Varför jämställdismen är bättre än feminismen 9-16 (från 33 anledningar)
avatar

Artikel av: Erik, Ninni & Mariel

Det kan finnas viss avvikelse mellan de punkter som tas upp här och de på listan just nu, för feminister har lite svårt att veta varför de är feminister och ändrar därför sina punkter hela tiden.

9) Feminister ljuger om löneskillnader

Feminismen säger ”För att kvinnor har lägre lön än män för samma arbete.”

Tänk vad livet hade varit lätt som debattör om man bara kunde ta en bild, smälla dit en lögn och folk jublar på facebook. Men nu är vi ju jämställdister så här har ni vår bild och under styrker vi påståendet.

SammalönförsammaarbeteGD

Det finns en växande mängd undersökningar som visar att vi har samma lön för samma arbete. En av dessa är miljongranskningen av JämO. Av 703 000 anställda var det 0,7 procent av arbetstagarna fick sina löner justerade p.g.a osakliga löneskillnader. 99,3 % hade alltså samma lön för samma arbete! Av de 0,7 % var ca 10 % män.

Jämställdister välkomnar att fackförbunden utför kvalitativa analyser som eftersöker orsaker till att dessa 0,7 % hade osakliga löneskillnader. Vår gissning är att det beror på att dessa är dåliga löneförhandlare. Det är fullt möjligt för facken att utarbeta en ”Så här blir du en bättre löneförhandlare”-manual (om det inte redan finns) utifrån resultat av en sådan studie. Det skulle, menar vi, vara till hjälp för individer som inte vet hur och därvid vara ett nollvision-arbete.

Löneskillnader9

Det finns däremot en löneskillnad på kollektivnivå, mellan män och kvinnor. Det beror på att män och kvinnor gör olika val. Livet är mer än pengar och att utgå från att det kollektiv som tjänar mest pengar (och dör på jobb, har 3-4 år kortare liv, dominerar i samhällets allra lägsta skikt m.m.) är det kollektiv som är ”mest gynnad”, vad är det för underlig syn på vad som är viktigt i livet?

Fler män än kvinnor gör val i livet som innebär mer risker, mer pendlingstid, mindre tid med familjen, mindre trivsel med uppdraget osv. osv. Därvid uppstår en löneskillnad mellan könen som inte beror på kön utan på val. Val som bland annat innebär avkall på privatlivet, säkerhet och anställningstrygghet ger mer klirr i kassan och det tycker vi är helt i sin ordning. Dr Warren Farrell har skrivit boken Why Men Earn More: The Startling Truth Behind the Pay Gap – and What Women Can Do About It.
Det finns på youtubefilmer om hans olika föredrag. Föredraget om just denna boken finns här men sök gärna på hans namn då han har mycket att förklara om de olika ”strukturer” man ser i samhället.

 

10)  Där feminister lyfter kvinnoperspektivet, lyfter jämställdister båda könens perspektiv… igen

Feminismen säger ”För att det förekommer att kvinnor blir straffade för att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp.”

Utsattakvinnor10

Visst är det så att flickor och kvinnor på allt för många ställen i världen inte har mänskliga rättigheter och råkar ut för rent vidriga saker. Men det gäller även pojkar och män och jämställdismen omfattar båda könens problembilder.

Vi på Genusdebatten är dock verksamma i Sverige, inte för att vi inte bryr oss om människor i andra länder utan för att vi här har möjlighet att påverka och förändra på ett helt annat sätt. För en ökad jämställdhet. Många jämställdister gör dock en del insatser även för dem i utlandet, men resurserna är begränsade.

11)  Hur många är ”för många?”

Feminismen säger ”För att det finns alldeles för många som inte tycker att det är våldtäkt om en tjej är medvetslös”. 

enprocent

Ingen normalt funtad människa i Sverige anser sex med medvetslösa personer inte är våldtäkt. Det är lätt att påstå saker men det gör det inte sant. Så var är den kvantitativa undersökningen som visat ”alldeles för många” anser så? Hur många är ”alldeles för många”?

 

12) Kvinnor och män är olika typer av objekt.

Feminismen säger ”För att kvinnor värderas utifrån sitt utseende medan männen värderas utifrån sina prestationer”. 

Exakt samma som punkt 3, Kvinnor är vackra ting man är rädd om medan män är redskap som slängs när de inte presterar.

13)  Feminismen tar upp statistik som visar på hur kvinnor är offer och kommer sedan med destruktiva problemlösningar.

Feminismen säger ”För att var tredje kvinna kvinna i världen någon gång har blivit slagen och var femte har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld”


13Kvinnostatistiken

Åter igen en bild med en text utan någon som helst källa. Som vi såg i punkt 1 så blir inget sant för att man påstår något. Det andra är, på vilket sätt hjälper feminismen? Feminismen brukar bara komma med påhittade förklarningar som ”våldtäktskultur” och problematisera mansrollen. Våldtäktskulturen finns inte och brottslighet är en avvikelse från normer, i detta fall mansrollen.
Inom den sociologiska vetenskapsgrenen Avvikandets sociologi finns teorier som förklarar avvikande beteende. I dessa finner man möjliga lösningar. Feminismens demonisering av män är synnerligen kontraproduktiv då den minskar flera faktorer som avhåller oss från att begå brottsliga handlingar.

14) Här är ett klockrent exempel på hur feminismen kommer med DESTRUKTIVA problemlösningar.

Feminismen säger ”För att vi lever i en värld som lär tjejer att akta sig för att bli våldtagna istället för att lära killarna att inte våldta.”

14jämställdismpojkSYN

 

Hur var det med REVA nu igen? Var det ok att stoppa alla mörkhyade för att det bland dem fanns risk att någon var i Sverige illegalt eller var det kränkande att stoppa så många som inte gjort nåt fel för att hitta så få som gjort fel?

”Var snäll mot en flicka”, ”Man slår inte en tjej” är mantran som pojkar formas av från tidig ålder. Jag, Ninni, har ett pågående inlägg där jag kommer försöka visa på vår kulturs manliga könssocialisering ser ut, hur pojkar förtrycks från tidig ålder för att skapa riddaren. Den som beskyddar den skyddsvärda kvinnan, med sitt eget liv som insats om så behövs. Lösningar, vad gäller våldtäkter, finns inte att hitta där.
Däremot finns det saker att förändra i vår uppfostringsnorm både vad gäller flickor och pojkar och inte minst finns det saker att vinna i denna fråga på en verklighetsförankrad genusvetenskap då mycket handlar om kommunikationsproblematik. Men för att finna lösningar krävs att man ser båda könens perspektiv, dvs jämställdism!

15) Sexuella övergrepp i krig drabbar män och kvinnor

Feminismen säger ”För att våldtäkt används som vapen i krig”.  ovanpå bildtexten ”It is now more dangerous to be a woman than a soldier in modern conflicts” 

15Jämställdismoffer

Ju mer jag (Erik) läser om den här punkten ju mer skräms jag över hur ohindrat feminister får ljuga och förvanska saker. Bildtexten från Major-General Cammaert säger INTE det är farligare att vara kvinna än att vara man i väpnad konflikt. Den säger det är farligare att vara kvinna än att vara soldat i i väpnad konflikt. Så här lyder det fullständiga citatet:

“You destroy communities. You punish the men, and you punish the women, doing it in front of the men. It has probably become more dangerous to be a woman than a soldier in armed conflict.”

Uttalandet rör framför allt kriget i Kongo, som i sin tur är kopplat till folkmordet i Rwanda. Så här ser statistiken ut gällande Kriget i Kongo:

“A rare 2010 survey, published in the Journal of the American Medical Association, found that 22% of men and 30% of women in Eastern Congo reported conflict-related sexual violence.”

The Guardian – The Rape of Men

Men trots att män, enligt denna publicerade studie, våldtas nästan lika ofta som kvinnor så  hävdar sveriges Margot Wallström (UN special representative of the secretary-general for sexual violence in conflict):

“the focus remains on women because they are ”overwhelmingly” the victims.”

Lara Stemple vid University of California ger en helt annan bild. Hennes forskning visar att det är fokus på kvinnliga offer för sexuella övergrepp i krig eftersom de hjälporganisationer som arbetar med sexuella övergrepp massivt diskriminerar mot manliga offer.

Lara Stemple – Male rape and human rights PDF

“Her study (Male rape and human rights) cites a review of 4,076 NGOs that have addressed wartime sexual violence. Only 3% of them mentioned the experience of men in their literature. ”Typically,” Stemple says, ”as a passing reference.”

Lara Stemple berättar hur hjälporganisationernas insisterande att det bara skall pratas om kvinnliga offer för sexuella övergrepp inte bara drabbar män utan även kvinnor.

“Ignoring male rape not only neglects men, it also harms women by reinforcing a viewpoint that equates ‘female’ with ‘victim’, thus hampering our ability to see women as strong and empowered.”

Det drabbar även alla kvinnor som har problem med något annat än sexuella övergrepp. I en DN-artkel med rubriken ”våldtäkten  som turistattraktion” kritiserar Forskarna Maria Eriksson Baaz och Maria Stern det ensidiga intresset för våldtagna kvinnor i Kongo.

”Medlen från givarna är öronmärkta och ska bara gå till de våldtagna kvinnorna. Ett absurt och sorgligt resultat av det ensidiga fokuset på sexuellt våld är att kvinnor börjar känna sig tvungna att säga att de är offer för våldtäkt för att få tillgång till stöd.”

Pga den ensidiga agendan är det heller inte säkert att ens de våldtagna kvinnorna får den mest effektiva hjälpen.

”Det viktiga tycks vara att synas själv. En stor del av bidragen går till diverse informationskampanjer. Kongo är översvämmat av banderoller, t-tröjor, kepsar etcetera mot det sexuella våldet, prydda med logotyperna från finansiärerna. Det är tveksamt om dessa kampanjer har någon effekt över huvud taget, förutom att visa dem där hemma att man ”gör någonting”

 16) Kvinnors kroppar diskuteras mest av kvinnor själva.

Feminismen säger ”För att vi vill att kvinnors kroppar ska få vara ifred utan att ständigt diskuteras, förolämpas och objektifieras”.

16Jämställdismen

Eftersom 33 anledningars källförteckning är bristfällig, så får vi leka detektiver. (Tack! till alla som hjälpt till att gräva.) Det tycks vara så att bilden kommer tidningen NU! från Fridas förlag.

I ett kommentarsfält hos feministen Lady Dahmer står följande:

Och jag kan lova att tidningarna var bra mycket ”snällare” på sent 80- och tidigt 90-tal än de är idag. 
Kära Beatrice, du vill tjäna pengar, du vill inte hjälpa småtjejer. Ville du det skulle du inte fokusera på kroppar på det där sättet.

Tidningsomslag-jämställdism

Vi är helt eniga!

I massmedierna finns en tydlig utveckling mot att fokusera genus, ibland med ett feministiskt maktperspektiv, men kanske oftare utan. De stora kvällstidningarna har periodvis, sedan början av 1990talet, lockat läsare bland annat genom speciella kvinnobilagor, »kvinnosidor« och unga »arga« kvinnliga krönikörer. I morgontidningarna har kultursidorna »uppdaterat sig« framför allt genom att satsa på unga kvinnliga feministiskt orienterade skribenter. Den feministiska tidskriften bang fick 1998 ökat stöd från Kulturrådet för att kunna anställa avlönade redaktörer och Sveriges Radios P1 omorganiserade 1996 sitt veckoprogram med feministisk profil till att sändas varje dag. (I en klass för sig, s 266-267)

Så lösningen när det går åt fel håll är mer av samma vara feminism?

 

Det finns människor, av båda kön, som gör vad som helst för att fylla sin plånbok. Som konstateras i ”I en klass för sig” så är görandets praktik något som sker mellan kvinnor. I vår globala-online-tidevarv har inspirationen till ”mellan tjejer-rummet” blivit mycket större och i takt med att tjejer/kvinnor blir ekonomiskt självständiga blir de en intressant guldkalv att utnyttja för peninggiriga individer. Så önskan att ”få vara ifred” är en omöjlig väg framåt, menar vi. Vi vill istället ställa frågan, ”kan vi som samhälle göra något för att detta ska bli mindre pressande? Något som skulle kunna fungera som en motvikt till dessa pengagiriga tjejtidningsproducenter?” Det hjälper inte vädja till den typen av människor, de skrattar hela vägen till banken, för den reklam vädjandet ger dem.

Feminismen är en ideologi som helt saknar bärighet och sådana är skadliga när de lyfts upp som om de vore sanning, ges vetenskapsstatus och implementeras på samhällsnivå. Genom att framställa kvinnor som förtryckta och underordnade offer och lura unga tjejer (och killar) att tro på en totalt verklighetsfrånvänd bild av ”mansrollen” och män så skapar feminism/genusvetenskapen unga människor som mår dåligt. De som mår dåligt är ett lättare byte för denna marknad. Och unga flickor betalar ett mycket högt pris, precis som unga män gör.

Så snälla ni, stanna upp och börja lyssna på oss!

Vi skrev följande i förra inlägget.

Det är värt att fundera på varför där är en sådan diskrepans mellan det skönhetsideal som råder när den primära målgruppen är kvinnor respektive när den primära målgruppen är män.

Den här diskrepansen är nyckeln vi har att använda. Det gäller så mycket mer än utseende, kvinnors upplevda förtryck i Sverige beror på diskrepans mellan vad kvinnor/tjejer tror om män och den manliga homosociala gemenskapen och hur det faktiskt är. En diskrepans som ökat våldsamt sen ”sent 80- och tidigt 90-tal”, till följd av genus”vetenskapen”. En gång i tiden var vi kanske underordnade männen (vad vet vi som inte levde då, all makt är inte formell makt) idag är kvinnor underordnade pengagiriga tjejtidningsproducenter, makteliten och staten. Inte blev det bättre för, hör och häpna, män bryr sig om kvinnor!

Jämställdismen är av båda könen, för båda könen med båda könens perspektiv, i fredligt samarbete. Det menar vi kommer medföra att särhållningen av könen minskar, ökad förståelse för könens respektive problematik och ett ökat utbyte av erfarenheter mellan könskollektiven. Därför är jämställdismen den rätta vägen.

Feminism har vi redan provat. Tack, men nej tack!

/Mariel, Erik & Ninni 

ps. Se gärna fler som gjort respons på på trettiotre-listan, som konstigt nog inte är vita kränkta män! ds.

Detta är en del av fyra, nedan länkar till övriga delar.

del 1 (1-8)

del 3 (17-25)

del 4 (26-33)