Att välja eller tvingas
avatar

Inledningsvis vill jag notera att jag tidigare gjorde en felaktig observation. I F!s plattform – en felaktig världsbild gjorde jag en beräkning av genomsnittlig timlön baserat på genomsnittligt antal arbetade timmar och genomsnittlig inkomst. Det jag missade var att inkomstsiffrorna … Läs mer

En hyllning till alla vardagshjältar på internationella kvinnodagen
avatar

Idag är det internationella kvinnodagen, en av av de mest uppmärksammade dagarna på listan för Förenta Nationernas internationella dagar. Naturligtvis vill även jag som jämställdist instämma i hyllningskören och uppmana till kamp för alla kvinnors rätt till ett värdigt liv. Även … Läs mer