Oskyldigt dömd
avatar

En synnerligen angelägen bok, som på ett sakligt och nyktert sätt tar tempen på vårt samhälle som rättsstat, är den nyutkomna boken ”Oskyldigt dömd” (Vulkan förlag, ISBN 978-91-639-0128-7). Det är, sorgligt nog, en skoningslös dom över det svenska samhället som … Läs mer

 

Hur man värnar gamla könsroller genom att vara politiskt korrekt – eller, ny propagandtär i Svt om porr
avatar

Naturligtvis skulle denna text ha skrivits och publicerats redan då den programpunkt som diskuteras sändes (10 december 2015), men för en som i hög ålder försöker slå sig in på arbetsmarknaden finns föga tid för samhällskritiska texter. Men, intagen på … Läs mer

 

Är du genuskompetent?
avatar

Ironiskt nog avslöjar historien om genuscertifieringen, och inte minst dess eftermäle, hur genuscertifierarna själva använder sig av ”härskartekniker” gentemot motståndarna. Motståndet förlöjligas och osynliggörs, och reduceras till ”okunskap” och ”bristande intresse”. Motståndaren skuldbeläggs och beskrivs som ofullkomlig. Det var ju … Läs mer

 

Women Who Rape Men
avatar

Författare:  John Davies, Bachelor in Academics, Juris Doctor och Master in Laws, nu pensionerad. Det är väl för mycket att säga bok om ”Women who rape men”, snarare är det ett häfte, i omfång som en akademisk artikel i någon … Läs mer

 

Den nya indragningsmakten
avatar

När tryckfriheten återinfördes i 1809 års regeringsform vidmakthölls den s k ”Indragningsmakten”.  D v s att hovkanslern hade rätt att inställa en skrift om han ansåg den smädande eller ”vådlig” för allmän säkerhet.  Då den i praktiken inte fungerade längre … Läs mer

 

Påminnelse om Genusdebattens pris
avatar

Det börjar närma sig Midsommar så smått, den tidpunkt vi satt som slutdatum för förslag till pristagare av Genusdebattens pris. Som vi tidigare understrukit är detta inget skampris, á lá Genusfotografen, utan avsett att vara ett erkännande till någon som … Läs mer