Moral Panics – The Social Construction of Deviance
avatar

Förord

Det pågår en hel del planerande bakom kulisserna, om hur vi ska utveckla Genusdebatten. Har ni noterat att vårt ”bibliotek” förändrats? Om man går in under fliken ”Bibliotek” så kommer man till en sida där det står ”Denna sida är under konstruktion.” och ni känner där igen knappen till ”Genusbiblioteket”. Tanke är att där ska finnas fler liknande knappar till olika ämnen, som antingen direkt har med bloggens ämne att göra eller så är kopplingen mer långsökt.

Detta inlägg är det första i en annan ”hylla” i biblioteket och kommer med tiden placeras där (utan detta förord dock). Jag har inte riktigt bestämt vad den ”hyllan” ska heta, kanske avvikandets sociologi?

Jag vet jag har annat jag har lovat att skriva, jag har inte glömt det. Jag fick planera om på grund av ”33 anledningar”-inläggen och detta inlägg behöver vi för den serien. Så om du väntar på något, det kommer.Smile

Inledning

Tänk dig en tavla som är 4 m hög och 6 m bred. Du står framför denna tavla, helt intill så nära att din näsa snuddar tavelduken. Kan du se tavlans motiv?

Det är lätt att se att det är korkat att kvinnor inte fått rösta eller inte får köra bil i Saudiarabien eller se galenskapen i en religiös sekt du inte tillhör. Vi förundras över att häxor kunde brännas på bål, att nazismen i Tyskland kunde få med ett helt folk, att inte folket spärrade vägar med demonstrationer för att förhindra slavhandeln. Men det är inte alls konstigt egentligen.

Sociala fenomen som händer/hänt långt bort (i tid eller rum) är som tavlor vi betraktar på avstånd. Då är det lätt att se ”tavlans motiv”. Det är när vi ska försöka se sociologiskt på vår egen samtid och kultur det blir svårt. Det är då vi alla står med näsan tryckt mot den stora tavlan.

Vad är en moralpanik?

Den sociologiska termen moralpanik grundades av Stanley Cohen i hans studie om ”Mods and Rockers. Det innebär ett samhällsfenomen där samhället upplever ett hot ifrån en mer eller mindre inbillad fara. Det är att det föreligger en diskrepans mellan upplevt hot och verkligt hot i en viss fråga som är det som kännetecknar en moralpanik. Häxbränningen och judeförföljelsen under nazismen är dom mest kända ur ett historiskt perspektiv. Men det behöver inte vara så stora saker, perioder där det i samhället förekommit plötsligt upplåsta och hetsiga debatter kring olika ”faror för barn” tex. dataspelsvåld är också moralpaniker.1405189339

Boken, som ligger till grund för detta inlägg heter Moral Panics –The Social Constuction of Deviance. Det är en av mina absoluta favoritböcker, så jag rekommenderar den varmt.

En moralpanik känns igen om man studerar beteende inom fem olika samhällsarenor samt identifiering av två moralpaniks-kännetecken (additional features)

Två moralpaniks-kännetecken

 1. Folk devils
  Någon grupp (eller några grupper) i samhället pekas ut som ett allvarligt hot mot en värnlös grupp, vanligen barn eller/och kvinnor.
 2. Känsla av katastrof (disaster mentality)
  Allmänheten upplever att det är en allvarlig situation och att ”något måste göras” (vanligtvis hårdare lagar) för att rätta till denna allvarliga situation.

Fem samhällsarenor

1. Media

Media är en av de viktigaste, kanske den viktigaste, arenan för att bedöma om det är en moralpanik man har för handen. Media återger beskrivningar av fenomen som inte står i proportion till hur det verkligen ser ut eller på annat sätt ger en förvridning av fenomen för att förstärka bilden av folk devils som Hotet med stort H. Folk devils utmålas till monster och ”den värnlösa gruppen” som svaga offer med ett dramatiserat språk, vars syfte är att slå an på känslor hos allmänheten. Medias roll i moralpaniker kan liknelse med bränsle till en eld. Dels har media ekonomiska motiv att starta upp moralpaniker men också att hålla lågan brinnande, ju mer intensivt låga brinner, ju längre den kan hållas brinnande, ju mer cash till kassan.

Ett grundfundament för hela nutidsfeminismen skapades, menar jag, av radikalfeminismen och könskriget, och under tidigt 90-talet då unga arga feministiskt orienterade kvinnliga krönikörer anställdes av media. Där lades grunden för det skyldiga könet – mannen och det lidande könet – kvinnan.
Detta grundfundament underhålls kontinuerligt av en serie av underliggande moralpaniker som alla syftar till att bibehålla demoniseringen av mannen och offergöradet av kvinnan (eller/och barnet). Vi har bland dessa underliggande moralpaniker tex. pedofildebatten, pornografidebatten, prostitutionsdebatten, ”mäns våld mot kvinnor”, löneskillnader, hemmafrudebatten, ”objektifiering av kvinnan”, ”kvinnor hindras i karriären”, ”olika vård för könen” osv.

Alla dessa debatter har tre saker gemensamt:
1. Folk devils är män och de utgör ett hot mot kvinnan eller/och barnet.

2. De är som tändstickor, de antänder hastigt, brinner intensivt och dör ut lika plötsligt som de tänds.
Språket i media är dramatiserat ofta slogan-likt, som till exempel:

 • ”köpa en kvinnas kropp” (hon går alltså hem utan sin kropp, eller?),
 • ”pornografi är teorin, våldtäkt praktiken” (belägg för detta? Forskning i ämnet, t. ex. denna, talar för motsatsen.)
 • ”porr är kvinnokränkande” (varför kränks isf inte männen i porren?).
 • ”gå i kvinnofälla” (Stackare som inte begriper att undvika fällor)

Sen kan samma tändsticka blossa upp igen i en lika överhettad debatt vid ett senare tillfälle. Det här antändandet sker ofta utan att det finns något som förändrats i samhället som är orsak till denna plötsliga uppflammande debattlåga.

3. Går man in och studerar vetenskapliga skrifter och/eller statistik över fenomenet (eller på annat sätt studerar fenomenet, tex. genom att lyssna till kvinnor som ”gått i kvinnofällor”) så framträder en solklar diskrepans mellan framställningen av media/debatter och det vetenskapliga/kvinnornas egna ord för sina val.

Dessa punkter ovan är alla det urtypiskt mönstret för media (vilket i sin tur ger debatterna) i det sociologiska fenomenet moralpanik.

2. Allmänheten

Det budskap som förmedlas av framförallt media utförs som jag skrev ovan med ett dramatiserat och retoriskt språk som slår an på känslosträngar hos allmänheten. Genom att slå an på känslosträngar går budskapet så att säga ”förbi vår hjärna, rakt in i vårt hjärta”. Vi går på lögnerna! Det är en helt hållet mänsklig reaktion att vilja försvara ”den svaga” mot det upplevda hotet i en moralpanik.

Jag fick en häftig ”aha!-upplevelse” när jag läste Moral Panics och jag vill förklara utifrån den upplevelsen. En del av boken handlar om moralpaniker kring droger. Det står:

”Why didn’t editors, reporters, or readers ask how many LSD users and in what proportion “went crazy,” jumped off buildings thinking they could fly..”
(s. 80)

Jag ”bara visste” att det är överhängande risk att man hoppar från balkonger av LSD. Min ”bara visste-kunskap” angående LSD insåg jag först när jag läste boken våren 2010 att jag fått från en moralpanik. Denna LSD-moralpanik utspelades i media ca fem år före jag föddes!
Jag var så övertygad att jag visste detta att jag aldrig ifrågasatt eller någonsin skulle få för mig att ifrågasätta denna ”kunskap” om jag inte snubblat över denna text.

Feminismens grund/ideologi bygger på en rad axiom. Dessa axiom grundar sig på ”kunskap” införskaffad av moralpaniker på samma sätt som min ”kunskap om LSD”. När man ser sig omkring i sin omvärld med denna ”kunskap” i bakhuvudet kommer man att betrakta samhället med glasögon som är mer eller mindre färgade av dessa moralpaniker. Då tolkar man sin omvärld utifrån ”sin kunskap” och tolkar då in en falsk bekräftelse i det man ser.

Denna 33 anledningar-listan som i skrivande stund forsar fram i sociala medier är ett så klassiskt exempel på hur allmänheten agerar i en moralpanik. Majoriteten stannar inte upp och tänker efter, ”Hur vet jag att detta är sant?”, ”Kan denna bild tolkas på något annat sätt?”, ”Finns det någon som tjänar sitt levebröd på detta?” osv. osv. innan man vidarebefordrar informationen. Ett annat ord för det är skvaller.

3 och 4. Law enforcement och Politiker och lagstiftare

Inom polisen kan man se två steg, först ökar sitt samarbete på lokal eller nationell nivå för att kunna hantera ”hotet” (diffusion), därefter försöker man bredda brottsbekämpning och ofta öka sin styrka och motivera repressiva och alltför nitiska åtgärder på grundval av den enorma hot samhället upplevs stå inför.

Kännetecknande spår av moralpaniker i denna del är fler och hårdare lagar.

”The role of sexuality in moral panics calls for close attention” (s. 19)

Så kolla i synnerhet lagändringar och riksdagsmotioner inom området sex och pornografi i synnerhet mellan ca 1990-2010. Vilka lagändringar syftar till att ”skydda kvinnor och/eller barn” från ”hotet mannen”? Hur väl underbyggda av fakta är dessa nya lagar/motioner? Utgör lagen i sig ett hot för vårt samhälle alternativt en försämring för de individer som lagen är tänkt att skydda? Hur ser lagen ut kontra forskning om fenomenet som kriminaliseras? Hur lät debatten inför lagändringen, var den hätsk med ett dramatiserat språk?

Notera även på 33 anledningar hur sex och sexualitet är ett genomgående tema, omfattande majoriteten av punkterna.

5. Aktionsgrupper

I moralpaniker startas aktionsgrupper med syftet att komma till rätta med det upplevda hotet och/eller rädda/hjälpa ”den svaga gruppen”. Här har vi tex. ROKS. Ledarna för dessa grupper kallas moralentreprenörer och dessa har oftast ekonomiska motiv för att underblåsa moralpaniken. (Kolla gärna hur dessa grupper finansieras. Vad innebär det för dessa om vi genomskådar fenomenet?) Hit hör även ideella grupper, så som olika feministgrupper.

Det finns några olika typer av moralpaniker, lite beroende på var de uppstår och hur dom hålls igång. Idag anser jag att moralpaniken styrs av eliten och media, som tjänar stora pengar på den. Men den underhålls också av ideella krafter ända ner till den enskilda feministen.

Slutsats

Bland aktionsgrupper i ”moralpanik feminismen”  återfinns en mängd individer som jag brukar omtala som ”goda feminister” (se här, här, här och här), som tror på sin sak och vill skapa en bättre värld. Tror attan att man blir förbannad när det kommer såna där ”jämställdistsvin” och klagar på ens goda gärningar för att dom inte begriper bättre eller är mansgrisar som gnäller för kvinnor också får makt.

När man i samhället upplever att debatter blir så heta att det fräser om det, när det kastas epitet till höger och vänster istället för att använda sakargument, när ”[k]roppen reagerar först, ett ordlöst fladder i bröstkorgen, värken i magen och så plötsligt framträder bilden allt tydligare och obehagligare”(länk), då är det troligt att man står i en moralpanik och går på lögnerna. Och då är det dax att gräva för samhällets bästa, det gör man bara genom att gå till källor och ifrågasätta sin egen sanning.

Litteraturförteckning

Goode, E., & Nachman, B.-Y. (2009). Moral Panics –The Social Constuction of Deviance, 2nd ed. Wiley-Blackwell.

Kommentarer

Moral Panics – The Social Construction of Deviance — 22 kommentarer

 1. Pingback: Moral Panics – The Social Construction of Deviance | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Ett viktigt inlägg. Jag har också berört medias ansvar i flera av mina inlägg. I grunden handlar det om våra mänskliga rättigheter, då främst yttrande- och åsiktsfriheten.

  Men lite surt så här på sladden, varför i all världen ”Folk Devils”, varför inte ”folkets demoner” eller något liknande. Jag är ingen renlevnadsmänniska som absolut vill att inlägg skall vara ren svenska, men termer som ”cherry picking” och ”folk devils” går inte att böja så de passar in i svenskan och det blir snabbt fult och otympligt. (För ”cherry picking” skulle ”godisplocka” funka alldeles utmärkt på svenska, och som sagt ”Folk devils” kan man lätt hitta många svenska alternativ till.)

 3. @Dolf:

  Men lite surt så här på sladden, varför i all världen ”Folk Devils”, varför inte ”folkets demoner” eller något liknande. Jag är ingen renlevnadsmänniska som absolut vill att inlägg skall vara ren svenska, men termer som ”cherry picking” och ”folk devils” går inte att böja så de passar in i svenskan och det blir snabbt fult och otympligt.

  ja, varför översätter jag Moral Panic till moralpanik och inte folk devils eller law enforcement?

  Law enforcement är för att det är ett ord som är svårt att översätta. Det betyder ungefär rättsväsende. För att inte göra en ”språklig avrundning” så valde jag att använda det engelska begreppet så får ni själva stå för avrundningen.

  Folk devils är en vetenskapsterm inom sociologi som används utan att översättas, medan moral panics översätts. Varför man gör så vet jag inte, det är helt ologiskt. Jag valde att göra så för att ni då kan googla om ni så önskar. Jag vet inte vilken som är den svenska termen, om den ens finns. Jag har sett den användas i svenska texter så som jag gör här. Och det är ofta så det blir inom vetenskapen, lite svengelska.

 4. @Dolf:
  I grunden handlar det om våra mänskliga rättigheter, då främst yttrande- och åsiktsfriheten.

  Ja, absolut. Det som skett i vårt samhälle sen tidigt 90-tal är ett hot mot vår yttrande- och åsiktsfrihet, vår demokrati och hela vår välfärd. Det är synnerligen viktigt att folk börjar ifrågasätta detta. För ”dom där uppe” i maktens korridorer både här och där lever fett på vår allas bekostnad.

 5. @Dolf:
  Och så ännu ett svar till dig. Man kan nästan tro jag stöter på dig Wink

  Jag har också berört medias ansvar i flera av mina inlägg.

  mm.. jag var inne på att ta ditt förra inlägg som exempel.

  Så här står det på polisens hemsida:

  Polisen anser att varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn och ska behandlas som ett brottsdokument.

  (min markering)

  Om det hade varit sant, vad gjorde då Simon Lundström i Högsta Domstolen?
  Skillnaden mellan den bild polisen ger och fallet Simon Lundström är ett tydligt exempel på diskrepansen som råder i moralpaniker eller i de lagar som är spår efter en moralpanik.

  Och när den moralpaniken gick i media, som ledde till att barnpornografilagen skärpts i omgångar, senast 2010, så var det väldig mycket spel på känslor i media. Övergreppen kröp ner i åldrar, där barnen blev allt yngre och övergreppen allt grövre. Och man målade upp ett fasligt förfall.

  Helt säkert sker grova och vidriga övergrepp, och helt säkert dokumenteras det med. Och själva dokumenteringen har garanterat ökat med den tekniska utvecklingen. Men varför i all världen skulle övergreppen öka, barnen bli yngre och övergreppen allvarligare? Mänskligheten är som den alltid har varit, med gott och ont på mänsklighetens karta.

 6. @Ninni:
  Det är ett utmärkt exempel på moralpanik. Jag kommer ihåg diskussionerna i Aftonbladets kommentarsfält när mangamålet var uppe (det var innan jag hade hittat GenusNytt och blivit aktiv på bloggsidor), vid flera tillfällen ”vittnade” personer (som verkade vara feministiska) om hur de visste genom källor som faktiskt sett bilderna hur grova och fruktansvärda de var. Vilket ju givetvis blir stört omöjligt att bemöta, dels för att det är ett rent känsloargument (vad har graden av ”fruktansvärdhet” i teckningar med saken att göra), dels för att det då stöder sig på vad som vid den tidpunkten var helt overifierbra källor. Nu har alla bilder utom en släppts fria för allmän konsumtion och det är lätt för gemene man att själv kolla dem och konstatera att det bara var nys och båg och att bilderna på det hela taget var helt harmlösa. Det är bara synd att det förmodligen inte är en på tusen av alla de som var upprörda över dessa ”fruktansvärda bilder” som faktiskt tar sig tiden att nu kolla upp dem och själva se vad det var som var så fruktansvärt så det behövde förbjudas.

 7. Att framställa sig som offer är ett effektivt sätt att förtrycka sin omgivning på för vem vill kritisera ett offer hur fel och stolligt det personen säger än är.

 8. Jag tycker du gör en briljant och mycket intressant analys. Jag vill tillföra ett betraktande ur i princip samma vinkel men från slutsatsen att den misandriska feminismen göds ur tre fundament. Jag har bloggat om detta tidigare.

  Jag gillar liknelsen med din hållning till LSD fram tills du fick kunskap.

  1) Historieförfalskning. En berättelse om hur allting som uppfattas som vara av godo tillskrivs feminismens kamp. Allt av ondo tillhör då patriarkala strukturers motstånd mot förbättringar. Det bygger på att övertygelsen fäster på människor som har ringa eller ingen kunskap i ämnet.

  2) Det är viktigt att den feministiska kampen fortsätter eftersom ondskan i den patriarkala strukturen annars sprider sig. Män måste förändras. Man kallar det för mansrollen och tror att man kan skilja det från män. Att starta med pojkar i förskolan är ett bra antaget recept för denna utrotning av mansrollen. Kvinnor och flickor skräms till fruktan för att idén skall kunna förverkligas.

  3) Slutligen, någon jävel gör personlig vinning på sakernas tillstånd. Någon tjänar på detta kaos som drivs fram av den skapade moralpaniken. Men vem? Det behöver inte vara rikedomar som ligger i potten det kan vara annat. Men att någon tjänar på det är säkert. Det finns bland annat en obegränsad statlig reserv som fylls på av skattemedel som man kan ansöka om till projekt inom ämnet.

 9. Intressant tema som denna sida gärna kunde återkomma till. Jag skulle dock vilja nyansera frågorna lite. Det finns nämligen moralpaniker utan någon som helst underliggande orsak (a la häxbränning, judehat etc.) och så finns det paniker som har någotslags rationell grund, t.ex. klimatpanik, drogpanik, pedofilskräck, dvs. frågor som i sig nog kräver vaksamhet och åtgärder, men som under en panik blir fullständigt förvrängda. Man brukar ofta hänvisa till den amerikanske senatorn Joe McCarthys kommunisthysteri på 1950-talet, men såtillvida hade han ju rätt att det fanns blodtörstiga kommunistregimer och att dessa hade agenter i USA. problemet var bara att vem som helst kunde stämplas som kommunist av panikens ledargestalt utan några som helst belägg. Det är värt att hålla i minnet att McCarthy var svårt alkoholiserad och drevs sannolikt av sina egna demoner. Därför är det på sin plats att alltid ställa frågan om panikens ledarkaraktärer har någotslags underliggande problematik.

 10. @Bengt Andersson:

  Jag tycker du gör en briljant och mycket intressant analys.

  TackSmile

  @Rick:

  Intressant tema som denna sida gärna kunde återkomma till.

  Jo, vi ska ”fylla hyllorna i biblioteket”, så det kommer mer. Jag kommer tex. presentera sociologiska teorier kring avvikelse för att försöka visa på varför det är mycket kontraproduktivt att demonisera män/mansrollen/maskuliniteter, så som görs.

  Det finns nämligen moralpaniker utan någon som helst underliggande orsak (a la häxbränning, judehat etc.) och så finns det paniker som har någotslags rationell grund

  Absolut är det så. Det är just vad jag menar med följande:

  Det är att det föreligger en diskrepans mellan upplevt hot och verkligt hot i en viss fråga som är det som kännetecknar en moralpanik.

 11. Ja tyvärr har det länge varit så att om man sagt att man är feminist så har man haft frikort från kritisk granskning och frågor till det man säger.
  Många säger att Gudrun Schyman är en bra retoriker men det är inte så svårt om man slipper kritiska frågor på sina påståenden.

 12. Mycket bra och viktigt.

  Jag tycker att det hade varit intressant att tillföra även en psykologisk faktor; kognitiv dissonans.

  Kognitiv dissonans är upplevelsegapet mellan två olika konkurrerande socialiserande krafter på jaget. Det kan vara din prästs uppmaning att ha händerna på täcket som krockar med kompisgängets grupptryck att bli av med oskulden först. Det skapar en stark känsla av olust att ha dessa motstridiga uppmaningar pådyvlad sig, och individer har olika tolerans för hur mycket emotionell smärta av det slaget som man kan stå ut med; vår naturliga instinkt är att försöka jämka budskapen så att de blir inbördes förenliga; för att stå ut.

  Rent praktiskt innebär det att när media, som är en oerhört starkt socialiserande faktor, kablar ut t.ex. misandriska budskap så krockar det med vår självsyn som (förhoppningsvis) inte är så negativ och dystopisk.

  För individer med låg acceptans för kognitiv dissonans innebär det en smärtfylld situation som man snabbt försöker lösa på ett av de två sätt Erik nämde i något inlägg; antingen blir du en manlig feminist (och gör på så sätt upp med din inbygda manlighet) eller så ger du samhället fingert och säger att det inte är relevant för dig. (och gör upp med samhällets misandri). Risken är dock stor att din strävan att undvika den emotionella smärtan är starkare än att vara sann mot dig själv och du kan tappa bort viktiga aspekter av den du är och vill vara.

  En person med hög acceptans för kognitiv dissonans kan leva längre med den emotionella smärtan av kolliderande socialiserande budskap; och förhoppningsvis lyckas analysera argumenten för att finna vad som känns sant för just dem och välja en väg där de inte tappar bort sig själva i panisk flykt från smärtan. Detta leder ofta till Sokrates gyllene medelväg; en mittenposition som tar det positiva från bägge perspektiven och förkastar det negativa.

  Detta är en viktig anledning att moralpanik har en så stark tendens att polarisera egentligen mycket komplexa frågor till två läger; de som underordnar sig moralargumenten (pk-flocken) och de som tvärvägrar (förnekarna). Alla nyanser försvinner; och allt kan härledas till att det finns alltför många jag-svaga individer med låg acceptans för kognitiv dissonans som är väldigt mottagliga för moralpanik.

 13. Ja det har alltid funnits en moralpanik bubblandes när det gäller porr som blossar upp med jämna mellanrum.
  Det senaste är debatten om porrimpotens som drabbar unga män men dom är inte impotenta dom har bara funnit att sex med sig själva tittandes på porr ger dom mer tillfredsställelse än sex med partner.
  Och vi vet ju alla hur analysen blivit om det var kvinnor som valde bort män för att tillfredsställa sig själva då hade dom beskrivits som självständiga och starka som inte behöver en man för att förverkliga sig själva och där slutorden handlat om att det är männen det är fel på dom är för ojämnställda och några floskler om städning och diskning.

 14. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 17-25 (från 33 anledningar) | Genusdebatten

 15. Pingback: Till feminister som dissar Pär Ström och jämställdismen | bittergubben

 16. Pingback: Svenskarnas fredliga våldtäktskultur – del 1 | Genusdebatten

 17. Pingback: ”Ja, vi vet ju ändå vad vi vill ha för resultat.” – Professor von Hochdenker | Genusdebatten