Jonathan Haidt och Nick Clegg om Donald Trump, Brexit och Populismens ”backlash” mot Socialliberala Eliter
avatar

I December besökte Professor Jonathan Haidt Storbritannien och deltog i ett Intelligence Squared (IQ2) samtal med Liberaldemokraternas förra partiledare Nick Clegg. Jonathan hadit är socialpsykolog med inriktning på moralpsykoogi och författare av boken ”The Rightheous Mind”. Nick Cleggs studier skedde inom fälten socialantropologi, politisk filosofi och europastudier han har nyligen skrivit boken ”Politics – Between The Extremes” som publicerades i Oktober 2016. Diskussionens ämne är den ökande populismen i Europa och västvärlden. Det är ett samtal och ingen ”debatt” eftersom Haidt efter läsning av Cleggs bok kommit fram till samma slutsatser – fast genom att gå olika vägar.

Varför bloggar jag då om detta? Jo, kortfattat så befinner sig Jonathan Haidt idag i den unika positionen att vara en av de första ”socialliberala eliter” i forskarsamhället som sett problem i världen och kommit fram till att det är de socialliberala eliterna själva som är problemet. De flesta socialliberala eliter saknar idag förmåga att granska socialliberalism. De kan granska allt annat och är ivriga förespråkare av självkritik och mångfald men deras självkritik gäller inte dem själva och deras mångfald gäller inte socialliberalism. Vilket vi tydligt kunde se när Göteborgsposten anställde Alice Teodorescu som chef för ledarredaktionen.

Andra skribenter på GP kunde inte föreställa sig något annat än den socialliberalism som dominerade inte bara på GP utan även på alla andra tidningar. Detta är det tillfälle i nutida Sverige då det absolut tydligast syns att socialliberalism inte är en mjuk ideologi utan tvärtom en intolerant ideologi vars intolerans döljs genom dominans. Bara alla tycker lika så är de jättesnälla och resonliga och faktainriktade men 5% någon annat i högre position och det blir jättebråk för man kan ju inte släppa in ”extrema” eller som man numera kallar dem ”populistiska” element i finrummen. Och med populistiska menar vi höger för socialiliberalism har varit lika blind för vänsterpopulism som den varit för leftwing-authoritarianism

IQ2-samtalet är ingen debatt för bägge är socialliberala eliter. Sannolikt är de flesta i publiken också socialliberala eliter så alla närvarande är överens om att samtalet handlar om en negativ samhällsutveckling. Som den psykolog han är börjar Haidt med de goda nyheterna. I Steven Pinkers anda av ”violence have declined” påpekar han att världen idag blir allt bättre. Brottsligheten minskar, Fattigdomen minskar och trots att USA:s prsidentval var det värsta någon minns så var det relativt få utbrott av våldsamheter. Visserligen var retoriken mycket aggressiv och elak men vad gällde våld så var den på någorlunda låga nivåer. Vidare så var valet en framgång för demokratin som system

Whether you like it or not it actually was a demonstration of democracy in action

Nu till de dåliga nyheterna. Vi blir allt sämre på att lyssna på varandra och lite på varandra. Föreställ er hur det kändes för vänstern i USA att tro sig vara på gränsen till demografisk evighet, ni vet republikanerna kommer aldrig att vinna igen på grund av kvinnor och ”people of color” och den enda viktiga frågan för vänstereliterna var hur mycket de skulle vinna med. New York Times visade 70-80% som sedan dippade till 50% och fortsatte neråt. Haidt menar att känslan hos USA-vänstern kan liknas med en Zombie-apokalyps. De går runt som i dimma, de vet inte vad som hände, de känner kraftig ilska och de vill ha ihjäl någon. Över till Clegg.

Cleggs situation skiljer sig från Haidts. Medan den socialliberala makten i högre utbildning fortfarande är närmast total så gjorde Nick Clegg och Liberaldemokraterna fiasko vid valet i Storbritannien 2015 där de gick från 57 mandat till 8 och han var även stark profil mot Brexit. Det är alltså knappast frivilliga insikter som Nick Clegg representerar. Likt de flesta socialliberala eliter så saknade han totalt insikt så länge han var i maktställning. Nu efter två storförluster så har han plötsligt insett att ”populism kan vara något bra, ni vet ”han Gandhi var ju populist”. Clegg har också insett att ett antal ”vettiga människor” röstade för Donald Trump och för Brexit. Detta är närmast komedi med tanke på hur Clegg vid Brexit-valet gjorde liknelser mellan sina motståndare och Trump.

Clegg är heller inte ensam bland eliter att nu omvändas under galgen. I Sverige har vi sett samma beteende från Moderaterna där några av Fredrik Reinfeldts medarbetare börjat be om ursäkt för hur de betedde sig tidigare när de hade makten. Som om inte det var talande nog för hur totalt insiktslösa Moderaterna varit så hittar de numera sitt stöd på rödast tänkbara ledarplats i Aftonbladet där Fredrik Virtanen menar de borde resa en staty över den (social )liberale humanisten Fredrik Reinfeldt. Virtanen maler på om hur 163.000 människor hann flyttas till Sverige innan murarna restes – Något om de miljontals människor utanför Sverige som får mindre bistånd så Virtanen skall få leva godhetslyxliv står det inget om.

2016 års budget avräknade som mest 28 procent från biståndet till flyktingmottagande, en siffra som under hösten justerades ner till 13,5 procent. I regeringens budgetproposition för 2017 uppgår posten för flyktingmottagande nu till 18 procent.

Hade Virtanen fått som han ville och murarna inte hade rests i ”humanismens” namn så hade alltså ytterligare minst 10% tagits från biståndet och lags på det socialliberala experimentet. Virtanen och Aftonbladet kan fantisera bäst de vill om hur detta betalas av ”världens rikaste länder”. Verklighet och sanning är att det inte var Virtanen som betalade kostnaderna utan världens fattigaste länder som gjorde det och det blir sålunda inte mer humanism mycket Aftonbladet än sätter sitt varumärke på den åsikten. Vad vi däremot tydligt kan se är hur vilse Moderaterna måste ha hamnat politiskt för att börja få stöd från Aftonbladet som själva är vänster och driver Politism.

Haidt är något så unikt som en representant för den härskande makten som inte automatiskt stödjer den härskande makten. Han är vetenskapsman först, socialliberal elit sedan. De flesta socialliberala eliter är omvänt bara kompetenta när det inte går emot deras ideologi. De tappar förmågan att göra vetenskapliga eller ens bildade uttalanden när det handlar om saker som inte är tillåtna enligt socialliberalism. Ett klassiskt exempel är Professor Robert Putnam som väntade i nästan tio år med att publicera forskning på invandring och mångkultur eftersom socialliberalism säger att mångkultur och mångfald är bra och den slutsatsen gick inte att dra enhälligt från Putnams data.

New evidence from the US suggests that in ethnically diverse neighbourhoods residents of all races tend to ‘hunker down’. Trust (even of one’s own race) is lower, altruism and community cooperation rarer, friends fewer.

Populism är enligt Haidt dålig vid makten men bra som opposition då den utgör ett hot mot makthavarna när de är för bekväma. Detta må låta snällt men bakom uttalandet döljer sig en massiv kritik mot hur Europas makthavare har agerat för sanningen är att socialliberala eliter har använt etiketten ”hatare” som ursäkt för att de skall få både ha kvar kakan och äta upp den. De vill både sitta vid makten och slippa bry sig om populister. Ett tydligt uttryck för denna mentalitet kan ses hos Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius. Helt utan ironi hänvisar Irenius till ”kulturhistorikern” David Van Reybrouck och ”demokratiforskaren” Claudia Chwalisz som vill ersätta rösträtten med ”Sortition”

Ett välunderrättat tvärsnitt av samhället kan agera mer väl avvägt än ett helt samhälle som är illa underrättat.

Svd förespråkar alltså att människor fråntas rösträtt. Bra då vet jag en till antiliberal redaktion vars åsikter jag kan sluta bry mig om. Vi har samma sorts människor oavsett om vi läser DN eller SvD. Tidningarnas skribenter är idag så förvillande lika att Kulturchefen på SvD förespråkar åsikter från ”demokratiforskaren” Claudia Chwalisz författare till rapporten ”The populist signal” som har getts ut av tankesmedjan Arena Idé. Kunde man få ett tydligare exempel på problemet med att ha socialliberala eliter överallt? Moderaterna får stöd från Aftonbladet och SvD får sina åsikter från Arena Ide. Vilka är då  Arena Ide? Jo, för att citera Tino Sanandaji:

Arenagruppen är en tankesmedja på vänsterkanten som finansieras av LO.

Åter till IQ2. Haidts nuvarande projekt är en bok om kapitalism och moral. Han gör därför en snabb genomgång av kapitalismens historia och de positiva effekterna av marknadsekonomi. Vad händer när ett land tillämpar marknadsekonomi, jo ekonomin skjuter i höjden och det är inte bara de rikaste som blir rikare, alla blir rikare. Vad som sedan händer är att alla människor får rättigheter och därmed blir situationen i världen bättre och bättre. Haidt erkänner att hade detta samtal skett för två år sedan hade han hållit med sina libertarianska vänner om hur allt bara blir bättre med kapitalism. Men idag ser vi att det finns problem med det synsättet.

There are some interesting ways in which the progress of a free market society creates conditions which undermine either the free market society or democratic capitalism

Haidt refererar till material från World Values Survey. Han konstaterar att Sverige och Skandinavien är högst upp till höger på rationell-sekulär skala medan Afrika och musimska länder är längst ner till vänster där man har de värderingar lämpliga för där man inte kan lita på regeirngen att man skall ha mat för dagen om sex månader. När ett samhälle via kapitalism får det bättre så skiftar värderingarna. De går uppåt och till höger på WVS. De börjar bry sig om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter djurs rättigheter miljön etc. Kort sagt de skiftar värderingar i progressiv (eller snarare liberal) riktning vilket för den här sortens publik (London) alltihop låter toppen. Detta är dock bara Steg 1.

Nu till Steg 2. Det är inte alla människor som har ovanstående progressiva utveckling. Det är mestadels folk i storstäder och på universitet som har dem och dessa bildar i exempelvis USA ”bubblor” av åsikter som mer liknar Haidts bild av progressiva Sverige. Vad ingen nämner – inte ens Haidt tar upp saken här – är att det därmed skapas en unik situation av egenintresse där människor i den ena bubblan vill styra och bestämma tillsammans med folk i den andra bubblan. I dessa bubblor av likatänkande så känner man allra mest tillhörighet med folk i andra bubblor och efter ett tag kan vi se hur det skapas ett sätt att tänka som Haidt måste skådespela med tonläge och minspel för att skapa distans till.

That means people there now think, you know, nation states, they are so arbitrary, and you know just imagine, imagine if there were no countries, it isnt hard to do you know, imagine there were nothing to kill or die for and no religion too.

Det här är det citat som fick mig att skriva inlägget. Ni behöver inte se hela diskussionen mellan Haift och Clegg. Särskilt inte Cleggs delar för han har inte hälften av den trovärdighet som Haift har. Men för att förstå den nuvarande politiska utvecklingen där Brexit-sidan vann och Donald Trump slog Hillary Clinton i amerikanska presidentvalet så måste ni förstå de två alternativa ideologier som förespråkades och här (16 minuter in i videon) beskriver Jonathan Haidt de värderingar som drivs av socialliberala eliter när de går mot vad han kallar steg 2 som representerar Globalism. 

The new left right is the globalists versus the nationalists, the globalists ethos is tear down the walls, tear down the borders, nation states are arbitrary. Why should my goverment privelege the people who happen to be born here rather than people who are much poorer elsewhere?

Detta är vad jag skulle kalla den punkt där sociallberalism skiftar mot globalism och bort från liberalism helt och hållet. Här blir de socialliberala eliterna öppet anti-liberala och en viss sorts socialliberaler blir anti-demokratiska. Vi ser en utveckling där dessa människor förr eller senare vill avskaffa demokratiska rättigheter för alla som inte är socialliberala globalister (som de själva) eller tillhör de särskilt skyddade grupper som de blivit besatta av att skydda och särbehandla. Dessa människor och deras ”goda hat” brukar i regel alltid gömmas undan och Haift är tyvärr inget undantag. Han beskriver visserligen människor ”acting in globalist way”

So you got people acting in this globalist way, inviting immigration, spitting on the nation state, spitting on the country and on people who are patriotic and very opposed to assimilation when there is integration cause that – as we say in America, as people on the left would say – that is cultural genocide.

Men vi kommer väldigt snabbt bort från globalister och fram till motreaktionen, Steg 3, vilket Haidt beskriver som starka känslor hos de människor som har den psykologiska typ vi kallar ”authoritarianism” som är en negativ term, men som Haift förklarar finns det stor ”psychological diversity” i världen och alla är inte lika attraherade av den vision som John Lennon förespråkar. Vissa bryr sig om ”hearth and home and god and country” . Men som jag redan påpekat är detta bara en halv sanning. Det finns inget i den typen som gör den vänster eller höger. Man har bara valt att bortse från det här med ”leftwing authoritarianism”.

Min gissning är att Haidt väger orden på silvervåg och försöker begränsa sig till vad han tror publiken klarar av att höra då den med största sannolikhet domineras av den sorts socialliberala eliter vars negativa konsekvenser han beskriver. Haidt är ju killen som påpekade att Kejsaren var naken på socialpsykologernas årskonferens 2011 där han med den avancerade metoden ”handuppräckning” demonstrerade hur den öppet konservativa representationen inom socialpsykologi var 3/1000. Om vi resonerar likadant som man gjort vid kvotering så får vi sätta samma tre personer i varenda beslutande organ så inte miljontals konservativa amerikaner skall sakna representanter i fältet socialpsykologi.

Med detta sagt konstaterar jag att det knappast bara är personer som tror på John Lennons visioner som stöttade vänsterns nya globalism. Det är i lika hög grad personer som tror på Lenins visioner som gjorde det. Det krävs därför fyra steg för att Haidts modell skall fungera. Steg 3 är Politisk Korrekthet där globalister börjar säga att alla som inte är globalister är hatare och rasister som måste tystas. Steg 4 är Populism och Trump-ism. Det var först när vi hade en långt gången politisk korrekthet som motreaktionen kom i form av Brexit och Donald Trump. Det finns givetvis mycket mer att säga om de här sakerna men det här inlägget fungerar bra som introduktion till dagens politiska situation.

Kommentarer

Jonathan Haidt och Nick Clegg om Donald Trump, Brexit och Populismens ”backlash” mot Socialliberala Eliter — 28 kommentarer

 1. På tal om Socialliberala eliter, mina ögon tåras av skratt nu nu när jag lyssnat mig igenom årets sista ”This Week in Stupid” av Sargon of Akkad. Vi kan konstatera att ungefär hälften av materialet handlade om hur allting som går eliterna fel nu tycks skyllas på ryssarna vilket leder till årets roligaste avslutning

  What the fuck is wrong with you people? I dont have to explain this to you right?
  But you cant just blame all your problems on the Russians

 2. @Erik: Hej.

  Cirkeln sluts med ödets ironiska poesi (eller poetiska ironi, om det föredras):

  Landet som hårdlanserade ’Sions vises Protokoll’ som roten till det onda är nu själv målet för samma taktik från hela västvärldens intelligentsia.

  Exakt vad och med vilka konsekvenser ryskt spionage o.d. har ägt rum eller inte vet jag mindre om än vad jag vet om kvantfysik, så det blandar jag mig inte i, men visst är väl ironin för härlig?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 3. @Erik:
  Tycker verkligen Sargon av Akkad fick till det när han sa att (om det nu är sant att Putin haft sina fingrar med i spelet) så borde amerikanarna snarare vara tacksamma mot honom. Äktheten i nyheterna/läckorna har ju inte betvivlats, så om Putin är skyldig är han bara skyldig till att ha gjort det jobb som de inhemska medierna försummat att göra.

 4. @Rikard:

  ”Exakt vad och med vilka konsekvenser ryskt spionage o.d. har ägt rum eller inte vet jag mindre om än vad jag vet om kvantfysik, så det blandar jag mig inte i, men visst är väl ironin för härlig?”

  Onekligen är det lite kul att Ryssland nu utsätts för samma sorts propaganda som Sovjetunionen var mästare på men man skall vara noga med att komma ihåg varför det här händer för det är en oerhört nyttig lektion i trovärdighet.

  När Sovjet var kommunistisk diktatur så glamorifierades landet både av massmedia och av marxister på våra universitet – vi såg samma sak när Fidel Castro dog, akut minnesförlust i de flesta medier där till och med Kanadas Premiärminister spred bilden av någon slags myspappa som älskade kubanska folket. Inte en diktator som efter att ha skott sig på Kubanerna hade en miljard i privata tillgångar.

  Nu när Ryssarna däremot är närmast att betrakta som kristenkonservativa nationalister så är det slående hur annorlunda de behandlas i massmedia. Skall jag gå på information jag får från media så är Putin värre än Stalin var. Det finns inga proportioner alls längre.

 5. Vad media och politiker inte verkar fatta är att en allt större och växande skara tröttnat på deras uppenbara dubbelmoral och hyckleri,och tror att om man bara fortsätter med detta och skruvar upp den än mer så kommer allt att vända till slut,snacka om att vara verklighetsfrånvända som inte förstår att det kommer få motsatt effekt.

 6. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Tycker verkligen Sargon av Akkad fick till det när han sa att (om det nu är sant att Putin haft sina fingrar med i spelet) så borde amerikanarna snarare vara tacksamma mot honom.”

  Givetvis är det så, det gör lika lite skillnad om informationen om Clinton kom från Ryska hackers (vilket jag betvivlar och Donald Trump har rätt när han säger det var samma CIA-genier som sade det fanns WMD:s i Irak) ämfört med vad det gjorde för skillnad att informationen om hur amerikanska soldater misskötte attackhelikoptrar kom från Julian Assange. Frågan är om vad som påstås är SANT/FAKTA/VERKLIGHET, det är bara hos dagens allt mer slarviga etablissemang som man inbillar sig man kan misskreditera sann information med att den kom från en källa som man ogillar.

  ”Äktheten i nyheterna/läckorna har ju inte betvivlats, så om Putin är skyldig är han bara skyldig till att ha gjort det jobb som de inhemska medierna försummat att göra.”

  Precis, äktheten i uppgifterna har aldirg betvivlats. Däremot har vi fått höra från etablissemangets representanter i domstolar att ”truth is no excuse” och i Kanada har de här social justice tribulanerna” – som påpekats av Professor Jordan Peterson – skrivit in socialkonstruktionism i lagetexten vilket gör Kanada till första landet på lång tid som har förbud mot vetenskap och vetenskaplig debatt. Eliterna börjar bli desperata. Jag trodde först att de kunde lära sig av de första smällarna men nu börjar jag tro att eliterna är långt dummare än jag först antog.

  Skall vi summera vad som hänt på sistone?

  Först utnämndes valet i Storbritannien som dött lopp, i själva verket var vänstern (Labour) i fritt fall – vilket bara har fortsatt. Sedan utnämndes Brexit som en garanterad vinst för Remain – så vann Brexit sidan och alla de där katastroferna de utlovade hände inte alls.

  Så utnämnde de Donald Trump som en clown i republikanska primärvalet. I själva verket dominerade han hela primärvalet från det att han kandiderade till att han vann hela skiten. De utnämnde honom till rasist och kvinnohatare, han fick inte färre färgade eller kvinnoröster än någon av de två senaste republikanska kandidaterna så alla republikaner som tog avstånd pga detta var de riktiga clownerna.

  De uppmätte sedan att det var 80-90% sannolikhet att Hillary Clinton skulle bli USA:s president. Jag satt igår och tittade på youtubeklipp av TV-sändningar från valnatten. Jag kan säga så här, Att se några av USA:s mest kända namn och stora experter totalt kollapsa i direktsändning är verkligen totalt ”unprecedented”

  Det finns förmodligen inga tidigare exempel på missbedömning av den här magnituden. MSNBC körde 7 timmmar i sträck och någon lade ut hela deras sändning på youtube. Jämför reaktionerna i början av sändningen med dem i mitten av sändningen när flera av de delstater de räknat Hillary skulle vinna fortfarande var ”too close to call” Vad som gör den här sändningen så intressant var just att flera av dessa stater som man trott sig veta hur det skulle gå i var oerhört jämna och fortsatte timme efter timme att vara ”too close to call”. Så kommentatorerna som var uppenbar Clinton hade gott om tid att häva ur sig dumheter innan resultaten kom.

  Dessutom kommer avgörandet idag. Det är idag som Electoral College förväntas rösta Trump till president och det med en marginal som är osäker då man inte vet hur många electorer som Trump vann som vägrar att rösta på Trump.
  http://qz.com/866253/when-will-we-know-the-results-of-the-us-electoral-college-vote-on-december-19/

 7. @John Nilsson:

  Tack, det är egentligen bara den första videon som är viktig (den andra är jättekort och togs med för att visa exempel på Clegg innan hans förluster) och min presentation täcker enbart de första 20 minuterna av IQ2-samtalet. Det är möjligt jag går tillbaka och bygger vidare på det här inlägget. Jag har både fler egna kommentarer på materialet jag använde jag kan skriva om och givetvis även IQ2-samtalet från 20 minuter och framåt.

 8. @Erik:
  Jag har ju hävdat ett tag att man inte skall ropa hej förrän man är över pipelinen då elektorsvalet är först idag. (Tog om inte annat upp det i fredagens inlägg.) Och jag hörde i någon nyhetssändning att elektorsrösterna måste vara ”färdigräknade” senast 6 januari. Hur jäkla svårt kan det vara att räkna rösterna från 348 pers?

 9. Vad är detta för galen dag? Först får vi rapporter om att Rysslands Turkiet-ambassadör mejats ner i Ankara.

  Nu har en lastbil nyligen plöjt in i en folkmassa i Berlin, flera döda och skadade och vi kan bara hoppas att detta inte är vad det var i Nice. Det finns ingen bekräftelse ännu åt endera hållet.
  http://bnonews.com/news/index.php/news/id5547

 10. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Hur jäkla svårt kan det vara att räkna rösterna från 348 pers?”

  De är inte allhop på samma ställe, varje delstat röstar för sig i dess ”huvudstad”. Sedan antingen räknas rösterna för sig eller så måste rösterna transporteras med säkerhet till en annan plats för att räknas. Jag vet inte hur det går till, tidigare har det huvudsakligen haft ceremoniell betydelse.

  ”With results in from 27 states, there are no faithless electors so far”

  Senare får vi höra

  ”Minnesota elector refuses to vote for Hillary Clinton, is dismissed under state law; alternative will vote instead”

  Och nyligen fick vi höra

  Colorado elector dismissed under state law after attempting to vote for Kasich instead of Clinton; alternate will vote instead

  Uppenbarligen var det inte bara Trump-sidan som löpte den här risken.

  Elextoral College, Trump nära seger.
  https://pbs.twimg.com/media/C0EOzoGXcAAKeF7.jpg

 11. @Erik: Hej.

  Skall jag försöka vara optimistisk så kan man ju använda samma retoriska redskap som de postmoderna dylika vilka journalister idag inte bara behärskar utan låter sig behärskas av – exempelvis genom att belysa likheter i åsikt och gärning mellan Ryssland och [valfri ’god’ stat eller grupp]; Wallströms besök hos barnamördarna i Palestina exempelvis.

  Det omvänder inte någon journalist men det kan heller inte has som mål – det är publiken som skall vinnas. Alla vi som velar och önsketänker kan ges bitterhetens beslutsamhet genom att deras hyckleri lyser allt klarare. Man bör snarare elda på journalisternas vilja att använda ett allt hårdare och mer uppviglande språk. de är redan på god väg med ’bruna råttor’ och ’kallt stål’. Samtidigt kan man erbjuda alternativa källor till kunskap (som den här bloggen t ex), och göra detta med frågeställningarna ”Är det inte märkligt att alla journalister tycker nästan likadant?” samt ”Vet du själv att det faktiskt är som [massmediaperson] påstår, eller tror du att det är så?”.

  Eftersom striden i hög grad rör sig på försåtminerad mark retoriskt sett (karaktärsmord, obefläckad ande, samt trovärdighet) så är man mer betjänt av att vara öppet partisk än av att försöka framstå som om man står över och utanför partiska hänsyn. Kan man dessutom vrida den partiskheten till att via motståndarens relativism och nihilism utvecklas till en öppen partiskhet för fakta, empiri, vetenskap och saklighet är mycket vunnet hos publiken.

  Retorik, logik, schack och judo är alla saker som premierats av ryssarna både för säkerhetspersonal och politiker – där finns mycket att hämta av kombinationen av dessa.

  Attentatet i Turkiet verkar ha utförts av en turkisk polis som ropade ”Hämnd! Aleppo!” enligt The Telegraph, och ’God is great’ enligt NY Times.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 12. Ingen bekräftelse från Berlin än men av bilder och situationen att döma är det inte en olycka utan en Nice-copycat attack.

  Rapporter säger att Lastbilen kom farande i cirka 60 km/h inte bromsade eller stannade frivilligt utan körde 50 meter in och rätt in i en stor julgran vilket kan ha varit tur i oturen och förhindrat ännu fler dödsoffer. Granen skall ha vält efteråt.

  På bilderna kan vi konstatera att fronten på det stora Scania-ekipaget är totalt demolerad. Polisen rapporterar att en passagerare dött av skadorna från olyckan.

  En Periscope-film från ett hotellrum högt över platsen visar området och det skulle krävas en extremt full människa för att åka in av misstag på den där platsen. Det är en ren raksträcka utanför. Det finns inga infarter att ta fel på.

  Minst 9 dödade och 50 skadade, inga indikationer på att ekipaget bromsade eller försökte väja undan, däremot tydliga indikationer på att man förmodligen försökte köra på ännu fler och min teori är att man stoppades av en större julgran som tryckte in fronten och krossade rutan innan den skall ha vält omkull.

  Polisen har en person som misstänks vara chauffören arresterad. Bara en tidsfråga innan frågetecknen kring detta försvinner.

 13. Och DÄR kommer första påståendet att ISIS tar på sig attacken i Berlin
  Bara att vänta på två källor till så kommer alla tidningar att börja skriva om sina rubriker

  Indikationerna på att detta var en Terroristattack stärks av misstankarna att Ekipaget har stuliits/kapats tidigare idag från dess polska ägarfirma. Här är senaste punkter som rapporterats.

  * Irakiskt Anti-ISIS konto påstår att ISIS-online-kanal tar på sig attacken i Berlin
  * Källa anges vara ISIS-konton som de spionerar på, kritiserar media för att kalla det ”olycka”
  * New York Post rapporterar ISIS tar på sig attacken i Berlin
  * Washighton Post rapporterar ISIS tar på sig attacken i Berlin
  * Lastbilens ägare kommenterar: Långtradaren var lastad med stål, hade inget att göra i Berlin

 14. @Erik:
  Nej, det var bara 2 som svek Trumpen, men 4 som svek Clinton och flera som försökte.

 15. @Rikard:
  han ropade Alla Akhbar först, och sedan jox om Aleppo. Tror det var på olika språk.
  Frågan är väl om mordet i Turkiet och lastbilsdådet i Berlin skedde samtidigt eller om det finns en koppling mellan dem, och i så fall, ligger det fler saker på lur?

 16. Långtradarattacken som blev värre och värre för varje tweet

  Första rapporten: Flera dödade och skadade

  Sedan

  1 dödad

  Senare: Minst 5 dödade, 50 skadade

  Ännu senare: Minst 9 dödaade

  Idag: Siffran har stigit till 12 dödade

  Fy sjutton

 17. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Om det ligger mer på lur känns nästan självklart. Oavsett hur det egentligen förhåller sig så kommer det fler attentat tills vi sätter stopp för dem vid roten och källan, och detta permanent. Vi måste, som en kontinent och civilisation, slå mot angriparnas kärna – även med nukleära vapen.

  Inte förrän det kostar dem pengar, makt och liv kommer islams stater att etablera kontroll över de terrorister de inte sällan sanktionerar och sponsrar, vare sig direkt eller med sitt tysta medgivande.

  Jag ser inga tecken på att det från islams sida, från islamska staters eller folks sida, finns minsta vilja till fredlig samexistens med ömsesidig respekt för varandras olikheter – och då återstår bara en sak.

  En av islams historiska härförare lär ha sagt att man aldrig skall backa in fienden i ett hörn, eller angripa utan att lämna fienden reträttvägar och möjligheter till fred. Han varnade även för att söka tillfoga fienden all möjlig skada, då det omöjliggör framtida fred. Det verkar alltmer som de glömt det.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 18. Bra att GP anställt Alice Teodorescu som chef.

  Jag går in där ofta nu och ger dom ”klick”. Sådant beteende ska nämligen belönas och uppmuntras. Bra GP !

 19. @Rikard:
  Jag hoppas verkligen att ingen tar steget till kärnvapen (oavsett om vi talar om ICBM, strategiska av annat slag eller taktiska ”små” kärnvapen). Hiroshima och Nagasaki har i det närmaste blivit något arketypiskt. Det är nog bra om de förblir det och blir unika med sin status som kärnvapendrabbade städer. Jag är rädd för att den som bryter mot kärnvapentabut öppnar portarna till det där ställer där man skall låta hoppet fara när man inträder. (Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.)
  Jag känner igen tankegångarna med att inte tränga in fienden i ett hörn från Sven Hassel. Minns inte vilken bok det var, men i en säger han något åt det här hållet (mycket fritt återgivet, men det var något åt det hållet): ”Deras propaganda är lika dum som vår. De släpper ner flygblad där vi uppmanas att ge oss idag, för när de kommer inte att ge någon pardon när de väl kommer. Inte fan är det någon som vågar desertera, risken är alltför stor att man hamnar i ståndrätt och blir skjuten. Och de har sagt att de inte kommer att skona någon när de kommer. Så när de kommer slåss vi för våra liv som de inträngda råttor vi är.”

 20. @T:
  Ja, jag sprider gärna länkar direkt till krönikörer och ledare som jag tycker är bra, medan jag cachar dem när jag vill uppmärksamma andra på innehållet men inte vill ge dem klick.

 21. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Jag ser nukleära lösningar som ett ’när’ i nuläget. Förr eller senare blir kostnaden för fortsatt eskalerande terror, invandringsinvasion, och inbördeskrig/uppror i Europas stater för hög. Kan mycket väl vara därför man inriktar sig allt mer på oss och inte på ryssarna.

  Islams stater kommer inte att sluta angripa sina fiender – den islamska världen har aldrig slutat attackera sina fiendefolk frivilligt utan har alltid varit tvungen att stoppas militärt. Att de krigat lika mycket inbördes visar bara hur de likt oss behöver en yttre fiende – vi är ju varandras ’Den Andre’.

  För den makabre:
  [http://www.nuclearsecrecy.com/nukemap/]

  Vad har MENA för värde för resten av världen bortsett från oljan, om man är riktigt krass? Inte för att jag ser utrotningskrig som önskvärt, utan för att det kan bli nödvändigt (om vi inte hellre väljer fred och underkastelse).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 22. @Rikard: Typiskt.

  Halva texten försvann.

  Sammanfattning ur minnet:

  Jag hoppas på att MENA snabbt genomgår sin Reformation och Upplysning, o/e att postmodernismen slår rot även hos dem. Om vi måste damma av de gamla metoderna blir det blodbad och atomvinter:

  [http://www.nuclearsecrecy.com/nukemap/]

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 23. Helt OT men jag är väldigt imponerad av Clegg. Han är en politiker som tänker. Jag vet ingen svensk politiker som ens i närheten skulle kunna uttrycka sig på det sättet han gör, som kan diskutera på flera nivåer. Det har väldigt lite med intelligens att göra. En sådan som Carl Bildt är säkert lika intelligent, men fortfarande så fast i politiska spelet utan raka svar och med inpräntade slagord. Ingen tvekan att Clegg är politiker, men han håller jämn takt med Haidt.