Varför jämställdismen är bättre än feminismen 17-25 (från 33 anledningar)
avatar

Artikel av: Erik, Ninni & Mariel

Här finns länkar till de tidigare inläggen på ämnet: Del 1 (01-08 från 33 anledningar) samt Del 2 (09-16 från 33 anledningar)

17) Patriarkatets bild på mannen

Feminismen säger ”För att förändra patriarkatets bild av mannen som en aggressiv varelse som inte kan kontrollera sina begär.”

17Mansrollen
Haha! ”Patriarkatet”… det är alltså synonymt med feminister och genusvetare? Det är bara feminister och genusvetare som har den bilden av män, som spyr ut sin misandri och förpestar vårt samhälle. Denna lista är ett utmärkt smakprov på det.

För om mannen enligt feminister kan kontrollera sig själv varför ropar feminister hela tiden efter fler lagar med vilka STATEN kan kontrollera mannens beteende? Det är ju en uppenbar självmotsägelse. Tvärtom hävdar feminister att mannen inte kan kontrollera sig och därför behöver vi enligt dem en armé av statligt avlönade människor att göra det åt honom. Feminister förespråkar inte manlig självkontroll eller manlig självständighet, de förespråkar manlig isolation för att de lättare skall kunna kontrollera mannen. För att citera Dr Helen Smiths splitternya bok på ämnet.

”when a partner isolates their partner from friends and associates in public places it is called domestic abuse, when it is done to an entire gender… it is called feminism” Men on Strike (2013)

Rasister har för övrigt samma åsikter om vissa etniska grupper. De kan inte kontrollera sig själva så vi kan inte ha dem här i Sverige. På vilket sätt ger den moderna feminismens förslag en mer positiv bild av mannen än rasister ger av invandrare? Bägge förespråkar vad jag kan se samma lösningar 1) Hårdare beteendestyrande lagar och regler 2) Fängelse/utvisning. När feminister säger att mannen skall kontrollera sig själv menar de ju i själva verket att staten skall kontrollera honom – med feminister som konsulter vid utformning av reglerna.

Den som talar mest om att dekonstruera mansrollen är den som har problem med den.

18) Fylleoffer – Våldtäkt där samhället visst säger ifrån

Feminismen säger ”För att flera unga killar kan våldta en tjej under en hel kväll, (Steubenville) twittra om det under tiden, skratta åt det efteråt och sedan bli försvarade av samhället som ger offret skulden för att hon var berusad.”

18Samhället

Låt oss titta till sammanhanget. Vad ser vi i ”Steubenville-fallet”? En 16-årig tjej festar hårt och blir enormt berusad. Två 16-åriga killar som uppenbarligen är idioter och sannolikt själva druckit passar på att utnyttja att hon är så full för olika pinsamheter och elakheter. Här är tre poänger att tänka på.

  • Att de är idioter bekräftas av att de fotograferar sina tilltag vilket brottslingar i regel inte gör. Kan vi vara överrens om att personer som försöker begå kriminella handlingar i regel inte vill bli fotade och ha brotten på facebook? Låt oss ha ”common ground” där.
  • Med undantag för de rent sexuella inslagen, som de mycket riktigt döms för så har fallet ingenting att göra med kön. Jag har sett samma sak flera gånger när killar blivit för fulla, de blir utsatta för pinsamheter, hånade och fotograferade. Inget nytt, inget könsspecifikt.
  • Jag minns en fest där en kille däckade på sängen. Han låg på rygg avtuppad. En kvinna gränslade honom och började rida honom i syfte att få honom att vakna. Ingen i närheten reagerade på att hon helt saknade samtycke för att sitta på hans kön.

En kompis vaknade med rakade ben, ris i fickorna och med påmålad hitlermustach. Det fanns mängder av foton tagna från när dessa saker skedde, det var en kvinna som rakat hans ben. Själv vaknade jag efter en fest med håret fullt av tandkräm. Vad har det med feminism att göra? Svaret är givetvis ingenting. Det är två helt olika saker som blandas ihop. Dels rena sexuella övergrepp som hade varit lika olagliga även utan pinsamheter. Dels att personer som blir för fulla på fester ofta anses få skylla sig själva, blir hånade och utsatta för pinsam fotografering, vi kan kalla det fylleoffer-elakheter.

Anser samhället övergrepp mot tjejer är mer ok? Nej samhället – i detta fall domstolen – separerar elakheter från övergrepp och dömer helt riktigt killarna för våldtäkt. Steubenville-Domen hade varit lika solklar även om ingen av fylleoffer-elakheterna hade skett. Hon var medvetslös och utsattes för sexuella övergrepp. Fällande dom mot förövaren, klart. Den stora frågan vi bör ställa oss är snarare hur vi reagerar när en man – som i filmen Naken – vaknar efter fylla med en kondom i röven. Är det också ett sexuellt övergrepp eller är kränkningar av mäns kroppslinga integritet ”annorlunda”?

19) Våldtäkt… igen

Feminismen säger  ”För att en kvinna våldtas var fjortonde sekund i Sydafrika.”

19våldtäkter

Ännu en punkt om våldtäkter, är detta verkligen 33 anledningar? Låt oss strukturera upp det hela lite, vilka ämnen är det som avhandlas igen och igen?

  • Våldtäkt, Våld, eller hot om våldtäkt/våld
  • Reklam man ogillar
  • Åsikter man ogillar

Tre av punkterna (29, 33 och 27 som är borttagen) är icke-argument typ ”Man ska gilla feminism, för att man ska gilla feminism”. Av de resterande 30 är det bara 5 stycken (9, 17, 25, 28 och 32) som inte faller under ovanstående punkter.

25 ”anledningar” av 30 är olika varianter på samma tre ämnen! Det handlar till övervägande del, på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, om ämnet sexualitet (våldtäkt, sexualisering, objektifiering). Varför är det så?

The role of sexuality in moral panics calls for close attention [källa]

Hela denna ”33 anledningar” är ett klockrent exempel på hur allmänheten beter sig under en moralpanik. Våldtäkt är något som väcker djupaste avsky hos den övervägande majoriteten människor. Budskapet slår därför an på känslosträngar så vi reagerar intensivt och instinktivt helt utan att ställa kritiska frågor, så som t. ex. ”Hur vet jag att detta är sant?”

Vi har försökt att hitta belägg för siffran, men uppgifterna om Sydafrikas våldtäkter fluktuerar på ett helt absurt sätt.

Vi har försökt att hitta belägg för siffran, men uppgifterna om Sydafrikas våldtäkter fluktuerar på ett helt absurt sätt.


Vi tycker förstås att det är fel med våldtäkter på alla, oavsett kön, och oavsett plats. Men saken är, hur är våldtäkter i Sydafrika på något sätt ett argument för att feminism skulle behövas i Sverige?!

20) Feministkritik är inte kritik mot kvinnor.

Feminismen säger ”För att sexism som bortförklaras som skämt inte är mindre kvinnohatande.”

20Feminisochkvinnor

Mera diktaturkramande, humor är inte humor utan en statlig angelägenhet där självutnämnda experter, feminister, skall bestämma vad som är kul och det ska vi andra leva efter. Men… Kvinnohatande?! ”How to cure a feminist?” Feminist betyder inte kvinna, tack!

Detta är humoristisk respons på nedanstående misandri som feminister ägnar sig åt till vardags (Inte minst är dessa 33 anledningar ett smakprov på feministers misandri):

MenStartsWar

[1] Ellen – feminist, Källa [2] okänd feminist, källa[3] Källa
[4] Linga Skugge, Källa

Det här tycks vara lite överkurs för feminister; män startar inte krig makthavare (av båda kön) gör. Medan kritik mot feminister (något som är högst valfritt) anses allvarligt ägnar sig feminister sig själva åt att kritisera män (som inte är valfritt utan gäller halva befolkningen och som många pojkar vet att de kommer bli).

21) Seriestrippen om våldtäkt

Feminismen säger ”För att det är möjligt att dessa åsikter existerar…”.

21våldtäkt1. Hur vet ni ens om dessa människor ger uttryck för sina faktiska åsikter?
När jag (Ninni) läser så ser jag män som tycker det är löjligt att ens diskutera en seriestripp i ett samhälle som har verkliga problem och uttrycker sig därför för att provocera för att visa att man anser det är trams.
Den enda av kommentarerna jag tolkar som seriös är den nedersta, och han har rätt i det han säger.

2. I första avsnittet av TV-serien ”Californication” med David Duchovny i huvudrollen var rollerna omvända. Men då brukar det inte vara så viktigt för en feminist.

3. Det jag (Mariel) tänker om seriestrippen är förstås att OM några idioter faktiskt tänker på detta viset, och i värsta fall även agerar efter det, så är det förstås jättehemskt. Vi jämställdister tycker det är fel, oavsett vilket kön som drabbas.
Men vi skulle inte formulera det som ”För att det är möjligt att dessa åsikter existerar”. Vill man verkligen ha som mål att eliminera vissa åsikter? Det är väl i så fall utövanden i praktiken som man vill motverka.

22) Statistik och specifisering kring misstro

Feminismen säger ”För att kvinnor och tjejer allt för ofta möts av respektlöshet och misstro när de anmäler sexuella övergrepp. Uppskattningsvis anmäls endast 20 % av alla sexualbrott.”

22misstrodd

Vi har inte kunnat hitta något om hur vanligt det är att kvinnor upplever detta specifikt för sexuella övergrepp. Vad gäller kontakt med polisen oavsett brott kan man se följande:

Drygt hälften (58 %) av brottsoffren uppger att de överlag har haft positiva erfarenheter av polisen, och var sjunde person uppger negativa erfarenheter. Kvinnor uppger oftare än män att de har positiva erfarenheter. [källa]

Här hade det varit trevligt om man använde källor till sitt påstående, för vi har många frågor. Tex: Hur ofta är ”allt för ofta”?
Är det en objektiv bedömning att kvinnor/tjejer möts av ”möts av respektlöshet och misstro” eller handlar det om kvinnans subjektiva upplevelse? Det är polisens jobb att undersöka om brott är begånget och i en känslig situation så är det förståeligt om det upplevs negativt.

Enligt Brås enkätundersökning anmäls 23 % av sexualbrotten (källa s. 32), men det ska ställas i relation till vad som ingår i begreppet ”sexualbrott”. Den fråga man fick svara på löd så här:

Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2010)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exempel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats. (s. 39, källa ovan)

Det är naturligt att man får en låg anmälningsbenägenhets om ”mindre allvarliga händelser” ingår.

Sedan, även om det är en såpass hög misstro mot kvinnor så är frågan hur hög den är mot män – eftersom att om det säger något om det är en jämställdhetsfråga eller om det är en fråga som handlar om rättsystemet.

23) Kvinnomisshandel och mansmisshandel

Feminismen säger ”För att ca 28000 fall av kvinnomisshandel anmäls varje år, och det är bara uppskattningsvis 1/5 av brotten som anmäls.”

Bildkälla

Att på detta sätt framställs misshandel som ett kvinnoproblem är ett urtypiskt feministiskt beteende. Misshandelsbrott som anmäldes under 2012 mot person över 18 år; kvinnor 28 400 män 40 400. [Källa]

Generellt uppger män oftare än kvinnor att de utsatts för misshandelsbrott (3,0 % jämfört med 1,7% 2010.) (Källa s. 35)

Vad man bygger uppskattningen ”1/5 av brotten som anmäls” det vet vi inte. Enligt Brås enkätundersökning så polisanmäldes ”drygt vart tredje fall av misshandel (37 %)” (s. 32 föregående källa)

Även vad gäller dödligt våld ”leder” män som offer:

I 69 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2011 var offret en man. Detta är i linje med resultat från tidigare studier. [källa]

Trots att offret oftare är man, så fokuserar man i den sexistiska ideologin, feminism, bara på kvinnliga offer. Män skiter man i. När man för upp fakta som denna inför feminister, att män är drabbade de med, varför bryr ni er inte om dem? Då får man inte sällan svaret ”Ja, men vem är det som slår?!”
Det svaret fascinerar mig (Ninni), för då menar man att om min eller din son, som är snäll och skötsam, får en flaska i bakhuvudet så spelar det ingen roll för att den som slog honom hade samma könsorgan. På vilket sätt blir brott ett mindre problem för offret (och samhället), för att offer och förövare har samma könsorgan? Gäller det även om båda är kvinnor?

En procent av den svenska befolkningen stod för 63 % av alla våldsbrottsdomar under åren 1973–2004. Riskfaktorer för återkommande aggressivt antisocialt beteende var tidig debut i sådant beteende, uppförandestörning, antisocial personlighetstörning och missbruksproblem. [källa]

Med ovanstående citat vill vi visa att det inte är ”män” som slår, det är en liten grupp individer i samhället som vanligen har manligt kön, som ställer till det för både män och kvinnor. Denna grupp människor avviker från normer. Vi jämställdister välkomnar forskning och åtgärdsprogram som kan minska andelen som utsätter andra människor för brottsliga handlingar, oavsett kön.

Att snedvrida den här typen av information, så att det framstår som om kvinnor är mer drabbade än de är, det spär på den känslan av otrygghet som kvinnor upplever. Därför är feminismen även av ondo för kvinnor, menar vi.

24) Vardagssexism

Feminismen säger ”För att sprida medvetenhet om den vardagssexism som finns överallt och hur farligt det är att bara tyst acceptera den.”

24jämställdism

Samma sak vi sett tidigare där man kallar det sexistiskt att tycka kvinnor med stora bröst är snyggare. När serien Girls framställer den manliga kända konstnären som sexobjekt är det ingen som klagar. Kvinnors sållning av män – lite godare – lite finare.
Lägg för övrigt märke till hur den kvinnliga serieskaparen inte hade en tanke på att raggning skall vara jämställd. Han tittar på henne. Hon väntar. Han tittar på henne, hon hoppar till Han tittar på henne, Hennes passivitet tvingar honom att gå framåt. När han går framåt så backar hon så långt hon kan.

Samtidigt kan jag (Mariel) förstå att sådan reklam kan påverka unga tjejer som ännu inte fått en bättre bild av hur män i verkligheten resonerar kring bröst. I verkligheten uppskattas alla bröstformer av åtminstone någon Smile

25) Feministisk Cherry picking

Feminismen säger ”För att flickfoster aborteras i Kina för att pojkar är mer önskade”
För en gångs skull så håller man sig till sanningen, så är det i Kina. Och det är en indikation på att en jämställdistisk rörelse i Kina skulle behöva ha tyngdpunkten på kvinnofrågor. Detta är ett land som har en negativ sexistisk syn på flickor som mindre värda.

Men hur ser det ut i västvärlden?

25bbb

I Sverige gillar vi olika – i alla fall olika kön på barnen. De som fått en pojke och en flicka är mindre benägna att skaffa fler barn, medan det är 25 procents högre sannolikhet för att de som har fått två barn av samma kön skaffar ett tredje. Dessutom värdesätter vi sedan 1980-talet flickor högre, eftersom det är mer sannolikt att de som har fått två pojkar skaffar ett tredje barn, än de som redan har två flickor. Tittar man på utrikes födda ser mönstren annorlunda ut. Invandrare från Norge, Tyskland och USA, liksom också etniska svenskar, föredrar flickor, medan invandrare från Iran, Irak och framför allt forna Jugoslavien värdesätter söner högre. (min emfas, källa)

Notera årtiondet som anges och jämför med punkt 16 i föregående inlägg.

Omkring två tredjedelar av alla adoptivsökande skulle vilja ha en flicka om de fick välja, uppskattar Inga Näslund, informationssekreterare på Adoptionscentrum.

– Det är en väldigt tydlig tendens i adoptionsvärlden, säger hon.

Även om många länder visserligen tillåter att man önskar kön på barnet, så ses det oftast som negativt och några garantier kan aldrig ges. På Adoptionscentrum pratar man därför kring de här frågorna med alla som vänder sig till dem med en önskan om att adoptera.

– Problemet är att om man skulle låta folk välja så skulle pojkarna bli över och barnhemmen fyllas av pojkar. Men pojkar är ju också människor, säger Inga Näslund.

Att majoriteten av de adopterade barnen från Kina är just flickor har helt klart bidragit till landets popularitet bland adoptivsökande. Endast i Kina och Indien är flickor i majoritet bland de barn som adopteras bort. [Källa, min emfas.]

Att välja ut ett av de två länder som är undantaget som bekräftar regeln vad gäller adoptera bort (rimligen då även abortera bort) är en taktisk manöver som kallas cherry picking, en av feminismens specialiteer.

I en artikel på Forskning & Framsteg, ”Pojke i öst, flicka i väst”, kan vi läsa följande:

I Danmark, Norge och Sverige finns en preferens för flickor.

Så hur var det nu? Var det feminism som behövs i Sverige?!

Detta är en del av fyra, nedan länkar till övriga delar.

del 1 (1-8)

del 2 (9-16)

del 4 (26-33)