Den politiska palettens spektrum
avatar

Detta var en utmaning, det ska skrivas relativt kort för att vara läsbart i artikelform; och tillräckligt begripligt för att vara värt att läsa. Jag ska inte bli lika filosofisk som tidigare, men rekommenderad förkunskap är Eriks utskällning av postmodernismen. … Läs mer

Genusdebatten och jämställdismen
avatar

Information Jag vill bara kort poängtera att Genusdebatten är en samlingsplats för jämställdister och andra jämställdhetsdebattörer. En tidning typ, där vi skribenter tar upp olika könsfrågor ur ett jämställdistiskt perspektiv (som oftast) för att hålla jämställdhetsdebatten breddad och levande. Jämställdismen … Läs mer