Rena cirkusen när AFA anklagar ungvänstertjejer för att ljuga om kränkningar
avatar

Det pågår just nu en konflikt på yttersta vänsterkanten mellan å ena sidan feminister i AFA Stockholm och å andra sidan feminister i Ung vänster Stockholm. Det började med att Ung vänster Stockholm anklagade AFA Stockholm för att ha kränkt och hotat ungvänstertjejer inne på Ung vänsters kontor. Efter dessa anklagelser om hotelser och kränkningar så svarar nu AFA Stockholm via hemsidan Motkraft med egna anklagelser mot representanterna för Ung Vänster Stockholm.

#afagate någon?

Vi i AFA Stockholm vill med detta uttalande bemöta och fördöma de falska uppgifter som Ung Vänster Stockholm har gått ut med. Det stämmer att tre av oss under dagen har besökt Ung Vänster för att samtala om arrangemanget och framföra våra ståndpunkter, vi har dock INTE hotat någon, eller sagt att vi ska ”pissa” på någon vilket Ung Vänster påstår i sitt uttalande.

Om AFA Stockholm trodde att detta svar skulle lösa problemen går de dock fullkomligt bet för själva är de liksom ”Allt Åt Alla” och liknande ”utomparlamentariska” vänsterorganisationer djupt insyltade i den feministiska kamp vars övergripande teori om makt föreskriver att kvinnor och liknande ”svaga grupper” skall ha tolkningsföreträde om sexism och kränkningar. Se citat del 1 och del 2.

Här i Stockholm har Ung Vänster sammankallat till en bred och folklig manifestation nu på lördag där ett trettiotal organisationer ingår som arrangörer. Dock inte AFA Stockholm, Revolutionära Fronten, SAC Syndikalisterna eller Allt åt Alla, vilka är utomparlamentariska organisationer och nätverk som under lång tid har spelat mycket aktiva roller i det kontinuerliga arbetet mot fascismen

Enligt den feministiska teori som dessa själva stödjer skall man lita på den svaga gruppen, dvs kvinnorna. Fast nu när de själva är måltavlan säger AFA alltså att män i 25-årsåldern (kanske rentav vita män?) skall få trovärdighet gentemot kvinnor i 20-årsåldern. Men utifrån perspektivet om ”maktordningar” som de själva ofta varit med på är detta otänkbart. Att ifrågasätta tjejernas berättelse om kränkningar vore nämligen en sorts ”dubbel kränkning”.

Ung Vänster påstår att de ”hade gått ut och meddelat att alla organisationer som vill får vara med att arrangera”, vilket inte gäller nämnda grupper som sedan dag ett försökt föra en dialog med Ung Vänster Stockholm kring denna demonstration men mötts av undanhållande av information och andra härskartekniker.

En organisation känd för att använda våldstekniker som anklagar en annan organisation för att använda härskartekniker? Sila mygg och svälja elefanter brukar sådant kallas. Å andra sidan finns det positiva effekter med den här konflikten. Det är ju bra att AFA Stockholm och deras kompisar i Förbundet Allt Åt Alla får lära sig hur den ideologi som de agerar fotsoldater åt faktiskt fungerar på riktigt.

Taktiken fungerar, de ”goda” antirasisterna får applåder för att de distansierar sig från de ”onda” antifascisterna.

Precis som de ”goda” männen får applåder för att distansiera sig från de ”onda” männen alltså. Har poletten trillat ner snart?

Som Catherine Young förklarat på TV Ontario. Hennes och Paul Nathanssons forskning på mansförakt visar att i kulturen dominerar åsikten att män anses onda och kvinnor anses goda. Utifrån den rangordningen plockas vissa män in i värmen om de är etniska minoriteter, homosexuella eller tillräckligt renläriga feminister. Dessa ”hederskvinnor” är dock alltid på nåder och får enbart vara med när de anses till nytta.  Samma sak har hänt i antirasismen där Rädda Barnens ungdomsförbund via viceordförande Jorge Londono har deklarerat att ”rasiferade” har tolkningsföreträde i kamp mot rasism.

Inte för att jag hade tyckt synd om AFA i annat fall heller då jag är emot alla former av gatuvåld och huliganism vare sig det är i Nazistiskt syfte eller handlar om Djurgården fotboll men det är särskilt bra att ”antirasistiska” grupper som AFA får känna på de praktiska effekterna av teori om maktordningar. Givetvis måste vi ta för givet att kvinnorna talar sanning och de (eventuellt vita) kränkta AFA-männen var missdådarna. Den autonoma vänsterns killar får anses välkomna till den verklighet de kämpar för.

Möjligtvis kan de ha upplevt våra aktivisters stora irritation över situationen som obehaglig, men att de från att ha upplevt en dålig stämning därefter väljer att ”förstärka sanningen” till att någon av oss ska ha hotat och kallat folk för könsord är under all kritik.

Utifrån en objektiv ståndpunkt kan man tycka det ja. Men där är ju kruxet att stora delar av modern sociologisk teori förkastar objektivitet. Ur genusriktig postmodern synvinkel: Om tjejerna kände sig hotade så var de det också. Samma med rasteorier där organisationer som Ung Vänster och Rädda barnens ungdomsförbund nu mer eller mindre öppet förespråkar att människor skall bedömas efter hur rasifierade de är. Det är bara att läsa hur Alice Teoderescu skriver om rasifiering i Skånskan.

Så länge dessa idéer figurerade i periferin var de ofarliga. Men addera svensk ängslighet för att trampa någon på tårna, en strukturell förklaringsmodell som gör anspråk på sanningen och hela sanningen, och en grupp människor som ser karriärmöjligheter i representationsbesatthetens inferno och vi närmar oss en riktigt farlig situation där det färgbesatta tankegodset högst sannolikt kan komma att omsättas i reell politik.

När till och med antiparlamentariska grupper som AFA reagerar på effekterna av politik som indelar och rangordnar olika gruppers människovärde är det kanske dags att lägga mindre krut på attacker mot Ung Vänster Stockholm och mer energi på att granska vilken sorts samhälle deras kamp skapar. (observera ”skapar” inte ”syftar till att skapa”). I enligt med AFA:s egen filosofi ”Triple opression theory”*** så är det AFA själva som är förtryckaren och tjejerna hos ung vänster som har rätten att både ljuga och ta till våld.

Att Ung Vänster i Stockholm vill utesluta bland annat AFA Stockholm motiveras med att ”bara stora organisationer och privatpersoner” ges talarplats. I själva verket handlar det om en sorts beröringsskräck som under många år funnits inom Ung Vänster lokalt just här i Stockholm. 

Låt mig gissa hur AFA argumenterar här: Nu när de själva är måltavla så är såklart Ung vänster ”etablissemanget” och AFA själva den normkritiska vithetskritiska parten som behöver ha tolkningsföreträde? För sådana pajaskonster har blivit högsta mode hos vänstern nu. Alla slåss om att få företräde genom att framställa sig som tystad. Har vi inte tröttnat på den här cirkusen snart?

Ung Vänster Stockholm vill inte synas tillsammans med antifascister eftersom de då riskerar att avkrävas offentliga avståndstaganden och behöva förklara sig inför borgerliga ledarskribenter. De vill inte samarbeta med radikala grupper eftersom de inte vill förlora liberalernas förtroende, ett ställningstagande som ytterligare bekräftar bilden av Ung Vänsters Stockholmsavdelning som den ängsligaste organisationen i hela vänsterrörelsen.

Herregud… kunde de ha skrivit något mer förutsägbart och löjligt? Ja precis, Ung vänster försöker gå hem hos borgerliga skribenter och få liberalers förtroende. Verkligen trovärdigt argument det där. Jag skulle säga att det står en elefant mitt i rummet men då vi tycks ha hamnat på en cirkus är det kanske inte så konstigt den står där?

***Triple Opression Theory beskrivs på Socialistiska partiets blogg.

”triple oppression-anhängarna [menade] att det finns tre grundläggande förtryck: kapitalism, sexism och rasism, som alla tre är sammantvinnande i en slags nätliknande struktur, och som alla tre bör bekämpas lika mycket, var och en för sig och tillsammans. En slags förtrycktas ”gemenskap” förutsätts uppkomma, där allianser bildas mellan olika grupper av förtryckta.”

Som vanligt när begreppet ”struktur” används i dessa sammanhang så får man i  praktiken en icke-beskrivning som varken säger varifrån förtrycket kommer eller vem som bär ansvaret. Därav den totala förvirringen i nuvarande konflikt där AFA:s engagemang mot rasism bemöts med anklagelser om att AFA skulle ha ägnat sig åt sexistiska kränkningar. Då bägge parterna stödjer en samhällssyn där man har förkastat objektivitet blir allt en tävlan om att vara den maktmässigt svaga parten.

Kommentarer

Rena cirkusen när AFA anklagar ungvänstertjejer för att ljuga om kränkningar — 32 kommentarer

 1. Överhuvudtaget är det intressant att det är en massa autonoma våldsaktivister med på en feministisk manifestation. De där svarthuvorna är ju oftast unga testosteronstinna män som lever ut sin ”negativa maskulinitet”, men det är kanske ok om de är på den goda sidan och bekräftar deras bild av hur ”män är”.

 2. Ja Oh the irony!… Vore det inte för sammanhanget så skulle det vara stor humor. Ja det första man tänkte när man hörde talas om det var ju mycket riktigt har vi här ett fall av ”mäns våld mot kvinnor” eller falsk tillvitelse?

 3. Jag hoppas detta är en vändpunkt på flera sätt.
  A. feminister inser att de är kidnappad av vänstern och inser att samarbete med män är vägen framåt.
  B. Aftonbladet inser att deras personal består av kommunister och radikala element som vill illa.
  C.Vänster inser att de inte kan förespråka välld och gör slutligen upp med AFA mm.

 4. @Trolletplit/Hobbis:

  Ja just det, så måste det ha gått till. De bara ”stötte ihop” med varandra varefter en person ”hamnade” efter de andra. Observera att det helt saknas detaljer både gällnade ”ihopstötandet” såväl som ”efterhamnandet” men mängder av detaljer finns om andra saker. Det framgår inte ens hur man reagerade på ”ihopstötandet”

  Vidare så försiggår enligt aftonbladet inga som helst våldshandlinar när polisen kommer till platsen och vittnen ser ut genom sina fönster. Det är skånepolisen – såväl som alla vittnen – som inte ser skillnaden mellan folk som slåss och folk som springer. Enligt aftonbladet så misstar alla vittnen hjälpsamma rusande människor med våldsamma rusande människor. Sådan tur att vi inte behöver opartiska vittnen utan likt Reserachgruppen kan lita på partiska källor.

  Slutligen så gör Researchgruppen en dundertabbe som hänvisar till följande händelse:

  ”berättar en anonym skribent om hur han och hans vän 2006 ”ville pröva motståndet på Möllan så de gick in på Möllans rödaste pubar och (sic) för att ha en kul kväll”. När de provocerat fram ett bråk med vänsteraktivister var de ”förberedda och snabbt hade en kniv kommit fram och ett järnrör från marken användes till försvar”.”

  När de ”PROVOCERAT FRAM” ett bråk? Sedan när får man enligt svensk lag bruka fysiskt våld mot andra människor på gatan för att man känner sig provocerad av deras närvaro? Jag har också läst om just den händelsen och jag har inget till övers för nazister men det framgår tydligt av nazistidioternas berättelse att:

  1) Vänsteraktivister anser att nazister har inte på möllan att göra alls och
  2) likt knarklangare och deras revirstrider samlade en attackgrupp på sju personer och
  3) dessa sju vänsterextremister gick till attack mot de bägge nazisterna som DÅ tog till vapen. Detta är alltså vad som döljs under påståendet att nazisterna ”provocerat fram” ett bråk. Att nazisterna inte behöver gå till angrepp för vänsterextremister ser Möllan som något slags ”sitt revir” som de tycker det är självförsvar att ”försvara” vilket sker genom att de själva överfaller personer de tycker inte hör hemma där.

  Det är så idiotiskt att man baxnar. Och det är alltså just den händelsen där voi vet att vänsterextremisterna anföll för att de provocerades av nazistisk närvaro som Researchgruppen använder som argument för att vänsterextremister denna gång inte alls lät sig provoceras av exakt samma slags nazistisk närvaro? Hur de ens kan få för sig att hänvisa till sju vänsterextremisters misslyckade överfall är en gåta.

  Det är mycket möjligt att nazisterna var de som slog till först den här gången – det vet vi inte – men vi vet säkert att det var AFA-vänstern som lät sig provoceras att anfalla först i den andra händelsen på Möllan som Researchgruppen skriver om i Aftonbladet. Att de ens trodde den händelsen styrkte deras sak visar på minst sagt problematiska tankegångar hos AFA-folket och deras idiotiska ”våra gator”-retorik.

 5. Aj då. Då får vi vänta lite till med sanningen då.

  Skulle vara kul att jobba på AB nu.
  Någon som inte jobbar på kultur är nog i upplösningtillstånd nu.

  LO kommer inklampande och inser att ÅSA sovjetkommunisten håller på att köra blaskan in i finska viken. Är det för sent?

  Nu när Ab tagit ställning för AFA, ja tom mot UNG vänster, så inser nog någon där i ledningen att…
  -Öh… vad fan… ingen gillar ju AFA förutom AFA. Vem ska nu köpa tidningen? Vem ska vi nu få förtroende ifrån?

 6. Nej då. Rubriken är fortfarande kvar. På kultur. Inte i texten. Dvs det ät AB själva som vill ha det så..

 7. Tack för en intressant post.
  Att patriarkatet är alive and well även inom vänsterled (och allt mer växande) är ett dilemma.

 8. @Anders/AV: Penismänniskor anser sig alltid, behöva och/eller ha rätt till att vara med bland vaginamänniskor.
  Det är som en ond kvarleva från kyrkans stormakt i Europa då kvinnor som var i grupp, utan någon man med i bilden, var farliga och ”konspirerade mot män”.
  Nu har antagligen inte dessa sådana tankar kring sin närvaro men det spelas ut likadant nevertheless. Kvinnor får inte vara ifred från män, någonsin.
  Och om det finns någon som kräver det så blir det ett helsikes liv.
  Det är inget annat än patriarkatet som visa sin fula sida i ännu en skepnad.

 9. Henke skriver
  ”Kvinnor får inte vara ifred från män, någonsin.
  Och om det finns någon som kräver det så blir det ett helsikes liv.
  Det är inget annat än patriarkatet som visa sin fula sida i ännu en skepnad.”

  Är det inte precis tvärtom? Kvinnor kräver att få ha egna grupper fria från män samtidigt som motsv. manliga grupper förkastas. Ta bara vänsterpartiets mötesdirektiv för manliga resp. kvinnliga möten

 10. @Henke:

  Sånt här gör mig alltid väldigt förbryllad. Jag tvivlar inte på att det var så som du beskriver på t.ex. medeltiden. Men i modern tid har vi ju kvinnogrupper överallt på olika sätt och vis, utan att det är ett helsikes liv?

 11. @Björn:

  Jag tänkte precis samma sak. Det känns mer accepterat att stänga ute män i dagens samhälle, än att göra detsamma med kvinnor.

 12. @Henke:

  Hej Henke och välkommen!

  Penismänniskor anser sig alltid, behöva och/eller ha rätt till att vara med bland vaginamänniskor.

  Jag bor i Skåne, här är det du påstår så långt från verkligheten man kan komma. Det omvända är dock inte verklighetsfrånvänt alls i den kultur jag lever i. Vad jag förstått så gäller det för resten av sverige med.

  Det skulle vara intressant att ta del av din värld. Vilken kultur är det du beskriver? Har du några belägg för att det är så där?

 13. @Henke:

  ”Penismänniskor” och ”vaginamänniskor”!?

  Är inte könet en social konstruktion så säg?

  Måste du hitta på ett nytt sätt att göra skillnad på män och kvinnor nu när ni bara får kalla dem hen?

  Har det gått prestige i att inte kalla folk för vad de är; män och kvinnor?

  Jisses, undra på att feminismen lider av ren kortslutning…..

  Detta språkbruk återfinner man normalt hos 5-6 åringar!

  Feminsmen och feminister framstår ju intellektuellt som sinnesslöa när de kallar folk för penis- och vaginamänniskor.

  Japp, feminismen har överlevt sig själv, och dess utövare har gått i barndom, så måste det vara…..

 14. @MK: Tycker det blir ett helsikes liv när det pratas om att ha möjligheter för kvinnor att göra saker utan att män är inblandade, som exempelvis sthlm (har jag för mig det var) där något träningsställe införde en dag i veckan för bara kvinnor och män började gapa förtryck så det visslade om det.
  Machomän och deras patriarkala våld är lika illa oavsett vilken ideologi det har i ryggen och visst blir det extra konstigt när det kommer från autonomagrupper så som AFA som anser sig vara mot allt sådant.

 15. @Henke: Det är för att du söker efter just dessa händelser när män gapar. Du ser inte de händelser när kvinnor gapar.

  Jag skulle kunna rabbla upp en hel hög sådana(konstnärsklubben i veckan tex) och du skulle kunna rabbla upp 1/1000 hög sådana. Men din 1/1000 skulle du ändå se som 1000 gånger fler än min.

 16. @henke vad det gäller gymet så var väl diskussionen om det var ok att ta ut samma avgift från båda om ena sorten har en högre servicenivå vilket gym tider översätts till. Gymmet var inte berett att sänka avgiften för män i det här fallet då det var större delen av kundbasen vilket fick till följd att man påpekade att om man vill ha ett eget gym med egna tider fick man väl öppna ett, idag finnes det följdaktligen rosa gym.

 17. @Henke:

  Tycker det blir ett helsikes liv när det pratas om att ha möjligheter för kvinnor att göra saker utan att män är inblandade, som exempelvis sthlm (har jag för mig det var) där något träningsställe införde en dag i veckan för bara kvinnor och män började gapa förtryck så det visslade om det.

  Om man betalar svindyra pengar för årskort, är det inte rimligt att bli förbannad om man inte kan utnyttja detta till fullo för att man har ”fel” könsorgan? Det tycker jag är helt legitim orsak att protestera.
  Finns det någon dag i veckan där kvinnor utestängs?

 18. @Anders Senior: @Anders Senior: Jag skrev så för jag har ingen aning om ni själva är queer teoretiker i den här bloggen eller inte. Jag såg bara den här artikeln och ville kommentera, inte starta något krig eller så.

  @Ninni: Hej ninni och tack Smile Bor i göteborgs området och tycker det ofta blir gap och skrik när kvinnor tycker de har rätt till sina egna ytor titt som tätt. Men det kanske hänger på hur man ser på sin omgivning eller i vilka sammanhang vi talar om så klart.
  I det här fallet så skulle ju iaf coola machomän vara med och starta bråk.. inget ovanligt alls dessvärre. Och det här det här jag motsätter mig. Jag tycker det blir illa när man säger sig vara med i grupperingar som ska vara mot sexism, kvinnoförtryck, fascism och hela balunsen och sedan beter man sig precis tvärtom.
  Det är ett växande problem inom autonomvänstern, manarkister som vissa kallar dem för.

 19. @maggan: De som protesterade, i media, verkade inte direkt fokusera på pengarna. Det verkade mer handla om att vi män blev kränkta. Visst man kan ju dra av 50 kr då eller vad nu en kväll skulle kosta men det hade inte tystad de här sura männen som gnällde lite här och var på nätet och som antagligen inte var medlemmar där iaf, utan bara enbart blev sura över att kvinnor fick en hel kväll i veckan för sig själva.
  jag ser bara inte problemet med det så är det en synd så tar jag den synden.

 20. Och även om vi definitivt inte står nära varandra, vad jag kan se, så tycker jag fortfarande att inlägget som skrivits här var bra.
  Skönt och se att fler reagerar på machoismen inom autonomvänstern.

 21. @Henke:

  En reaktion mot diskriminering/särbehandling är inte detsamma som ”kvinnor får inte vara själva utan oss män!”.

 22. @Henke:

  ” Tycker det blir ett helsikes liv när det pratas om att ha möjligheter för kvinnor att göra saker utan att män är inblandade”

  Menar du att det inte blir ett helsikes liv när män gör saker utan kvinnor inblandade? (exempel)
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article12832485.ab

  Det är väl bara logiskt att om samma männsiskor som klagar ovan sedan plötsligt tycker 100% kvinnor är är okej så blir det gapande om dubbelstandard och hyckleri eller hur?

  ”som exempelvis sthlm (har jag för mig det var) där något träningsställe införde en dag i veckan för bara kvinnor och män började gapa förtryck så det visslade om det.”

  Menar du att det inte gapas och skriks när organisationer utestänger kvinnor?
  http://debatt.svt.se/2013/11/21/man-ni-maste-sluta-rekrytera-ur-herrklubbarna/

  ”Machomän och deras patriarkala våld är lika illa oavsett vilken ideologi det har i ryggen och visst blir det extra konstigt när det kommer från autonomagrupper så som AFA som anser sig vara mot allt sådant.”

  Vem som helst kan påstå sig vara emot macho för vad som helst kan påstås vara macho. Macho är ingen objektivt definierad egenskap, det mer ett subjektivt skällsord. Det var liksom det som var poängen med mitt inlägg. AFA kallar sig feminister och säger Ung vänster är patriarkatet/etablissemanget. Ung vänster kallar sig feminister och anklagar AFA för att vara patriarkatet/macho

  I brist på objektiva kriterier har bägge lika rätt. Tills dess att den ena parten tystar den andra. Det är ju vad hela debatten handlar om, olika delar av samma vänsterkant som slåss om totalitär makt och tolkningsföreträde.

 23. @Henke:

  Det verkade mer handla om att vi män blev kränkta. Visst man kan ju dra av 50 kr då eller vad nu en kväll skulle kosta men det hade inte tystad de här sura männen som gnällde lite här och var på nätet och som antagligen inte var medlemmar där iaf, utan bara enbart blev sura över att kvinnor fick en hel kväll i veckan för sig själva.

  Allt fler människor får upp ögonen för vad som sker i vårt land. Hade detta gym varit det enda ställe där kvinnor positivt särbehandlas och män bara ska tacka och ta emot, så hade inte protesterna uppstått.

  Män är diskriminerade i hög grad i Sverige på regelbunden basis på statsnivå. Pär Ström har skrivit en bok där han sammanställt en del av dessa formella diskrimineringar, både stort och smått, ”Mansförbjudet”. Män är så pass undertryckta i Sverige idag att när de försöker protestera mot diskriminering så får de höra att de är ”kränkta” och ska ”Hålla käften!”

  Jag ägnar mycket tid här på GD åt att visa på avsaknaden av belägg för feministiska ”strukturer” samt visa upp, belägga och förklara de ”strukturer” jag ser. Män har orsak att vara pissförbannade idag och vi går en mycket farlig tid till mötes om vi inte börjar lyssna på vad män har att säga.

  I en intervju säger Helene Smith: ”they [men] are not allowed to talk” som en bakomliggande orsak till hennes engagemang i mansfrågor. Samma sak är en orsak för mig, att jag ser hur män regelmässigt avfärdas i debatter, hur män gång efter annan demoniseras i media och hur män diskrimineras. Eftersom de inte kan tala för sin sak utan att viftas bort som ”kränkta” och hånas, så ser jag det som min skyldighet som medmänniska att ställa mig upp för mäns lika rättigheter.

  Så häng kvar. Vi har mycket att visa digSmile

 24. @Henke:

  ”Skönt och se att fler reagerar på machoismen inom autonomvänstern.”

  Det är jag som skrivit inlägget och det är inte någon luddigt definierad machoism som jag reagerar på (särskilt då machoism kan ses som ett n-ord fast för män istället för svarta). Vad jag reagerar på är dels olika former av brottslighet, särskilt våldsbrott och dels olika former av dubbelstandard (dvs dubbelmoral, hyckleri).

  Det är ju samma dubbelstandard när vissa pratar om ”manarkister” som om någon normalt funtad människa skulle tycka den här lilla gruppen dumbommar är representativa för män som kön. Med samma logik kan nationalisthögern kalla AFA för blattarkister eller med dagens nyspråk rasarkister (efter rasifierad) och härleda negativa beteenden till rasifierad kultur (på samma sätt som manarkist uppenbarligen associerar manskultur till negativa beteenden)

 25. @Henke:

  @maggan: De som protesterade, i media, verkade inte direkt fokusera på pengarna. Det verkade mer handla om att vi män blev kränkta. Visst man kan ju dra av 50 kr då eller vad nu en kväll skulle kosta men det hade inte tystad de här sura männen som gnällde lite här och var på nätet och som antagligen inte var medlemmar där iaf, utan bara enbart blev sura över att kvinnor fick en hel kväll i veckan för sig själva.

  Det vore bra om du kunde länka till några källor. Vi minns kanske olika händelser och olika reaktioner.

  I detta fall i Malmö var invändningen just att kvinnorna fick mer för pengarna. Jämo konstaterade att det inte var könsdiskriminering eftersom lagen innehåller en sorts ”ändamålet helgar medlen”-formulering just när det gäller kvinnor. Det räcker alltså med att man anser att kvinnor blir ”sexualiserade” eller ”känner obehag” runt män, så går det bra att ge dem extra privilegier.

  I Fittja var motiveringen att kvinnor kan ”känna sig friare” när det inte är några män där. I detta fall riktade sig gymet enbart till kvinnor. Jag har hittat ytterligare positiva artiklar om gymet – t.o.m. besök av Prins Daniel, men ingen kritik.

  Är det möjligen den här artikeln på Genusnytt du menar? Även där var nog huvudinvändningen att kvinnliga kunder fick extra tillgång utan att behöva betala mer, och att de olägenheter som framkom i kommentarerna gäller i ungefär lika hög grad för många män. Det framkommer i flera kommentarer att man blir irriterad på att det skall vara så lätt och accepterat att skylla sina problem på män som grupp, när det man talar om egentligen är problem som drabbar många män på samma sätt. Jag kan hålla med om att diskussionen i flera kommentarer blir tillspetsad, men det är nog mer ett tecken på att trådarna på Genusnytt tenderade att röra sig fritt mellan allmänna frågor och artikeln i fråga. Detta i sin tur kan nog sägas bero på att det fanns ytterst få andra ställen där det var ok att föra sådana diskussioner.

 26. @Anders/AV:

  Det är ju bara ”negativ maskulinitet” när de inte är användbara verktyg för de kvinnor som klagar. Det blir plötsligt ”positiv maskulinitet” när de agerar vålds-proxies åt kvinnorna.

  Dessa kvinnor har inte ett dugg emot våldsamma män, tvärtom, de älskar dem. Bara de slåss (och slår ihjäl, vänta bara) sådana som dessa kvinnor avskyr och själva inte vågar bruka våld emot.

 27. @Henke:

  ”Jag skrev så för jag har ingen aning om ni själva är queer teoretiker i den här bloggen eller inte.”

  Ja, det skall visst vara ganska vanligt att folk är det har jag hört.
  Nya normen liksom….

  Samt att alla kvinnor egentligen är homosexuella om inte patriarkatet lurat dem att bli hetero.

  Jag är heller inte ute efter att starta ett krig, men det är ganska frustrerande att se denna ”normkritik”; precis som om majoriteten av alla människor skulle vara ute och cykla… Yeah, right…

  Välkommen ut ur bubblan du lever i, häng kvar här och läs här vetja.

  Läs in dig på tidigare trådar och kommentarer, kolla runt här, så får du se att myntet inte bara har två sidor, det är tredimensionellt och har en kant också!

  Och att de kulturella normer vi lever efter faktiskt har en funktion!