Demokratisk fascism
avatar

Efter att ha läst en text om ”demokratisk fascism”, av Brian E Frydenborg, på ”War is boring” ansåg jag mig tvingad, trots ännu inte avslutad cancerbehandling och annat, att göra en del reflektioner.  Jag rekommenderar texten, för den sätter fingret på vad många rörelser och personer handlar om.  Inte bara de mest uppmärksammade, som Trump och Erdogan eller i Sverige Sverigedemokraterna (som ensamma får ta skiten fast, som vi ska se, demokratisk fascism finns i alla partier), men går man lite djupare i analysen så ser man att denna typ av fascism har sina tentakler inne på varje mediaredaktion och att den sitter i huvudet på flera av våra mer framstående politiker, i samtliga partier.

Frydenborg skriver bl a: ”Den demokratiska fascisten måste ta existerande legitima problem och kraftigt överdriva deras intensitet eller att fullständigt fabricera problem som inte existerar men som spelar i människors förutfattade meningar och fördomar ‒ ilska, förakt och smutskastning är några av de fundamentala känslomässiga grunder som den demokratiske fascistens kampanj slår ned på.”  När vi betänker det så inser vi att mängder av politiker och journalister agerar helt i enlighet med detta.  Jag ska ta två flagranta exempel:

1) Vi får ständigt höra att (den vite heterosexuelle) mannen är aggressiv och hela politikeragendan går ut på att det enbart är män som är aggressiva mot kvinnor ‒ inte tvärtom på minsta vis.  För det första överdriver man då problematiken, spelandes på människors rädsla, och för det andra måste man frisera verkligheten för att få denna agenda att stämma.  Syftet blir därför inte att lösa de problem som finns med aggressivitet och våld, utan att stämpla männen som en grupp som egentligen inte har berättigande i samhället.  Tillämpligt på det är vad Frydenborg citerar:  Den amerikanske (eller svenske) fascistens …  metod är att förgifta kanalerna för offentlig information. För en fascist är problemet aldrig hur att bäst presentera sanningen för publiken men hur att bäst använda nyheterna för att ge fascisten och hans grupp mer pengar eller mer makt (eller inflytande).

2) Samma krig mot mannen som avspeglas i exempel 1 är det i exempel 2.  Han ska framställas som en våldtäktsman som förgriper sig på kvinnor och för att förstärka den bilden har man inlett kriget mot prostitutionen.  I varenda medie som finns i detta land matas vi ständigt med föreställningen att sexarbetaren är en sexslav, trots att det inte finns en enda vetenskaplig undersökning som kan konfirmera detta (den som tvivlar bör läsa min bok ”Den kidnappade sanningen – myten om den gigantiska sextraffickingen”) utan tvärtom är det 94 procent av sexarbetarna som själva gör valet att inträda i yrket.  Till det här fogas groteska påståenden om hundratusentals sextraffickingoffer bara i Västeuropa varje år ‒ fast det verkliga antalet är några få tusental i hela världen (mindre än ½ fall per 100.000 invånare ‒ jmf misshandel i Sverige, 90 fall på 100.000 invånare, d v s 180 gånger vanligare).  I denna mytspridning deltar politiker och journalister gladeligen för att samhället ska se på män som suspekta och våldtäktsbenägna varelser ‒ trots att få av oss är det och kvinnor är lika våldsbenägna, även om de oftare använder psykiskt våld.  Så kan man använda sig av lagstiftningen för att understryka att män är suspekta, som med sexköpslagen.  Men eftersom denna lag vilar på falska premisser måste politikerna skapa falsk ”vetenskaplig” grund för den och handlar alltså direkt demokratiskt fascistiskt.

Problemet är att det svåra blir att vända sig mot Trumps eller andra demokratiska fascisters metoder när man urholkat sin egen trovärdighet genom att själv agera så.  Och när det gäller genus och sex har samhället varit präglad av demokratisk fascism i över 30 år!  Om man t ex skärskådar SVT:s bevakning av prostitution och porr genom åren så bryter detta media flagrant mot kraven på saklighet och opartiskhet som man ska följa.  Då jag skärskådat ett flertal program (exempel här, här, här, här, här och här) kan jag avgjort påstå att de är kraftigt vinklade och saknar varje spår av saklighet och opartiskhet.  Till det kan läggas att man aldrig balanserat med något inslag från motsatt ståndpunkt till den officiella.  Här använder sig alltså makthavarna av medierna för att banka in den förment ”rätta” bilden i människor, utan varje spår av respekt för det fria ordet och demokratin.  Den demokratiska fascismen är initialt införd av dem som dikterat villkoren under mer än 30 år.  D v s de traditionella makthavarna och medierna.

Umberto Eco uppmärksammar fascismens hat till mångfald och dess “exploaterande och överdrivande av naturlig rädsla för skillnad,” ”att fascisms första upprop … är ett upprop mot inkräktare”, görande fascism ”rasistisk per definition.”  Den när sig på ”individuell eller social frustration” på ett sätt som är ”en vädjan till frustrerad medelklass” som är ”skrämda av trycket från lägre sociala grupper.”  Skärskådar man det så stämmer det väl med kvinnorörelsen, präglad av radikalfeminismen, sedan över 30 år tillbaka.  Att man är rädd för skillnad framgår av att maskulinitet har stämplats som något avvikande och något som samhället måste bekämpa.  Genusforskningen har manipulerats för att framhäva de feminina värdena och kvinnan framställs som offer och fredlig.  D v s att mannen bara är acceptabel om han beter sig enligt den kvinnliga normen, så att man bortsorterat nästan halva jordens befolkning som oacceptabel.  Uppropet mot ”inkräktare”, eller snarare avvikande, är stämplandet av alla män som potentiella våldtäktsmän och misshandlare och där med hopkopplad manipulation av fakta kring detta (tror någon t ex att något svenskt media skulle rapportera om den holländska forskning som visar att legal prostitution sänker nivån av sexuella övergrepp?).  Att så kvinnorörelsens linje när sig på individuell eller social frustration framgår av den skrämsellinje man ständigt måste driva.  Det enda som jag inte finner direkt applicerbart är rädslan för lägre sociala grupper.  Däremot finns det en utpräglad rädsla för människor som utövar t ex sex på annat sätt än medelklassnormens ”vaniljsex”.  Och vad gör man mot dem som utmanar denna norm?  Jo, man smutskastar och försöker tysta dem.

När en person eller grupp som styr anser att de äger staten och att statens maskineri, makt och frikostighet existerar som personliga verktyg för dem vid makten, när den kontrollerande enheten inte känner att den behöver dela staten, dess maskineri, makt eller generositet med andra annorlunda än den själv så har vi fascism.  Så som vi sett att man påtagligt handskas med SVT i frågor om genus och sex.  Det är ett praktexempel på demokratisk fascism!

Avslutningsvis vill jag understryka, att den demokratiska fascismen ännu är långt från nivån i t ex Ryssland eller Turkiet, men problemet är att när vi väl släppt in den på några områden ‒ och journalistkåren alltså spelar med i detta ‒ så är steget inte långt till att detta eskalerar.  Och om den demokratiska fascism från vänster som nu dominerar medier och nyheter ersätts av en från höger så är ingendera sidan trovärdig och vänsterns invändningar kommer klinga falskt.  Jag avslutar som Frydenborg:  Därför kan det finnas lite som är mer farligt för demokratin än människor som okritiskt accepterar skräpfalska nyheter ‒ och jag menar inte en idé eller åsikt om nyheterna, utan accepterande uppenbara förfalskningar och helt falska historier ‒ designade att främja ett politiskt slut.  Så som med genus och prostitution, så där är vi redan!

Kommentarer

Demokratisk fascism — 14 kommentarer

 1. Ingen låter sig väl på allvar duperas längre med de informationskällor som finns. Problemet är att sanningen är lågt prioriterad. Så länge de lönar sig att rabbla feministiska slogans och låta som en hjärntvättad papegoja så är det få som bryr sig. Man är rädd om sitt jobb och sitt personliga varumärke. Att gå på anställningsintervju är vanskligt om man skrivit antifeministiska åsikter på Facebook. De flesta klagar inte så länge det inte brinner i det egna skinnet. Om någon kris skulle drabba medelklassen så lär allt som bubblat under ytan komma fram. Då kan det gå utför snabbt. Frågan är om vi inte sitter på en tickande bomb? Nästa val är SD det näst största partiet. Ska bli intressant att se hur man löser detta. Jag spår en ökad klyfta mellan högern och vänstern.

 2. Lång tajm, nr C. Roligt att du dyker upp igen. (Har inte läst inlägget ännu, så eventuell feedback eller synpunkter på det får vänta lite.)

 3. En förutsättning för att det demokratiskt samhället skall kunna förbli demokratiskt är att befolkningen är så pass insatt att den inte låter sig duperas av floskler och att ärlighet och rättvisepatos är en del av folksjälen.
  Medborgare som är dåligt insatta eller bara ser till sitt eget bästa öppnar dörren för maktspel och politik som i förlängningen blir demokratisk fascism. Det är oundvikligt.
  Sen tror jag inte Trump är en demokratisk fascist. Men det får tiden utvisa. Lackmustestet är om han skapar en större ordnad och skyddad frihet eller om friheten minskar under hans presidentskap.
  Obama var en demokratisk fascist. Precis som Trudeau och Löfven.

 4. Angående Trump är vi inte överens, eftersom jag anser att han förefaller att vara ett praktexempel på en demokratisk fascist (även om också Obama och Löfven har demokratiskt fascistiska drag), men det behöver vi inte diskutera här. Men förutsättningen för en insatt befolkning är också en objektiv rapportering. Man kan inte förvänta sig att alla kan vara väldigt inlästa, men en balanserad och nyanserad rapportering ger också en balanserad och nyanserad befolkning och det är därför som demokratisk fascism är så farlig hos medier och makthavare.

 5. @Dick:
  Om befolkningen (eller kanske snarare kulturen) i sig är ärlig kommer också nyhetsrapporteringen att bli därefter, dels därför att de som rapporterar själva lever efter denna korrekta ”värdegrund”, dels därför att befolkningen inte tar skit.

 6. Då kan man fråga sig om vi har en ärlig befolkning (eller kultur), eller någonsin har haft det, eftersom befolkningen tar en massa skit.

 7. @Dick:
  Jag vet inte. Men det står väl klart att befolkningen är okunnig och/eller ointresserad. Ärlighet är liksom bara en komponent. Ärligheten måste giftas med ansvar (vilket bland annat innebär att man intresserar sig och skaffar sig kunskap).

 8. Hej.

  Ang. befolkningens grad, art och sort av bildning, dess iver till denna och på sådan följande insikter och åsikter:

  Du jobbar åtta timmar eller mer per dag. Du spenderar en del av ditt liv på väg till och från arbetet. Du är trött. Du vill bli underhållen, road, tjusad, förskräckt och lite lagom rättfärdigt upprörd. Du vill gärna bli detta tillsammans med andra, och delar upplevelsen med likasinnade – förr i församlingar och föreningar, och nu kompletterat med ’sociala medier’ (asociala medier torde vara antingen ren propaganda eller/och att man skriker i megafon; bokstavligt och metaforiskt).

  Få är det, som efter en arbetsdag (eller en dag på vuxendagis eller annan meningslös statistikputsande tvångsåtgärd för bidraget) sätter sig och läser Hume, eller Snoilsky, eller Stein. De flesta av oss nöjer oss med ’Mandelman’, eller ’Historieförfalskarna’, eller en eller annan politiskt korrekt serie via TV eller dator.

  Kvalitén på insikter och kunskaper blir därefter, och attityden till såväl politik, som politiker och statsskick blir med tiden att ’de j*vlarna skall väl sköta sitt jobb – vad skall vi annars ha dem till?’. Politik, som i partiverksamhet, och förvaltning flyter så sakta samman tills staten är allt, och allt är i staten.

  I Sverige började det tidigt sextiotal: utlandscharter, likriktad grundskola, röstköp via ständigt högre bidrag och levnadsstandard och annat välkänt.

  Endast den politiker som anammar tänket som Dick skriver om kan klara sig i den miljö denna process, som flera varnade för när den begynte, och då evolution även sker inom politiken blir varje generation partipolitiker än bättre på att vara demokratiska fascister.

  Reducerar man dessutom folkgemenskapen och det kulturhistoriska arvet till något skuld- och skambelagt får man inte så mycket ett folk, som man får en massa människor vilka alla är jämställda jämlika gelikar, vilka endast har just de lättsamma nöje gemensamt. Förmågan till abstrakt tänkande, till kontraintuitivt och förnuftsmässigt resonemang kräver ansträngning, och vem anstränger sig när inget verkar finnas att tjäna på det?

  Som mer och fler än en stackars bekant fått sig tillfrågat: ”Du har två timmar ledigt mellan hemkomst och sänggående. Använder du tiden till A) En bok på hög nivå i politik, historia, fysik, (osv.), B) Facebook, Instagram, Netflix o.d., eller C) passiv mediakonsumtion (filmer t ex) samt D) din hobby?”

  De flesta är ärliga nog att svara att ”När jag jobbat hela da’n orkar jag inte tänka på sånt där (A)! Det kan jag göra sen.”

  Där är problemet, och det är inte möjligt att lösa inom ramen för det politiska systemet sådant det ser ut idag (både i praktik och som begrepp).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 9. @Dick:

  Kul att se dig tillbaka i skrivartagen igen Dick. Jag vill utveckla ett påpekande i din text som jag inte tycker visar hela vidden av problemet.

  ”Problemet är att det svåra blir att vända sig mot Trumps eller andra demokratiska fascisters metoder när man urholkat sin egen trovärdighet genom att själv agera så.”

  Ja och nej. Det här är en del av problemet men inte huvudproblemet. Visst stämmer det att egna beteendet gjort det svårare för vänstern att bemöta Trump men om det bara handlade om egen demokratisk fascism så förklarar det ju inte hur Trump vann primärvalet mot andra och långt mer erfarna högerkandidater.

  Vänsterns argument i valet mot Trump var att han var fascist javisst men det hade rätt lite med Trump att göra, vänstern hade kallat vilken annan republikan som helst för fascist för att säga emot deras ideologi. Här är Bill Maher med ågren över bemötande av tidigare republikanska kandidater.

  ”According to Bill Maher, every Republican presidential candidate to come down the pike could mean the end of the world, but now that Donald Trump is the GOP nominee, Maher’s retroactively changed his tune on Romney, McCain and even George W. Bush:”

  Huvudfrågan var alltså inte hyckleri, huvudfrågan var den fråga jag tagit upp i flera år. Nämligen vänsterns relativisering av fakta och faktatermer vilket ofta diskuteras under paraplytermen Postmodernism.

  De kan inte kalla Trump fascist för de har kallat ALLA för fascist och när de säger ”ja men den här gången menar vi ALLVAR” så betyder det att de erkänner de baserat sina argument alla de tidigare åren på att ljuga. Den viktigaste frågan är då inte att vänstern hycklar och själva är fascister.

  Den viktigaste frågan är att vänstern relativiserat fakta och termer dvs ljugit i alla dessa år och om de säger de ljugit tidigare varför skulle de som inte är vänster (dvs inte bara håller med egna gruppen) tro vänstern ljuger mindre nu?

  OM jag inte är vänster och OM vänstern erkänner/säger de ljuger

  Vad kan de då säga som övertygar mig?

 10. Demokratisk-fascism var ordet, Liberalismens hemmahamn.

  Nu har det hänt EU-tvivlet uppe i öppen dager och hängt på järsgårn bra lång stund.
  Rykande och EUs högste chef, Europeiska-rådet, Donald Tusk Polen har ej stöd för omröstning att fortsätta, av sitt eget Polen.
  Polen vill att Tusk ska avgå det vill givetvis ej rådet att bli av med sådan vän av EU är icke bra. Polen har synpunkter på EU relation sitt eget väl och ve givet förändringar av vissa egna lagar dikt mot EU.

  För att förstå diametern av den numera allt sämre övertäckta EU-fångstgropen, joråså-e-de, och Polen har stöd av taadaa, Ungern.
  Vidare ledamot konservativa partiet-GB Theresa May ombeds att, ej, tala för Polen.

  SRPI-”Utrikes”; http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=6646955

  Det är förbannat stökigt att ta sig fram i SRP1s tablå sändningstiderna är fragmenterade under olika rubriker, denna sändningstid ca 6min ligger infälld i ”Ekot” morgonen eller P1 moron ”Start”, kort-ågott upplägget som SR har för en betraktare är att betrakta som en, labyrint. Labyrinten är givetvis endast till för de Demokratiska övriga, pöbeln, hänvisas till Melodifestivalen.

 11. Hehe vafn och igen och åvan och pseudot ,”undefined” de-e jag, DanTor.
  Edit 09,51, hehe sepåfaen självläkande, lurigt.

 12. På tal om fascism… Wikileaks VAULT 7, Del 1

  Det verkar som om CIA råkat ut för sin egen version av NSA:s Snowden-situation.

  CIA-hackers skall ha avstått från att rapportera säkerhetshål i Iphone och Android eftersom de vill ha dem kvar så de kan avlyssna folk/avläsa folks chattar. Eftersom det sker på skärmen innan överföring så är krypteringen i program som ”Messenger” ”Whatsapp” och ”Signal” helt verkningslös.

  CIA skall även ha hackat annan elektronik som exempelvis Samsungs Smart-TV och kan få TV:n att verka avstängd fast den är på och dess mikrofon (för röststyrning) kan användas av CIA för inspelning och avlyssning.

  CIA skall även ha ett program där man bryter sig in i biltillverkares datasystem och kan ta kontrollen över bilar under färd. Detta skulle kunna användas för lönnmord som skulle vara nästan helt omöjliga att upptäcka.

  Wikileaks säger de har CIA:s arsenal av hackerverktyg och kommer att publicera även dem.

  http://www.expressen.se/nyheter/wikileaks-sa-ser-cias-hackningsmetoder-ut/

 13. Wikileak och Julian Assange, snöbollen växer och då befinner den sig endast på horisontalplanet på sin utstakade väg mot, utförs-lutet.

  Kvinnodag(s), igen och igen och – – –
  Spännande fåse om denne, J.A, kanfåihop nått intressant om Svensk (kvinnlig) åklagaren och dennes bägge Kamrater vid tillfälle J.As parningspartners.

  Ensak är säker hade J.A icke suttit ofrivilligt spärrad i London vore nog denne avlivad vid dethär laget och de bägge proffsen och dessas åklagar-Kamrat erhållit sin belöning för en något och som smutsiga Svenska in-spe, bounty-hunter.