Ulf T: ”Därför är jag inte feminist”
avatar

I Ekot i morse rapporterades att nära halva Sveriges befolkning kallar sig feminister – en kraftig ökning, sägs det. Ninni konstaterar att den goda nyheten är att halva befolkningen inte kallar sig feminist …

Själv kallar jag mig inte feminist, och tänkte snabbt gå igenom varför. Det blir lite länkar till artiklar som jag och andra skrivit här på Genusdebatten.

Kort om illustrationerna: två av bilderna visar personer som omnämns i texten. De två andra visar två personer som stolt kallar sig feminister. Fundera på vad de har gemensamt och vad, om du själv kallar dig feminist, som förenar dig och dessa två.

Men du är väl för jämställdhet?

Paula Bieler: Stolt feminist

Det man kan notera när Ekot gör sin ”rundfrågning”, är att de i princip frågar:

(a) är du för jämställdhet?
(b) är du feminist?
(c) om nej, varför inte?

Insinuationen är att om man inte är feminist, måste man förklara varför man ändå är för jämställdhet, och i så fall varför man inte bara kan kalla sig feminist så att alla blir lugna.

Kortfattat är här mina svar:
(a) Ja!
(b) Nej!
(c) Därför att feminismen snarare motarbetar än främjar jämställdhet!

Ett problem här är att ordet ’jämställdhet’ inte är så väl definierat. Själv tolkar jag det som att människor skall få vara som de är, och inte diskrimineras på grundval av sin könstillhörighet, precis som de inte skall diskrimineras på grundval av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ögonfärg, eller annat som de har små eller inga möjligheter att påverka själva.

Däremot tycker jag inte att det går att mäta jämställdhet utifrån könsfördelning i prestigejobb och styrelser, och inte heller genom att mäta genomsnittslöner över hela befolkningen. Män och kvinnor är olika på flera uppenbara sätt, och det är inte orimligt att det visar sig i (relativt små) procentuella skillnader i medelvärden över stora grupper.

För att sätta det i perspektiv: män är i snitt 50% starkare i överkroppen än kvinnor. Vi vet att såväl manliga som kvinnliga könshormoner påverkar hur vi agerar beträffande risktagande, anknytning, social status m.m., och inte minst mellan män och kvinnor i åldrarna 20-40 finns inget överlapp alls i flera indikationer av testosteron- och östrogennivåer.

Ur detta perspektiv är den ojusterade löneskillnaden på 17.5% (i EU 2008) inte jättestor. Men, och detta är viktigt, för nästan alla yrken idag finns det gott om kvinnor och män som har de egenskaper som krävs för att göra ett bra jobb. Det måste vara tillåtet för dessa individer att välja (men också att inte välja) yrken som passar dem. Mer om löneskillnader och karriärval har jag skrivit om här och Ninni här.

Såhär långt kommet i diskussionen brukar man få invändningen att det är just det som feminismen står för! Alltså borde man vara feminist. Nå, men det finns flera andra ideologier som inkluderar synen jag precis beskrev, men ingen av oss skriver under på dem allihop. Inte minst skulle man kunna kontra med att jämställdismen står för exakt detta, men flera feminister vi känner till avskyr jämställdister, så det måste finnas fler saker att ta hänsyn till.

Feminist, och …?

Göran Hägglund:
Jämställdhet – ja
Feminist – nej

Göran Hägglund får svara: Han säger sig absolut vara för jämställdhet, men kallar sig inte feminist. Han tycker att det räcker att kalla sig kristdemokrat:

– Därför att man måste nästan alltid förklara ytterligare vad man vill, lägga till ytterligare en etikett om man ska diskutera vidare. Jag är för jämställdhet, lika möjligheter för kvinnor och män, killar och tjejer.

Vi skulle nog säga att Hägglund lika gärna kan kalla sig jämställdist. Dock har jag full respekt för hans åsikt att begreppet kristdemokrat för honom rymmer denna åsikt, och han därför inte behöver någon annan etikett. Själv kallar jag mig liberal, och anser på samma sätt att jag inte behöver en ytterligare etikett för att klargöra min ståndpunkt i jämställdhetsfrågan.

Han har dock en god poäng här, och en som feminister ofta faktiskt brukar använda själva, men bara när det gäller att bemöta kritik mot feminismen: det går inte att dra alla feminister över en kam, eftersom feminismen rymmer så många olika inriktningar.

Men om man inte får kritisera feminismen utan att förtydliga exakt vilken sorts feminism man kritiserar, borde det följa att man inte bara kan säga att man stöder feminismen utan att ange vilken sorts feminism man stöder.

Uttryckt på ett annat sätt: Det blir lite som att säga att om man vill att människor skall ha det bra, måste man vara socialist. Feminismen nöjer sig inte med att bara förespråka jämställdhet; den erbjuder också en förklaringsmodell, en samling idéer om hur man skall mäta jämställdhet och åtskilliga (spretande) idéer om vad som behöver förändras.

Strukturer, strukturer

Löfvén: Stolt feminist

Löfvén å andra sidan tycker sig se strukturer och är därför feminist. Jag ser också strukturer (statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor), men anser inte att feminismen lyckas förklara vad de beror på.

För att förtydliga: Visst finns det strukturella skillnader, men precis som Bo Rothstein påpekat kan en struktur inte existera utan att människor agerar för att upprätthålla den – på biologisk eller social grund.

Det är här feminismen och jag går skilda vägar. Jag menar att feminismen inte kan belägga den konkreta mekanism som upprätthåller den struktur (kvinnors underordning) de anser orsakar ojämställdhet. Däremot finns det massor av evidens som visar på en motsatt struktur (kvinnors högre skyddsvärdhet), och den förklarar inte bara många av de skillnader vi ser, utan även feminismen själv.

Inte minst det sista är viktigt: Det tycks gå utmärkt att rymmas inom feminismen med åsikter som bygger på manshat och krigande för att den traditionella särbehandlingen av kvinnor, baserad på kvinnlig skyddsvärdhet, skall fortsätta. Eftersom kvinnor som grupp har starkare sammanhållning än män som grupp, och feminister tycks ogilla att visa upp osämja offentligt, får denna grupp ett starkt genomslag. Vi som kritiserar dem får vänja oss vid att få alla emot sig, eftersom programmeringen att utsatta kvinnor skall skyddas är så stark. I dessa lägen blir feminismen den mest könsrollskonservativa rörelsen vi har.

Gudrun Schyman: Stolt feminist

För allt som vi vill förändra är det avgörande att förstå orsakssambanden. Annars blir vi som läkare som bara behandlar symptomen utan att förstå vad de beror på. Alltså, om vi skall tala om strukturer, måste vi förstå att strukturer är orsakssambanden – inte symptomen.

Inte sällan upplever jag feminismen som rent faktafientlig, då den på rent känslomässiga grunder avfärdar stora delar av solid forskning. De mest uppenbara exemplen är sannolikt nedtystandet av kunskap om den jämna könsfördelningen av relationsvåld, och insisterandet på att använda ojusterade löneskillnader, trots att mycket mer rättvisande siffror finns tillgängliga sedan år tillbaka.

Ytterligare lästips:
Dolf: Svensken är en floskelfeminist
”Genusbiblioteket” – en serie inlägg här på Genusdebatten som berör olika perspektiv på genus.
Sh*t Ulf T says – ett hopklipp av kommentarer jag skrivit på många olika argument i jämställdhetsdebatten.

Kommentarer

Ulf T: ”Därför är jag inte feminist” — 18 kommentarer

 1. Bra artikel! Ekots frågor är typiska att ställa av någon som redan är feminist och inte kan bortse från det när frågan ställs – partisk journalistik alltså.

  På P1 idag intervjuades Schyman… reportern tyckte det var konstigt att F! har så lite sympatier eftersom så många kallar sig feminister och tycker jämställdhet (vilken sort?) är viktigt. Öh, konstigt? Ska en fråga avgöra vad man röstar på? Och, ännu viktigare, F! är vänsterextremt – de flesta väljare är inte det.

 2. Kanon bra Ulf!
  Du lyckas alltid nå fram till mig med ditt budskap. Antingen nickar jag medhållande eller så sätter du griller(nya tankar) i huvudet på mig.
  Om jag skulle välja någon att sätta mig ner och dricka en whiskey med så vore det nog du. Även om du är i gott sällskap.
  Min undran i sammanhanget till dig är varför man inte kan kalla sig(som jag) anitfeminist rätt och slätt? Skit i vad andra tycker. Vad är en rimlig gräns för vad pro och anti är?
  Du pratar ju själv om att feminismen är så mångfasetterad. Är det okej(enligt oss) att skrika NAFALT och sedan ändå gå under samma fana när det passar? Precis som du nämner så är vi aldrig(och kommer förmodligen aldrig bli) helt eniga utåt, men varför är det så att just feminism är helt fri från ansvar i precis allt? Eller har jag missat något?

 3. ”De mest uppenbara exemplen är sannolikt nedtystandet av kunskap om den jämna könsfördelningen av relationsvåld, och insisterandet på att använda ojusterade löneskillnader, trots att mycket mer rättvisande siffror finns tillgängliga sedan år tillbaka.”

  Det tycks som att många – men långt ifrån alla – feminister de senaste åren börjat justera sina påståenden om både relationsvåld och löneskillnader. Fakta börjar bli så överväldigande emot deras påståenden att det helt enkelt inte går för dem att forcera sin vilja längre. Numera påstår de ofta att IPV-studiers könssymmetriska resultat stämmer men att de gör så för att kvinnor idkar självförsvar mot en misshandlande manlig partner (vilket vi givetvis vet inte stämmer). Och att det inte existerar några betydande osakliga löneskillnader men att diskriminering sker genom att ”kvinnliga” yrkesområden värderas lägre än manliga.

  Detta tycker jag är det yttersta beviset på deras extrema oärlighet. ”Ok, våra påståenden stämde inte alls, men istället för att granska våra övertygelser hittar vi på nästa saga. Korthuset föll men vi låtsas som ingenting”. Creepy stuff, I tell you.

  Sedan finns ju även de som ännu hävdar att kvinnor aldrig slår och att kvinnor tjänar mindre för samma arbete…

 4. @PNy:

  Tack. Smile Jag dricker gärna whiskey …

  Jag funderade lite kring det där med att kalla mig antifeminist. I praktiken stämmer det nog rätt bra, men jag är väl lite ovanligt petig med vilka etiketter jag vill sätta på mig själv, och att vara anti- något som är så spretigt och illa definierat som feminismen stör mitt ordningssinne. Wink

  Jag håller absolut inte med om att NAFALT är ett giltigt försvar. Om någon gör galna saker inom den ideologi du säger dig tillhöra, får du antingen äga det, eller sätta ned foten och kämpa för vad det är du själv vill bli associerad med. Förlorar du matchen är det nog läge att söka sig till ett annat läger.

 5. Åh vad jag saknar Ström och Billing i den riktiga debatten ute i verkligheten, Offentliga inlägg och debatter som fick vanligt folk till insikt om vad feminism egentligen handlar om.
  Är du feminist så tror du på att män ingår i en pakt där de på olika sätt samarbetar för att trycka ned kvinnor. Det är nämligen den tesen som ligger till grund för all feminism idag.
  jag är övertygad om att de som kallar sig feminister i sverige idag hade varit en miljon färre om Ström och Billing hade funnits kvar i debatten inom media.

  Följande fakta vet inte ens folk som kallar sig feminister om idag.
  Att män dör tidigare, fler män är arbetslösa och har lägre utbildning, Fler män är uteliggare. Fler män drabbas och dör av prostatacancer än kvinnor av bröstcancer samt att media medvetet tystar ned detta faktum till förmån för feminismen. Arbetsskador med dödlig utgång drabbar nästan uteslutande män. Män fick rösträtt 1923 två år efter kvinnor. Män tar sina liv i större utsträckning än kvinnor.
  Det är vanligare att män misshandlas inom nära relationer än kvinnor.
  Om en vit man får ett offentligt jobb inom radio och tv ifrågasätts han öppet för sitt kön, ras och ålder på ett sätt som vore otänkbart om det vore omvänt.
  Hur skulle män kunna vara överordnade kvinnor då det är så här verkligheten ser ut?

  Ingen får eller vågar ifrågasätta feminism och mansförakt/hat inom tidningar, radio och TV. Därför är också feminism inklusive mansförakt på väg att bli en norm i vårt samhälle. Jag är inte alls förvånad om antalet personer som kallar sig feminister och som blundar för dess innehåll kommer att ligga på 80 procent vid nästa val.
  80 procent kallar sig feminister om fyra år. Vågar någon sätta emot?

 6. Bra skrivet Ulf !
  Jag kallar mig inte och kommer aldrig kalla mig för feminist eftersom jag inte kan se att feministerna jobbar för att förbättra för bägge könen utan enbart för kvinnorna. Med andra ord kan jag definitivt inte sätta likhetstecken mellan feminism och jämställdhet.
  Det är helt ok om feministerna vill jobba för kvinnorna på olika områden
  men kom då inte och påstå att de jobbar för jämställdhet.Män är t.ex överrepresenterade i självmordsstatistiken och lyckas sämre i skolan men det skiter feministerna i.
  Precis som Göran Hägglund säger anser jag att jämställdhet handlar om att alla har lika rättigheter och skyldigheter i samhället men att utfallet utifrån fallenhet och livsval kan bli olika.
  Kan säga att jag för första gången i mitt liv överväger att rösta på KD tack vare att Göran vågar stå upp mor radikalfeministerna.

 7. Väldigt skumt (jepp, gillar det uttrycket hehe) egentligen. Löfven säger i samma program att kvinnor diskrimineras i samhället. Mig veterligen har vi lagar mot diskriminering. Varje gång man ha anmält en arbetsplats exempelvis för könsdiskriminering så har detta aldrig någonsin (mig veterligen) hänt. Betyder det då, att lagen är dålig? Eller att könsdiskriminering faktiskt inte finns. Jag anser att det är det sista. Den finns i stort sett inte överhuvudtaget. Vi har om jag inte minns fel enbart haft 2 anmälningar när det gäller detta, och i båda fallen har domstolen funnit att det inte funnits någon som helst diskriminering. Ok. Skall nog omfrasera mig. Visst, det kan finnas någonstans diskriminering, men då är det ingen som har anmält detta ännu och åkt dit. Lagen är ändå tydlig mot sådant här.

 8. @JD:
  Jag sätter emot det är inte gamla gubbar som är den största gruppen som är mest skeptiska till feminismen som man kan tro,utan det är män under 30 som är mest kritiska mot feminismen.
  Alltså dom som genomlidit den feministiska propagandan mest är dom mest skeptiska,antagligen eftersom dom upplevt den diskriminering pojkar/män utsätts för och där dom sett hur curlade tjejer/kvinnor blir av samhället och skolan.

 9. Pingback: SVT gör sektreklam utan att skämmas | WTF?

 10. Pingback: Bryr vi oss över huvud taget om de äldre med funktionshinder eller som är sjuka?

 11. @Bashflak:
  ”Ström talade jämställdism i radio häromdan och Billing har börja Twittra om jämställdhet igen.”
  L’chaim !

 12. Hahahaha!

  ”Halva befolkningen kallar sig feminister”

  Det måste vara exakt samma fenomen som gjorde att Pravda stolt kunde konstatera att nästan alla goda sovjetmedborgare kallade sig kommunister……..

  Fan vet om inte Svensk media rent av har blivit strået vassare än Pravda, så här i valtider…..

 13. @Bashflak

  Det låter underbart. Både Ström och Billing har fortfarande ett investerat förtroendekapital att förvalta i den Svenska jämställdhetsdebatten närhelst de känner sig redo.. Även media har ett förtroende för båda dessa debattörer även om det ibland inte har sett ut så då de har släppt fram en hel del tokiga feministiska kröniköret för att krydda innehållet i sina tidningar.

 14. Feminism har blivit en slags nationalideologi i Sverige. I Sverige gillar vi att samlas kring en ideologi åt gången. På 1800-talet skulle alla vara lutheranskt kristna, på 1930-talet skull alla vara nationalister, på 1970-tlet alla vara socialister. Men det kommer att gå över.

 15. @ Patrik
  Haha
  Vad smart du är!
  Det finns fortfarande kvinnoförtryck här och där (liksom mansförtryck, djurförtryck, barnförtryck…) så låt oss (tillsammans med feminister) bekämpa radikalfeminismen så vi kan ha fortsatt feminism till år 2040-2050!

  Intelligent typ…

 16. @Benjamin (bench): ”@Benjamin (bench): ”Korthuset föll men vi låtsas som ingenting.”

  Så är det att ha makt. En kritisk röst i USA sammanfattade Obamas svar om tortyr: ”We tortured. It was wrong. Never mind.”

  @Daniel:
  Nästa år i genusrusalem!
  (Har jag använd den förut?)