som var en tysk-amerikansk psykoanalytiker och socialpsykolog som levde mellan åren 1900-1980:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5295114

  En del av detta program finns som text här:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5295987

  Några citat:
  …” Ta Oedipuskomplexet: det Freud beskrev som barnets sexuella begär till modern, härledde Fromm till den mänskliga existensens ofrånkomliga avskildhet – att vi föds och dör ensamma, och där emellan lever i längtan efter förening. Denna längtan mynnar av och till ut i ett patologiskt syndrom som Fromm såg både hos sina patienter och hos samhället i stort. Genom att ingå i maktrelationer kan känslan av avskildhet mildras. Detta kan göras dels sadistiskt, genom dominans och kontroll över en annan persons vilja, dels masochistiskt, genom att underordna sig någon annan och utplåna den egna viljan. Inget av dessa beteenden utgör på något sätt undantaget, skriver Fromm. De är i det närmaste institutionaliserade i det vi kallar kärlek, i det vi kallar religion, i det vi kallar arbete.”…

  …”En frommsk analys intresserar sig mindre för mördarens motiv och verklighetsuppfattning. Det sjuka finns i det uppenbara: i våldet, i maktlystnaden. Genom att ta makten över andra människors liv, uppgår Breivik i något större än han själv. Makten lindrar för stunden, men är också ett övergående rus. Här uppenbaras en radikalt annorlunda syn på makt än den som idag präglar samhällsvetenskapen och till och med finns inbyggd i språket: Det är ingen skillnad på makt och maktmissbruk, makt är missbruk. Makt korrumperar inte, makt är korruption. Makt skapar definitivt inte kunskap och mening som Foucault-inspirerade teoretiker idag så gärna vill tro. Makt döljer kunskap och berövar livet på mening.”

  …”Fromm var socialist, ändå hyste han stor tilltro till individens förmåga att göra skillnad. Det Fromm kallar kärlek, en moraliskt grundad och disciplinerad praktik, det vill säga något ganska annorlunda än vad vi vanligen förknippar med kärlek, är ett öppet val för alla som kan överbrygga om än inte utrota den existentiella ensamheten”…

  …”Hos Fromm fanns en djup civilisationskritik som var och förblivit ytterst ovanlig bland praktiserande psykologer, men det som utmärker honom som kritisk teoretiker är just att han också riktade sig till dig, till ett du som inte vill integreras i maktsamhället, men som ändå lever i det och måste förhålla sig till det. Du som söker vägar mellan det positiva tänkandets navelskådning och cynismens förrädiska bekvämlighet, kommer hos Fromm att finna råd och mod för att leva ett missanpassat liv.”

 46. Jag kanske var aningen förhastad och överdrivet kritisk i min kommentar, men det var menat mer som en uppmaning till försiktighet i argumentationen, med tanke på att forskningsläget väl inte är helt bergfast än så länge, än som ett egentligt ifrågasättande av sakinnehållet i den nämnda forskningen.

 47. Intressant det där, jag vet inte om det bara är kejsarpingvinen, den största, som det gäller. Står och svälter i veckor i 40 graders kyla, medan hon rumlar om i havet och äter gott. Han få inget av det vad jag vet.

  Varför? Det är ungefär likadant med strutsen. Han har ett bo och sedan kommer ett antal honor dit för en herdestund och lägger sina ägg som han ruvar, (och tar han om ungarna också tror jag).
  Dvs när miljön blir som tuffast, sträng kyla, eller extrem värme, då tar hannen hos fåglar (som ej kan flyga) i vissa fall över.

  Men ”kvinnors extrema utseendefixering” går intressan nog över till motsatsen just hos många fågelarter. Hon kan ofta vara grå. men han skall se snygg ut, helst sjunga bäst och mest, och ibland även kunna göra konster och annat!

 48. Korrigering: Enligt Wikipedia så ruvar båda könen av strutsen, men han har ett harem av honor. Så då det blir väl en del fritid för honom…

 49. Ninni!
  Du är en äkta hjälte!
  Otroligt att du orkat plöja igenom det utan att få hjärtinfarkt på kuppen,
  Bra att du verifierar det som vi andra bara misstänker.
  Du och Pär Ström kommer att få gator uppkallade efter er i en sundare framtid, när vettet segrat över dessa dumheter!

 50. …Men han har aldrig fattat den tid som kommit ifatt honom. Fromm satsade alla sin iskuber av formell logik i helvetets eldar. Det är en olöslig ekvation eftersom traderandet av kärlek och tillhörighet hela tiden flyttar sig utom fokus för sociala konstruktörer som Fromm.

  Jag tycker Fromm är en klippa , att hålla fast i handen, som farbror Chomsky , men just nu med vår mysiga krypin på nätet, så är har kampen mot det postmoderna paradigment bara börjat.

  Fromm har varit bra för postkrigsgenerationen. Men nu vill vi ha riktig gammaldags flair och liv i både kärlek och liv.

  Hur vore det med att damma av Oscar Wilde , Dostojevskij, Charlotte Bronte, Selma lLagerlöf och Vilhem Moberg, samt Dante och Bruno k. Öijer ?

  Chansen för en ytterligare dykning in i våra specifika val i livet , KAN bli ännu mer baserade på antagonister som berikat våra liv.

 51. Jag la till ett litet tillägg i slutet på inlägget för att styrka påståendet att detta används som kursmaterial. Jag hade tag i fler kurslistor när jag letade upp och valde material, men det är ett litet snabbt uppletat urval iaf.

 52. Yvonne Hirdmans ”Genus – Om det stabila föränderligas former” är nog ett av de största skämten till akademisk litteratur som existerar på detta område i Sverige. Tro mig när jag säger att om ni tycker att Nina Björk är ovetenskaplig vänta bara tills ni får se hur mycket en historieprofessor som Hirdman kan missbruka sin position – Hirdman får Nina Björk att framstå som ett under av vetenskaplig noggrannhet.

  Samtidigt använder Hirdman varenda trick i boken för att få innehållet att verka avancerat och akademiserat. Hon till och med använder matematiska formler för att få det att verka mer seriöst (nej jag skämtar inte, hon skriver rena EKVATIONER för att visa sin åsikt om andra människors syn på könen. En kvinnosyn hon sedan ”bevisar” genom att nitpicka fram partier ur historiska texter som stämmer med den bild hon vill förmedla.

  Vilket system använder då Hirdman för att göra sina slutsatser representativa för texterna? Det fascinerande svaret är ”inget alls” hon plockar bara hejvilt partier som säger det hon vill säga och sedan försöker hon hävda att dessa bekräftar feminismens påståenden om ”kvinnosynen”. Det faktum att hon plockar påståenden från en tid då det mesta som sades med dagens mått vore idiotier låtsas hon inte om.

  Den som sakligt orkar gå igenom alla fel och dumheter i Hirdmans bok förtjänar närmast något slags nobelpris ”för enastående tålamod i vetenskapens tjänst” eller liknande. Mina försök att läsa boken slutade vanligen med att jag slutade djupläsa och började skumläsa istället. Hon använder enorm mycket text för att säga väldigt simpla saker så att försöka läsa ord-för-ord leder snart till frustration över att hon skriver en himla massa men får inget sagt.

  Hela tiden ligger i bakhuvudet önskan att ropa rakt ut ”men kom till saken nån gång!” Problemet är att ”saken” är när Hirdman slopar behovet att bevisa saker. Istället för att skriva ner belägg så radar hon upp ett gäng exempel som säger ingenting eftersom de kommer från en tid då de flesta människor inte ens var läskunniga.

  .

 53. Pingback: Milstolpe | Bashflak

 54. nej jag skämtar inte, hon skriver rena EKVATIONER för att visa sin åsikt om andra människors syn på könen.

  Haha! Ja, Hirdman är hemskt på allvar.

  Den som sakligt orkar gå igenom alla fel och dumheter i Hirdmans bok förtjänar närmast något slags nobelpris ”för enastående tålamod i vetenskapens tjänst” eller liknande.

  Jag har avreagerat mig hos Dolf och en annan vän med jämna mellanrum. Det behövs för att undvika härdsmälta i hjärnan av skräpet.

  Jag sa till Dolf vid ett tillfälle då jag var desperat: ”När jag gjort detta förtjänar jag nobelpris, minst!” Han kom med petitesser om att ”läsare” inte får nobelpris.

 55. ” Hela tiden ligger i bakhuvudet önskan att ropa rakt ut ”men kom till saken nån gång!” Problemet är att ”saken” är när Hirdman slopar behovet att bevisa saker. Istället för att skriva ner belägg så radar hon upp ett gäng exempel som säger ingenting eftersom de kommer från en tid då de flesta människor inte ens var läskunniga.”

  När Hirdman använder sig av ”Ekvationer” i feministisk forskning på grundval av anektodiska efterforskningar, så kan jag lika väl plocka fram mitt millimetermått för att mäta ögonbrynsavstånd mellan skallar som jag fått in till min institution för rasforskning ?

  Ungefär samma sorts ”vetenskap” ?

 56. Stopp här nu. Ni får inte diskutera Hirdmans formler! Jag har ett slutord planerad till det inlägget som lär få den som läst matte C (tror jag det är) att jubla. Avslöja det inte nu Wink

 57. Ja, men om hon har med formler, då är det ju riktig vetenskap! Alla mina invändningar faller som ett korthus…

 58. Hos många arter är det hannarna som utmärker sig. Att visa upp sig med extrema signaler (färger, horn, långa fjädrar, ljud). Saker som rent överlevnadsmässigt är negativt för individen. Men eftersom han kan överleva trots denna extravaganza visar han sin styrka. Honorna är oftare gråa, tysta, hornlösa. De konkurrerar inte lika mycket.

  Rekommenderad lättläst litteratur: Jensen, P. (2001). Djurens språk- samtal om makt, sex och barnuppfostran. Falköping: Natur och Kultur/LT:s förlag.

 59. Nu har jag inte läst alla kommentarer så detta har kanske kommit upp:

  Det är knappast hjärnan som bestämmer könet utan könskromosomerna vars kombination sedan styr en mängd processer, främst hormonproduktion som i sin tur bestämmer könet.

  Eller är det hypofysen du menar? Den har ju en avgörande betydelse i sammanhanget, t.ex. vid puberteten. Den ligger i och för sig i anslutning till hjärnan men är inte direkt en del av den.

 60. Bashflak:

  ”Citatet från sidan 55 håller jag inte med om. Visst kan man klä av en människa kulturen, det sker då och då i krig och katastrofer.”

  Precis Vilket även råkar vara Steven Pinkers motivation till att han som ung akademiker lämnade den Rousseanska synen på kultur och samhälle (den där man anser samhället förstör människans godhet). Specifikt var det upploppen i Montreal -69 som fick honom att tycka att ”Näe att avskaffa kultur och samhälle är knappast en god idé” Allt som krävdes för att göra sociologiprofeternas drömmar sanna var nämligen några timmars strejk från polis och brandkår. Stora delar av Montreal återgick då väldigt fort till det kultur och normlösa tillståndet.

  ”By the end of the day, six banks had been robbed, a hundred shops had been looted, twelve fires had been set, forty carloads of storefront glass had been broken, and three million dollars in property damage had been inflicted, before city authorities had to call in the army and, of course, the Mounties to restore order.”

  Så visst går det att klä av människor kulturen och återställa oss till de fornstora dagar som rådde innan strukturer förstörde allting.

 61. Oj, sällan det skrivs i klartext på det viset väl?
  Att genusforskning inte är vetenskap utan tro.
  Bra citat att ha i samlingarna.

 62. Oj, de ekvationerna blir man ju nyfiken på. Postmodernistisk sufflé låter det som. Är ekvationerna utspridda i böckerna eller finns de koncentrerat på några få sidor? Finns det någon som har det digitalt? Jag är ju inte direkt sugen på att köpa det.

 63. I princip håller jag med dig men med en reservation. Varför skall man betrakta människans uppförande i extrema situationer som mer näraliggande hennes ”sanna natur”?

  Alltså, naturligtvis går det att dra lärdom av hur människan uppför sig i extrema och stressade situationer – inte minst lär lillhjärnan spela större roll vilket ger stöd för biologiska synsätt – men att det skulle vara mer ”sant” tycker jag är en märklig ståndpunkt. De flesta djurarter ändrar väl beteende i en stressad situation. Är en flyende kossa mer ”sann” än en idisslande kossa?

 64. Det är så där med känslomänniskor, de bestämmer saker lite hur som helst och ändrar sig lite titt som tätt.

 65. Matte C

  Hirdman = TOTAL idiot .

  Ninni = Räknar ut varför …

  Nu får jag inte säga mer. Det är Ninnis sluplädering på gång.

 66. Det finns en hel del att tillägga för t.ex. biologisk kön,alltså könet vi föds med. För ca. 2 år sedan blev jag invecklat i en debatt på Newsmill om individer som föddes med ett obestämt kön , vilket händer faktiskt en 20-30 individer per årskull födda, och som blir oftast förblir oupptäckta fram till tonåren.

  Nu finns det en mycket noga statistik över dessa individer , av någon anledning, jag vet inte varför eller hur det gått till, men det påstods att många av dem riskerade att falla offer för suicicid.

  Det finns dessutom en annan statistik som visar att när dessa individer fått byta till det önskade könet genom kirurgi (oftast till det motsatta födda biologiska könet,förstås) Så föll ändå inte suicidrisken under hela efterstudien. Och då är det en 5 års period vi talar om.
  Svarade då på artikelinnehavaren : Att måhända kön inte sitter i skrevet utan det sitter i huvudet , och att många borde söka professionell konsultation för ett könsidentitetsproblem som (definitivt) sitter i huvudet .

  Men, nej. Offerkoftan satt lika tät som fiskfjäll på en fisk. Det utlöste en storm av vrede som jag fick smaka på, och att det enda som hjälpte var (skattefinansierade) gratis könsbyten på våra kirurgkliniker …

  På tal om våra kära mediefeminister som till stor del lever av våra skattepengar : Get your fucking head examined !

 67. Ser inga som helst problem med det resonemanget, håller du inte med om att den ordning som du ser i vårat samhälle den är något som vi har skapat och måste upprätthålla.

  Jag menar varför har vi överhuvudtaget polis och militär, är det för att vi är stressade kor?

  Det som skiljer oss från andra djurarter är ju att vi kan strukturera vår tillvaro på ett sätt som inget annat djur kan.

  Men ta bort denna ordning och struktur, vad händer då?

 68. Men nu är ju din grundpremiss fel. Det var varken en extrem eller stressad situation i Montreal. Det var en vanlig strejk. Det var människornas beteende under polisstrejken som skapade den extrema situationen. Dvs oavsett var vi börjar så leder frånvaro av kultur o samhälle till en extrem situation. I frånvaro av kultur är det extrema det normala.

 69. Jättekul att få en sågning av Hirdman, genusbegreppets anmoder och tidigare ledamot av Maktutredningen.
  Hon och andra genusvetare var upprörda när ett nytt centrum för genusvetenskap skulle skapas i Uppsala (redan 2002), där även biologi skulle beaktas, i stället för det tidigare Centrum för kvinnoforskning:
  ”- Det betyder att de tycker att vi inte alls ska syssla med maktrelationer mellan kön, för det är ju det som genusbegreppet kan hjälpa oss att tydligare se. Men det ska vi alltså inte göra.”
  Ett annat citat:
  ”- Har de som gjort utredningen läst något av genusforskningen? Vilken kunskap har de? Man blir ju förbannad! säger Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria vid Stockholms universitet.”
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/genus-vacker-heta-kanslor_68369.svd

  Yvonne Hirdman var ett namn på Historiska institutionen i Uppsala redan i början av 90-talet, inte särskilt omtyckt av de manliga lektorerna, men desto populärare bland vissa kvinnliga, t.ex. Ann-Sofie Ohlander.

 70. Jag minns den debatten. Det var inte bara du som drabbades av offerkofte-viktimologerna. Till och med David Eberhard blev attackerad på newsmill när han presenterade vad som är medicinska fäkta i målet. Inte minst påpekade han att operationer inte byter kön utan bara härmar det så gott det går med med modern läkarkonst.

 71. Jag tror ni missar poängen.

  Är inte denna vilja att strukturera och ordna tillvaron (kalla det för lag och ordning, eller kultur) också resultatet av det naturliga urvalet? Är inte denna människans tämligen unika beskaffenhet en del av hennes sanna natur? Var kom beteendet annars ifrån? Det är helt obegripligt att ta extremfall som någon slags mall för hur den ”sanna människan” ser ut. Den sanna människan är en kulturvarelse och summan av allt människan gör i sin helt vanliga vardag och ett och annat extremfall. Kulturen har sin grund i biologin även om enskilda kulturella uttryck svårligen kan förklaras med DNA eller något liknande biologiska resonemang. Kulturen som fundamental egenskap hos människan motbevisas hur som helst inte av urartade situationer.

  Nu känner jag inte specifikt till Montreal men det är ju talande att kaoset inte fortsatt intill denna dag. Människan har helt uppenbart en mycket stark drivkraft att skapa ordning och reda; ”kultur”. Kaosartade situationer blir aldrig permanenta vilket tyder på att de inte tillhör människans normaltillstånd.

  Att påstå att ”det extrema är det normala” blir därför väldigt konstigt. Det hörs f.ö. redan i satsen som är en uppenbar motsägelse; om det extrema är normalt är det nämligen knappast extremt. Det är mycket enklare att tänka sig att det normala är det vanliga och det extrema är det ovanliga.

 72. OT: Det var uppe för ett tag sedan, om det var Genusnytt eller Pelle Billings blogg, något i stil med att internerade män i USA får fler barn än vad män utanför får – minns inte exakt. Någon som kommer ihåg vad det handlade om och kan lägga ut länken? Hittar inte med Google.

 73. Adam Bek:

  Gällande Montreal så hade ju kaoset fortsatt och förstört hela staden om de styrande hade tillåtit det. När man tvingas kalla in militären för att återställa ordning i en stad så kan man knappast prata om att det var människan som hade en stark drivkraft att skapa ordning orh reda. Några få människor hade det medan många fler helt saknade det. Men dessa fåtaliga förtryckte kaosmänniskorna eftersom de ansåg det var viktigare att rädda staden än att låta lynchmobbsdemokrati ha möjligheten att förinta den.

  Det är för övrigt samma mekanismer som Christopher Nolans tre batman-filmer handlar om. Det speciella med ”Batman begins” är att ”League of shadows” följer en hederskod där de å ena sidan vill förstöra Gotham men å andra sidan inte får göra det själva. Det enda de får göra är skapa förutsättningarna för medborgarna att själva förstöra Gotham. I första filmen skedde det genom en gas som skapade galenskap för den som andades in den. I andra fllmen skedde det genom omöjliga dilemman som bröt ner moralen. I den tredje och sista handlade det om att ge tillbaka staden till dess innevånare utan inblandning av störande ordningsmakt.

  Med andra ord det normala i en situation där folk är helt fria är att det snabbt spårar ur och blir en extrem situation (det normala utan kultur ÄR extremt). Vi kan se minivarianter av detta när vi pratar om häxbränningarna och pedofilskräcken. När denna ”frihet” överlåts åt människorna försvinner den påstådda inneboende ordningen och ersätts av insikten att man kan passa på att utnyttja dessa fenomen ex, för att bli av med konkurrensen. I Montreal passade några helt normala laglydiga taxichaufförer på att elda upp en konkurrerande limousinservice, inte för att situationen var extrem utan för att de i brist på polis kunde.

 74. Mitt svar som skulle varit här hamnade längre ner av misstag (se: december 19, 2012 kl. 9:29 e m)
  Ledsen för det.

 75. Att kalla in militär för att skapa ordning för att en lynchmobbssituation uppstått tycker jag med all önskvärd tydlighet visar på människans drivkraft att skapa ordning och reda.

  Avsaknad av ordningsmakt är dessutom en extrem situation och inget annat. En bedövande majoritet av jordens samhällen har ordningsmakt om än med varierande grad av demokrati. Utan ordningsmakt är varje människas trygghet akut hotad vilket skapar ett annat beteende än det vanliga. Notera att jag inte påstår att det är ett abnormt beteende eller något i den stilen. Det är däremot inte det vanliga beteendet utan ett ovanligt men stundtals förekommande beteende. Det är ovanligt eftersom människan alldeles uppenbart har en stark strävan att skapa samhällen som har ordningsmakt. Observera att förekomsten av ordningsmakt inte nödvändigtvis betyder avsaknad av förtryck. Men människan verkar inte vilja leva i ”permanent huggsexa” som många andra djur gör.

  Jag ser inga övertygande bevis för att kulturen går att skilja från människan överhuvudtaget. Kulturen är ingen fernissa ovanpå en rå apvilde utan känsla för rätt och fel. Kulturen har istället varit en evolutionär fördel som givit människan exempellös reproduktiv framgång. Naturligtvis har den sin grund i en mindre typ av samhällen än dagens så stenåldersmänniskans ”rättssystem” och ”kultur” såg knappast ut som vår men de grundläggande kulturella mekanismerna skiljer sig förmodligen inte åt i någon större grad. Till och med kriminella gäng bestraffar de egna som bryter mot gängets egna lagar.

  Förmodligen kommer vi nu inte längre. Jag delar åsikten att människan ändrar sitt beteende i avsaknad av ordningsmakt men jag betraktar inte detta beteende som mer ”sant” än annat beteende.

 76. Så du menar att när vi levde som nomad-folk för många herrans år sen var det bara en extrem situation samt att betendet hos dessa individer var något långt utöver det vanliga?

  Sedan så vill jag inte påstå att dettta är det vi ”verkligen är” men snarare en stor del av vad vi är och att man alltid måste ha med det i beräkningen.

 77. Jättebra att du tar dig tid att sakligt såga och upplysa om genustant Björks pinsamt trångsynta pladder.

  Jättetråkigt att friska människor år 2012 faktiskt måste slösa tid på att såga dylika fundamentalt okunniga och skygglappade vanelögnerskor – professionellt självömkande könshaterskor.

 78. Nej, jag försökte snarare säga motsatsen.

  Vår kultur är en slags uppblåst variant av det stam eller klansamhällen som gissningsvis fanns under en mycket lång epok i forntiden. Våra lagar och vår ordningsmakt är formaliserade varianter av hur vi levde då. Jag tror inte framgångsrika utvecklingsgrenar slogs om maten varje dag då heller. Det var nog bra ordning större delen av tiden men diverse katastrofer och konflikter då och då. Precis som nu.

  Jag avslutar med att fråga varifrån du själv tror att kulturen kom ifall du inte menar att den har sin grund i evolutionen vilket var min huvudpoäng.

 79. @Adam Bek:

  Ja kultur är något som människan har skapat och om det ligger i vår natur att skapa ordning för oss själva, så visst så kan man se det som att kulturen har sin grund i evolutionen.

  Men att gå och tro att den andra delen av vår natur spelar en mindre roll och bara har betydelse vid ”stressade situationer”, den delen av ditt resonemang köper jag inte.

  Det du borde fråga dig själv är hur det kan komma sig att den ordning, hur vi interagerar med andra/sociala koder och vad som är rätt/fel.
  Är något som våra föräldrar och samhälle måste lära oss när vi växer upp och det är en mycket lång process, kan man ens bli fullärd?

  Om det nu är så djupt förankrat i oss och en sådan fundamental del av vår natur och något som kommer ”naturligt” som du verkar tro, så är ju denna mer eller mindre livslånga inlärningsprocess helt överflödig.

  Men ändå så är detta något som du,jag och precis varenda människa måste lära sig för att vara en fungerande del av samhället.

  Att lära sig gå,äta och prata framstår ju faktiskt som trivialt i jämförelse.

 80. Var in på det lokala biblioteket idag och bokade både ”Det rosa täcket” och den där Genusboken av Hirdman.

  Tänkte se om de ger en ”upplevelse” att läsa.

  H

 81. @Daniel:

  Ah, jag fattar inte riktigt var du menar att våra åsikter egentligen går isär i någon avgörande utsträckning.

  Jag förmodar att du menar att kulturen på något avgörande vis skiljer sig från, ja från vad? Någon annan aspekt av människan som styr hennes handlande; instinkten kanske? Det kan jag väl i och för sig hålla med om.

  Att vi inte föds fullärda på en rad områden utom de allra mest basala håller jag också med om. Hela livet är ett livslångt lärande på en rad områden. Det tror jag det var för stenåldersmänniskan med. Det sociala var säkert stabilare och enklare under fredliga tider men vid omvälvande förändringar ville det nog till att vara duktig på det sociala spelet då med.

  Men för att återknyta till min ursprungliga reservation, som väl i och för sig inte var mot dina ord. Är det enbart då vi använder lillhjärnan (instinkterna) som människan är sin ”sanna natur”? Det verkar som en oerhört konstig ståndpunkt. Större delen av tiden använder vi ju våra sociala och kulturella förmågor. Är de falska på något sätt?

 82. På tal om att ”Under det rosa täcket” citeras på Wikipedia under Genusvetenskap: Går man till den finska versionen av artikeln Genusvetenskap, hittar man också en underrubrik som lyder ”Kritik mot genusvetenskapen”.
  Symptomatiskt nog saknas denna underrubrik på den svenska sidan.

  Vidare finns det inte bara en underrubrik, utan också en helt egen artikel för ”Kritik mot genusvetenskapen” på finska Wikipedia.
  Inte heller detta hittar jag på svenska Wikipedia.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Naistutkimus
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Naistutkimus#Sukupuolentutkimuksen_kritiikki
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Naistutkimuksen_kritiikki

 83. Jag har inte läst några av hennes böcker, bara recensioner och hört hennes krönikor i P1 men jag tycker det bör nämnas att Nina Björk har distanserat sig påtagligt från 90-talets feminism. Hon är idag mer av konsumtions/civilisationskritisk socialist än traditionell feminist och har av sina opponenter beskyllts för att vara en nykonservativ elitist. Det är de kursansvariga, inte författaren, som måste hållas ansvariga för universitetens kurslitteraturlista. Jag tycker personligen att Nina Björk verkar vara en orädd och fritänkande skribent som inte är rädd för att ompröva tidigare ståndpunkter.

 84. @Anders E:

  Det är de kursansvariga, inte författaren, som måste hållas ansvariga för universitetens kurslitteraturlista.

  Hela första underrubriken ”Nina Björk” i inlägget skrevs med det syftet, att placera ”skulden i rätt knä”.

 85. @Intressant:

  Jag försökte köra det i google translate. Det blev inte begripligtRazz Någon som kan finska som är sugen på att översätta detta:

  Sukupuolentutkimuksen kritiikki

  Pääartikkeli: Naistutkimuksen kritiikki
  Naistutkimus on kohdannut arvostelua julkisessa keskustelussa.[19] Evoluutiopsykologian kannattajat ovat esittäneet, että naistutkimuksen sukupuolijako ei vastaa luonnontieteellistä näkökulmaa. Naisten ja miesten välisessä tasa-arvokeskustelussa feminististen väkivaltatutkimusten on väitetty edustavan sukupuolisyrjintää. Jyrkimmissä puheenvuoroissa naistutkimuksen on esitetty olevan akateemista näennäistiedettä.[20]
  Vuonna 2009 Miesten tasa-arvo -yhdistys julkaisi vetoomuksen naistutkimuksen nimen muuttamisesta sukupuolentutkimukseksi, jonka sisällä voisi tehdä tutkimusta myös miesnäkökulmasta.[21] Kristiina-instituutti vaihtoi saman vuoden syksyllä oppiaineen nimeksi sukupuolentutkimus sen sisältöä muuttamatta.[22] Useimmat muut yliopistot ovat tämän jälkeen vaihtaneet oppiaineen nimeksi sukupuolentutkimus.[23]
  Norjassa vuoden 2011 aikana käydyn julkisen keskustelun jälkeen Oslon yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimusprojekti menetti valtiontukensa.[24][25][26] Pohjoismaiden ministerineuvosto lakkautti samaan aikaan yliopiston yhteydessä toimineen pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen, NIKK:n.[27]

 86. Pingback: Feminismens och dess genusindustris hela bibliotek. « Malte on the Roxxx

 87. Tänkte bara hälsa och meddela att även jag nu plöjer mig igenom ”Under det rosa täcket” Hittils är det inte något mästerverk kan man tycka.

  Intressant är hennes inledande förklaring att kvinnors och tjejers intresse för mode är ett utryck för patriarkatets förtyck!

  Att patriarkatet bestämmer hur kvinnan skall klä sig.

  Jag som i min enfald trodde att just modevärlden var rätt så dominerad av allt annat än heteronormativ maskulism!

  Verkar som jag har fel (not)

  H

 88. Jättebra! Det är med kunskap vi beväpnar oss och med demokratisk strid ska vi slå bort dom från våra skattemedel! Den dagen dom inte kan livnära sig på skattekassans bekostnad kommer rörelsen marginaliseras, varvid verkliga samhällsproblem kan hanteras.

 89. Jag funderar, och tänker högt.

  Skall jag skriva ett omdömme/recension även jag och se om jag får en annan syn på boken än du Ninni?

  Jag tror mig ha tillräckligt på fötterna för att inte planka dina åsikter, utan kunna redogöra min egen ”vision” av boken.

  MVH
  H

 90. Utan att fråga mina medskribenter så svarar jag ett rungande ja på den frågan. Absolut tycker jag du ska göra det.Smile

 91. Jag blir mörkrädd när jag ser förteckningen över studieliteraturen.

  …och jag blir djupt imponerad av Ninni som orkar plöja igenom rappakaljan.

 92. Pingback: I en klass för sig | Genusdebatten

 93. Pingback: Under det rosa täcket | bittergubben

 94. Pingback: Statsvetenskaplig intervju, del 1 | Bashflak

 95. Pingback: Natt-tankar leder till mer natt-tankar. | Genusdebatten

 96. Pingback: Auktoritetstro | Bashflak

 97. Jag såg Nina Björk på teveprogrammet ”Min Sanning” (finns ev. på svt play?) där hon sade någonstans framåt slutet att det egentligen inte handlar så mycket om att dekonstruera könsförhållanden, som att dekonstruera mansrollen, och tillägger att den kvinnliga är ju så mycket bättre på alla sätt och vis.
  Det är något som allt tydligare sägs, nu senast i Miljöpartiets skuggbudget mot lågutbildade pojkar, som utan genuspedagogiken blir högerextremister.
  Länk här;
  http://rod.se/milj%C3%B6partiet-vill-ha-mer-genuspedagogik

 98. Pingback: Ha Ha Ha hatet och Svedala Monarki eller Svelanda AutokratiDel II – Tiden före Medborgare X | Genusdebatten