Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 3 – Skolans Antipojk-kultur, Medias Mansförakt
avatar

Här är länkar till Del 1 och Del 2. I denna tredje del har jag beslutat att inte bara kommentera vad som finns i mansutredningen utan även kommentera saker som borde finnas där samt hur det kommer sig de saknas. En av dem som ger oss ledtrådar till varför det är så stora hål i mansutredningen är Mats Olsson på lärarbloggen Tysta tankar. (Vi har nu nått fram till 10.30 på konferensvideon)

Vid slutet av del 2 hade Svend Dahl börjat prata om hur vi kan se det som att fram tills ganska nyligen behövde män inte utbilda sig. Det här är ju helt missvisande. Fram tills nyligen så hade pojkar bättre betyg än flickor i ”pojkämnen” och flickor bättre än pojkar i ”flickämnen”. Vad som sedan  hänt är politiska beslut i på att pojkämnen skall bli mer flickvänliga – men inte omvänt. Så här lät det från politikerna då:

Regeringsproposition 1992/93:220 föreslår att teknik-ämnet får en egen kursplan och säger vidare: ”teknikundervisningen har en mycket viktig roll vad gäller att stimulera elevernas, och då kanske framför allt flickornas, intresse för teknik och naturvetenskap.”

Några likadana propositioner som skall stimulera elevernas och då kanske framför allt pojkarnas intresse för läsning, litteratur och liknande tjejdominerade ämnen kan nog föräldrar till pojkar se i månen efter. Det är såklart jättebra att Svend Dahl skriver artiklar som ”Gör inte pojkarna till framtidens förlorare” det skall inte förringas. Men det räcker inte med goda syften. Man måste se till att ens orsaksförklaringar är förankrade i verkligheten också. Ordet går till Mats Olsson ”Att läsa en rapport – att förstå Kimmel”

Jag försöker få grepp om maskulinitetsutredningen Män och jämställdhet och inser att det finns en teoretisk och ideologisk plattform som ligger till grund för resonemangen. Varför återkommer detta starkt manskritiska perspektiv som blockerar det som skulle kunna blivit en spännande diskussion om vilka möjligheter och påfrestningar som ryms inom det fält vi kallar maskulinitet.

Mats Olsson konstaterar hur Thomas Johansson i bilaga 3 besvarar den frågan.

Ett dominerande namn i teoribildningen (liksom i DEJA och i  delegationen för jämdställldhet i förskolan) visar sig vara Michael Kimmel, vars mansförakt är ökänt utanför feministiska kretsar. Paul Nathanson & Catherine Young sågade Kimmels bok Guyland efter noter i New Male Studies #3, 2013. Nathanson & Youngs forsknigensområde är mansförakt (misandry) som de har skrivit fem böcker om,. Jag återkommer strax till mansförakt i media, men först Mats Olssons summering:

Jag försökte verkligen följa bemötandet av den här viktiga rapporten men tappade snart sugen. Teorin om antipluggkultur upprepas och blir till slut självbekräftande. 

Citat: ”Pojkarna är sådana för att de är som de är – eller att någon har tvingat dem att tänka så – och nu har vi sagt till dem att skärpa sig fast de lyssnar inte…” Slutcitat

Olsson kallar det teoretiska utgångsläget för ”eländesperspektiv” och berättar hur den självgodhet som utredningen utstrålar gör honom trött. Inte minst när utredarna vill ha ”Nolltolerans för skojbråk i skolan” . Olsson berättar hur många lärare trodde gensuforskaren Ingemar Gens skojade när han pratade om att förbjuda  ”herren på täppan” som enligt Gens var träning i aggressiv maskulinitet. Men nejdå här är den tanken tillbaka förpackad som utredning.

Pojkars skolprestationer from Jämställ.nu on Vimeo.

Teorin om pojkars Antiplugg-kultur håller heller inte vatten. I videon ovan kan ni se Ann-sofie Nyström, skolforskare vid Uppsala Universitet. Med utgångsläge i sin avhandling ”Att synas och lära utan att synas lära” (pdf) sågar hon sönder teorier om Antiplugg-kultur och konstaterar att det är mer relevant att prata om den så kallade ”Rosenthal-effekten” (höga förväntningar hos lärare leder till bättre resultat hos elever). Hur ser då skolans attityder ut? Så här summerar Mats Olsson inställningen från samma skola som numera är så dålig på att lära ut kunskaper att både pojkar och flickor gjort fiasko på PISA-undersökningen.

Skolan hyllas som bärare av det goda och de som inte passar in demoniseras. Var finns den kritiska diskussionen om hur vi bemöter barn som tror att läroplanens formuleringar om att ”skapa förutsättningar för lärande” är seriösa?

Från skolan vidare till ett närbesläktat område. Kom ihåg hur Svend Dahl pratade om att man nuförtiden inte får lön och hög status i yrkeslivet utan utbildning. Det betyder givetvis att de som bäst tar till sig skolans ”det goda” är mest sannolika att ha de jobben eller hur? Låt oss undersöka om vi kan se stöd för det antagandet. Mansföraktet i media exemplifieras utmärkt av hånfulla rubriker som ”Titta, han snackar också” (DN 14 02 14) och rena oförskämdheter som dem i Carl Johan von Seths DN-ledare.

”Jämställdisterna” kan ha haft en och annan poäng exempelvis i frågan om pappors position i vårdnadstvister. Som regel ingår dock ett stort mått av bittert navelskådande i dessa han­könade snörpmunnars engagemang för lika rättigheter.

Media and Male IdentityJämställdisterna har bra många fler poänger än så. Inte minst den att massmedierna enligt en rätt omfattande forskning i rätt hög grad ägnar sig åt systematisk mobbning av män och svartmålning av allt som har med manligt kön att göra. Professor Jim MacNamara, författare av ”Media & Male Identity: The Making & Remaking of Men.” har granskat saken och så här såg medias mansbild ut:

The research found that, by volume, 69 per cent of mass media reporting and commentary on men was unfavourable compared with just 12 per cent favourable and 19 per cent neutral or balanced. 

Resultaten presenteras under den talande rubriken ”Dissing men, the new gender war”. Kort sagt, eftersom män i allmänhet och vita män i synnerhet är den enda grupp som det ens anses lagligt att sprida fördomar om så är det utmärkande för översittare att de i allt högre grad söker sig till mediefeministiska sammanhang. Där kan de gömma undan sitt behov att vara svinaktiga under förespeglingen ”goda syften”. MacNamaras material är massivt.

The study involved collection of all editorial content referring to or portraying men from 650 newspaper editions (450 broadsheets and 200 tabloids), 130 magazines, 125 TV news bulletins, 147 TV current affairs programs, 125 talk show episodes, and 108 TV lifestyle program episodes from 20 of the highest circulation and rating newspapers, magazines and TV programs over a six-month period.

Mansföraktet i media var inte isolerade företeelser.

Det spelade ingen roll om det var TV eller i tidningar. Det spelade ingen roll om det var nyheter eller underhållning. Mansföraktet i media var så omfattande att det inte bara var vanligare att män avbildas negativt än positivt. Det var till och med mycket vanligare att män avbildades negativt än att de avbildades *på något annat sätt* (vare sig positivt eller neutralt). Att området mansförakt (eng. misandry) saknas i mansutredningen är inte mindre än oursäktligt. Det är dock som visas av följande citat inte helt oväntat:

“By the 1980s, the word ‘gender’ was routinely used as a synonym for ‘women’. To study gender is still, by implication, to study women” (p. 8).

Ovan kommentar kommer från artikeln  ”Men in the media – The manufacture of contempt” där MacNamara i sin tur citerar inledningen på Paul Nathanson & Catherine Youngs bok ”Spreading Misandry – The teaching of contempt for men in popular culture” Vi kan tillägga att det verkar vara precis lika sant idag. Forskarna har inga problem att se betydelsen av kvinnliga mediabilder men när det handlar om manliga mediabilder?  Ja då är det blindbock som gäller och de är inte ens konsekventa med sina egna teorier.

Feminism has applied considerable study to the relationship between gender and identity and concludes that gender is central to self-identities and identity of women as a class. – Media and Male Identity p.13

Jag undrar mer och mer om vad Nyanko Sabuni – när hon beslutade om uppdraget – hade tänkt sig var en så enformig hårdvinklad och bristfällig utredning författad av Newsmills grundare PM Nilsson. Å andra sidan när både Sabuni och Nilsson så bekvämt var ute ur leken var det inga problem att plocka in idel genusfolk och ägna 500 sidor åt persondyrkan av Michael Kimmel och R.W. Connell. Några avslutande ord om dessa, den feministiska maskulinitetsforskningens (genusforskningens) två toppnamn. Kimmel  är den person som mest i världen är känd för sitt mansförakt (se recensioner), möjligen undantaget R.W. Connell vars inställning till män var så positiv att han bytte kön till kvinna.

Kommentarer

Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 3 – Skolans Antipojk-kultur, Medias Mansförakt — 69 kommentarer

 1. Vad har hänt med Niklas Järvklo och varför sparkades han från utredningen (enligt AVfM Sverige) ?

 2. Pingback: Män och jämställdhet – inledning del 2 | Susanna's Crowbar

 3. Ja någon kanske borde skicka ett mail till Sabuni och fråga vad hon tycker om utredningen,men hon sitter väl fortfarande i FP.s karantän för att kunna uttala sig.
  Annars har Arnholm vridit ett bra och valvinnande vapen ur händerna på Alliansen med sitt genomdrivande av mer kvotering av föräldraförsäkringen,vilket dom rödgröna kommer genomdriva vilket 81% av männen och 86% av kvinnorna är emot.
  Det kanske istället kommer bli SD som plockar upp detta och gör till sin fråga och därigenom vinner många röster.
  Inte ens Göran Persson ville driva frågan för att han visste att den kunde kosta honom en valseger.

 4. @JD:

  Jag twittrade länken till det här inläggen till Svend Dahl tidigare ikväll faktiskt. Har även twittrat länken till manliga feministen Tomas Wetterberg (Män för jämställdhet)

 5. Att övriga samhällsvetenskapliga discipliner inte tar tag i problemet genusvetenskap med mer kraft än de gör är för mig något av en gåta. Nivån är pinsam och de har redan börjat drabbas (jag har sett negativa kommentarer om statsvetenskap och sociologi lite var stans).
  Väntar på att de bästa studenterna ratar de lärosäten som ”inte kan sopa rent framför sin egen dörr”.

 6. Vet inte om det är en slump att jag får en grinig bajskorv som ikon varje gång jag skriver?

 7. @notsure:

  Problemet är långt mycket djupare än de flesta tror. Jag tror de flesta inte är i närheten av att förstå hur låg muren är mellan det ena och det andra. Det finns inte vattentäta skott mellan genusvetenskap och statsvetenskap och sociologi och socialpsykologi. Att tro dessa discipliner fungerar oberoende av varandra är en illusion.

  Maskulinitetsforskaren Michael Kimmel, Sociolog
  Maskulinitetsforskaren R.W. Connell, Sociolog
  Mansforskaren Niclas Järvklo, Idehistoriker
  Genusforskaren Yvonne Hirdman, Historiker
  Genusforskaren Maud Eduards, Statsvetare

  Frågan är inte vilken akademisk disciplin människorna tillhör. Frågan är vilken vetenskapssyn de tillhör och vilken ”teori” de lyder under. Om de tillhör den vetenskapssyn som anser det finns en mer sann bild som deras jobb är att hitta den eller om de anser ingen sanning existerar och det därför bara är en fråga om vilken social klass vars intressen skall ha förtur och vilken teori som skall styra hur klasskampen skall ske.

  Bedöm graden av vetenskaplighet hos denna man:

  ”These people think that ideas should just be able to just bounce into each other and somehow we will figure out what’s right. I know of no way to tell sense from nonsense.”

  http://www.biographybase.com/biography/Fish_Stanley.html

 8. såg att det var någon som fråga varför inte pm nilsson och Nyamko Sabuni
  var kvar kan det ha något med detta att göra
  ”Nu har jag skickat min bok om diskriminering av män och pojkar till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. I boken finns ju en jättelista på mansdiskriminerande lagar och regler som måste förändras, och det borde hon ju numera vara intresserad av. Nedan kan du också läsa det följebrev jag skrev till jämställdhetsministern. Jag ska även skicka en bok till PM Nilsson”

  http://genusnytt.wordpress.com/2012/09/29/marika-formgren-har-farhagor-om-mansutredningen/

 9. Helt otroligt, AFTONBLADET igen och dessutom Westgårdh. Tjatet om gubbism inte direkt motbevisar påståenden om medias mansförakt.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/anderswestgardh/article18379455.ab

  Det finns redan bemötande av Aftonbladets kritik mot Spendrups icke-feminist och icke-kvotering

  http://genusdebatten.se/aftonbladets-styrelsekvinnor-har-ingenting-pa-jens-spendrups-styrelsekvinnor/

  Det finns dessutom bemötande av samma person från tidigare mansförakt i media.

  http://genusdebatten.se/anders-westgardh-erkanner-manshat-i-aftonbladet/

  Blir det 200 röda trolltummar imorgon nu?

 10. @Erik

  Din kapacitet är fascinerande, på gränsen till skrämmande ibland men mycket uppskattad och välkommen. Jag är mycket tacksam att du vigt ditt intellekt till ”denna fråga”.

  Allmänt:

  En annan som jag beundrar (vilket inte är en överraskning för de som ”känner mig”) är ju Pelle Billing. Och som den ”motvalls kärring” jag brukar vara så vill jag ta upp två saker PB brukade ta upp.

  Det första att allt tal om ”genusgalenskap” i jämställdistiska kretsar tror jag är kontraproduktivt. Utan att det är bättre att som här visa att genusvetenskap kan vara bra, som videon ovan om antipluggkultur som var lysande, förutsatt att den inte är (radikalfeministiskt) ideologiskt driven förstås. Dvs att man kanske inte ska kasta ut barnet med badvattnet.

  Det andra är att skillnaden mot offerkoftefeministerna inte alltid är så stor. När ”jämställdismen” kritiseras menar man nog inte, iaf inte främst, de kunniga och balanserade som ägnar mycket av sin tid och eneregi på att fördjupa sig, utan de som faktiskt är rätt ”bittert navelskådande i dessa han­könade snörpmunnars engagemang för lika rättigheter”. För de finns också runt om på nätet och lägger som jag alltid tyckt sordi på det arbete som de gör som leverera genomtänkt och välgrundad kritik mot rådande paradigm.

  Eller som gammelfeministerna, bl a Helene Bergman och Belindas svärmor, uttrycker det – Gråt inte, kämpa! Var finns irl-aktivismen? De som faktiskt, och som jag tror att PB även var inne på faktiskt vill GÖRA skillnad? Jag är på…

  (kanske slår jag tummen-ner-rekordet men det har jag heller aldrig bekymrat mig för oavsett från vilket håll det kommer sas)

 11. Mia, eftersom våra fundamentalt antivetenskapliga, direkt verklighetsförnekande smygkommunistkärringar, våra självkastrerade, kollektivistiska hanhens och honhens, som hatar kön i grupp på universitet, i politiken och media, rent faktiskt, följaktligen och bevisligen bara producerar antivetenskapliga galenskaper – förljuget, kollektivistiskt könshat – så är väl en högst lämplig och mycket saklig benämning exempelvis _genusgalenskaper_ på befolkningens bekostnad?

  Inte sant?

 12. @Liberalen: Att en benämning är saklig innebär inte att den är produktiv. Huruvida den är lämplig beror då mest på om man faktiskt är intresserad av att förändra något eller om man är nöjd med att den antivetenskapliga synen tillåts dominera över rationella och verklighetsförankrade forskare inom området.

  Mer konstruktivt tror jag det är att helt enkelt notera de specifika ’forskare’ som ägnar sig åt fria fantasier helt enkelt inte är trovärdiga eller producerar faktisk vetenskap, vilket gör referenser till dem meningslösa och verk som refererar till dem lika otillförlitliga.

 13. @Mia.:

  Det första att allt tal om ”genusgalenskap” i jämställdistiska kretsar tror jag är kontraproduktivt. Utan att det är bättre att som här visa att genusvetenskap kan vara bra, som videon ovan om antipluggkultur som var lysande, förutsatt att den inte är (radikalfeministiskt) ideologiskt driven förstås. Dvs att man kanske inte ska kasta ut barnet med badvattnet.

  Eftersom videon lyftes fram i Eriks artikel skulle man kunna tolka detta som en tumme upp från dig? Wink

  Jag tycker nog att vi anstränger oss att lyfta fram bra forskning oavsett var den kommer ifrån. Vi brukar även ibland lyfta fram studier som sägs visa en sak, och visa att underlaget faktiskt talar ett annat språk.

  Frågan är förstås vad som skiljer ’genusvetenskap’ från t.ex. vad John Gottmann eller Straus sysslar med? Är inte bra forskning bra forskning oavsett vad institutionen heter?

  Dålig forskning brukar det kunna bli när man låter sina förutfattade meningar färga både metod och slutsatser. De flesta forskningsgrenar jobbar hårt på att vara självsanerande med avseende på detta, men just genusvetenskapen verkar ha satt ribban väldigt lågt, åtminstone så länge slutsatsen är ’den rätta’.

  Det andra är att skillnaden mot offerkoftefeministerna inte alltid är så stor.

  Det här är svårt. Jag tycker att vi ofta kritiserar för ’offerkoftejämställdism’ när vi försöker lyfta fram att det som lyfts fram som ett specifikt kvinnoproblem egentligen är jämnt fördelat (eller någorlunda jämnt) mellan könen. Vad är det vi gör då? Gnäller? Eller försöker vi visa att problemet är allmänmänskligt snarare än könsspecifikt?

  Om t.ex. femininster lyfter fram kvinnors rädsla för att utsättas för våld, är det inte rimligt att påpeka att män rent konkret löper (åtminstone) dubbelt så stor risk? Jag ser det inte som att man tävlar om offerkoftan. Snarare är det besläktat med hur man kan bemöta en flygrädd person med informationen att de dagligen tar större risker när de sätter sig i bilen och kör till jobbet.

  Om diskussionen rör sig kring hur kvinnor i karriären motarbetas, och vi visar upp studier som funnit att dessa kvinnor faktiskt stöter på mindre motstånd än motsvarande män, så är inte huvudbudskapet att dessa män är offer (även om det vi påtalar faktiskt är exempel på konkret särbehandling), utan att den bild feminister har i detta avseende är falsk. Målet är förstås att få debatten att utgå ifrån verkliga problem snarare än påhittade.

  Vi har svårt att bedöma vår egen utsatthet på ett rationellt sätt, och jämställdhetsdebatten idag underblåser vissa hotbilder som saknar stöd i verkligheten. Hur visa det utan att ställa det i relation till annat?

  När ”jämställdismen” kritiseras menar man nog inte, iaf inte främst, de kunniga och balanserade som ägnar mycket av sin tid och eneregi på att fördjupa sig, utan de som faktiskt är rätt ”bittert navelskådande i dessa han­könade snörpmunnars engagemang för lika rättigheter”.

  Det låter bra, men stämmer det?

  Jag skulle vilja tro att jag är en av de ”kunniga och balanserade”. Jag vill inte påstå att jag mött särskilt mycket positiv feedback från feminister (i meningen att de bemöter mig med vettiga argument). Egentligen är nog känslan mest att män som är riktigt pålästa, och kvinnor som argumenterar kunnigt emot feminism, brukar mötas av tystnad. Jag har hållit på i några år nu med att försöka debattera jämställdhet så sansat och påläst som jag kan. Jag kan inte minnas många konstruktiva diskussioner med feminister – någon gång har det hänt, men mest bemöts jag med tystnad. Möjligheten finns förstås att jag ännu inte lyckats få ur mig något värt att debattera…

  Men låt oss stipulera att vi på båda sidor har våra ’mindre balanserade’ debattörer. Då blir frågan hur vi bemöter dem? Jag kan hålla med om att vi inte lägger så mycket tid på att kritisera manschauvinism (men Bashflak skrev om det nyligen). Ett skäl är förstås att de i princip helt saknar stöd i dagens samhällsklimat.

  Annars tycker jag nog själv att vi har ganska stor bredd på åsikterna här, och tvärsäkra påståenden brukar ofelbart trigga mothugg från de som inte håller med.

 14. @Olof Hansen:

  Mer konstruktivt tror jag det är att helt enkelt notera de specifika ‘forskare’ som ägnar sig åt fria fantasier helt enkelt inte är trovärdiga eller producerar faktisk vetenskap, vilket gör referenser till dem meningslösa och verk som refererar till dem lika otillförlitliga.

  Vi skall inte söka strukturella förklaringar, menar du? Wink

 15. @Ulf T:

  Vilka är dessa ”vi” är frågan. Jag ser naturligvis dessa ”vi” men jag ser även andra som som sagt i mitt tycke lägger sordi på mycket. Ja så är det för alla rörelser, och det minsta man kan göra är att erkänna att det finns, att ha förståelse för vilka jämtälldister andra som t ex inte läser här kommer i kontakt med. När någon kritiserar jämstlldister så erkänner jag att det finns många jag inte håller med heller, lite NAJALD alltså Wink

  Sen vad gäller diskussioner utan att man tycks nå fram till feminister så instämmer jag med Tenebrism. Ofta diskuterar man för den tyst publiken. De som är öppensinnade men som inte ger sig in i diskussionen själva. Jag tror många läser och tar till sig även om de inte utbrister hallelulja. Och just därför tror jag det är viktigt att ha tålamod och inte hänfalla till att vara/bli lika goda kålsupare som offerfeminister -gäller inte dig, vad jag vet Wink

 16. @Mia.:

  Vilka är dessa ”vi” är frågan. Jag ser naturligvis dessa ”vi” men jag ser även andra som som sagt i mitt tycke lägger sordi på mycket.

  Själv har jag förstås också mina favoriter, och andra som jag har mindre utbyte av, men jag tycker inte att det är ett självändamål att alla håller med varann. Jag ser mycket hellre en öppen debatt där olika synsätt får mötas, än att vi försöker ’snygga till’ debatten genom att tysta vissa röster.

  Dessutom blir diskussionen lite abstrakt. Det bästa är att bemöta dåliga argument när de dyker upp. Vi bör inte censurera oss själva* för att försöka projicera en större enighet än vi har täckning för.

  * Jag menar förstås inte detta som att vi skall tillåta oss själva att vara otrevliga; utan att vi skall våga säga vad vi tycker. Men jag tycker å andra sidan att åtminstone GD knappast utmärker sig genom överdriven konformism…

 17. Tack Erik!
  Mycket grundligt. Snacka om självuppfyllande profetia.

  (Det verkar som om slutet av den här meningen fallit bort: ”Fram tills nyligen så hade pojkar bättre betyg än flickor i sina ämnen och flickor bättre än pojkar.”)

  Det finns mycket bra hos Tysta Tankar. Den som har väldigt ont om tid kan hoppa direkt till de tre inläggen ”Maskulinitetens olika ansikten”.

 18. @Erik:

  Jo, och det är skrämmande.

  Visst kan vetenskapliga discipliner ligga nära varandra, så nära så att det är svårt att dra nån egentlig gräns. Ta kemi och fysik, har man läst kemi på högre nivå och börja räkna på energiförbrukning/-frigörning vid kemiska reaktioner så hamnar man till slut i termodynamikens träskmarker, vilka brukar räknas som fysik. Eller som dottern som läser molekylärbiologi, som ligger väldigt nära organisk kemi, fast inuti levande material…

  Trist dock att humanioran tills stor del har kommit att handla om vilken syn på ”vetenskap” man har, och mindre om VAD man vill studera. Att man använder hermeneutiska metoder må så vara – vad gäller t.ex. historia så har man inget val – men att man sedan 70 år har våldfört sig på hermeneutiska metoder och dessutom måste bekänna sig till eländet för att få vara med och leka, det är beklämmande. Uppsatser och avhandlingar har reducerats till nån slags tävlingar i namedropping.

 19. Tycker fortfarande det är humor att en kvoteringslag till börsbolagens styrelser inte skulle få *ett dugg* effekt på Spendrups, eftersom de varit avregistrerade från börsen i säkert 10 år vid det här laget… De låg på O- eller OTC-listan i början på 2000 talet men de avreggade sig alltså.

 20. @Ulf T:

  Jag menar inte heller att vi måste hålla med varandra om allt och det handlar nog inte så mycket om skilda åsikter utan mer hur de framförs. Det är som jag sagt förr skilnad på att säga -Ja jag vet, vi också än -Men vi då?

  Men ja det enda vi egentligen kan vara helt överens om är att ”vi” anser att män och kvinnor ska lika rättigheter och skyldigheter. Men där tar ”vi” slut. ”Vi” är t ex inte överens vad gäller individualiserad föräldraförsäkring etc etc.

 21. @Mia.: Kontakta mig gärna via jamstalldhet.se formulär om du vill arbeta med konkreta frågor och lösningar för dessa. Det gäller för övrigt andra intressenter också.

 22. @Mia.:

  “Vi” är t ex inte överens vad gäller individualiserad föräldraförsäkring etc etc.

  Själv har jag följande åsikt om individualiserad föräldraförsäkring:

  – Ingen vet exakt hur utfallet kommer att bli, förrän det är provat. Själv tycker jag mig se att liberaler har lättare för att följa upp ett förslag, konstatera att det inte funkade som det skulle, och ändra riktning, än vänstern, som oftare låser sig ideologiskt och får svårt att göra nödvändiga korrigeringar*.

  – Principiellt är jag emot centraliserad detaljstyrning av människors liv, men även personligt/praktiskt, eftersom min tillvaro inte passar in på de styrandes mall. De har alltså ofta fel om vad som skulle vara bäst för mig. Det är min övertygelse att dessa centralstyrda lösningar allt oftare kommer att träffa fel, i takt med att samhället blir mer heterogent och förändringstakten ökar.

  Notera att mina invändningar inte har något med manligt/kvinnligt att göra. Wink

  Notera också att jag inte missunnar andra möjligheten att tycka annorlunda. Jag förväntar mig snarare att debattörer på vänsterkanten har en annan åsikt. Det är helt ok, och det är bra att vi inte tycker lika i allt, som sagt. På hela taget tror jag att det är alldeles nödvändigt att ha ett spektrum av åsikter mellan kollektivism och individualism och att perspektiven får växeldra. Det som är katastrofalt är när man börjar likrikta debatten och censurera åsikter.

  * Det här brukade med jämna mellanrum lyftas fram inte minst förut, då borgarna endast tillfälligt brukade få en chans att styra lite: man konstaterade då att det t.o.m. var bra för socialdemokratin, eftersom borgarna kunde genomdriva vissa förändringar som (s) av ideologiska skäl hade svårt att förankra i rörelsen, men som de sedan behöll när de kom tillbaka till makten. Vissa analytiker kunde t.o.m. hävda att denna modell möjligen var nära nog optimal.

 23. Nej, jag köper naturligtvis inte rövslickarlobbyns daltningsfäbless.

  Ty:

  Problemet rent allmänt är alltjämt att det är exakt, just det tandlösa och fega daltandet med de narcissistiska psykvraken från yttervänstern, som ju leker ”feminist” eller ”genusvetare”, är vad som gett dem en maktposition.

  Problemet är ju alltjämt _inte_ att de i nutid, eller historiskt har fått _för hård kritik_ och kallats för ”genusdårar” eller dylikt som de ju rent faktiskt är.

 24. @Erik:

  Schyman avslöjar problemet, tycker jag. Hon menar att killarna känner att de inte behöver plugga, medan tjejerna ”vet” att de måste det, eftersom ”de måste vara dubbelt så bra” för att komma någonvart.

  Det hon säger är att hon är övertygad om att det är så. Det är rimligt att anta att många lärare också tror att det är så. Alltså behöver man inte oroa sig så mycket för att killarna slackar. De klarar sig ju i alla fall!

 25. ”…förbjuda ”herren på täppan” som enligt Gens var träning i aggressiv maskulinitet…”

  Men jøsses då skall væl æven Bandy fotboll Hockey Parallelslalom etc førbjudas.
  O før att inte tala om… Schack.
  .
  Per Hagman.
  .

 26. Erik lurar på om …

  ”Jag undrar mer och mer om vad Nyanko Sabuni – när hon beslutade om uppdraget – hade tänkt sig var en så enformig hårdvinklad och bristfällig utredning författad av Newsmills grundare PM Nilsson.”


  Jæmførelsen medtanke på qvalitetsskillnader mellan PM Nilsson o Dahl som regeringens utredare , vore væl som att jæmføra Zlatan med Byske damlag i fotboll.
  Dahl… en anpassling.
  .
  Per Hagman.
  .

 27. .
  Dessværre blir Carl Johan von Seths krønika ”Titta, han snackar också” (DN 14 02 14” genom sin infama spydighet och raljanta hållning… snabbt førbisedd.
  Trist.
  Det finns en poæng i vad han Carl Johan von Seth vill ha fokus på.
  Tyværr førsvinner denna observans i hans allmænna juvenila svammel.
  Jag tror att han Carl Johan int tar sig sjælv på allvar utan mest vill exelera
  i æmnet att…hæckla.
  Nu ær det ju så hær , att det ær vi enkla individer i samfundet som skall hæckla den makt Carl Johan tillhør….inte tværtom.
  Men , nu ær ju Carl Johan en del av pappersmedias nya dramaturgi… så vi vanliga engagerade medborgare o individer får væl sila och førsøka førstå , lit av vad han vill ha sagt… Carl johan , denna DN Prinssesa på ærten.
  .
  Poængen från Carl Johan,s tankar i hans svammel var…mænns sjælvskadebenægenhet.
  .
  Per Hagman.
  .

 28. @Ulf T:

  Gudrun är ju både värre och farligare än Jimmie Åkesson… Värre för att hon säger rakt ut vad hon faktiskt tycker, och farligare, för att hennes åsikter på något vridet sätt ändå betraktas som rumsrena.

 29. @Ulf T:

  Ja kanske man tror att det är rimligt att anta det. Men nej jag har aldrig känt och känner inte en enda lärare som tänker så.

 30. På tal om Mats Olssons (Tysta tankar) kommmentar om skolan som bäraren av det goda där det som inte passar in skall demoniseras.

  Fördelning av politiska åsikter hos lärarna.

  http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/02/05/vanstern-vinner-valet-lararna-far-bestamma

  Och hur ser det ut när vi jämför med massmedia? Hittar vi någon korrelation där?

  http://aktivarum.files.wordpress.com/2012/08/tabell-journalister-allmc3a4nhet2.jpg

  Två branscher (den ena delvis skapad av den andra) som bägge har samma politiska riktning och som bägge har uppenbart taskig attityd till pojkar och män. Detta trots att den ena av branscherna (skolan) finns mest i den offentliga sektorn medan den andra (media) finns mest i den privata sektorn.

 31. @MK: Mycket intressant.
  Länge sysslade man med att ta bort klätterträd och liknande.

  Children develop the frontal lobe of their brain when taking risks, meaning they work out consequences. ”You can’t teach them that. They have to learn risk on their own terms. It doesn’t develop by watching TV, they have to get out there.”

  (Earth To Be Made Child-Safe
  http://www.theonion.com/articles/earth-to-be-made-childsafe,1088/)

 32. Problemet med pojkarnas resultat i skolan är inte bara dom på botten som slås ut,utan även att den svenska skolan trycker ned pojkar som är duktiga,om man jämför högpresterande pojkar från andra länder med svenska så ligger dom svenska långt under dessa.
  Det betyder att Sverige får allt färre välutbildade unga män som är driftiga framåt och risktagande med starkt självförtroende som startar företag,vilket kommer leda till sämre välfärd för Sverige och där vi blir omsprungna av land efter land.
  Feminismen är direkt ansvarig för detta pga flera saker t.ex.
  Att man sprider lögnen att det går bra för killar fast man får dåliga betyg vilket gör att både killar och lärare inte tycker det är så stort problem med dåliga betyg för killar.
  Att man sprider lögnen om omogna killar som har svårt att lära sig vilket gör att både killar och lärare ser det som naturligt med sämre kunskaper hos killar.
  Att man sprider lögnen om antipluggkultur hos killar alltså att det är fel på eleverna dvs killarna och inte skolan.
  Att man har ställt krav på att undervisningen ska bli mer anpassad till tjejers behov och att man sedan gjort detta till norm.
  Vi måste komma ihåg att vi har skolplikt i Sverige dvs att alla barn måste gå i skolan att då göra skolan endast anpassad till halva befolkningen med rätt kön är ett stort demokratiskt underbetyg för Sverige,eftersom det finns ingen annan arbetsplats man är tvingad att gå till förutom skolan,därför är feminismens intrång i skolan vidrig pga tvånget där killar måste lyssna på feministiska stolle teorier och ses som en andra klassens elev ett problem.
  Ja killarnas uppgift i skolan har väl nästan bara blivit att visa att dom är sämre än tjejer för att stärka tjejernas självförtroende,så att feminister med självgodhet kan påtala att kvinnor är mer utbildade män och därför ska ha makten.
  Alltså pojkar/män är återigen endast blivit förbrukningsvaror för att tillfredsställa kvinnors behov.

 33. @Erik:
  De har väl inte alls samma politiska riktning?
  Det enda som stämde var ju att det i båda grupperna är betydligt färre som röstar på de två största partierna. Så är det helt oavsett vilken högutbildad grupp du tittar på.
  Journalisterna skiljer ut sig genom att de är så extremt för miljöpartiet. Nu har det ju ökat till 52%, 2013. Där har lärarna bara 12%.

  Men INGEN grupp kommer ju att korrelera med populationen. Ingenjörer, nationalekonomer och jurister är t.ex. alla mer för alliansen än vad hela befolkningen är, men mindre för moderaterna än hela befolkningen. Personalvetare, historiker och statsvetare är mer för oppositionen men mindre för sossarna. Osv osv osv osv.

 34. @Erik: Jag har svårt o følja ”tråden” på Mats Olssons blogg. Bra att du konkluderer Erik.
  Som jag tænker så finns det ett mått av… Negativ Rosenthal Effekt… i skolorna , vilket fram før allt kommer av feminismens påverkan i skolorna.
  PISA rapportens resultat kan dærfør betraktas som ett resultat av den misandri
  nazifeministerna utøvar i skolorna …riktade mot pojkar.
  Inte minst ..Ann-sofie Nyström… pekar just på dessa ROKS liknande steroetypa
  klasskøns førvirrade hållningar.
  Grundproblemet i skolorna ær bristen på skolerade lærare med integritet o ambition typ..Mats Olsson.
  Naturligtsvis slår den nazifeministiska retoriken rot i skolor med obehøriga
  lærare.
  .
  Per Hagman.
  .

 35. @Mia.:

  Se t.ex. det här examensarbetet från Lärarhögskolan (2005):

  Genom att göra undervisningen mer ”flickvänlig”, dvs sätta naturvetenskapen och teknik i ett mer socialt och mänskligt sammanhang skulle man även fånga flera av pojkarna i klassrummet (Staberg 1992 s. 168). Även Sjøberg (2000, s. 378) antyder att ”flickvänligt” också kan betyda elevvänligt.

  Uppsatsen citerar dessutom olika källor i riktningen att ”det är pojkars intressen och behov som styr undervisningen”, ”flickor diskrimineras i alla former av lärarkontakt”.

  Det är ett slags Twilight Zone, där man oavsett vad man tittar på lyckas vrida det till att flickor är mer utsatta än pojkar, även om de presterar bättre och får bättre betyg. Beviset för att det är så är bland annat att inte fler flickor söker sig till tekniska utbildningar. Alltså måste de ändå bli hemligen diskriminerade, och man söker alla möjliga indikationer på det.

 36. @Ulf T: ”Alltså behöver man inte oroa sig så mycket för att killarna slackar. De klarar sig ju i alla fall! ”

  Just den attityden kommer bita vårt samhälle rejält i baken, och gör det redan. Det finns en ungdomlig manlig kraft. Styrd av testosteron och sexuell konkurrens. Det samhälle som förmår tämja den kraften kan bokstavligen flytta berg (Kina gjorde det). Det är den kraften som gett oss Götakanal, Inlandsbanan och varenda åkerplätt i steniga Småland. Att som idag sopa kraften under mattan eller kritisera den är direkt farligt. För den kommer ut, negativt eller positivt. Frustrerade unga män utan framtid är det farligaste som finns i ett samhälle. De kan rekryteras till miliser, terrorgrupper, kriminella nätverk mm och ställa till oerhörd skada. De här pojkarna, ofta redan kulturellt marginaliserade i samhället, kommer ställa till ett helvete. De kommer inte att klara sig ändå. Vi ser problemen med gängbildningar i USA och början på det här. Det är inte maskuliniteten som orsakat problemet, men samhällets oförmåga att tämja kraften.
  Hur vi tämjer kraften innan vi hamnar i USAs läge återstår att se. Vi har fortfarande ett samhälle som behöver muskelkraft och uthållighet.

 37. @Anders/AV: Bra sagt…> Vi lever i ett transparent samfund.Jag ær av meningen at vi skall ha videoøvervakning av obehøriga lærares lektioner…fritt att ta del av..før alla førældrar och skattebetalare.
  Hær finns møjligheten att identifiera de lærare vlka ej klarar ut sitt uppdrag i klassrummet.
  .
  Per Hagman.
  .

 38. @Kollen: Ja, alldeles för ofta!

  ”We’ll always have Parrot’s”
  -Kryten, Red Dwarf, ”Camille”

  @michael: Det där med att man inte får vara för bra har ju också funnits i decennier. I en debatt på 1990-talet någon gång sade Göran Persson till Carl Bildt att ”jag har sett ditt klassamhälle”.
  Jantelagen är klassamhället modell (S). Det är mycket begåvning som slösas bort i jämlikhetens namn.

  Sport får man gärna vara duktig på däremot, det är folkligt och bra.

 39. @Kristian:

  ”Sport får man gärna vara duktig på däremot, det är folkligt och bra.”

  Ja, så länge du är duktig OCH ödmjuk.

 40. Det här vore något för mansutredningen att bita i:
  http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200807/men-do-everything-they-do-in-order-get-laid-iii
  ”In reality, however, women do often say no to men. (In my experience, they always do.) This is why men throughout history have had to conquer foreign lands, win battles and wars, compose symphonies, author books, write sonnets, paint portraits and cathedral ceilings, make scientific discoveries, play in rock bands, and write new computer software, in order to impress women so that they will agree to have sex with them. There would be no civilization, no art, no literature, no music, no Beatles, no Microsoft, if sex and mating were a male choice. Men have built (and destroyed) civilizations in order to impress women so that they might say yes. Women are the reason men do everything.”

 41. Angående ältandet av löneskillnaderna:

  http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200812/women-have-better-things-do-make-money-iii
  ”In liberal capitalist societies like the US and the UK, both men and women are free to pursue what they want. They just tend to want different things.

  To argue that women make less money than men do because employers discriminate against them and “patriarchal forces” oppress them, is as absurd as arguing that men don’t own as many pairs of shoes as women do because shoe store clerks discriminate against them and prevent them from buying as many pairs of shoes as women do as a pernicious instrument of matriarchal oppression. The undeniable fact that the average woman owns more pairs of shoes than the average man does not at all mean that shoe store clerks discriminate against men. Women buy and own more pairs of shoes than men do simply because they want to (and men have better things to do than buy shoes). Similarly, men make more money than women do simply because they want to (and women have better things to do than make money).”

 42. @Maria: Jovisst!

  ”If you’re a man, you don’t know what to do. That’s why we’re building bridges, climbing mountains exploring uncharted territories. You think we wanna do these things? Nobody wants to build a bridge.
  It’s really, really hard.
  Designing rockets, flying off into space.
  I guarantee you, every astronaut, when he comes back from space goes up to a girl and goes, ”So did you see me up there?” ”
  -Seinfeld, ”The Pilot”

 43. ”Money, promotions, the corner office, social status, and political power are what make men happy (as long as they win, of course, but then dropping out is by definition a defeat). Spending time with their children is what makes women happy.
  Men and women are very different, because they are designed by millions of years of evolution to be very different. Women cannot become happy by pretending to be men, and men cannot become happy by pretending to be women. Swedes have already tried that, and they have failed massively and spectacularly.

  What can evolutionary psychology tell us about what we as a society can do so as not to repeat the Swedish mistake and make our citizens happy? The best thing to do is to kill all the feminists and hippies and liberals. Destroy political correctness completely once and for all. Teach boys and girls that they are different, not the same, and that it’s okay (nay, wonderful) to be different. One is not right and the other is not wrong. Stop telling girls that they are inferior versions of boys, as feminists have done for the last half century, or, as has more recently been the case, stop telling boys that they are inferior versions of girls.”
  http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200812/how-be-happy

 44. Kort och kärnfullt:

  ”It is true that, in all human societies, men largely control all the money, politics, and prestige. They do, because they have to, in order to impress women. Women don’t control these resources, because they don’t have to. What do women control? Men.”

 45. .
  Under huvudkommentaren ….← Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 2 – Män och våld, Män och utbildning gjorde jag pfa en motbild av kvinnor sm mørdar.
  Till denna bild , av att ligga ihjæl sina barn , vill jag tillfoga føljande.

  Inte att førglømma de spædbarn som skakas sønder o samman av sina mødrar.
  .
  DN rubrik ”Skakvåld ger hjärnskador hos tiotals spädbarn varje år”
  DN ingress..Förnekandet oroar. Inget talar för att diagnosen ”shaken baby syndrome” sätts alltför frikostigt, vilket antytts i debatten. Läkare som anlitats i svenska domstolar har brustit i sin professionalitet. Vi kräver att samtliga dödsfall av barn granskas multiprofessionellt, skriver sju barnläkare.
  ….
  Adderas de barn som skakas ihjæl av sina mødrar och de som ligger ihjæl sina barn så ær vi uppe en total mørdade barn av sina mødrar….minst 40 till 60 barn per år.
  .
  Minst 40 – 60 barn mørdas av sina mødrar vart år.
  .
  http://www.dn.se/debatt/skakvald-ger-hjarnskador-hos-tiotals-spadbarn-varje-ar/
  .
  Per Hagman.
  .

 46. @MK:

  Varför ska skolan anpassas till mobbare? Som f.d. mobbad som fick fan när jag slog tillbaka så är min lösning betydligt enklare. Mobbare deklareras som fredlösa, blir de blåslagna av sina mobboffer så gör skolpersonalen glasklart för föräldrarna att skolpersonalen inte kommer att lyfta ett finger för att skydda mobbarna.

 47. @Mia.:

  Vilka är dessa ”vi” är frågan. Jag ser naturligvis dessa ”vi” men jag ser även andra som som sagt i mitt tycke lägger sordi på mycket.

  När jag skriver ”vi” menar jag huvudsakligen skribenterna på GD. Jag håller med om att man bör akta sig för att hamna i någon NAJALT-mentalitet, men å andra sidan har jämställdismen en rätt tydlig definition – något som feminismen knappast kan beskyllas för.

 48. Mycket intressant och avslöjande! Är det några som lider av antipluggkultur, så är det våra politiker, i genusfrågan i alla fall. Det finns ju mängder av fakta som slår sönder statsfeminismens dogmer. (Som upprätthålls mest av maktskäl). Fakta även i media, men journalisterna läser visst inte sina egna läxor heller…
  Ville bara nämna att jag nu hittat detta,¨plus alla länkar, som jag sökt efter. ”Bristande läxläsning” från min sida beror på att även jag i stort flytt landet jag älskar.