Feminismens offer – en personlig betraktelse del 1
avatar

Hur kommer det sig att jag har tagit ett så tydligt och medvetet avstånd från feminism? Är jag inte kvinna själv? Ställer jag inte upp på jämställdhet? Är inte både kvinnor och män lika mycket värda?  Har inte alla rätt till lika lön för lika arbete?  Har inte homo-, bi- och transsexuella lika mycket värde som alla andra?

Jag har förvisso aldrig kallat mig feminist men när jag numera öppet deklarerar att jag titulerar mig icke-feminist låter inte omgivningens reaktioner vänta på sig:

”WTF!!! Va? Tycker inte du att alla orättvisor mot kvinnor ska bekämpas? Vet du inte att kvinnor tjänar mindre än män?  Tänk på hur alla kvinnor har fått strida genom årens lopp för rösträtt, rätten till abort, att det alltid har varit och fortfarande är männen som har makt och är samhällets norm! Tänk på alla kvinnor som utsätts för våld och sexuella övergrepp! Osolidarisk är vad du är. Du har ingen aning om hur många kvinnor har det! Du kan inte ha någon empati alls eller så är du faktiskt för dum för att fatta hur det ligger till.”

Ja, ungefär så kan det låta när jag säger att jag vägrar att kalla mig feminist. Jag klassas omedelbart som borgerlig och reaktionär  bakåtsträvare. En som har åkt fram genom livet på en räkmacka och som inte har en aning om det verkliga livet och hur det är på ”RIKTIGT”.

Inget kunde vara mer fel. Jag har sett. Jag har hört. Och jag har upplevt!

Utåt sett har jag alla de attribut som genast enligt mångas mått borde kvalificera mig som feminist. Först och främst är jag kvinna själv.  Jag har en lång akademisk utbildning och arbetar inom en sektor där lönenivån är väldigt låg i jämförelse med andra yrken med likvärdig utbildning. Inom mitt yrke finns en relativt hög andel kvinnor vilket ses som en förklaring till det låga löneläget. Jag har på nära håll upplevt det som kallas relationsvåld och sexuella övergrepp vilket jag har berättat om i tidigare inlägg. Jag har vänner som är antingen bi- eller homosexuella. Jag hyser en stark indignation över orättvisor, har empati och värnar om de svaga i vårt samhälle. Borde jag inte då per automatik ansluta mig till feminsmens ideologi och kamp för jämställdhet?

Det här är mina högst personliga betraktelse om varför jag anser att feminism är ett direkt hot mot verklig jämställdhet. Enligt min mening är det en av vår tids största kvinnofällor.

Min berättelse har inga krav på att vara vetenskapligt belagd. Jag presenterar inga studier eller undersökningar som styrker min tes. Som kanske den uppmärksamme läsaren av Genusdebatten lagt märke till så är det hittills just det som varit mitt signum, personliga berättelser som kan läsas och tolkas av alla. Men om jag trodde att mina berättelser bara handlade om mig och min omgivning skulle jag aldrig bemöda mig om att publicera dem här. Att jag väljer att skriva är just för att jag är  övertygad att mina betraktelser bär giltighet för många fler, att de kan ses som  fallstudier om man så vill, tjäna som en utgångspunkt för en öppen diskussion och som en konkret belysning av ett komplext sammanhang.

Men varför väljer jag då att kalla mig icke-feminist?

Min första och absolut viktigaste invändningen mot feminism är att det är en ideologi som obönhörligt och obarmhärtigt vidmakthåller kvinnors självbild som offer, omyndigförklarade, utan kraft och möjlighet att påverka sin egen situation. Och på den andra sidan av denna polarisering står den andra sidan, de förtryckande männen, patriarkatet. Alla har hört talas om spöket men ingen har sett det! Där andra ser genus, ser jag människor. Det är märkligt att en av vår tids största ifrågasättande av könsroller ser genus i allt, totalt blinda för att vi är individer, inte bara representanter för det kön vi tillhör.

Som kvinna får man idag med modersmjölken höra att man är bara ett ett viljelöst objekt som måste akta sig för mannen. För det vet vi ju: män våldtar, män slåss, män har all makt och de kämpar febrilt för att inte behöva släppa den. Som kvinna måste man akta sig för den manliga blicken . Jag kommer obönhörligen att tänka på konspirationsteorier, typ illuminati eller det onda ögat . I media läser vi dagligen om våld och sexuella övergrepp som begås av män mot kvinnor. Män smiter från föräldraansvaret och låter kvinnorna ta allt det tunga ansvaret. Män har högre lön och fler chefsbefattningar än kvinnor.

Hur ska jag och andra kvinnor värja oss mot den bild som media och samhället påtvingar oss? Var det verkligen det här suffragetterna i England ville åstadkomma? Hade inte de driftiga och frispråkiga kvinnorna i Fogelstadgruppen  större ambitioner än så här?

Simone de Beauvoir  var en oerhört stark och intellektuell kvinna. När vårt århundrades främsta feministiska ikon skrev ”Det andra könet” (Le deuxième sexe, 1949) hade hon troligtvis inte i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att det var kvinnor själva som över 60 år senare skulle kämpa för att vidmakthålla en syn på kvinnor som just det andra könet, ständigt i behov av att definiera sig gentemot det manliga könet.

”Man föds inte kvinna. Man blir det”

Idag undrar jag om inte Simone de Beauvoir skulle ha skrivit:

”Man föds inte kvinna. Man förblir det. Och försök inte tro något annat än att du är ett viljelöst offer utan makt att påverka ditt eget liv.”

För enligt feministisk ideologi är kvinnan för alltid underordnad mannen, den lägsta kasten i könsmaktsordningen. Hon kan aldrig få en hög befattning pga egna meriter och kvalifikationer utan måste kvoteras in. Om hon gör ett annat val än yrkeskarriär är det mot hennes bättre vetande och hon är det ultimata uttrycket för en förlegad kvinnosyn och patriarkatets existens.

För alla kvinnor som under sitt liv varit hemma med barnen och/eller arbetat inom lågavlönade yrken och på ålderns höst sitter med en låg pension, oavsett om de är ensamstående eller inte, ja, inte heller de kan räkna med att omfamnas som omhuldade offer värda beskydd av den heliga feminismen. De tillhör ju den förlorade generationen och får på sin höjd en klapp på axeln. De är ju offer för en historisk könsmaktsordning men i nästa generation minsann, ska det bli andra bullar av.

Vi väntar fortfarande spänt på förändringen som kom av sig. En värld där kvinnor och män betraktas som jämlikar.

I mitt arbete möter jag dagligen ungdomar, både tjejer och killar, som brottas med samma frågor som många av oss andra gjort. Kloka unga tjejer och killar som undrar: Duger jag? Hur ska man vara för att bli omtyckt? Finns det någon för mig?

Så vad är bokslutet för feminismen och dagens jämställdhetsarbete?

Unga tjejer är mer utseendefixerade än någonsin. Konkurrensen är stenhård och ord som ”fitta”, ”hora” om andra tjejer är legio. Tonen mellan tjejer är långt ifrån sockersöt

Killar har tagit efter utseendehets. De ska vara vältränade, macho och mjuka på samma gång. Blir de populära är de djävla svin. Blir de det inte är de töntar.

I media läser vi om friande våldtäktsdomar och en ökad sexualisering av unga tjejer. Lynchmobben skriker efter hårdare straff. Häng dem! Avrätta dem. Skyldiga eller inte spelar ingen roll.

Många av dagens ungdomar är sexuella analfabeter, totalt utelämnade till sig själva att orientera sig i en normlös värld där alla är förlorare, inte minst alla unga tjejer och kvinnor.

Har feminismen gått för långt? Nej, den har bara kört käpprätt rakt ned i diket!

Jag letar febrilt efter vad feminismens kamp har gett mig personligen och andra jag har träffat men jag hittar inget. Var det min manliga kollega som la huvudet på sned och sa: -Jag förstår precis hur det känns för dig som ensamstående mamma? Mer förminskad har jag nog aldrig känt mig.

Skulle jag ha velat bli kvoterad till en karriärsbefattning enbart pga mitt kön och grubblat resten av mitt liv på om jag verkligen hade gjort mig förtjänt av det? Nej, jag vill bli premierad och uppskattad för det jag har åstadkommit av egen kraft.

Jo, jag kommer faktiskt på en sak där feministisk ideologi har inneburit en fördel för mig  personligen. Jag råkade en mörk trettondagsafton för mycket länge sedan ut för punktering på vänster bakdäck på E6 mellan Helsingborg och Malmö. Jag hade hela bilen fylld med prylar pga flytt och dessutom två hundar i bilen. En riddare stannade och och hjälpte mig att byta till reservhjul,  mer eller mindre med fara för sitt eget liv. Tack för det feminismen!

 

 

 

 

Kommentarer

Feminismens offer – en personlig betraktelse del 1 — 34 kommentarer

 1. Bra text. Ser fram mot nästa del. Ett problem i vårt samhälle är att det ses som liktydigt att om man är för lika förutsättningar för män och kvinnor så måste man vara feminist. Jag är inte heller feminist, fast jag var med på barrikaderna på 70-talet för kvinnans rätt, för feminismen (jag sympatiserar dock med klassisk feminism) har helt enkelt spårat ur. Det är en auktoritär ideologi numera.

 2. Amazon:

  ”Min första och absolut viktigaste invändningen mot feminism är att det är en ideologi som obönhörligt och obarmhärtigt vidmakthåller kvinnors självbild som offer, omyndigförklarade, utan kraft och möjlighet att påverka sin egen situation.”

  Fast jag ser det precis tvärtom; att feminismen bortskämmer och ansvarsbefriar kvinnor i/för allt. Jag finner denna gynocentriska kritik en aning märklig då feminismen är betydligt mer orättvis för män än för kvinnor.

  ”Idag undrar jag om inte Simone de Beauvoir skulle ha skrivit:

  ”Man föds inte kvinna. Man förblir det. Och försök inte tro något annat än att du är ett viljelöst offer utan makt att påverka ditt eget liv.”

  Tvärtemot anser jag att de Beauvoir är den största boven i att feminismen tagit denna ansvarsbefriande konstruktivistiska riktning. Det var ju hon som placerade (inte lokaliserade) detta annanhetsGÖRANDE utanför kvinnan själv, istället för att ha tagit itu med det som något kvinnor själv höll på med. Hon är den moderna feminismens grundare. Läs bara Nina Björk så ser ni vilket enormt inflytande hon haft. Om det är en person i historien som jag skulle vilja slåss mot (som i Fight Club) så är det hon.

 3. @Matias:

  Förr var kvinnan ett offer för förtryck, nu är hon ett offer för jämställdhet.

  Kvinnan verkar alltid vara endast ett offer. Kanske hon förblir ett ’offer’ så länge vi (inkl. hon själv) inte utsätter henne för jämställdhet.

 4. @Matias:

  ”Fast jag ser det precis tvärtom; att feminismen bortskämmer och ansvarsbefriar kvinnor i/för allt. Jag finner denna gynocentriska kritik en aning märklig då feminismen är betydligt mer orättvis för män än för kvinnor.”

  Skulle detta vara en fördel för kvinnor menar du? Jag tycker det känns som en direkt förolämpning mot mig och alla andra kvinnor. Ska vi tävla om vilket kön feminismen har missgynnat mest? Vem vinner i så fall?

  ”Tvärtemot anser jag att de Beauvoir är den största boven i att feminismen tagit denna ansvarsbefriande konstruktivistiska riktning. Det var ju hon som placerade (inte lokaliserade) detta annanhetsGÖRANDE utanför kvinnan själv, istället för att ha tagit itu med det som något kvinnor själv höll på med. Hon är den moderna feminismens grundare. Läs bara Nina Björk så ser ni vilket enormt inflytande hon haft. Om det är en person i historien som jag skulle vilja slåss mot (som i Fight Club) så är det hon.”

  Läser man Simone de Beauvoir noga så konstaterar man snart att hon långt ifrån reducerade kvinnan till enbart social konstruktion. Hon såg kvinnan som ett resultat både av biologiska förutsättningar och en produkt av samhälleliga förutsättningar. Jag tolkar henne som att hon ville att kvinnor skulle skapa en könsroll som var jämlik mannens. ”Self-made women”, inte bleka kopior av en mansnorm som aldrig kan bli annat än ”det andra könet”.

 5. Amazon:

  ”Så vad är bokslutet för feminismen och dagens jämställdhetsarbete?”

  Lägger in lite personliga kommentarer som folk kan kommentera.

  ”Unga tjejer är mer utseendefixerade än någonsin. Konkurrensen är stenhård och ord som ”fitta”, ”hora” om andra tjejer är legio. Tonen mellan tjejer är långt ifrån sockersöt”

  Tjejers utseendefixering begränsas främst av två saker: Normer och Ekonomi. Den som trodde att kvinnors utseendefixering skulle minska bör fråga sig hur de får ihop det med dagens samhälle som har fler makthavare än någonsin hjärnvättade av Rousseaus normkritiska ideer och utöver det mer pengar än någonsin att lägga på just kvinnligt utseende. Att vi sedan har feminism som lär kvinnor att den ”förtryckta gruppen” kan skylla alla sina beteenden på ”förtryckaren” gör det bara ännu mer fritt fram för kvinnor att göra detta.

  ”Killar har tagit efter utseendehets. De ska vara vältränade, macho och mjuka på samma gång. Blir de populära är de djävla svin. Blir de det inte är de töntar.”

  Men popularitet är inte orsak, popularitet är verkan. Det är ingen som kan garantera en kille som är macho blir populär, det är ingen som kan garantera en kille som är mjuk blir populär och det är ingen som kan garantera en kille är snygg blir populär. Snarare kan man garantera att en populär kille kallas snygg, macho och mjuk. PUA-gemenskapen som diskuterar vilka faktorer som leder till popularitet utsatts för mängder av hat.

  ”I media läser vi om friande våldtäktsdomar och en ökad sexualisering av unga tjejer. Lynchmobben skriker efter hårdare straff. Häng dem! Avrätta dem. Skyldiga eller inte spelar ingen roll.”

  Fast när vi läser historia inser vi att det började med de rakt motsatta positionerna. Dvs kvinnor som ville visa mer naken hud och viktorianska män som ville förbjuda kvinnor att göra det. Kvinnor var de som ville ha mer sexualisering. Den amerikanska feminismen slets på 80-talet sönder av att debattera om den viktorianska positionen var bättre eller sämre för kvinnokampen. Det är då feminismen går från att förespråka kvinnans rätt att visa bröst till att varna för konsekvenserna. Det var dock helt åt h-e försent att ha den debatten. Deras egna barn blev Paris Hilton-generationen som skapade sin egen feminism vars position bara är mer absurd än den förra. Andra vågen var för sexualisering (som de trodde gav kvinnor makt). Tredje vågen var emot sexualisering (för det blev mängder av skilsmässor). Fjärde vågen (dagens feminism) är MOT konsekvenserna av sexualisering men utan att vilja begränsa kvinnans rätt att sexualisera sig själv.

  ”Många av dagens ungdomar är sexuella analfabeter, totalt utelämnade till sig själva att orientera sig i en normlös värld där alla är förlorare, inte minst alla unga tjejer och kvinnor.”

  Detta är exakt vad PUA-rörelsen råder bot på. Ingen annanstans finns så många diskussioner om hur man ger tjejer en bättre sexuell upplevelse än på PUA-sajter och ingen annan grupp är så utsatt för hat från feminism, kvinnor och media i allmänhet eftersom den dominerande kvinnodeiologin inte är att attraktion är saker killar lär sig utan ”antingen har killen det eller så har han det inte” är tjejers normala position.

  ”Har feminismen gått för långt? Nej, den har bara kört käpprätt rakt ned i diket!”

  Feminismen körde i diket redan vid sex wars på Barnardkonferensen 1982. Eftersom man lärt sig att skylla allting på män så har man börjat betrakta sina egna konsekvenser (sin egen kontext) som mäns fel. Det här är anledningen fjärdevågsfeminister (twitter, tublr etc) utmärks av att tro de kan ignorera principen orsak-verkan. De vill inte kritisera orsaken men de vill kritisera konsekvenserna. Deras uttalanden ignorerar regelbundet principen orsak – verkan vilket i sin tur leder till en antivetenskaplig världsbild.

  ”Jag letar febrilt efter vad feminismens kamp har gett mig personligen och andra jag har träffat men jag hittar inget.”

  Som framgår av mina kommentarer ovan har däremot feminismen orsakat flera av de saker som du nämner. Vilket för övrigt inte bara min sort säger. Exakt samma sak säger Ariel Levy – författare till boken ”Female Chauvinist Pigs” och hon är varken hetero eller ickefeminist.

  ”Skulle jag ha velat bli kvoterad till en karriärsbefattning enbart pga mitt kön och grubblat resten av mitt liv på om jag verkligen hade gjort mig förtjänt av det? Nej, jag vill bli premierad och uppskattad för det jag har åstadkommit av egen kraft.”

  Den absolut enklaste lösningen på karriärsfrågan är objektiva kriterier för karriärer. Exempelvis om en person är lärare som har objektivt bra resultat med elever bör vara den som befodras i skolvärlden och lärare som inte har lika bra objektiva data bör utbildas av de lärare som hittat sätt som funkar. Det finns ingen orsak att blanda in politiker och tjänstemän det är lärarna själva som måste hitta sätt att föra ut kunskap effektivt (aka vad pedagogik borde vara) till barnen.

  Bäst av allt vore att koppla en del av lärares löner direkt till deras elevers prestationer. Lärare har sagt att de behöver högre lön, det är rimligt att villkoret för denna högre lön är kunnigare elever.

  ”Jo, jag kommer faktiskt på en sak där feministisk ideologi har inneburit en fördel för mig personligen. Jag råkade en mörk trettondagsafton för mycket länge sedan ut för punktering på vänster bakdäck”

  Jag är rädd för att det där är chivarly, inte feminism. Alltså sånt där gjorde manliga riddare långt innan feminismen fanns. Så nu är andelen fördelar du fått av feminism noll igen – ordningen återställd Smile

 6. @Amazon:

  ”Jag tycker det känns som en direkt förolämpning mot mig och alla andra kvinnor.”

  Konstigt då att så få kvinnor protesterat mot denna enorma förolämpning, förutom nu när kvinnor vill distansera sig från feminismen?

  ”Jag tolkar henne som att hon ville att kvinnor skulle skapa en könsroll som var jämlik mannens. ”Self-made women”.”

  Det här är väldigt paradoxalt. Förstår hon/du innebörden i ”self made man”? Det handlar ju om att du själv fixar det och inte någon annan. Men i kvinnors fall betyder ”self made” att samhället fixar det genom att vi skapar könsroller så att kvinnor kan fixa det. ”Self made” män gnäller inte på omständigheterna fast de skulle ha orsak att göra det. Så how about om kvinnor bara levde upp till denna jämställdhet?

 7. @Erik:

  ” Fjärde vågen (dagens feminism) är MOT konsekvenserna av sexualisering men utan att vilja begränsa kvinnans rätt att sexualisera sig själv.”

  Man kunde säga att feminismen idag är (och i grunden alltid varit, det börjar bara bli helt tydligt nu) endast mot konsekvenserna av kvinnlighet men vill inte begränsa (har aldrig ens tänkt på det) kvinnor rätt att bejaka kvinnlighet.

 8. ”Unga tjejer är mer utseendefixerade än någonsin. Konkurrensen är stenhård och ord som ”fitta”, ”hora” om andra tjejer är legio. Tonen mellan tjejer är långt ifrån sockersöt

  Killar har tagit efter utseendehets. De ska vara vältränade, macho och mjuka på samma gång. Blir de populära är de djävla svin. Blir de det inte är de töntar.”

  Förutom en del värdekonservativa övertoner, så är den här artikeln klart läsvärd: RETURN OF KINGS – How Black America Has Predicted Our Future

  Ja, det har tagits upp här också, av bl.a. Bo Rothstein, i den här artikeln (PDF)

 9. ”Unga tjejer är mer utseendefixerade än någonsin.”

  Flipprade förbi nåt program på SR fär nån vecka sedan, angående Ryssland (förmodligen nåt i det vanliga tjatat om HBTQPHDUWIF-rättigheter och Sotji).
  Reportern undrade varför ryska kvinnor var så välsminkade, välmanikyrerade, uppklädda etc. ”För annars får man ingen man” svarade en rysk kvinna.
  Det är mansbrist i Ryssland, och det har det varit länge, därav den hårda konkurensen om männen. Efter andra världskriget var en generation unga män borta. Sovjet är det land i Europa där befolkningen farit mest illa, klämda mellan två sjuka politiska system. De män som fanns var konkurrensen stenhård om. Traditionen har fortsatt, och idag gräver alkohol m.m. ut stora sjok ur den demografiska pyramiden, på den manliga sidan. Ingen rysk kvinna vill ha en fyllbult som dör vid 55. Det är fortfarande hård konkurrens om de ”bra” männen, och därför klär sig ryskor det vi skulle kalla slampigt.

 10. @Magnus:

  ”Det är mansbrist i Ryssland, och det har det varit länge, därav den hårda konkurensen om männen.”

  Samtidigt är det kvinnobrist i Kina. De kanske kan anordna ett gigantiskt massbröllop i Susa (Alexander den store-style) mellan ryska kvinnor och kinesiska män?

  PS: Fixade länkarna i din kommentar.

 11. Pingback: 'Allå, 'allå, 'emliga feministarmén anropas! | WTF?

 12. @Matias: Jag ser inte några formella hinder alls för kvinnor att uppnå jämställdhet. Vi har lagstiftning som skyddar oss. Vi har arbetsrätt och fackliga organisationer som bevakar våra arbetsvillkor och förhandlar om våra löner. Aldrig har väl kvinnors möjligheter varit större än idag? Detsamma gäller relationer och sexualitet. Om man som feminismen fortsätter att leta efter strukturer och en könsmaktsordning som förklaring till att kvinnor väljer att inte ta tillvara på dessa möjligheter vidmakthålls en syn på kvinnor som omyndigförklarade och som inte är kapabla att göra egna val. I den mån det finns könsstrukturer i samhället är det väl i så fall snarast denna kollektiva förminskande bild av kvinnor som offer, ständigt i behov av att stöttas av andra. Den bilden förmedlas och vårdas ömt av just feminismen som alltså därmed försvårar för kvinnor att se att de har ett eget val och möjlighet att skapa sitt eget liv.

 13. @Amazon
  Du skriver:
  Unga tjejer är mer utseendefixerade än någonsin. Konkurrensen är stenhård och ord som ”fitta”, ”hora” om andra tjejer är legio. Tonen mellan tjejer är långt ifrån sockersöt

  Det här är något jag har funderat på rätt länge, varför klär sig tjejer som de gör. Modet verkar bli allt mer sexualiserat. Jag har någon slags hypotes om den sexistiska modet är en direkt konsekvens av attacken emot den klassiska kärnfamiljen.

  Jag säger inte att den klassiska kärnfamiljen är det ultimata livet, MEN det kanske finns fördelar för kvinnor i den och inte bara nackdelar som feminismen vill oss. För kvinnor i den klassiska kärnfamiljen finns det andra faktorer än skönhet att tävla med om de män de vill ha. Det gamla svenska ordspråket ”vägen till mannens hjärta är genom magen” visar lite på detta.

  Förr var det en stark fördel att vara en god husmor i jakten på män. Bra på att laga mat, fixa i hemmet osv. Nu har vi en feministisk syn att sådant arbete är ”oavlönat arbete”. Resultatet kanske är att tjejer endast ser en möjlighet att konkurrera om de pojkar de vill ha?

 14. @robjoh:

  Sociala fenomen är komplexa och jag har flera olika tankar vad gäller detta och flickors eskalerande psykiska ohälsa.

  Vi sätter barnen i förskola från ca. 1 år. Det är en period i livet där HPA-axeln ska ställas in mot omgivningen. Vad innebär det att utsätta HPA-axeln för den långtids-stress-faktorn det innebär? Min teori är att HPA-axeln blir ”uppskruvad” varvid individer blir mindre trygga och harmoniska inombords.

  Det du är inne på fast i ett vidare perspektiv där ”oavlönat arbete” bara ä en del. Alla ”flickiga intressen” nervärderas och smutskastas i vår samtid i en omfattning som inte alls var fallet när jag växte upp, flickor ska ”ta plats”, flickor ska ditten, flickor ska datten… annars är de förtryckta.
  Det här är samma som jag tidigare pratat om i samband med att vi pratat om klänning, att identitetsmarkörer är viktiga. Försöker man göra världen könsneutral så kommer flickorna betala detta pris, för man söker allt mer extrema vägar att markera ”Kvinna” med. För att kvinnlig könsidentitet och ”vi kvinnor” kontra män som individer är av allt att döma biologiskt.

  Internet. Som Fanny Ambjörnsson visar i sin doktorsavhandling så är detta ”den kroppsliga praktiken” något som sker i ”det kvinnliga rummet” och mellan tjejer. Med internet har har detta rum blivit oändligt stort och skönhetsindustrin en del av rummet på helt annat sätt än när jag var ung. Inspirationen och skönhetstips når därför tjejerna 24/7 i en enorm mängd.

  Samtidigt har vuxenvärlden släppt sitt ansvar som gränsdragare och man lägger över ansvar som borde vara flickornas eget att hantera på pojkarna.

 15. @Ninni:
  Vi sätter barnen i förskola från ca. 1 år. Det är en period i livet där HPA-axeln ska ställas in mot omgivningen. Vad innebär det att utsätta HPA-axeln för den långtids-stress-faktorn det innebär? Min teori är att HPA-axeln blir ”uppskruvad” varvid individer blir mindre trygga och harmoniska inombords.

  Det här är jag för oinsatt för att förstå, jag googlade HPA-axeln men jag förstår inte riktigt vad du försöker säga mig.

  Försöker man göra världen könsneutral så kommer flickorna betala detta pris, för man söker allt mer extrema vägar att markera ”Kvinna” med

  Tror vi säger samma sak, tar vi bort/förolämpar saker som har varit kvinnligt så kommer kvinnor driva emot en annat fokus på sitt sätt att visa kvinnlighet.

  Jag ser liknande problem för pojkar, i en värld där manlighet är fel så skapar vi problem.

 16. @robjoh:

  @robjoh:
  Jag har tänkt lite på en parallell till det där med matlagningen. Killar brukar försöka imponera på tjejer för att få dem intresserade, men idag kan tjejer göra allt som killar kan, och då blir det nog allt svårare för killar att kunna imponera på tjejer. Kanske bidrar detta till att killar fokuserar mer på sitt utseende än förr?

 17. @Mr Arne:

  ”Jag har tänkt lite på en parallell till det där med matlagningen. Killar brukar försöka imponera på tjejer för att få dem intresserade, men idag kan tjejer göra allt som killar kan, och då blir det nog allt svårare för killar att kunna imponera på tjejer.”

  För det första så vill kvinnor inte ha killar som försöker imponera på kvinnor. Vad kvinnor vill ha är killar som imponerar utan att försöka – som ÄR imponerande – inte som försöker vara det. Kvinnor vill ha en ärlig bild av killen, inte en tillrättalagd.

  Det är samhället, staten och väldigt lögnaktiga och fega byråkrater som förespråkar tillrättalagda bilder. Det är knappt de tror sig själva för i vilken verklighet tror ni de här pengakåta människorna lever när arbetsdagen tar slut? Det är ett välkänt faktum att de mest tillrättalagda männen är de största svinen när arbetsdagen tar slut”

  ”Many Swedes I spoke to suggested that Lindberg embodied a widespread cultural disconnection between official rhetoric and individual behaviour. As one well-placed observer of the Stockholm scene put it to me: ”Some of the most outspoken male politicians on gender equality are also renowned as the most active pursuers of women.”

  http://www.theguardian.com/world/2010/aug/01/goran-lindberg-sweden-crime-palme

  ”Kanske bidrar detta till att killar fokuserar mer på sitt utseende än förr?”

  Det betvtivlar jag. Snarare så fokuserar killar mer på utseende för att gynna karriären och få mer pengar och status. Dvs killar har (i brist på manligh dynamik) blivit mer besatta vid pengar och status och kvinnor har (i brist på kvinnlig dynamik) blivit mer besatta vid sex och skönhet.

  Och kvinnor är mer besatta vid killars status än de någonsin varit. Därav orsaken de är så rädda för anonyma kontakter. Vet de inte vilken position en man har så vill de inte prata alls. Kommentera nåt på Twitter och det vanligaste svaret från en kvinna är inte att kommentera VAD du sade utan kräva att få veta vem du är…

 18. @robjoh:

  Det här är jag för oinsatt för att förstå, jag googlade HPA-axeln men jag förstår inte riktigt vad du försöker säga mig.

  Min poäng som jag försökte säga var: ”Vi har förändrat många saker som berör barnen i vår iver för jämställdhet. Vad är det som är orsak till de problem vi observerar?” Uppenbart är att våra ungdomar inte mår bra.
  Jag kommer, när jag avhandlat den planering jag har nu, komma in mer på det biologiska området. Då kommer detta komma igen och utvecklas. Nu var det bara min ”Vet vi egentligen vad vi gör med våra barn?”-poäng som var viktigSmile

  Tror vi säger samma sak

  Ja, absolut gör vi det. Jag ville bara visa att det är bredare än ”obetalt hemarbete”, men i sak är vi ense.

 19. @Ninni:

  ”Vi har förändrat många saker som berör barnen i vår iver för jämställdhet.”

  En av de absolut största problemen med dagens feminism, och faktiskt även jämställdhetskampen generellt.

  Jämställdhet bör inte vara ett huvudmål, för vi kan ha ett fullständigt havererat samhälle som inte leder till att individer är lyckliga, även om det är 100% jämställt för alla inblandade kön.

 20. @robjoh:

  Tjejer gör väl som killar, de kör på det som fungerar.

  Sedan åtskilliga decennium har jag funderat på detta med feministernas schizofreni. Det har hetat att ”kvinnor kan”, ”kvinnor är minsann lika starka som män” (i bildlig mening) och SAMTIDIGT ska man ha stöd, hjälp, positiv särbehandling, sättas på piedestal, behandlas med silkesvantar och vara mystiska sköra väsen som ska behandlas med största försiktighet. Förvuxna fjortisar är det första jag kommer att tänka på.

  Hela den här tråden är full med exempel på detta.

  Mattias resonemang om ”self made men”. Han nämner själv ordet paradox.
  Jag tolkar beteendet som ”buhuuu pappa kom och fixa det här åt mig, jag klarar inte själv att bli en self made woman”
  (Nu har jag inte läst ”Det andra könet” så jag vet inte om de Beauvoir
  drar fram denna paradox, eller om det är resultatet av att curlade feminister läst de Beauvoir och sedan själva adderat sin syn på sig själva som förvuxna barnungar)

  Lönedebatten, samma sak. Erik påpekade hur Kawa Zolfagarsky påstod att kvinnor har lägre lön för samma arbete som män, för att de inte hade samma arbete som män utan arbetade med ANDRA typer av jobb i typiskt kvinnliga branscher. Även här anser sig kvinnor vara offer på en fri marknad (arbetsmarknaden) med fri lönebildning mellan parterna, där tillgång och efterfrågan direkt avspeglar sig i löne- och anställningsvillkor.
  Även här ska ”någon” (vem?) gå in och göra ANDRA värderingar av kvinnors löner än arbetsMARKNADEN, eftersom kvinnor är för bräckliga och sköra att söka sig in på utbildningar som leder till efterfrågade arbetsuppgifter, eller att i förlängningen arbeta med dessa arbetsuppgifter.

  @Erik
  Detta är exakt vad PUA-rörelsen råder bot på. Ingen annanstans finns så många diskussioner om hur man ger tjejer en bättre sexuell upplevelse än på PUA-sajter och ingen annan grupp är så utsatt för hat från feminism, kvinnor och media i allmänhet eftersom den dominerande kvinnodeiologin inte är att attraktion är saker killar lär sig utan ”antingen har killen det eller så har han det inte” är tjejers normala position.

  PUA är intressant just därför att de säger att kvinnor INTE är värda att placeras på nån piedestal. Det har skrivits spaltkilometer med skräp inom PUA, men det har skrivits en hel del bra grejor också. De har ju genomskådat hela idéen om kvinnor som nån slags porslinsdockor. Dessutom är det så att alla sociala färdigheter (inkl. raggning) är sådant man MÅSTE lära sig, det skiljer sig inte från att sälja konsulttjänster som jag gör, till att sälja sig själv. Känner igen mycket av PUA-rörelsens beskrivningar från vilken ledarskapskurs som helst. Den gamla sanningen att övning ger färdighet gäller där precis som med allting annat här i världen.

  Kan ju ta en annan paradox, denna att tjejer som spelat 40 timmar gitarr på Popkollo ska upp på de ”ojämställda” scenerna. Inte heller på scenen gäller
  ”antingen har musikern det eller så har han det inte”, det som gör dig bra på scenen är träning, träning, träning och mer träning. Här anser man sig kunna leverera samma kvalitet, men utan att behöva öva. Resultatet är bara att tjejerna gör bort sig.

 21. @Magnus:

  ”Detta är exakt vad PUA-rörelsen råder bot på. Ingen annanstans finns så många diskussioner om hur man ger tjejer en bättre sexuell upplevelse än på PUA-sajter och ingen annan grupp är så utsatt för hat från feminism, kvinnor och media i allmänhet eftersom den dominerande kvinnodeiologin inte är att attraktion är saker killar lär sig utan ”antingen har killen det eller så har han det inte” är tjejers normala position.”

  Jag skulle inte säga att detta gäller PUA-rörelsen som helhet. Vissa delar av den dock.

  Sen upplever jag att kritiken handlar mer om sexualfientlighet än något annat. De som kritiserar har en bild av att en ”riktig” kvinna inte skulle tycka om att ha ONS ovs, och att en PUA därmed ”lurar” henne att ge upp sin kvinnliga gåva (fittan) utan att få något i utbyte (en monogam relation).

 22. @Ninni:
  Ja, absolut gör vi det. Jag ville bara visa att det är bredare än ”obetalt hemarbete”, men i sak är vi ense.

  Ja då är vi nog fortfarande överens, jag menade aldrig att ”obetalt hemarbete” var det enda. Jag menade mer att om man tar bort ett sett att konkurrera kommer något annat bli mer viktigt.

 23. @MK:

  och att en PUA därmed ”lurar” henne att ge upp sin kvinnliga gåva (fittan) utan att få något i utbyte (en monogam relation).

  Precis, kvinnor är både lättlurade och korkade. Det är ju tur att det finns upplysta feminister som från sina upplysta positioner, med ett drypande kvinnoförakt, kan tala om för den kvinnliga fårskocken vad de ska gilla och inte.

 24. @Mr Arne: Detsamma fast omvänt gäller också. Idag kan de flesta män både laga mat, tvätta kläder och sätta upp gardiner. Och det är naturligtvis bra på många sätt men om inte könen kompletterar varandra så går vi mot en värld där ingen behöver varandra och allt kan köpas för pengar.

 25. @Magnus: ”Lönedebatten, samma sak. Erik påpekade hur Kawa Zolfagarsky påstod att kvinnor har lägre lön för samma arbete som män, för att de inte hade samma arbete som män utan arbetade med ANDRA typer av jobb i typiskt kvinnliga branscher. Även här anser sig kvinnor vara offer på en fri marknad (arbetsmarknaden) med fri lönebildning mellan parterna, där tillgång och efterfrågan direkt avspeglar sig i löne- och anställningsvillkor.
  Även här ska ”någon” (vem?) gå in och göra ANDRA värderingar av kvinnors löner än arbetsMARKNADEN, eftersom kvinnor är för bräckliga och sköra att söka sig in på utbildningar som leder till efterfrågade arbetsuppgifter, eller att i förlängningen arbeta med dessa arbetsuppgifter.”

  Instämmer! Jag arbetar som gymnasielärare i språk. Jag har 5 års universitetsutbildning för detta (lika lång utbildning som många andra akademiska yrken). Inom mitt yrke råder INTE löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har individuell lönesättning, alltså lön efter prestation och resultat, något som vi själva med hjälp av vår fackförening har förhandlat fram. Den individuella löneskillnaden anses av många vara för liten. De små skillnader som finns beror på att vissa har tagit på sig t ex skolledaransvar alternativt har ämneskombinationer som det råder brist på (t ex naturvetenskapliga ämnen). Ibland återspeglas dessa val i kön men väldigt sällan. Men mellan likartade befattningar råder ingen, eller oerhört liten skillnad. Skulle så vara fallet rycker genast vår fackförening in för att rätta till detta.

  Däremot ser jag att skillnaden är väldigt liten många gånger i jämförelse med andra yrkesgrupper, som inte har lika lång utbildning och en helt annan typ av arbetsuppgifter. Jag tycker detta är mer värt att diskutera. Jag har själv flera gånger övervägt att gå till ett mindre krävande arbete med samma lön som jag har idag.

 26. @MK:

  ”Jag skulle inte säga att detta gäller PUA-rörelsen som helhet. Vissa delar av den dock.”

  Jag är inte säker på vilket som är ditt argument här. Jag skulle säga att PUA-rörelsen som helhet listat ut att du behöver bra sexuellt omdöme för att inte tjejer skall snacka skit om dig…. vilket är särskilt viktigt när det handlar om ONS-sex. Den del av PUA-rörelsen där jag har ”login” finns det mängder av sexinstruktion.

  ”Sen upplever jag att kritiken handlar mer om sexualfientlighet än något annat.”

  Nja, kritiken handlar om allting och ingenting. Vissa är emot detaljerna, andra språket, åter andra har problem med attityden och sedan har du dem som blir upprörda av blotta iden att män talar med andra män utan feministpoliser/kvinnopoliser som rättar dem. Jag skulle säga att kritiken handlar om manshat mer än någonting annat för ingen annan röd tråd finns.

  Däremot så saknas helt den där feministiska tendensen att skapa dogmer och censuera kritiska röster. Tvärtom så finns det mängder av PUA-kritik inom PUA-rörelsen. Det är just i kontrasten mellan denna seriösa kritik och det av mansförakt drivna allmänna hatet mot allting från attityd till ide som det framgår hur vilt feminister slungar mot allting de ser.

  ”De som kritiserar har en bild av att en ”riktig” kvinna inte skulle tycka om att ha ONS ovs, och att en PUA därmed ”lurar” henne att ge upp sin kvinnliga gåva (fittan) utan att få något i utbyte (en monogam relation).”

  Och där ser du hur irrationella de är för en relation är inget man ”får” i utbyte mot sex. En relation är något män vill ha med sexpartners de finner särksilt intressanta och tycker sig passa ihop med. Om man inte passar ihop varför skulle man ha relation alls? Vad sjutton vore syftet? Och innan man träffats och haft sex och delat tankar hur vet man om man passar ihop?

 27. @Amazon:
  ”Jag tycker detta är mer värt att diskutera. ”

  Shoot!

  Jag gjorde en lönekartläggning (Unionen och Sveriges Ingenjörer) hos min förrförre arbetsgivare, det finskägda konsultbolaget Etteplan. Vi grupperade ingenjörer efter olika inriktningsområden, som mekanikkonstruktion, elkonstruktion, mjukvarukonstruktion, byggnads- och anläggningskonstruktion, teknisk dokumentation, projektledning m.m.
  Skillnaderna mellan kön INOM en grupp var någon procent, vilket vi i facket påpekade. LöneSPRIDNINGEN var mindre bland kvinnor i samma grupp, det vill säga männen hade 1-1.5% högre MEDIANlön, medan de sämst betalda inom grupperna var män eftersom spridningen var större. Vi upptäckte att HUR VI ÄN delade in kohorterna (kön, ålder, etnicitet, verksamhetsområde) så fanns det en ENTYDIGT samband mellan större lönespridning och högre medianlöner!
  Krasst uttryckt, för att få upp löneläget inom en grupp måste vissa i gruppen ”offras” genom lägre löner. Ökade löneskillnader gynnar FLERTALET men missgynnar en stor minoritet.

  Löneutvecklingen såg i stort sett likadan ut för olika grupper, och vi såg inget ”hack” i kurvan för barnlediga kvinnor, vilket iofs. kan förklaras med att det var relativt vanligt att män tog ut ganska omfattande föräldraledighet (kollektivavtalet ST&D innebar 10% lön under FP-dagarna).
  Ingångslönen låg kring 26 800 på den tiden.
  Trots bra arbetsvillkor – mycket bra skulle jag säga – är det 10-15% kvinnor i yrket. De kvinnor som finns här är påfallande ofta utländska. Kan inte påstå att det är en speciellt ”grabbig” kultur heller, ”nördig” är en bättre beskrivning.

 28. @Amazon:

  ”Om man som feminismen fortsätter att leta efter strukturer och en könsmaktsordning som förklaring till att kvinnor väljer att inte ta tillvara på dessa möjligheter vidmakthålls en syn på kvinnor som omyndigförklarade och som inte är kapabla att göra egna val.”

  Visst, men problemet med det här är att man bara ersätter ett annat förtryck/hinder med ett nytt, nu är feminismen/jämställdheten ett hinder. Problemet är bilden att yttre omständigheter förhindrar kvinnor från att vara jämställda, fast det mera handlar om ett inre arbete som kvinnor borde börja att ta itu med. Men du har nog delvist rätt; så klart gör feminismen allt för att kvinnor ska slippa göra det, men sen igen så verkar inte många kvinnor ha problem med det heller. Men som Esther Vilar skrev:

  ”When a man, believing woman his equal, realizes the futility of her way of life, he naturally tends to think that it must be his fault, that he must be suppressing her. But in our time women are no longer subject to the will of men. Quite the contrary. They have been given every opportunity to win their independence and if, after all this time, they have not liberated themselves and thrown off their shackles, we can only arrive at one conclusion: there are no shackles to throw off.”

  @Mr Arne:

  ”Jag har tänkt lite på en parallell till det där med matlagningen. Killar brukar försöka imponera på tjejer för att få dem intresserade, men idag kan tjejer göra allt som killar kan, och då blir det nog allt svårare för killar att kunna imponera på tjejer.”

  @Erik:

  ”För det första så vill kvinnor inte ha killar som försöker imponera på kvinnor. Vad kvinnor vill ha är killar som imponerar utan att försöka – som ÄR imponerande – inte som försöker vara det. Kvinnor vill ha en ärlig bild av killen, inte en tillrättalagd.[…]Det betvtivlar jag. Snarare så fokuserar killar mer på utseende för att gynna karriären och få mer pengar och status. Dvs killar har (i brist på manligh dynamik) blivit mer besatta vid pengar och status och kvinnor har (i brist på kvinnlig dynamik) blivit mer besatta vid sex och skönhet.”

  Men män måste ju försöka att vara imponerande oavsett om kvinnor bara tänder på män som imponerar.

  Har själv tänkt mera på det som så att utseende är en till aspekt/förväntning som män kan vara imponerande i kvinnors ögon. Nu när kvinnor kan försörja sig själva så ger det möjlighet för kvinnor att komma med andra förväntningar på män utöver ekonomiska, utseende är en av dessa saker. Men jag lutar nog mot samma håll som Erik att fokuseringen på utseende hos män är underställd statussträvan, för kvinnor tänder mera på självsäkerhet och status än utseende, men sen igen så tänder status + utseende ännu mer, och kvinnor har bättre råd idag att förvänta det.

 29. @Erik:

  I ärlighetens namn är jag inte särskilt inne i svängen längre, och när jag var det var det huvudsakligen relationship management och sex som intresserade mig. Jag minns hur jag fick trava genom drivor av ’pick-up’, ’approaching’, ’inner game’ osv osv, för att hitta det som var intressant för mig.

  Jag kan väl hålla med om att medvetenheten som du beskriver finns genom hela PUA, dock tycker jag det är en väldigt liten del som faktiskt aktivt fokuserar på det. Men som sagt jag är inte jätteinsatt längre. Jag har plockat ut de delar av kakan som intresserade mig, tog med mig dem därifrån, och lämnade resten bakom mig.

 30. .
  ”…. ständigt i behov av att definiera sig gentemot det manliga könet.” skriver Amazon.
  .
  Sant… så uppfattar jag det som…oxo.
  Varfør?
  Penis avund eller kærlek till mannens frimodoiga attribut?
  .
  På en Kvinnor kan mæssa…fanns de flesta kvinnliga hantverksyrken representerade.
  Førutom dessa hantverksyrken fanns en hel del representanter från tjænstesektorn politik fackførening etc
  .
  I ett hørn av Kvinnor Kan Mæssan fanns de Kvinnliga Ledarskapsmontrarna.
  .
  Studerade akt ledarskapsparoller och insåg rætt snabbt att dessa ledarskapsparoller ( till 100% ) var från Marinens ledarskapsprogramm och gav uttryck før de værdeomdæmen vilka var , konstruktiva før just denna Marinens organisationskultur och mål , men nu o på Kvinnor Kan Mæssan lanserade som Kvinnligt Ledarskap… i størsta allmænnhet.
  .
  Jag samlade i hop en skock henhønsrepresentanter från resp ledarskapsmontor…
  startade en diskusion med påståeendet om att dessa aktuella ledarskaps værdeomdømen int representerade…kvinnligt ledarskap…utan var ett uttryck før mannnligt ledarskap i en specifik kultur…..STORT rabalder…jag blev av Henhønorna snabbt førklarad som en …Katt bland Hermeliner.
  .

  Per Hagman.
  .

 31. @Per Hagman: hmmm.missade avslutet…..
  STORT rabalder…jag blev av Henhønorna snabbt førklarad som en …Katt bland Hermeliner…Mitt svar på denna kvinnliga attack var att jag ansåg mig mer som…. Ræv bland Hønor… av døma på kacklet som uppstod.
  .
  Per Hagman.
  .