Nöjesguiden.se ”besvarar jämställdister” utan att fråga jämställdister
avatar

I allt fler mediala sammanhang används begreppet jämställdism. En av de senaste är Nöjesguiden.se som under rubriken ”De 20 smartaste svaren till jämställdister och rövhattar” publicerat en debattartikel skriven av Michaela Larsson som bloggar på HEJ BLEKK! – Din feministiska frizon i cyberspace. Det är å ena sidan bra att feminister faktiskt börjar adressera oss jämställdister som en egen grupp vars åsikter inte skall förväxlas eller slås ihop med andra  – för jämställdism – helt irrelevanta åsikter. Där har vi det positiva med hennes artikel.

Mindre positivt är att när hon svarar jämställdister så skriver hon sina egna punkter istället för att citera faktiska jämställdister. Nu hamnar artikeln till stor del i halmgubbeland då de saker hon tillskriver jämställdister helt enkelt inte kommer från oss. Innan jag börjar besvara hennes påståenden så kan jag lite snabbt dra den grundläggande definitionen för jämställdism som jag ser det.

– Jämställdhet varken är eller skall vara en tävling i lidande. Den person som behöver hjälp skall få hjälp oavsett vilken ”grupp” som denne tillhör. Det här är också den definition av jämställdism som jag gav till Alexandra Pascalidou inför mitt deltagande i P1 Debatt. Med detta sagt till mina svar.

1. ”Kan du sluta klumpa ihop mig med alla män? Jag är faktiskt snäll!”

Det bitska svaret: INTE ALLAAAA MÄÄÄÄÄN.
Det pedagogiska svaret: En hävdar inte individualism när någon påpekar en struktur.

Vad är då skillnaden mellan en bedömning som är strukturell och en bedömning som bara är generellt felaktig? Larsson använder bägge begreppen i sina texter. Struktur när hon pratar om män, generell när hon pratar om feminister (punkt 3). Hon tycks alltså inte anse att strukturer ger en riktig bild av feminister som grupp mer än jag anser strukturer ger en riktig bild av män som grupp.

2. ”Tror ni inte att om ni istället lagt ner all denna tid på att studera något räntabelt likt ingenjörsstudier eller IT så skulle ni kunna ha en tangibel påverkan på lönegapet mellan kvinnor och män?”

Det bitska svaret: Tror du inte att om du ägnade din tid åt andra saker än att vara sexistisk så hade vi haft ett mer jämställt samhälle?
Det pedagogiska svaret: Kvinnokamp och klasskamp går hand i hand. Feminismen arbetar inte för att alla kvinnor ska kunna starta egna företag, feminismen arbetar för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett situation och position.

Det här kan inte anses vara riktat mot jämställdister då mängder av feminister förespråkar ”Lika lön för lika arbete”. Det innebär praktiskt att för ett annat arbete får man inte lika lön. Om man däremot menar att olika arbeten borde ha samma lön är det ingen jämställdhetsfråga utan en fråga om problemen med socialism.

3. ”Du hatar män.”

Det pedagogiska svaret: Generellt är feminismen kritisk mot stereotypa könsroller. Alltså ogillar jag inte män, utan mansrollen och de maskulinitetsnormer som finns i den. Dessa normer, socialt inlärda beteenden, kan vara saker som misogyni, våldtäktskultur, våldsbejakande, machokultur etc. Att hata maskulinitetsnormer är inte samma sak som att gå runt och hata män i allmänhet, även om det självklart också händer.

Det första ord med vilket Michaela bedömer gruppen feminister i denna punkt är vad som är generellt sant. När hon däremot bedömer gruppen män pratar hon både här och i första punkten om vad som är strukturellt sant. Om det hon ogillar med män inte behöver vara generellt sant för att gälla män som grupp varför skulle det behöva vara generellt sant för feminister för att gälla feminister? Mansrollen och män är generellt en och samma sak idag. Alltså motsäger hennes svar inte att hon hatar män generellt utan förtydligar det bara till ”hon hatar dagens män”.

Sedan har vi den här fula ovanan hos vissa politiska rörelser att definiera sig utifrån sina egna uppsatta mål (en rörelse som arbetar för att…) medan man döljer hur man anser att de målen skall uppnås. Detta innebär i praktiken att rörelsen kan stå för precis vad som helst som man anser hjälper målet. Många feminister i USA menar exempelvis att lika rättigheter absolut förutsätter deras rätt att förbjuda böcker, filmer, dataspel och liknande som de ogillar. De anser även lika rättigheter innebär privata låtsasdomstolar på universitet där den anklagade fråntas de grundläggande rättigheter som grova brottslingar som mördare anses ha.

Var har dessa två saker med att ”arbeta för lika rättigheter och möjligheter” att göra? Svaret är mycket enkelt. Vad än de ledande feministerna påstår det har att göra med saken. Det är fritt fram för dem att hitta på vad som helst.

4. ”Jag kan räkna upp 122 karaktärsdrag som skiljer könen åt, utan att vara forskare.”

Det bitska svaret: Det kanske är därför vi lyssnar på forskare och inte på dig.
Det pedagogiska svaret: Forskare har kommit fram till att det i stort sett inte är någon skillnad mellan kvinnor och mäns hjärnor och att de få skillnader som finns kan vara påverkade av kulturella och sociala faktorer.

Hon lyssnar inte så mycket på forskare som hon borde. Vad hon hänvisar till är en gammal studie av Janet Hyde ”The Gender Similarities Hypothesis” (2005). Hon tycks däremot ha missat att forskartrion Marco Del Giudice, Tom Booth, och Paul Irwing i den betydligt nyare studien ”The distance between Mars and Venus (2012)” visade hur Hydes äldre metoder ger missvisande resultat: Här är mitt inlägg som går igenom forskningen på könsskillnader. 

”When two groups differ on more than one variable, many comparatively small differences may add up to a large overall effect” (Del Giudice, Booth & Irwing)

5. ”Feminismen har gått för långt!”

Det bitska svaret: Bara enligt Belinda Olsson.
Det pedagogiska svaret: Nej.

Belinda Olsson är mig veterligen inte jämställdist. Däremot så visade de feministiska reaktionerna på hennes program i hur hög grad feminism ofta handlar om att försöka tysta alla som inte är tillräckligt renläriga feminister. Det är bara att hävda man ”arbetar för lika rättigheter” så är det uppenbarligen fritt fram att säga om personer man ogillar att de skall ha en dolk i ryggen.

6. ”Jag har svårt för alla ideologier som slutar på -ism: Nationalism, feminism, pacifism, kommunism, chauvinism, patriotism.”

Det bitska svaret: Vet du vad jag har svårt för? Människor som är dumma i huvudet.
Det pedagogiska svaret: För att illustrera vilket antiintellektuellt resonemang du just förde kommer jag att från och med nu motsätta mig allt som slutar på -sin: Apelsin, kusin, nästkusin, russin, modemagasin, bensin, limousin. Ja, men det låter ju logiskt!

Det uttalandet kommer från Svenskt Näringslivs Jens Spendrup som mig veterligen heller inte är jämställdist. Däremot är han ännu ett exempel på hur feminismen ofta står för att de som inte är renläriga feminister skall tystas.

7. ”Du har fula glasögon och Sverige är ett av de mest jämställda länderna som finns, så sluta gnäll.”

Det bitska svaret: Tack för din kommentar, jag ska skriva ut den och hänga upp den på väggen.
Det pedagogiska svaret: Sverige är inte längre världens mest jämställda land. Vi har tyvärr halkat efter ganska rejält, från 1:a till 14:e platsSverige är dessutom det land där klyftorna ökar som allra mest just nu

Fula glasögon är ett nonsensargument som inte alls har med jämställdism att göra. EOCD mäter överhuvudtaget inte jämställdhet utan jämlikhet. När man pratar om jämlikhet och inkomstklyftor mellan helt olika jobb så diskuterar man inte jämställdhet utan problemen med socialism.

8. ”Håll God Ton.”

Det bitska svaret: Lärde du dig det i Flashbackskolan eller?
Det pedagogiska svaret: Nej.

Det här har ingenting med jämställdism att göra. God ton är en personlig fråga. För mig handlar god ton om bra kommunikation där man inte slösar tiden på saker som inte har med budskapet att göra. Ett bra exempel på brist på god ton är Andreas Petterssons twittrande och det är uppenbarligen fler som tycker det.

9. ”Kvotering kommer att leda till massarbetslöshet bland vita män.”

Det bitska svaret: Existerar så pass kränkta män som du? I så fall vill jag öppna en deportationsbyrå.
Det pedagogiska svaret: Ditt påstående säger mer om dig och din ovilja att ge upp en privilegierad position än något annat. Den effekt du talar om drabbar idag främst kvinnor, rasifierade och HBTQI-personer, eftersom de systematiskt exkluderas i sammanhang där vita män länge systematiskt inkluderats.

För det första så inkluderar Jämställdister både män och kvinnor. Att hänvisa till ”kränkta män” är ett osynliggörande av jämställdistiska kvinnor. För det andra så har kvotering mycket värre effekter på ett land än arbetslöshet så även om jämställdister generellt är mot kvotering är det inte av de orsaker som Michaela anger. En bättre orsak att vara mot kvotering är att både den kvoterade och den bortkvoterade gruppen får mindre incitament att anstränga sig så produktionsförmågan blir alltid sämre med kvotering.

10. ”Det säger väl sig själv att bröst blir mindre sexigt om man ser dem varenda jävla dag, då måste reptilhjärnan ha något annat att sukta efter.”

Det bitska svaret: Det är väl därför jag är så trött på män då, jag måste se dem varenda jävla dag.
Det pedagogiska svaret: Det är väl därför jag är så trött på män då, jag måste se dem varenda jävla dag.

Den här frågan har ingenting med jämställdism att göra. Rent praktiskt kan alla som vill se kvinnobröst varenda dag på internet och jag har inte hört någon säga att internet gjort kvinnobröst mindre sexiga för det. Å andra sidan finns i hennes svar något som faktiskt har med jämställdism att göra. Nämligen behovet att informera kvinnor som Michaela när hon beskriver män som om alla män vore precis likadana. Detta kan på många sätt ses som en sorts projicering av kvinnlighet över på män. Om man jämför alla kvinnor med alla män så är kvinnor mer lika kvinnor än män är lika män.

En av jämställdismens uppgifter är att informera kvinnor om det felaktiga i att anta män lever lika kollektivt som kvinnor. Män har ingen egen motsvarighet till det som kvinnor kallar ”systerskapet”. För den som vill börja lära sig det felaktiga i hur många kvinnor bedömer män rekommenderas att läsa inlägget om den rosa färgsättningen.

Avslutningsvis kan konstateras att mindre än hälften av de tio punkter som Michaela Larsson presenterade som ”jämställdister/ rövhattar” kan anses ha någonting att göra med vad jämställdister sysslar med. Som sagt positivt att vi börjar adresseras som egen grupp. Mindre positivt att personer som inte är jämställdister skall anses föra vår talan.

Kommentarer

Nöjesguiden.se ”besvarar jämställdister” utan att fråga jämställdister — 66 kommentarer

 1. Pingback: En 15-åring är oändligt mycket klokare | WTF?

 2. Bra inlägg!

  Alltså ogillar jag inte män, utan mansrollen och de maskulinitetsnormer som finns i den. Dessa normer, socialt inlärda beteenden, kan vara saker som misogyni, våldtäktskultur, våldsbejakande, machokultur etc

  Det här börjar bli lustigt faktiskt.

  Det har skapat ett spöke, så långt ifrån sanningen man kan komma. Och så hatar de och är rädda för sitt eget spöke.
  Jag råder dem att lära känna män på riktigt så botas de från sin spökofobi. Men det kräver lite empati och tid till eftertanke för att förstå och komma förbi sina fördomar. Och empati är väl inte deras mest utmärkande drag.

 3. @Ninni:
  Jo, de behöver väl en rejäl laddning Lomudal innan halmgubbarna ger dem en anafylaktisk allergichock.
  Michaela Larssons ”argumentation” ligger på en 13-årings nivå, inklusive versaler och jättemånga skiljetecken som hon förmodligen slog jättehårt på tangentbordet när hon skrev.

 4. Sandlådenivå på Nöjesguidens artikel. Svårt att vinna en ”debatt” när man får lägga orden i sin meningsmotståndares mun…

 5. Kom att tänka på Bob Hund. ”Jag vet svaret! Vad var frågan?”

 6. @Ninni: Dessutom börjar jag bli trött på detta ”Jag hatar inte män, men mansrollen/mansnormen” (som är en karikatyr och grov generalisering utifrån en minoritet män gör). Som om man kan skilja på ett beteende folk har och dem själva som individer. Ingen vettig människa skulle acceptera ”jag hatar inte invandrare utan invandrarkulturen”, i bestämd form singularis uppbyggd på minoriteters beteende. Om man kritiserar någons kultur/norm, sann eller falsk, kritiserar man samtidigt de som har denna kultur/norm. Även om de inte har den. Gruppen män är dessutom minst lika divers som gruppen invandrare. Lika lite som man kan kan dra alla utlandsfödda över en kam och ge dem kollektiva egenskaper, kan man dra slutsatser om gruppen män. Jo vissa gemensamma drag kan man nog se i de båda grupperna, men man ska vara MYCKET försiktig. En bergsbonde från Kurdistan har mycket lite gemensamt med en kinesisk student eller en holländsk tandläkare som söker skogens stillhet. Det skiljer sig mycket mellan en manlig VD i Djursholm och en vaktmästare i Folkets Hus i Dorotea, eller en A-lagare i Flen.
  Antingen umgås de med mycket mystiska män (våldskillarna i AFA och RF?) eller inga män alls och skapar en spökbild. Antagligen det sistnämnda. Och de följer samma mönster som SD-anhängare. Störst stöd har de ute i byarna där de aldrig har sett andra invandrare än just den naturälskande holländaren.

 7. @Anders/AV:
  Det är en j-la skillnad på en kurd från en bergsby i västra Iran och en utbildad iransk student som stack/desserterade 1985 också, trots att de är landsmän (samma medborgarskap). På gruppnivå, jag känner en del rätt välutbildade kurder också, så alla resonemang faller ju samman på individnivå lik förbannat, så halmgubberesonemanget kan man alltid snubbla på.

 8. Kommentatorsfältet ger en ganska tydlig reaktion på vad hon skriver. Få där vet nog heller vad en jämställdist är, men det som får folk att reagera tror jag är den arroganta tonen och polariseringen.

  Samtidigt kan man väl fråga sig varför hon väljer att svara på just dessa frågor, som hon själv har hittat på för att illustrera jämställdister (10 halmgubbar). På det sättet påminner hon om de flesta feminister som läser hos oss för första gången: Fördommarna om vad de ska få läsa slår över i ilska för att de faktiskt inte förstått varför man kan invända emot en ideologi som säger sig vilja ha jämställdhet. De har inte kommit så långt i sin egen analys. Och i det ligger vår utmaning.

 9. Ja det var intressant att läsa alla punkter som blev punkterade.
  Om jag har förstått det rätt så måste jag som man konvertera från mig själv för att bli accepterad i det framtida lyckoriket.
  Där så fort en man bestämmer och säger något,så är det ett tecken på patriarkal struktur.

 10. För övrigt, på frågan om könsskillnader, tror jag det kan vara dags att uppdatera sig. Rekommenderar Juggens blogg för mer information.

  Det kommer hända mycket inom den delen av forskningen (hjärna och nervforskning) inom den närmaste 10-årsperioden vad gäller sexuell dimorfism, tror jag. Det här är bara början.

 11. @Kollen:

  Intersexuell/intergender tror jag det ska vara.

  Många transpersoner ser sig som man eller kvinna.
  Detta är mittemellan/varken eller.

 12. @Anders/AV:
  Jag kan nästan höra sydstataren: ”I ain’t haitin’ ’em blacks, ah just hate them’s niggah music!”

 13. @Anders/AV:
  Det var väl 47? (I värsta fall får vi väl fråga några råttor och studera psykiatrikerna för att utröna vem som har rätt av oss)

 14. Kritik mot Nöjesguidens satir? Män har uppenbarligen ingen humor.

  Därtill: män är statistiskt en stor fara för kvinnor – http://m.motherjones.com/media/2014/06/street-harassment-survey-america

  Samt: vissa antifeministers äcklighet går ofta på ren rutin och det finns alltid mycket mer kvinnohat och hat mot feminister än det finns manshat, och det är vidrigt att prioritera manshat – https://mobile.twitter.com/femfreq/status/476150034795204609

  Att tala om feminister som nazister gör om judar är ren rutin bland många vita män, och att skrika om att media och etablissemanget gynnar feminister och motarbetar män spär såklart på. Snart kommer en man som begår våldsdåd ha era talpunkter och generaliseringar snurrande i sin stympade hjärna, var så säkra.

  Ninni borde fått en dotter istället – då hade hon insett att hennes malande gnölande om att feminister generaliserar (Åh nej!) är som att klaga över en sticka i fingret.

 15. ”Att hänvisa till ”kränkta män” är ett osynliggörande av jämställdistiska kvinnor.”

  Alla fjorton jämställdistiska kvinnor?

  Eller räknar du med SDs kvinnliga väljare (dvs de vita sköldmöerna som är desperat ute efter en man och försöker vinna poäng genom att snacka om jämställdism?) också?

 16. ”Nytt massivt kommande inlägg från mig: ”Om kvotering – Vetenskapsgrund eller vetenskap på grund?””

  Fast vi ska ju såklart kvotera in till börsstyrelser. Hoppas FI blir sista mandaten rödgröna behöver för egen majoritet – då kan de börja ställa krav och då visar dig nog ditt massiva inlägg vara lika värdelöst som allt annat kvasivetenskapligt som jämställdister någonsin skrivet.

 17. Lady Dahmer sa något läskigt om en 14-årig kille? Så går det när en oskyldig person pressas av misogyna djur till att sätta hårt mot hårt utan att sikta och tänka efter, även om en minderårig dummerjöns råkar vara i vägen.

  Men vad bra att ni kunde komma på ett sätt att demonisera en feminist som utsätts för hot och hat från åtskilliga män (vilket är mycket farligare än hot från puckade kvinnor) när ni fick en lill-snubbe att hagiografera. Jag säger då det, SD får svårt i att ta guld i offerkofteri, hat mot feminister och allmän kvinnofientlighet detta år.

 18. @Axel Edgren:

  Dumheter!

  Jens Spendrup förekommer i punkt 7, jag ger samma sorts försvar till Belinda Olsson i punkt 6, hon är mig veterligen kvinna.

 19. @Erik: Fast din definition av tystnad är ju mentalsjuk, uppenbarligen inspirerad av europeiska högerrörelsers försök att ständigt se sig själva som förtryckta offer (Mothugg och kritik = dödsknarknazicensur) i syfte att berättiga deras kampanj för att göra alla som inte är vita kristna cisheteromän till objekt och underkastiga som enbart får finnas för att de tillåts.

  Finns inga vita högermän som använder samma måttstock på sig själva som de gör för andra.

  Och min poäng är att du pratar om att Spendrupstönten blev tystad när han uppenbarligen inte utsätts för värre än vanliga feministiska bloggare, trots att han har mer makt och har valt att vara representant för ett företag (Den där homofobiska mansspillran Brendan Eich åkte ju också på moppe, och helsike vad det grinades).

  Det är bara det att det också skrevs ett par kolumner mot hans misogyni i Aftonbladet, och med din sjuka sjuka besatthet över att medieutbildade inte tycker som du (inte så konstigt att de hotas hela tiden – men det är inte tystande?) så är det inte så konstigt att du ser honom som en ny martyr.

  Idag har vi lärt oss att vissa människor har lite mindre rätt att slippa bli tystade än andra. Till exempel får man skylla sig själv lite om man inte fyller media med rapport om onda muslimer/rödstrumpor och svartmuskiga våldtäktsmän, vilket gör att alla vita töntar i avfolkningsSverige känner sig utanför och kränkta.

 20. @Axel Edgren:

  ”Att hänvisa till ”kränkta män” är ett osynliggörande av jämställdistiska kvinnor.”

  Alla fjorton jämställdistiska kvinnor?

  Hur vet du hur många vi är? Jag vet det inte.

  Det enda faktaunderlag vi har är kartläggningen och det ger en fingervisning på någonstans 20-25 % kvinnor. Det är inte en obetydlig del och ska inte osynliggöras. I synnerhet borde inte feminister – som påstår sig vara för kvinnor, att kvinnor tar plats och säger sig stötta kvinnor – inte osynliggöra kvinnor som framför sina politiska åsikter endast för att vi har ”fel” åsikter.

 21. @Axel Edgren:

  vanliga feministiska bloggare

  Hördu, du du. Nu vill jag ta feminister i försvar. Jag tycker det är en kränkning av feminister generellt att påstå att LD är en vanlig feministisk bloggare. Hon är en extrem radikalfeminist som säger såhär om sig själv:

  jag är provokativ. Jag är det ofta medvetet.

  Är man medvetet provokativ så provocerar man fram ilskna reaktioner. Det är liksom syftet med att vara provokativ.
  Spendrup är knappast medvetet provokativ och reaktionerna mot dessa båda individer är inte jmförbara.

 22. Erik: ”I allt fler mediala sammanhang används begreppet jämställdism”

  feministen: ”Kvinnokamp och klasskamp går hand i hand. Feminismen arbetar inte för att alla kvinnor ska kunna starta egna företag, feminismen arbetar för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett situation och position”

  Orkar inte ens bry mig om resten av skräpet…

  Herregud! För er egen integritets skull och i värdighetens namn, börja inse att saker och ting har gått alldeles åt helvete för långt … när ett rent och skärt förakt omskrivs som ”I allt fler mediala sammanhang används begreppet jämställdism”… (som en modern tappning av Don Quijote).

  Hur länge till skall ni låta er trackas av dessa dekadenta galningar, själva tracka andra, plåga varandra och er själva?

  Hur ska du vinna med något så idiotiskt som ”jämställdism”, när ditt argument ju ska vara att inte ens feministen längre har rätt till ”jämställdhet”?

  Vad borde en frisk vänster säga till en sjuk höger som beskriver sig som ett arbetarparti? Jo, det här:
  ”Vad blir ditt nästa steg? Kalla dig ’vänsterpartiet’ kanske? Nej du min meningsmotståndare, här går gränsen”!

  Vad bör en frisk höger säga till en vänster som beter sig lika sjukt?
  ”Nu är du ohederlig, rentav kriminell. Här sätter jag gränsen”!

  Så vad bör en frisk höger och en frisk vänster tillsammans säga till feministen som säger sig bedriva klasskamp i ena tidningen och bearbeta kapitalet i en annan?
  ”Du där! Jämställdhet utöver den mellan könen är en delbetydelse hos ’jämlikhet’ som är vänsterns eviga program. Inte ditt. Och din plats hos högern från och med nu är rent industriell. Så UT UR parlamentet!”

  Ser du inte vad feministen öppet deklarerar? Jo, att hon har tagit över vänstern, att vänstern inte längre behövs i detta samhälle, oavsett vad folket har sagt om F!.

 23. @Ninni: Men har hon inte extremt många läsare? Betyder det att hon företräder ”vanliga” feminister eller att vi har extremt många radikala feminister i landet? Eller kanske att ”vanliga feminister” gillar att läsa extrema alster?

  Eller hon kanske inte har extremt många läsare? Om jag ska vara ärlig har jag ingen koll själv?

 24. @Ninni: ”Spendrup är knappast medvetet provokativ”

  Är du synsk ovanpå att vara en vit sköldmö som är desperat ute efter jämställdistiska mäns uppskattning?

  ”Det enda faktaunderlag vi har är kartläggningen och det ger en fingervisning på någonstans 20-25 % kvinnor.”

  Så många vita sköldmöer som är på så desperat jakt efter snopp att de låtsas hata feminism bara för att få pluspoäng. Patetiskt verkligen.

 25. @Johan:

  Men har hon inte extremt många läsare? Betyder det att hon företräder ”vanliga” feminister eller att vi har extremt många radikala feminister i landet?

  Hon är stor bland radikalfeminister, ja. Och jag anser det vara en förolämpning mot feminister som Sara Schmenus att påstå att en provokativ manshatande radikalfeminist är en vanlig feminist.

  Att man har många läsare betyder inte att de som läser är positiva. Provokationer och intriger lockar folk … sans är inte lika spännande.

  @Axel Edgren:

  OJ! Har du kommit på min dolda agenda nu? Det var illa. Säg det inte för högt bara, tänk på att jag är gift. ;D

 26. @Axel Edgren:

  ”Fast din definition av tystnad är ju mentalsjuk, uppenbarligen inspirerad av europeiska högerrörelsers försök…”

  Jaså du? Och vilken definition då menar du? Jag har mig veterligen inte gett någon definition på ”tystnad” här eller någon annanstans. Däremot har jag gett två exempel på personer som vissa försökte tysta, där den värst utsatta var kvinna (Belinda Olsson) som fick höra hon skulle ha en dolk i ryggen men mordhot mot kvinnor kanske är okej enligt dig när de tycker fel?

  ”i syfte att berättiga deras kampanj för att göra alla som inte är vita kristna cisheteromän till objekt och underkastiga som enbart får finnas för att de tillåts.”

  Lägg märke till att vad du menar här är att personer som är snuttar känner sig kränkta inte av saker som görs mot DEM utan mot helt andra personer som också råkar vara snuttar och som har absolut ingenting med dem att göra. De tar för givet rätten att betrakta varenda snutt som en del av sin egen kropp. Där är orsaken många av dem mår så dåligt, att de sedan behöver gnuttar att skylla det på innebär inte att gnuttar behöver ställa upp på det.

  ”Finns inga vita högermän som använder samma måttstock på sig själva som de gör för andra.”

  Observera att så länge du menar icke-vita högermän är helt okej så betraktar jag allt du säger om högermän inte som saker du tror på utan som retorisk strategi för att inbilla mig du tror på dem. Antingen skippar du benämningen ”vit” eller så får du stå ut med högermän då dessa är minst lika vanliga i ickevita länder. Själv är jag ingen högerman men det betyder inte jag godtar hyckleri.

  Välj!

  ”Och min poäng är att du pratar om att Spendrupstönten blev tystad när han uppenbarligen inte utsätts för värre än vanliga feministiska bloggare, trots att han har mer makt och har valt att vara representant för ett företag”

  Vad babblar du om? Spendrup är chef för Svenskt näringsliv, det är inget företag utan en lobbyistorganisation. Företaget Spendrup å sin sida har fler kvinnor i sin styrelse än någon av de här klagande människorna.

  ”Det är bara det att det också skrevs ett par kolumner mot hans misogyni i Aftonbladet, och med din sjuka sjuka besatthet över att medieutbildade inte tycker som du (inte så konstigt att de hotas hela tiden – men det är inte tystande?) så är det inte så konstigt att du ser honom som en ny martyr.”

  Aftonbladets redaktion är de som ser sig som martyrer. Hycklare som påstår sig stå för fler kvinnor i styrelser men som själva minsann skall ha män överallt i egna styrelsen. Så skriver de i sin tidning att män är onödiga. Bevisligen inte för Aftonbladets ledning!

  ”Idag har vi lärt oss att vissa människor har lite mindre rätt att slippa bli tystade än andra.”

  Uppenbarligen är det du som behöver definiera tystad. Inte jag för det är du som pratar om det hela tiden.

  ”Till exempel får man skylla sig själv lite om man inte fyller media med rapport om onda muslimer/rödstrumpor och svartmuskiga våldtäktsmän, vilket gör att alla vita töntar i avfolkningsSverige känner sig utanför och kränkta.”

  Om man smutskastar vita högermän men samtidigt springer och fjäskar för icke-vita högermän som ofta är mer höger på alla sätt då är man rasist och hycklare och det är strunt samma hur mycket man skyller detta på nån pseudomarxistisk Franz Fanon-inspirerad litania om maktlöshet. Högermän som högermän, så enkelt är det! Du och högermännen verkar för övrigt vara på exakt på samma sida om vetenskap, sanning, objektivitet, representativt urval och förmågan att be religionen fara och flyga.

 27. @furste:

  ””Du där! Jämställdhet utöver den mellan könen är en delbetydelse hos ‘jämlikhet’ som är vänsterns eviga program. Inte ditt. Och din plats hos högern från och med nu är rent industriell. Så UT UR parlamentet!””

  Så skall det låta! Kan du inte skriva lite mer sådana där saker och lite mindre förvirrade angrepp på mig och jämställdism tack?

 28. @ Erik
  ”Så skall det låta! Kan du inte skriva lite mer sådana där saker och lite mindre förvirrade angrepp på mig och jämställdism tack?”

  Men människa. Vad håller du på med? Vad då ”så skall det låta!”? Vad då ”skriva lite mer sådana där saker”? När allt det här är vad jag har skrivit till leda i kanske tre månader nu som du har attackaret, raljerat mot och vägrat ta till dig. Du är den absolut fulaste debattör jag någonsin känt till. På tusentals liknande sätt gör du dig oåtkomlig för kritik. Och så har du mage att snacka om vetenskap! (eller har du äntligen förstått hur fel du och din ”jämställdism” har men vi behöver vänta några år innan du lyckas bryta din stolthet för ett fullt erkännande?)

  Är det här alltså ett av dina senaste fula debattrick? Att på ytan lovorda, vad du innerst inne förkastat och fortfarande förkastar? Genom att lovorda dess fullständigt logiska slutsats, håller du med min fullskaliga kritik av dig och din ”jämställdism” men med undantag för min kritik (som du kallar ”angrepp”) av dig och din ”jämställdism”? Samma gamla fula ”debatt”-stil, med andra ord…

  Det du aldrig har velat begripa är att den dagen vare sig högern eller vänstern i ett land är död, kidnappad eller förlamad, borde vara en sorgens dag för hela nationen! Att nationen nu är för sjuk för att sörja är dess dubbla elände. Du fortsätter ju njuta av att vänstern är död och ändå vill du bli kvitt feminismen? Det tror jag inte på längre.

  Har du märkt att Axel aldrig bryr sig om att tracka sådana som mig? Är det sådana som mig de hånar i sådant skräp som Nöjesguiden? I feministens ögon är vi i nuläget ett ”intet”. Men ”there is ’nothing’ to be afraid of”, som det heter…

  Vi har nämligen genomskådat allt på samma sätt som vad din farfarsfarfarsfar eller hans fru som båda kanske var analfabeter, inte skulle ha behövt mer än en enkel eftermiddag för att lista ut.

  Du då? Jo, efter alla dessa år tolkar och tolkar (och verkar aldrig ens träffa rätt då du ju inte ens bryr dig om att de gör narr av dig och din jämställdism inför en hel befolkning och i stället för att fråga dig vad det är för fel du själv begår) fortfarande tolkar… samtidigt som feministen nu har hunnit sig in i EU, som förut kunde ha dömt detta land för grova konstitutionsbrott. Och detta tack vare den fördröjning (inser du nu dess allvarliga följder?) skapad av sådant folk som du, som gömmer sig bakom allehanda masker, vilka ni oavbrutet byter, i likhet med alla ljusets fiender förr i tiden.

 29. ”Hycklare som påstår sig stå för fler kvinnor i styrelser men som själva minsann skall ha män överallt i egna styrelsen.”

  Tu quoque, eller ”MEN AL GORE HAR ETT STORT HUS AGUIASHDGUDGB”. Argumentens kvalitet är helt separata från huruvida deras framläggare följer argumenten till handling. Mycket ointelligent och tölpaktigt av dig – jag vet att du är mer lärd än så.

  ”Om man smutskastar vita högermän men samtidigt springer och fjäskar för icke-vita högermän som ofta är mer höger på alla sätt ”

  Men nu är det så att i Europa och USA kommer hotet mot sekularismen, kvinnors rättigheter, homosexuella, transsexuella och andra annorlunda från Putindiggande partier som är fulla av vita män och dessutom överlappar mycket med manosfären och dess identitära, reaktionära riktning (”Buhu det är OK att diskriminera mot vita män. Buhu alla tvingas vara könlösa nuförtiden. Buhu staten tvingar pojkar att bära klänning.”). Det är enbart vita, manliga högern som är en organiserad fara i Europa – att vissa europeiska muslimer är svin är ett socialt problem som ska lösas med regelverk, projekt, mer engagemang hos unga muslimer och mer sekularism. De dåliga muslimerna är inte organiserade.

  Säg till när Muslimdemokraterna formas i Sverige och anammar homofobi, transfobi, abortmotstånd, reaktionär hysteri, sambeskattning och mera vårdnadsbidrag.

  Har inte jag redan gått igenom det här? Vänstern attackerar vita män oftare för vi vet hur man prioriterar – att prata om hur vissa muslimska kvinnor/flickor i Sverige far illa skulle bara hjälpa den reaktionära högern och ta bort fokus från den etablerade, västerländska misogynin, sexismen och kvinnohatet/föraktet. Samma sak i USA – att prata om att rappare är misogyna och muslimer är läskiga skulle bara hjälpa alla feta, bleka kristna svin som vill köra upp ultraljudsstavar i kvinnor som vill ha abort. Icke sa nicke.

 30. Alex:
  ”att prata om att rappare är misogyna och muslimer är läskiga skulle bara hjälpa alla feta, bleka kristna svin som vill köra upp ultraljudsstavar i kvinnor som vill ha abort. Icke sa nicke.”

  Så anledningen till att inte prata om det är för att det skulle gynna personer med en hudfärg och religion du inte gillar? Du låter värre än Sverigedemokraterna.

 31. @Axel Edgren:

  ”att prata om hur vissa muslimska kvinnor/flickor i Sverige far illa skulle bara hjälpa den reaktionära högern”

  Det skulle ju kunna hjälpa just ”muslimska kvinnor/flickor” också. Men de är väl ”casualties of war(on men)”. Bättre att tanterna på Östermalm bereds gräddfil till börsbolagsstyrelser…..

 32. @Axel Edgren:

  Men nu är det så att i Europa och USA kommer hotet mot sekularismen […] från Putindiggande partier som är fulla av vita män […]

  Nope, hotet mot sekularismen kommer från de verklighetsrelativiserande teckentolkarna på genusinstitutionerna. Övriga religiösas existensberättigande inom utbildningsväsende och övriga samhällsfunktioner är en direkt följd av feministers. Båda utgår från dogmatiska antaganden(Patriarkatets existens resp. Guds existens) och fabulerar vidare på det. Båda kan ifrågasättas på precis samma grunder. Genom att släppa feminister lösa att härja fick man även de andra religiösa på köpet. Ni är samma problem i olika skepnader.

  Det är enbart vita, manliga högern som är en organiserad fara i Europa […]

  Nej, den identitetspolitiska entrismen i arbetarrörelsen (av i huvudsak akademiska feminister) de senaste 40 åren är ett mycket större problem. Den har förlamat vänstern från att driva socialistiska frågor till förmån för identitetspolitiska, vilket bara har verkat splittrande. För merparten av de sämre ställda i arbetarklassen är det numera hugget som stucket om det är identitetspolitiska pseudosocialister(V,S,MP,F!), moderata borgerliga(Fp,C,M,Kd) eller identitetspolitiska, radikala borgerliga(Sd) som styr.

 33. @Joel Barish: ”Så anledningen till att inte prata om det är för att det skulle gynna personer med en hudfärg och religion du inte gillar?”

  Nej, för att det skulle gynna dem som utgör det för tillfället större hotet, vilket är uppenbart när man läser ordentligt. Gudars skymning.

  ”Det skulle ju kunna hjälpa just ”muslimska kvinnor/flickor” också.”

  Det skulle kunna ”hjälpa dem” med att bli utvisade och förnekas rätten att utföra en abort/ köpa importerat halakött också.

  ”Nope, hotet mot sekularismen kommer från de verklighetsrelativiserande teckentolkarna på genusinstitutionerna”

  Hahahahalhöhöhöhöhöhöhöhööhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö rödtrumpor är religiösa tokar för de säger att något som inte finns finns höhöhöhö3weörhöhöeöeöhöhehehehehe.

  Religion innefattar det intrinsikalt ”supernaturligt” och ”överjordiskt” som placerar människan i ett sammanhang som innefattar metafysik men också osynliga väsen eller fenomen.

  Feminismen pratar om saker och ting som går att se eller uppleva enbart.

  ”Den har förlamat vänstern från att driva socialistiska frågor till förmån för identitetspolitiska, vilket bara har verkat splittrande.”

  Splittrande? Kanske om man är en arbetare som ogillar queera eller homosexuella.

 34. @Axel Edgren:

  ”Argumentens kvalitet är helt separata från huruvida deras framläggare följer argumenten till handling.”

  Fel, Tu quoque hänvisar till fel som bägge personerna gör. Vad jag beskrev är när personen som påstår det är fel handlar på ett sådant sätt att denne negerar sitt eget påstående. Alltså det går inte längre att påstå denne ens anser handlingen är fel.

  ”Mycket ointelligent och tölpaktigt av dig – jag vet att du är mer lärd än så.”

  Eftersom min källa i detta är Professor Steve Novella så stämmer det att jag är lärd. Vad som inte stämmer är att detta skulle vara ”Tu qoque” (men du då!) argument.

  ”Men nu är det så att i Europa och USA kommer hotet mot sekularismen, kvinnors rättigheter, homosexuella, transsexuella och andra annorlunda från Putindiggande partier som är fulla av vita män från Putindiggande partier som är fulla av vita män och dessutom överlappar mycket med manosfären och dess identitära, reaktionära riktning”

  1. De överlägset flesta homosexuella i Europa ÄR vita män. Att säga man är emot vita män och för homosexuella är idioti. De flesta som stödjer sekularism, jämställdhet och liknande är också vita män. Dessa saker är ifall du missat det uppfunna av vita män. D-dagen som nyligen firades vilka tror du det var som dog för dessa saker?

  2. Vi lever i en globaliserad värld där hot inte begränsas av nationsgränser så vilket land ett visst hot befinner sig i är helt irrelevant. Det största hotet danska tidningar någonsin upplevt var ett massmord på journalister som planerades i Pakistan där ledaren dömdes i USA för förberedelse till Massmord på danska medborgare. Terrorister på väg till Danmark greps i Sverige.

  3. Unga svenska flickor skickas iväg till tvångsäktenskap i mellanöstern. Irak (som många svenskar kommer från) röstar för att tillåta barnäktenskap, Unga svenska pojkar pressas att åka som jihadturister till Syrien. Och du babblar om partier som är demokratiskt invalda i Europeiska parlament och riksdag. Har du svårt att fatta att de som röstar har samma rätt som du?

  ”(”Buhu det är OK att diskriminera mot vita män. Buhu alla tvingas vara könlösa nuförtiden. Buhu staten tvingar pojkar att bära klänning.”).”

  Här finns inget buhu, antingen tycker man det är fel att diskriminera, eller så tycker man inte det. Alla som tycker det är rätt att diskriminera vill såklart inte diskriminera vem som helst utan vad de vill är slåss för ”sitt lag”. Då gör de som du är emot bara exakt samma saker för ”sitt lag”. Ingen av er följer spelreglerna.

  ”Det är enbart vita, manliga högern som är en organiserad fara i Europa”

  Dumheter! Om högern är en fara så är den mer än fara där den är starkare. Högern är mycket starkare utanför Europa just för att i länder där demokrati sätts ur spel så får högern mycket mer fördelar. Om du menar högern är en fara där den är som svagast och ofarlig där den dominerar hela nationer så har du sanslöst fel.

  ”att vissa europeiska muslimer är svin är ett socialt problem som ska lösas med regelverk, projekt, mer engagemang hos unga muslimer och mer sekularism.”

  Herregud du tror jag pratar om islam. Du har ju Islam på hjärnan minst lika mycket som den ordinäre Axpixlatskribenten. http://genusdebatten.se/jamforelse-av-manshat-i-media-och-muslimhat-pa-hatsajter-del-1/

  Jag kunde inte bry mig mindre om vilken gud folk tror på och ingen föds troende så folk är inte automatiskt troende för att komma från land ditt eller datt. Här presenterar Bill Maher sin syn på Islam och de andra kyrkorna. Enjoy!

  ”De dåliga muslimerna är inte organiserade.”

  Jag pratar inte om muslimer, jag bryr mig inte om vilken gud folk tror på, folk får tro på Jultomten eller Flygande spaghettimonstret vad mig anbelangar. Jag bryr mig om den politiska uppfattning – om vilken ROLL den tron skall ha – som dominerar den region som de kommer från. Här i Sverige har vi redan kristendomen och andra kyrkor skall spela efter samma regler.

  ”Säg till när Muslimdemokraterna formas i Sverige och anammar homofobi, transfobi, abortmotstånd, reaktionär hysteri, sambeskattning och mera vårdnadsbidrag.”

  Varför skulle ”svinen” (som du kallar dem) forma ett demokratiskt parti? Är det en nyhet för dig att de inte tror på demokrati och menar makten skall tas genom revolution? Du lärde dig ingenting av händelserna i Mosul eller?

  ”Har inte jag redan gått igenom det här? Vänstern attackerar vita män oftare för vi vet hur man prioriterar”

  BS! Anledningen vänstern bara attackerar vita män är att vänstern vill attackera vita män och det av precis samma anledning vänstern pratar om rasifiering. Det är givetvis rasism att dela upp mänskligheten i raser och rasism är enligt vänsterns egna källor en sjukdom så ni lyssnar ju inte på någon längre.

  ”att prata om hur vissa muslimska kvinnor/flickor i Sverige far illa skulle bara hjälpa den reaktionära högern”

  Att inte göra det är att offra alla de värderingar du påstår dig stå för. samtidigt som du hamnar på samma sida som de nationer och grupper som utöver att vara mot de värderingarna har verklig makt – till skillnad från Sverige.

  ”och ta bort fokus från den etablerade, västerländska misogynin, sexismen och kvinnohatet/föraktet.”

  Lyssna på dig själv, ”västerländska misogynin” vadå Schymans talibantrams? Nämn ett land i världen som har gjort mer mot misogyni än väst om du kan. Den värld du eftersträvar kommer att domineras av misogyni, sexism och ännu värre saker i brist på de saker som skapar motsatsen.

  ”Samma sak i USA – att prata om att rappare är misogyna och muslimer är läskiga skulle bara hjälpa alla feta, bleka kristna svin som vill köra upp ultraljudsstavar i kvinnor som vill ha abort. Icke sa nicke.”

  Precis vad jag sade, ni står inte för några värderingar längre. Ni vill bara slåss för ”ert lag”. Så du förespråkar ett land där vi ändå inte har demokrati eller sekularism för dem stöttar ni inte av rädsla att göra det gynnar motståndare. Ni besegras av er egen rädsla för monstret i garderoben.

  Med samma logik skulle USA aldrig ha landstigit i Frankrike. Dels borde USA ha fokuserat på hoten på hemmaplan. Dels så kunde man inte slå till mot Hitler för det skulle hjälpa Stalin. Att höra de här dumheterna några ynka dagar efter D-dagens jubileum är närmast overkligt.

 35. Tyvärr. Först kastrerar vi SD och deras kompisar, som är öångt mycket vidrigare. Sedan fokuserar vi på de sämre delarna av islam. Islam är ett mycket mindre hot än högern i Europa. Det finns inget Hitler/Stalin här, eftersom islam i Europa saknar politisk organisering medan högerkräken har en grupp i EU-parlamentet.

 36. ”Lyssna på dig själv, ”västerländska misogynin” vadå Schymans talibantrams?”

  Jag tänker snarare på kräken som rasar mot #YesAllWomen för att de inte vill att våldtäkt någonsin får ses som ett problem. Jag pratar om George Will som rått och gubbigt förringar kvinnor som utsatts för våldsdåd i en stor dagstidning. Att prata om islams jävligheter kommer inte hjälpa oss att göra färs av de här svinen.

  ”Meanwhile, AVFM Editor in Chief John Hembling takes a certain pride in his callousness towards rape victims, and has gone so far as to make several videos in which he’s announced that he doesn’t care about rape, and that if he ever sees anyone being raped, he will simply walk on by. (You can find excerpts of both vidoes here.)

  [Trasig länk]

  There are many other examples of the site’s utter contempt for rape victims, but perhaps the most telling is the site’s use of the term “rapetard” to describe people who take the issue of rape seriously.

  The people behind the Don’t Be That Girl posters claim that they’re merely trying to protect innocent men from false accusers. Their real agenda is much more insidious than that.”

  ”Precis vad jag sade, ni står inte för några värderingar längre”

  Klart vi gör. Men vi är smarta nog att se att det gör det samma om man står för sina värderingar om det gör att man tvingas göra det omöjligt att nå sina mål, eller till och med inbjuda till sin förstörelse. I *helskotta* att det skulle ta musten ur högerpopulisterna om vi pratade mer om problemen med islam än om problemen med högerpopulism (den rörelse som ledde till otaliga mäns död och bröt Europas ryggrad).

  Eller för att förstöra allt med ännu en analogi – man stoppar inte NSDAP genom att prata om att fransmännen nog var lite taskiga efter första världskriget eller genom att erkänna att vissa judar kanske har lite väl mäktiga kontaktnät inom bankvärlden.

 37. @Axel Edgren:

  Feminismen pratar om saker och ting som går att se eller uppleva enbart.

  Och precis som i de andra religionerna så går det inte att observera, detektera eller mäta era syner och förnimmelser.

  Splittrande? Kanske om man är en arbetare som ogillar queera eller homosexuella.

  Av erfarenhet vet vi att det är för att ni bl.a. inom fackföreningsrörelsen gång efter annan hamnar på arbetsgivarens sida i konflikter bara för att hon råkar ha rätt kön, enligt er. Er religion är skapad av och för ekonomisk medelklass. Ni befinner er i de relativt välbeställdas bubbla och klarar inte av att se utanför den, inte minst för att ni i förväg har bestämt er för hur det ser ut utanför. Er organiserade sexism blir väldigt kännbar för dem som drabbas av den och är en viktig orsak till att både de moderata borgerliga partierna och den mer radikala får fler anhängare.

 38. @Axel Edgren:

  ”Tyvärr. Först kastrerar vi SD och deras kompisar, som är öångt mycket vidrigare. Sedan fokuserar vi på de sämre delarna av islam. Islam är ett mycket mindre hot än högern i Europa. Det finns inget Hitler/Stalin här, eftersom islam i Europa saknar politisk organisering medan högerkräken har en grupp i EU-parlamentet.”

  Du har ju Islam på hjärnan precis lika mycket som folk på Avpixlat har det. Vilken del av ”jag struntar i vilken gud tror på” förstod du inte? Min poäng var att högerpolitisk nationalism är starkare i länder som inte domineras av vita män. Min poäng är att vidskepelse och religion är starkare i länder som inte domineras av vita män. Min poäng är att könsroller är starkare i länder som inte domineras av vita män. Om du kunde något om resten av världens kulturer hade du vetat det här redan.

  Saken är dock den är att du sannolikt inte ens bryr dig om saker som sekularism, demokrati eller kvinnors rättigheter. Vad du bryr dig om är kamp mot fienden. Du påminner mest om förespråkarna av ”världsrevolution” i filmen ”Who Dares Wins” (1982) för precis som du var de besatta vid iden att det var de västerländska demokratierna som skulle bekämpas först. Konversationen kan ses här (1.23.45-1.28.30)

  Din avslutande kommentar är ju perfekt. Kräken har demokratiskt en grupp i parlamentet. Alltså måste vi stärka de länder i världen som har mindre demokrati och avskaffa vår egen, brilliant slutsats. Ett alternativ kunde ju annars vara att göra som Norge förespråkade efter Utoya och öka öppenheten och demokratin, inte stänga den. Svenska media vill tvärtom och varför vette sjutton.

 39. ”Min poäng var att högerpolitisk nationalism är starkare i länder som inte domineras av vita män.”

  Jepp. Men dem länderna är utanför EU och Europa.

  ”Alltså måste vi stärka de länder i världen som har mindre demokrati”

  Fast det har ju aldrig sagt. Mellanöstern är inte med i EU. Din dualistiska syn på allting gör allt väldigt svårt.

  ”Ett alternativ kunde ju annars vara att göra som Norge förespråkade efter Utoya och öka öppenheten och demokratin”

  Det vill säga normalisera det enda parti Breivik tolererade, FrP.

  ”Svenska media vill tvärtom och varför vette sjutton.”

  För femton år sen pratade vi om SD som vi gör om SvP idag. Åsiktskorridoren är breddad, inte avsmalnad.

 40. @Axel Edgren:
  ”För femton år sen pratade vi om SD som vi gör om SvP idag. Åsiktskorridoren är breddad, inte avsmalnad.”
  Det där är ju intressant antagande du har tycker jag. Du upplever alltså att högern går mera åt höger medan jag tycker den går åt vänster. Logiskt sett måste det ju vara så att extremhögern försöker passa in hos folket mera därför att vänstern har tolkningsföreträdet. M.a.o. extremhögern måste dölja deras verkliga agenda mera än extremvänstern p.g.a. påtryckningar från media m.m. För mig är de same shit så att säga, så får man ”pretty please” be om en rymlig mitt tack. Allt har sin plats och det är dags att plocka fram det Svenska ordet lagom igen. Åsiktstskorridorren är ett enda fjuttigt streck i sanden som befinner sig låååångt åt vänster.

 41. @Axel Edgren:

  ”Jepp. Men dem länderna är utanför EU och Europa.”

  Länderna? Vad tror du ett land är för någonting egentligen? En namnskylt på flygplatser? Ett land består av människor och med globalisering såväl som invandring är de ”länderna” definitivt inte utanför EU och Europa på det sätt som du beskriver det. Mängder av svenska medborgare får idag merparten av sin kultur från mellanöstern precis som mängder av svenska medborgare tidigare fått den från amerikansk TV.

  ”Fast det har ju aldrig sagt. Mellanöstern är inte med i EU.”

  Mellanöstern med flera blir givetvis relativt starkare globalt av allting som gör Europa och USA svagare. Det är därför man inte står för sekularism eller demokrati genom att ägna varenda vaken sekund åt att peka ut fel på västvärlden motiverat av flummig kulturraltivism som gör man inte vill/vågar kritisera någon annan för samma fel. Samma sak med vänsterideer om kollektiva identiteter, vilket Håkan Lindgren skrev om idag.
  http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/reaktionar-politik-i-radikal-forpackning_3653258.svd

  ”Din dualistiska syn på allting gör allt väldigt svårt.”

  Kommer från dig som dualistiskt argumenterar för olika standard beroende om saker befinner sig inom Europa eller utanför? Alltså något så inaktuellt som geografiska gränser.

  ”Det vill säga normalisera det enda parti Breivik tolererade, FrP.”

  Ja, precis. Breiviks syfte med sina massmord var ju att tvinga fram repressalier mot FrP och liknande vilket skulle tvinga FrP-folk att bli Breivikare. Inspiration för den taktiken kommer från tyska 70-talsvänsterterrorister typ Baader-Meinhof ligan vars taktik var att tvinga den Tyska regeringen att bli värre tyranner. Norge vägrade att ge Breivik den rädsla och den tyranni han ville ha från regeringen (statsministern lovade tvärtom ökad demokrati). Svenska media däremot ville gå Breiviks ärenden och sprida hans galna världsbild.

  ”För femton år sen pratade vi om SD som vi gör om SvP idag. Åsiktskorridoren är breddad, inte avsmalnad.”

  Givetvis pratar vi så om SvP idag det är ju samma människor! För femton år sedan satt SvP:s medlemmar i SD. Idag blir den sortens medlemmar utkastade av partiet och samma människor sitter nu i SvP. Åsiktskorridoren har alltså inte ändrats nämnvärt. Det är partiet SD som har ändrats (växt och blivit större) till att idag mest ha blivit en blandning av politik som tidigare föreslagits av Kd och Fp. Det var Fp som gav förslag typ obligatoriska språktester för invandrare medan det förra partiet som drog socialkonservativa väljare var Kd.

  Så åsiktskorridoren idag handlar om sånt som brukade komma från de mer extrema delarna av Fp och Kd. Den har alltså inte breddats alls i höger riktning, snarare har den tvärtom flyttats så långt åt vänster att tidigare förslag från Fp skulle vara otänkbara idag medan korridoren hamnat så långt från vänster att förteelser som Researchgruppen och Politism anses rumsrena.

 42. Pingback: Håkan Lindgren om identitet – Den nya vänstern är den gamla högern | Aktivarum

 43. @Erik: ”Det är därför man inte står för sekularism eller demokrati genom att ägna varenda vaken sekund åt att peka ut fel på västvärlden”

  De som säger sig älska väst mest var de som allvarligt sargade USAs anseende och ekonomi genom att prata om civilisationskrig och hur bra det var att invadera Irak.

  ”Samma sak med vänsterideer om kollektiva identiteter”

  Det är ju ingen idé utan ett faktum. ”Västvärlden” till exempel.

  ”Breiviks syfte med sina massmord var ju att tvinga fram repressalier mot FrP och liknande vilket skulle tvinga FrP-folk att bli Breivikare.”

  Fascister och reaktionära kan uppfinna sitt eget martyrskap, oavsett om det finns ett eller ej. Det finns alltid en nivå på Konspirationen.

  ”förteelser som Researchgruppen”

  Du menar hjältarna som avslöjade SD-politikerna som pratade om vapen, inbördeskrig och landsförrädare? Jag förstår att du som vit högerman inte behöver bry dig om sådana saker, men andra är lite försiktigare.

 44. @Axel Edgren:

  ”De som säger sig älska väst mest var de som allvarligt sargade USAs anseende och ekonomi genom att prata om civilisationskrig och hur bra det var att invadera Irak.”

  Du menar den Neokoservativa Bush-högern som fick fritt fram till makten tack vare vänsterns postmoderna daltade med religion och vidskepelse? Felet med att invadera Irak var ju samma fel som du gör, du vill attackera dem du upplever som förtryckare utan en tanke på vem som står näst i tur till makten.

  ”Det är ju ingen idé utan ett faktum. ”Västvärlden” till exempel.”

  Nu resonerar du som dem som påstår ateism är en religion. Västvärlden definieras som de delar som har sekularism, individualism, och universella värderingar dvs avsaknad av kollektiva identiteter med egna värden. Den avsaknaden är i sig ingen egen identitet utan grunden för frivilliga val oberoende av vem man föddes som.

  ”Fascister och reaktionära kan uppfinna sitt eget martyrskap, oavsett om det finns ett eller ej. Det finns alltid en nivå på Konspirationen.”

  Jag har ingen aning vad det där skall betyda. Det besvarar inte vad jag sade att Norge gör rätt och att Sverige gör fel. Som Sverige beter sig i denna fråga kan man tro det var Sverige som var offret men nej det var Norge som var offret, Sverige var den som tog på sig traumat och följande neurotiska beteenden.

  ”Du menar hjältarna som avslöjade SD-politikerna som pratade om vapen, inbördeskrig och landsförrädare? Jag förstår att du som vit högerman inte behöver bry dig om sådana saker, men andra är lite försiktigare.”

  Jag menar AFA:s underrättelsetjänst. AFA är om du missat det en djupt kriminellt belastad och samhällsfientlig organisation. Beträffande avslöjandet av rasistiska politiker (minst en från Fp) så får man ställa det i proportion till amerikanska polisens utredning gällande tusentals oskyldiga vars uppgifter hämtats och lagrats. Här gäller samma regler som vid Polisens REVA-projekt. Det är inte försvarligt att kränka så många oskyldiga för att hitta enstaka skyldiga. Det är precis så polisen i en fasciststat av Stasi-modell beter sig.

  Skitsnack och trollande på internet bryr jag mig givetvis mindre om än riktiga kriminella handlingar som utförs i riktiga världen.

 45. @ Axel

  Läser du någonsin vad du själv skriver? Och om du läser, förstår du det?

  Du har gång efter annan fantiserat om diverse bestialiska avrättningsmetoder, våld och bråd död. Nu talar du om ”hjältarna som avslöjade SD-politikerna som pratade om vapen, inbördeskrig och landsförrädare”. Hur sjutton får du det här att gå ihop?

  Har du över huvud taget koll på vad du hävt ur dig de senaste månaderna?

 46. Alex:
  ”Nej, för att det skulle gynna dem som utgör det för tillfället större hotet, vilket är uppenbart när man läser ordentligt. Gudars skymning.@

  Så du tar tillbaka det du sa? Du sa nämligen:
  ”skulle bara hjälpa alla feta, bleka kristna svin”

  Anser du att hotet kommer från vita kristna? Är det någon skillnad på att säga att hotet kommer från bruna muslimer eller från vita kristna?

 47. @Axel Edgren:
  Intressant är ju att de västländerna du talar så negativt om om är ju dit människor flyr. Aldrig därifrån. Vad säger det dig? Eller rättare sagt vad säger det om dig som människa?

 48. @Ninni:
  ”Här har du texten i dess helhet.”
  Som väntat. Förvrängning och lögner! Jävlar fulspel rent ut sagt.

 49. @PNy:

  Man försöker väldigt hårt att smutskasta Paul Elam just nu. Rätt korkat att försöka med sånt fulspel i internets tidevarv där det är så lätt att visa upp helheten.

 50. Lustigt blir det ju när feminismens notoriska ohederlighet lurar andra feminister, såsom Axel Edgryn; som egentligen borde veta bättre än att ta en feminist på orden utan att gå till källan.

  Bränd var ordet sa Bull.

 51. Så AVfM pratar om att stalka en kvinna som vågar klaga på våldtäktshot, och det förbättrar saker och ting?

  Verkar som att mansrättares huvudsakliga syfte i livet är att göra våldtäkt till ett icke-problem vars fördömare måste hatas, hotas och förföljas. Det är synd att feminister är mycket mindre våldsamma än ideologier med mer män i. Nåväl, hoppas era söner inte kommer in på gymnasiet och att era döttrar blir feminister!

 52. Pingback: Nöjesguiden låter Hej Blekk! låtsasbemöta manlig diskriminering | Genusdebatten

 53. Pingback: 20 Exempel på hur Vänsterekonomerna ger en missvisande bild | Aktivarum