Lilla Feministguiden 2.0 – Nyansering och komplettering Del 1
avatar

Under rubriken ”Lilla Feministguiden 2.0” har Hanna Gustafsson på Genusfolket.se skrivit en guide om feminismens historia – främst riktad till läsarna av Pär Ströms blogg. Hon vill förklara vad olika feminismer innebär utifrån memen ”You have two cows”. Jag tänker här nyansera och komplettera hennes beskrivningar. Mitt fokus är i första hand effekterna på Sverige även om själva orsakerna oftast står att finna på andra sidan Atlanten. Observera att den första vågen sträcker sig överlägset längst och åtföljs inte av någon som helst feminism på väldigt många år. Den varar dessutom längre tid än alla de andra tre vågorna tillsammans.

Första vågens feminism (1750-1920).

Det är ingen tillfällighet att den första vågens feminism slutar 1920. Mellan 1914 och 1918 rasar nämligen Första världskriget. Sedan får soldater rösträtt. De första att få rösträtt i Sverige utan gjord värnplikt är just kvinnorna.

Du har två kor. Båda borde få rösta i de allmänna valen

Vilka allmänna val undrar jag då? Det var som sagt bara soldater som hunnit få rätten att rösta. Inte nog med att det fanns ett värnpliktskrav på män – men inte kvinnor. Det fanns dessutom ett försörjningskrav på alla fram till 1945.

Den liberala feminismen: Du har två kor. De är varandras intellektuella jämlikar och förtjänar att ses som det.

Det är heller ingen slump att första vågens feminism här påstås börja ca 1750. Som jämförelse kan påpekas att bägge upplysningsfilosoferna Voltaire och Rousseau dog 1778. Med andra ord: Feminismen påbörjade inget nytt utan hoppade på upplysningen och liberalismen (som sköt fart på 1800-talet)

Den marxistiska feminismen: Du har två kor. Genom att krossa klassförtrycket kommer dina kor heller inte drabbas av könsförtryck.

Men den revolutionära marxismen fick aldrig fotfäste i Sverige politiskt. Socialdemokraterna valde ju reformer tillsammans med Liberalerna (och bildade regering under Nils Edén) istället för revolution med vänstern. Den liberal-socialdemokratiska regeringen plockade bort den 40-gradiga rösträttsskalan för riksdagens första kammare.

Andra vågens feminism (1950-1970)

Inte heller början på andra vågens feminism är någon slump. Andra världskriget rasade nämligen mellan åren 1939-1945 och med de flesta svenssonmän utkommenderade till gränsen blev de starka rösterna i samhället kvinnor – och högutbildade män.

Du har två kor. Deras privata liv är också politiskt. Det innebär att ko-strukturerna kring makt existerar såväl inne i ladan som ute i hagen.

Inom de ämnen som är populära hos kvinnor dominerade främst män från den akademiska vänstern. Ett av de mest kända exemplena på detta är superstjärnan Jean Paul Sartre som hade ett minst sagt trassligt kärleksförhållande med feministikonen Simone de Beauvoir.

”Alla kor och tjurar uppfostras in i en kulturellt betingad patriarkalisk ordning där tjurar är överordnade kor och dominanta tjurar är överordnade de andra tjurarna.”

Som ni kan se på språket så handlade den andra vågens feminism främst om den akademiska arenan – inte den politiska. Detta är kvinnorna som skrev det mesta av s.k. ”feminist theory”. När de skrev om ”mannen” utifrån egna upplevelser var det givetvis inte vilken man som helst de beskrev utan främst högutbildade män från den akademiska vänstern.

Den socialistiska feminismen: Du har två kor. Klass och kön förtrycker jämlikt dessa kor.

Revolutionär marxism eller ”Eastern marxism” hade dock tappat mark rejält. Dess idé var att arbetarklassen skulle slåss mot överklassen men arbetarna hade svikit saken och slagits mot varandra i två världskrig. Därför bildades den nya disciplinen ”Western marxism” jämfört med den revolutionära varianten har två stora skillnader:

 • Fienden är inte längre överklassen. Den nya fienden är framför allt svikarna i arbetarklassen. Man drar slutsatsen att sveket orsakades av kulturen och börjar betrakta allting arbetare brukar göra med största misstänksamhet. Akademikern blir den nya klasskämpen.
 • Syftet är inte längre att störta det borgerliga samhället. Istället vill man bli en del av samhällets styrande organ och vända samhället mot sig själv (kritiken som religion) Långsiktigt eftertsträvar man att göra det borgerliga samhället så trögt och ineffektivt att det kollapsar.

”Radikalfeminism: Du har två kor. De är systrar. Tror du. De pratar mycket om systerskap iallafall. De pratar också om den produktiva och reproduktiva sfären, vilket du tycker låter tänkvärt och rimligt, samt målar anti-pornografi slogans på din laduvägg, vilket du önskar att de kunde sluta med.”

Som ni med lätthet kan se så blev feminismen närmast skolflicksförälskad i de nya akademiska vänsteridéerna. Det fanns dock ett stort problem. De högutbildade vänsterkillarna ansåg det borgerligt med fasta relationer och förespråkade fri sexualitet. Som den evolutionspsykologiskt bildade kan gissa föll detta inte alls i god jord hos kvinnorna. Förutsägbart blev det två olika motreaktioner mot fri sexualitet som bägge förankrades hos en av USA:s största feminist-organisationer N.O.W. (National Organisation for Women)

Den första av dessa motreaktioner var den mestadels liberala queerfeminismen vars ideal var att kvinnor bara skulle ha kärleksrelationer med andra kvinnor. Den mest stolliga varianten förespråkade något de kallade ”politisk lesbianism” Vilket var marginellt mindre korkat än envangelister som försöker heteroträna ”Bruno” De flesta kvinnor visade sig helt enkelt. inte vara liberala nog för lesbisk separatism och många kvinnor låg med män i smyg fast de inte fick. Queerfeminismen kollapsade och istället påbörjades en serie internfeministiska debatter om sex. Idag kallas denna era ”Feminist sex wars”

Andra kor menar att dina kor har förlorat klassperspektivet och att de försvårar snarare än frigör kors sexualitet, samt att de ser sina ko-systrar som viljelösa. Ytterligare andra, låt oss kalla dem mindre intellektuellt nogräknade kor, påstår att dina kor hatar tjurar och att de även hatar kor som är vackrare än de själva.

Den andra av dessa motreaktioner var den huvudsakligen konservativa radikalfeminismen. Hanna Gustafsson beskriver mycket kortfattat hur de bägge sidorna argumenterade i början av Sex Wars men vad hon glömmer att nämna är att Sex Wars tog slut först på 80-talet med radikalfeministisk sex-negativ seger. Men vänta lite här nu! Om nu radikalfeministerna vann feminist sex wars hur förklarar vi dagens sexualisering i media Eftersom förklaringen till det finns i tredje vågen så får ni vänta till Del 2 för att få svar på den frågan.

Kommentarer

Lilla Feministguiden 2.0 – Nyansering och komplettering Del 1 — 34 kommentarer

 1. Pingback: Lilla Feministguiden 2.0 – Nyansering och komplettering Del 1 | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Mycket intressant information.
  I den politisk-filosofiska förklaringen av kvinnans emancipation fram till den jämställdhetsdebatt som florerar nu,verkar de flesta som redogör för skeendet bortse från den orsak som vi har att tacka för vår ökade frihet. Både kvinnor och män. Nämligen den tekniska utvecklingen i vars frånvaro kvinnor fortfarande hade haft fjättrande hushållsarbete med mer än en tjugoårsperiod av småbarnsomhändertagande.
  Det var de entreprenörer som förverkligade användandet av den massivt ökande stålproduktionen så att andra kunde elektrifiera samhället som vi har att tacka.
  Det var inte feminister på barrikaderna som tog fram tvättmaskinen och dammsugaren.
  Den i särklass mest påverkande enskilda händelsen för kvinnlig frigörelse var introduktionen av p-pillret. Äntligen kunde kvinnor ha makten över sin egen fertilitet. Men detta kan ha varit en feminist som tog fram detta.
  Jag väntar med spänning på del 2!

 3. Det var förmodligen det mest korkade inlägget jag har läst om feminism där inne på genusfolket. Men som svar skulle man kunna skriva:

  En feminist har två kor, och använder post-modernistiska teorier för att driva ett lantbruk. Hälsovårdsinspektörerna gör inspektion och beslagtar korna, och ger näringsförbud.

  True story.

 4. Jag tycker att inlägget ger perspektiv! Känner dock att jag saknar källor på alla påståenden både från genusfolket och genusdebatten… All denna info! Finns den i tusen olika böcker eller i en enda? Smile

 5. Det finns även en annan sak med queerfeminism. Vi kan enligt denna teori aldrig veta vår sexualitet imorgon. Allt är en chimär och egentligen finns det ingen biologisk sexualitet . Man tonade ner den feminina sidan ( men kritiserade den inte) och många av queer-teoretikerna klädde sig i kostym. Inte minst Judith butler . Vilket stämmer bra in med hypotes att det finns en vilja att framstå som en man. Hård , rationell etc samtidigt som man är de första att kritisera män som beter sig likadant naturligt.

  Ett annat exempel är nät tiina Rosenberg skriker håll käft åt män under en föreläsning. Vän av ordning skulle kunna tro att det var ett befriande från normer som gällde, inte att bete sig som en Hollywood idé kring hur alfamän beter sig i styrelserum.

 6. Hanna Gustavsson kan säkert sin feministiska teori på sin fem fingrar. Att den sedan inte tar hänsyn till den tekniska utvecklingen, den övriga politiska utvecklingen och de levnadsförhållanden som de stora massorna av kvinnor och män levde under tror jag inte hon vare sig bryr sig om eller ens är medveten om. När teorin inte överensstämmer med verkligheten så är det teorin som är korrekt i feministernas instängda lilla värld.

 7. Och dessa kor som kämpar för jämställdhet men som inte kallar sig feminister har dom lämnat den trånga ladan och ängen av feminism och vandrar fritt och lika naturligt omkring som dom var skapta till.
  Medans dom feministiska korna står kvar innanför stängslet och idisslar gammal skåpmat om könsmaktsordning och patriarkala strukturer som aldrig gör dom fria utan endast hårda i magen vilket gör dom missnöjda fast dom aldrig förstår att det är kosten det är fel på.

 8. Apropå en dagsfärsk nyhet:

  Festivalfeminism: Du har två kurbitsmålade kor i Borlänge. Ni har tråkigt så ni ordnar en ko-festival. Eftersom de flesta akterna är tjurar och du vill motverka tjurväldet så bokar du en skönråmande kviga från Barbados som huvudattraktion på festivalen för det facila priset av 15 miljoner i kon-tanter. Trots att en annan ko-festival i Arvika nyligen har gått i kon-kurs efter en liknande strategi. Även din ko-festival går därefter i kon-kurs. Ni får tråkigt igen i Borlänge och åker på rockfestival i Blekinge istället, en festival som bryr sig mer om musiken än om könet på artisterna.

 9. @ole: Intressant, men även han kommer med en hel del påståenden om feministers ståndpunkt och citat som skulle behöva en källa.
  Huvuddragen är dock ok. Likhet inför lagen har kvinnor redan och någon generell attityd av kvinnor som mindre värda går inte att finna. Idioter finns givetvis alltid. Därför är den kampen i princip vunnen och kampen finns inte kvar att strida. De nyare varianterna som är fixerade vid våldtäkt, kvinnor offer/män förövare, sexfientlighet (hetero), ett allomfattande patriarkat (med godtycklig definition) och en generell könsmaktsordning, vilken orsakar att kvinnor behöver särregler, är mycket riktigt ”bat shit crazy”. Speciellt uppblandat med postmodernism, kunskapsrelativism, socialkonstruktivism (att biologi är ointressant i förklaring av beteenden) och kulturrelativism (vithetsstudier/intersektionell maktordning). Att de seglar under falsk flagg: ”Bara se kvinnor som lika värda och är du inte feminist hatar du kvinnor”, gör det inte bättre.

 10. ”Teknisk utveckling” har skett genom att vi haft tillgång till billig energi. Den kommer kraftigt att försvagas om inte nya källor till billig energi utvecklas, vilket tyvärr verkar mindre troligt.

 11. @JonasBsson:

  Haha! Smile Det var egentligen inte det som var min poäng om det är män eller kvinnor som stått för den tekniska utvecklingen som i sin tur grundat för befrielsen av både män och kvinnor. Poängen är rätt och slätt: Den tekniska utvecklingen förutan så hade inte feminismen kunnat existera. Jag tycker det framgår alldeles för lite i resonemanget vad det är som gjort framsteg möjliga.Allting gott har ju tillkommit på grund av den feministiska kampen, får man ju höra.

 12. Fan Erik, nu kommer du med sådant där anti-intellektuellt trams igen som saknar saklig grund. Skäms! Grin

  @Anders

  Ja just intersektionalitet är spännande, precis läst en rapport om våld i nära relationer som rör HBTQ-personer.

  Jag tror faktiskt att det kan vara vägen bort från feminism, könsmaktsordningar och annat hittepå.

  Forskarna upptäcker ju faktiskt precis samma maktstrukturer osv i samkönade par som i särkönade. Dessutom talar de ett språk som feminister förstår sig på så min naiva förhoppning är att även dessa konservativa människor en vacker dag förstår att det handlar om mänskligt beteende och inte kön.

  http://www.rfsl.se/brottsoffer/public/valdsamtlika.pdf

  Några citat.

  ”likheter
  • mönster. makt, kontroll och kyla varvat med värme och ömhet, det vill säga normaliseringsprocessen, ter sig liknande i allt partnervåld, oberoende av kön, könsuttryck och sexuell läggning.
  • metoder. Systematiskt psykologiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld samt
  kränkande behandling i form av psykologisk kontroll och isolering förekommer oavsett kön, könsuttryck eller sexuell läggning.

  Olikheter
  • Synen på våld. inrotade föreställningar om kvinnligt och manligt har betydelse för hur våldet tolkas. det finns exempelvis ett grundantagande om kvinnor som offer och män som förövare. När motsatsen inträffar har omgivningen svårt att förstå våldet.
  • trots att lhbt-personers ställning formellt har stärkts i det svenska
  samhället på senare år finns andra maktfaktorer som den heterosexuella majoriteten slipper. homofobiska värderingar och attityder och heteronormen medför en social och kulturell påfrestning på lhbt-personers samlevnadsformer. i sin tur kan det
  leda till samhällelig isolering. man kan tala om dubbel isolering för
  den våldsutsatta i en lhbt-relation. Psykologisk isolering kan vara ett inslag i våldsmönstret, en isolering som förstärks om omgivningen inte fullt ut erkänner personen/paret socialt. indirekt bidrar den därmed till den sociala isoleringen.”

 13. förtydligande, Det dessa forskare har kommit fram till falsifierar ju faktiskt könsmaktsordningen och ”mäns våld mot kvinnor för att upprätthålla patriarkatet”. Å detta ur ett perspektiv som till och med feminister bör förstå sig på!

  Sen om de själva förstår vad de har lyckats åstadkomma är väl mindre troligt, men på sikt? vem vet Smile

 14. @Anders:

  ”Intressant, men även han kommer med en hel del påståenden om feministers ståndpunkt och citat som skulle behöva en källa.”

  Skulle du kunna specificera vad det är som behöver källa? De flesta av de påståenden jag gör har ingenting med feminismen att göra – jag påpekar kända historiska händelsersom världskrigen och liberalismen så att folk ser var någonstans de händelserna hör hemma tidsmässigt. Den som påstår saker om feminismen är ju Hanna Gustafsson och de flesta av hennes påståenden ifrågasätter jag överhuvudtaget inte så om någon skulle presentera källor på påståenden om feminismen är det väl isåfall hon?

  Jag skulle väl isåfall snarare presentera källor för den ideologiska inriktning som kallas ”Western Marxism”? Å andra sidan finns risken att de som insett under vilka andra namn som Western Marxism blivit känd inte tycker att behovet på källor är särskilt stort varkan gällande disciplinen i sig eller den förälskelse som den frammanade hos feminismen. Undantaget då det där med fri sexualitet som Radikalfeminismen blev lösningen på… Men det är som sagt något som tog så lång tid att det var först i tredje vågen det tog skruv.

  Men som sagt, specificera gärna vilka påståenden som behöver källor från mig (observera dock att citaten inte kommer från mig utan från Genusfolket)

 15. @Lavazza:
  Citat
  ”Teknisk utveckling” har skett genom att vi haft tillgång till billig energi. Den kommer kraftigt att försvagas om inte nya källor till billig energi utvecklas, vilket tyvärr verkar mindre troligt.

  Kan glädja dig med att du har fel, vi har tillgång till billig energi i minst 1000 år till. Det har vi har haft sedan Chicago Pile 1, jag pratar alltså om kärnkraft.

  http://www.youtube.com/watch?v=0tKf7R2XncM

  Hade det inte varit så att antikärnkraft rörelsen hade fått stopp på EBR II, så hade vi dessutom löst avfallsfrågan och säkerhetsfrågan. Mer om det i nedan länkar:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_Breeder_Reactor_II
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1466384603

  Vi i väst kanske har slutat att utveckla denna energikälla för att miljörörelsen inte kan teknik men i Ryssland, Kina och Indien händer det rätt mycket.

  Sverige sitter på några av världens största fyndigheter av uran. Indien arbetar dessutom med att använda Torium som bränsle, vilket USA visade var möjligt med sin lättvatten reaktor i Shippingport, vilket skulle ge oss ännu mer uran.

  http://www.inl.gov/technicalpublications/Documents/2664750.pdf
  http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Swedish_resource_worlds_second_largest-2308128.html

  Flyttande bränsle kan fås från el, se länk nedan:
  http://bravenewclimate.com/2013/01/16/zero-emission-synfuel-from-seawater/

  Om vi inte vill basera vår flyttande bränsle ekonomi på att omvandla el till bränsle så är Japan nära att lyckas bryta/pumpa metanhydrat. Det finns mycket mycket mer metanhydrat än andra former av fossila bränslen.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3656004.ece

  Dessutom finns det alltid möjligheten att gå från kol till flyttande bränsle. En möjlighet som skulle uppkomma om vi ställde om från att bränna kol för att få el och istället använda kärnkraft för elproduktion.

  Så jag kan glädja dig med att det kommer finnas billig energi för dig, dina barn, dina barnbarn och deras barn så att den tekniska utvecklingen kan få fortsätta.

 16. @JonasBsson:

  Nu var det ju faktisk så att den moderna diskmaskinen uppfanns av en kvinna, http://en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Cochrane, så helt handfallna hade de nog inte stått.

  Ja, men feminist var hon kanske inte… Hon var en rik societetsdam som inte behövde diska själv, men var sur på att hennes tjänare kantstötte hennes fina porslin. Hon var också barnbarn till uppfinnaren John Fitch, som konstruerade USAs första ångbåt, så hon hade väl uppfinnandet i blodet… Dock:

  Josephine Cochrane’s husband was a successful grocer and court clerk named William Cochran, and she Europeanized her married name by attaching an e at the end. She frequently hosted dinner parties, but became frustrated when her servants would occasionally chip or break her heirloom china while washing dishes, so she took to washing the dishes herself. After her husband’s death, she hired George Butters, a local mechanic employed by the Illinois Central Railroad, to work part-time helping her bring her designs to fruition in a shed behind her home. They constructed the first dishwashing machine, patented on 28 December 1886 and installed in Cochrane’s kitchen.

  Så hon hade idén själv, men kunde genomföra den främst tack vare hennes makes pengar och George Butters kunskaper i mekanisk konstruktion.

  Fortfarande imponerande, förstås, men jag skulle nog inte räkna det som ett feministiskt projekt. Smile

 17. @robjoh:

  Har läst mycket om just toriumkraftverk och det är väldigt märkligt att det inte har satsats mer på den tekniken.

  Men det är väl roligare och bygga ineffektiva väderkvarnar. Dessutom får ju dom ett symboliskt värde gentemot populationen för att visa att ”kampen” drivs osv.

 18. @Ulf T:
  Spelar ingen roll om det var ett feministiskt projekt eller ej. Feminismen idag är sådan motståndare emot objektiva hårda vetenskaper så att de riskerar att förstöra den frihet mekanik och industrialism har gett oss. Det är feminister och genusvetare som argumenterar emot objektiv fakta inom fysik och andra vetenskaper. De kan inte ta åt sig äran för vad en kvinna, må hon ha varit feminist eller inte, har gjort när de själva inte stödjer de idealen som var grunden till tvättmaskinen.

 19. Erik var är källan till detta:

  ”Vilka allmänna val undrar jag då? Det var som sagt bara soldater som hunnit få rätten att rösta. Inte nog med att det fanns ett värnpliktskrav på män – men inte kvinnor. Det fanns dessutom ett försörjningskrav på alla fram till 1945.”

 20. @Patrik:
  Forskning på kärnkraft i världen är i allmänhet kraftigt underfinansierad pga politiska skäl. Miljörörelsen, Greenpeace, Jordens vänner, miljöpartiet och så vidare vill inte ha billig energi. De har någon slags bild av att om vi bara var färre så skulle vi leva i symbios med naturen. En sådan uppfattning är ren historieförfalskning, då tillgång till stora mängder energi har lett till mer effektiv produktion inom jordbruk och industri så vi idag använder mycket mindre land resurser än vi gjort tidigare i historien.

  Det finns hur många lösningar som helst på att använda kärnkraft som skulle vara intressant för att kunna ge oss den energi vi behöver. Bästa sammanställningen som jag har sett är följande:
  http://www.gen-4.org/PDFs/GenIVRoadmap.pdf

 21. Mitt inlägg om den tekniska utvecklingens betydelse för emancipationens och mäns och kvinnors frigörelse lyckades utlösa en energidebatt, Det var inte meningen!
  Det väsentliga är att en del feministers okunniga inställning till den utveckling som varit är ytterst problematisk. Det som bibringas unga kvinnor i deras indoktrinering är i allt väsentligt skilt från historiska fakta, vilket ju ligger väl inom gränserna för det postmodernistiska teoribygget. Men det är som sagt problematiskt.
  Att jag inte tog med den självklara faktabiten att det var den effektiviserade energiutvinningen som möjliggjorde allt detta och framförallt exploateringen av jordens petroleumprodukter, känns inte relevant just nu!

 22. @Mariel:

  Erik var är källan till detta:

  ”Vilka allmänna val undrar jag då? Det var som sagt bara soldater som hunnit få rätten att rösta. Inte nog med att det fanns ett värnpliktskrav på män – men inte kvinnor. Det fanns dessutom ett försörjningskrav på alla fram till 1945.”

  Jag skrev en del om det i en diskussion med Hanna på bloggen ”feministbiblioteket”:

  http://feministbiblioteket.wordpress.com/2013/02/06/paminnelse-nominera-till-feministisk-litteraturkanon/#comment-4044

  och senare (även om du för all del kan läsa diskussionen däremellan också),

  http://feministbiblioteket.wordpress.com/2013/02/06/paminnelse-nominera-till-feministisk-litteraturkanon/#comment-4053

  Debatten med Hanna slutade med att hon inte ville fortsätta diskutera ”med någon som anser att rösträtt för kvinnor inte var möjligt att införa i Sverige förrän 1919”. Jag antar att det betyder att hon tyckte att en socialistisk revolution även i Sverige hade varit helt ok, alternativt att hon inte höll med om min analys att det var bland annat det som låg i potten.

  Hursomhelst – här är en länk: Wikipedia: Rösträtt:

  För rösträtt krävdes en taxerad årsinkomst av lägst 800 riksdaler eller fast egendom med lägst 1 000 riksdalers taxeringsvärde eller arrende av jordbruksfastighet av ett bestämt värde. Endast män över 21 år hade rösträtt till andra kammaren och ett krav var dessutom att skatt hade betalats under de senaste 10 åren. Endast drygt 20 % av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt 1866, men på grund av ökande inkomster, hade andelen ökat till ca 60 % 1908. Till andra kammaren var det lika rösträtt, medan den kommunala rösträtten var inkomstgraderad så att en enskild person kunde ha ett mycket stort antal röster. I städerna infördes 1868 en begränsning till max 100 röster eller 2 % av rösterna. Först 1901 infördes motsvarande begränsning på landet men till max 5 000 röster eller 10 % av totala röstetalet. Även myndiga, ogifta kvinnor och bolag kunde från 1862 ha kommunal rösträtt om de uppfyllde övriga kriterier. Tanken bakom systemet var att personer som betalade mycket skatt hade rätt att påverka användningen av skattepengarna. Avsikten var också att skapa ett mått av stabilitet, då ett samhälle inte antogs tåla för stora spänningar mellan ekonomiska resurser och politiskt ansvar. Systemet innebar också att många förlorade sin rösträtt i samband med ekonomiska kriser.

  En bidragande orsak, som gav stöd åt rösträttskraven, var införandet av allmän värnplikt. Medborgare skulle ha skyldighet att ta till vapen till landets försvar men samtidigt sakna rösträtt. I början av 1900-talet rådde en bred enighet om att rösträttsfrågan måste få en lösning. Socialdemokrater och liberaler förespråkade majoritetsval till andra kammaren. Högern ville ha proportionella val, men med vissa begränsningar i systemet som försvårade radikala samhällsförändringar.

  Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män togs bort 1924, och fängelseinterner erhöll rösträtt 1937.

  1989 fick slutligen alla svenskar över 18 år rösträtt då begreppet omyndigförklaring avskaffades.

  För en mer ingående beskrivning av händelserna kan du läsa Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914

  Sedan finns även denna debattartikel från 1910 (min fetstil):

  He is obliged to support her, but she can go into any business she pleases, keep all the profits, and still demand support from him. A husband has no claim against his wife’s estate for having supported her, but if she supports him, as by keeping a boarding house, and he acknowledges the debt, she has a valid claim for reimbursement against his estate.

  Generally speaking the rights of a wife against her husband are such as he cannot deprive her of, while his rights against her depend entirely upon her consent, and she can deprive him of them at any time with the greatest of ease.

 23. @Mariel:

  ”Erik var är källan till detta:”

  Både Fugen och Ulf T har redan svarat dig (fantastiskt hur snabbt folk svarar på GD) men som du kan se har jag nu lagt till wikipedia-länken om rösträtt i inlägget också. För tydlighetens skull länkade jag första orden i inlägget. Här är några citat som visar utvecklingen.

  ”Grundlagsändringen bekräftades i riksdagen 1909 och i andrakammarvalet 1911 tillämpades de nya reglerna för första gången.”

  ”För rösträtt till andra kammaren krävdes dessutom fullgjord värnplikt och erlagd skatt till både stat och kommun i minst tre år (s.k. ordentlighetsstreck).”

  ”allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919.[15] Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater.”

  ”De flesta män föll på kravet på betald kommunalskatt och de flesta kvinnor på att de erhöll understöd från fattigvården”

  ”Ordentlighetsstrecken avskaffades successivt. Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män togs bort 1924, och fängelseinterner erhöll rösträtt 1937.”

  ”1945 utsträcktes rösträtten till de som fick understöd från fattigvård (dåtidens socialbidrag) och till dem som befann sig i personligt konkurstillstånd.”

  Med andra ord kan man kasta den bild som feminister gett av kvinnors rösträttskamp i papperskorgen för ej värnpliktiga män fick rösträtt efter kvinnor (1924) och som framgår var det mängder av män och kvinnor som ändå inte fick rösta av ekonomiska orsaker.

 24. Pingback: Lilla Feministguiden 2.0 – Nyansering och komplettering Del 2 | Genusdebatten

 25. Pingback: Feminismens historia presenteras utifrån Genusfolkets egen guide | Aktivarum

 26. Pingback: Sh*t Ulf T Says… | Genusdebatten

 27. Pingback: Världens främsta travpublik tvingas till politisk propaganda | Fria Sidor