När den ena koftan är utsliten – då trollar man fram en ny.
avatar

Noteringar från arbete med två "genusbibliotek-titlar" som ska bli ett inlägg.

Noteringar från arbete med två ”genusbibliotek-titlar”

Sorterat och klart att arbeta med!

Sorterat och klart att arbeta vidare med!

Bara så ni inte tror jag latar mig (fast egentligen för jag tyckte det var kul att visa er) så börjar jag inlägget med att dekorera med bilder som inte har ett smack med nya offerkoftan att göra. Det är från mitt pågående arbete, nästa inlägg i genusbiblioteket. 

 

Nu till det jag tänkte skriva om, den nya offerkoftan.

Allt oftare ser jag ”samma lön för samma jobb” ersatts med ”samma lön för likvärda yrken”. Så man har på vår motståndarsida börjat inse att det inte längre funkar att påstå att vi har olika lön på grund av kön, så nu heter det istället att jobben värderas olika efter vilket kön som dominerar marknaden. Men när man ska jämföra olika yrken så gäller det att hålla tungan rätt i mun, för här blir det trixigt och risken är att man jämför äpplen och päron. Dock är frågeställningen en helt legitim debatt.

I ”Det heter feminism” kan vi läsa följande:

Vid en jämförelse mellan olika sektorer och branscher skiljer det tusenlappar mellan jämförbara utbildningskrav, ansvar och prestationer. Den som arbetar i vården eller i kassan tjänar mycket mindre än den som arbeta i verkstad eller på bygget.

En undersköterska tjänar 2 600 kronor mindre än en verkstadsarbetare. /…/
Den ojämlika värderingen av dessa arbeten och sektorer har att göra med vilka som arbetar där. Det är en ojämlik värdering av människorna, inte arbetsuppgifterna, som ger det ojämställda utslaget. (min emfas, s. 49)

Konstaterande: Verkstadsarbetare tjänar 2 600 mer än en undersköterska

Stämmer detta?

En snabbkoll på lönestatistik gav skillnad i medellön: 2 100, skillnad i medianlön 2 000.
Medianlön är bättre att använda än meddellön, så alltså har vi en löneskillnad på 2 000.

Påstående: De olika lönerna beror på en ojämlik värdering av människorna.

Stämmer detta?

Nej, inte nödvändigtvis. Det finns många fler faktorer att ta hänsyn till än ”utbildningskrav, ansvar och prestationer”. Låt oss titta på några andra faktorer:

 • Tillgång och efterfrågan. Är det svårt att rekrytera personal till ett yrke stiger lönen.
 • Låg anställningstrygghet? Är branschen konjukturkänslig så att man har hög risk att bli långtidsarbetslös så bör lönen vara högre för att kompensera för kommande lågkonjukturs lönebortfall, anser jag.

   Det är ofta på det sättet i början av en lågkonjunktur då traditionellt mansdominerade branscher är mer konjunkturkänsliga medan kvinnor ofta arbetar inom den offentliga sektorn som inte rör sig lika snabbt i konjunktursvängningarna. [källa]

 • Är arbetet ”otrevligt”? Utomhus i ur och skur? Smutsigt?
 • Utbildningskrav är inte per automatik ett mått på yrkets totala svårighetsgrad, dvs de olika ingående arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Till hur stor del av arbetsuppgifterna är utbildningskravet relevant? På senare tid har det gått inflation i utbildningskrav, i synnerhet inom kvinnodominerande yrken. (Detta är ett *censurerad svordom* ofog! Det tvingar framtida lågavlönade människor till studielån som ska betalas av en låg lön, det är en belastning för skattekassan och dessutom slår det ut människor som inte har läsförmåga från arbetsmarknaden). Jag har skrivit med om detta här.

Och slutligen min hjärtefråga inom detta ämnet

 • Säkerhet för hälsa och liv.

Under åren 2000 och 2001 anmäldes 820 arbetsolyckor, med kranar inblandade, till AV. Fem av dessa var dödsolyckor. [källa]

Jag har tyvärr inte hittat bra statistik för just undersköteskor kontra verkstadsarbetare, men jag betvivlar starkt att fem undersköterskor satte livet till vid en viss typ av arbetsuppdrag i yrket under två år.

Men hur ser det ut med säkerheten generellt mellan mans- och kvinnodominerade yrken?

Vi har också beräknat risken, det vill säga, antalet personer per 1 000 sysselsatta i yrkesgruppen som drabbats av ett allvarligt arbetsolycksfall. /…/ Nästan dubbelt så många män som kvinnor drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Det beror på att män i större utsträckning är representerade i yrkesgrupper som är mer utsatta för allvarliga arbetsolycksfall. [källa]

Gå gärna in och kolla på tabellerna där s. 17 och 18, samtliga traditionellt manliga yrken utom ingenjör toppar riskerna. Därför har vi ett lönegap mellan könen, inte för vi värderar kvinnor lägre. Och så ska det vara, man ska ha betalt för ”skitjobb” med höga risker! Vill kvinnor ha den lönen går det utmärkt att välja yrken innehållande risker för liv och hälsa.

Tyvärr är inte verkstadsarbetare specificerat, men jag antar att det är en del av ”metallarbetare, övrigt industriellt arbete”?

Undersköterskor (kvinnor) har en olycksfallsfaktor på 2,1 (noterbart att denna ligger högre än normalt på grund av svåra vintrar – halkolyckor) medan metallarbetare, övrigt industriellt arbete (män) har 7,4 fall per tusen anställda inom yrket. Att jämföra dessa är att jämföra äpplen och päron.

Eftersom jag började med något som inte hör till sak, så avslutar jag på samma sätt så det blir balans i inlägget. Wink För er information så vill jag berätta att jag kontaktat berörda för att få ut nationella i svenska. Sekretesstiden har gått ut, men nu står det istället att hela provet inte lämnas ut av upphovsrättsorsaker Really Pissed. Personerna jag kontaktat har dock gått på semester, tyvärr. Så vi får se hur det löser sig.

—-

Edit: En bild säger mer än 1 000 ord heter det. Jag letade ett diagram som jag tidigare sett som visar arbetsskadofrekvensen i olika länder. Jag letar den för att kunna styrka ett påstående jag har i åtanke i kommentarsfälltet nedan och ramlade i mitt sökande på ett annat diagram som är mycket pedagogiskt och tydligt utformat (förutom att man borde haft med den yttre ”skal-ringen” på kvinnornas med) och som hör till detta inlägg. Så därför lägget jag till den bilden nu i efterhand.

[källa]

[källa, s. 39]

Kommentarer

När den ena koftan är utsliten – då trollar man fram en ny. — 73 kommentarer

 1. Pingback: När den ena koftan är utsliten – då trollar man fram en ny. | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Punkt ett ”tillgång och efterfrågan” hade räckt. Alternativ satt som rubrik då alla följande punkter helt enkelt är mekanismerna i punkt ett.

 3. Bra genomgång men jag tror att jämföra yrkens innehåll är fel väg att gå. Det är deras planhalva och vi kan aldrig vinna den. Det är de som hävdar att allt i samhället är utbytbara kuggar. Så är det i en planekonomi och för folk som tror på sådant.

  Pengarna från undersköterskor och verkstadsarbetare kommer inte från samma ställe, de konkurrerar på olika marknader och har olika förutsättningar. De ska inte jämföras eftersom de är äpplen och päron i förhållande till varandra.

 4. @Johan Grå:

  Du säger att de konkurerar på olika marknader. Pudelns kärna är att sjuksköterskornas arbetsgivare öht inte konkurerar om arbetskraften. Därför är lönerna innom offentlig förvaltning (där trygghetssökande kvinnor företrädesvis väljer att arbeta) låga. Det saknas helt enkelt ekonomiska incitament för offentligt finansierade vårdinrättningar att konkurera om de mest kompetenta och effektivaste arbetarna.

 5. @Johan Grå:

  Det är deras planhalva och vi kan aldrig vinna den.

  Jag ser det så här. Jag ser tre parter, vi, våra åsiktsmotståndare och ”gemene man”, dom som inte har en åsikt i frågan. Det är ett påstående som i gemene mans öra låter bra. Meningen med inlägget är att visa gemene man varför jag anser där ska vara ett lönegap mellan könen med ett antal argument, så får jag gemene man att se även vår planhalva och tänka ett varv till. Mitt syfte är inte att vinna över troende.

 6. @Nils:

  Ja, precis. Men även om båda varit i privata sektorn så sätts lönen på marknaden inte efter innehåll.

  @Ninni:

  Jag förstår men ibland är det farligt att låta motståndaren välja var man ska utkämpa striden och jag tycker det här är ett sådant fall. Om du inte hade funnit en logisk förklaring, hur hade du gjort då? Lönen sätts på en marknad inte av ett nationellt organ som jämför yrken och diskriminerar efter sina preferenser. De vill ha ett nationellt organ som rättar till samhället och om man väljer deras problemformulering är det svårt att inte hamna där.

  Det är svårt eftersom de har makten men egentligen bör man skrocka roat och fråga om de inte vet hur löner sätts?

 7. Så kan man väl inte heller komma ifrån att vad som i slutändan och långsiktigt bestämmer lönen för ett arbete är hur omvärlden i pengar värderar _resultatet_ av detta arbete. Mer ersättning finns helt enkelt inte att tillgå.
  Utbildning, erfarenhet, osv har betydelse enbart om det tydligt återspeglas i resultatet. (Många påstås ju för närvarande vara överutbildade för det arbete de faktiskt utför.)

 8. Ännu en faktor är privat/offentlig sektor, där den offentliga har mindre pengar och är kvinnodominerad. Då skulle man naturligtvis kunna hävda att den har mindre pengar just pga kvinnodominansen… men oavsett vad som stämmer är det aldrig sambandet i sig (korrelation) som bevisar någonting, bara de bakomliggande orsakerna (kausalitet).

  För att lösa ”problemet” med olika lön för jämförbara arbeten kan man göra en förfärligt lång lista på alla yrken (hur vet man annars vilka som är jämförbara med varandra eller inte?) och sätta lönen därefter… dvs statligt bestämd lön. För att göra den listan måste man dessutom vara överens om hur man viktar olika saker, t.ex. utbildning eller olycksrisker, mot varandra. Lycka till, säger jag.

  Den andra varianten är att utgå från könet (korrigerat för arbetstid?) och sedan säga att medel/medianlönen totalt sett ska vara densamma för män och kvinnor, oavsett vem som innehar vilka yrken. Det blir då ”rättvist” med avseende på kön, men orättvist med avseende på allt annat. Jag vågar inte ens tänka på hur det blir om man sedan börjar blanda in religion/etnicitet/sexuell läggning i ekvationen…

  Finns det några andra sätt?

 9. @Johan Grå:

  Jag förstår men ibland är det farligt att låta motståndaren välja var man ska utkämpa striden och jag tycker det här är ett sådant fall.
  Då är vi av olika åsikt. Smile

  Om du inte hade funnit en logisk förklaring, hur hade du gjort då? Lönen sätts på en marknad inte av ett nationellt organ som jämför yrken och diskriminerar efter sina preferenser.
  Marknaden följer det logiska att arbetsgivaren inte betalar mer än de måste för att få ett uppdrag utfört. Så logisk förklaring i denna fråga finns alltid.

 10. Verkstadsarbetaren producerar sannolikt artiklar som säljs med vinst. Om efterfrågan på artiklarna ökar så ökar vinsten och i slutänden arbetarens lön. Ett vårdyrke är inte vinstdrivet. Vederbörande anställds kön har ingenting med lönesättningen att göra.

  Ett motargument jag stött på är att ”när kvinnor ökar inom en bransch så sjunker lönerna!”. Exempelvis skall detta vara sant inom juridikkarriär. Om lönerna sjunker vet jag inte men är det sant att fler kvinnor söker sig till juristutbildning och fler examineras, varför konkurrensen om de befintliga jobben ökar varpå lönerna sjunker. Har jag fel?

 11. Björn

  Det där är vanlig feministisk bullshit. Lönerna sänks inte för att det kommer fler kvinnor i ett yrke. Och skulle det marginellt göra det idag med frihet att förhandla löner så är det ju egentligen bara ettbevis för att män inte bör lära sig kommunicera som kvinnor som bl.a. Gens påstår är bättre.

  Snarare är det så att lönerna sänks på ett tidigare stadie av marknaden och att män söker sig till jobb med högre löner . Kvinnor söker ju trygga anställningar , män högre löner med större tävlan och större risk.

  Så, när lönerna sjunker inom ett yrke så sticker männen. Det är helt i linje med hur människan och i synnerhet mannen måste anstränga sig för att få en partner.

 12. Anledningen till varför en verkstadsarbetares lön är hög beror på:
  1, Svårt att få folk att stanna kvar inom yrket, särskilt i monotoma produktionsjobb så som bandet. Det finns en anledning till varför Volvo importerade arbetskraft under 80-talet från Jugoslavien
  2, Produktiviteten har stigit rätt mycket för medelverkstadsarbetaren.
  3, Det saknas folk så som svetsare och bra maskintekniker (svarv, fräs).

  Avslutningsvis skulle jag vilja säga att kvinnor kan ha samma lön som män, de behöver bara välja ett annat yrke. Om ni inte gillar er lön välj ett annat jobb. Förstår inte varför det alltid är samhället som ska ändras.

 13. @Björn:
  ”när kvinnor ökar inom en bransch så sjunker lönerna!”.

  Tror inte lönerna sjunker, kanske stagnerar de, vilket är fullständigt logiskt då tillgången på arbetskraft går upp.

 14. @Björn:

  Du har inte alls fel. Du slog huvudet på den feminstiska offerspiken. Försök få Gudrun Schüman att fatta att de yrken som kvinnor valde när de slutade vara hemmafruar utsattes för ökad tillgång på arbetskraft.
  Hon har ju, liksom de flesta andra vuxna elitfeministerna, inte klarat den intellektuella potträning som vi andra gick igenom när vi hade vår tonårsrevolt.

 15. @robjoh:

  Tror inte lönerna sjunker, kanske stagnerar de, vilket är fullständigt logiskt då tillgången på arbetskraft går upp.

  Nu hade de ändrat på sin sida, men tidigare kunde man jämföra olika yrkeskategoriers löneutveckling här:http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneutveckling-i-Sverige/

  Detta med stagnerade löner, eller löner som inte följt den övriga marknadens löneutveckling, gällde även för byggbranschen och där har då inte allt för många kvinnor kommit in. Orsaken är istället troligen att arbetskraften ökat med att vi har fri arbetskraft inom EU, varvid folk från främst Polen kommer hit.

 16. @Torstensson:

  Snarare är det så att lönerna sänks på ett tidigare stadie av marknaden och att män söker sig till jobb med högre löner . Kvinnor söker ju trygga anställningar , män högre löner med större tävlan och större risk.

  Det är nog också så att när andelen kvinnor inom något yrke ökar, så ökar också kraven på trygghet, flexibla arbetstider m.m., vilket bidrar till att sänka lönerna – dessutom inte linjärt: Warren Farrell noterade i Why Men Earn More att de extra timmarna på toppen över en normal arbetstid ger ett avsevärt lönepåslag:

  The U.S. Bureau of Labor Statistics reports that the average person
  working 45 hours per week earns 44% more pay [than the average person working 40 hours] — that is, 44% more pay for 13% more work. Put another way, she or he gets more than triple pay during those extra hours. Not at the same job, usually—the
  willingness to work more hours helps land jobs that pay more per hour.

  Men ”not at the same job” kan innebära olika uppgifter på samma arbetsplats.

  Inom läkaryrket har man kunnat se könsskillnader, som eventuellt kan få rätt påtagliga konsekvenser:

  More than 27% of female respondents work fewer than 40 hours per week, compared with 17.9% of men. Merritt Hawkins estimates that on the basis of the differential, women see 13% fewer patients, Singleton says. As the female workforce grows, that differential will contribute to growing access problems, ”particularly acute in the primary care modalities that are top-heavy with female providers.”

  Most of the male/female NPV [Net Present Value] disparity is driven by the fact that women doctors tend to work fewer hours than male doctors in the prime of their careers. Early in their careers male and female doctors work similar hours, the researchers found. But between the ages of 31-35, the median male doctor works 50 hours per week while the median female works 40. And a gap in hours worked remains through age 55.

  The results add to a growing literature suggesting that women may be overinvesting in professional degrees, the researchers say. The question is why women invest in these degrees when higher returns can be found elsewhere.

  It could be, Chevalier says, that women simply perceive that being a doctor will be more satisfying work. But it’s also possible that women “don’t foresee the extent to which they’re going to cut back working when they have kids.”

  “There are lots of reasons the decision to be a doctor could be rational,” she adds. “But for the median woman, it doesn’t make financial sense.”

  Notera att de inte säger att det inte lönar sig för en kvinna, utan för en ”median woman”, dvs som väljer att gå ned i arbetstid under småbarnsåren, och som efter det oftast inte kommer tillbaks till full arbetstid (eller jour/övertid).

 17. @Ninni:

  Marknaden följer det logiska att arbetsgivaren inte betalar mer än de måste för att få ett uppdrag utfört. Så logisk förklaring i denna fråga finns alltid.

  Vänstern/feminister brukar försöka göra om det till en värderingsfråga. Typ, borde inte vård och omsorg värderas högre för att det är fint och hjälper människor? Men visst, kan man förklara marknadskrafter är det ju bra, alltför många svenskar är uppfostrade att inte acceptera marknadskrafter.

 18. @Ulf T:

  Jag har för mig att vi diskuterade en text eller rapport som nämnde att när fler kvinnor kom in i senaten flyttade männen och maktspelarna till lobbygrupper. Känner du igen det?

  Jag minns det som en intressant aspekt, att männen jagar det där lilla extra och när kvinnor tar plats i en sektor söker vissa män nya vägar för att ta initiativ.

 19. Den viktigaste vattendelaren är offentlig / privat sektor som arbetar under helt olika villkor.

  Privat sektor är vinstinriktad och konkurransutsatt, och har därför möjlighet att betala mer, samtidigt som den har motivation att göra det för att få en edge på konkurransen. (de som inte har det läggs raskt ner = mer välbetald men mer osäker anställning)

  Offentlig sektor är allmännytta, den finansieras av skattepengar som är en begränsad kaka pengar, den skall helt enkelt räcka till statens alla behov. Vill man höja sjuksköterskornas löner så måste man antingen höja skatten (inte populärt) eller ta från någon annan sektor som äldrevård, barnomsorg, etc. (inte heller populärt). Därav en oerhört tröghet inom systemet; och det ropas ofta om högre löner men sällan om var de pengarna skall komma ifrån.
  Men offentliga sektorn har ofta andra fördelar, tjänstepension, föräldrarpeng, den enskilda anställde är mindre konkurransutsatt och behöver inte hela tiden bevisa sitt värde, större flexibilitet vid t.ex. uttag av föräldrarledighet eftersom verksamheten inte är konkurransutsatt.

  TLDR:
  En verkstadsarbetare och en sjuksköterska arbetar inom branscher med helt olika lönesättnings-förutsättningar, därför går det inte att påstå att de är likvärdiga. Det är ohederligt och oseriöst att göra den typen av jämförelser mellan sektorerna; skall man säga något om olik lönesättning så får man göra det inom samma sektor. Problemet för feminister är väl att det är svårt att hitta en mansdominerad yrkesgrupp inom offentliga sektorn att jämföra med; och det säger ju något om mansrollens strävan att offra allt i jakten på pengar och prestige. (dvs vara en god försörjare).
  För vem skulle inte allra helst vilja lulla omkring i offentliga sektorn med allt vad det innebär om pengar var ovidkommande?

 20. Ninni

  Polacker har börjat välla in i Sverige och jobbar med bygg men också inom vården .

  Jag hjälper en del av dom med fackliga frågor. Har aldrig sett så mycket polska kvinnor som nu. Dom lär sig flytande svenska på 2 år. Den vanliga konstellationen är att mannen är svensk. Men också att ett par flyttar hit från Polen där mannen är inom bygg.

  Jag har inget emot detta, jag HATAR att svenska byggfirmor är ett yrke av få som inte varit konkurrensutsatt från andra länder och dessutom får riktade stimulanspaket. Byggnissarna har drivit upp inflationen i Sverige och om de svenska bortskämda lata snickarna får konkurrens är jag en av de första att jubla.

  Alldeles för välbetalda.

 21. @Johan Grå:

  Jag har för mig att vi diskuterade en text eller rapport som nämnde att när fler kvinnor kom in i senaten flyttade männen och maktspelarna till lobbygrupper. Känner du igen det?

  Nej, tyvärr.

 22. Det är hemskt att patriarkatet tvingar unga kvinnor att ta underbetalda jobb inom sjukvården!

 23. Kvinnor kommer in när en bransch redan är mogen och lönsam. Kvinnorna utvecklar den inte utan gör den än mer ”kvinnlig”. Produktiviteten sjunker och därmed lönen, om inte regleringar och monopol ger konstgjord andning.

 24. @Lavazza:

  Jag tror det är så enkelt så att när utbudet på arbetskraft ökar, så minskar lönerna.

  Men jag har faktiskt lite svårt att tro på det där, finns det verkligen undersökningar som visar på att ”när kvinnorna går in går lönerna ut”?

  Jag sitter delvis med den här problematiken i knät just nu, eftersom jag gör en lönekartläggning av ingenjörer, åt SACO-förbundet Sveriges Ingenjörer. Fackpamp med andra ord.

  Tillgång och efterfrågan är den klart viktigaste faktorn, vi har en arbetsMARKNAD där parterna, inte politikerna, sätter lönerna. Den svenska arbetsmarknaden är förhållandevis liberal.

  Det har gjorts försök med arbetsvärderingsinstrument som LöneLots, men de är trubbiga, och i slutänden är det så att det ändå handlar om tillgång och efterfrågan på kompetens.

  Ett yrke som var väldigt bra betalt för 10-15 år sedan var hovslagare. De som fanns hade orderböckerna fulltecknade åratal framåt, och de var ju inte dummare än att de tog betalt så mycket de kunde.

  Inom facket har man nåt man brukar kalla ”lönetratten” när man pratar om löneskillnader. Alla löneskillnader är INTE omotiverade och/eller oförklarade, de som skriker om att löneskillnaderna mellan könen är si och så många procent ägnar sig åt populism. Vad vi inom Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen brukade kompensera för var, i tur och ordning

  1) Arbetstid, alltså alla löner som ska jämföras ska räknas om till heltid.
  2) Arbetsgivare. Privata betalar bättre än offentliga, välmående företag betalar bättre än de som lever på nåder etc. Ledarna, Unionen och SI finns främst på den privata arbetsmarknaden, men vi har koll på hur motsvarande befattningar ersätts inom offentlig sektor också.
  3) Erfarenhet. Ju fler antal AKTIVA år i yrket man har, desto högre lön. Skillnaden i erfarenhet är störst i början, så erfarenhetskoefficienten brukar minska med tiden.
  4) Personalansvar, och antalet personer man är chef för.
  5) Utbildningsnivå. Då inte bara vilken examen man har utan även hur mycket man vidareutbildat sig under tiden man arbetar.
  6) Befattingsområde. Elektronikingenjörer har bättre betalt än maskiningenjörer etc. etc.
  7) Geografi. Folk i Smålandsstenar har inte samma levnadsomkostnader som de på Kungsholmen, och accepterar lägre löner.

  Det brukar kvarstå en skillnad på 1-4% som man inte kan förklara, vilket kan bero på att man inte plockat med denna faktor i ”lönetratten”, eller så finns det ingen förklaring.

  En annan sak:
  Jag har märkt att LÖNESPRIDNINGEN är större bland män än bland kvinnor, den är större bland privatanställda än offentliganställda etc. En liten lönespridning och en lägre medianlön brukar hänga ihop. Ska man få upp medianlönerna måste man tillåta större skillnader inom en grupp, alltså några måste ”offras”.

  Enligt SCB var 2012 medianlönen för kvinnor 25 400 och den 1 decilen på 20 000. Det ger ett standardavvikelse på
  (25 400 – 20 000)/1.28 = 4218 kronor.
  Männens medianlön låg på 32 100 och 1 decilen på 21 000. Det ger en standardavvikelse på (28 000 – 21 000)/1.28 = 5469 kronor.

  Om man nu tittar på den procent som har de lägsta lönerna så hamnar man 2.31 standardavvikelser bort från medianen, och där ligger männen
  på 28 000 – 2.31 * 5469 = 15366 kronor i månaden, medan den 1% av kvinnorna som har sämt lön får (25 400 – 2.31 * 4 218) = 15 656.
  Så, de som är allra sämst betalda är män. Det är ”priset” för en högre medianlön.

  Nu ska tilläggas att lönerna inte följer nån snygg fin Gausskurva, eftersom lönespridningen har en svans (long tail, apex) uppåt.
  Men lik förbaskat så är spridninen större bland män.

  Lärarförbundet är ett förbund som vill se en större lönespridning.

 25. Ska tillägga att jag har väldigt bra erfarenhet av kvinnliga ingenjörer generellt sett, men de kvinnor som söker tunga tekniska utbildningar är i regel ambitiösa och har tänkt igenom sitt utbildningsval innan. Det går inte att blaja sig igenom en hållfasthetsberäkning, entalpiberäkning eller Laplacetransformation genom att hänvisa till en massa postmoderna filosofer.

  Ungefär 10-15% på Chalmers, KTH, LiTH, LTH är kvinnor.

 26. @Roger

  Precis!
  Eftersom den offentliga sektorn är finansierad av den privata måste ju den privata sektorn ha högre lön! Alternativt måste den offentliga vara väldigt liten, med minimal bemanning.

  För att göra ett exempel, säg att det bara fanns två personer i ett land, en i privata sektorn, som skall tjäna pengar att försörja den andra i den offentliga via sin skatt.

  Den i privata sektorn måste tjäna dubbelt så mycket om de skall ha lika lön. Om den offentliganställda skall tjäna 100 kr så måste den privata tjäna 200 kr varav han skattar bort 100 kr till den andres försörjning.

  Det är alltså en balansgång mellan storleken på den offentliga/privata sektorn, blir den offentliga större än den privata kan finansiera så sjunker helt enkelt lönerna, alternativt får man krympa den tills de kvarvarande kan få liknande löner….. Men de kommer alltid att behöva vara mindre än de privata eftersom de bekostar de offentliga….

  Och vår växande offentliga sektor är ett av problemen idag, som kommunismen, förlåt, feminismen försöker göra något åt genom att folk inte skall arbeta med det ”obetalda” (läs obeskattade) arbete åt sig själva genom att städa och sköta hemmet, utan man skall nu jobba extra på jobbet istället, och betala RUT med dina beskattade pengar att göra jobbet åt dig, och betala skatt på sin inkomst…..

  Precis på samma sätt som de lurade ut hemmafruarna att arbeta och betala skatt som dagispersonal där de fick betalt för att ta hand om andras, och fick betala för att andra tog hand om sina egna barn.
  Barnen var ju dåtidens ”obetalda” hemarbete på 70-talet när dåtidens offentliga sektor vuxit ur kläderna….

  Dessutom fick ju staten då möjligheten att börja indoktrinera våra barn tidigare i åldrarna än innan….

 27. Iofs tycker jag dagis är bra av andra skäl, men det har med pedagogiken att göra. Har haft väldigt bra dagis till mina barn, och själv varit med och drivit två kooperativ. Men det är egentligen en helt annan diskussion.

  Dessutom tycker jag att barn träffar alldeles för lite vettiga män under sin uppväxt, så jag är rätt positiv till en kvoterad föräldrapenning också, vilket i sin tur leder till frågan om det är vettigt att ha en så omfattande föräldraförsäkring som vi har i Sverige. Den är ju inte precis gratis. Men det är också en annan diskussion. (Nä, jag menar *riktiga* manliga förebilder, inte manginor/velourtomtar/henus-män och sånt…)

  I övrigt har du rätt. Tror till oc med det finns nån nationalekonom som har fått ge namn till ”X lag” son beskriver ungefär det du beskriver.

 28. Jag tycker att en anställning inom vården verkar allt annat än trygg. Ständiga besparingskrav, omstruktureringar och för lite personal osv.

  Och om nu vissa mansdominerade yrken är så farliga att en del män till och med riskerar att dö varför jobbar då män inom dessa yrken? Kan de inte välja andra yrken? Och om de inte gillar att vara utomhus i ur och skur…. well det finns jobb som är inomhus.

 29. jenny: Om fler män beter sig som kvinnor i det avseendet, så höjs lönen i de farliga jobben ännu mer (om de är nödvändiga och inte kan ”exporteras”) och män börjar åter ta de jobben.

  Det enda som hjälper är att kvinnor slutar efterfråga män som tjänar bättre som partners.

 30. @Magnus:

  Detaljer, jag vet men…
  KTH har ca 6000 kvinnliga studenter vilket är runt 30%. Om man räknar bort arkitektur för ingenjörsutbildningarna sjunker andelen något men antalet kvinnliga studenter på Kemiteknik, Energi och Miljö, Samhällsbyggnad har kring 50% tjejer medan Datateknik, Frakostteknik och Teknisk fysik har mycket låga andelar. Informationsteknik jag snart examineras från har något högre andel men med ganska högt avhopp i början bland tjejer (kan vara att man bara märker det mer…). OT men en tjej som började samtidigt med mig hävde ur sig: ’Om jag visste att Informationsteknik stod för IT skulle jag aldrig börjat här…’ joråsåatt…

 31. @Johan Grå: Precis.

  Och när jag skådar i min kristallkula Wink så är det en utveckling jag ser, att män börjar ifrågasätta varför dom ska offra sig. Precis som vi nu ser ”Men on strike”, så kommer män i större utsträckning ställa sig dessa frågor angående jobb.

  Blir det så kommer det bli svårare att rekrytera till de uppdragen, och lönerna kommer bli därefter.

 32. @lavazza1891:

  Haha! Jag började skriva, sen gick jag och fixade lite kaffe.. så min kommentar tog lite tid. Under tiden hade du skrivit min tanke. Smile

 33. @jenny:

  Och om nu vissa mansdominerade yrken är så farliga att en del män till och med riskerar att dö varför jobbar då män inom dessa yrken?

  Jag reagerade lite på ditt ”om nu vissa”. Dödsfall är liksom fakta, där finns inget ”om”. Jag har reagerat en gång tidigare när du pratade om att det kanske berodde på att de slarvade med säkerheten om du minns, men då sa jag inget alls.

  En annan person skrev en gång till Ulf:

  Efter att ha kikat på dina länkar kan jag konstatera två saker:
  1. Byggarbetare tycks ha en ännu tuffare arbetsmiljö än jag trodde, och då är det ju bra att de faktiskt får någorlunda vettig kompensation för sin arbetsinsats.
  2. Med tanke på den arbetsmiljö de har ser jag det som ännu viktigare att få in fler kvinnor i yrket. Eftersom få kvinnor skulle klara av den i nuläget skulle detta medföra krav på stora förbättringar, som skulle gagna även de manliga arbetare som idag sliter ont.

  Först om kvinnor kommer in skulle vi satsa på säkerhet och det värsta är att hon har rätt.

  Att man reagerar och tänker så här beror på det Erik, skrev häromdagen om ”Stu’s” låga värde. Män är nog lite skyldiga ändå, det är säkert dom själv som slarvar eller har gjort något fel, om det nu skulle vara så att de faktiskt har problem.

  – En byggnadsarbetare dör i månaden, skulle samhället acceptera om en polis eller lärare dog varje månad?

  [källa]

  En relevant fråga och svaret på den är, ”Nej, det skulle vi inte”. I synnerhet inte när kvinnor drabbas. Men vår ”kollektiva syn” på män i arbetarklass, den är inte mycket att vara stolt över.

  Varför gör män det ändå? Varför ställa upp på sånt slit och göra det trots riskerna? *trumvirvel* Lönen!

  Där har du förklaringen till varför vi har ett lönegap.

 34. @jenny:

  Anställning inom vården är trygg i den bemärkelsen att det är väldigt lite risk att få sparken.

  Sen när det gäller andra stycket av din kommentar, vem debatterar du med? Det är inte män i dessa yrken som klagar, det är feminister som inte är i dessa yrken som vill ha deras löner (men ej utsätta sig för riskerna) som klagar. Att beskriva varför det är högre lön i vissa yrkesgrupper är inte samma sak som att klaga eller inte vilja ha jobbet och acceptera villkoren.

 35. Eftersom få kvinnor skulle klara av den i nuläget skulle detta medföra krav på stora förbättringar, som skulle gagna även de manliga arbetare som idag sliter ont

  En ökad säkerhet skulle också innebära ökad kostnad och tid för att genomföra ett husbygge vilket skulle leda till högre pris för köparen och lägre lön för byggarbetarna. Männen skulle då söka sig till andra arbeten och än en gång skulle teorin om att lönerna sjunker när kvinnorna ökar besannas.

  Känns som vi börjar få lite rundgång i resonemanget Smile

 36. Som vanligt bra Smile

  Det brukar väl kallas för multivariabelanalys, och är väl fortfarande ganska hett.

  Teorin går ut på att man listar alla variabler man kan tänka sig och prickar in sina resultat så gott som det går. Sedan kan man med statistiska metoder se både hur det varierar och beräkna signifikansen. Det var vad Warren Farrell gjort, och han genomför ungefär samma typ av resonemang som Ninni vad jag förstod.

  Styrkan är att metoden är rent matematisk. Nackdelen att man inte ser kausaliteter, man måste därför göra andra undersökningar för att finna dem eller eliminera dem.

  Om man ska vara kritisk bevisar en sådan här artikel ingenting, men om man är medveten om att det gjorts och betydligt mer djupgående blir det en god påminnelse. Det är bra att känna till att strukturerna vi uppfattar kan totalt demoleras med statistisk analys, och andra strukturer kan avmaskeras av sådant som är dolt av hjärnans filter. Det här är ett typexempel (och är det att förvånas över att feminister ogillar ”manlig” logik?).

 37. @Carl:

  Då har det nog ändrat sig de sista decenniet, och där är väl också bra att kvinnor har börjat söka sig till skapligt välbetalda jobb. Nån större arbetslöshet finns inte heller, om inte annat såg man ju det för några år sedan när man differentierade avgifterna till a-kassan. AEA hade låga avgifter.

  Jag läste att det var samma sak på läkarutbildningarna, som är ett vårdjobb, väldigt mycket kvinnor idag.

  Nu är det kanske inte högutbildade kvinnor som gnäller värst i media.

  Ska bli intressant att göra min första större lönekartläggning hos nuvarande arbetsgivare – vi tittar inte bara på kön, etnisk bakgrund, ålder utan även geografi, olika verksamhetsområden (vi pysslar med allt från uppbyggnad av hela processindustrier till mjukvaruutveckling i mikroporocessorer).

 38. @jenny:
  För att lönen är större! Var det helt obegripligt att någon är benägen att ta ett skitigare, tyngre, mera riskfyllt jobb, långt hemifrån om ersättningen är högre!

 39. @Frogfish:

  Det är inte män i dessa yrken som klagar

  Precis, frågorna är felställda. Frågorna ska vara ”om nu kvinnor som kollektiv är missnöjda varför söker de sig inte till yrken som betalar sig bättre?”.

  @JonasBsson:
  En ökad säkerhet skulle också innebära ökad kostnad och tid för att genomföra ett husbygge vilket skulle leda till högre pris för köparen och lägre lön för byggarbetarna.

  Japp. Man har gjort satsningar, tex så måste man idag ha fluorescerande arbetskläder för att vistas på byggplats och man driver hjälmtvång in i absurdum så att det blir ett arbetsmiljöproblem. Fluorescerande arbetskläder är bra, men det är inte där den stora potentialen finns som jag ser det. Jag ser två faktorer, minska stressen genom att förlänga byggtider och samtlig** arbetskraft ska arbeta utefter samma säkerhetsföreskrifter. Det är inte det håll man vandrat, tvärtom.

  ** Det var här jag ville ha det diagram jag har på näthinnan som källa (se editering i inlägget). Jag kommer inte på just nu vilken rapport jag såg den i. Det ploppar säkert upp snart och då kompletterar jag med denna. Tills dess får ni lita på mitt ord eller låta bli Wink
  Det är så att vi i Sverige ligger lågt internationellt sett i arbetsolyckor. Och ett problem jag ser är vi nu importerar arbetskraft är att vi också importerar dessa arbetares säkerhetskultur/säkerhetstänk, vilket innebär en ökad säkerhetsrisk för samtliga på bygget.

 40. @JonasBsson:

  Nu har jag tänkt en liten stund på din kommentar. Du skrev:

  Männen skulle då söka sig till andra arbeten och än en gång skulle teorin om att lönerna sjunker när kvinnorna ökar besannas.

  Jag tror det lite beror på vilket jobb. Om man tex tittar på bygge, så tror jag inte vi skulle få riktigt den effekten. Orsak: Det finns en annan faktor som lockar män till bygge, friheten.

  Jag tror vi skulle få en annan effekt om säkerheten där ökar och lönen sjunker (vilket skulle vara en effekt). Jag tror det skulle locka andra män, som idag väljer bort friheten på grund av riskerna. Medan män där lönen är en avgörande faktor skulle dra till annat.

 41. @Ninni:
  Jag ser två faktorer, minska stressen genom att förlänga byggtider och samtlig** arbetskraft ska arbeta utefter samma säkerhetsföreskrifter

  Det här bygger helt och hållet på om folk är beredda att betala för det. Vilket är något jag tycker folk missar när man jämför sjuksystem med t.ex. byggare och metalarbetare.

  Vi har ett välfärdssamhälle, det innebär att vi inte kan välja om vi vill betala för sjukvård eller inte. Vi är tvingade att göra det.

  Vi kan däremot välja bort att köpa byggtjänster eller metalarbetares produkter. Det låter fint att vi ska minska stressen och liknande, men det kommer bara ske om vi har råd och är villiga att köpa produkten. Annars måste vi minska stress och minska lönen för att få det att gå ihop. Jag är dessvärre rädd att de flesta inom bygg skulle välja högre lön framför högre säkerhet.

  Sedan finns det faktum att mer säkerhetsregler inte alltid är positivt för säkerheten. När säkerhetsreglerna skapar en byråkratisk massa så att det blir stressigt att genomföra jobbet. Något jag har upplevt på en arbetsplats jag var på i USA.

 42. @Torstensson:

  Alldeles för välbetalda.

  Det är din åsikt och den får du naturligtvis ha. Jag anser dessa jobb är för dåligt betalda, men det beror ju på hur du och jag värderar olika faktorer. Och det är ju marknadsfaktorer som styr, så vår respektive åsikt i den saken saknar ju betydelse. Men jag vill peka på en annan sak i din kommentar, detta:

  Jag har inget emot detta, jag HATAR att svenska byggfirmor är ett yrke av få som inte varit konkurrensutsatt från andra länder och dessutom får riktade stimulanspaket. Byggnissarna har drivit upp inflationen i Sverige och om de svenska bortskämda lata snickarna får konkurrens är jag en av de första att jubla.

  Vad har denna konkurrens medfört?
  Dels påpekade jag tidigare en ökad olycksrisk, men det tar inte slut där. Buggfusk som ökar en är konsekvens av denna konkurrens, menar jag. (som ni kanske förstår så har jag lite ”insidesinformation”. Har vänner som är just byggare och jag hör hur det går till nu mer i ”High Chaparral”). Det är en nota som kommer att bli svindyr för samhället.

  Edit: Hittade en gammal artikel på området ”byggfuskets nota

 43. @Ninni:

  Vi får väl se hur många av dessa frihetstörstande män som väljer att stanna kvar när de iförda sin fluorescerande sparkdräkter kvitterar ut sin genuscertifierade hammare och under övervakning av en säkerhetsansvarig slår i den spiken de fått godkänt av byggnadsnämnden, facket och säkerhetsbyrån att slå i Wink

 44. Ninni

  Svenska byggfuskare finns det gott om. Jag personligen hoppas på att det blir en sänkning av priserna som det kostar att anlita en hantverkare. Jag känner på rak arm tre polacker som är duktiga snickare, dom överarbetar snarare sakerna eftersom dom vet att polacker har ett rätt skamfilat rykte i Sverige . När min pump gick sönder kom två helylle-svenskar och klantade sig nått så jävulskt och sen fuskade dom med ett avlopp. Svenska byggarbetare är så brutalt överbetalda och ska väl ha samma konkurrens som övriga privata näringsidkare. Självklart vill dina polare framstå som mer seriösa. Du tycker inte det är dyrt att anlita hantverkare? Jag tycker do. Har för bra betalt och anlitar hellre billigare firmor från Baltikum .

  Nu har LO också gett upp läste jag. Härligt, hälsa dina polare att nu är det dags att sänka lönerna. Slut på sötebrödsdagarna .

 45. @Mariel:

  Hantverkare är ett väldigt fritt arbete. Man rår sig själv, får en arbetsuppgift och löser den på egen hand efter bästa förmåga. Man är ute, man är inne och man är inte på samma ställe nån längre tid. Oj vad jag saknar det ibland Smile

 46. @JonasBsson:

  Så då får de ju skylla sig själva. Om män ser sig själva som förbrukningsbara till högstbjudande- hur ska då andra kunna se dem på annat sätt?

 47. @jenny:
  Och om kvinnor ser sig själva som värdelösa sexsymboler o.s.v.,hur ska då andra kunna se dem på något annat sätt? Får kvinnor också skylla sig själva eller är det bara förbehållet män?

 48. @jenny:

  Och just det är poängen inlägget! Det är nämligen inte männen i dessa jobb som klagar, det är feminister som anser lönegapet är ett problem. Den som inte vill ”se[r] sig själva som förbrukningsbar[a] till högstbjudande” och ta jobb med dessa baksidor får nöja sig med en lägre lön. Vill kvinnor ha högre lön är det bara att välja jobb med högre lön. Svårare än så är det inte.

 49. @En annan Andreas:

  ”Och om kvinnor ser sig själva som värdelösa sexsymboler o.s.v.,hur ska då andra kunna se dem på något annat sätt? Får kvinnor också skylla sig själva eller är det bara förbehållet män?”

  Kvinnor har vänt ut och in på kvinnligheten under väldigt många år nu och fortsätter att göra så. Idag kan en kvinna vara nästan vem och vad hon vill. Det är därför en del kvinnor ifrågasätter andra kvinnor som framställer sig som värdelösa sexsymboler, det är därför ”värdelösa sexsymboler” ifrågasätter de andra kvinnorna….. hemmafruar ifrågasätts, hemmafruar ifrågasätter, karriärskvinnor, feminister hit och dit, bakåtsträvande kvinnor, framåtsträvande kvinnor…. och så vidare.

  Frågan är väl om män har gjort likadant med manligheten? Den här bloggen hade kanske inte ens existerat om män redan gjort så. Och jag vet, nu kommer du att svara med att män är som kvinnor vill att de ska vara eftersom kvinnor väljer partner efter de och de parametrarna. För till syvende och sist är det kvinnan som skapat mansrollen blah blah blah….
  Så denna förklaringen gäller i hundra år till eller? Enligt Bibeln är det kvinnans fel att vi lider hahaha, inget nytt under solen alltså : )

  Kort sagt, om en del kvinnor ser sig själva som värdelösa sexsymboler så ja, då får de skylla sig själva…. grovt uttryckt. Hjälp är inget man får, det är något man får leta aktivt efter. En kvinna som ser sig själv som en värdelös sexsymbol kan stärka sitt självförtroende på tusen olika vis… när och om hon kommer till insikt att hon mår dåligt av att vara en värdelös sexsymbol.

  Det jag stör mig på är att så fort det pratas om löner och så fort kvinnor uttrycker missnöje med låga löner så heter det: ”Jamen byt jobb då”. Varför byta jobb om man trivs med sitt jobb och samtidigt kan höja lönen? Som sjuksköterskestudenterna som kräver en ingångslön på minst 24 000.

  Samma gäller för män i riskfyllda jobb, det är upp till dem själva att säkerheten och villkoren förbättras. För facken kan man inte lita på och inte politikerna heller. Och skattebetalarna, alltså gemene man, bryr sig verkligen inte. Eller jo, kanske i fem minuter… om man har tur.

 50. @Ninni:

  Håller inte alls med dig. Svårare än så är det. Kvinnor är förbrukningsbara till lägstbjudande och det är ju det som är problemet.

 51. Jenny: sov du under samhällskunskapen i skolan? Gick du i en kommunistskola där man inte fick lära sig om utbud och efterfrågan? Jobb som det finns många av, och som många kan och vill ta, och trivs med, kommer förstås sldrig bli lika högavlönade som jobb där motsatsen gäller.

 52. @jenny:

  ”Det är därför en del kvinnor ifrågasätter andra kvinnor som framställer sig som värdelösa sexsymboler, det är därför ”värdelösa sexsymboler” ifrågasätter de andra kvinnorna….. hemmafruar ifrågasätts, hemmafruar ifrågasätter, karriärskvinnor, feminister hit och dit, bakåtsträvande kvinnor, framåtsträvande kvinnor…. och så vidare.”

  Det är ju det som grejen. Du säger det ju själv men utan att förstå det. Det är kvinnor som fördömer kvinnor. Inget annat. Varför ska vi män som grupp beskyllas?

  ”Så denna förklaringen gäller i hundra år till eller?”

  Förklaringen gäller väl så länge det är den korrekta förklaringen… Vad menar du?

  ”Varför byta jobb om man trivs med sitt jobb och samtidigt kan höja lönen?”

  Nej det låter ju bra. Gör det då. Välj sjuksköterska eller något annat yrke som du av olika orsaker väldigt gärna vill ha OCH försök samtidigt verka för en högre lön. Har någon ifrågasatt det? Vad menar du?

  ”Samma gäller för män i riskfyllda jobb…”

  Flera personer har redan påpekat det. Det är ju inte männen som beklagar sig. Det är ju (några få) kvinnor som beklagar sig över att de inte får samma lön i ett helt annat yrke. Dessutom hävdar du ju själv ovan att man (sjuksköterskor) ska ha rätt att först välja ett yrke utifrån helt andra kriterier än lönen och sedan ändå beklaga sig över avigsidorna (den låga lönen t.ex.) med yrket de valt. Kognitiv dissonans…?

 53. Ja det är intressant med Almedalen där alla partier talar om SD men ingen vill tala med.
  Annars tycker jag det är intressant med SD.s intåg inte för att jag röstar på det utan som ett test för hur djupt förankrat demokratin är i Sverige tyvärr har det visat sig att den är väldigt grund där man på det ena och andra sättet tummar på dess principer i det s.k godhetens namn.
  Ibland undrar jag om inte våra nordiska grannar Finland Norge och Danmark pga krig och ockupation under andra världskriget blev stärkta och vacinerade mot krafter som vill undergräva demokratin och där det liberala tänket Jag hatar dina åsikter men kan dö för att du ska få framföra dom har en innebörd inte bara i teorin utan även i praktiken.
  Och därför är extremfeminismen (som är djupt odemokratisk) i våra nordiska grannländer högst marginell medans den i Sverige är tongivande och därför danskarnas stigande förvåning över Sveriges urspårning gällande feminism och därför görs programmet Hjernevask i Norge och inte i Sverige eftersom det handlar om hur grunt eller djupt demokratin är förankrat i myllan och tyvärr i Sverige behöver man bara skrapa lite på ytan för att se att den mest låg där för syns skull.

 54. @jenny:
  Om män ser sig själva som förbrukningsbara till högstbjudande- hur ska då andra kunna se dem på annat sätt?
  och
  Kvinnor är förbrukningsbara till lägstbjudande och det är ju det som är problemet.

  Ser du själv din dubbla måttstock?
  Männen väljer vad som betalar sig och får därför skylla sig själv. Men kvinnor väljer vad de vill göra, men dom är offer för yttre omständigheter?
  Jag anser båda gör ett val och får leva med konsekvenskerna av det valet och försöka göra det bästa av situationen.

  Jag vänder mig inte mot att sjuksköteskor försöker få upp sin lön. Absolut inte. Byggnadsarbetare gör precis motsvarande i sin situation. T.ex. jag vet ett bygge som stoppades tre gånger kort tid, av arbetarna, för att bygget inte levde upp till de säkerhetsföreskrifter som gäller. Och eftersom lönen nu inte följer annan löneutveckling så kollar byggare nu på alternativ, t.ex i Norge och Danmark, där svenska byggare är populära. Det är inte vad diskussionen handlar om alls.

  Jag vänder mig mot att man påstår att jobb är likvärda när de inte är det. Jag anser det är att ljuga för kvinnor att inte vara ärliga med vad det är som ger lönegapet. Män väljer i större utsträckning jobb efter lön (därvid har de oftare smutsiga och farliga jobb, i privat sektor), kvinnor efter vad de vill göra. Och det ger ett lönegap på kollektivnivå.

  Tillägg: Och vet du vad jag anser? Jag anser kvinnor är de som gör det smarta. Livet är mer än pengar.

  Du skrev tidigare:
  Frågan är väl om män har gjort likadant med manligheten? Den här bloggen hade kanske inte ens existerat om män redan gjort så.
  Nej, så är det. Män har aldrig gjort var tidiga kvinnorörelsen gjorde och det är det vi ser framför oss sker nu. Orsaken till att det inte skett tidigare är att män saknar det där ”vi” som finns i ”vi kvinnor”. Och jag är jätteglad över att se det sker nu. För jag tycker män är värda det att börja ifrågasätta om de verkligen vill ställa upp på att vara försörjaren/riddaren/förbrukningsvaran. Jag tycker det är hög tid att män börjar prioritera upp sig själv och vad som är värdefullt i deras liv.
  Och tar jag fram kristallkulan igen och säger vad jag är övertygad om vad detta kommer att medföra på sikt: Det kommer leda till är att skillnaden i lön mellan jobb som är smutsiga och farliga respektive arbeten som i sig innehåller ”trivselfaktor” och trygghet (t.ex. jobba med människor) ökar för att arbetskraften till jobb som ingen egentligen vill göra minskar. Det kommer även leda till andra saker så som att männens uttag av föräldrapenning ökar.

  @Torstensson:
  Du pratar om vad du betalar när du anlitar hantverkare, jag pratar om deras lön. Det är inte samma sak, eller hur? Vet du ens var byggnadsarbetare ligger lönemässigt idag?

  Härligt, hälsa dina polare att nu är det dags att sänka lönerna. Slut på sötebrödsdagarna .
  Då kommer dom välja annat (se ovan), svårare än så är det inte.

 55. @jenny:
  ”Det jag stör mig på är att så fort det pratas om löner och så fort kvinnor uttrycker missnöje med låga löner så heter det: ”Jamen byt jobb då”. Varför byta jobb om man trivs med sitt jobb och samtidigt kan höja lönen? Som sjuksköterskestudenterna som kräver en ingångslön på minst 24 000.”

  Vadå KAN höja lönen? Det kunde ju inte sjuksköterskastudenterna, eftersom SKL fortfarande kan betala mindre för sjuksköterskor. Det finns sjuksköterskor som är beredda att jobba för 23 200 istället för att gå arbetslösa, och då väljer naturligtvis landstingen att anställa dessa.

  De försökte, och de KUNDE INTE. Jag ser inge problem med att försöka höja sina löner, men klarar man det inte på egen hand (eller via fackföreningen som trots allt ÄR arbetstagarna) så ska man inte sitta och grina och kräva att ”pappa fixar”. Nej, sorry, du var inte värd mer.

  Så svaret blir just ”Jamen byt jobb då!” ytterligare en gång.

  ”Samma gäller för män i riskfyllda jobb, det är upp till dem själva att säkerheten och villkoren förbättras. För facken kan man inte lita på och inte politikerna heller. Och skattebetalarna, alltså gemene man, bryr sig verkligen inte. Eller jo, kanske i fem minuter… om man har tur.”

  Jamen nu är förmodligen ett stort antal anställda i riskfyllda jobb, att de säljer ut hälsan för en högre lön. Prostitution kanske man kan kalla det.

  Politikerna sätter inga löner i det här landet, det gör arbetsmarknadens parter – arbetsgivarorganisationer och fackförbund alltså. Eller ända ner på individnivå typ anställd-lönesättande chef.

  Att politiker INTE ska lägga sig i detta är samtliga seriösa politiska partier överens om, och principen (Saltsjöbadsmodellen) har gällt sedan slutet på 1940-talet. Den innebär även att facken skulle hålla rent från kommunister.

  Så att ”facken gör inte ett skit” betyder att ”de anställda gör inte ett skit”.

  Återigen – byt jobb!

 56. @Ninni:

  Tillägg: Och vet du vad jag anser? Jag anser kvinnor är de som gör det smarta. Livet är mer än pengar.

  Nå, i ärlighetens namn väljer många kvinnor som de gör därför att de har en man som är villig att ta den huvudsakliga försörjningsbördan, och många män är villiga att ta på sig en försörjningsbörda för att deras kvinna skall kunna välja friare.

  Det går inte att bara titta på kvinnornas val utan att också väga in männens. Ensamstående kvinnor, speciellt ensamstående mammor, har inte alls samma möjlighet att välja livskvalitet.

  I t.ex. Juhn & McCue: Marriage, Employment and Inequality of Women’s Lifetime Earned Income konstateras att gifta kvinnor i USA tjänar nästan lika mycket numera som kvinnor som aldrig varit gifta, men endast 55-65% av de collegeutbildade gifta kvinnorna tjänar mer än hälften av vad deras makar tjänar (40-50% av de gifta kvinnorna med endast high-schoolutbildning). I snitt tjänar mannen ca 1.8x mer än sin hustru. Dvs kvinnor tjänar väldigt mycket ekonomiskt på att gifta sig så länge de kan klara av att ’gifta sig uppåt’.

  När man väl hittat sin ’försörjare’ kan man sedan göra det ’smarta’ valet.

 57. Jag ber på förhand om ursäkt för att jag inte tänker skriva mer i just denna tråden. Jag kommer att sträckse Vengeance (Spartacus) den närmsta framtiden. Är så långt efter och i höst kommer nya bra serier.

  Håller med dig om en hel del av det du skrev den 6 juli, 2013 kl. 11:45, Ninni.

 58. Vi har ju faktiskt en fungerande VÄRDERING av arbeten redan idag – vad parterna på arbetsmarknaden tycker det är värt.
  De som pladdrar om ”likvärdighet” har den redan.

  Två befattningar med samma lön är VÄRDERADE lika. En nybakad sjuksyrra på Landstinget är är VÄRDERAD till 23 650:-. Värderad av sjuksyrrefacket och SKL.

  Passar inte galoscherna, byt jobb.

 59. @Magnus:

  Vi har ju faktiskt en fungerande VÄRDERING av arbeten redan idag – vad parterna på arbetsmarknaden tycker det är värt.

  Själv har jag kommit på mig själv med att sitta i löneförhandling och hålla med chefen om att den föreslagna lönen väl motsvarar vad jag tycker mitt arbete är värt. Då får jag nästan skuldkänslor för att jag borde förhandla upp lönen – för det är ju så man förväntas bete sig.

  Men sedan tänker jag att det kan vara en rejäl belastning att tjäna mer än man tycker att man förtjänar: börjar man fundera på vad arbetsgivaren betalar per timme (plussa på arbetsgivaravgifter, semesterlön, lokal- och utrustningskostnader), och rannsakar sig själv, kan man nog komma fram till att det är långt ifrån varje timme under arbetsdagen som man gör själ för sin lön…

  Har man väl slagit in på den vägen kan man roa sig med att räkna ut vad ett vanligt avdelningsmöte kostar per minut, och sedan fråga sig vad man har att säga som är värt den minutkostnad man har kommit fram till…

  Om inte annat kan det ge en lite annan uppskattning för hur dyr arbetskraft faktiskt är – för de allra flesta företag är det den ojämförligt största utgiften.

 60. Hade ett prat med min syster igår och vi kom in på feminismen och om den behövs. Hon anser att den behövs för allt ont som kvinnor drabbas av och som exempel drog hon upp en kvinna som hon jobbar med. ”Hennes man jobbar tillsammans med din fru och eftersom de reser så mycket i jobbet så är hon tvingad att ta ett större ansvar för barnen”, förklarade hon. Jag stirrade på henne och frågade ”Eftersom min fru har exakt samma arbete och reser lika mycket så är jag också tvungen att ta ett större ansvar när hon är borta, är jag då förtryckt på grund av mitt kön eller har jag gjort ett eget val att stödja min fru i hennes val av arbete eftersom jag är man?”
  Min syster gjorde många försök att krångla sig ur den grop hon själv grävt och gud va skönt det kändes att dra ner byxorna på en feministisk fördom Smile

 61. @Magnus och @Magnus:

  Helt sant. Men jag tror de flesta människor egentligen håller med om att syrrornas löner är låga. Men det är, som någon tidigare påtalat, en helt annan marknad, med helt andra vilkor. Det är en av orsakerna till att jag är mycket kritisk till hur våra skattemedel används. Jag vill se en radikal förändring i skattepolitiken, för att de pengarna ska bara gå till de vi verkligen vill det ska gå till, tex höja syrrornas lön.

  @JonasBsson:

  Haha! Yes

 62. @Torstensson:

  Nu ska jag svara dig riktigt för nu kom jag på vilken rapport jag faktan jag behövde som jag tidigare inte kom på. Du hittar den här på sidan 32.

  Tycker jag det är dyrt att anlita hantverkare? Naturligtvis, jag är medelsvensson. Det är massor pengar för mig, men jag betalar det gärna när jag behöver det, för jag vet vad jag betalar för.

  JonasBsson skrev tidigare

  En ökad säkerhet skulle också innebära ökad kostnad

  I Polen dör dubbelt så många i yrke jämfört med Sverige. En av de saker som gör att det är dyrt att anlita svenska byggare är att de har ett fackförbund som under 1900-talet arbetade hårt för att förbättra deras säkerhet och deras arbetsmiljö, så att ”bara” en i månaden behöver sätta livet till. Det är jag beredd att betala för, för jag anser inte män är disposable.

 63. @Ninni:

  Vad var det nu igen man kallade det för när någon rycker en snutt ur en kommentar och fyller på med en egen tolkning som kommentatören inte skrev Wink

  I en perfekt värld så skulle ingen behöva riskera livet på jobbet men i verkligheten är det en balansgång där frågan blir hur mycket kunden är villig att betala för säkerheten och tillgängligheten på arbetskraft som är villig att ta risken. En fråga är också vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett liberalt samhälle där tillgång och efterfrågan styr pris och risk eller vill vi ha ett där regler och krav styr pris och risk?

  Ninni: Du är väll medveten om att snickare är den största socialbidragstagargruppen vi har i det här landet? Socialbidrag 2010 – 11,4 miljarder, Snickarbidrag 2012 – 14,6 miljarder

 64. @JonasBsson:

  Vad var det nu igen man kallade det för när någon rycker en snutt ur en kommentar och fyller på med en egen tolkning som kommentatören inte skrev

  Men jag länkade till din kommentar snyggt och prydligt, så alla kan se vad du saRazz

  I en perfekt värld så skulle ingen behöva riskera livet på jobbet men i verkligheten är det en balansgång där frågan blir hur mycket kunden är villig att betala för säkerheten och tillgängligheten på arbetskraft som är villig att ta risken.

  Absolut. Det skrev jag om tidigare så här:

  Det är din åsikt och den får du naturligtvis ha. Jag anser dessa jobb är för dåligt betalda, men det beror ju på hur du och jag värderar olika faktorer. Och det är ju marknadsfaktorer som styr, så vår respektive åsikt i den saken saknar ju betydelse.

 65. ”Offerkoftan” går ALLDRIG urvägen för sin ”feminazism med genus” som det heter och bör inte skämmas för det heller för annat är inte i sak att tillägga.
  För nu ska det vara på mode att hata ”Patriarkad”(som är en kristenrörelse mönster om GUD den allvetandes makt) i stället för att hävda ”feminism” som om ingenting händ utom att ”Patriarkad” utökad” till på gränsen av outhärdig upplevelse i vårat liv.(Står inte ut längre !!!!!!!!)
  Länge leve religionen om ”feminism” för att stämpla män som ”sammhällets(gubb-)slems” att inte räkna med ens som ”genus” för det ska vara det ”sociala könorgansmakten=kvinna” som SKA betämma och ”kvotera”. Män övrigt som inte är med får gå samma väg som ”JUDAR” fick göra på sin tid !!!!!

 66. Pingback: Sh*t Ulf T Says… | Genusdebatten

 67. Vad många verkar ha svårt för att förstå är att det inte bara finns kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, yrken som sällan är särskilt välbetalda dom heller.
  Soldat – Ingångslön 18000 (höjd från 16000), snitt under 20000 (min uppskattning), tre månaders utbildning
  Polis – medianlön 24650, två års utbildning
  Yrkesofficer – ingångslön 21000, median 27900, tre års utbildning (snittlön i höjden pga överväxt högkvarter?)
  Specialistofficer – median 22500, 1,5 års utbildning
  Brandman – median 22000, 2 års utbildning

  Helt uppenbart är dom låga lönerna i offentlig sektor så låga eftersom det är kvinnodominerade yrken!

  Källor:
  http://www.saco.se/Yrken-A-O/Officer-och-specialofficer/
  http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Brandman-1003
  http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Yrkesofficer-1514
  http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Specialistofficer-4686
  http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Polis-1002