Män drabbas värst när klimat och genus möts i lokal uppvärmning
avatar

Det ideella arbetet med ett politiskt engagemang har ibland risker som man lätt bortser från. En sådan risk är den lokala uppvärmningen, som skiljer sig på vissa avgörande aspekter från den globala uppvärmningen, specifikt då att den lokala uppvärmningen, till … Läs mer