Vem är egentligen Lina Thomsgårds målgrupp?
avatar

Så var det dags igen – för en feministisk skribent att säga till den odefinierade sociala klassen ”killar” vad som skall göras. Den här gången är det Lina Thomsgård som menar att: Äntligen är det killdags! (Aftonbladet) Jovisst Thomsgård, äntligen är det … Läs mer

Klagosångens strofer
avatar

Det finns ingen naturlag som säger att kvinnor ska gnälla mer än män, men jag upplever att de är en smula överrepresenterade. I vart fall om det ankommer på att klaga för att söka medömkan, och inte på livets bitterhet … Läs mer