Propagandtär i Svt om porren
avatar

På något vis tycks det ha blivit mitt öde att skärskåda Svt:s journalistiska och uppdragsmässiga inkompetens när det gäller sexualdebatten.  Det här är sjätte gången jag analyserar och påpekar hur Svt fullständigt struntar i sitt uppdrag att leverera saklig och opartisk bevakning i frågan om sexualpolitiken och -debatten (tidigare texter här, härhär, här och här) för att istället moralistiskt ”uppfostra” den svenska befolkningen till att tycka ”rätt”.

På medeltiden var det den katolska kyrkan som stod för moralismen, men idag har radikalfeminismen tagit över rollen som moralens väktare, men med samma retorik som den medeltida kyrkan.  I centrum står den ”goda” sexualiteten – och förställningen om att alla människor måste utöva sex på det ”rätta” sättet.  De som har avvikande ”böjelser” blir till vidriga varelser som man ska hata, förakta och förgöra.

Det senaste (men jag kommer att komma med fler analyser) bottennappet i Svt:s moralpolisuppdrag är visserligen inte producerat av Svt självt.  Det är en engelsk produktion, men presenteras av UR som någon sorts dokumentär.  Denna ”dokumentär” är dock så långt från verklig dokumentär som man kan komma och är helt producerad i avsikten att skrämma människor och rättfärdiga moralistiska anslag.

Jag talar om programmet ”Besatt av porr”.

För en person med insikt och kunskap i ämnet är upplägget lätt att genomskåda.  Man har låtit en tidigare ”porrtidningsredaktör” (snarare en herrtidning) ”undersöka” påståenden om porrens farlighet.  Ganska enkelt lyser det dock igenom att denne ”undersökare” – vid namn Martin Daubney – har ett personligt skäl till att vara kritisk gentemot nätporren.  Hans framgångsrika tidning fick nämligen läggas ned på grund av ökningen av denna, så redan där borde varningsklockorna ha ringt.  Men inte hos Svt:s moralpoliser, för detta passar deras uppfostringsuppdrag utmärkt.

Programmet inleds också – enligt vanligt mönster – mycket känslosamt.  Snart sitter denne detroniserade ”porredaktör” med en min av avsmak och finner på ett par sekunder en film som visar två vidöppna kroppsöppningar. Det liknar ett djur.  Sedan är det en kvinna med två kukar i munnen.  Här hör vi verkligen ekot från den katolska kyrkans föreställning om ”rätt” sex.  Är oralsex det som upprör den ”objektive” programledaren, eller är det att man bryter mot parnormen?  Jag kan tyvärr inte svara på det.  Sen hamnar vi på porr med äldre kvinnor. Herregud här är en äldre kvinna som ser ut som en gammal man.  Hon borde koka sylt, inte göra porr.

Ja, visst är det vidrigt med äldre kvinnor som har sex.  Tänk er bara t ex Gudrun Schyman utöva en sådan akt.  Det vore ju minst sagt vidrigt.  Hon borde koka sylt istället!

Den obligatoriska, men helt ovetenskapliga, scenen med ungdomar som uttrycker sin indignation måste sedan in.  Självklart tror alla som ser detta programmet att de som uttalar sig är sant uppriktiga, som t ex killen som säger: Jag tycker bara det är äckligt och obehagligt.  Risken för att de inför kameran säger vad som förväntas av dem är ju minimal, eller?  Man kan lugnt säga att detta inslag inte har någon som helst verklighetsrelevans!

Efter detta totalt ovetenskapliga inslag är det dags för ”skräckkabinettet”.  Om detta säger antropologen och den liberala feministen Gayle Rubin (Misguided, Dangerous and Wrong: an Analysis of Anti-Pornography Politics. I Bad Girls and Dirty Pictures: The Challenge to Reclaim Feminism, 1993): Detta resonemang kring sexualitet är mindre en sexologi än en demonologi. Det uppvisar det mesta sexuella utövandet i sämsta möjliga ljus. Dessas beskrivning av erotiskt handhavande använder alltid de värsta tänkbara exempel som om de var representativa. De uppvisar den mest motbjudande pornografi, den mest exploaterade form av prostitution, och de minst smakliga eller mest chockerande manifesteringar av sexuell variation. Denna retoriska taktik är följaktligen helt felvisande för mänsklig sexualitet i alla former. Den bild av mänsklig sexualitet som härrör från denna litteratur är oförbehållsamt smutsig.  Och programmakarna lever helt upp till detta.  Den ”opartiske” programledaren säger: Äckligt.  Jag tycker bara det är äckligt och obehagligt.  Så får vi höra om en kvinna som ligger på bänk och en man som har sin knytnäve i henne samtidigt som en annan kissar på henne.  Vi ska tro, att det är så här porr ser ut.  Det gäller att skrämma, uppröra och med varje tänkbar vinkling främja sin egen bild – så fram med extremexemplen!  Så avslutas det med att vi ska ”veta”, att nu ser vi nåt som bara handlar om manlig dominans och kvinnlig förnedring.

Överhuvudtaget är porr – enligt den ”opartiske” programledaren och programmakarna – ett  manligt fenomen.  Endast i en ögoblickssekvens nämns också kvinnor i sammanhanget.  Det uppges att 10 % av flickorna och 13 % av pojkarna i åldern sexton till nitton år säger att de ser alltmer extrema skildringar.  D v s att skillnaden mellan pojkar och flickor är ganska liten, men det förbigås naturligtvis och istället fokuseras direkt på pojkarna:  en femtedel av pojkarna sa sig vara beroende av porr som stimulans inför verklig sex.  Oavsett om det är sant eller inte – vilket jag högeligen betvivlar (se nedan om ”porrforskaren” Gail Dines) – så frågar man sig alltså inte alls hur många flickor som gillar porr som sexstimulans.  Det är åter detta mantra om den förövande, ”onde” mannen och den oskyldiga kvinnan som offer.  För det vet ju alla, att egentligen vill ALLA kvinnor bara ha vaniljsex i parförhållanden.  Eller hur?  Att det finns en uppsjö av amatör(webbkamera)filmer på nätet med t ex kvinnor som njuter av att inför manliga tittare masturbera eller stoppa upp sin egen knytnäve i sitt kön förbigås helt.  Man undrar om programmakarna ens tror att kvinnor är sexuella varelser.

Naturligtvis får män också erektionsproblem av porr.  Jon Grant ”expert på missbruk och beroende” påstår att han ser allt fler unga män som får problem av porr, bl.a. erektionsproblem.  Självklart finns det bara en enda sanning till dessa erektionsproblem, nämligen porren.  Feminiseringen av samhället, kraven på män att förneka sin manlighet, nedvärderingen av ”den vita heterosexuella mannen” kan naturligtvis inte ha med saken att göra.  Hur många gay män (som ju är ”rätt” män) kommer in med dessa problem?  Hur många porrförbrukande kvinnor får slidförträngning?  Själv hade jag i min ungdom svårt att få orgasm med tjejer under lång tid, för dåtidens debatt var att ”killar bara tar för sig”, ”killar får alltid sitt” och ”tjejerna blir utan orgasm”.  Det gjorde att jag var totalfixerad på att göra det bra för tjejen.  Så fixerad att jag själv fick problem med att ”komma”.  Det hade inte ett enda dugg med porr att göra, men idag hade jag utan tvivel blivit diagnostiserad som ”porroffer”, eftersom jag också konsumerade porr.

Naturligtvis måste man också ha med ett manligt ”offer” för detta porrberoende.  Man påvisar också, att hos vissa män (av någon outgrundlig anledning undersöker man åter igen bara män) blir det stimulansutslag som är högre för vissa män när de ser på porr.  Precis som det skulle bli för kvinnor som är modenördar, matnördar (har de kört testet med att visa kokböcker? Den typ av ”litteratur” som är storsäljare nu), skonördar, manshatarnördar (kör radikalfeminister i ett sådant test och visa bilder på förnedrade män) m m om de fick presenterat för sig motsvarande stimulantia.  Det ska vi tro ”bevisar” att detta är ett ”beroende”.  Och naturligtvis är det porren som skapat ”beroendet”.

Det är ingen som tvivlar på att olika människor går igång på olika saker som de nördar in på, men vad man fullständigt bortser från i detta program är att det inte är nördigheten i sig som är skadlig utan värderingarna kring den.  Ingen stigmatiseras för att den t ex är helt såld på 50-talsmode och spelberoende har inte samma sociala indignationsstämpel på sig (även om det anses omanligt och ovärdigt att spela bort pengar). Men eftersom detta gäller sex – det snuskigaste som finns – så måste man stämpla porrnördarna som mer sjuka missbrukare än någon annan grupp.  Borde vi alltså inte därför förbjuda mode, eftersom så många kvinnor blir beroende av det?  Borde vi inte förbjuda bilar, eftersom så många killar nördar in på det?  Borde vi inte förbjuda veckotidningar… borde vi inte…  Ja, uppräkningen för ”beroende” kunde bli lång, men i slutänden är det ändå vår värdering av ”beroendet” som är avgörande.  ”Besatt av porr”-programmet visar sig vara… blaha-blaha i sin ”vetenskaplighet”.

I det här läget kastar man emellertid in en ”porrforskare”, Gail Dines (om vilkens metoder jag skrivit här) en feministisk aktivist och ideologiskt övertygad porrmotståndare, som i andra sammanhang fabulerar friskt och uppenbarligen inte har någon som helst känsla för vetenskaplig forskning, saklighet eller objektivitet.  Om 11-12-åringar (killar, naturligtvis) sägs att de kastas in i en värld av sexuellt våld, grymhet och kroppsbestraffning.  Han har inte särskilt mycket egen erfarenhet av att ha sex.  Han har troligen aldrig haft sex.  Det här blir hans introduktion till sex…  Porren skapar ett sexuellt trauma för en hel generation pojkar…  Att lära sig sex via webbplatser som ”Gag me then fuck me”, ”Anally ripped whores” och ”First time with daddy” innebär ett sexuellt trauma för våra pojkar.

Men porrvärlden ser faktiskt inte ut på det sättet, även om sådana sajter finns. Det mesta är ganska ordinär porr – om dock kanske filmad i en lite ”häftigare” kringmiljö.  Det rör sig i allmänhet om filmade fantasier.  Och i det här inträder det som jag absolut inte kan acceptera med dessa rabiata moralister, nämligen deras totala oförståelse för att vi är olika!  Om folk inte har sex på det sätt som moralisterna anser är det ”rätta” så är dessa folk så klart sjuka, perversa eller avvikande.  Det här bygger på egocentrisk empati, där man antar att ens egen motvilja mot något också gäller alla andra.  Det är en grundbult i intoleransens mekanismer och en ännu kraftigare grundbult i radikalfeminismens sexualbild.

Vad som också utelämnas fullständigt av ”porrforskaren” Gail Dines är varför unga söker sig till porr.  Om det nu är så, vilket hävdas i programmet, att tonåringars hjärnor är så mottagliga för intryck så måste man ju fråga sig:  ”Varför erbjuds de inte möjlighet till riktig sex förrän efter halva tonårens passerande?  När vi förbjuder, förfular och fördömer blir inte effekten att de blir sedliga, sexuellt ointresserade varelser – som ju vår västerländska kultur egentligen strävar till – utan de greppar istället det alternativ som finns; porren.  Martin Daubney och Gail Dines är alltså synnerligen ansvariga i sin moralism till att unga söker sig till porren, eftersom de inte erbjuder några alternativ!

Avslutningsvis i detta moralistpropagandprogram (som alltså inte har ett uns av objektivt och/eller sakligt anslag – Svt måste ju inte bry sig om sådant i praktiken) så måste man försöka fastslå att porr leder till våld.  Man måste visserligen medge, att det inte finns en enda studie som kan visa att så är fallet, men däremot kan man helt förtiga att det finns ett flertal studier som visar på motsatsen.  Nämligen att porr leder till mindre våld.

FBI rapporterade så sent som 2011, att det sexuella våldet minskat sedan porren blev lättillgänglig på nätet och ett flertal forskare har inte kunnat finna koppling mellan porr och sexuellt våld, som t ex Langevin 1983 (Sexual strands: Understanding and treating sexual anomalies in men), Gebhard & medförfattare 1965 (Sex Offenders: An Analysis of Types), Cook & Fosen 1970 (Pornography and the sex offender. In Technical Reports of the Commission on Obscenity and Pornography), Goldstein 1973 (Exposure to erotic stimuli and sexual deviance. Journal of Social Issues), Goldstein & Rant 1973 (Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute), Carter & medförfattare 1987 (Use of pornography in the criminal and developmental histories of sexual offenders. I Journal of Interpersonal Violence) och Cumberbatch & Howitt 1990 (A Measure of Uncertainty).  Snarare är sexualbrottslingar mindre konsumenter av porr än andra.  Även i Kanada kom en departementsstudie 1984 fram till att ”Det finns inga bevis från systematisk forskning tillgängliga som antyder ett orsakssammanhang mellan pornografi och det kanadensiska samhällets moral… [och inga] som antyder att ökning av speciella former av avvikande uppförande, speglat i brottstrendstatistik (till exempel våldtäkt) är orsaksmässigt relaterat till pornografi”. Nordiska rådets ministerrapport 2006 kom fram till, att ungdomar utan problem kan skilja på verklighetens och pornografins fantasivärld. De får alltså inte ”förvrängda idéer” av pornografin om hur sexlivet ska vara, så som ofta antyds av rabiata moralister typ Dines.

Även Kutchinsky (1970 Studies on Pornography and sex crimes in Denmark), som ingående undersökt brottsstatistik och porrtillgänglighet i Danmark, Sverige och Västtyskland, har klart visat, att då pornografimängden ökade så antingen sjönk nivån eller blev oförändrad när det gällde våldtäkter. Nivån på icke våldsamma sexbrott sjönk också, liksom sexbrott mot unga. Detsamma visar Diamonds & Uchiyamas undersökning av Japan (1999, Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan. I International Journal of Law and Psychiatry). Den ökande tillgängligheten till pornografiskt material ledde till minskade våldtäkter, minskat antal sexbrott över lag och minskade attacker mot unga.

Intressant är också då Larry Baron 1990 (Pornography and gender equality: An empirical analysis.  I Journal of Sex Research) skulle testa en feministisk hypotes, att jämlikheten var mindre i de amerikanska stater där tillgången på porr var större. Men tvärtemot feministiska förhoppningar kom han fram till att resultaten visade att jämlikheten var större i stater där mer porr var i omlopp, indikerandes att både jämlikhet och porr florerar i politiskt toleranta samhällen. Något som inte är en tillfällighet. I samhällen med fri porr har nämligen också kvinnor den största friheten.  Det finns nu också svart på vitt på, att porrbranschens kvinnliga artister är lika friska, eller friskare än andra kvinnor.

Allt detta ignoreras i programmet ”Besatt av porr” och istället går man till en klinik (klinisk forskning är aldrig representativ för en befolkning, oavsett om det är på en klinik för sexbrottsutsatta eller hos skolpsykologen), nämligen Portman institute.  Där låter man John Woods, som behandlar unga sexualförbrytare, ”bevisa” sambandet.  Han säger:  För tio år sedan var konsumtion av nätporr sällan en del i unga sexförbrytares beteende.  Nu förekommer det hos majoriteten.  När den ”objektive” programledaren undrar över att det inte finns några bevis för att ”våldsporr” leder till våldshandlingar säger samme Woods:  Det är svårt att bevisa sambandet… men rent kliniskt ser vi ett samband.  ”Dräpande” kommenterar Daubney:  Det finns inga bevis för att man blir sexualförbrytare av våldsporr.  Men allt fler av de unga som John möter tittar tvångsmässigt på porr.

Men hallå?  Hur blev våldsporr plötsligt ”porr”?  Och varför skulle inte sexualförbrytare konsumera mera porr när hela samhället gör det?  Det finns inte tillstymmelse av bevisning i detta, men med just sådana här metoder vill Svt och programmakarna att du ska tro att porr leder till mer våld – fast det i själva verket är tvärtom!  Och att Woods endast ordar om en ”majoritet” talar ju snarast för det som sagts ovan, att sexualförbrytare tittar på mindre porr än genomsnittet.  Maken till undermålig ”dokumentär” har sällan setts på TV.  Det rätta vore att – precis som med redan tidigare av mig kommenterade Svt-program – kalla det för en ”propagandtär”.

Man må tycka vad man vill om porr privat, men när Svt sänder så undermåliga ”dokumentärer” – enbart för att tillfredsställa radikalfeminismen och genusnormen – ska de inte ha ett öre i licensavgifter!

Kommentarer

Propagandtär i Svt om porren — 33 kommentarer

 1. Det är ju självklart att unga* påverkas av porr och tror att verkligheten ser ut så!

  På precis samma sätt tror ju ungdomar som läser fantasyböcker att det vimlar av troll, dvärgar, trollkarlar och annat i skogarna.

  Eller hur?

  *) Unga = unga män, givetvis, för kvinnor konsumerar ju inte porr. 50 Shades of Grey är ju … socialrealism, eller nåt.

 2. Den största delen av den porr jag själv har sett är faktiskt riktigt dålig. Det ligger dock ingen nämnvärd moralism i mitt påstående, utan enbart ett krasst konstaterande av ett faktum. Fast å andra sidan är SVT också riktigt dåligt, så de tu kan ta varann i hand.

 3. Svt… genommarinerat av sossetanter. Och olyckligt nog ofta på chefsbefattningar vilket svårligen går att dölja i slutändan, eftersom inskränktheten lyser igenom i princip allt som sänds. Allt får en fadd smak av s…..

 4. @Tommy:
  Fan, nu hann någon annan före med ”50 Shades …”!
  Vill bara tillägga att
  a) den läses nästan enbart av kvinnor
  b) ingen vill förbjuda den
  Har inte läst så jag kan inte uttala mig om innehåll eller kvalitet. Min uppfattning är att det är vaniljfolkets – nytt ord! – gulliga och trygga medelklassvariant av BDSM. Mycket mildare än till exempel Historien om O, som jag inte heller har läst. I den lär huvudpersonen till exempel vara stolt över sina ärr och brännmärkningen som visar att hon är någons egendom. Den skrevs förövrigt 1954!

  @Rick:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sturgeon%27s_law
  90% av allt är skräp. I och med diverse teknologiska framsteg kan vem som helt producera vad som helst. Via internet går det också att sprida nästan gratis.
  Det har sagts att de enda som har lägre krav än de som ser skräck är de som ser porr.

  Dick:
  För 30 år sedan hade få brottslingar mobiltelefon. Idag är det nästan alla. Samband?

  Sedan är hjärnan tämligen plastisk, och det går inte förneka att man påverkas av vad man ser och gör. Ingenting är ”ofarligt”. Det är dock inte klart hur mycket man påverkas.
  Skulle vilja föreslå att i det här fallet är det snarare ett problem för individen – som kan passiviseras – än för samhället.

 5. The goal of feminism is to remove all constraints on female sexuality while maximally restrickting male sexuality. Skambelägga mäns tittande på porr gör att marknadsvärdet på tjejer stiger vilket även, de inte alltid så bildsköna, feministerna vinner på.

 6. @Kristian: 50 Shades of Gray (eller Grey?) är ungefär som en uppsexad version av min ungdoms vita serien som alla tjejer läste då. (Vita serien var ganska stereotypa romanser i sjukhusmiljö, kärleksdraman mellan sjuksköterskor och läkare.) Vill man ha riktig BDSM-porr med lite must i ska man läsa Anne Rices trilogi om Sleeping Beauty (Törnrosa). Samma Anne Rice som väl får sägas ha startat dagens vampyrtrend genom sina vampyrböcker som väl blev kända genom filmatiseringen av En vampyrs bekännelse med Tom Cruise, Brad Pitt och Kirsten Dunst. Hennes vampyrböcker har också en helt annan must i sig än True Blood- och Twilight-serierna.

 7. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Sen måste jag passa på och slå ett slag för den klassiska Fanny Hill av John Cleveland. Skriven på 1700-talet om jag minns rätt. (Får ta och röja i mina bokhyllor, ska ha den någonstans, dags att läsa om den, tror jag var i 20-årsåldern när jag läste den.)

 8. Dick:

  Överhuvudtaget är porr – enligt den ”opartiske” programledaren och programmakarna – ett manligt fenomen.

  Även om det skulle vara det, är det mäns fel att de ser på porr istället för att knulla med riktiga kvinnor? Jag vet inte om andra, men jag skulle nog byta ut många av mina porrsessioner mot riktig sex med en riktig kvinna. Men kvinnor verkar inte ställa upp i den grad som jag skulle behöva, så vad gör man?

  Och kvinnor skulle inte kunna tjäna så mycket pengar på mitt runkande om fler kvinnor hade sex med mig, så sluta gnälla över porrens ’manlighet’ för jag som man gnäller inte och alla vet vad orsaken och lösningen är.

 9. @Tommy:

  *) Unga = unga män, givetvis, för kvinnor konsumerar ju inte porr. 50 Shades of Grey är ju … socialrealism, eller nåt.

  Faktum är att män får ta skit för att 50 shades filmatiserades.

  Här är ett exempel

  Fifty Shades of Grey borde ha förvisats tillbaka i tiden till en mörk grotta någonstans där grottmännen hade hyllat den som deras heliga graal, för i ett modernt samhälle har den absolut ingenting att göra.

  Det dumskallen inte förstår är att boken är skriven av en kvinna för kvinnor Grin

 10. @Matias:

  Porren är ett manligt (eller manligare) fenomen om man ser på vem som konsumerar porr men ett kvinnligt om man ser på vem som gör porr.

 11. @Matias: Det är klart att vilken som helst någotsånär heterosexuell man hellre skulle ha sex med en kvinna än att runka. Men sexualiteten är en av de effektivaste kontrollmekanismerna som kvinnor har på män. Som en av mina söners vänner sa när han passerat den första halvan av tonåren (d v s när han fick börja ha sex utan fördömanden): ”Alice (fingerat namn) vill inte alls ha sex lika ofta som jag, men om hon vill att jag ska gå till kiosken och handla godis åt henne kan jag få en avsugning”. Och testosteronet gör att vi karlar blir idioter och går på det hela tiden!

  Såklart måste radikalfeministerna värna om denna kvinnliga makt och där utgör porren ett hot mot dem, eftersom den kan vara ett surrogat istället för kvinnorna själva.

 12. Vi behöver fler kvinnliga poliser. Minst fyra kvinnor per patrull måste det nog vara. Två kvinnliga poliser klarar nämligen inte av att krossa ett bilfönster:

  Flera polispatruller ryckte ut, och genom spårning av kvinnans mobiltelefon kunde bilen efter 50 minuter lokaliseras i Bokskogen. De två kvinnliga poliserna som var först på plats slet loss slangarna från avgasröret, de lyckades dock inte få upp bildörrarna, men den lille pojken vaknade och öppnade dörrarna inifrån.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20555948.ab

 13. @Dick:

  Det är klart att vilken som helst någotsånär heterosexuell man hellre skulle ha sex med en kvinna än att runka.

  Inte alltid, jag runkar nog hellre än har dålig sex med en frigid kvinna.

  ”Alice (fingerat namn) vill inte alls ha sex lika ofta som jag, men om hon vill att jag ska gå till kiosken och handla godis åt henne kan jag få en avsugning”

  HAN är ju kriminell enligt svensk lag, även om hon initierar.

 14. Mycket bra inlägg av Dick. Här är några kommentarer beträffande den totala oärligheten hos betalda lögnare som John Woods och Martin Daubney.

  ”Han säger: För tio år sedan var konsumtion av nätporr sällan en del i unga sexförbrytares beteende. Nu förekommer det hos majoriteten.”

  Jovisst, tjenare! Exakt samma sak kan sägas om smartphones. Upplysningsvis visar det en utveckling där smartphones/nätporr blivit mycket vanligare hos ALLA människor. Inte att de orsakar beteendet. Detta är helt grundläggande vetenskapsförståelse, givetvis ökar ofta förteelse A hos brottslingar om förteelse A ökar hos hela befolkningen.

  ”När den ”objektive” programledaren undrar över att det inte finns några bevis för att ”våldsporr” leder till våldshandlingar säger samme Woods: Det är svårt att bevisa sambandet… men rent kliniskt ser vi ett samband.”

  Nej, det är inte bara svårt att bevisa sambandet – det är omöjligt att göra det – eftersom det inte finns något som begränsar ”våldsporr” till bara dem som begår brottshandlingar. Rent praktiskt så finns det heller ingenting som heter ”våldsporr” då radikalfeminismen har en tydlig historia av att både hata vanligt filmvåld och vara oense om synen på ovåldsam porr. Här kan ni läsa om deras bakgrund.

  http://genusdebatten.se/lilla-feministguiden-2-0-nyansering-och-komplettering-del-2/

  ”Dräpande” kommenterar Daubney: Det finns inga bevis för att man blir sexualförbrytare av våldsporr. Men allt fler av de unga som John möter tittar tvångsmässigt på porr.”

  Vilket är ett helt annat problem (beroende) som har ingenting med brottslighet att göra utan mer liknar folk som inte kan sluta spela på casino men bra försök av TV-ljugfolket att blanda bort korten eller hur?

 15. @Tommy:

  ”Unga = unga män, givetvis, för kvinnor konsumerar ju inte porr. 50 Shades of Grey är ju … socialrealism, eller nåt.”

  Precis, redan på 80-talet påpekade Warren Farrell att för vuxna kvinnor har böcker om stormiga romanser med mörka traditionellt manliga män – inte sällan med tydliga våldtäktsinslag av att ”hon tas med storm” exakt samma funktion som tidningar med bilder av vackra avklädda kvinnor. Men naturligtvis vill man inte kalla ”50 shades of grey” för porr efter att man först har demoniserat porr i allmänhet och våldtäktsfantasier i synnerhet.

  Den massiva populariten som ”50 shades of grey” fått går inte ihop med det nya ”fina flickan-idealet” som utgörs av radikalfeminismens skryt om den ”moderna kvinnan” med tillhörande hat mot könsroller. Vilket inte alls går ihop med att sitta på flickrummet och drömma om Christian Grey. Saken är dock den att de moderna kvinnorna trodde det skulle vara okej om de allhop gjorde det i smyg.

  De förstod inte att om alla andra tjejer gjorde likadant skulle det synas som en fyrbåk att deras privata värderingar var lika långt från det nya fina flickan-idealet som Paris Hilton är från det gamla fina flickan-idealet.

 16. @Rick:

  ”Den största delen av den porr jag själv har sett är faktiskt riktigt dålig.”

  Nja, den är högst sannolikt inte dålig på vad den är till för. Snarare handlar det om att folk i allmänhet har svårt att acceptera att porr blir sämre på vad den är till för när den blir bättre på annat. Ett utmärkt exempel på detta är 50 Shades of Grey vid denna dramatiska högläsning.

  Observera att som porr är 50 shades of grey redan en stor framgång. Det är alltså inte direkt så att böckernas författare behöver råd i sitt författarskap. Det är snarare publiken som är besatt vid iden att vad de gillar skall kunna kallas något annat än porr.

 17. @Dick:

  ”Det är klart att vilken som helst någotsånär heterosexuell man hellre skulle ha sex med en kvinna än att runka.”

  Nja så enkelt är det inte. Möjligen om vi menar förutsatt att man inte räknar in de saker som kvinnan brukar kräva att mannen skall göra för chansen att ha sex. Poängen är dock att många män idag bevisligen både konsumerar porr och vägrar att göra en mängd av de saker som leder till att de har sex med kvinnor.

  Vad detta betyder är att så fort man inte utgår från en idealiserad fantasibild av garanterat kravlöst sex med kvinnor så finns det många män som åtminstone ibland föredrar att runka framför sex med kvinnor. Idén att heterosexuella män föredrar sex med kvinnor framför porr skapas av att man låtsas det finns ett sexalternativ som är lika kravlöst som porr.

 18. @Erik:

  Idén att heterosexuella män föredrar sex med kvinnor framför porr skapas av att man låtsas det finns ett sexalternativ som är lika kravlöst som porr.

  Väl formulerat.

 19. @Erik: Klassikern i sammanhanget är väl Rosemary Rogers ”Sweet Savage Love” (1974) som i princip skapade en genre.
  Som Wikipedia säger: ”Her novels are often full of violence, and the heroines are usually raped several times, sometimes by the heroes, and sometimes by other men.” (!)

  (”The Female Eunuch” kom ut 1970. Roe V. Wade var 1973. Dworkins första bok, ”Woman Hating”, kom ut 1974. Det hände en del då.)

 20. @Erik:

  Snarare handlar det om att folk i allmänhet har svårt att acceptera att porr blir sämre på vad den är till för när den blir bättre på annat. […]
  Det är snarare publiken som är besatt vid iden att vad de gillar skall kunna kallas något annat än porr.

  Ja, ibland är det faktiskt snabbmakaroner med korv man vill ha. Nu med detsamma. (Varmkorv klippt med sax.) Direkt ur grytan med mycket ketchup.
  Den som inför andra vill låtsas att makaronerna är pressad anka på Tour d´Argent kan väl få göra det. Kanske bäst att inte ljuga för sig själv dock.

 21. @Dick: Den tragiska sanningen är att om män slutade gå med på kvinnors sexuella manipulationer så skulle det inte fungera såhär. Det ligger helt i männens händer att förvägra kvinnor kontrollen över manlig sexualitet.

 22. @Anonym:

  : Den tragiska sanningen är att om män slutade gå med på kvinnors sexuella manipulationer så skulle det inte fungera såhär. Det ligger helt i männens händer att förvägra kvinnor kontrollen över manlig sexualitet.

  Båda kan förändras, ansvaret ligger inte endast hos män. Tycker inte om sådana här ”ligger helt i mäns händer”-tankar då det är något kvinnor som kvinnor har väldigt mycket ansvar i.

  Men ska vi endast ha en samhällelig diskussion och rörelse(r) där endast män står för ansvaret och förändringen (konstruktion/könsroller någon?)? En konstig tanke om samhället, hurdan jämställdhetsbild skulle vi ha av kvinnan i så fall i ett sådant samhälle? Inget ansvar, all jämställdhet?

  Ska försöka översätta senare lite tankar av min favorittänkare Vortac Taccinen, han punkterar denna ”på mäns ansvar”-tanke bra.

 23. @Anonym:

  ”Den tragiska sanningen är att om män slutade gå med på kvinnors sexuella manipulationer så skulle det inte fungera såhär.”

  Det där stämmer inte alls. Kvinnor bryr sig inte om män i allmänhet. Om de flesta män slutar gå med på kvinnors manipulationer har kvinnor fortfarande alternativet att hålla sig till den minoritet män som gör det. Vi skulle alltså bara gå från kärnfamilj till haremsystem.

 24. @Erik:

  Vi går väl i den riktningen nu? Finns det några mätare för att mäta haremiserings-graden av ett samhälle, typ som demokrati index?

 25. @Matias:
  @Anonym:

  Den tragiska sanningen är att om män slutade gå med på kvinnors sexuella manipulationer så skulle det inte fungera såhär. Det ligger helt i männens händer att förvägra kvinnor kontrollen över manlig sexualitet.

  Nå här kommer Vortac Taccinen svar på liknade tankar som Anonym kom med.

  Det är ju mäns eget fel. Om män kom överens om gemensamma spelregler om att man inte fick förföra kvinnor med pengar, vad kunde kvinnor gör åt saken.

  ”Jaha, så allt är igen sist och slutligen mäns fel. Allting är ju mäns fel, och på mäns ansvar, enligt människor som du, som ingenting förstår sig på jämställdhet. Kvinnor kan aldrig vara skyldiga till något, män är alltid skyldiga till allting?

  Jag börjar bli rejält trött på detta anklagande av män. Vad om vi medgav att kvinnor är fullvuxna människor som är fullständigt ansvariga för sina aktioner? Alltså kapabla att vara ansvariga för även de hemskaste vidrigheterna?

  Och inte är ju det där fast på män själva – att attrahera kvinnor är i vilket fall som helst så svårt, jobbigt och för många tom. omöjligt, för att sådana ”spelregler” skulle vara alls vettiga! En man lyckas äntligen åstadkomma något som han med hjälp av, efter en lång och ofrivillig selibat, äntligen kan attrahera kvinnor, och så kommer det mitt i allt sådana ”spelregler” som omintetgör alla hans strävanden och uppoffringar. Är det det du vill? Att mäns redan miserabla och jobbiga existens blir ännu miserablare och jobbigare, när män inte ens får försöka attrahera kvinnor med dyrt anskaffade saker som pengar och status? Eller är du en rekryterare för PUA-kulturen? Vill du att den enda status som män kan använda till att attrahera kvinnor är skaffad med PUA-kulturens lögner?

  Jag förstår helt enkelt inte en sådan attityd

  Felet ligger ju hos KVINNOR. Om KVINNOR kom överens, att de inte bjöd ut sig till den högst bjudande, utan istället prefererade ”ordentliga, snälla, nyktra män som strävade efter goda saker”, då skulle män förändras i ett ögonblick.

  Det är inte mäns fel att kvinnor är materialistiska djur, som älskar pengar och saker så mycket att de öppnar sina lår åt alla män som har båda i stora mängder. Män kontrollerar inte det här, utan kvinnor. Om kvinnor slutade att öppna sina lår för materialismens lovsång, och började att öppna dom gratis för alla män, eller började syssla med välgörenhetsarbete genom att erbjuda sex endast åt omanliga män av låg status, då skulle världen förändras radikalt till det bättre!

  Men eftersom kvinnor är materialistiska djur, kommer det aldrig att hända. Och ingenting män gör kommer att förändra det faktumet. Män kan inte snåla med sina pengar på samma sätt som kvinnor kan snåla med sin sexualitet, eftersom män inte ens behöver ge kvinnan pengar/saker, utan endast visa, att han verkligen har mycket av båda, så får han kvinnor/attraherar han kvinnor.

  Rika män är alltid omringade av vackra kvinnor, oavsett om mannen ger kvinnor pengar/saker eller inte[…]Tvärtom, desto generösare en man är en desto större loser anser kvinnan att mannen är, men utnyttjar så klart mannen gladeligen utan att ge honom sex.”

  Fortsättning följer…

 26. Dick:

  Om 11-12-åringar (killar, naturligtvis) sägs att de kastas in i en värld av sexuellt våld, grymhet och kroppsbestraffning. Han har inte särskilt mycket egen erfarenhet av att ha sex. Han har troligen aldrig haft sex. Det här blir hans introduktion till sex… Porren skapar ett sexuellt trauma för en hel generation pojkar… Att lära sig sex via webbplatser som ”Gag me then fuck me”, ”Anally ripped whores” och ”First time with daddy” innebär ett sexuellt trauma för våra pojkar.

  Men porrvärlden ser faktiskt inte ut på det sättet, även om sådana sajter finns. Det mesta är ganska ordinär porr – om dock kanske filmad i en lite ”häftigare” kringmiljö. Det rör sig i allmänhet om filmade fantasier. Och i det här inträder det som jag absolut inte kan acceptera med dessa rabiata moralister, nämligen deras totala oförståelse för att vi är olika! Om folk inte har sex på det sätt som moralisterna anser är det ”rätta” så är dessa folk så klart sjuka, perversa eller avvikande. Det här bygger på egocentrisk empati, där man antar att ens egen motvilja mot något också gäller alla andra. Det är en grundbult i intoleransens mekanismer och en ännu kraftigare grundbult i radikalfeminismens sexualbild.

  Vad som också utelämnas fullständigt av ”porrforskaren” Gail Dines är varför unga söker sig till porr. Om det nu är så, vilket hävdas i programmet, att tonåringars hjärnor är så mottagliga för intryck så måste man ju fråga sig: ”Varför erbjuds de inte möjlighet till riktig sex förrän efter halva tonårens passerande? När vi förbjuder, förfular och fördömer blir inte effekten att de blir sedliga, sexuellt ointresserade varelser – som ju vår västerländska kultur egentligen strävar till – utan de greppar istället det alternativ som finns; porren. Martin Daubney och Gail Dines är alltså synnerligen ansvariga i sin moralism till att unga söker sig till porren, eftersom de inte erbjuder några alternativ!

  Jo, folk intervjuades för någon tidning här i Finland om deras första kontakt med porr om en hurdan upplevelse det var, och en klar majoritet av personerna i intervjun hade positiva minnen av pornografi, tex. många pojkar kom ihåg med värme den gemensamma porrtidningen som någon stulit av sin farsa och som de gömt någonstans för att sedan tillsammans bläddra i. Jag har själv sådana minnen från barndomen.

  Det som sen hade förstört eller ’traumatiserat’ barnen i majoriteten av fallen var inte själva porren utan föräldrarna som hade skambelagt barnen när de kommit på barnens porrlekar. Så inte konstigt att folk är så tillknycklade sexuellt.

  Men det finns inget sexualitet i sig som är oproblematisk utan det finns endast vår faktiska sexualitet som är djupt problematisk. Vi kan inte helt enkelt vara öppnare med det, för då skulle mycket av fulheten tex. prostitutionaliteten och perversiteten i vår faktiska sexualitet avslöjas.

 27. @Erik: Det tror jag inte. Kvinnor skulle fortfarande attraheras av klassiska alfas som redan kan sägas ha ett haremsystem.

 28. @Matias:

  Jag har inte alls tagit ställning till vems skuld det är. Jag har konstaterat att män har makten att krossa kvinnors kontroll, genom att vägra gå med på sexuella manipulationer.

 29. Och jag påpekade problemen med att diskutera saken endast så. Man kan ge ett sådant råd åt enskilda män men på populationsnivå ska vi diskutera frågan annorlunda.

 30. @anonym:

  ”Jag har inte alls tagit ställning till vems skuld det är. Jag har konstaterat att män har makten att krossa kvinnors kontroll, genom att vägra gå med på sexuella manipulationer.”

  Som jag redan påpekat är den där sortens påståenden inte alls sanna utan bygger på att man förkastat helt grundläggande fakta. Män (alltså ”män” generellt) har inte makten att krossa kvinnors kontroll. Det skulle krävas ett totalitärt system som tvingade alla män att bete sig på rätt sätt. Något sådant system där ”män” kan kontrollera alla män existerar inte och erfarenheten från historien visar att makthavarna i toppen är mer sannolika att själva samla kvinnor (harem, månggifte) än bry sig om hur andra män påverkas.

 31. Pingback: PROPAGANDISTERNA (ELLER VAR DET KORRESPONDENTERNA?) | ANSTÄNDIGT

 32. Pingback: HUR MAN VÄRNAR GAMLA KÖNSROLLER GENOM ATT VARA POLITISKT KORREKT – ELLER, NY PROPAGANDTÄR I SVT OM PORR | ANSTÄNDIGT

 33. Pingback: DEMOKRATISK FASCISM | ANSTÄNDIGT