Dr. Paul Nathanson om forskningen på mansförakt i det moderna samhället
avatar

Jag tänkte fortsätta med trenden att posta viktiga videoklipp. Förra veckan postade jag som ni vet ett par videoklipp med TV Ontario om mansfrågor. Den här gången blir det en intervju som CAFE har gjort med Dr. Paul Nathanson vars forskning tillsammans med kollegan Dr. Catherine Young hittills har resulterat i tre böcker om misandri: Del 1 om Mansförakt i popkulturen ”Spreading Misandry”, del 2 om Mansförakt i institutioner ”Legalizing misandry”,  samt del 3 om Mansförakt i skapelsemyten ”Sanctifying Misandry”. Intervjun ger en helhetsbild av dem samt kommenterar de kommande del 4 och del 5  i samma bokserie.

Dr Nathanson uppfann*** ordet misandry (Sve: misandri, mansförakt), vilket är den manliga motsvarigheten till misogyni. I begreppet ingår allting mellan hånfullt förakt till rent manshat. Misandrin i samhället går på djupet och är ofta institutionaliserad, exempelvis i frågor om reproduktion tänker ingen tanken på att fråga män. När han berättade om forskning han gjorde utifrån manligt perspektiv så blev kollegan Catherine Young intresserad. Hon hade gjort liknande forskning utifrån kvinnligt perspektiv så de kompletterade varandras starka sidor. Gällande könsfrågor så vill de föra in en metod som kallas ”interreligiös dialog” vilket är verktyg så olika religioner kan prata med varandra.

*** Han upptäckte senare att ordet ”misandry” redan existerade. När jag beskriver honom som ordets uppfinnare menar jag inte att han var den första att använda ordet. Jag menar att han är den som tillsammans med Catherine Young populariserade begreppets användning.

Att forska på sexism mot män är dock inte populärt bland andra akademiker. Exempelvis när skolorna genomförde en kampanjen Miss-representation om hur kvinnor gestaltas i media så var det efter 25 års forskning på sexism i media ingen som frågade dem. Sexism i media riktas mot både män och kvinnor men den mot kvinnor är svagare eftersom den är mycket hårdare övervakad. Män framställs regelbundet negativt. Undantagen är manliga feminister som blir  ”hederskvinnor” (dessa hamnar dock i regel i bakgrunden och är inte särskilt framstående) och män från etniska minoriteter som får ett ”free pass”. Två exempel på filmer som framställer män negativt är ”Sleeping with the enemy” och ”The long walk home”

Män  – förlorare och alfahannar

”It invarily comes down to: But men have all the power and you have all the Donald Trumps and all the Rockefellers what are you complaining about?”

Dr Nathanson kommer in på hur det inte går att prata med vänner och familj om mansfrågor för de är alla indoktrinerade med samma tanke,. När de pratar om män menar de alltid så kallade ”Alfahannar”, högstatusmän. Här uppstår en absurd paradox där man å ena sidan klagar över att män dominerar höga positioner. Å andra sidan när män inte gör det så räknar man dem inte som riktiga män, vilket givetvis pressar män att bli alfahannar för annars räknas de ju inte. Människor vill verkligen absolut inte se män som något annat än alfahannar. Sedan klagar samma människor på att män dominerar högstatuspositioner. Denna dubbelstandard är ett moraliskt problem.

Undertiteln för ”Spreading misandry” fick Nathanson & Young från Jules Isaacs bok ”The teaching of contempt” där han menar att om vatikanen vill ha dialog med judar måste vaitkanen ta ansvar för det förakt som man lär ut. Ett bra exempel på hur detta yttrar sig för män hittas i lagstiftningen. Å ena sidan går det inte att stifta lagar som exkluderar grupper av människor. Å andra sidan kan man ändå diskriminera människor genom att först använda mycket generellt språk vilket gör det lätt för byråkrater att tolka lagen på sätt som diskriminerar den grupp som de tycker är mest problematisk.

Kvinnor – offer och hjältar

Samma problem finns med mänskliga rättigheter. Feminister säger gärna ”Women rights are human rights” vilket principiellt stämmer, men när man har massor av organisationer som arbetar exklusivt för kvinnor kan man inte undgå att börja tänka i banor om att kvinnor är en speciell kategori. Vilket i sin tur leder till en särskild form av otyg som Dr. Nathanson kallar ”The (feminist) conspiracy theory of history” Här passar han även på att ge en ingående definition av ideologi och visa hur det inte spelar någon roll om man är relgiös eller inte, det går alltid att utifrån ideologi svara den stora frågan ”why do suffering exist?” genom att skylla på en viss grupp av människor som vid en odefinierad punkt i historien skall ha förstört allting.

Vad detta betyder i feministiska termer är tron på att (skapelsemyten om)  samhällen för tusentals år sedan var fredliga snälla och dyrkade gudinnan moder jord. Sedan förstörde männen allting och införde dyrkan av manliga gudar istället. Kvinnan är i deras ögon historiens hjälte och offer. En av förespråkarna för detta i akademin Naomi Goldenberg höll med om att det finns inga bevis för att detta är sant men att de skulle köra på den vägen ändå med motiveringen ”We need to build a myth for women”. Denna mentalitet stör Dr Nathanson något oerhört. En akademiker, anställd av ett universitet som säger hon struntar i bevisning eftersom kvinnor behöver pseudohistoria att tro på.

Mansfrågor är inget populärt ämne bland universitets anställda. Både Nathanson & Young har upplevt negativ respons. Värst är det för den sistnämnda då hon är kvinna. Att en man skall säga saker de inte står ut med räknar de med. Det har även varit svårt att få finansiering och publicering. Nathanson berättar att det egentligen bara är tack vare en enda person på McGill University press som vi får läsa de här böckerna samt eventuellt de två sista delarna som är färdigskrivna och nu inne för genomgång. De sista delarna i serie kommer att heta 4. Replacing Misandry: From Primeval Man to Postmodern Man som ger en helt ny revolutionerande bild av världshistorien och slutligen 5. Transcending Misandry: From Feminist Ideology to Inter-Sexual Dialogue och handla om att bygga broar mellan könen. De finns att köpa om ett år om allt går som det skall.

”She can be accused of being traitor to her sex, I am just another man, she gets more hostility than I do”

Avslutningsvis så går han in på konceptet ”Healthy male identity” (hälsosam manlig identitet) som definieras genom att vara: ”disctinctive, necessary and publicly valued”. När män saknar en hälsosam manlig identitet blir det konsekvenser. Män kan exempelvis känna tomhet, ge upp och begå självmord. Det finns även risken att män som inte ges tillgång till en positiv manlig identitet  väljer en negativ (destruktiv) manlig identitet och vänder sig mot det samhälle som de upplever har vänt sig mot dem. Den logiska lösningen på frågan om hälsosam manlig identitet är att faderskap blir den manliga identiteten.

Den tredje delen av intervjun är mestadels en ”Frågor och svar”. Några av frågorna om skillnader mellan USA och Europa förblev obesvarade men som Nathansson påpekar ”Europeans like american movies”.  

Kommentarer

Dr. Paul Nathanson om forskningen på mansförakt i det moderna samhället — 35 kommentarer

 1. Det som slår mig här är att rörelsen just nu saknar en väldigt viktig sak:
  En gren som arbetar med unga män och pojkar för att skapa en hälsosam mansroll som inte är definierad av feminister.

  Vi arbetar politiskt och växer varje år i min erfarenhet, men detta hjälper samhället endast genom att vi blir mer jämställda, men jämställdhet utan att alla känner sig trygga i sin egen roll kommer utvecklingen inte bestå och män, framförallt, kommer att fortsätta utvecklingen av ökad aggressivitet.

 2. Visste inte att ordet misandri egentligen inte existear men ser nu att det är rödmarkerat, intressant.

  Men sen jisses hur man kan tolka en film olika. I sleeping with the enemy ser jag det kalla stela och ytterst välstädade huset som en symbol för det kontrollerande psykopatiska psyket hos hennes man och den kalla och yttest dyfunktionella relationen. Staden med blommor och träd och glädje är för mig symbolen för den icke-störda och kärleksfulla relation hon inleder med en annan man, som alltså inte är the enemy.

 3. @Mia.:

  Tror du missförstod hans resonmang där. Poängen var ju att saker som är typiskt ”manliga” användes för att representera relationen med den onda mannen och saker som är typiskt ”kvinnliga” användes för att representera relationen med den goda mannen”. Hela poängen är hur saker som symboliserar män används för att symbolisera negativa egenskaper på film.

 4. @Erik:

  Nej det var hans tolkning. Tycker att en kall, hård och stel arkitektur bäst symboliserar en kall, hård och kontrollerande relation och en blommig, brokig och glädjefylld stad bäst symboliserar den kärleksfulla relationen, till en annan man. För mig blev detta lite som att hitta ”strukturer i en kaffekopp”.

 5. Alice Eagly kritiserar både egalitarian feminism som förespråkar könens likheter och ideological feminism som förespråkar kvinnors särskilda gåvor ”I am for neither of those, I am for accuracy”

 6. Erik: Det är helt fel att säga att Nathansson uppfann ordet misandry http://runeberg.org/nfbr/0348.html . Jag föreslår att du ändrar detta i din text.

  F.ö. rekommenderar jag rent allmänt att läsa Wikipedia-diskussionerna om deras uppslags-ord, eller som i detta fall gå till Wikipedias källanvisningar. Det är ett snabbt sätt att skaffa sig en uppfattning om vad som är kontroversiellt i en artikel.

  Vänstern ägnar sig för tillfället åt att skjuta Wikipedia i sank, vad gäller den samhällsvetenskapliga delen av den. Jag får känslan av (efter att ha läst flera diskussioner nu) att de som inte baserar samhällsvetenskapen i den post-strukturalistiska fållan möter hårt motstånd.

 7. @Erik:

  Jag hittar inte videon nu men det finns ett TED talk där föreläsaren tar upp det här med likheterna mellan könen. Rent genetiskt är män och kvinnor 98.5% lika. Det skulle kunna var ett starkt argument för att vi är väldigt lika, MEN då ska man ha i åtanke att två kvinnor, eller två män, är 99.9% genetiskt lika. Detta innebär att skillnaden mellan en man och en kvinna är 15 ggr så stor som skillnaden mellan två personer av samma kön.

  Man ska också ha i åtanke att människan rent genetiskt är 98.5% lik en schimpans, dvs samma grad av likhet som det är mellan en man och en kvinna…

 8. @MK: Fy dig, jämföra kvinnor med chimpanser. Misogynist!

 9. @Larsson:

  Nej det är inte helt fel. Det är tvärtom vanligt i många fält att den som beskrivs som vetenskaplig uppfinnare inte är den första användaren utan den som först populariserade begreppet i ett publicerat sammanhang.

  Typiskt exempel på detta är att Charles Darwin är evolutionens fader medan den som först gjorde samma upptäckter var Alfred Russell Wallace… läs här om anklagelserna att Darwin skulle ha använt ett brev från Wallace i sin avhandling. (Lyckligtvis kunde detta bestridas)

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2112773/Charles-Darwin-finally-cleared-stealing-ideas-theory-evolution–40-years-historians-accused-him.html

  På samma sätt kan det bestridas vilken betydelse begreppet ”misandry” hade innan det populariserades av Dr. Nathanson

 10. @Larsson: Vad Nathansan sa (om jag minns rätt) var att han uppfann ordet, men att han inte var först.
  Sen tycker jag det är lite förmätet att tala om att uppfinna ett ord som ”misandri” när ”misogyni” redan finns. Det är väl en ganska självskriven konstruktion. Ungefär lika innovativt som att uppfinna ”mansfrågor” när det redan finns ”kvinnofrågor”.

 11. @Larsson:

  ”Jag får känslan av (efter att ha läst flera diskussioner nu) att de som inte baserar samhällsvetenskapen i den post-strukturalistiska fållan möter hårt motstånd.”

  Visst är det så. Kan även upplysa om att Nathanson & Youngs bok ”Spreading Misandry” har ett helt stycke just om hur postmodernismen attackerar all vetenskap förutom sig själv. ”Appendix V, Deconstructionists and Jaques Derrida, Founding Hero” (s. 286-288)

  ”Postmodernism in general and deconstruction in particular have been used to attack science too, allegedly the strategy par excellence of a patriarchal conspiracy. Science is guilty, claim postmodernists, of refusing to acknowledge “women’s ways of knowing.” Belatedly, after ignoring the problem for thirty years, scientists are fighting back.” s.288

 12. Pingback: DN om rasism mot svenskar – Sanningen om intersektionalitet: Crenshawism | Aktivarum

 13. Har skickat till ”kontakt” -formuläret. Rätta stavfelen innan bara. Det glömde jag nog kolla. Fyll i sådant ni finner oklart eller som ska omformuleras. Efter behag.

 14. @Larsson:

  En referens till ordet ’misandry’ (på engelska, alltså) finns här:

  http://www.etymonline.com/index.php?term=misandry

  Spårar ursprung till 1878.

  Annars finns det många olika idéer om när ordet först användes. Merriam-Webster säger 1909, andra menar att det var 1946.

  Enligt http://unknownmisandry.blogspot.se/2011/02/misandry-word-its-origin.html, verkar tyskarna använt ’Misandrie’ redan 1803. Artikeln har en lista av exempel på användning, med källhänvisningar.

 15. @Ulf T: Insåg att det jag slängde iväg i morse var kanske lite väl förmätet, till och med för mig, men jag fungerar på så sätt att när saker som (jag upplever) är rena faktafel presenteras ganska tidigt i texten, är det inte en text som jag lägger ner någon tid att läsa. Det känns som en relevant sållningsmetod i en tid när man plöjer mycket fakta, och som förmodligen fel använder sig av. De texter ni skriver här ÄR viktiga. Bra om innehållet i det kan spridas till en vidare krets av läsare.

  Tackar för tipsen och länkarna. Gräva i etymologi tycker jag är ett bra sätt att förkovra sig med.

 16. @Larsson:

  Ingen fara, just den här texten var dock inte tänkt att läsas helt fristående utan fungerade mer som en indtroduktion till alla orsaker som finns att ta sig tiden att lyssna på själva intervjun.

 17. Haha, det skulle stått att fler använder sig av den metoden. Huruvida den är rätt eller fel, går väl att argumentera för men jag avstår här. Sorry Smile

 18. @Erik: Nu krånglar du väl till det. Han kom väl fram till begreppet på egen hand oberoende av andra, därvidlag uppfann han det, fast det redan fanns.

 19. @Erik: Då ska jag ta mig tiden att lyssna på intervjun (du är medveten om att den är 1:10 h).

  Är speciellt förtjust i teodice-vinklingen av Nathanson: ”Varför finns lidande”? (har kommit en bit nu) som du tog upp. Han kallar det inte rent ut för det, men det är ingen tvekan om att det finns en sådan koppling.

 20. @Larsson:

  ”Då ska jag ta mig tiden att lyssna på intervjun (du är medveten om att den är 1:10 h)”

  Javisst… det är dock inte världens mest omväxlande videodel så det går utmärkt att ladda ner den i mp3 med program som 4k downloader. Jag lyssnade på del 1 när jag gick till affären. Jag lyssnade klart på del 1 medan jag handlade i affären. Jag lyssnade på del 2 när jag gick tillbaka från affären. Hade rätt bra bild av innehållet innan jag ens hade börjat skriva.

 21. Angående ordet misandri. Kollade lite snabbt upp ordet i grekiska lexika och kan se att ordet ”misandría” första gången dyker upp i scholierna (ett slags marginalanteckningar i senantika och medeltida manuskript) till Euripides drama ”Andromache”. Själva ordet är alltså riktigt gammalt.

 22. @Erik

  ja det är uppenbart, men det var inte det jag ville säga.
  Jag ville bara vidareutveckla Ulfs inlägg ovan om de första belägg som finns för ordet misandri.

 23. Pingback: Sexting: Tonårstjejers nakenbilder i telefonen och kränkningar på nätet | Aktivarum

 24. @Erik: Jo, men, grejen med den är väl att man har en poäng med att tjejerna visar sig vilja ha bam-bam också …

 25. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Tjejerna visar sig vilja ha bam-bam med någon annan kille (äkta eller påhittad) hur är det överhuvudtaget en poäng? Det vet nog varenda kille i Sverige att även om filmstjärnan Jessica Alba inte vill ha bam bam med dem så är det någon annan kille hon vill ha bam bam med. Det är nog ingen kille som går runt och tror Jessica Alba inte vill ha bam-bam alls så den poängen torde ha en minst begränsad målgrupp.

 26. @Erik:
  Poängen var väl att de först framställer killar som grottmänniskor medans tjejerna är ”rena”, för att sedan vända på steken och framställa även tjejerna som grottmänniskor. Och det var väl det som var poängen, att tjejernas tankar visade sig vara lika djuriska som männens.

 27. Det där om att när man talar om män så menar man högstatusmän, så hörde jag Nina Björk prata i p1 i söndags förmiddag. Hon kritiserade tillvägagångssättet att dra fram historiskt mäktiga och framgångsrika kvinnor och framställa dessa som exempel på att kvinnor kan. Björk poängterade att dessa kvinnor ju inte hade något större gemensamt med kvinnor i stort. Summa summarum: kvinnokollektivet har genom historien alltid varit i en utsatt position. Jag fann det märkligt att hon stannade där i sitt resonemang och inte inte tog det hela ett steg längre, samma sak gäller ju även det stora flertalet män..

 28. Pingback: Hur mansförakt skadar kunskapssamhället – del 1 | Genusdebatten

 29. Pingback: Byggnads till attack mot sina egna medlemmar – del 1 | Genusdebatten