Säkerhetsläckan hos Transportstyrelsen visar att PK-Sveriges ledarskap är inkompetent på högsta tänkbara nivåer
avatar

Så har det slutligen hänt. ”The smoking gun”. Efter alla års varningar för vad som skulle bli konsekvenserna av den kultur av politisk korrekthet (PK) som råder hos Sveriges ledarskap så har vi nu nått den punkt när konsekvenserna av PK-kultur visar sig tydligt.

Både Inrikesminister Anders Ygeman och Försvarsminister Peter Hultqvist hade informerats om brottslighet på Transportstyrelsen och tydligen så har de antingen varit för inkompetenta för att förstå vad de informerats om eller skyddat Statsminister Stefan Löfven genom att varken informera honom eller det ansvariga statsrådet: Infrastrukturminister Anna Johansson så att de bägge när/om härvan rullades upp skulle kunna stå där i TV och förklara sig oskyldiga på basis av att total okunnighet.

De regeringsmedlemmar som informerades var inte ansvariga och de regeringsmedlemmar som var ansvariga blev aldrig informerade – Välkommen till den galenskap som är Sveriges Regering

Vi hade en föraning om hur illa det såg ut när högsta chefen för Myndigheten Svenska Institutet satt med sin personal och fantiserade fram egna regler som ledde till att myndigheten indirekt anklagade över 10.000 personer inklusive Bill Gates för att vara nazister eller liknande genom att upprätta blocklista för Sveriges officiella twitterkonto. Bakom detta beslut låg en absurd kultur av tisslande och tasslande internt,  Lagstöd saknades däremot helt, Då precis som nu var chefernas lösning att inte göra någon affär av det och agera i det tysta

Vår nuvarande IT- säkerhetsskandal #Transportgate #TSgate #Transportstyrelsegate handlar på exakt samma sätt om att Maria Ågren, högsta chefen för Myndigheten Transportstyrelsen har suttit med sin personal och fantiserat ihop egna regler. I den parallella postmoderna fantasiverklighet som rådde hos myndighetens chefer så var Sveriges lagbok något helt valfritt. När man behövde bryta mot TRE namngivna lagar så var det helt enkelt bara att skriva under att myndigheten gjorde AVSTEG mot dessa tre lagar.

Fråga: Varför använder myndighetschefer överhuvudtaget ordet AVSTEG? Dög det inte att skriva LAGBROTT? Nej givetvis inte. I PK-Sverige så är förskönande ord numera något jätteviktigt. Problem behöver inte lösas, i postmodern anda behöver de bara omdefinieras och beskrivas med nya ord. Det är ju enligt samma princip som Sverige inte har några problem med invandring, bara utmaningar, Massinvandring blir därför vad Ekonomen Tino Sanandaji kallar ”Massutmaning”.

Vad hände då på Transportstyrelsen? Jo vad som hände var att den tidigare chefen Staffan Widlert 2012 hade sett nackdelar i att Transportstyrelsens driftades hos Trafikverket. Dels så ansågs driften otillräcklig och dels så skulle all data förloras om en olycka vara framme hos Trafikverket. Slutligen så fanns det enorma pengar att spara, Cirka 200-300 miljoner kronor billigare ansågs det vara att outsourca driften,. Det är bara ETT problem med dessa resonemang:

Transportstyrelsen är en av ett fåtal myndigheter som har särskilt skyddsvärd data. Men det är inte ens det värsta. Vad som framgår av SÄPOs förhör är att knappt någon av Transportstyrelsens chefer eller anställda vet vad de har som är värt att skydda. De förstår att körkortsproduktionen är skyddsvärd men i övrigt är inkompetensen total om vad de själva är satta att förvalta. Som konsekvens av detta så görs ingen säkerhetsanalys inför upphandlingen och detta har följden att de företag som deltog i upphandlingen inte ens kunde veta vilken data som var skyddsvärd och vilken som inte var det.

Åter till det så kallade ”AVSTEGET”. Det är IT-säkerhetschefen på Transportstyrelsen som efter att inte fått gehör för sina invändningar kräver att svstaget upprättas. Varför fick han inte gehör för sin invändning? Jo för enligt Maria Ågren har han en PERSONLIGHET som gör att man inte kan ta det han säger på allvar ”allt han för fram blir jättestort”. Här har vi kvinnlig vs manligt ledarskap i ett nötskal (observera att inte alla kvinnor har kvinnlig stil och inte alla män har manlig). Han försöker få fram sakfrågan .Hon berättar i SÄPO-förhör att det är formen (HUR han gör det,) som avgör vad hon lyssnar på. Han berättar hon begår brottsliga handlingar, HON tycker han är jobbigt till sättet.

IT-säkerhetschefens lösning är att säga åt henne att skriva på ett AVSTEG från gällande lagar. Detta borde väl få henne att fatta allvaret? Men nejdå, Maria Ågren fattar ingenting. Hon är nämligen inte jälv jurist berättar hon. Lustigt argument. Hon är myndighetschef och det finns givetvis en chefsjurist på Transportstyrelsen som hon kan vända sig till gällande det juridiska. Det är bara ett litet problem: Maria Ågren struntar i att konsultera juristen och skriver istället på ”avsteget” från gällande lagar. När väl detta är klart så SEKRETESSBELAGS avstaget (alltså lagbrottet) varefter myndighetscheferna börjar hänvisa till avsteget för att rättfärdiga de läckor för rikets säkerhet som de nu beslutar att orsaka.

I detta skede så stiger säkerhetsavdelningen själva åt sidan. De vill inte vara med längre. Det är dock ingen i Transportstyrelsens ledning som protesterar den saken. Säkerhetsavdelningen ansågs enbart vara jobbiga och det är skönt att slippa dem. Så nu har Transportstyrelsens chefer brutit mot säkerhetslagstifting utan att bry sig om vad säkerhetschefen säger och de har skrivit på juridiska dokument utan att bry sig om vad chefsjuristen säger. Enligt den absurda PK-kultur som råder har de klarat av två problem och kan nu fokusera på vad de tycker är det viktiga dvs dataöverföringen. Nu kommer dock ett tredje hinder i form av deras Revision.

När chefsrevisorn får kännedom om avsteget så ser hon till att protokollföra att både Genderaldirektören och styrelsen har informerats varefter ansvarsfrågan för Avsteget/Lagbrottet i alla fall är klar. Skall man gå på övrig information så ansåg Transportstyrelsens ledning att även detta var en jobbig person som utgjorde ett hinder som man framgångsrikt hade klarat av. Nu uppstod dock ett fjärde hinder för de stackars cheferna och detta fjärde hinder skulle visa dem övermäktiga. Säkerhetsavdelningen återkommer med nya invändningar. De informerar cheferna att det är deras ansvar att delge SÄPO om avstegen. Även om detta ifrågasätts av Transportstyrelsens ledning så visar det sig att de inte vågar gå Maffia fullt ut och förhindra att kopior skickas till SÄPO.

Till skillnad från Transportstyrelsens ledning så tar SÄPO uppgifterna på allvar, I November 2015 så skickar SÄPO en rekommendation till Transportstyrelsen om omedelbara säkerhetsskyddande åtgärder. Dessa skulle dock innebära att hela projektet skulle stoppas och det vill inte Transportstyrelsen så de skiter i SÄPO, de skiter också i att formellt informera regeringen om vad SÄPO har delgett dem. Det är först när SÄPO inleder förundersökning om brott som de börjar bry sig om något annat än sig själva. Det är också då Genderaldirektör Maria Ågren rapporterar det hela till sitt departement. Men inte till chefen Infrastrukturminister Anna Jonasson, nej nej det vore för enkelt.

Naturligtvis är det till Anna Jonassons jorden-runt-resande statssekreterare Erik Bromander som Generaldirektör Maria Ågren vänder sig. Är det inte kul att se vilka högkompetenta personer som regeringens system placerar vid toppen?

De som vet någonting har inget formellt ansvar – De som har det formella ansvaret har åt sig själva skapat situationen att de vet ingenting – och använder om och om igen detta som ursäkt för att hävda de inte gjort något fel.

Kan det bli mer absurt?

Hur sjutton kan det finnas personer som anser att det går att kombinera att 1) vara högsta chef med formellt ansvar och 2) att vara totalt okunnig om vad som pågår och 3) Förlita sig på ej ansvariga personer att göra jobbet åt en för att sedan 4) Hävda man på fullaste allvar inte gjort något fel?

Bara det faktum att man som chef har sådan noll koll på vad som pågår är väl en rätt tydlig indikation på att man gjort allt fel? Stefan Löfven skall föreställa statsminister. Inte ens hans egen inrikesminister Anders Ygeman ger honom den information som han behöver känna till för att kunna göra annat än säga att han inget visste. Det är inte annat än att man undrar om inte Ygeman avsiktligt höll tyst för att förhindra att Löfven fick ansvar.

Slutligen har vi en absurd diskussion i samhällseliten där man gång på gång demonstrerar man inte ens förstått VAD som gör skandelen till ett sådant stort problem. Man förstår inte vad en säkerhetsläcka är för någonting Låt mig lite snabbt förklara i språk som även okunniga människor förstår.

När man tappar nycklarna till ytterdörren så sitter man inte i TV-soffan och argumenterar för att allt verkar ligga kvar på sin plats så det är förmodligen ingen som hittat dem? Vad man gör är tar en ekonomisk smäll och byter lås eftersom bara risken att någon annan har nycklarna är tillräcklig för att tryggheten skall vara borta. Är det dessutom passerkortet till jobbet så är det dubbelt så viktigt för risken att upptäcka någon stulit prylar för en halv miljon och använt det borttappade passerkortet förstår precis varenda människa.

Ingen – absolut ingen om upptäckte passerkortet var borta skulle reagera på det genom att hålla tyst i ett år och hoppas inget händer.

Regeringens beteende är helt sinnessjukt

De ansvariga ser till att inget veta – De som vet ser inte till att ansvariga är informerade. Alla är totalt inkompetenta å högsta nivå och ser noga till att ingen kan ta ansvar. Regeringen vet inte vad regeringen vet.

VAD HÅLLER NI PÅ MED? NI ÄR JU HELT GALNA ALLIHOP

AVGÅ!!!

Kommentarer

Säkerhetsläckan hos Transportstyrelsen visar att PK-Sveriges ledarskap är inkompetent på högsta tänkbara nivåer — 29 kommentarer

 1. Tyvärr är det inte bara på Transportstyrelsen man resonerar på det här viset.

  Jag ansvarar för ett visst område på en myndighet och blev beordrad att införa något som jag var tämligen säker på att det innebar ett lagbrott. En av våra jurister hade gjort en ordentlig analys av lagen ifråga och kommit fram till samma slutsats. Jag ville därför ha ett skriftligt beslut från vår GD – dels för min egen skull, dels för att jag ansåg att GD borde känna till lagbrottet som ytterst ansvarig för hela verksamheten.

  Chefen för den avdelning som ville införa den tvivelaktiga funktionen blev rasande och krävde att GD inte skulle störas med dylika ”oväsentligheter”. Chefen, som själv inte ens läst lagtexten, ansåg inte att funktionen bröt mot lagen trots att vår juridiska expert tydligt sagt så i sin utredning.

  Min avdelningschef kallade mig till ett enskilt samtal och förklarade under förtäckta hot om vad som skulle ske om jag inte inrättade mig i ledet att jag (som alltså ansvarar för området) inte hade befogenhet att påverka och att den beställande chefen minsann kunde fatta beslut i GD:s ställe. Att jag skulle kunna få beslutet skriftligt var förstås inte att tänka på.

  Även denna funktion påverkar medborgarnas integritet, om än i klart mindre grad än Transportstyrelsens haveri, och innnebär att personuppgifter skickas utanför landets gränser och utan att vi har någon som helst kontroll på hur och till vad de används.

  Min arbetsplats har blivit mycket femininiserad de senaste åren. Sakargument ignoreras och ses med oblida ögon; känslor styr de flesta beslut. Man har till och med sagt rent ut, flera gånger, att personlighet anses viktigare än yrkeskompetens.

 2. Hej.

  Jag tror du utelämnar en sak om varför Löfven inte var informerad.

  Han är endast statsminister till namnet.

  Vad han egentligen är är en kompromisslösning för att slippa de interna strider som utnämningarna av Juholt och Sahlin medförde. Bjereld och Wallström har en egen solid maktbas i partiet, och det har även de som är hårdare knutna till Bommersvik och LO.

  Därför har vi Löfven – ingen egen maktbas, ingen egen agenda, inga egna ambitioner, och oförmögen att tala utan manus eftersom samtliga grupper i partiets VU först måste nå konsensus om vad han skall tycka.

  Jag skulle tro att Bjerelds och Wallströms grupper går segrande ur det här.

  En smula raljant kan man säga att det är ju tur att vi har sådana ansvarstagande och duktiga politiker i Sverige, och inte en skrikig storföretagare med ryckig twitter-tumme som i ’amärrikat’; tänk så illa Sverige styrts då!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 3. Mycket intressant vinkel.

  Om en chef inte kan hantera underordnads ”personlighet” kanske någon har fel jobb? Det fanns en gång chefer som föregick med gott exempel. Om det till exempel blir krock med semestertider är det den högre chefen som flyttar på sig. Kaptenen är ansvarig för vad alla på skeppet gör.

  Våra passerkort har inte ens företagets namn. Så lätt skall det inte vara att missbruka om de hamnar på villovägar. Vi har repetitionskurser varje år om säkerhet, samtliga i företaget. Tänk på hur du hanterar data, kontrollera att alla som är där skall vara där, lås datorn när du reser dig, rensa skrivbordet innan du går hem, förstör utskrifter som inte längre behövs.

  @Tommy:
  Har inte personligen ansvar på den nivån, och har inte sett tokerier inom säkerhet.
  Däremot har jag sett resultatet av att ”spara tid” genom att döpa om ”utvecklingssystemet” och göra det till ”produktion.” Bara en liten namnändring och alla på telefonsupporten kan fortsätta använda samma system. Så smidigt! På mjukvarunivå, operativsystem, hårdvara och nätverk kämpade man dock dagligen med tillfälliga lösningar, konstiga namn och dålig kapacitet. Men drift är ju ett annat projekt än implementering. Det blev säkert bonus för den chefen. (Som i det fallet råkade vara kvinna, men jag har sett liknande inställning från män som gått rätt skola och är med i rätt klubb.)

 4. Myndigheter gör ”avsteg” från lagar hela tiden. De omhändertar barn på grund av föräldrarnas funktionshinder, de hjälper mammor att vägra barnen umgänge med sin pappa, de ger bidrag till släktingar och kompisar (t.ex. anslag på 5 miljoner till ridklubbens nya ridhus där ens familj har egna intressen).

  Många som är verksamma inom offentlig förvaltning tror att lagar bara är riktlinjer. Att en sådan myndighetskultur följer med upp i karriären är inte så konstigt.
  Det ovanliga här var att man skrev ned att det var lagbrott. Det vanliga vid myndigheters lagbrott är att de ”anser” eller ”gör bedömningen” att det är lagligt.

 5. @MJx: Ja, någon artikel, kommer inte ihåg vilken, sade att om inget hade skrivits ned så hade diskussionen inte existerat.

 6. Skickligt av Löfven att bara byta ut de ansvariga ministrarna i stället för att vika sig helt, och både bestraffa och behålla Ygeman. Nu blev högern plötsligt delad mellan partierna som vill ge sig på den väl ansedde Hultqvist utan belägg på ena sidan och två partier som på grund av bristande mod eller starkare principer inte vill försätta landet i kaos bara för att de kan på andra sidan.

  Någon kanske borde påmint någon om att Löfven tränat jujutsu.

 7. @MJx: Hej.

  Det stämmer med mina erfarenheter från skolans värld.

  Vi följer skollagen och arbetsinstruktionerna från Skolverket utom när det är inopportunt eller politiskt kinkigt att göra så. Vi underlåter att efterleva lagen när det inte är förenat med påföljd – hur nationella prov hanteras exempelvis, eller hur skolor rutinmässigt ignorerar påminnelser från Skolverket och Siris om att inkomma med statistikunderlag om detta inte ger rätt bild av verksamheten.

  Vi polisanmäler inte misshandel, hatbrott, hets mot folkgrupp, sexuella trakasserier eller vandalisering och stölder om vi inte är tvungna. Istället försöker vi hantera sådant internt utan att ha vare sig kompetensen, rutinerna eller befogenheterna.

  Vill man göra en tjänstman på en myndighet sur på riktigt skall be om lov att spela in ett möte.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 8. @Axel Edgren: Ja, på något sätt lyckades han hitta ett femte alternativ där förståsigpåarna bara såg fyra. Inte illa.

  Rent praktiskt torde det inte spela någon roll vad Hultqvist gör i drygt ett år, men nu får allians och SD bestämma hur småsinta de vill verka.

 9. Löfven har redan sagt att han sitter kvar oavsett vad som händer med Hultqvist och har förklarat att ingen skuld skäligen kan läggas på densamme. Att lägga misstroendeförklaring mot en populär och uppskattad försvarsminister utan att vänta på vad KU säger men samtidigt vilja vänta tills oktober (utan given anledning) innan man faktiskt vågar visar på hur valhänta högern är i jakten på att göra någonting och verka handelskraftiga/uppläxande/överlägsna.

  Inte ens attackgläfsarna i Expressen eller SvD är särskilt nöjda med hur det har hanterats. Nu slipper Löfven göra sig särskilt impopulär inom partiet medan C och L måste välja om de ska vika sig för S eller för SD.

 10. @Kristian:
  Nja, man har väl angett ”avsätta ministrarna” som ett alternativ, men jag har sett ett flertal som har spekulerat i de olika alternativen som ryms inom det alternativet. Att Johansson skulle få gå rådde det inga som helst tvivel om, men det har spekulerats i dels att han skulle försökt klara sig med att bara offra henne (inga som har sett det som ett realistiskt alternativ), de flesta har räknat med att han i så fall också skulle offra Ygeman (vilket var precis vad han gjorde). Men just Hultqvist har varit ett frågetecken.

 11. @MJx:

  ”Myndigheter gör ”avsteg” från lagar hela tiden.”

  Det gör de säkert men lagar är inte jämlika och ingen tror väl att snatta godis är lika allvarligt som att råna värdetransporter även om man med samma logik gjort ”avsteg” från lagen i bägge fall. Gällande #Transportstyrelsegate rör det sig alltså om lagar som våra myndigheter inte har den minsta rätt att göra avsteg från vilket framgår tydligt i dokumenten från Säpo. Där ställs den direkta frågan om myndigheter får göra så här och där ges det direkta svaret: Nej, det är bara regeringen som får göra sådana avsteg.

  ”Många som är verksamma inom offentlig förvaltning tror att lagar bara är riktlinjer. Att en sådan myndighetskultur följer med upp i karriären är inte så konstigt.”

  Vissa lagar är föga annat än riktlinjer. Vilket är helt irrelevant eftersom det inte är de lagarna som vi pratar om och de flesta personer förstår det är skillnad på lagar och lagar.

  ”Det ovanliga här var att man skrev ned att det var lagbrott. Det vanliga vid myndigheters lagbrott är att de ”anser” eller ”gör bedömningen” att det är lagligt.”

  Det ovanliga här är att högsta ledningen tog ansvaret istället för att skyffla ner det på tjänstemännen. Vilket av allt att döma beror på att Maria Ågren och Styrelsen inte bara körde över datasäkerhetschefen och internrevisorn, de gjorde det även utan att konsultera myndighetens chefsjurist och förstod därför inte de skrivit på juridiskt bindande ansvar för brottslig handling.

  Säkerhetschefen förstod såklart vad det innebar men han var ju den där med ”jobbig personlighet” som man inte lyssnade på.

  Chefsrevisorn hade såklart också förstått. Men hon kom inte in förrän allt var klart och allt hon sedan gjorde var att se till att protokollföra att Generaldirektören och styrelsen informerats.

 12. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Anna Johansson är körd eftersom det var på hennes departement som oegentligheterna skedde. Det var hennes ansvar vad Transportstyrelsen gjorde och av allt att döma har hon ljugit om vad hon vetat och inte vetat. Att sedan skylla på Bromander (som också var hennes ansvar) är bara löjligt.

  Anders Ygeman är körd eftersom han som inrikesminister ansvarade för Säpo och det var hans ansvar att när Säpo larmade informera 1. Ansvarig minister Anna Johansson och 2. Sin chef Statsminister Stefan Löfven. Detta misskötte Ygeman.

  Peter Hultqvist är körd eftersom han som Försvarsminister ansvarade för rikets säkerhet. När Säpo larmade så informerade han varken 1. Ansvarig minister Anna Johansson eller 2. Sin chef Statsminister Stefan Löfven. Att bara skydda sin egen myndighet och strunta i vad so hände på övriga är ett allt annat än litet fel.

  Om man skall gå på Ockhams Razor så har både Ygeman och Hultqvist begått avsiktiga tjänstefel åt sossarna så Löfven skulle kunna hävda ”plausible denial” precis som på film. Hade Statsministern informerats hade han varit tvungen att agera och vara ansvarig för vad som sedan inträffade.

  Nu har två statsråd sett till att Statsministern hållits ovetande, alternativt så ljuger de alla tre och Löfven blev informerad varefter de beslutade att låtsas ingen av dem pratat med chefen.

 13. @Erik:

  Det ovanliga här är att högsta ledningen tog ansvaret istället för att skyffla ner det på tjänstemännen. Vilket av allt att döma beror på att Maria Ågren och Styrelsen inte bara körde över datasäkerhetschefen och internrevisorn, de gjorde det även utan att konsultera myndighetens chefsjurist och förstod därför inte de skrivit på juridiskt bindande ansvar för brottslig handling.

  Det är lite ”A Few Good Men”-känsla över det hela. ”Jo, för fan, jag gav minsann order att lagen skulle kringgås! Här ser du en som kan fatta beslut!”

 14. En majoritet av svenskarna vill ha kvar Hultqvist och L har redan börjat leta efter en bakdörr att gentilt backa ut ur gällande misstroendevoteringen.

  Vilket de facto betyder att Hultqvist *inte* har gjort något fel.

 15. @Axel Edgren:

  ”En majoritet av svenskarna vill ha kvar Hultqvist och L har redan börjat leta efter en bakdörr att gentilt backa ut ur gällande misstroendevoteringen.”

  Och? Du verkar ha samma problem som Transportstyrelsens ledning. Du förstår inte den juridiska frågan. Om inget i sakfrågan ändrats så går det inte att backa. Rikets säkerhet såldes ut på Transportstyrelsen till lägstbjudande. Regeringen (inrikesministern OCH försvarsministern) visste om det men vägrade att formellt informera 1. berörda statsråd (infrastruturministern) och 2. statsministern. Vi har inte fått den minsta godtagbart svar på varför de som statsråd vägrade både att informera ansvarig minister och sin chef statsminister Löfven.

  Ygeman har yrat som en förortskille om brist på särskilda lokaler (för innan mångkultur fanns det en sådan oerhört stor koppling mellan stenkastning på brandkåren och brist på fritidsgårdar???). Han har babblat om hur hans fikaraster inte gick att använda till det.

  Hultqvist har svamlat om att inte ha något ”koordineringsansvar”. Huruvida det också betyder att ingen annan minister skall berätta för honom om försvarsfrågor uppkommer återstår att ta reda på.

  ”Vilket de facto betyder att Hultqvist *inte* har gjort något fel.”

  Nej, vad det betyder är att han anses vara bra i övrigt och man försöker jämka det mot vad han gjort fel. Det är fullt förståeligt ur känslosynpunkt, ja rentav även ur praktiskt synpunkt. Flera försvarsbloggare säger att socialdemokraterna i dagsläget inte har någon rimlig ersättare. Alltså om han tvingas avgå så drabbar det vårat försvar. Klart många vill ha kvar honom då.

  MEN det har inget att göra med sakfrågan huruvida Hultqvist gjort fel och det besvarar inte varför han efter Säpo larm om kritiska hot mot rikets säkerhet struntat i att informera 1. berörd minister Anna Johansson 2. sin chef Stefan Löfven.

  Vidare så förstår jag inte varför den bästa personalen tvingas göra sitt jobb rätt medan deras chefer skall STRUNTA I ALLTING?? Det fanns kompetent säkerhetschef som såg till att informera om riskerna och dokumentera AVSTEG, det fanns kompetent revisor som såg till att både Generaldirektören och styrelsen var formellt insatta och protokollförda. Säkerhetsavdelningen informerade även GD om deras skyldigheter att se till Säpo var informerade om säkerhetsläget.

  Fram till den punkten så sköttes allting rätt efter att myndighetscheferna misskött sig och betett sig som amatörer. Men sedan när det hamnade på REGERINGSNIVÅ där fick man skita i allting och skylla ifrån sig och tillåta den värsta spioneriskandalen sedan Bergling och Wetterström.

  Hur kommer det sig?

 16. @Erik:

  Lagar är lagar. Myndigheter bryter mot de där tre lagarna regelbundet. I varje enskilt fall är det förvisso inte lika omfattande som här.

  Förvaltningsdomstolarna har färdigskrivna ”domar” i tvångsvårdsmål t
  ex. (Framgick av en JO-granskning i FR i Linköping. Men alla verksamma visste att det gick till så.) Det är flagrant brott mot grundlag.

  Ja det är också ovanligt att högsta ledningen tar på sig det. Men anledningen till det är nog att ledningen hade bakgrund från myndighetsarbete. Det sätt man ofta löser det på är att politiker fattar de lagstridiga besluten på underlag och förslag från myndigheter (socialnämnden oftast) och politiker har inte tjänsteansvar.

  När folk från vildavästernmyndigheter kommer upp i ledningen så fortsätter de såklart med sin godtyckliga tillämpning.

 17. @Erik: ” Du förstår inte den juridiska frågan”

  *Jag bryr mig inte om* den juridiska frågan därför att lagar består av ord och ord kan när det kommer till kritan böjas lite hursomhelst. Det är på så sätt du kan komma fram till att det är vänsterns fel att stora delar av högern injicerat nihilism, anti-intellektualism och identitetspolitik rakt in i ryggraden; genom ordbajseri, killgissande och översvämningar av anekdoter.

  Ord är ord men votering är votering. Om de inte vågar göra en votering mot Hultqvist så är saken ur världen.

  ”Rikets säkerhet såldes ut på Transportstyrelsen till lägstbjudande.”

  Välkommen till New Public Management – berätta för mig när du tänker utkräva ansvar för Nya Karolinska, Postnord och Nuon så kan vi prata om Hultqvist.

  ”Ygeman har yrat som en förortskille om brist på särskilda lokaler (för innan mångkultur fanns det en sådan oerhört stor koppling mellan stenkastning på brandkåren och brist på fritidsgårdar???).”

  Du tänker verkligen mer på agila, brutala förortsmän än Lauren Southern och Fröken Sverige tillsammans…

  ”Men sedan när det hamnade på REGERINGSNIVÅ där fick man skita i allting och skylla ifrån sig och tillåta den värsta spioneriskandalen sedan Bergling och Wetterström.

  Hur kommer det sig?”

  Av samma anledning alla ni vill ha misstroendevotering innan KU kunnat öppna munnen – makten framför allt. Betryggande att se rödgröna stå fast vid samma princip och kräva att även föregående regering ska skönjas om vi nu ska nagelfara och ta till brösttoner.

 18. Så var det slutligen dags. Efter att ha konsulterat ett okänt antal konsulter och letat alla tänkbara hamlstrån som går att föreställa sig har nu slutligen Regeringen Löfven gett upp den tråden och låter Försvarsminister Peter Hultqvist bekräfta vad jag sagt hela tiden.

  ”– Man kan alltid vara efterklok i de här sammanhangen, svarar Peter Hultqvist i Ekot, på frågan om att hans kännedom om IT-läckan borde tagits upp i det säkerhetspolitiska rådet. – Det kanske borde ha diskuterats i olika sammanhang, fortsätter han.”

  Att ta upp läckan i Säkerhetspolitiska rådet skulle innebära att ingen kunde undgå ansvar: Där ingår nämligen både Statsminister Löfven och fd Inrikesminister Ygeman (som redan kände till men vägrade att informera andra), såväl som Vice statsminister Löwin och utrikesminister Wallström.

 19. PS: Angående textens kvalitet. Jag är medveten om problemet. Det här inlägget skrev jag under tidspress på resande fot på en dator som var för klen (CPU överhettande, jag fick slå av uppdateringar för att ens kunna skriva klart) och på ett tangentbord som jag inte var van med och som var av usel kvalitet. Som konsekvens flyter texten inte like bra som den borde, bland annat pga tempusfel. Skall försöka putsa till den. Innehållet ändras dock ej.

 20. @Axel Edgren:

  ”Jag bryr mig inte om* den juridiska frågan därför att lagar består av ord och ord kan när det kommer till kritan böjas lite hursomhelst.”

  Jag förstår att du inbillar dig det. Liknande resonemang hittas i avslutningen på Matrix-trilogin. Saken är den att både du och filmfolket har FETFEL (de fick för övrigt sina idiotiska ideer från Jean Baudrillard så det är inte direkt så att det här är nytt för mig). Lagar består inte av ord. Om du tror det så vet du inte vad ord är för någonting. Men innan vi går vidare låt mig demonstrera hur samma hjärndöda resonemang om ORD hittas i en av filmhistoriens sämsta avslutningar inspirerat av en av världshistoriens mest idiotiska filosofer.

  Rhamakandra: The answer is simple: I love my daughter very much… I went to the Frenchman to save my daughter… You do not understand
  Neo (Keanu Reeves): I just have never
  Rhamakandra: Heard a program speak of love.
  Neo: It is a human emotion
  Rhamakandra: No, it is a word what matters is the connection the word implies.

  Så här lyder filmkritikern ConfusedMatthews kommentar (Matrix Revolutions) till varför allt som just sades var meningslös rappakalja: Then Ramakhandra says they wont be going with their daughter, they have to stay and it is their Karma to do so.

  Neo: Do you believe in Karma?`
  Rhamakandra: Karma is a word, like love, it means what I am here to do
  Neo: Ohh so you believe in what you are here to do?
  Rhamakandra: Heretodo is a word, like Karma it means….
  (Confusedmatthew: You know what? just shut the hell up! Stop making this conversatio more complicated than it needs to be. Its not that complicated, its not that deep, Shut the hell up)

  Confused Matthew började redan vid recensionen av Matrix Reloaded kommentera hur intrycket av att läsa Baudrillard är ett avsiktligt försök att göra texterna helt obegripliga. Det finns inget bakom rappakaljan, innehållet ÄR rappakalja.

  Jag håller med honom fullständigt. Därmed kommer vi fram till poängen för du påstår att lagar består av ord. Lagar består av principer. Ord är bara de sätt vi använder för att kommunicera principer. Att man kan böja ord betyder inte på något sätt att man kan böja på de principer som orden är till för att kommunicera.

  Påståendet att ”lagar består av ord” är sålunda postmodern idioti. Det är inte mer intelligent att säga lagar är ord än att karma är ord eller att kärlek är ord.

 21. ”Lagar består av principer.”

  Nej, lagar består av tolkning och konsekvenser. Utan tolkning av människor kan vi inte ens komma till beslut om konsekvenser och utan konsekvenser kan lagarna lika gärna inte existera.

  Utan konsekvenser, bara ord som ligger där och inte beivrar någon.

 22. @Axel Edgren:

  ”Nej, lagar består av tolkning och konsekvenser.”

  Vad trevligt. Tolkning baserat på vad? Varifrån får man svaren när man tolkar tror du? Jag har bloggat om hur relevanta institutioner resonerar i dessa frågor. Här är ett direkt citat för den tveksamma att läsa.

  ”Om en kompletterande samtyckesbestämmelse ska införas är det av rättssäkerhets- och legalitetsskäl av största vikt att det preciseras vad som avses med begreppet ”tillåtelse” liksom när en giltig och rättsligt relevant tillåtelse inte ska anses föreligga. Utan närmare överväganden i dessa delar framstår det som mycket svårt att avgöra var gränsen mellan det straffbara och det straffria går, vilket inte är förenligt med legalitetsprincipen.”

  Remissyttrande sexualbrottslagstiftningen – Sveriges Riksåklagare.

  Lagtolkning baseras på principer, enligt riksåklagaren som förkastade resonemangen som anfördes för samtyckeslag eftersom de inte var förenliga med legalitetsPRINCIPEN.

 23. Utredarna i USA har letat på fel ställe. Det har inte hos Donald Trump läckorna till utlandet fanns. Demokraternas förra partiledare Debbie Wasserman-Schultz inblandad i IT-läcka. Hennes IT-expert greps på flygplatsen på väg mot Lahore. Wasserman Schultz själv försökte försvåra utredningen och riktade förtäckt hot mot polisen.

 24. Ang. textens kvalitet.
  Avsiktligt eller ej, så tycker jag att ordet ”Genderaldirektör” var riktigt lyckat.

 25. @Erik:
  Ah, Lahore (ingen aning om var det är), jag trodde först att han talade om ”a whore” så blev lite konfunderad där.

 26. Pingback: Den Feministiska Självmotsägelsen om Jämställdhet, Könsneutralitet, ”Förgiftad maskulinitet” och Transsexualitet | Genusdebatten