Jens Spendrup vs Mediefeminismen – Vad är Feminism? Svar: REGLER för att passa in i gruppen
avatar

Detta inlägg kan ses som en lathund för förståelse av modern feminism (Med modern feminism menas tredje och fjärde vågen, dvs 1982 och framåt)

Som ni kan läsa i Ulfs inlägg ”Häxjakten på Hr Spendrups” så är mediefeministerna arga igen? Igen? Ja, den här gången är de arga på Jens Spendrups men för inte så länge sedan var det Belinda Olsson som dessa professionella offers ilska riktade sig mot. Nu är det alltså Svenskt Näringslivs Ordförande Jens Spendrups som har haft fräckheten att säga emot den härskande klassens heliga regler.  Vilket föranleder mig att komplettera mitt tidigare svar på frågan: Vad är feminism? Jens Spendrup sade ju han inte visste så jag passar på att presentera argumenten som besvarar den frågan.

Feminism är REGLER (…som Jens Spendrups nu har brutit mot så han måste tryckas ner på golvet)

Heligast av alla regler är den USA-akademiska feminismens idé om ”Patriarkatet”. En helt odefinierad punkt i världens historia där ett mer eller mindre jämställt paradis-förhållande skall ha krossats med våld av den slemme mannen. Tron på detta orättvisa manliga maktövertagande är centralt för nära nog alla former av modern feminism. För att undvika att de onda hemska männen åter krossar jämställdheten måste vi enligt den dominerande feminismen absolut ha orättvisa samhällen där kvinnors åsikt står över mäns.

Patriarkatet som teori innebär kvotering (…av den grupp som har makten, därför måste kvinnor ha makten)

Det är här skon klämmer. Om man är feminist har man i regel en ideologi där man själv kommer att kvotera in ”de sina” överallt Det är med den ideologin naturligt att ta för givet män redan kvoterar in de sina överallt och som feminist försöker man då liksom bara ”balansera” (vilket de bestämt åt sig själva alltid är bra). Att samhällen måste ha orättvisa lagar mot män är såklart olyckligt men enligt feministerna en nödvändighet på grund av all tid män haft på sig att kvotera och förtrycka från nordpolen till sydpolen.

Feminism utgår från att ändamålen helgar medlen (…därför pratar man bara om vad feminismen vill uppnå och inte hur)

Om du frågar en person som kallar sig feminist vad feminism är så blir svaret något i stil med ”åsikten att kvinnor är underordnade män och kampen för att ändra det”. Ett typiskt exempel kan ses på TV4 nyhetsmorgon där de två feministiska journalisterna (en man och en kvinna) halar fram en lapp åt Jens Spendrup som säger att: ”Feminism är en rörelse för kvinnors jämställdhet med män” allt enligt svenska akademins ordlista. Och därmed ser vi ännu ett typiskt kännetecken för feminismen.

Feminismen är en auktoritär hierarki (… feminister har inte egna åsikter, de lär sig vad man skall tycka)

Den röda tråden i feminismen som rörelse är blind auktoritetstro. En kvinna som säger emot en feministisk auktoritet degraderas till antifeminist på två röda. Du FÅR inte ha egna åsikter som feminist och andra personer som inte är feminister får inte säga emot feminister. Eftersom feminismen inte baseras på fakta så blir ALLA frågor rena prestigefrågor som går ut på att så många feminister som möjligt försöker skrika ner motståndet (exempel Blondinbella) genom att bara mekaniskt upprepa samma påståenden..

Ur feministiskt perspektiv är teori = regel (…en feministisk teori är en regel som motiveras politiskt)

För feminister är det som sagt hur många som upprepar samma påstående som är det viktiga. Huruvida dessa påståendens sanning kan styrkas är helt oviktigt. Det här är orsaken feminister blir som galna i media och på twitter varje gång någon säger emot en feministiskt godkänd åsikt. Ilskan (Retoriskt PATOS) och mängden personer som upprepar samma påståenden döljer den totala bristen på giltiga argument i sak. Media agerar glatt medlöpare och pratar om ”kritikstorm” utan att på något sätt reflektera över om det är välgrundad kritik som utgår från sann information.

Feminismens mål är inte könsbalans (…det existerar få exempel på feminister som har stannat när de nått 50%)

En återkommande feministisk taktik är att speciellt välja ut områden där det är låga antal kvinnor och enbart prata om behovet av balans i de områdena. Andra områden kan ha 60-70% kvinnor utan att någon någonsin hört feminister bry sig om könsbalans där. TV4-journalisterna nämner som hastigast att det är 66% kvinnor i högre utbildning. Hörde ni dem klaga på bristen på könsbalans där? Hörde ni dem fundera över om det behövs fler kvinnor som går ut i arbetslivet utan högre utbildning?  Givetvis inte, för feminismen är inte ute efter att stanna vid 50%.

Feministiskt anbefallda resultat är omöjliga att uppnå (…om det skall vara 80% kvinnor överallt var skall männen vara?)

Matematiskt är det av naturliga orsaker en omöjlighet att ha 80% kvinnor på ena halvan av en sfär och sedan magiskt uppnå 50% kvinnor  på den andra halvan. Feminister undgår det här problemet genom APEX FALLACY: Att begränsa diskussionerna till jämförelser av män på toppen av de områden som diskuteras och undvika diskussion av hela området. Enligt denna logik så spelar det ingen roll för feminister hur stor andel kvinnor som exempelvis bygger flygplan. CHEFERNA skall kunna vara 50% även om alla andra grupper inblandade är 90% män. Man får absolut inte säga det saknas kvinnlig kompetens.

Feminister anser att kompetens inte är specifik utan generell och enbart av värde när den har godkänts av en auktoritet.

Här återkommer vi till feminismens auktoritära hierarki. När feminister pratar om kompetens så menar de skolgång. Detta av den enkla anledningen att feminister numera djupt inne inte anser att kvinnor INTE är jämställda med män utan pga klasstillhörighet eller födsel överlägsna män. Ni kan höra den manliga feministiska TV4-journalisten påpeka tjejerna är ”lite smartare” duktig ponke. I stort sett ingenstans i den fysiska världen styrks teorin om kvinnligt överlägsenhet. Men i kvinnodominerade klassrum är det populärt att säga vad som är populärt att höra

Feminismens dominerande åsikt om positioner: Fler kvinnor än män = bra. Fler män än kvinnor = dåligt.

På vanlig svenska kallas ovanstående synsätt för hyckleri och dubbelmoral. I den feministiska tankevärlden heter det dualistiskt tänkande. Så här fungerar dualismens ideologi. Först påstår man en sak, sedan påstår man något annat som förutsätter frånvaron av det första (Exempelvis först vill man ha bort kön, sedan förespråka man fixering på kön). Slutligen hävdar man att bägge påståendena är riktiga och anklagar personer som påpekar detta är ren galenskap för reduktionism (eller annan valfri etikett som låter dålig)

Feminister anser att kvinnor är överlägsna män. (…vilket lätt kan bekräftas av dualismen i deras syn på akademia)

När feminister pratar om högre utbildning så är depositiva till att det är färre män än 50% som går i högskolan (kvinnor är ju så mycket smartare än män) samtidigt är de extremt negativa till att inte fler kvinnor finns på de högsta positionerna i nämnda högskola. Kommer ni ihåg exemplet med flygplanskonstruktion? Att ha många fler kvinnliga chefer i en bransch där de flesta anställda är män DET skulle inte vara problem, där behövs massor av kvinnliga höjdare. Men de klagar högljutt över att högskolan där de flesta studenter är kvinnor har mestadels manliga lärare.

Avslutningsvis om någon inte håller med om min beskrivning av feminism – ÖPPEN UTMANING TILL DEBATT:

Jag debatterar vem som helst via text (inklusive chattprogram) och audio (inklusive telefon) om frågan ”Vad är feminism”? För antagande av debattutmaning svara i kommentarsfältet eller maila på aktivarum@gmail.com observera att frågan som skall debatteras är ”vad ÄR feminism”. Jag har inget intresse av att debattera subjektiva uppfattningar typ ”Vad feminism är för mig”… Om det är så bara ”för dig” så behöver det inte vara sant för andra och då motbevisas inte andras bild av din åsikt heller.

Några länkar av relevans

Blondinbella http://blondinbella.se/2014/02/feminism-uppmuntrar-till-offerroll/

Veckans Affärer http://www.va.se/nyheter/svenskt-naringsliv-kvinnor-saknar-kompetens-607829

Camilla Wagner http://camillawagner.se/2014/02/09/ar-jens-spendrup-radd-for-nyklassicism-ocksa/

Malin Persson http://malinsblogg.piratforlaget.se/2014/02/10/oppet-brev-till-jens-spendrup/

SvD http://www.svd.se/naringsliv/kritiken-mot-jens-spendrup_8981238.svd?sidan=7

DN http://www.dn.se/ekonomi/kritikerstorm-mot-jens-spendrup-efter-feministuttalande/

Aftonbladet http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/efter-kritiken-spendrups-svar-pa-tal_8978312.svd

Aftonbladet (Jens Spendrup sågas från alla håll och kanter) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18336390.ab

Expressen http://www.expressen.se/nyheter/jens-spendrup-fa-kompetenta-kvinnor/

Resume http://www.resume.se/nyheter/media/2014/02/10/svenskt-naringsliv-forsvarar-jens-spendrup/

Kommentarer

Jens Spendrup vs Mediefeminismen – Vad är Feminism? Svar: REGLER för att passa in i gruppen — 32 kommentarer

 1. Finns många paradoxer bland feminister också. En hatar patriarkatet samtidigt som en älskar att hata patriarkatet. En förfasas över att inte fler kallar sig feminister samtidigt som en skattar sig lycklig att inte fler kallar sig feminister (en vill vara underdog). En vill att fler män ska engagera sig i jämställdhetskampen samtidigt som en misstror män som engagerar sig i jämställdhetskampen. En strävar efter att spränga könsgränser samtidigt som en glorifierar kampen och systerskapet. En vägrar bilden av kvinnor som svaga samtidigt som en utmålar kvinnor som offer och särskilt skyddsvärda. En vill att män ska tala om sina känslor samtidigt som en vill att män ska sluta gnälla. En vill att män ska överge sin maskulinitet samtidigt som en ligger med män som behåller sin maskulinitet. En ogillar föreställningen om kunskap som något manligt samtidigt som en ifrågasätter värdet av manlig kunskap. En önskar självförverkligande åt alla samtidigt som en kräver att män ska stiga åt sidan och sänka sina ambitioner i yrkeslivet. En propagerar för individens frihet samtidigt som en jobbar för att inskränka föräldrars frihet. En vill göra upp med viktorianska förhållningssätt till sex och sexualitet samtidigt som en fördömer försäljning av sexuella tjänster. En hatar på moderaternas arbetslinje samtidigt som en delar moderaternas inställning att arbetsviljan borde vara lika brinnande hos alla människor. En vill ha en jämn könsfördelning (50/50) inom samtliga yrkeskårer samtidigt som en drömmer om en arbetsmarknad fri från könsdiskriminering. En vill att kvinnliga egenskaper ska värderas högre samtidigt som en värderar kvinnliga egenskaper lägre. Osv. Vill påpeka att jag delar många av dessa uppfattningar, dvs det som står i första delen av meningarna…

 2. @jaja

  Paradoxer betyder inte att feministisk åsiktshegemoni inte råder i form av inflytelserik mediefeminism och institutionaliserad feminism (genus etc).

  Feminism är elitism och opportunism. Feminism fyller också ett bekräftelsebehov hos personer som ser sig själva som offer och erbjuder därmed något som inte kan matchas med fakta eller logik, vilket tenderar att rendera den här typen av debatter meningslösa.

  För en korrumperande ideologi vars principlöshet bottnar i ett evigt känslomässigt självrättfärdigande är paradoxer både ett faktum och ett signum.

  På botten av det mediala slaskskiktet där den bekräftesökande feministen gladeligen trotsar strömmen i strävan att sticka ut i ett sus av samstämmig likriktning är reglerna både heliga och inte, likt en kuperad kvantkatt fastklämd i ett medialt ekorrhjul.

  Feminismens historiska rötter skulle dock ge ett mer utförligt svar på frågan: Vad är feminism?

 3. Väldigt bra summering.

  Problemet med att man annamar en projicerad bild av ’motståndaren’ genom t.ex kvotering är väldigt tydligt även i diskussionerna kring ’härskartekniker’ där feminister tycks ha annamat dåligt beteende som om det vore en instruktionsbok.

  Den uppenbara attraktionen till auktoritär hierarki är extremt obehaglig. Jag är imponerad av människor som Blondinbella och Belinda Olsson som har mod att stå emot mobbingdrevet de drabbas av. Respekt.

  Tyvärr, på många sätt, är det just den typen av människor som Löwengrip som är lämpade för styrelsearbete, men som får det svårt att komma fram inom hierarkier baserade på lydnad och auktoritetstro (oavsett kön).

  ”(…om det skall vara 80% kvinnor överallt var skall männen vara?)”

  Behöver du ens fråga? Fängelse naturligtvis. För kriminalitet, till skillnad från styrelseposter, är naturligtvis ett resultat av individuella val och biologi och inte struktuuuurer. Annars skulle vi ju behöva kvotera in kvinnor där med för att komma till rätta med samhällets glasgolv och utestängande av kvinnor från även den cognacspimplande och cigarrökande mansklubben.

 4. Pingback: Lövengrip och feministsekten | WTF?

 5. Väldigt bra. Hoppas att någon plockar upp handsken.
  MEN för böveln, börja använda ordet ”att”. När man läser blir frånvaron av ”att” till slut så inträngande att man föreställer sig kolon där ”att” skulle vara.

  Så här:
  I texten står det ”Det här är orsaken feminister blir som galna i media”.
  Jag tycker att det borde stå ”Det här är orsaken TILL ATT feminister blir som galna i media”.
  Men jag läser till slut ”Det här är orsaken: feminister blir som galna i media”

 6. @Olof Hansen:

  Fängelse? Nej och åter nej, det heter ”institution för genusanpassning”.

  ”Fängelse” påminner allt för mycket om 30-tal, Europa, gubbe med mustasch och ”anpassningsanstalter”…

 7. ”Feminister anser att kvinnor är överlägsna män.”

  Pytt. Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser, och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.

 8. ”TV4-journalisterna nämner som hastigast att det är 66% kvinnor i högre utbildning. Hörde ni dem klaga på bristen på könsbalans där?”

  Som om en alltid får mer ekonomisk eller social makt av eftergymnasial utbildning.

 9. @Axel Edgren: ” Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser…”

  Om alla vet det så kan du väl ta och presentera lite belägg för det som ”alla” vet.

  ”och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.”

  Jag tror du har fel. Dessutom bör kvotering definitivt hindra lika duktiga män som de kvinnor som nu tydligen hindras, eftersom de inte kommer att få väljas då kvinnorna i egenskap av sitt kön tydligen har en specialkompetens.

  Och som vanligt. Om företag blir så mycket bättre och mer effektiva av att ha kvinnor i sin styrelse så är det ju konstigt att inga företag har utnyttjat detta och konkurrerat ut sina kvinnoförtryckande konkurrenter. Men alla företag är väl kvinnoförtryckare förstås.

  @Axel Edgren: ”Som om en alltid får mer ekonomisk eller social makt av eftergymnasial utbildning.”

  Nej, men det är nästan alltid en förutsättning. Dvs. du ökar dina möjligheter enormt, även om det inte är en garanti för framgång. Ungefär som att försöka tänka skulle hjälpa många debattörer men det är såklart ingen garanti för att de skriver något smart.

 10. @Chade: ”Om företag blir så mycket bättre och mer effektiva av att ha kvinnor i sin styrelse så är det ju konstigt att inga företag har utnyttjat detta och konkurrerat ut sina kvinnoförtryckande konkurrenter”

  Det är inte så kausaliteten fungerar – Företag som redan drivs mer rationellt och utan choser och gamla kompisgäng med betongarslen kommer naturligt vara mer benägna att variera styrelsen, och attrahera kompetens oavsett. Bara att ha fler kvinnor i företag som redan drivs av slappa hjärnor och tunnelseende hjälper inte, men driver man ett företag klokt och ambitiöst kommer man ha större utbyte och flexibilitet, och den mansdominerade generationen kommer bytas ut av den mer jämställda generationen.

  @Chade: ”Dvs. du ökar dina möjligheter enormt”

  Var inte orolig. Som alla vet vill ju kvinnor innerst inne bara ha läskiga, aggressiva grottmän som tjänar mer än dem och bjuder på allt, så även alla dessa kvinnor som går i högskola kommer ju inte vilja använda sina möjligheter ändå. Wink

 11. @Axel Edgren: Du skriver först ”…och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.”

  För att sen skriva ”Bara att ha fler kvinnor i företag som redan drivs av slappa hjärnor och tunnelseende hjälper inte, men driver man ett företag klokt och ambitiöst kommer man ha större utbyte och flexibilitet, och den mansdominerade generationen kommer bytas ut av den mer jämställda generationen.”

  Hur går det ihop? Om nu fler kvinnor inte hjälper i dåliga bolag så borde väl inte en kvoteringslag hjälpa företag att bli bättre och mer effektiva? Det verkar ju vara något helt annat än könet på de i ledande befattningar som avgör att företag blir framgångsrika, så då verkar det konstigt att ta upp argument om effektivitet m.m. i en kvoteringsdiskussion.

 12. @Chade: ”Hur går det ihop?” Det går ihop på så sätt att kvotering kommer leda till att de män som blir kvar är mer kompetenta, vilket är lite bättre för företagen, men det kommer inte automatiskt leda till att förbättringar sprider sig genom hela organisationen.

  Det var du som försökte ”ställa saker och ting på sin spets” genom att fråga hur det kommer sig att företag inte gör sig själva marknadsledande genom att kvotera i sina egna styrelser.

  …Vilket är precis den sortens simpla, dualistiska argumentation jag förväntade mig.

 13. @Axel Edgren:

  ” Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser, och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet. ”

  Bevis på det tack ! Det duger inte att du påstår att det finns nog med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser för att det skall vara sant. Skulle vilja påstå att skaran av dugliga och intresserade människor till styrelsearbete är ganska begränsad.

  Sedan är det ju rent oförskämt att påstå att enbart kvinnor är kunniga och ambitiösa och män är lata och oambitiösa. Men det kanske är ett utslag av feministisk ”humor” ?
  Personligen har jag jobbat med och jobbar med både dugliga och ambitiösa personer av båda könen.

  ”TV4-journalisterna nämner som hastigast att det är 66% kvinnor i högre utbildning. Hörde ni dem klaga på bristen på könsbalans där?”

  Som om en alltid får mer ekonomisk eller social makt av eftergymnasial utbildning. ”

  Det har väl ingen betydelse om utbildningen ger utdelning i form av ekonomisk eller social makt. Om du överhuvudtaget inte får gå en högre utbildning så är ju möjligheterna till mera makt eller välstånd ännu mindre.

  Dessutom är det ju konstigt att du inte argumenterar för kvoteringar av män till kvinnodominerade sammanhang eftersom du anser att det är vägen till lycka och framgång för Sverige om man kvoterar in kvinnor i alla sammanhang som ger makt.

 14. @Pelle2: ”Sedan är det ju rent oförskämt att påstå att enbart kvinnor är kunniga och ambitiösa och män är lata och oambitiösa.”

  Det är oförskämt att du ens tilltalar mig när du medvetet förställer vad jag skriver som en annan Sverigedemokrat.

  @Pelle2: ”Om du överhuvudtaget inte får gå en högre utbildning så är ju möjligheterna till mera makt eller välstånd ännu mindre.”

  Ta upp det med det fria skolvalet, bristen på studentbostäder och minskningen av antalet högskoleplatser. Feminister gör ingenting för att sänka pojkars betyg.

 15. @Axel Edgren:

  ”Pytt. Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser, och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.”

  Lika dumt som att säga att män, som de är, är lika vackra eller bra på skönhet som kvinnor dvs. utan att män behöver göra något åt saken.

  Om du fattar inte poängen så får du det i klartext: Män är inte lika vackra/bra på skönhet som kvinnor och det finns inte lika många kompetenta kvinnor som det finns män.

 16. @ Axel

  Du kommer med det här påståendet:

  ”Feminister gör ingenting för att sänka pojkars betyg.”

  Haha, kanske inte. Däremot blir flickor mer eller mindre garanterade höga betyg, inte minst genom att hela skolan lagts om för att så exakt som möjligt motsvara svenska medelklassflickors behov.

 17. Alexandra Pascalidou eftersöker debattörer som inte är feminister för något program på radion. Hon söker på sin FB-sida. Kanske vore läge, Erik?

 18. @Rick:

  ”Haha, kanske inte. Däremot blir flickor mer eller mindre garanterade höga betyg, inte minst genom att hela skolan lagts om för att så exakt som möjligt motsvara svenska medelklassflickors behov.”

  Precis, och feminister ser inget problematiskt med detta.

  När det handlar om män eller pojkar så blir det mäns och pojkars eget ansvar att anpassa sig till världen och förväntningarna dvs. tvärtemot till vad som gällde för kvinnor; världen ska anpassa sig till kvinnor.

  Hur kommer det sig att män ska anpassa sig till världen medan världen ska anpassa sig till kvinnor?

  Och hur kommer det sig att kvinnor har råd att göra detta men om en man skulle göra det skulle han bli utskrattad?

  Har du några svar Axel?

 19. @Axel Edgren: Kvinnor med viljan och kunnandet har precis samma möjlighet som män att få plats i en styrelse och kvotering kommer endast hjälpa lata och mindre ambitiösa kvinnor att ta plats. Gissningsvis är det inte män som du beskriver som är med i ”kompisgänget” som kommer få stryka på foten utan män som är outsiders. Resultatet kan alltså bli att styrelser allt mer kommer bestå av ”betongarslen” och inkompetenta kvinnor.

 20. Fråga feminister om de vill kvotera in män som vårdnadshavare så brukar deras kritik mot biologi försvinna med ett nafs. Same as it ever was. Då är män predestinerade olyckor oförmögna att ta hand om sin egen avkomma. Som jag sagt innan; feminismen är skapat av våra könsroller och bejakar dem stenhårt, män ska hjälpa och kvinnor skall hjälpas.

 21. @Axel Edgren:

  Och näringslivet är inte anpassat till mäns behov utan männen är bättre anpassade till näringslivets behov, därav finns det mera män i styrelser och dyl.

 22. @Axel Edgren:
  Direkt citat kopierat från ditt inlägg:
  ” brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet. ”
  Kan erkänna att jag applicerade ditt tänk på män i allmänhet men du skriver explicit att brist på kvotering(till styrelser) hjälper lata och mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.

  Det måste i vilket fall som helst betyda att du anser att ett antal av männen eller alla män som ingår i styrelser är oambitiösa och lata och det är fortfarande oförskämt.

  Är inte förvånad att du jämför med mig en Sverigedemokrat trots att du inte har den minsta aning om min politiska ståndpunkt.Det är ju en typisk feministisk argumentationsteknik att pådyvla motdebattörer en extrempolitisk åsikt i syfte att förminska deras trovärdighet
  Axel:
  ”Om du överhuvudtaget inte får gå en högre utbildning så är ju möjligheterna till mera makt eller välstånd ännu mindre.”

  ”Ta upp det med det fria skolvalet, bristen på studentbostäder och minskningen av antalet högskoleplatser. Feminister gör ingenting för att sänka pojkars betyg.”

  Vad har det fria skolvalet,brist på studentbostäder och minskningen av antalet högskoleplatser att göra med att det är flera kvinnor än män som kommer in på högskolor ? Det var det som var den ursprungliga diskussionen kring kvinnodominansen i högre studier.
  Den delen du valde att besvara var ett svar på ditt försök att tona ner den kvinnliga dominansens betydelse vad gäller högre studier genom att säga att den inte alltid leder till ekonomisk eller social makt..
  Har aldrig påstått att feminister gör något för att sänka pojkars betyg.Det är ju dock så att när kvinnor halkar efter på något område så står genusvetare och tongivande feminister på barrikaderna och efterlyser åtgärder men när t.ex lägre betyg och svårigheter att studera vidare drabbar pojkar och män så pratas det aldrig om speciella satsningar på pojkar och män från feministernas sida. Man pratar hellre om pojkars antipluggkultur.

  Feministerna påstår ju också väldigt ofta att feminismen handlar om att hjälpa både kvinnor och män men jag kan inte påstå att jag någonsin har sett något sådant. Motbevisa mig gärna om du kan.

  Du undvek också att komma med bevis på ditt påstående att ”Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser, och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet. ”

  Jag vet inte att det är så och tror inte att det stämmer men eftersom du säger att ALLA vet så måste du väl ha någon form av bevis?
  Om jag var företagare så skulle jag väl vara bra dum om jag tog in lata och mindre ambitiösa medarbetare på bekostnad av flitiga och ambitiösa diton oavsett position ? Det är klart att man kan göra felrekryteringar men då gör man väl något åt det ?

 23. @Axel Edgren:

  ”Pytt. Alla vet ju att det finns tillräckligt med kvinnor till jämn fördelning i nästan alla styrelser, och att brist på kvotering bara hjälper lata, mindre ambitiösa män till bekostnad för företag och effektivitet.”

  Det där ”vetandet” är det nog si och så med. Alla som gör karriär på popularitet och upprördhet ”vet” såklart en massa saker så länge dessa saker enbart gäller andra och inte dem själva. Aftonbladet exempelvis gapar och skriker om att Jens Spendup har fel åsikter medan de själva är så goda och fina. Men Aftonbladet har MYCKET FÄRRE kvinnor i styrelserna än Spendup.

  http://genusdebatten.se/aftonbladets-styrelsekvinnor-har-ingenting-pa-jens-spendrups-styrelsekvinnor/

  Så det där att de ”vet” det är lätt att hitta kompetenta kvinonr kan man ta med en rejäl nypa salt.

 24. @Erik: Tu quoque – för högermannen som inte orkar argumentera men vet att ad hominem är för uppenbart.

 25. Det är iofs viktigt att visa feminist-idioterna att vi jämställdister är för en öppen debatt men någon måtta på hur mycket trollande man tillåter får det nog vara. Och jag är förvånad över hur många som går på trollet och matar det. På The Spearhead är det ett system där ett inlägg läggs under spoiler efter ett visst antal ”tummen ner”-röster. De som är nyfikna på vad trollet skriver kan klicka och kolla, samtidigt som riktiga inlägg inte försvinner, såsom är fallet när man måste scrolla förbi trollande idiot-inlägg.

 26. Om man ska vara lite mer generös skulle jag väl säga att det är logiskt att feminism jobbar för kvinnor och vinklar saker och ting till kvinnors fördel. Egentligen inget större fel i det, som att PRO kämpar med frågor som rör äldre.

  Det som är det stora problemet att de liksom börjat påsta att feminism är heltäckande och jobbar för både män och kvinnor och är den enda vägen till jämställdhet.

 27. Feminism kämpar inte ens för kvinnor. Ideologin motverkar även kvinnor, inte bara män. Och det är inte ’vinklat’, det är totalt ljug.

 28. Pingback: Genusdebatten

 29. Pingback: Heja BlondinBella! | Häxanmexan