Svensk medelklasskvinna
avatar

Tyvärr är jag överhopad med arbete fram till september, och jag har därför ingen tid över att skriva på detta forum förrän då, men en och annan ”kortis” kanske jag ändå kan få till. Dagens är egentligen Charlie Christensens, där han låter ”Krille”, i Arne Anka, göra en klockren beskrivning av den svenska medelklasskvinnan – ni vet, hon som kan allt, vet allt och är feministiskt politisk korrekt på alla kanter:

Hon hörde till de där som tror att man skapar sig en personlighet genom att kopiera andras! Alltså var det teater, konserter, konst och design tills man spydde! Inte en åsikt som gick utanför kultursidorna i DN!

En träffande beskrivning av ett av mänsklighetens gissel topp tre, eller?

Kommentarer

Svensk medelklasskvinna — 2 kommentarer

  1. Mänsklighetens gissel har att göra med imitarion, ja. Läs om René Girards kulturteori och det kristna evangeliets roll i världen:

    ”1. Vi är mimetiska varelser (människan är en social varelse – Girard brukar neologismen interdivid i stället för individ – hennes förmenta autonomi är en romantisk illusion). 

    2. Sedan världens begynnelse har det våld, eller det potentiella våld, som följer av mimesis funnit sin förlösning i massans omedvetna sammanlöpning på ett offer – syndabocken. Ur dessa två insikter följer en alltomfattande kulturteori.”

    ”I myten finns varken förövare eller syndabockar, och Kristi offer – som Guds lamm, som borttager världens synder – är förbundet med varje ritual i världen, då det ”reproducerar den grundläggande händelsen i alla ritualer” (Quand ces choses …) och därför är slutet på alla offer. Innebär det då att den kristna världen har övervunnit våldsmekanismen? Nej, svarar Girard. Vi är inte kristna nog. I vår tid alstrar våldet inte längre helighet utan bara mer våld (den onda överföringen). Vi hatar våra offer, men vi kan inte längre förgudliga dem. På så sätt blir västvärldens sekularisering en direkt konsekvens av kristendomen, och här ser vi också något oerhört farligt: kristendomen visar på det sammanhållande våldets förkastlighet, men har samtidigt avlägsnat det sakrala skyddsnät som omgärdat våldet och kontrollerat det. När vi sekulariseras bort från Kristus vänder vi oss bort från det enda som kan ge oss skydd mot det mimetiska våldet.”

    http://www.signum.se/archive/read.php?id=5053ä