”Vad är jämställdhet?” och denna frågas koppling till den offentliga makten, Skavlan och mitt ”försvar” av SD
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke tar itu med frihet, jämlikhet och syskonskap

Jag fick en del kritik efter mitt inlägg om Skavlans intervju med Jimmie Åkesson. Det fanns de som tyckte att inlägget låg alltför långt utanför bloggens tema, och jag misstänker att SD-aspekten också är en stötesten för en del. Det är långt ifrån första gången jag fått denna typ av kritik. Det är snarare ett regelbundet återkommande tema. Vilket jag måste erkänna förvånar mig en hel del.

Det har nu gått över 2 veckor sedan Skavlanprogrammet skakade om sverige. Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess, bland annat skrev Erik några dagar efter mitt inlägg ett eget inlägg där han tog upp relevansen. Jag tycker dock att saken behöver redas ut lite mer ordentligt, så dags att ta tjuren vid hornen.

Vad är jämställdhet?

Enligt de ordböcker jag hittat det i (det finns inte med i SAOB – Svenska Akademins OrdBok – on-line, och i SAOL – Svenska Akademins OrdLista – ges ingen definition) lyder definitionen (med smärre obetydliga skillnader) så här (från Norstedts svenska ordbok):

jämställd adj. jämställt
som har samma rättigheter och skyldigheter som annan person; särsk. om kvinna i förh. till man 〈jfr jämlik: 1920 blev den svenska kvinnan juridiskt jämställd med mannen

Jag noterar lite surt det finstilta och politiskt korrekta tillägget om ”kvinna i förhållande till man”, men det förändrar inte att själva grunddefinitionen handlar om samma rättigheter och skyldigheter. Det borde ju i sig själv slutgiltigt en gång för alla avgöra striden om ”lika utfall” kontra ”lika rättigheter och skyldigheter”. Vi som förordar lika rättigheter och skyldigheter har rätt per definition, och den jämställdhetspolitik som förs i sverige motverkar, per definition, jämställdhet.

Jag tycker dock att definitionen behöver finslipas lite grann. De som läste min dissektion av ”lika lön för lika arbete” i ”Dolfs floskelskola: Lika lön, lika arbetslös” kanske minns att jag där tog upp nödvändigheten av att man faktiskt definierar ord som kan tyckas självklara, i det fallet ”för”, ”lika”, ”lön” och ”arbete”. Jag tänker inte göra ett sådant nummer här (den som är intresserad kan ju läsa det inlägget), men det står helt klart att vi behöver specificera lite grann vad vi menar med ”rättigheter” och ”skyldigheter”. Så låt oss titta som hastigast på de relevanta delarna (återigen med användning av Norstedts) av dessa begrepps definitioner:

rättighet subst. rättigheten rättigheter
förmån som ngn (naturligen) åtnjuter på grund av viss roll i samhället som människa, medborgare etc.; vanl. stadgad i lag e.d. 〈mots. skyldighet〉
[…] □ äv. allmännare om handlingsfrihet: hon ville ha rättighet att komma och gå som hon ville; man har väl rättighet att prata om vad man vill

och

skyldighet subst. skyldigheten skyldigheter
särsk. ngt som man är skyldig att göra 〈se skyldig 3

Vi lyder och tittar på

skyldig adj. skyldigt
[…] 3 förpliktad på jur. el. moraliska grunder: föräldrar är inte skyldiga att betala sina barns böter

Lika rättigheter och skyldigheter är i hög grad en chimär. En blind har inte samma rätt att köra bil som jag har. Jag har inte heller samma skyldigheter att förvalta samhällets pund vist som t.ex. riksdagsmän har. De flesta rättigheter och skyldigheter är på något vis villkorade. De rättigheter och skyldigheter som fastställs i svensk lag är om inte annat villkorade till att man är svensk medborgare eller befinner sig i sverige.

Det finns dock en rättighet som jag anser skall vara lika för alla och som inte känner några undantag: rätten att själv besluta över sitt eget liv. Och med den följer då naturligt skyldigheten som skall vara lika för alla och inte känna några undantag: skyldigheten att respektera andras rättigheter.

Utvecklar man detta vidare (vilket jag inte tänker göra här och nu) kan man säga att det handlar om ”frihet” och ”ansvar”.

Den ultimata jämställdheten, eller jämlikheten, är i mina ögon just samma grundläggande frihet och samma ansvar. Det är det som engagerar mig. Att jag har hamnat i just jämställdhetsdebatten är först och främst en effekt av att jämställdhet, feminism och genus genomsyrar politiken på alla plan. Det finns andra områden som jag tycker är nog så viktiga, t.ex. miljöpolitiken, integritetsfrågor, invandringen och så vidare, men just jämställdhetspolitiken är den övergripande frågan som hotar vår frihet inom alla områden, och har därför blivit den naturliga arenan för mig att verka inom. Det är helt enkelt där det största slaget förs. Jämställdhet är dock inget självändamål. Frihet och ansvar är. Utan frihet och ansvar, ingen jämställdhet. Och den så kallade jämställdheten är det som idag hotar vår frihet och vårt ansvar. Ergo sum.

Den offentliga makten

I regeringsformen kapitel 1 står bland annat:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
[…] 8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Därutöver fastslås i Förvaltningslag (1986:223) 4 och 5 §§ myndigheternas serviceskyldigheter. Notera att ”allas likhet inför lagen”, ”saklighet” och ”opartiskhet” inte enbart gäller myndigheter, utan även gäller andra som utför någon form av förvaltningsuppgifter. Bilbesiktningar utförs till exempel av privata företag, men uppgifterna de utför är att betrakta som myndighetsutövning, och de har därmed samma skyldigheter som en reguljär myndighet.

Enligt Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst:

2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235).

Den som inte har några större problem att lägga ihop 2 och 2 och få 4 (dvs. de flesta som inte är feminister) anar nog vart jag är på väg. De flesta varven i Skavlans snara har lindats.

I SVT:s Sändningstillstånd 2014 – 2019 står:

Hur sändningsrätten ska utövas

13 §
Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.
[…] 16 §
SVT ska ta hänsyn till tv:s särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.

Vi är alltså enligt lag skyldiga att betala tv-licens till Radiotjänst i Kiruna AB, ett dotterbolag till SVT, som själva motiverar sina beskyddaravgifter såhär:

Bakgrunden till finansieringssystemet är att våra folkvalda politiker tycker att det är viktigt att vi i Sverige har oberoende radio och tv. Oberoendet får vi genom att SVT, Sveriges Radio och UR finansieras genom en avgift och inte genom exempelvis skatten.

Fuck me slowly up shit creek! Enligt min mening gör sig Radiotjänst skyldiga till falsk marknadsföring och bedrägeri, och SVT trolöshet mot huvudman, eller något åt det hållet. Men det är bara början på eländet. Det finns säkert någon paragrafryttare till lagvrängare någonstans som tänker skriva mig på näsan om detta, men jag hävdar att Radiotjänst och SVT i allt väsentligt är myndigheter och därmed faller under den lagstiftning som också gäller för sådana.

Skavlan och mitt ”försvar” av SD

Saken med Skavlan är inte så mycket att Skavlan gjorde en skitintervju, utan att intervjun är tydligt symptomatisk för hur SVT (inte) utför sitt uppdrag. Hade det inte varit något annat än ett enskilt övertramp hade ingen brytt sig, allra minst jag, och det hela hade ganska omedelbart fallit i glömska utan att någon bekymrat sig mer.

SD:s valfilm

Jag vill i det här sammanhanget påpeka att jag har inget som helst intresse av att försvara SD, det finns en anledning till att jag satt ”försvar” inom citationstecken. Jag ser till exempel den minst sagt bedrövliga valfilmen med muslimer och barnvagnar som Skavlan tog upp som högst besvärande för SD, och vill man nu ställa Åkesson mot väggen, vilket Skavlan uppenbarligen ville, så hade han kunnat följa upp med en mer genomgående diskussion om denna valfilm. Den var precis lika vidrig som den valfilm sossarna i början av åttiotalet körde på biograferna (på den tiden när det inte förekom reklam i tv), där man framställde ett borgerligt sverige på ett ganska liknande sätt.

De inre stridigheterna med rena utrensningar som pågår inom partiet för närvarande … behöver jag verkligen säga vad jag anser om det? Det om något för tanken till totalitära regimer, skit samma om de sen är bruna eller röda. (Jag röstade för övrigt på Liberala partiet i höstens riksdagsval, och har med det ganska fåtal gånger jag röstat utöver det lyckats få med blankröst, moderaterna, miljöpartiet, piratpartiet, ett lokalparti, VPK och SD bland partierna jag röstat på, de 3 sista har dock aldrig fått någon riksdagsröst av mig, och SD är nu genom sin utrensningspolitik i full fart med att förverka alla möjligheter till att få någon framtida röst från mig.)

Jag försvarar inte SD, jag försvarar vår yttrande- och åsiktsfrihet. Det är inte mitt fel att public service särbehandlar SD på ett vedervärdigt sätt. För är det någon som på allvar vill påstå att SD behandlas på lika villkor som övriga partier? Jag är ledsen om jag trampar någon på tårna, men den som hävdar det är antingen korkad eller djupt oärlig.

Är det någon, förutom Maria Sveland i Hatet som skulle få för sig att påstå att media lyfter SD och motarbetar Fi? Jag finner det förunderligt att Fi som inte ens lyckades kvala in till dårhuset (a.k.a. riksdagen) ändå oemotsagda tycks diktera villkoren i media långt mer än vad något annat parti lyckas med, än mindre SD. Den med ett intakt minne kan erinra sig hur förra årets Almedalsvecka mer eller mindre gick i Fi:s tecken.

Om jag förstår det hela rätt är ministerstyre förbjudet i sverige enligt regeringsformen kapitel 12:

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

Det var bland annat detta som var anledningen till att det blev uppståndelse i februari 2011 när Assanges advokater gick till attack mot Reinfeldt efter att han varit lösmynt. Som statsminister fick Reinfeldt inte uttala sig i ett enskilt ärende på det vis som han gjorde.

Löfven hos Skavlan

Åter Skavlan, notera att Skavlan inleder med att presentera statsminister Löfven. En liten bagatellartad teknikalitet kan tyckas. Men, det är en ganska viktig punkt. Det har betydelse huruvida Löfven uttalar sig som privatperson, som partiledare för S eller som statsminister. Det är tre olika roller, för vilka olika regler och lagar gäller. Löfven har givetvis rätt att hysa vilken åsikt han vill som privatperson, och också att som privatperson ge uttryck för den. Han har också vidare uttrycksmöjligheter som partiledare för S än vad han har som statsminister. Att han sitter, i egenskap av statsminister (för det var så som Skavlan presenterade honom) och förtalar ett annat parti är däremot enligt mig liktydigt med ministerstyre och i sig straffbart.

Granskning sverige nagelfar Skavlanintervjun

Skavlan är som programledare, och som jag argumenterat för ovan, själv en myndighetsutövare, och är därmed bunden av de regler och förordningar jag redan citerat. Bland annat saklighet. Granskning sverige hävdar att man ljög för Åkesson och att det förekom fulspel av magnitud när man gjorde intervjun. Jag kan inte gå i god för att Granskning sveriges uppgifter är korrekta, men jag håller dem för ganska troliga. Jag litar i alla fall mer på Granskning sverige än på public service. Om en bråkdel av anklagelserna är sanna är det i sig en anledning till att raka Skavlan och SVT:s ledning över glödande kol.

Granskning sverige talar med Jerzy Sarnecki

Jag skall bara ta upp en av punkterna min uppmärksamhet fästes på av Granskning sverige. I intervjun påstår Skavlan, under det att han konsulterar sina anteckningar, att en EU-jurist kallade en känd akademiker för ”judesvin”. Men vad juristen ifråga faktiskt kallade Sarnecki verkar ha varit ”krokig judegubbe”. Väl bemärk att Sarnecki själv i tv-programmet ”Min sanning” redogjort för att han har judebakgrund. Aftonslasket påstår dessutom att juristen kallade Sarnecki för ”sorgligt svin” och ”smutsig polack”. Om det skulle vara vid samma tillfälle eller vid skilda tillfällen framgår inte, och jag har inte heller verifierat (eller ens försökt verifiera) om det verkligen är sant. Vad jag däremot anser verifierat och sant är att Sarnecki kallats för krokig judegubbe. Nu skall man notera att den som gjort sig skyldig till dessa uttalanden har studerat juridik under just Sarnecki, så fasiken vet vad det är för ont blod mellan dessa två, eller vad den övergripande kontexten är. Men … vilket är själva poängen här … Skavlans påstående om ”judesvin” är falskt. Det är en avsevärd skillnad mellan att säga 1) ”krokig ljudegubbe” och 2) ”sorgligt svin”, särskilt om de bägge uttalandena är åtskilda, och att säga ”judesvin”. Vilket förstås Skavlan är fullt medveten om. Med tanke på att Skavlan, till skillnad från mig, inte bara har betalt, utan har mycket bra betalt, för sitt ”journalistiska” arbete, och dessutom har en hel stab till sitt förfogande för sitt granskningsarbete så är ta mig fan det minsta man kan begära av honom att han citerar korrekt.

Konsekvenser

Som jag redan visat ingår det i avtalet som ligger till grund för SVT:s sändningsrätt att ”SVT ska ta hänsyn till tv:s särskilda genomslagskraft”. Skavlan på bästa sändningstid fredag kväll, det är så jävla mycket genomslagskraft som jag tror det går att få. Vilket väl reaktionerna på programmet ger ganska bra belägg för, även om effekten inte blev riktigt vad man tänkt sig från SVT:s håll.

Skavlan-intervjun med Jimmie Åkesson sändes fredagen den 27 mars. Redan på måndagen den 30 mars var rasistiska nämndemän en stor nyhet. Häxpressen i samarbete med researchgruppen hävdar att de granskat 6000 personer från alla partier som valts till nämndemän. Researchgruppen är högst kontroversiell för sina metoder. Detta är alltså samma Researchgruppen som jämför sig själva med stasi, tycker att våld är roligt och skryter med sin övervakning av oliktänkande.

researchgruppen

Jag ser flera problem här. Researchgruppen i sig har en klar och tydlig politisk agenda och är så långt ifrån neutral som man kan vara. Vi kan således inte utgå från att vi får en objektiv och korrekt skildring genom Researchgruppens material. Researchgruppen ägnar sig åt vad i det närmaste är att betrakta som illegal avlyssning. Det sagda av nämndemännen är inte sagt av dem i egenskap av nämndemän, det är sagt som privatpersoner i en anonym kontext (till skillnad från när Löfven uttalar sig som statsminister i Skavlan). Så länge man inte påvisar att deras privata åsikter om invandring inverkar på hur de agerar som nämndemän torde det sakna betydelse. Sist men inte minst, har vi någon som helst kvalitetskontroll på uppgifterna vi fått från Researchgruppen? Kan den hacka fram användaruppgifter ligger inte tanken så långt bort att de också kan ägna sig åt identitetskapningar och själva posta kommentarer i åsiktsmotståndares namn som de sedan använder i smutskastningssyfte.

Det torde också säga sig självt att invandringskritiska eller främlingsfientliga åsikter inte är något som är förbehållet sverigedemokrater. Det har växt fram ett ganska utbrett misstroende mot invandringspolitiken och åsikter likt de som nämndemännen påstås stå för hörs ganska ofta från alla läger. Så … om nu Researchgruppen har botaniserat på just Avpixlat och andra SD-vänliga sajter är det kanske inte så konstigt om man får just SD-fiskar i nätet. Men sätt upp lite dolda mikrofoner på t.ex. socialdemokratiska möten, så är jag ganska övertygad om att vi kommer att få se liknande åsikter komma till uttryck där.

Politiskt tillsatta nämndemän är ett kapitel för sig, men ska vi nu gå lös på sverigedemorater som sitter som nämndemän på grund av deras åsikter gällande invandring får vi också börja granska övriga partier, och andra kontroversiella frågor.

Vad sägs till exempel om följande nämdeman från Gotland?

Skulle du känna dig trygg med denna nämndeman om du vore oskyldigt anklagad för våldtäkt?

Skulle du känna dig trygg med denna nämndeman om du vore oskyldigt anklagad för våldtäkt?

Eller, vad sägs om den här gullungen:


Varför är hon av intresse? Jo, @Sweden är ett officiellt twitterkonto för sverige. Kontot innehas av Svenska institutet, en statlig myndighet, som därmed har neutralitetskrav och saklighetskrav på sig. Något man brutit grovt mot redan tidigare då denna myndighet på sajten visitsweden.com hävdat att den moderne svenske mannen är feminist. En statlig myndighet sitter alltså och uttalar sig om mina ideologiska preferenser och ställningstagande. Enligt mig anledning nog att återinföra skarprättaren.

Denna DJ Amina tycks ha ett särskilt gott öga till sverigedemokrater:

Hon sitter alltså och twittrar på ett officiellt konto för sverige, och säger då saker som:


Ni vet det där med myndighetsutövning … och yttrandefriheten som är menad att vara en del av vår grundlag:

Hon sitter och blockar dem som inte har åsikter som stämmer överens med hennes egna. Vad sysslar hon med när hon inte twittrar ut sin smörja som representant för sverige?

Jupp, hon är nämdeman. Och twittrar ut följande från sverigekontot:


Verkar det oförargligt? Tja, detta är alltså hennes ”favorite politics gif”:
åkesson med hakkors

Jag försvarar inte sverigedemokraterna, jag försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter och kräver likhet inför lagen och korrekt myndighetsutövning. Behövs det verkligen? Ja, döm själv genom att läsa detta inlägg.

Gick inte så bra? Nä, här är förklaringen, enligt ett mejl jag fick:

Jag är avstängd med omedelbar verkan för ev tolkning av det jag skrivit som ”hets mot folkgrupp” =} Fast ansv utgivare på VK var chysst och skickade en fil med ALLA mina inlägg jag skrivit. Så det var ju snällt!

Tack vare filen med ALLA inläggen har du ändå en chans att läsa inlägget Efter "Hijab"uppropet kommer "Hijab ger oss frihet"uppropet | hexanmexan som ledde till att kontot stängdes.

Och inläggsförfattarens redogörelse för vad som hände: Lagen HMF och dess användning i och av media | hexanmexan.

Jag försvarar inte sverigedemokraterna, jag försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter och kräver likhet inför lagen och korrekt myndighetsutövning.

BASTA!

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

”Vad är jämställdhet?” och denna frågas koppling till den offentliga makten, Skavlan och mitt ”försvar” av SD — 43 kommentarer

 1. En dag skall jag se hela den här filmen. Nöjer mig med det mest kända citatet/dialogen:
  https://www.youtube.com/watch?v=PDBiLT3LASk


  Alice More: Arrest him!
  More: Why, what has he done?
  Margaret More: He’s bad!
  More: There is no law against that.
  Will Roper: There is! God’s law!
  More: Then God can arrest him.
  Alice: While you talk, he’s gone!
  More: And go he should, if he was the Devil himself, until he broke the law!
  Roper: So now you’d give the Devil benefit of law!
  More: Yes. What would you do? Cut a great road through the law to get after the Devil?
  Roper: I’d cut down every law in England to do that!
  More: Oh? And when the last law was down, and the Devil turned ’round on you, where would you hide, Roper, the laws all being flat? This country’s planted thick with laws from coast to coast– man’s laws, not God’s– and if you cut them down—and you’re just the man to do it—do you really think you could stand upright in the winds that would blow then? Yes, I’d give the Devil benefit of law, for my own safety’s sake.

  (För den som ser SD som djävulen, kan man säga att decembersveket är ett steg i att platta till alla lagar, även de som skyddar mot SD.)

 2. Klart och tydligt resonemang. Det är faktiskt svenska media som gjort SD till ett demokratins lackmustest. Många människor om annars inte skulle känna något positivt för SD blir nu tvungna att av rent moraliska skäl ta det partiet i försvar.

 3. Tja, SD är väl det enda riksdagspartiet som inte är öppet feministiskt. Det borde väl vara nog för att allt som berör detta parti ska vara av intresse för denna site?

  Vad gäller de juridiska resonomangen i denna post är jag frestad att som gammal jur.kand gå in med en del kritik. Men jag avstår, för det är väl uppenbart att skribenten utalar sig om hur han tycker att lagstiftningen borde tolkas, snarare än hur verkligheten ser ut. Alla har rätt att drömma……

 4. @Maja Skellhell: Tyvärr har väl de flesta slutat läsa innan de kommit så långt. Jag måste lära mig att skriva kortare.

  @Kristian: Fick du mig nyfiken på den också. Måste helt klart checka upp den.

  @Rick: Ja, jag gillar det inte. Jag dör en bit varje gång jag tvingas ta någon politiker (oavsett parti) i försvar.

 5. @utlandssvensk:
  Be my guest. Fläska på med kritiken bara. Jag är inte jurist, så jag utgår från att vem som helst med en juridisk utbildning kan mala ner min argumentation och att den läcker som ett såll. Men det betyder inte att jag har fel i sak. Hade jag varit juridiskt bildat hade mina argument kanske varit lite annorlunda, men jag hade vidhållit samma grundinställning. Min utgångspunkt är, när allt kommer omkring, inte lagens bokstav, utan lagens anda. Eller rättare sagt vad lagens anda borde vara.
  Att det behövs experter för att tolka lagen är i sig självt ett demokratiproblem. När allt kommer omkring är vi skyldiga att känna lagen. Så om det krävs av oss att vi skall ha en jur. kand., då har systemet redan fallerat.
  Men det sagt, jag är intresserad av din kritik.

 6. @Maja Skellhell:

  Maja, din blogg var väldigt uppskattad och det är tur att du hittat en annan kanal för den! Kan bjuda på tårtbit och kaffe på Stigs som plåster på såren efter att VK lagt sig så platt om du är sugen Wink

 7. ”Min utgångspunkt är, när allt kommer omkring, inte lagens bokstav, utan lagens anda. Eller rättare sagt vad lagens anda borde vara”

  Jo visst, så kan man se saken och från det perspektivet håller jag i stort med dig.

  Dock är det tyvärr så att svensk lagstiftning och praktiskt rättstillämpning ofta ligger mycket långt i från vad man brukar kalla det allmänna rättsmedvetandet, dvs. vad mannen på gatan ser som rätt och fel.

  Jag har t.ex ofta försökt att förklara delar av svensk skattelagstiftning i samband med utlandsflytt men nästan samtliga vägrar helt enkelt att tro på hur verkligheten ser ut, pga. att det ligger så långt ifrån vad de upplever som rimligt. Många behåller denna inställning hela vägen till fällande dom…..

  Vad gäller resonomanget här är problemet främst din syn på vad som är en myndighet och vilka regler dessa lyder under. Det är på alla sätt rimligt att anta att en organisation som SVT, som är helt beroende av staten för sin överlevnad, borde fungera som en myndighet. Så är dock inte fallet, utan det är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse. Detta innebär att de regler som gäller för myndigheter inte påverkar SVT.

  Svenska politiker har under en lång tid satt i system att skapa eller finansiera olika typer av verksamheter som de bedömmer som önskvärda och som rimligen borde vara myndigheter men där det ger en helt annan ”flexibilitet” om de inte omfattas av det sedvanliga regelverket. Förutom SVT är stiftelsen Expo ett utmärkt exempel på detta.

  I de flesta andra länder finns spärrlagstiftning mot detta och oftast en konstitutionsdomstol som upprätthåller kontroll. Detta saknas i Sverige.

 8. @utlandssvensk:
  Jo, jag är fullt medveten om att min tolkning av tillämpningen av lagstiftningen med avseende på myndigheter vilar på skakig grund. Jag menar dock att jag har rätt i sak. Att jag det sen finns kryphål som jag inte lyckas täppa till för att jag inte är jurist … tja, livet är fullt av besvikelser.

 9. @utlandssvensk:
  Nja. Om man har ett privat organ som utövar myndighet så ska det organet också följa regler för myndighetsutövande vid utövandet av myndigheten och samma sak vid offentlig förvaltning.
  Däremot kan ansvaret variera.
  Men så måste det ju också vara, annars kunde ju staten anlita Polis AB som fick tortera fram erkännanden så att staten gick fri.

  Många offentliga uppgifter utförs av privata organ. Efter 24 års privatiseringsiver är ju Sverige dessutom extremt på den punkten.

 10. @Dolf,

  Om man orkar grotta ner sig i svensk juridik finns det närmast oändliga möjligheter att bli besviken, för att inte tala om arg och rädd.

  Ni som skriver här bör t.ex ta er en titt på HMF lagstiftningen. Den gängse uppfattningen om vad denna innebär och hur verkligheten ser ut skiljer sig väldigt kraftigt åt. Rent allmänt kan man säga att nästan alla former av kritik mot nästan alla grupper, förutom vita män, är olaglig. Detta gäller dessutom oberoende av huruvida kritiken är sann eller inte.

  Men under många år har man inte varit så aktiv med att väcka åtal. Detta lär dock ändras inom kort, när man nu sätter upp flera nya enheter som ska syssla med just detta. Att siter som denna kommer att hamna under luppen kan man nog räkna med. Var försiktiga!

 11. @ MJ,

  Jaha, vill du göra gällande att SVT lyder, helt eller delvis, under förvaltningslagen?

  Staten kan utan problem, direkt eller indirekt, finansiera AB Polis som kan driva sin verksamhet som vilket privat bolag som helst. Uppenbarligen har de ingen rätt att tortera men poängen är att man helt kommer runt de krav om t.ex öppenhet och likabehandling som gäller för myndigheter. Stiftelsen Expo, som jag nämnde ovan, är ett utmärkt exempel på detta.

 12. @ Utlandssvensk
  @ Dolf

  Antagligen har du rätt, Utlandssvensk, att lagen tillåter ett ingripande mot de flesta åsikter i vissa brännande frågor. Jag misstänker att Dolf som ansvarig utgivare för GD ligger pyrt till. Vi får skicka en tårta med en gömd fil till honom när han sitter bakom lås och bom. Grin

  Allvarligt talat skulle Sverige må bra av att man äntligen slutade tala om media om den tredje statsmakten. Det ska nämligen vara den fjärde. Den tredje statsmakten är den dömande. I Sverige har man blandat ihop den verkställande och den dömande makten, dvs. man ser domstolarna som regeringens förlängda arma. Det gör f.ö. också Vladimir Putin i Ryssland och Viktor Orbán i Ungern.

 13. @Rick: Är det verkligen så? Det låter som att du resonerar utifrån ett amerikanskt perspektiv. Därborta har de tre ”makter”. Den lagstiftande (Kongressen), den exekutiva (Presidenten) och den dömande (Domstolen).

  I Sverige har vi väl ingen exekutiv makt? Vår riksdag är en sammanslagning av kongress och president. Eller har jag fel?

 14. @ Johan

  Nix, det är Montesquieus teori, dvs. makten delas in i lagstiftande, verkställande och dömande. Det är centralt att hålla dem åtskilda, för maktbalansens skull. I Sverige har man dock slagit ihop verkställande och dömande makt.

 15. Grundlagarna i Sverige var från 1809 till 1974 i högsta grad baserade på just den klassiska maktdelningsläran.

  Lagstiftningen efter 1974 kan bäst beskrivas som en absolut representativ demokrati, dvs. har man 50.1% i riksdagen kan man införa vad som helst, i princip på en gång. Detta framställs som något väldigt positivt i Sverige men anses mycket farligt och olämpligt i övriga västvärlden.

  Det är i grunden denna lagstiftning som har gjort det möjligt att så snabbt införa så pass radikala samhällsförändringar, med minimal förankring hos befolkningen, som vi har sett i Sverige sen 70-talet.

  Att domstolarna ska stå fria från politisk inverkan är t.ex en absolut grundsten i de flesta västländer, samtidigt som man i Sverige på ett helt makalöst sätt har politiserat dessa.

 16. @Utlandssvensk:
  Jodå, jag är på kant med lagstiftningen i många fall (inklusive sådana trivialiteter som zebra-lagen som jag avskyr, jag har ofta dueller med bilister vid övergångsställen eftersom jag mer eller mindre konsekvent vägrar gå ut framför en bil).
  Jag har kritiserat HMF-lagen vid ett flertal tillfällen, inte minst i samband med min polisanmälan av Romson (Åsa Romson polisanmäld | Genusdebatten, Åsa Romson polisanmäld – Statusrapport | Genusdebatten och Nån mer än jag som vill dra Romson ochSkarhed inför EU-domstol? | Genusdebatten), och jag har gett utkast till lagtext beträffande falsk tillvitelse i Quicka kwastar sopar slarvigt | Genusdebatten och kommit med förslag till abortlagstiftning i Olika kön, olika lag: Den heliga abortens oundvikliga asymmetri – Den slutgiltiga lösningen | Genusdebatten. Tror jag har skrivit om mycket annat också som har direkt bäring på lagstiftning (t.ex. Ursäkta, knullar fröken? | Genusdebatten) och mer lär komma i framtiden, jag har inlägg på min ”att skriva”-lista om bland annat diskriminering och yttrandefrihet där jag från ett sunt lekmannaperspektiv ”läser lagen” för lagstiftare (om jag får uttrycka mig så).
  Jag har också en hel del svidande kritik vad gäller vår ”demokrati” som jag anser vara helt förkastligt uppbyggd och i det närmaste är att betrakta som ett avancerat bedrägeri.
  Så är du intresserad av lite fräscha och kontroversiella synpunkter med bäring på lagstiftning, fortsätt läsa mina inlägg. Det har varit dåligt med analyserande och teoretiserande inlägg från mig ett bra tag, men det skall förhoppningsvis bli ändring på det. ”Systeminläggen” är de som egentligen ligger mig varmast om hjärtat.

 17. @Dolf,

  Det låter kanon! Ser fram emot fler ”systeminlägg”!

  Jag lämnade Sverige för 20 år sen och tyckte redan då att det var ett ganska tokigt land. Nu ser jag det som fullskaligt galet och tror inte att det är många år kvar innan hela bygget faller samman. Men det är ju kul att debattera lite kring varför och hur.

 18. @ Utlandssvensk

  En annan omständighet jag finner mycket märklig i det svenska politiska systemet är att personval har så liten betydelse. Det här leder till osjälvständiga riksdagsledamöter. Varje ledamot vet att den egna platsen är hotad ifall partiets krav inte åtlyds till punkt och pricka. Väljarna har inget att säga om den saken. I de flesta västeuropeiska länder är inslaget av personval större, dvs. väljarna kan faktiskt säga sitt om exakt vem man vill se i parlamentet (utan att för de skull ha ett anglosaxiskt system).

 19. @Rick,

  Jo, riksdagsledamöterna har reducerats till fullständig menlösa knapptryckare. Det är sorgligt att skåda och ännu värre är det att befolkningen knappt reagerar.

  Min egen uppfattning är att det schweiziska systemet med bindande folkomröstningar är helt överlägset.

 20. @MJ, @Utlandssvensk:
  Det är ju faktiskt vad som står i lagen, att även privata aktörer som utför uppdrag av myndighetskaraktär omfattas av dessa lagar. De allt annat än finmaskiga hålen (man kan väl utan större problem köra en stridsvagn genom dem) är att nyckelbegrepp verkar vara ganska dåligt definierade, man talar om ”förvaltningsmyndighet”, men är det skillnad på ”förvaltningsmyndigheter” och andra myndigheter? Vad räknar man som ”förvaltning”? Osv. Jag får väl erkänna att jag inte ser SVT som ”förvaltning”, även om jag, baserat på vad jag skrivit i inlägget, faktiskt anser att deras verksamhet skall bedömas på samma basis som myndigheter.
  Jag förbigick också mycket av problemen med begränsningar och skyldigheter som ministrar, regeringsföreträdare och riksdagsmän har. Det verkade vara minst sagt snårigt och allt annat än tydligt och klart vad lagtexterna faktiskt föreskriver där. Min åsikt om hur lagtexten borde tolkas (eller vara utformad) framgår väl av inlägget.

 21. @Rick, @Utlandssvensk:
  Det finns en anledning till att det är jag som ”äger” GD. Dels att det främst är jag som skrivit inläggen som är farliga, dels att jag inte har någon familj jag behöver bekymra mig över. Jag räknar kallblodigt med att risken finns, om inte överhängande så inte heller obefintlig, att jag slutar mina dagar som politisk fånge i ett fängelse eller tvångsintagen på en psykiatrisk institution enligt klassisk öststatsmodell.

 22. @Rick, @Utlandssvensk:
  I mitt allra första inlägg på GD skrev jag:

  Jag har ett tungt inlägg, som inte heller hör hemma här, på gång på annan plats (läs ”Ninnis blogg”) så det blir en mjukstart och inte så mycket från mig på den närmaste tiden, jag börjar lite löst med att den kommande veckan här återpublicera relevanta inlägg jag gjort hos Ninni för de läsare som inte läst dem tidigare. Sen får vi se om jag kan gå lite bärsärkagång så att takputsen yr i den genusitiska maktens korridorer.

  Det där tunga inlägget blev aldrig skrivet. Kanske dags nu, det innehåller en idé till ett parti, PIK(A) som inom nuvarande ramar har till avsikt att kringgå 4%-spärren och främja personval.

 23. @ Dolf,

  Det sätt som staten agerade mot Dan Park borde väl få alla att inse att att Sverige nu är ett land som endast kan kallas totalitärt. Att man stormar konstgallerier med tungt beväpnad polis och sen bränner!!! konstverken, samt fäller inte bara konstnären utan även galleristen i domstol är väl helt unikt i Västeuropa efter 1945.

  Nu är Park främst kritisk mot invandring och mångkultur, vilket möjligen är den heligaste av heliga kor i Sverige. Men feminismen ligger inte långt efter och det är nog endast en fråga om (kort!) tid innan de första åtalen kommer mot ”kvinnohatare”.

 24. @Utlandssvensk:
  Både jag och andra skribenter på GD har vid ett flertal tillfällen kritiserat nordiska ministerrådets förslag på lagstiftning mot anti-feminism, och åtminstone jag har tagit upp lagförslaget på samma tema som valsat runt i EU-instanser (ett lagförslag som jag tror kommer dö ganska fridfullt, men det är otäckt ändå). Inlägg där jag berört dessa är Stöd min nya kampanj: Sy ihop fittan | Genusdebatten, Därför stöder jag Inte Chavez Perez | Genusdebatten och Så var det dags: företagare lämnar sverige och Fi vill förbjuda politiskt motstånd | Genusdebatten.
  Ninni tog också upp det i Den feministiska fascismens kartläggare justerar verkligheten | Genusdebatten, och jag vet att det finns flera inlägg från de andra, men har inte koll på vad de heter.

 25. @ Dolf,

  Jag hittade hit bara för några dagar sen, så jag är tyvärr inte medveten om vad som har skrivits här tidigare. Det förefaller ju ha varit en hel del!

  Möjligen har ni redan i detalj debatterat problemen med inskränkningar i yttrandefriheten i Sverige och om så är fallet kan du bara bortse från mina kommentarer på ämnet.

  Nu ger jag mig men kommer att hålla ett öga på denna site framöver men jag ska försöka att hålla mig till ämnet lite bättre i framtida debatter.

 26. @Utlandssvensk: Jag förstår det, därför som jag gav så mycket länkar till gamla inlägg. Nu är det ju bara mina inlägg (med ett undantag) för jag har ju inte de andras inlägg katalogiserade i huvudet. Jag är den minst rumsrena av oss här, så gå inte i taket över mina sarkasmer och ironier. De andra har en städad ton.
  Den ursprungliga kärnan i GD är Erik (som var initiativtagare till bloggen), Ninni och UlfT. De är alla skarpa analytiker. Ninni granskar systematiskt genusidiotin och feminismen utifrån deras egna premisser, och UlfT är otrolig på att gräva fram fakta och undersökningar.
  Senare tillskott är skarpa knivar de också, Dick Wase har bl.a. skrivit en fet volym om sexualhistoria som används/använts på universitet och högskola, Rick är en fena på historia och Kollen och Teo är vassa de med. Politiskt är vi väl spridda över hela skalan, fast vi alla är kritiska till dagens jämställdhetspolitik.

 27. ” så gå inte i taket över mina sarkasmer och ironier.”

  Ingen fara alls! Enbart uppfriskande att se systemkritiker som vågar ta ut svängarna lite!

  Stå på dig!

 28. Den här diskussionen har, inte minst tack vare Utlandssvensks kommentarer väckt hos mig en tanke, som kanske kunde spinnas vidare på.

  Tänk om vi kunde summera de moderna Sveriges juridisk-politiska utveckling ungefär så här: I samband med 1974 års grundlag föreställde man sig att det svenska samhället är tillräckligt rationellt för att kunna hantera en rad avvikelser från maktdelningens principer. Man var alltså väl medveten om att maktdelningen hade ett syfte, men att det svenska samhället ansågs vara så pass modernt och högt utvecklat att man inte skulle falla i de fällor som maktdelningsprincipen var en garant mot. I stället såg man en möjlighet att regera mer flexibelt, där tröga instanser (såsom domstolarna)inte skulle kunna lägga käppar i hjulet för effektiviteten.

  Till en början såg allt ut att förlöpa väl, men under senare år har vi fått allt fler påminnelser om att också det svenska samhället kan halka in på en ohållbar väg när makten saknar motmakt. Det var alltså i ett utfall av hybris Sverige avskaffade maktdelningen och nu ser man allt fler tecken på en obehaglig utveckling.

  Iakttagelser om besynnerligheter i det svenska politiska systemet kan man med jämna mellanrum läsa om i grannländernas seriösa medier. Härom året var det t.ex. två danska statsvetare som ville väcka debatt om tillkortakomanden i det svenska valsystemet som de betecknade som ”free” men inte ”fair”. Debattartikeln publicerades aldrig av svenska medier, men efteråt tillstod SvD att man nog skulle ha haft allt skäl att göra det. I Finland betecknade landets ledande morgontidning den svenska demokratin som ”säregen”. I en annan artikel kostaterades att man visserligen överallt i Västeuropa försöker stävja högerpopulismen, men ingen annanstans än i Sverige genom att avvika från grundläggande principer.

  Denna form av fullt saklig kritik ges ingen som helst utrymme i Sverige, troligen eftersom en svenska självbilden bygger på att man ligger så mycket före andra att man inte behöver bry sig om ”gammaldags” demokratiska principer – allt detta samtidigt som man rusar mot avgrunden.

 29. @ Rick,

  Det var en utmärkt sammanfattning!

  En av väldigt få jurister som har tagit strid i dessa frågor är:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_W.F._Sundberg

  Föga förvånade försökte de sparka honom från hans professorstjänst men de blev sen närmast oerhört förvånade när det då uppkom väldigt hård och tung internationell kritik. Han fick sitta kvar men som vanligt skrevs inget i svenska tidningar.

 30. @Utlandssvensk: @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Dags att ta upp Tullbergs ”Låsningen” igen. I kapitel 4 talas om lagen om Hets mot Folkgrupp. Kort sammanfattat kan man säga att det inte krävs vare sig ”hets” eller ”folkgrupp” i den mening vi dödliga tolkar de orden.

  ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning […]”

  ”Uttrycker missaktning” …
  Vad kan inte ingå i det?

 31. @ Kristian,

  ”Uttrycker missaktning. Vad kan inte ingå i det?”

  Ja, det är just detta som är poängen. Nästan all kritik kan omfattas. Jag har läst en hel del om denna perverterade lagstiftning och mannen på gatan har verkligen ingen som helst aning om hur oerhört begränsad den svenska yttrandefriheten är.

  Vidare är det värt att nämna att HD öppet har erkänt (i samband med domen mot Åke Green) att HMF lagen står i öppen konflikt med Europakonventionen men att man trots detta inte ser något behov av att ändra lagen! Fullkomligt makalöst, men ingen bryr sig väl…..

 32. @Kristian: Ja, och det verkligen absurda är, som någon påpekade för mig redan på den tiden när strömmingen körde genusnytt, att det utifrån det i vissa fall är brottsligt att säga sanningen (men många gånger är helt i sin ordning att ljuga).

 33. @Kristian: … och sen har vi ju Lambertz officiella uttalande om att HMF inte är avsett att skydda svenskar. Vilket också var vad justitiekanslern svarade på min anmälan av Romson. !P)/!#¤Y&Y½=)Y&½#)Y&

 34. @ Dolf,

  Ja, Lambertz…. mannen som får en Kafkabok att framstå som ett under av ordnad logik.

  Här är lite roligt om honom:

  http://snaphanen.dk/2013/12/01/goran-lambertz-i-sektens-kna/

  För övrigt tackar jag för passningen om gästinlägg. Jag har faktiskt skrivit en del om om dessa frågor tidigare, bland annat på en svenskspråkig blogg i USA (Hayekinstitutet) som nu tyvärr är borta. Men det kräver en hel del mental energi att dyka tillbaka ner i träsket. Att t.ex läsa domar i HMF fall gör mig nästan illamående och Lambertz kan jag knappt höra talas om utan att bli arg. Men jag kanske piggnar till, man vet aldrig!

 35. Hej Dolf,

  Jag har googlat men inte lyckats hittat särskilt mycket info om granskning sverige, vad är det som får dig att lita på dem snarare än public service?

 36. @Joakim:
  Nu sa jag inte att jag litade på Granskning sverige, jag sa att jag litade mer på Granskning sverige än på public service. Och eftersom jag inte litar alls på public service, så säger det egentligen ingenting.
  Men, granskning sverige består ju i ganska hög grad av att han återger bitar av telefonsamtal, så man kan ju själv värdera vad han säger utifrån dessa telefonklipp. Vissa saker handlar ju om rena tolkningar. Man kan ju inte objektivt fastslå om ”har bråttom”, ”inte har tid” och liknande förklaringar till att man bryter samtal är lama ursäkter eller om det verkligen är så.
  Visst, det kan finnas skäl att ifrågasätta Granskning sverige också. Jag personligen uppfattar det dock som att killen är ärlig i sitt uppsåt.

 37. @Dolf,

  Jag frågade dock varför du litar på dem snarare än public service. Men av ditt svar förstår jag vad du menar.
  Hittar som jag skrev tidigare inte mycket information om Granskning Sverige. Kan du berätta mer om dem\länka så jag (och alla andra för den delen) kan få mer insikt om vilka källor du använder?