Det är inte storleken som avgör …
utom möjligen för nativiteten
avatar

Som alla omedelbart inser så handlar det om upplagor, och då att aftonsluskets upplaga är mycket, mycket större än GenusDebattens. Men det borgar inte för att aftonslusket skulle ha bättre kvalité. Alla trogna läsare är ju väl medvetna om att … Läs mer

Trevligt att råkas!
avatar

Hej och välkomna till mitt första inlägg som skribent på GD! God sed trogen tänkte jag inleda detta mitt första inlägg med att tacka för uppdraget samt introducera mig själv. Tack för förtroendet! Jag ser uppdraget som en möjlighet att … Läs mer

Att välja eller tvingas
avatar

Inledningsvis vill jag notera att jag tidigare gjorde en felaktig observation. I F!s plattform – en felaktig världsbild gjorde jag en beräkning av genomsnittlig timlön baserat på genomsnittligt antal arbetade timmar och genomsnittlig inkomst. Det jag missade var att inkomstsiffrorna … Läs mer