Den nya jämställdhetsvisionen: 70% Tjejer i verksamheten
avatar

Studieförbundet Vuxenskolan berättar i ett pressmeddelande 10 december.

De avdelningar som satsat på en egen handlingsplan med särskilda satsningar är de som kommit längst och i senaste numret av SVs tidning Impuls (www.impuls.nu) berättas exemplet Ronneby där musikverksamheten nått 50/50. Visionen, säger Johan Svedberg verksamhetsutvecklare på plats, är att nå målet 70 % tjejer i all musikverksamhet.

Samtidigt klagar Ungdomsstyrelsens Generaldirektör Alice Bah Kuhnke över följande skeva fördelning.

Antalet medlemmar som finns i de ungdomsorganisationer som Ungdomsstyrelsen ger statsbidrag ökar. Fördelningen tycks dock bli alltmer skev: 2010 var 53 procent av medlemmarna i dessa organisationer killar. 2012 hade siffran stigit till 59 procent.

Vilket givetvis styrker de påståenden som gjordes av Glen Poole på TED

När ett värde visar kvinnor är ojämställda med män blir den normala reaktionen ”buu, låt oss ändra på det”

När ett värde visar män är ojämställda med kvinnor blir den normala reaktionen ”yeah, ännu mer jämställdhet för kvinnor!”

Det här är väntat. Först använder man att kvinnor är i minoritet eller svag position som ursäkt att roffa åt sig maktpositioner. Sedan när pojkar är i minoritet eller svag position vilken sorts människor sitter på maktpositionerna? Jo personer för vilka hela yrkeslivet fler tjejer och färre pojkar har inneburit högre status.

Uppdatering: Svar har inkommit i kommentarsfältet från representanter för SV.

Kommentarer

Den nya jämställdhetsvisionen: 70% Tjejer i verksamheten — 85 kommentarer

 1. Jag skulle även vilja veta lite mera om följande stycke i artikeln:

  ”Samtidigt som Ungdomsstyrelsen i sin studie Fokus 13 om jämställdhet bland unga i åldern 13–25 år visar att killar får en betydligt större del av det statliga stödet till sina fritidsaktiviteter visar Studieförbundet”

  Vad menar man här? Man verkar hävda att flickor utestängs p.g.a. kön här? Jag har svårt för att tro att någon skulle våga stänga ute flickor/kvinnor i något sammanhang. Däremot att tvärt om satsa enbart på flickor/kvinnor verkar hel ok.

  Dessutom, om tjejer skulle bli majoritet med 70 % är de inte dem som får störst statligt stöd då? Vi vet ju redan att endast kvinnoorganisationer kan få statligt bidrag p.g.a. kön.

 2. Nu är musik inte det enda som studieförbund jobbar med. Det finns t ex en hel del kurser i handarbete, matlagning, keramik och konst. Kurser som kvinnor dominerar. Man undrar om de har samma mål för dessa områden, att 70% av de som studerar porslinsmålning ska vara män? Om inte visar det tydligt att det inte ens är kvantitativ jämställdhet de är ute efter. Dessutom är de med att bygga upp en ”könsmaktsordning” där de manliga valen att spela i band är finare än att baka cupcakes.

  Finns det mål för antalet män på denna kurs?
  http://www.kurser.se/utbildning/baka-cupcakes-alla-hjartans-dag-norrtalje-292169

  Ser man på deras kursutbud i stort är det väldigt många kurser i traditionellt kvinnliga områden, en hel del könsneutrala och några i den manliga sfären. De är dock behörighetsgivande, t ex förarintyg/kustskeppare, VHF, Jägarexamen, Motorsågskörkort. Jag kan tänka mig att det är populära kurser bland män. Skulle gissa att det är där de flesta männen återfinns.
  http://www.kurser.se/skola/sv-stockholm-lan-9832

 3. Detta är ju den utveckling vi sett under de senaste åren och går hand i hand med att man inte bryr sig om pojkars skolresultat på riktigt. Pojkar är ett nödvändigt ont i dagens Sverige tyvärr.

  Tyvärr vet jag inte Hur vi ändrat på det. Uppmärksamheten verkar inte ändra på mycket.

 4. @PNy:

  Jag blev också nyfiken på det, så jag letade upp den, här.

  Det tog inte så lång tids läsning innan jag hittade något glädjande jag måste visa er:

  Det är något vanligare att unga tycker att jämställdheten har gått för långt jämfört med äldre 2013. Det är också vanligare att killar och män instämmer i detta jämfört med tjejer och kvinnor.

  Det här har min son pratat om, att den generationen är feminismkritiska. Det ger hopp.

 5. Sen läste jag lite till… och nu var det… (s. 16)

  Kartläggningen visar att flest projekt som beviljats bidrag har arbetat för det jämställdhetspolitiska delmålet om lika makt och inflytande. Det näst vanligaste är att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där de flesta projekt drivits av tjej- och kvinnojourer eller syftat till att motverka hedersrelaterat våld.

  .

  Många projekt riktar sig till ”alla” unga eller syftar till att stärka tjejer, men få projekt har främst killar som målgrupp. Det finns en risk att jämställdhetsarbete blir en fråga för endast kvinnor eller tjejer. Villkoren för de olika bidrag som fördelas påverkar i sig utfallet av de projekt som drivs av organisationer i det civila samhället. Inom många bidragsformer finns det särskilt avsatta medel för exempelvis kvinnor.

  Än har jag inte hittat stöd för påståendet.

 6. Vill minnas en artikel i antingen expressen eller aftonbladet där man hade kollat fördelningen av antal kvinnor och män på olika platser. Där det var t.ex. 60/40 fördelning till kvinnor sågs det som mer jämställt än 50/50.

 7. Ninni: Även mina barn säger att deras jämnåriga är arga på feminister (mest killarna men även tjejer).

 8. @Grrblt:

  Ja, enda mer jämnställt jag kan komma på är vårdnadsdomar där enskild vårdnad utdöms, där är jämnställdheten ca. 96%…

 9. Jag skulle hemskt gärna se Svedbergs motivering till ett mål på 70% tjejer i verksamheten. Artikeln ger inget motiv, vilket i sig är anmärkningsvärt. Hur kan en journalist helt förbise att det är ett skevt och ojämställt mål och därmed glömma att fråga vederbörande varför detta målet sattes upp?
  För närvarande ställer jag mig mer kritisk till artikelförfattaren än till Svedberg, han skulle faktiskt kunna ha en god anledning. Kanske är 70% av barnen i hans upptagningsområde tjejer? I sådana fall är inte hans avsikter direkt illvilliga och istället möjligen bara baserade på okunskap.
  Request: finns här någon som kan länka till någon som argumenterar för VARFÖR och på VILKET SÄTT fler tjejer är mer jämställt än fler killar?

 10. @Ninni:
  Som väntat så är de det fria valet som orsakar ojämställdheten. Jag har svårt att förstå hur man kan räkna sådant som ojämnställt. Flickorna får ju välja detta också om man vill. Undrar varför det är skillnad i kostnader? Säkert resor till bortamatcher. Smile
  sid 18 (304)
  ”I fördelningen av statliga offentliga medel till ungas organisering, idrott och kultur i åldersgruppen 13–25 år får killar den största andelen.

  Det offentliga stödet till idrotten går huvudsakligen till föreningsidrott, där en
  högre andel killar än tjejer är aktiva. Den senaste mätningen visar att killar står för
  drygt 60 procent av deltagartillfällena och tjejer för knappt 40 procent 2011.

  En stor del av statens stöd till ungas kulturutövande går genom studieförbundens
  studiecirklar. I studiecirklarna med kulturinriktning finns en liknande övervikt av
  killar, 60 procent killar och 40 procent tjejer i åldern 13–24 år deltog i sådana
  cirklar 2012.

  Ungdomsstyrelsen kan se att antalet tjejer och killar ökar bland det totala antalet medlemmar som finns i de ungdomsorganisationer vi fördelar statsbidrag till. Dock verkar fördelningen här bli alltmer skev, 2010 var 47 procent av organisationernas medlemmar tjejer och 53 procent killar. Två år senare var 41 procent tjejer och 59 procent killar (2012).”

  Jag vet inte vad jag ska säga om FOCUS13 mer än att den är mist sagt ensidig i sin bedömning.Dock har jag givetvis inte läst hela.
  Ett typexempel om ensidigheten som tycker jag faktiskt vore väldigt intressant att veta uttrycker man så här:
  ”Omvänt så upplever killar i något mindre utsträckning att tjejer och
  killar blir rättvist behandlade av lärarna.”
  Här har man helt plötsligt valt att INTE ha en siffra med av alla ställen och man använder dessutom förminskande uttryck som med deras 70/30 tänk mycket väl skulle kunna vara rätt mycket.

 11. Ninni: I min dotters klass hade de tittat på UG om näthatet och många i klassen var jätteupprörda. Varför? Jo, för att det framställdes som om bara kvinnor drabbas. Många unga killar är fullt medvetna om statistiken kring självmord mm och hur media vinklar allt till mäns nackdel. De är jättearga.

 12. @Ninni:
  Typisk fulformulering, det där med att den så kallade ”jämställdheten” har ”gått för långt.”

  @Ninni: ”Det finns en risk att jämställdhetsarbete blir en fråga för endast kvinnor eller tjejer.”

  Redan på mitten av 90-talet var det tydligt att ”jämställdhet” ofta betydde ”kvinnor.”

  @Mini P:
  Jag väljer att tolkat detta positivt som att ungdomar inte är så dumma som ”rörelsen” tror. (Annars blir jag ännu mer deprimerad.)

 13. Ja man ska komma ihåg att feministisk mattematik handlar om svaren känns rätt inte om svaret är rätt därför blir 70/30 mer jämställt än 50/50 det har Södertorns högskola lärt oss kloka som brutit med dessa hemska patriarkala siffror förövrigt tycker jag att vi ska sluta räkna med udda tal och endast med jämna tal för jämställdhetens skull.

 14. Jag mailade Johan Svedberg tidigare idag och han svarade att 70% var en vision och inget mål, hur nu det går ihop.

 15. Det är mycket möjligt att vi har en generation pojkar som måste offras innan nästa generation som personligen har drabbats av denna ”jämställdhet” själva får barn som de kan värna om och ta hand om!
  De som driver dagens utveckling där pojkars värde decimeras är unga kvinnliga bortskämda feminister som ännu inte har fått egna barn.
  En fullkomligt historielös generation utan erfarenhet eller referenser som pga sin naivitet inte förstår bättre!
  Dagens feminister är som barn utan mognad och insikt som förenas i feminismen.

  Den generation som växer upp idag är en försakad generation och de föräldrar som inte lär sina barn att hantera feminismens påverkan kommer att glida nedåt i socialgrupperna.

 16. @JD: Jag har funderat i samma banor: har skolans (och föräldrarnas) misslyckanden under de senaste decennierna lett till även att det nu poppar upp den ena unga, rabiata feministen efter den andra. Ungarna får helt enkelt inte de referensramar de behöver för att kunna ta ställning till en aggressiv ideologi som den radikala feminismen är. De saknar kunskaper i historia, religion, samhällskunskap, biologi med mera, verkar det som och därutöver har de aldrig lärt sig att tänka kritiskt. De har lärt sig att ifrågasätta allt, men utan att kunna göra en värdering av det de ska bedöma. I feministernas fall har de stött på den här ideologin som erbjuder en heltäckande (nåja) förklaringsmodell och där alla motgångar dessutom förklaras med yttre faktorer. Enligt den modellen kan de också ifrågasätta och värdera (kvinna=bra, Man=dåligt, hbtq = bra, hetero = dåligt etc etc + makthierarkin där alla inordnas med hänsyn till kön, hudfärg och socialgrupp), men de har inte förmåga att ifrågasätta sin radikalfeministiska modell.

 17. Vill efter många mail rätta till vad som blivit fel här;
  Vår, SV Blekinges, vision är naturligtvis att uppnå just 50/50 och inte mer eller mindre åt något håll. Vad jag sade som blivit felciterat är att vi siktar på 70% tjejer i verksamheten därför att det då, i bästa fall, kommer att landa på 50/50.

  Man måste sikta högre för att uppnå höga mål. Nu har vi 50/50, i musikverksamheten, och det är bra men vi måste ju fortsätta jobba på med det här hela tiden. Eftersom det i alla studieförbunds musikverksamheter bara är runt 14% tjejer är det i mitt tycke inte orimligt att sikta högt för att nå målet.

  Målet är och förblir 50/50 i vår verksamhet. Hoppas detta gör att det klarnar lite och att förståelsen ökat. Tack//Johan Svedberg

 18. @Johan Svedberg:
  Jag tror vi alla här är för att man stöttar tjejer och hjälper dem att lyckas, men alla därute måste samtidigt förstå att kvotera eller låta tjejer gå före i någon kö ÄR INTE JÄMTÄLLDHET. Man gör faktiskt om något rättvist och som baseras på människors fria vilja till något orättvis. Jag tror inte många tjejer/kvinnor trivs med att få något som man inte förtjänar.
  Man måste snart börja begripa att sikta på 50/50 överallt är bara fantasier som skapar mera problem genom särbehandlingar än ursprunget. Det är bland annat sådant här trams som är orsak till problemen i våra skolor idag.

 19. @Johan Svedberg:

  Hej och välkommen!

  Varför är 50/50 ett mål överhuvudtaget? Vi har medfödda biologiska skillnader på kollektivnivå som bidrar till att könen, som grupper, väljer lite olika. Det innebär att strävan mot 50/50 alltid kommer medföra att man diskriminerar de individer som är könsstereotypiska, då dessa är fler än de könsastereotypiska. Det är inte jämställdhet.

  Varför är det ett problem att pojkar och flickor gör lite olika val? Varför inte respektera att inte lika många tjejer är intresserade?

  Vad motiverar att arbeta för statistiskt lika utfall?

 20. @Johan Svedberg:
  Ja det var ju intressant ni har uppnått 50/50 och för att bibehålla detta måste ni ha 70/30 det måste betyda att ni har betydligt fler killar som är intresserade och söker sig till era musikprogram än tjejer som ni då sorterar bort bara pga deras kön har jag förstått dig rätt då.

 21. @Johan Svedberg:

  ”Vill efter många mail rätta till vad som blivit fel här; Vår, SV Blekinges, vision är naturligtvis att uppnå just 50/50 och inte mer eller mindre åt något håll.”

  Det är inget ”naturligtvis” med 50-50 och varför förklarar jag längst ner i kommentaren. Först och främst vill jag som artikelförfattare och påpeka att det inte är en sak som är felaktig här. Det är tre felaktigheter. Först felcitatet, sedan att ingen reagerade på vad som stod i tidningen Impuls. Slutligen att ingen reagerade på vad som stod i pressmeddelandet heller vilket också stått uppe i flera dagar innan jag skrev om det.

  ”Vad jag sade som blivit felciterat är att vi siktar på 70% tjejer i verksamheten därför att det då, i bästa fall, kommer att landa på 50/50.”

  Nej inte nödvändigtvis. Faktum är att exempelvis när högskolan i I-länder satsade på 50% tjejer (de började en bra bit under 50%) så blev det till slut närmare 60% tjejer och de är inte fördelade jämnt över alla ämnen heller. I många kurser är det upp till 70% tjejer och 80% tjejer och vad som brukar ske då är att ansvariga för kurser som har typ 40% tjejer också vill ha minst 50% tjejer. Det blir en attityd av hög status att ha tjejer, killar blir lågstatus.

  ”Man måste sikta högre för att uppnå höga mål.”

  Jag är retoriker och om vi hade pratat försäljning av platt-TV, läsplattor eller liknande finanstransaktioner så hade jag kunnat hålla med dig. Den sortens språk används ofta i de sammanhangen men här behöver jag fråga dig: Du tycker inte den där formuleringen är lite problematisk i sammanhang när man talar om folks intressen, fördelning av olika människor och människans fria vilja?

  ”Nu har vi 50/50, i musikverksamheten, och det är bra men vi måste ju fortsätta jobba på med det här hela tiden. Eftersom det i alla studieförbunds musikverksamheter bara är runt 14% tjejer är det i mitt tycke inte orimligt att sikta högt för att nå målet.”

  Det där om 50/50 besvarar jag som sagt längst ner. Beträffande att sikta högt så är det ingen naturlag som alltid stämmer. Flera experter på målsättningar lär tvärtom ut att man vinner genom att sätta upp rimliga mål medan alltför höga mål lika gärna leder till stress, depression och fusk.

  ”Målet är och förblir 50/50 i vår verksamhet. Hoppas detta gör att det klarnar lite och att förståelsen ökat. Tack//Johan Svedberg”

  Som jag påpepekat ovan finns problem även med 50-50. Den fördelningen verkar ta för givet att det föds lika många barn av varje kön men jag kan upplysa dig om att det föds fler pojkar än flickor (ca 105 pojkar på varje 100 flickor) vilket syns tydligt i siffror från Grech, Savano-Ventura & Vassallo-Agius studie ”Unexplained differences in sex ratios at birth in Europe and North America” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC102777/

  Som framgår i tabellen som forskarna bifogar så föddes i Sverige 2 607 559 pojkar och 2 459 796 flickor (0.5146). Skulle man alltså snygga till siffrorna åt politiker så hade vi pratat om ca 150.000 pojkar som visionen per definition diskriminerar. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC102777/table/TN0x9872ab8.0x9b1e448/
  Därmed kan du se varför jag inte anser det vara naturligtvis att eftersträva 50-50. Beroende på ålder så är det statistiskt omöjligt att en vision av 50-50 inte har implicit könsdiskriminering av pojkar.

 22. Man kan ju även dra in faktorer som hur många tjejer har pojkar i jämförelse med tvärtom? Eller hur många kompisar har tjejer jämfört med killar? Eller vad för slags aktiviteter utanför dessa aktiviteter sysslar pojkar och flickor med?

  M.a.o. kan en form av utanförskap ha att göra med att pojkar söker sig till aktiviteter? Om så är fallet, ja då begriper ju vem att en 50/50 tanke är dålig rättvisa, och man kan får problem med låg sysselsättningsnivå hos pojkar.

 23. 50/50 diskriminerar alltid de som blir utsatta för det, dvs alla, oavsett vilken sida av strecket man befinner sig.

 24. @Johan Svedberg:
  Hej Johan!

  Den stora frågan är, anser jag: Varför ska SV lägga sig i människors val och vilja påverka och styra vad människor gör?

  Jag vill be dig läsa Camilla Jonassons text om hur skolan ideligen skulle ”uppmuntra” henne att göra sådant hon inte ville, sådant som för henne var onaturligt, och som fick henne att må dåligt, vantrivas, bli skoltrött och prestera sämre. Hon, liksom alla flickor i klassen, skulle till varje pris tvingas att ”ta plats”, oavsett om de ville det eller hade fallenhet för det eller inte.
  Allt i ”jämställdhetens” namn.

  Det är farligt att experimentera med människor på det viset, när man samtidigt saknar relevant kunskap om de faktiska skillnader som finns mellan könen. Siffror, 50/50, 70/30, osv, är definitivt inte per automatik ett tecken på jämställdhet, utan sådana siffror är snarare ideologiskt betingade/framtvingade. Det är först när vi förstår INDIVIDENS behov, med utgångspunkt från just individens perspektiv, som äkta jämställdhet uppstår.
  Just det – äkta jämställdhet är någonting som UPPSTÅR UR FÖRSTÅELSE, inte någonting som skapas eller påtvingas, utifrån en politisk och ideologisk agenda.

  http://camillajonasson.blogspot.se/2013/12/jag-gissar-att-antalet-fb-vanner-kommer.html

  Camilla skriver:
  ”Jag ryser även vid minnet av de fasansfulla grupparbetena, där jag konstant tussades ihop med de drivande killarna, och där uppmanades ta styret. Det spelade ingen roll att jag och min väninna samarbetade som få, vi behövde lära oss att överge vad som fungerade för oss och påtvingades istället motsatt roll i motsatt sällskap. Allt i jakten på att tvinga tjejerna som trivdes i bakgrunden att kliva fram, och killarna som trivdes i ledningen att kliva tillbaka. Jag undrar i mitt stilla sinne hur den skeva synen på könen påverkade vår skolgång, och om det var en slump att jag och sagda utåtriktade killar tillhörde de som i slutändan började underprestera och vantrivas. Det sista året i grundskolan mådde jag enormt dåligt, vilket var det ofrånkomliga resultatet av att jag skulle prestera, men inte tilläts göra det på mitt sätt, uttryckligen med hänvisning till mitt kön. En lärare sänkte mig på mitt nationella prov enbart för att jag inte styrde samtalet nog. Att jag hade bäst engelska och konverserade friast i klassen var oväsentligt, man ville se mig som följsam tjej ta kontroll. Klassens mest anonyma kille som hade uselt uttal, och höll käften uppskattningsvis 50% mer än jag gjorde? MVG. Prisades för sin lugna personlighet. Gjorde verkligen under för självförtroendet och den personliga utvecklingen.”

  ”Jag tror förvisso att problemet är allvarligare för pojkar som inte tillåts vara pojkar, utan istället anses vara problembarn och snabbt ges en diagnos och medicinering, men det skapar också problem att många flickor inte är skapta för den dominans de påtvingas i sin uppfostran.”

  ”Vill ni ha äkta jämställdhet, rättvisa och frihet? Låt då könen förvalta sina respektive särdrag, uppmuntra att göra samma saker men på olika sätt, och möjliggör att välja det som passar individen, se framför allt till att utbildningsväsendet anammar samma principer. Det är inte läget som råder idag, och för varje ytterligare centimeter som ges åt genus och feminismens snäva, fördömande och skadliga ramar kommer vi än längre bort från det.”

  Camilla Jonasson är en kvinna på 24 år som i ett enda inlägg säger mer klokheter om jämställdhet än vad hela den feministiska rörelsen i Sverige sagt på den här sidan millennieskiftet.

 25. @ Johan Svedberg

  Jag utgår från att du är ute i ärligt uppsåt och bemöter dig på den grunden.

  Om du säger att 70 % tjejer är vad ni siktar på mot dagens 14 % så uppstår frågan hur ni tänker er uppnå målet. Vid en första anblick verkar det nämligen ligga nära till hands med ren diskriminering av pojkar, eftersom skillnaden mellan dagens relaiteter och målet är så pass stor. Jag är dock öppen för andra förklaringar och beskyller dig absolut inte för något.

  Anta att det förhåller sig så att pojkar och män ofta umgås genom aktiviteter, medan flickor och kvinnor ofta umgås genom samvaro (notera ordet ”ofta”, dvs. inte ”alltid”). Det finns en hel del belägg för antagandet. Är det då i dina ögon fortfarande rätt att driva en linje som vill minska på pojkarnas möjlighet till samvaro genom aktivitet? Pojkarnas andel ska i din strävan nämligen gå ner från dagens 86 % till 30 %, dvs. vi talar om en minskning med 2/3. Har ni någon plan för vilka pojkar som ska bort? Alternativet är att ni kan förvissa er om en sådan ökning av medlen att ni kan få kan öka antalet platser med inemot 300% – givet att antalet pojkar är konstant medan andelen minskas till 30 %.

 26. Ytterligare ett exempel på snarliknande dumheter:
  Studjefrämjandet vill locka tjejer att spela musik. Nu erbjuder de gratis replokaler till band med en jämn könsfördelning.

  ”Anna Palmer tror att steget för kvinnor att ta sig till replokalerna och upp på scenerna är större än för män. En av anledningarna tror hon kan vara att musikbranschen har rykte om sig att vara mansdominerad.”

  Troligen så drabbas kvinnorna av ett osynligt ekonomiskt ”glastak” som hindrar dem från att göra som alla andra, nämligen att betala för sig!

 27. Angående Musik- och Kulturskolerapporten (Barfota):

  Enligt rapporten är tjejer överrepresenterade med totalt 62 procent. Enda undantaget är området ”media”, som omfattar 3 promille av totala antalet.

  Kan någon förklara för en gammal man hur SMoK och Studieförbundet Vuxenskolan hänger ihop?
  Är SVs kulturverksamhet inkluderad i SMoKs siffror?

 28. @PNy:

  Om så är fallet, ja då begriper ju vem att en 50/50 tanke är dålig rättvisa, och man kan får problem med låg sysselsättningsnivå hos pojkar.

  Japp. De sätt samhället idag visar pojkar/killar/unga män att det är tjejerna som räknas är synnerligen kontraproduktivt. Och priset för dårskapen i vår nutid kommer bli högt.

 29. Jämnställt är när man oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, social bakgrund eller (valfri preferens som jag missat) kan söka in på samma villkor och ha samma fria val som någon annan. Kvotering har ingenting med jämnställdhet att göra över huvud taget eftersom kvotering indirekt innebär en diskriminering.
  Så om fördelningen mellan könen är 50/50, 70/30 eller 99/1 är alltså skit samma sett ur jämnställdhetsynpunkt.

 30. @Chattanoga:

  Kan någon förklara för en gammal man hur SMoK och Studieförbundet Vuxenskolan hänger ihop?
  Är SVs kulturverksamhet inkluderad i SMoKs siffror?

  Jag vet inte men jag skulle misstänka att det har med ålder att göra. Jag brukar ju prata om att kvinnor umgås kring relation i sig. Det tar fart i puberteten, det är då unga kvinnor börjar tydligt umgås kring ”könet kvinna”. I doktorsavhandlingen I en klass för sig skriver genusvetare Fanny Ambjörnsson:

  Att det framför allt är inom tjejgruppen som görandet av kvinnokroppen praktiseras är tydligt. Det är med tjejkompisarna som man både lär sig och lär ut görandets praktik, något som synliggörs i Emmas och Klaras förvandlingsakt. Inom tjejgemenskapen är det också tillåtet att uttrycka den osäkerhet och villrådighet som många av tjejerna stundom kände. [s. 167]

  Feminiserade kvinnor gör så, man träffas för att man är tjejer, anförtror sig åt varandra och skapar en kollektiv gemenskap kring ”kvinna”, systraskapet. Det här är vad unga tjejer ofta vill lägga sin tid på och därför hoppar de av aktiviteter i högre grad än killar gör. Och jag blir så *censurerar svordomar* irriterad på att man inte kan respektera tjejernas val och tjejer sätt att vara, i sin helt omotiverade 50/50-strävan.

  Det är inte konstigt alls att unga tjejer ohälsa tredubblats sen 1985 när samhället har noll respekt för unga kvinnors val, utan ska pressa dem att ”ta plats”.

 31. @Chattanoga:
  Troligen så hänger SV inte ihop med SMoK eller den rapporten alls. Jag ville bara visa på könsfördelningen på den kommunala nivån s.a.s. och om det nu är så att siffrorna för flickor är sämre inom SV så kan det iafl. varken vara vara killarnas eller kommunernas fel då SV erhåller bidrag från flera håll. Om SV:s verksamhet trots detta inte fungerar, ja då tänker de helt enkelt fel.
  Obundet och utan vinstintressen

  ”Studiefrämjandet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet. Vår verksamhet bedrivs utan privata vinstintressen. Det statsbidrag som studieförbunden får är tillsammans med anslagen från kommuner och landsting en grundläggande förutsättning för vår verksamhet.”

 32. För en som vanligt intellektuellt tillkortakommande, navelskådande könskommunist så är alla individuella människors frihet och egna val i livet – självklart – helt underordnat den egna, för dagen aktuella, förljugna, kollektivistiska procentsatsen.

 33. @Mini P:

  Ja, de är förbannade. Det är helt underbart, för det gör att de sätter sig in i frågorna och kommer bli politiskt aktiva ”på vår sida”. Hur gamla är dina barn?

 34. @Chattanoga:
  Hmm… ser nu att jag blandat ihop Studiefrämjandet med Studieförbundet Vuxenskolan men egentligen så är det skit samma då Studieförbundet Vuxenskolan också erhåller bidrag och är lika politiskt korrekta som Studiefrämjandet.

 35. @Erik:

  Först och främst vill jag som artikelförfattare och påpeka att det inte är en sak som är felaktig här. Det är tre felaktigheter. Först felcitatet, sedan att ingen reagerade på vad som stod i tidningen Impuls. Slutligen att ingen reagerade på vad som stod i pressmeddelandet heller vilket också stått uppe i flera dagar innan jag skrev om det.

  Ja, just det här att ingen reagerar känns som ett tydligt tecken på att vi är väldigt långt ifrån jämställdhet. Det är alltid rätt att lyfta fram kvinnor; det är nästan alltid fel att lyfta fram män (det kan vara ok om en odiskutabelt upprörande orätt begåtts).

  En liknande blindhet kunde ju ses i denna årsrapport från Göteborgs Stad som jag hittade för ett tag sedan:

  Mål: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.

  Resultat: Andelen födda utanför Norden har ökat från 6,1% till 6,3%. Värdet är näst högst inom SDF. Andelen kvinnor på chefsnivå har ökat från 73% till 79 %. Östra Göteborg är generellt bra på att rekrytera utrikesfödda chefer och kvinnor på chefsnivå.

  Trots att andelen kvinnliga chefer redan var 73% satte man alltså upp ett mål att andelen kvinnor skulle öka. Därefter gratulerar man sig till god måluppfyllelse. Man tycks inte ens anse att det behöver förklaras varför den grupp som besitter 3/4 av maktpositionerna skall gynnas ytterligare.

  Den riktigt fula sidan av det här är förstås när man inte heller reagerar över ohöljt manshat, som t.ex. när Aftonbladet går med på att publicera denna spya.

  Texten vore förstås otänkbar att publicera, och troligen åtalbar, om man bytte ut ”vit man” mot någon annan grupp.

 36. Tio studieförbund får statsbidrag


  Arbetarnas bildningsförbund, ABF
  Folkuniversitetet
  Ibn Rushd studieförbund
  Kulturens Bildningsverksamhet
  Medborgarskolan
  Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV
  Sensus studieförbund
  Studiefrämjandet
  Studieförbundet Bilda
  Studieförbundet Vuxenskolan

  Statistik studieförbund 2012

  ”Ca 341 000 Kulturprogram genomfördes med nära 18 miljoner besökare/deltagare, fördelade på 57 procent kvinnor och 43 procent män. Antalet Kulturprogram ökade med två procent.”

  Ja som alla kan se så fattas det en liten bit till att kvinnorna blir 70 procent.

 37. Kära vänner!

  Vad roligt att många är så engagerade i att samhällets alla delar ska vara öppet för alla och ett praktiskt mål om 50/50. Det gör mig innerligt glad!

  Jag ber om ursäkt om pressmeddelandet på något sätt felciterat Johan Svedberg eller lämnat för stort utrymme för tolkning. Jag vill dock understryka: ibland kan det behövas ett högre mål som medel för att i praktiken uppnå 50/50. Om man vågar satsa lite högre är det större chans att man når hela vägen fram till sitt egentliga mål. Att förändra samhället och göra kultur-, fritids och andra samhällsaktiviteter tillgängliga för alla kräver fokus. Ibland kan det därför krävas t.ex. separatistiska satsningar såsom läger, workshop m.m. som riktar sig till enbart det underrepresenterade könet för att människor ska kunna hitta just sitt intresse. Då det ibland kan vara tufft att bryta mot samhällsnormen och som man anmäla sig till en studiecirkel i stickning t.ex. så behövs dessa separatistiska satsningar ’Stickning för gubbar’ eller andra aktiviteter där man som underrepresenterad grupp ska känna sig bekväm med att bryta mot normen. Jag önskar givetvis inget hellre än att dessa satsningar inte skulle behövas, att det skulle vara självklart att alla känner sig välkomna inom musik eller stickning. Så är det dessvärre inte med de samhällsnormer vi har idag.

  Många har ovan påpekat att studieförbunden generellt lockar fler kvinnor. Detta stämmer alldeles riktigt och den siffran som SV redovisar för 2012 är 64 % kvinnor när man räknar i all verksamhet. Inom vår organisation har vi många olika verksamhetsområden och vi har också personal anställd efter olika områden. Musikverksamhet är vår största verksamhet inom SV och vi är ca 60 verksamhetsutvecklare över landet som idag jobbar med musik (Johan Svedberg är en av dessa) och ytterligare 7 personer som jobbar nationellt med denna verksamhet. Eftersom vi är anställda inom just musikverksamheten så är det denna vi fokuserar på och när vi kikar på siffrorna inom musiken är det uppenbart att vi behöver göra något åt dessa. Det är en hel rad personer som vi idag inte når fullt ut; många är kvinnor, andra är äldre, ytterligare är funktionsnedsatta och vissa bor i områden där vi helt enkelt inte har nått ut till så väl som vi borde. Vi jobbar ständigt med särskilda satsningar för att vår musikverksamhet ska vara öppen och då också nå och tilltala alla. Självklart vill SV lägga sig i vad andra människor KAN och har MÖJLIGHET att göra på sin fritid och vi vill gärna göra allt för att normer, tillgänglighetsproblem eller annat inte ska stå i vägen för vad just ni som människor vill göra! Blir ni lika irriterade för att SV genomför särskilda satsningar för funktionsnedsatta tro? Eller skulle det kunna bli ’för många’ funktionsnedsatta också? Är det ’orättvist’ då?

  Som många studieförbund så har vi valt att utbilda vår musikpersonal i Crossing Boarders 9 stegsmetod för att vi bättre ska kunna uppfylla allas vår önskan om ett jämställt och inkluderat samhälle. Vi välkomnar givetvis andra verksamhetsområden att arbeta än mer fokuserat på att uppnå 50/50 och t.ex. erbjuda särskilda satsningar inom hantverk, måleri, hälsa eller annat för män vilket ju skulle bryta mot normen. Sådana satsningar görs inom SV men tyvärr inte i samma utsträckning helt enkelt p.g.a. att dessa verksamhetsområden inte är lika stora och därför inte har samma personalkapacitet för att jobba med frågan fullt ut ännu.

  En liten miss i pressmeddelandet som vi nu fått vetskap om är att siffran 12 % tjejer på studieförbunden över lag är från 2010, vilket jag inte fick med i texten. Nya siffror för 2012 kommer i januari och ingen blir gladare än jag om vi alla ökat till 19% som vi själva gjort.

  Slutligen vill jag bara säga: heja dig Johan för alla dina initiativ och satsningar för att du lyckas nå ut till en grupp som vi idag inte når ut till. Det är sådana som dig som ger människor mod att våga bryta mot normen och engagera sig i sitt intresse. Inkluderande fritid åt alla!
  För er som vill engagera er i hur vi faktiskt kan få in underrepresenterade grupper i verksamheten så rekommenderar jag varmt att spana in Crossing Boarders som gör ett fantastiskt jobb inom området.

  Allt gott!

  Med vänlig hälsning Renée Weberitsch ansvarig för musik- och inkluderande verksamhet på SV.

 38. @Renée Weberitsch:

  Vad roligt att många är så engagerade i att samhällets alla delar ska vara öppet för alla och ett praktiskt mål om 50/50. Det gör mig innerligt glad!

  Hej och välkommen!

  Om du hade läst innan du skrev så hade du sett att vi här är för verklig jämställdhet, dvs att kön saknar betydelse. Det innebär per automatik att vi är motståndare till strävan efter ett visst statistiskt utfall, då våra biologiskt medfödda skillnader på kollektivnivå medför andra utfall än nödvändigtvis just 50/50. Så jag upprepar min fråga:

  Vad motiverar att arbeta för statistiskt lika utfall?

 39. @Renée Weberitsch:

  Komplettering:
  Du pratar om att ”våga bryta normer”.
  1. Vad säger att folk nödvändigtvis vill bryta normer?
  2. Som kvinna är genusramen mycket vid. Det finns normer som är starka för kvinnor från tex. promiskiöst levene, frivillig barnlöshet, hemmafru. Ingendera förutsätter jag ingår i ert utbud. För män finns det aktiviteter som är stigmatiserade, tex. balett, på gund av deras mycket snävare genusram. Varför gör ni satsningar på tjejer/kvinnor när vi inte har normproblematik som hindrar oss vad gäller ert utbud?

 40. @Renée Weberitsch: Om det idag är 64% av era kursdeltagare som är kvinnor och 50/50-jämställdhet är viktigt för er förväntar jag mig att ni omedelbart börjar göra allt för att minska andelen kvinnliga kursdeltagare till 50%. Annars är ni ju ojämställda.

 41. Kanske som att sparka in bollen i öppet mål men jag känner igen snacket från när SR var mäkta stolta över att de var näst bäst på jämställdhet med sina 59% kvinnor i ledande position. De var t o m bättre än alla som hade mellan 42% kvinnor och 58% kvinnor…

  Om man nu absolut måste använda statistiskt utfall som mått på jämställdhet, vilket jag inte gillar, så får man också se till att det gäller åt båda hållen så det inte blir som med just SR:s VD som faktiskt jättetydligt använde feministisk procenträkning.

 42. @Renée Weberitsch:

  ”Blir ni lika irriterade för att SV genomför särskilda satsningar för funktionsnedsatta tro?”

  Ja det blir vi om det ena könet positivt särbehandlas.

 43. @Rick:

  Ligger mycket i detta.

  @Johan Svedberg
  Du vet lika väl som jag hur musicerandet fungerar. Jag har varit musiker i 35 år, stått på otaliga scener, spelat rock, jazz, fusion, folkmusik m.m.

  Om du får 50 tjejer och 50 killar att börja musicera, så kommer det ut 5 hyfsat bra manliga musiker och 1 hyfsat bra kvinnlig musiker ur detta.
  Övriga 94 musiker kommer att vara på den nivån att deras musicerande mest orsakar ett akustiskt lidande hos andra än sig själva.
  Men 10% av de manliga nybörjarmusikerna kommer att, med en nörds envishet, att med envishet, närmast fixering, att offra andra intressen och sociala relationer för att satsa i stort sett all sin lediga tid på lära sig spela instrument *ordentligt*. Det tar åratal att bli en bra basist, jag lär mig fortfarande. Det tar åratal att bli en bra pianist, jag lär mig det när jag har tid, eftersom det är mitt biinstrument.
  De nybörjare som är tjejer kommer inte alls att göra detta, med ett undantag bland dessa 50 tjejer. Till skillnad från killarna, där *musiken* är det primära och kompisarna verktygen för att kunna producera den, så är musicerandet bara ett verktyg för att få umgås för tjejerna.
  Den där sista tjejen, hon som kommer att fortsätta spela därför att hon älskar musiken mer än sina kompisar, henne hittar du 20 år senare bland *manliga* musiker som också hållit på i 20 år. Hennes kompisar på studieförbundet slutade efter två år, när de insåg vilken uppförsbacke det var att kunna åstadkomma något som är njutbart utanför replokalen.
  Det är därför tjejband har en livslängd på 18 månader, och att när de presenteras på ”jämställda festivaler” som Hallongrottsfestivalen i Norrköping, är så pinsamt dåliga att jag mest hade lust och ringa hälsovårdsnämnden och anmäla festivalledningen för sanitär olägenhet.

  Jag har bara för några år sedan skällt ut en av tjejerna i kören i ett av de band jag spelat med, för att hon inte hade lust att repa 4 timmar varje söndag. Vi andra gjorde det, själv sjöng hon surt och levererade INTE så som kunde förväntas av de som tränade. Kul att stå på scen, visst, men du kommer inte upp utan att träna. För 25 år sedan hade vi en sångerska med samma attityd – hon fattade inte att vi och publiken värderade henne ENBART på grund av hennes sångprestationer, inte för henne som person.
  Ytterligare en flopp var en violinist, som gått ackis i Örebro, som inte hade lust att repa ordentligt, hon sparkades.
  Beteendet finns hos en del manliga musiker också, men attityden är mycket mycket vanligare bland kvinnor. En blandning av lathet (orkar inte repa), övertro på sig själv som person (jag behöver inte leverera, JAG är ju så fantastisk i mig själv), och dålig koll på sin prestation (ni gör så här bara för att jag är tjej). De saknar fokus och saknar ambitioner.

  Att styra på 50/50 könsfördelning i musikverksamheten innebär att man väljer bort 10 bra manliga musiker till förmån för en kvinnlig.
  Jag förstår inte heller poängen med 50/50 könsfördelning eftersom det är så uppenbart att killar har ett större intresse av att musicera än tjejer.

 44. ”Självklart vill SV lägga sig i vad andra människor KAN och har MÖJLIGHET att göra på sin fritid och vi vill gärna göra allt för att normer, tillgänglighetsproblem eller annat inte ska stå i vägen för vad just ni som människor vill göra! Blir ni lika irriterade för att SV genomför särskilda satsningar för funktionsnedsatta tro? Eller skulle det kunna bli ’för många’ funktionsnedsatta också? Är det ’orättvist’ då?”

  En skillnad i synsätt kan vara att de flesta här inte betraktar kvinnor som handikappade eller begränsade på något sätt som gör att de inte KAN ägna sig åt sina fritidsintressen på samma villkor som personer av manligt kön. Att de har praktisk MÖJLIGHET att göra så är ett faktum, skillnaden är att ni anser kvinnor vara så begränsade och styrda av strukturer och könsnormer som ”står i vägen” att de, i likhet med funktionshindrade människor, ständigt behöver särskilda privilegier, uppmuntran och stöd för att kunna göra vad de är intresserade av. En alternativ förklaring är dock att personer av olika kön kanske inte är exakt lika intresserade av exakt samma saker, och att detta faktiskt är OK.

 45. @barfota:

  ”Blir ni lika irriterade för att SV genomför särskilda satsningar för funktionsnedsatta tro?”

  Ja det blir vi om det ena könet positivt särbehandlas.

  Den är väl vidrig?
  Det är kvinnor det hela handlar om (även om man för syns skull gör en och annan satsning på män). För mig som så ger den jämförelsen en vidrigt bitter smak för att det för mig blir att säga ”tjejer/kvinnor behöver extra satsningar för att de är lite funktionshindrade”.

  Nej! Nej! Vi är precis lika kapabla att göra de val vi vill och vi är långt friare vad gäller normer. Det jag möter, könsAstereotypisk kvinna, som typ alltid gör val som vanligen bara män gör för höra att det är ”coolt”, det känns knappast speciellt betungande, jag lovar.

 46. @Magnus:

  Det är inte bara i musikens värld. ”Nörderi” är typiskt manligt. Har en sån här hemma och jag kan bli galen när man behövt lyssna på ”tjick, tjick, tjick” (så låter hans träning) i tre timmar i streck för femte dagen i rad.
  Det finns nörd-tjejer med, men de är långt färre. Det får man respektera. Att diskriminera nördar av ideolgiska motiv till 50/50 är inte okej.

 47. @Ninni:
  Jo, jag ser det också som en nedgradering av kvinnor och kvinnors förmåga. Som jag sagt så många gånger tidigare så tror jag att feminismen faktiskt drabbar kvinnor lika illa som den drabbar männen. För vem vill bli betraktad som funktionshindrad eller mindre vetande.
  Btw. Crossing Boarders verkar vara rena rama feministsmörjan.

 48. @Renée Weberitsch:

  ”Stickning för gubbar”

  Jag tror inte du är riktigt medveten om vad du säger, Renėe, när du använder det och nedvärderande epitetet ”gubbar” för att beskriva människor av manligt kön. Kanske beror det på att ”Gubbslem”, ”Gubbröra” osv dagligen används av feminister i alla lägen i samhället idag, när man önskar smutskasta ”männen”. Det har blivit så vanligt och så accepterat och så normativt att prata om män i negativa ordalag att många inte ens reagerar eller reflekterar kring vad det är som sägs och vilket budskap som sprids.

  För att tydliggöra vad du faktiskt säger, Renėe, så byter vi kön:
  ”Musik för horor”.

 49. Men den viktigaste frågan är fortfarande obesvarad: Hur har SV kommit fram till att 50/50 är det samma som jämställdhet?

  Mer än 9 av 10 som dör på arbetet är män. De flesta hemlösa är män. De flesta som tar livet av sig är män. Och så vidare. Jag vet att dessa exempel inte ligger inom SV:s verksamhetsområde, men, rent principiellt, anser SV att kvotering 50/50 vore önskvärt även här för att nå kvantitativ jämställdhet?
  På sätt och vis kan jag själv anse det, eftersom det här är på liv och död, något som knappast antalet flickor som spelar bas kan anses vara, då det snarare är en lyx vi kan unna oss i vårt, än så länge relativt medmänskliga land.

 50. Arrogansen i RWs svar är provocerande. Som en principiell anhängare av aktiv kulturpolitik utifrån kollektiva resurser så stör jag mig på den intellektuellt bristfälliga argumentationen och de enkelspåriga politiserade resonemangen från en chef inom offentligt finansierad verksamhet. Detta duger inte.

 51. @Ninni:

  Det finns givetvis kvinnliga musiknördar också, jag har spelat med några, bl.a. en idag 50-årig multiinstrumentalist. Hela den familjen är duktiga musiker, både hon, hennes man och deras barn.

  De flesta 15-åriga killar som får en elgitarr lär sig några ackord, och lägger av ett år senare när de inser att de inte kommer att stå på scen vid 17 med skrikande brudar nedanför. Var 10:e kanske, är såpass motiverad att de med envishet och självdisciplin lär sig spela riktigt bra på 3-4 år, men då har de offrat det där med att vara ball och ute och jaga kjoltyg. Jag är en av dem jag bodde mer eller mindre i replokalen när jag gjort klart läxorna efter skolan.
  Bland tjejer är det här beteendet ÄNNU ovanligare, de är inte beredda att offra kompisar och social samvaro för att bli bra musiker. Någon enstaka gör det. Några gör det för att visa att ”tjejer kan visst spela lika bra som killar” och efter ett år står deras inkvoterade tjejband på scenen och det låter skit. Det låter skit för alla efter 150 timmars instrumentträning, det tar ett par tusen timmar innan det börjar låta acceptabelt. Då har tjejerna tröttnat för länge länge sedan.

  SV ska satsa på de musiker som verkligen VILL spela, och är beredd att satsa på att bli musiker som LEVERERAR. Det kommer inte att bli en 50/50 fördelning då. Annars kastar man bort resurser på människor som egentligen inte är intresserade av att hålla på med musik, och som saknar ambitionerna.

  Jag har inget emot att spela med kvinnor, så länge de har samma ambitions- och kompetensnivå som jag har. Gäller samma sak med män, så jag är 100% för jämlikhet i det fallet.

 52. @Susanna

  Jag håller med dig men de jag menar saknar erfarenhet, referensramar och som är historielösa är de som kallar sig feminister.
  Ofta unga kvinnor inom media, arga bloggerskor eller storstadsbimbon som tror sig vara intresserade av genusvetenskap och vänsterpolitik. I verkligheten kan dem ingenting alls om vare sig genusvetenskap eller politik utan dessa ämnen råkar bara passa deras självupptagenhet och egon eftersom andra feministbimbon på samma låga intellektuella nivå finns inom dessa kretsar där de själva tillsammans kan lyfta varandras egon ännu högre!
  Det är dem jag menar!

 53. @Ninni:
  Skönt att se att det inte bara var jag som reagerade på den kommentaren. Hur kan man jämföra support för funktionsnedsatta med särskild support för kvinnor/tjejer? Och de säger att antifeminister hatar kvinnor…

 54. @Renée Weberitsch:

  ”Vi välkomnar givetvis andra verksamhetsområden att arbeta än mer fokuserat på att uppnå 50/50 och t.ex. erbjuda särskilda satsningar inom hantverk, måleri, hälsa eller annat för män vilket ju skulle bryta mot normen. ”

  Jag hade hoppats att mina skattepengar hade gått till att erbjuda människor kurser oavsett om de ville bryta normer eller ej. För jag som man hade inte funnit intresse i de kurser du just sa…

 55. Jag tyckte det var lite likt jämställdhetsfeministern svar, tills jag läste jämställdhetsfeministern´s blogg om ämnet. Jag är ledsen Renée Weberitsch, men ditt svar var mer ”ironiskt” än vad jämställdhetsfeministern lyckades med till hälften. Hade jag inte vetat bättre så hade jag trott du var ett Troll.

 56. Illustration om varför det är orättvist att göra speciella satsningar på att få tjejer att spela.

  http://i42.tinypic.com/2md029w.jpg

  Färre tjejer än killar börjar spela. Det är därför färre röda trådar i diagrammet.

  Färre andel tjejer av de som börjar spela orkar lägga ner den tid det tar att bli intressant för en publik, de hinner aldrig leverera något lyssningsvärt innan de lägger av. Därför slutar nästan alla röda trådar i kvalitetsfältet ”tortyr”. Det är aldrig någon njutning att lyssna på nybörjare. Ska också passa på att slakta den svenska idén om att det räcker med ”vilja”, ”fantasi” och ”inspiration” för att prestera något. Behärskar man inte sitt instrument kan man inte leverera någonting.

  Det är inte hur mycket TID man lagt ner på sitt instrument som avgör om folk vill lyssna, det är vilken KVALITET man kan leverera. NAturbegåvningen, en på tusen, kommer att kunna leverera på kort tid, den envise men talanglöse kommer aldrig att kunna leverera trots massor med nedlagd tid.

  Förr eller senare kommer ett antal tjejer, som hållit på ett tag på kvalitetsnivån ”akustisk tortyr” att kräva att få spela på festivaler där man inte kommer in på scenen utan att ha uppnått Q-nivån ”hörvärt”. EN röd tråd har på envishet, vilja och en del talang kommit upp dit, efter ganska lång tid. Dubbelt så lång tid som den som hävdar att ”män kvoterar män på festivaler”.

  Den kvinnliga nörden vill spela med musiker på samma Q-nivå, för det är inte kul att spela med mycket sämre musiker, tro mig. Men det finns bara blå streck på hennes Q-nivå. Hon skulle ALDRIG ställa sig i ett tjejband utan att dö av leda när hon får traggla självklarheter med nybörjare.

  INGEN ska hindra tjejer att börja spela, men förvänta er INTE att det 10 år senare finns speciellt många kvinnliga musiker kvar som är hörvärda.

  Tidsaxeln är hur många EFFEKTIVA timmar man tränat, inte hur länge man varit musiker. Många kan ha hållit på i 30 år men inte tränat speciellt mycket, och befinner sig av naturliga skäl fortfarande kvar på låga Q-nivåer.

 57. ”Blir ni lika irriterade för att SV genomför särskilda satsningar för funktionsnedsatta tro? Eller skulle det kunna bli ’för många’ funktionsnedsatta också? Är det ’orättvist’ då?”

  Snacka om att trampa rätt i björnsaxen! Ett av de mer monumentala självmålen jag sett!
  Här kommer företrädare för SV in en efter en för ”damage control” och bara förvärrar saken. Confused
  Förstår ärligt talat inte hur man kan vara så bortom rim och reson?

 58. @ Renée

  Du skriver:

  ”Då det ibland kan vara tufft att bryta mot samhällsnormen och som man anmäla sig till en studiecirkel i stickning t.ex. så behövs dessa separatistiska satsningar ’Stickning för gubbar’ eller andra aktiviteter där man som underrepresenterad grupp ska känna sig bekväm med att bryta mot normen.”

  Jag bortser nu från ditt olämpliga ordval (”gubbar”)och vill i stället be dig nämna några exempel på satsningar i er regi på uttryckligen män. Jag efterfrågar det här bara för att utesluta misstanken att sådana inte alls skulle förekomma. Du skriver ju själv om underrepresenterade grupper i citatet ovan, samtidigt som du är ansvarig för inkluderande verksamhet hos SV, dvs. du är antagligen en av de mest lämpade att besvara den här frågan.

 59. @Rick:

  Jag bortser nu från ditt olämpliga ordval (”gubbar”)och vill i stället be dig nämna några exempel på satsningar i er regi på uttryckligen män.

  Det finns några aktiviteter, som t.ex. ”Gubbröra” – Matlagningskurs för killar och Karlar, grabbar, kompisar, som efter 6 år hade ca 70 deltagare.

  Jag hittade inte många, men ärligt talat hittade jag inte många aktiviteter riktade speciellt till kvinnor heller. Möjligen använde jag fel söktermer…

 60. @Fredrik S:

  Ja, den är bra. Sett filmen tidigare och tänkt använda den i inlägg vid tillfälle. Som extra plus har Kollen en behaglig röst att lyssna till, tycker jag, vilket inte är en oviktig sak när man gör sån film.

 61. Himla härligt att någon uppskattar det lilla jag bidrar med!
  Nu kommer jag att ha fett med prestationsångest nästa gång jag ska skriva något… ;D

 62. 7/9 nominerade regissörer kvinnor i kortfilmstävlingen Startsladden:

  ”Snart drar kortfilmstävlingen Startsladden i gång för tionde året i rad på Göteborgs filmfestival. Årets tävling har lockat över fyrahundra regissörer att skicka in sina kortfilmer. Nio av dem har nu valts ut att tampas om priset: en halv miljon kronor i kontanter och filmteknik. Sju av de nio nominerade regissörerna är kvinnor…”

  http://www.gp.se/kulturnoje/1.2205855-majoritet-kvinnor-tavlar-om-filmpris

  Kanske ett tjejår i år helt enkelt.

 63. På SV:s hemsida för musik ”Music für Alle”, nej förlåt, ”The Tube” kan man klicka på projektet ”Rebel Girls”. http://www.thetube.se/hem/rebelgirls/
  Där står:

  ”Rebel girls är en musiksatsning för alla tjejer mellan 13-25 år, som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet med satsningen är att öka andelen tjejer i replokaler och på musikscener genom att göra det lika lätt för tjejer som för killar att spela i band och syssla med musik.
  Vi erbjuder därför pop/hip-hop/rockskolor, läger, arrangemang och workshops i alltifrån låtskrivande till studioteknik. Du behöver inga förkunskaper eller egna instrument – vi ordnar just det ni behöver för ert musikskapande – allt ifrån lokaler till material och utrustning. Vi vet att tjejer har ett lika stort musikintresse som killar så därför vill vi givetvis att tjejer ges lika mycket plats på vår musikscen! Hjärtligt välkomna!”

  En anekdot i 3 delar, till Johan och Renée:

  1. Det är verkligen inte lätt, ens för killar, att spela i band och syssla med musik. Jag började spela gitarr i kommunala musikskolan (eller dylikt) när jag var 16 år. Jag ville spela elgitarr eftersom det var häftigast, men var tvungen att spela akustisk nylonstängad gitarr i ett eller två år först. Klassisk musik efter noter. Vafan, jag var ju en rocker!!
  Efter 6 års gitarrspelande, när jag var 22, vågade jag mig på att bilda mitt första band och vi höll på i nästan 10 år och det var blod, svett och tårar som gällde. Sunkig öl som gage vid spelningar, och det var som om vi skulle vara tacksamma att vi överhuvudtaget fick spela ute. Vi var nu ganska bra, kan tilläggas, och släppte en platta och flera av oss släppte dessutom egna plattor vid sidan om och några gör det än idag. Trots (åtminstone lite) framgång, så var det ständigt en kamp, alltifrån att fixa ihop reptider, fixa spelningar (jättemånga refuseringar), fixa skivkontrakt (superjättemånga refuseringar), affischera, promota, fjäska, leva på vatten och bröd och falafel (förutom öl), ringa, ringa, ringa, spela in i suspekta musikstudios på suspekta tider på dygnet, bara en massa DIY och annan självspäkning.
  Ok, vi lurade till oss 4.000 kr en gång från ABF för att trycka upp affischer.

  2. Mitt nyblivna ex (feminist såklart!) berättade att när hon var tonåring så var de ett gäng tjejer som bildade ett band, fixade instrument och en replokal. De ville spela punk. De blev snart varse om att ingen av de kunde spela på sina instrument och efter ett kort tag la de ner musicerandet.
  Jag sa: ”Men du kunde ju gått kommunala musikskolan och lärt dig spela gitarr. Det fick jag göra”
  Hon sa: ”Äh, där var man ju tvungen att spela akustisk gitarr först. Jag ville spela elgitarr eftersom det var häftigast. Tänk om det varit som nu, när det finns Popkollo. Det hade jag behövt!”.
  Ja, några uppoffringar, som de riktigt musikintresserade individerna (mest killar, men även en del tjejer) gör, var hon uppenbarligen inte beredd att göra. Hon var absolut intresserad av att spela, men bara under förutsättning att diverse feministiska initiativ beredde henne en separatistisk gyllene väg, utan konkurrens, utan hinder.

  3. Ni försöker lura i tjejer att det för killar är en dans på rosor att hålla på med musik genom att ge dem gräddfiler de luxe in i en ganska cynisk värld där man måste våga kasta sig handlöst och ständigt riskera att hamna hos lejonen för att nå framgång (vilket jag antar att de flesta drömmer om. Framgång alltså.). Men när det gäller tjejer så kanske SV lyckas curla upp dom hela vägen till grammisscenen. För att könsmaktsordningen.

  Och alltihopa i jämställdhetens namn.

  Vidare:
  Hur _vet_ Studieförbundet Vuxenskolan att tjejer har ett lika stort musikintresse som killar? Finns undersökningar som stöder det påståendet?

  Ännu mer vidare:
  ”Rebel Girls” gillar ”Nätverket 50/50” som på sin hemsida (http://natverket5050.se/forskning/) erbjuder oss forskning kring könsroller i musikbranschen.
  Jag har invändningar mot ungefär etthundra påståenden i den forskningssammanfattningen, men nöjer mig här med att kommentera ett random påstående:
  ”Inställningen till karriär inom musiken skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Bland manliga musiker är det inte så ovanligt att de siktar på hitplattor och på att bli en stjärna vid 21 års ålder, menar Mavis Bayton, medan kvinnorna bildar band först och därefter eventuellt börjar se musiken som en karriärmöjlighet.”
  Ja, så är det säkert. Och det är fullständigt naturligt. Det är nämligen så att mäns lott här i livet är att prestera och sticka ut, höja sig över andra män. Det är nämligen dessa egenskaper som generellt sett belönas av kvinnor. Framgångsrika manliga musiker är en modern variant av den muskulöse och dominante alfahannen.

 64. @Fredrik S:

  ”Lika lätt”, var det ja. ”Svinaktig könsdiskriminering” heter det om man översätter deras mycket underliga språk till normal svenska.

 65. Normer styr naturligtvis hur vi beter oss på många sätt, men jag undrar om det finns en norm som innebär att tjejer inte får samma uppmuntran eller får känna sig lika uppskattade som killar i sitt tidiga musicerande. Det stämmer inte med min bild i alla fall.

  En norm som kan vara svår att bryta mot idag är annars den feministiska normen. Och man får kanske ha förståelse för att alla inte orkar ta striden alla gånger. I synnerhet om det finns en positiv anda kring ”jämställdhetsmålen” och det aldrig sker någon egentlig diskussion kring grundläggande värderingar.

 66. @Fredrik S:

  Mycket bra påpekande

  @Kollen:

  Välgjort blogginlägg med video och bilder… Good stuff måste man säga.

  ”Kvinnor kommer att tro att även män ser andra män som en naturlig del av sin egen ”grupp” och har solidaritet med denna på samma sätt som kvinnor har solidaritet inom sin grupp.”

  Precis, och därmed får man fördomar om män och kvinnor som bygger på att män identifierar sig mer med andra män än de gör och att kvinnor idantifierar sig mindre med andra kvinnor än de gör. När sedan akademiska fält börjar anpassa sig efter dessa fördomar så följer byråkrater och politiker efter.

 67. @He(rr)n:

  Normer styr naturligtvis hur vi beter oss på många sätt, men jag undrar om det finns en norm som innebär att tjejer inte får samma uppmuntran eller får känna sig lika uppskattade som killar i sitt tidiga musicerande.

  Notera att dessa människor bara påstår att det är så utan att de någonsin belägger eller förklarar hur dessa normer är. Jag kan påstå att jorden är platt och att människans behov av syre är en patriarkalisk myt skapad för att förtrycka kvinnor. Oavsett hur ofta jag upprepar mig blir inte påståendet sant.

  Det jag gör är att försöka beskriva, förklara och underbygga så gott jag kan hur jag menar olika normer i frågor relevanta för genusdebatten är. Sen får var och en bedöma hur och om de tycker det jag har att säga stämmer. De har 40 års forskning för skattemedel i ryggen, jag skapar mitt på obetald fritid. Så var är deras förklaringar och belägg?

  Jag har ju skrivit om pojkar här och jag har tänkt på att eventuellt skriva en motsvarighet för flickorna. Får seSmile

  Det är riktigt att vi gör skillnad i könssocialisering, men de vi uppmuntrar, pushar på och stöttar bär inte snopp! (Det innebär inte att tjejers könssocialisering är problemfri, det finns andra saker som skulle vara bra att öka medvetenheten om.)

 68. @Fredrik S:

  Lysande.

  Tillägg – varför vill en massa tjejer ”spela punk”??
  1. Man SPELAR inte punk, man slår på en ostämd gitarr i 110 dB.
  2. Att vara lat och oambitiös, och sätta nivån till ”spela punk” får ALDRIG upp nån på scenen, för publiken HATAR oljudet.
  3. Du åstadkommer ingenting på scenen av värde de första FEM-SJU ÅREN.
  4. Det är inte ballt och häftigt att stå på scenen med en elgitarr och låta illa, det är skitfjantigt. Schas in i replokalen och jobba arslet av dig.
  15 timmar/vecka. Vi ses 2022…
  5. Vissa kommer aldrig ur det akustiska tortyrstadiet, jag tycker fortfarande att en massa idag 55-åriga ”punkkärringar” typ Nike Markelius inte ens är i närheten att kalla sig musiker, de är nollor.
  6. Musik är ett hantverk som tar LÅNG TID att lära sig.

  Bra att du lärde dig spela gitarr ordentligt. Vi brukade sålla ut keyboardister som ville spela med oss genom att säga att de skulle spela upp med det här stycket. 80% fixade det inte. 50% ringde och sa att det inte hade en chans att sätta det.

 69. @Magnus:
  Dina iakttagelser är säkert korrekta men alldeles för svepande. Går du utanför rock/pop/jazz-normen finner du massvis med begåvade och hårt slitande kvinnliga musiker. Den amerikanske socialpsykologen Roy Baumeister skriver intressant om saken:

  Is there anything good about men?

 70. @He(rr)n:

  ”Normer styr naturligtvis hur vi beter oss på många sätt”

  Inget naturligtvis med det, tvärtom väldigt missvisande. Vi (människor i de flesta kulturer på planeten Jorden) väljer av ekonomiska orsaker att följa normer. Vi människor styrs inte av normer – det är i själva verket människor som styr normer.

 71. @Magnus:

  Tack för ELP länken, såg dessa i början av 70-talet och det var förmodligen en av de mäktigaste konserter jag varit på.

 72. In the mean time at Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/asaerlandson/article18044490.ab

  Joråsåatte: Det är ju precis det som vi engagerat oss i…
  …inte i sådant som t ex pojkars skolresultat – som försämrats i en allt snabbare takt allteftersom deras ”mansrock” ifrågasätts allt starkare från första dagen på dagis. Ingeting om hur fler käcka initiativ som genusteman på Nationella prov skulle kunna häva pojkarnas ”anti-plugg-kultur”

  Ingenting om dödstalen i arbetslivet (ni vet det där som naturligtvis också är ”mansrockens” fel…

  Ingeting om hur mer skambeläggning av ”mansrocken” från tidigare ålder, fler tjejsatsningar och fler böcker som ”Den onödige mannen” skulle kunna ge tonårspojken som just skär till repet och knyter snaran livslusten tillbaka.

  Ingeting om hur det faktum att krönikörer som engagerar sig i kvinnors ätstörningar och sedan spys ner av kommentarer som ber honom sätta sig på läktaren och hålla käft skall skapa förståelse för de två könens situationer…

  … och framför allt ingenting om den stora fråga om varför det tydligen är möjligt för vilken usel skribent som helst att få jobb med att skriva hur usla krönikor som helst, i vilken kvinnobilaga som helst…

  …och BTW: nej – jag hatar ingen – jag blir bara s å t r ö t t!

 73. @Renée Weberitsch

  Kära vän!

  Jag är ledsen att jag kommer att såra dig med lite osminkad sanningen i raderna som följer men ibland kan människor som normalt befinner sig inom en isolerad krets behöva få lite input även från verkligheten.
  När du talar om normer utelämnar du helt den egna fria viljans påverkan på dessa normer. Ett exempel på en norm i samhället är att kvinnor generellt sett har längre hår än män.
  Om vi bortser från faktorer som att män på grund genetiska förutsättningar får kal hjässa och därför väljer att inte spara ut sitt hår så har vi en mycket större andel långhåriga bland kvinnor än bland män.
  Vad är normen då det gäller hårlängd. Är det män som står för normen och kvinnor som behöver hjälp av sådana som dig för att våga klippa sig eller är det kvinnors hårlängd som är normen och att vi därför behöver sådana som dig för att ge männen mod att spara ut sitt hår?
  Kan vi enligt din inställning till normer tillåta oss att kvinnor och män frivilligt väljer sin egen hårlängd utifrån hur andra kvinnor och män ser ut eller ska vi satsa ett antal skattemiljarder för att utbilda fler genusvetare som talar om för folk hur långt hår de ska ha för att passa feminismens norm för det ideala samhället?

  Om det vore så att Människors fria vilja är ett handikapp som kunde botas på samma sätt som vissa grenar inom religionen menar att man kan bota homosexualitet så skulle dina gärningar ha en mening! Då skulle det du jobbar med kunna hjälpa många människor som känner sig begränsade och tvingade att leva på ett visst sätt.
  Tyvärr är det inte så att människor idag i Sverige känner sig så begränsade och rädda för att bryta normer som du påstår utan det är en det resonemanget är en teoretisk konstruktion för att motivera statligt ekonomiskt stöd inom områden där detta inte behövs.
  Om andelen kvinnliga musiker inom popmusik är lägre än andelen män så måste detta sättas i perspektiv till hur stor andelen kvinnor är inom den klassiska musiken eller inom andra områden som inte ens har med musik att göra!
  Det är oförskämt och sammhällstärande att söka statligt bidrag för att skapa föreläsningar och annat för att öka andelen kvinnliga popmusiker eftersom de kvinnor som hade kunna stå med en elgitarr på scenen istället frivilligt har valt att stå med en fiol i en kammarorkester.
  Om du får tex får 500 000 kronor för att aktivt påverka kvinnor att spela popmusik ska lika mycket pengar betalas ut för att få fler män att spela kammarmusik!
  Detta borde vara ett självklart resonemang eftersom vi vet att de kvinnor som du vill locka inte är helt sysslolösa idag utan det har redan andra aktiviteter som de fyller sin fritid med.
  Att det har blivit så här kan bara bero på en enda sak och det är att du och andra genusarbetare har lyckats skapa en fördom i samhället om att kvinnor har ett mentalt handikapp som påverkar deras fria val på ett sätt som måste korrigeras! Kvinnor måste lockas, påverkas och framförallt stöttas för att hitta sina rätta val här i livet!???
  Det värsta är ändå inte den förminskande inställning som ni har till kvinnor utan det värsta är ändå den upprepade förvanskningen av statistik och fakta eller att man ”råkar” glömma att uppdatera sina siffror bara för att motivera ett ökat bidrag för den verksamhet man bedriver.
  Jag ser den verksamhet som bedrivs på det här sättet som både förminskande mot kvinnor och som väldigt samhällstärande. De pengar som satsas på att få kvinnor att byta ut sin fiol till en elgitarr hade kunnat gå till äldrevård eller vård av handikappade istället!
  Det är dem det är synd om och inte om Kvinnor!

 74. @Renée Weberitsch

  Kära vän!

  Jag är ledsen att jag kommer att såra dig med lite osminkad sanningen i raderna som följer men ibland kan människor som normalt befinner sig inom en isolerad krets behöva få lite input även från verkligheten.
  När du talar om normer utelämnar du helt den egna fria viljans påverkan på dessa normer. Ett exempel på en norm i samhället är att kvinnor generellt sett har längre hår än män.
  Om vi bortser från faktorer som att män på grund genetiska förutsättningar får kal hjässa och därför väljer att inte spara ut sitt hår så har vi en mycket större andel långhåriga bland kvinnor än bland män.
  Vad är normen då det gäller hårlängd. Är det män som står för normen och kvinnor som behöver hjälp av sådana som dig för att våga klippa sig eller är det kvinnors hårlängd som är normen och att vi därför behöver sådana som dig för att ge männen mod att spara ut sitt hår?
  Kan vi enligt din inställning till normer tillåta oss att kvinnor och män frivilligt väljer sin egen hårlängd utifrån hur andra kvinnor och män ser ut eller ska vi satsa ett antal skattemiljarder för att utbilda fler genusvetare som talar om för folk hur långt hår de ska ha för att passa feminismens norm för det ideala samhället?

  Om det vore så att Människors fria vilja är ett handikapp som kunde botas på samma sätt som vissa grenar inom religionen menar att man kan bota homosexualitet så skulle dina gärningar ha en mening! Då skulle det du jobbar med kunna hjälpa många människor som känner sig begränsade och tvingade att leva på ett visst sätt.
  Tyvärr är det inte så att människor idag i Sverige känner sig så begränsade och rädda för att bryta normer som du påstår utan det resonemanget är en teoretisk konstruktion för att motivera statligt ekonomiskt stöd inom områden där detta inte behövs.
  Om andelen kvinnliga musiker inom popmusik är lägre än andelen män så måste detta sättas i perspektiv till hur stor andelen kvinnor är inom den klassiska musiken eller inom andra områden som inte ens har med musik att göra!
  Det är oförskämt och sammhällstärande att söka statligt bidrag för att skapa föreläsningar och annat för att öka andelen kvinnliga popmusiker eftersom de kvinnor som hade kunna stå med en elgitarr på scenen istället frivilligt har valt att stå med en fiol i en kammarorkester.
  Om du får tex får 500 000 kronor för att aktivt påverka kvinnor att spela popmusik ska lika mycket pengar betalas ut för att få fler män att spela kammarmusik!
  Detta borde vara ett självklart resonemang eftersom vi vet att de kvinnor som du vill locka inte är helt sysslolösa idag utan det har redan andra aktiviteter som de fyller sin fritid med.
  Att det har blivit så här kan bara bero på en enda sak och det är att du och andra genusarbetare har lyckats skapa en fördom i samhället om att kvinnor har ett mentalt handikapp som påverkar deras fria val på ett sätt som måste korrigeras! Kvinnor måste lockas, påverkas och framförallt stöttas för att hitta sina rätta val här i livet!???
  Det värsta är ändå inte den förminskande inställning som ni har till kvinnor utan det värsta är ändå den upprepade förvanskningen av statistik och fakta eller att man ”råkar” glömma att uppdatera sina siffror bara för att motivera ett ökat bidrag för den verksamhet man bedriver.
  Jag ser den verksamhet som bedrivs på det här sättet som både förminskande mot kvinnor och som väldigt samhällstärande. De pengar som satsas på att få kvinnor att byta ut sin fiol till en elgitarr hade kunnat gå till äldrevård eller vård av handikappade istället!
  Det är dem det är synd om och inte om Kvinnor!

 75. Erik: ”Inget naturligtvis med det, tvärtom väldigt missvisande. Vi (människor i de flesta kulturer på planeten Jorden) väljer av ekonomiska orsaker att följa normer. Vi människor styrs inte av normer – det är i själva verket människor som styr normer.”

  Vi inrättar oss i normer, ja. Ibland tänker vi på det och ibland inte. Ibland upplever vi det som positivt och ibland som negativt.

 76. @He(rr)n:

  ”Vi inrättar oss i normer, ja. Ibland tänker vi på det och ibland inte. Ibland upplever vi det som positivt och ibland som negativt.”

  Även beskrivningen att vi ”inrättar” oss i normer kan missförstås. Med tanke på mängden av poststrukturalistiska hittepåideer som funnit vägen till våra skolor så anser jag det inte kan lämnas utrymme för tolkning. En tydligare formulering skulle vara:

  Vi använder/utnyttjar normer.

  Det är exempelvis inte kylskåpet som använder oss, det är vi som använder kylskåpet. Att vi har en kylskåpsnorm i våra bostäder beror på att vi vill äta en viss sorts mat för vllken man måste ha kylskåp. Det är alltså vår vilja att äta på ett visst sätt som skapar beroendet, inte kylskåpet i sig. Den som tror något annat har sannolikt någonstans på vägen lyssnat på någon av Baudrillards alla fanboys och fangirls. Att vända på de bägge positionerna är hans korkade idé – som för övrigt ligger bakom att Matrix-filmerna blir mer vrickade ju längre in i trilogin man tittar.

 77. Inom den största gruppen utövande musiker i Sverige, körsångarna, är könsfördelningen 70 / 30 gott och väl uppfylld. Har månne studieförbunden nya, mer ambitiösa mål för den gruppen?