Professor Jordan B Peterson – En fullständig filosofi om Könsskillnader, Identitet och Lagstiftning
avatar

Foto: The Varsity

Efter bakgrunden till En fullständig filosofi så har det nu blivit dags att beskriva själva filosofin. Det som fick Professor Peterson att formulera dessa tankar i videoklipp som lades ut på Youtube var två saker. Den första var lagförslaget C-16 som inkluderar ”könsidentitet och könsuttryck” i hatbrottslagar under OHRC (Ontario Human Rights Commission. Dessa lagar visade sig vara uselt skrivna, motsägelsefullt formulerade och rent ut sagt farliga för människor. Exempelvis så görs arbetsgivarna ansvariga för alla konsekvenser anställdas beteende kan ha oavsett intentionerna.  Den enda orsaken som finns att skriva en lag på det sättet är att se till att så många anställda som möjligt råkar illa ut (då lagen ger arbetsgivare incitament att förtrycka sina anställda)

VIDEO 1 – Lagen C-16 (03.20)

En av hans kollegor har grävt i bakgrunden. Det visar sig att lagarna ursprungligen var betydligt mer begränsade men sedan gick de till så kallad ”public consultation” där personer med aktivistisk läggning fick ge sina synpunkter. För att inte uppröra någon av sina konsulter så beslutade man exempelvis att könsidentitet inte skall vara någonting annat än subjektivt val – Professor Peterson vet inte vad man ens skall säga om den saken. År man insatt i psykologi och har den minsta förnuft så är det ett vansinnigt påstående. Att identitet skulle bygga på subjektiva val har aldrig varit sant för någon form av identitet någonstans.

Vad är identitet? (04.20)

För det första är identitet en funktionell uppsättning verktyg som hjälper dig fungera i världen. Vid läsning av Piaget framgår att barn börjar konstruera sin identitet redan under amningsperioden. För det andra så är identiteten ett framförhandlat samspel som individen inte alls bestämmer över. En av de saker som Piaget påpekar är att redan vid två års ålder börjar hyperaggressiva barn lära sig integrera sina önskemål in i ett större samspel där de via lek lär sig vilka beteenden som är socialt acceptabla för andra barn. Vid fyra års ålder har leken lärt dem att utveckla sin identitet så att andra barn skall vilja leka med dem vilket skapar ett vuxnare beteende. Det hela är alltså funktionellt, det har inget att göra med rena infall. Att det skulle vara subjektiva infall är en galen idé men att beskriva det här är av allt att döma nu tekniskt sett olagligt i Ontario och då har Professor Peterson inte ens tagit upp den biologiska grunden för identitet.

The idea that identity has no biological basis, thats just wrong, factually wrong.

Konstruktionism inskriven i lagen (06.40)

OHRC har inte bara skrivit in radikal socialkonstruktionism i lagen som grund för människans identitet. De har gått mycket längre. Piaget var en konstruktionist. Men vad OHRC skrivit in i lagen är att människans identitet är baserad på rena infall och vid vilket ögonblick som helst kan vara vad än individen vill att den skall vara. Detta är vad som fick Professor Peterson att sätta sig ner och spela in sina videos för att sortera sina tankar och ens förstå vad det betydde.  När han gick in på förarbetena och policydokumenten så var terminologin bakom förslaget extremt rörig och oklar. Först och främst när det gäller könsidentitet: Könsidentitet är inte ett spektrum. Könsidentitet är en bimodal fördelningsskala och om du skriver lagar får du inte hitta på orden du använder. Du måste använda de korrekta orden.

Könsidentitet (7.20)

Könsidentitet är alltså en bimodal fördelning eftersom nästan alla (99,7%) som kan beskrivas som man eller kvinna identifierar sig själv som man eller kvinna och även om det går att argumentera att siffran går ner om samhället var mer ”accepterande” så det gick ner till 99% så hade vi fortfarande en massiv majoritet av människor vars könsidentitet matchar deras biologiska kön. Vi kan sedan lägga dem ovanpå varandra. Biologiskt kön – könsidentitet – könsuttryck – sexuell läggning.

Almost everyone who is biologically male or female, identifies as male or female, expresses themself as male or female and then the vast majority of them have a sexual orientation thats in keeping (with those). So now we have a law which says those are indepedent – GUESS WHAT? Thats not the definition of independece.

Könsskillnader: (08.45)

Så kön är inget spektrum, det är en modifierad bimodal fördelning, vilket inte ändras av att det finns undantag och överlappning. Om vi exempelvis ser till Tepperman. Den stora skillnaden i Big Five (Femfaktorsteorin) mellan män och kvinnor är att kvinnor har en halv standardavvikelse högre i agreebleness (värme, artighet) och i neuroticism (tendens för negativa känslor). Detta är tvärkulturellt och täcker upp att kvinnor är mer sannolika än män att bli deprimerade medan män är mer sannolika än kvinnor att supa och bli arga. En låg värmefaktor är den bästa prediktionen för fängelsevistelse. Detta är påtagliga skillnader och vid uppdelning av kön till 75% rätt. Vi återkommer till Big Five

Tanken att det inte finns någon biologisk basis för könsskillnader är så absurd att Professor Peterson knappt kan begripa vi ens behöver diskutera frågan. Män har bredare haka, män är längre, män har bredare axlar, kvinnor har högre uthållighet, kvinnor har ett annat fettlager, formen är annorlunda, armarnas placering är annorlunda, rösten är annorlunda och då pratar vi enbart morfologi vi är inte ens inne på genitalierna. Sedan kan vi se till mikrostrukturer, dessa skiljer sig mellan män och kvinnor ända från det cellulära till det sociala. Så vad i hela världen är det vi pratar om? Vad pågår? Detta är galenskap?

VIDEO 2 – Universitetet antar ”Equity position” (10.40) 

Sedan hade han läst att Human Resources department på Universitetet hade antagit en ”Equity position”. Vad det betyder är inte jämlika förutsättningar. Equity betyder jämlikhet i utfall och när jag körde ordet genom google så blev den svenska översättningen ”rättvisa”. Tanken bakom Equity är att du tar en social institution, bedömer organiseringen från varje strata och analyserar varje nivå utifrån demografin (där du själv definierar vad som bedöms, i sig ett stort problem). Sedan gör du antagandet att om inte den organisationen på varje nivå motsvarar den demografiska representationen så är den organisationen korrupt, förtryckande och diskriminerande och behöver åtgärdas. Så vad är fel med det? Borde det inte vara 50-50 män kvinnor vid varje nivå? Verkligen? Ni är så säkra på att det inte finns några naturliga skillnader i intresse mellan män och kvinnor?

I så fall varför består de flesta psykologiklasser av 80% kvinnor? En utveckling där andelen kvinnor som redan var majoritet bara ökat. Och män har fler positioner i naturvetenskapen. Det är likadant i Skandinavien. 5% sjuksköterskor är män och 5% ingenjörer är kvinnor. Vad som hänt i Skandinavien när man gjort lagar och sociala regler mer jämställda mellan män och kvinnor är att personlighetsskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat – inte minskat. Så vad det betyder är att socialkonstruktionism är FEL, motbevisad, man har fått de motsatta resultaten till vad teorin förutsäger och bara gud vet vad de (vi i Sverige) skall göra för att få rätsida på det. Tanken var att få bort könsskillnaderna genom att ändra samhällets strukturer.

GUESS WHAT? That didnt happen. And its not just a studies of a few hundred people and a few locations. Those are population wide studies and they have been replicated a multitude of times.

Könsskillnader bortom Big Five (13.10)

Big Five kallas på svenska för Femfaktorteorin. Som jag redan påpekat så finns könsskillnader i Big Five där kvinnor är högre på agreebleness och neuroticism men det stannar inte där. När man fragmenterar varje faktor i Big Five så får man två olika undergrupper i varje personlighetsdrag och där är det mycket större könsskillnader. Exempelvis ”extraversion” (utåtriktning) delas upp i ”assertiveness” (bestämdhet) och ”gregariousness” (sällskaplighet). Kvinnor är mer sällskapliga, män är mer bestämda. Sedan har vi ”conscientiousness” (samvetsgrannhet) som delas upp i orderliness (ordningsamhet) och indoustriousness (arbetsamhet, flit). Kvinnor är mer ordningsamma, män är mer arbetsamma. Så har Openness (kreativitet) som delas upp i ”interest in ideas” och interest in aestetics” och där upptäcker du att kvinnor är mer det sistnämnda och män är mer det förstnämnda.

Min kommentar: Det här är alltså vad Professorn i genusvetenskap Janet Hyde lät bli att berätta när hon 2005 lurade i tidningar och akademiker sin ”könslikhetsteori”. Det var alltså bluff och båg att könsskillnaderna är små. Redan 2013 bloggade jag om forskningen i könsskillnader och nu knappt tre år senare vet vi exakt hur det gick till när ljugteorin spreds bland ivriga feminister. Det var alltså 2011 som den italienska psykologen Marco del Giudice fattade misstankar och kontrollerade den inbördes uppdelningen av könsskillnader i Big 5. Hans forskning bedömdes av Dr Paul Irwing vars kommentar löd så här:

‘It was a really surprising finding. ‘The conventional view, and my own view, was that there would have been much greater overlap, but actually there is an extremely large difference.

Så för att få lika utfall i varje nivå av en organisation så måste du anta att män och kvinnor har identiska intressen och om de inte har det så skall du minsann se till att det blir så. Hur det nu skall gå ihop med det faktum att det redan nu finns många positioner i samhället där kvinnor är en klar majoritet, vad skall göras åt det? Vad skall göras åt asiater som är överrepresenterade i sina positioner? Vad skall göras åt judar som är överrepresenterade i sina positioner? Vad skall göras åt underkategorier? Svarta kvinnor? För de har inte samma resultat som svarta män. Latinokvinnor? Asiatiska kvinnor? Och skall svarta kvinnor delas upp i flera olika sorters ”svarta”? Det är inte så att de alla är lika.

Hur identitetspolitik leder till tyranni (15.10)

Sedan har vi kvinnor från underklassen, skall de vara representerade i lika hög grad som kvinnor från överklassen? Hur många generationer tillbaka skall det bedömas? Hur gör vi med intelligens? Hur gör vi med attraktivitet? Hur gör vi med längd? Hur gör vi med vikt? Problemet med identitetspolitik baserad på gruppidentiteter är att det aldrig tar slut eftersom det finns ett oändligt antal gruppidentiteter. Vi kan fragmentera gruppidentiteter ner till individnivå, vilket är precis vad vi gjort i västvärlden. Vi insåg att den ultimata mångfalden i befolkning är en befolkning av individer. Nej nej, i de moderna mer aktuella och politiskt medvetna ”vetenskaperna” så skall vi ersätta det med en bedömning av gruppidentiteter. Vilket kan göras i oändligheten så jämlikhet är helt omöjlig att uppnå.

Vad som däremot kommer att ske, och vad som redan har skett är att ju mer de försöker begränsa orättvisor ju mer kommer varje individs frihet att manövrera att begränsas. Vi har redan sett det hända i flertalet samhällen och man tycker vi borde lära oss av 1900-talet vilken vansinnig tanke detta är. Men nej då den sortens människor har redan tilllåtits få höga positioner i samhällets viktigaste institutioner. Var det kommer att sluta vet Professor Peterson bara alltför väl. Han skrev en bok om det här som heter ”Maps of Meaning”. Det tog honom tre timmar om dagen i femton år att skriva boken.

Så detta var alltså en fullständig filosofi om könsskillnader, identitet och lagstiftning. Utifrån detta inlägg skall ni inte bara ha lärt er utan även kunna argumenten gällande identitet, könsskillnader och lagstiftning för jämlikt utfall (the equity position). Min presentation av Professor Petersons framförande på Ryerson är långtifrån slut. Vi har inte nått längre än 16 minuter i videon. Jag kommer att fortsätta med minst ett till inlägg om ”en fullständig filosofi” fast denna gång med annat fokus än identitet och könsskillnader. Däremot fortfarande lagstiftning för det är den röda tråden för samtalet, de här genusmänniskorna har slutat försöka vinna i vetenskap.

Vad de nu försöker göra är samma som kreationisterna gjorde, nämligen skriva in sina egna åsikter och positioner i lagar, regler och policy så de inte ens behöver diskutera dem och de har redan börjat. De av er som ser längre än 16 minuter vet att nästa inlägg kommer att gå in på IAT (Implicit Association Test). Precis som med könsskillnader är även detta något jag redan bloggat om tidigare så vad ni kan se nu är att i takt med att vetenskapen hinner fram så bekräftas vad jag sagt från första början.

 

Kommentarer

Professor Jordan B Peterson – En fullständig filosofi om Könsskillnader, Identitet och Lagstiftning — 13 kommentarer

 1. Tack Erik för din genomgång av Petersons tänkande.

  Jag måste medge att jag aldrig stött på en tänkare som kan laborera med så många perspektiv samtidigt. Han är både påläst och djup samtidigt, en intellektuell värt namnet!

  Sprider hans tänkande ivrigt i min närkrets.

  SvaraSvara
   
 2. Mycket intressant.

  Den, av mig, fundering som ligger närmast skeendet som sker, oavsett ämne, blir att det råder stooor brist av faktiska, Gladiatorspel.

  Här är annan person, en student, vilket fundera över mera och kommande slag av samlings-forum och som vi i den gamla världen har att se fram-emot.

  ( https://www.nyatider.nu/en-nationalist-pa-sodertorns-hogskola/ )

  SvaraSvara
   
 3. Professorn gör en fiiin dragning, Muppet-Show, hehe inte lite skit i-den påsen.

  Nåväl hade varit intressant att kunna se vad könsfördelning pojkar/flickor är på aktuellt föredrag. Framkommer tyvärr icke av den hårt beskurna filmen eller oxå, mera troligt, sitter filmaren i en av de främsta stolsraderna.

  Jämförelse och på lika vis, som IS-mördarna enligt press ”krigare” erhållit överslätande-relativiserande beskrivande förståelse, genom att endast så enkelt såatt-säga gömma sig bakom väl valda bok-blad om ”Koranens budskap” ett troll-numer som numera är fullständigt uppenbart för merparten och hyggligt pinsamt för resterande del.
  Min sedan länge är en väntan på att det ska, enkelt, målas upp tydlig bild av vad är det som relativiserar den mera långtgående och utan tvekan svårartat för mänskligheten, aktuella våldsamma köns-fragmenteringar, var finns, eller av vem, det enkla penseldragen som låter bilden av köns-troll-numret komma upp i full dager.

  Givetvis trolleri går aldrig och ska ej förhindras endast klargöras och är ett lustigt tid-fördriv emellertid trolleri är aldrig merän-så detta vet alla oavsett, vem.

  SvaraSvara
   
 4. ”Sedan har vi kvinnor från underklassen, skall de vara representerade i lika hög grad som kvinnor från överklassen? ”

  Om de har samma kompetens och kvalifikation ska gärna en kvinna som arbetat sig uppåt från fattig barndom premieras.

  Alla som förnekas meritokrati i samhället men ändå kämpat sig till rätt kvalifikationer ska premieras om mätbart. Därför är det bra att pusha för fler kvinnliga ingenjörer till exempel eftersom i specifikt det området motarbetas meritokratin.

  Sedan så kan vi inte undgå att oavsett hur ”förklarligt” det är med vissa könsskillnader är dessa skillnader fortfarande dåliga.

  Vissa kvinnor har erotiskt kapital nog för att skippa karriär och leva på veckopeng från make som jobbar 70-80 timmar. Detta ger högern stor nöjdhet eftersom högern älskar hemmafruar.

  Sedan tappar dessa kvinnor erotiskt kapital med tiden, eller så blir det skilsmässa eller hon blir änka. Vem får betala denna bullbaksmästarinnas pension efter att hon försakat karriären? Vi vanliga dödliga som inte har råd att leva på en make/ge veckopeng till en hemmafru.

  Så om vi ska fortsätta vägra pappamånader och hylla hemmafruar är det nog på tiden att vi börjar tvinga andra parten i ett samboskap/giftermål att betala till icke-karriäristens pension varje månad. Det är mycket få män som gör det idag och det orsakar oss andra kostnader.

  ”Problemet med identitetspolitik baserad på gruppidentiteter är att det aldrig tar slut eftersom det finns ett oändligt antal gruppidentiteter.”

  Det är väl inget problem alls? Man går så långt det är brukligt och försvarbart i uppdelandet av identiteter och mätandet av materiella effekter av samhällets diskriminering och övergrepp på olika grupper.

  Identitetspolitik finns därför att individer vägras meritokrati och påverkas materiellt av hur de har fötts.

  Identitetspolitik är för felbehandlade och diskriminerade som fackförbund är för löntagare. Vill du bli av med motåtgärden, gör dig av med orättvisor.

  SvaraSvara
   
 5. @DanTor:

  ”Nåväl hade varit intressant att kunna se vad könsfördelning pojkar/flickor är på aktuellt föredrag. Framkommer tyvärr icke av den hårt beskurna filmen eller oxå, mera troligt, sitter filmaren i en av de främsta stolsraderna.”

  Jag har fått höra att det sannolikt kommer att komma en riktig film med hela den 1 timme långa föreläsningen.

  Professor Peterson har påpekat könsfördelningen vid andra föreläsningar. Jag kan inte säga den exakta procenten men jag kan säga att könsfördelningen i gruppen sannolikt har övervikt män vilket är i linje med BIG 5 där skillnaden mellan män och kvinnor i ”Openness” (variabeln för kreativitet) skiljer sig såtillvida att män är mer intresserade av ideer medan kvinnor är mer intresserade av estetik.

  Man skall dock komma ihåg att när han föreläser inför klasser i sitt eget ämne är det tvärtom. 80% av psykologistudenterna är kvinnor vilket kan jämföras med när han började sin karriär, då var det 60%.

  SvaraSvara
   
 6. @Axel Edgren:

  ”Om de har samma kompetens och kvalifikation ska gärna en kvinna som arbetat sig uppåt från fattig barndom premieras.”

  De har inte samma kompetens och kvalifikation. Underklassen tvingas utöver sina studier ta hand om det så kallade ”riktiga livet” medan medelklassen kan fokusera enbart på studier och köpa hushållsnära tjänster för övriga delar. Så medeklassen har mer tid att lägga på karriären, dessutom hjälp från föräldrarna och den postmderna flumskolan har ökat den effekten och minskat den sociala rörligheten.

  ”Alla som förnekas meritokrati i samhället men ändå kämpat sig till rätt kvalifikationer ska premieras om mätbart.”

  Det går inte att kämpa sig fram till rätt kvalifikationer. Rätt kvalifikationer är en fråga om tid och fokus. Det går att få positioner i politiken utan rätt kvalifikationer däremot och som konsekvens får man då fd julmustexperter och fd disneyklubb-ordföranden som pratar rent nonsens om återvändande terrorister.

  ”Därför är det bra att pusha för fler kvinnliga ingenjörer till exempel eftersom i specifikt det området motarbetas meritokratin.”

  Att pusha för fler kvinnliga ingenjörer fungerar aldrig eftersom de flesta bästa och smartaste kvinnorna med rätt kompetens inte har intresse av att JOBBA som ingenjörer och även om man får in dem genom att överösa dem med fördelar så kommer de i mängder att sluta så fort de når en viss ålder eftersom de inte behöver mer pengar.

  DU har inget att erbjuda de kvinnorna, du vill de skall göra sig själva olyckliga i ”revolutionens tjänst”. Vidare så har man kunnat konstatera att de kvinnor som hade kompetens att bli ingenjörer i HÖGRE grad än manliga motsvarigheter hade kompetens att välja andra fält som exempelvis juridik.

  Detta är helt i linje med Sverige där både Åklagare och Domare är fler kvinnor än män. Det är för övrigt bara i rika liberala väst länder man behöver göra så här. I fattiga länder som Indien tar fler kvinnor jobb som ingenjörer eftersom det betalar bättre. Men i ”bloody scandinavia” måste regeringen lägga miljontals miljoner på upplysningskampanjer och medvetandegörande låtsasterapi.

  ”Sedan så kan vi inte undgå att oavsett hur ”förklarligt” det är med vissa könsskillnader är dessa skillnader fortfarande dåliga.”

  Bortsett från då att förklaringen är vetenskap/fakta som representeras offentligt av internationella experter medan åsikten att de är ”dåliga” bara är politiskt tyckande från postmodernism/marxism som representeras offentligt av maskerade ligister som misshandlar folk och slår sönder skyltfönster.

  ”Vissa kvinnor har erotiskt kapital nog för att skippa karriär och leva på veckopeng från make som jobbar 70-80 timmar. Detta ger högern stor nöjdhet eftersom högern älskar hemmafruar.”

  FEL, den absoluta majoriteten av alla kvinnor har erotiskt kapital. Erotiskt kapital är ungdom och fertilitet. Det är inte något som vissa kvinnor har, det är något nästan alla kvinnor har – bara inte samtidigt och bara inte hela livet – vilket våra samhällsarkitekter löste med äktenskap. Som er ideologi påstod var förtryck.

  ”Sedan tappar dessa kvinnor erotiskt kapital med tiden, eller så blir det skilsmässa eller hon blir änka.”

  FEL, Det var feminister som ville ha fler skilsmässor och införde no fault divorce, inte män. Det är än idag feministerna som förespråkar skilsmässor.. Vårt samhälle hade en lösning, er sida kallade den lösningen förtryck och saboterade den.

  ”Vem får betala denna bullbaksmästarinnas pension efter att hon försakat karriären? Vi vanliga dödliga som inte har råd att leva på en make/ge veckopeng till en hemmafru.”

  Nej, precis, ni har inte råd att ge en krona till gamla svaga kvinnor. Ni har bara råd att ge det dubbla till unga starka män som är medborgare i andra länder. Sedan har ni givetvis har ni det tiodubbla att ge till unga starka män som begått halshuggningar och massmord i andra länder och som nu måste ha jättemycket terapi för det är så synd om dem att det inte går lättare att hoppa från yrkesmördare till medelsvensson.

  Så jag förstår att ni inte har pengar till gamla svaga kvinnor som bakar bullar när ni har sådant ofantligt behov att ge pengar till medborgare i andra länder vars absoluta prioritering som går över allt annat är en ideologi med TYDLIG koppling till att folk i mängder mördas pga streckgubbar. Och inte en gång heller utan upprepade gånger.

  Det är helt enkelt så era prioriteringar ser ut. De gamla svaga kvinnorna har ni inte råd att hjälpa för era pengar går till att skydda de unga starka män vars psyke har problem med streckgubbar. Låt mig göra prioriteringarna klara-

  Min sida (analyserar logiskt, debatterar)

  Er sida (ursäktar och gör lättare för kriminella att begå våldsbrott)

  ”Så om vi ska fortsätta vägra pappamånader och hylla hemmafruar är det nog på tiden att vi börjar tvinga andra parten i ett samboskap/giftermål att betala till icke-karriäristens pension varje månad.”

  Nej, för varenda krona mer din sida får över är en krona ni vill lägga på andra länders medborgare och med tanke på den ökande gruppen av extremt behovskrävande återvändare så kommer ni ÄNDÅ att dra ner på bullbakerskorna så det hjälper inte att omfördela pengar, när ni får pengar över är det bara en sak ni vill lägga det på.

  Och det är inte bullbakerskorna.

  ”Det är mycket få män som gör det idag och det orsakar oss andra kostnader.”

  Vilket innebär ni har mindre pengar att lägga på andra länders medborgare javisst. Men det är ju också en självpåtagen kostnad ni har av fejkmoraliska orsaker så varför skulle jag lyssna på er? Pengabristen har ju ni dragit på er själva som friviligt val.

  ”Det är väl inget problem alls? Man går så långt det är brukligt”

  Det finns inget ”brukligt”. Nonsensord som inte betyder någonting. Det där är bara åsikter och som ni inte klarar av att försvara i öppen debatt så ni har skickat fram maskerade småglin för att tysta folk med våld. MEN GISSA Vad? Ni klarar inte av att slåss heller. När någon slår tillbaka så springer er sida som småglin till polisen (samma polis de brukar ösa hat över och kasta sten mot) och leker offer. Crybullies in action.

  ”och försvarbart i uppdelandet av identiteter och mätandet av materiella effekter av samhällets diskriminering och övergrepp på olika grupper.”

  Finns inget ”försvarbart” heller. Nonsensord som inte betyder något. Se ovan svar.

  ”Identitetspolitik finns därför att individer vägras meritokrati och påverkas materiellt av hur de har fötts.”

  Postmodernistisk Identitetspolitik finns i väst för marxism har redan förstört öst (och postmodernister kan inte tro på ingenting för då har de själva inget att göra) Säg samma saker på gatorna i Österuropa där de pga åsikter som dem du sprider fick familjemedlemmar fängslade och den sannolika konsekvensen är att du åker på stryk. För att inte tala om om du åker till islamiständer och predikar identiteter…. det vore självmord.

  ”Identitetspolitik är för felbehandlade och diskriminerade som fackförbund är för löntagare. Vill du bli av med motåtgärden, gör dig av med orättvisor.”

  NEJ LJUG, Jösses vilken lögn. Så här enkelt är det beträffande facförbund.

  Fackförbund traditionellt stärker individer mot arbetsgivare. De stärker anställdas position. De ger arbetsgivare mindre makt.

  Identitetspolitik försvagar individer mot arbetsgivare. Den ger arbetsgivare mer makt mot sina anställda. Den ger individen ingen makt alls och det oavsett identiteten för även om en person är svart så är det en vit heterosexuell socialistbyråkrat på kontoret för ”svartas rätt” som har makten.

  Identitetspolitik har rakt motsatta effekten till vad Fackförbund har. Fackförbund stärker anställdas position. Identitetspolitik stärker arbetsgivarens position och gör anställda rättslösa AND THATS THAT!

  SvaraSvara
   
 7. Var inte du en av dem som hånade psykologi som vetenskap? Med dig blir det bara värre och värre. Du måste räknas bland de principlösaste på jorden, vilket bara bevisar en sak: att du med noll progress alltid med nödvändighet måste vara i underläge.
  Nu tänker jag inte ödsla tid på vad du kan tro den där psykologiprofessorn har sagt eller menat eller vad han kan tro om dig och andra. Att fördjupa sig i sådant nonsens från folk som gapar om biologi när de saknar psykologiska argument och vice-versa skulle ändå inte leda till något väsentligt. Det är bara åsikter mot åsikter. Att räkna upp biologiska skillnader som om de utgjorde biologiska argument duger inte heller. Och inte heller blir det mindre åsikt av påhittet ”biopsykologi” att kalla det filosofi. När började filosofi räknas som vetenskap i din by? Var inte du en av dem som jämt bespottade filosofi som vetenskap? Och nu har du själv en fullständig sådan dessutom? Och hur fullständig då? Du kan visst komma med vilket nonsens som helst och folk kommer ändå att tumma upp dig. Du är ett livslevande exempel på hur en obildad Trump kunde bli president. Det tragiska är inte Trump utan folk som väljer honom.
  Och postmodernism, dvs. bl.a. den nations- dvs. kulturrelativistiska globalismen, räknas inte heller som något argument, utan är bara ett utjatat skällsord, dvs. så anti-vetenskap som något kan vara. Att påstå att du är vetenskaplig är inte heller en vetenskaplig utsaga.
  Därmed inte sagt att jag försvarar de där neandertalarna som vill tysta ner honom (jag kan naturligtvis inte veta om de där mupparna inte består av hans eget folk, att allt är arrangerat för att ge honom själv reklam. Hur är det ens möjligt att det på ett universitet inte finns en bestämmande rektor, ordningsvakter etc?).
  Strunt samma. Både hans anhängare och motståndare är hursomhelst ovärdiga människor som dag ut och in fortsätter att slåss som ynkliga kryp om små smulor, efter att ha varit med om att ge oss det kanske mesigaste samhälle i västs historia, där för att bara nämna ett av tiotusentals exempel, PostNord delar ut miljardbelopp till sina chefer motsvarande dess förlust och i stället för att sparka cheferna, fortsätter de sparka folk eller använder de som slavar, men det blir inga massdemonstrationer, strejker etc. (sådant är ju fult och så vänster).
  Man t.o.m. försvarar eländet (att eliminera allt som förbinder en nation, etc.) genom att svamla om marknadsekonomi som i själva verket förutsätter jämlikhet som mål, dvs. snarare är anti-kapitalistisk, som man har utrotat sen lång tid tillbaka.
  Det finns förmodligen en hel del i vad den där professorn säger som jag säkert skulle hålla med om. Men inte pga att han själv skulle vara särskilt märkvärdig mer än att påstå sådant som sunda förnuftet säger ”ja” till. Samma sak gäller även hans opponenter. Problemet är bara det att man inte kan säga att man håller med om en sak utan att motparten förväntar sig att man då ska hålla med om allt annat övrigt. Alla har sin egen decemberöverenskommelse i det här samhället. Ni har ju ert sätt att tysta ned folk (genom att spamma, vägra svara, förlöjliga etc.). Hyckleri i kubik.
  Vad då…. Jag kan till och med hålla med idioten madame Le Pens påstående att det inte längre handlar om höger-vänster, utan globalism mot nation. Naturligtvis är hon själv genomfalsk i sitt påstående, precis som Trump, som inte vill avslöja att vad de menar med nation är en totalsocialism mellan miljardären och kloakrensaren. Som om det inte var det som var roten till eländet, som fått nationer att slakta varandra eller nationerna utanför deras världsdel, enbart för att förebygga inhemskt uppror. Så det är ändå allt annat än sant att det inte längre skulle handla om höger-vänster. Det har det alltid gjort. Frågan är bara hur dolt. Men fortsätter man babbla om att vita rasen förtrycker den svarta, eller män förtrycker kvinnor eller globalister förtrycker nationer, etc. så behöver man inte längre snacka om svarta kapitalister som förtrycker svarta och vita eller kapitalistkvinnor som förtrycker män och kvinnor eller storkapitalister som förtrycker sina och andras arbetare, etc. etc. etc. I en sådan tid är vänstern naturligtvis lika mycket höger som högern är vänster. Allt är upp och ner en gång till. Så kan de rikaste av de rika fortsätta behålla vad de har roffat åt sig, Monor och Gudrunar roffa åt sig vad de kan, medan folket låter sig luras och slåss om små smulor som ömkansvärda kryp.

  SvaraSvara
   
 8. @tintinula:

  ”Var inte du en av dem som hånade psykologi som vetenskap?”

  Tack nu vet jag att du inte ens vet vad Professor Peterson säger om saken. Han har uttalat sig om psykologi, han har varit professor i Psykologi på Harvard en av världens elitskolor, så kort sagt det finns ingenting över honom som du kan hänvisa till. Vad än du säger så står han över dig.

  ”Med dig blir det bara värre och värre. Du måste räknas bland de principlösaste på jorden, vilket bara bevisar en sak”

  Det bevisar ingenting. Åsikter är inte belägg för bevis, noll validitet.

  ”Nu tänker jag inte ödsla tid på vad du kan tro den där psykologiprofessorn har sagt eller menat eller vad han kan tro om dig och andra.”

  Du har ingen talan om vad ”den där” Psykologiprofessorn (löjlig formulering) säger. Du är inte kompetent att tolka, kommentera eller på andra sätt ge dig ut för att vara auktoritet här. Du kan inte ljuga om hans positioner jag vet mer än du om dem.

  ”Att fördjupa sig i sådant nonsens från folk som gapar om biologi när de saknar psykologiska argument”

  Du är inte kompetent att uttala dig om vad som är psykologiska argument. Normala människor i din position använder källor, de spelar inte kung av långbortistan.

  ”Det är bara åsikter mot åsikter.”

  Det är bara åsikter från dig Kungen av långbortistan. Från honom är det mot decenniers kompetens på högsta nivå i Psykologi. Viss skillnad mellan dig och honom faktiskt.

  ”Att räkna upp biologiska skillnader som om de utgjorde biologiska argument duger inte heller.”

  Det behövs inga argument. Det är tvärkulturella populationsstudier. Tvärkulturell innebär man testar för kultur och motbevisas. Alltså man har total frånvaro av argument för att kultur har ett skit med saken att göra. MOTBEVISAD!

  ”Och inte heller blir det mindre åsikt av påhittet ”biopsykologi” att kalla det filosofi.”

  Sveriges största forum för psykisk ohälsa.
  http://psykologisverige.com/biopsykologi_eller_biologisk_psykologi_se

  ”När började filosofi räknas som vetenskap i din by? Var inte du en av dem som jämt bespottade filosofi som vetenskap?”

  Professor Peterson har svarat på det där. Om du inte vet hans svar så är du inte kvalificerad att diskutera hans åsikt. Vill du kritisera hans material får du LÄRA dig vad det är först. Här är vad Psykologisverige säger:

  Psykologi är det vetenskapliga studiet av beteende och mentala processer. Psykologi betraktas som samhällsvetenskap, men på grund av påverkan av filosofi, biologi och medicin finns också andra kategoriseringar möjligt.

  ”Och nu har du själv en fullständig sådan dessutom? Och hur fullständig då? Du kan visst komma med vilket nonsens som helst och folk kommer ändå att tumma upp dig. Du är ett livslevande exempel på hur en obildad Trump kunde bli president. Det tragiska är inte Trump utan folk som väljer honom.”

  Hata männniskorna bäst du vill, ni verkar ju se på er själva som någon slags rymdvarelser. Professor Peterson har ett svar till ert människoförakt också:

  ”Och postmodernism, dvs. bl.a. den nations- dvs. kulturrelativistiska globalismen, räknas inte heller som något argument, utan är bara ett utjatat skällsord, dvs.”

  Du är inte kvalificerad att (utan källor) uttala dig om vad som räknas som argument.

  ”Att påstå att du är vetenskaplig är inte heller en vetenskaplig utsaga.”

  Utsagor är inte vetenskap alls men som alla som lyssnat på professor Peterson vet är det så här att DIN SORT TROR INTE PÅ VETENSKAP!

  ”Därmed inte sagt att jag försvarar de där neandertalarna som vill tysta ner honom”

  Klart du gör. Det gör du automatiskt genom att tillhöra den sida som förespråkar våld. Inte den sida som förespråkar diskurs. Utan diskurs så finns bara våld så din sida har varit den som förespråkar våld från första början, men som ansvarslösa småglin försöker ni komma undan med ”vi visste inte”.

  ”(jag kan naturligtvis inte veta om de där mupparna inte består av hans eget folk, att allt är arrangerat för att ge honom själv reklam. Hur är det ens möjligt att det på ett universitet inte finns en bestämmande rektor, ordningsvakter etc?)”

  Passar Foliehatten bra?

  ”Strunt samma. Både hans anhängare och motståndare är hursomhelst ovärdiga människor”

  Du är inte kvalificerad att (utan källor) uttala dig om människors värdighet heller.

  ”PostNord delar ut miljardbelopp till sina chefer motsvarande dess förlust och i stället för att sparka cheferna, fortsätter de sparka folk eller använder de som slavar, men det blir inga massdemonstrationer, strejker etc. (sådant är ju fult och så vänster).”

  Så varför demonstrerar inte vänstern mot PostNord då? Du säger ju att det är så vänster? Snarare verkar det vara oviktigt för vänstern. Det här är ju vänsterns nya stora fråga:

  ”Det finns förmodligen en hel del i vad den där professorn säger som jag säkert skulle hålla med om. Men inte pga att han själv skulle vara särskilt märkvärdig mer än att påstå sådant som sunda förnuftet säger ”ja” till.”

  Självmotsägelse, om det är så lätt det han gör så är det bara att göra det. Isåfall GÖR DET, snacka inte. Det enda ni gör är försöker tänka ut nya retoriska ursäkter att slippa göra det.

  Kunskap som inte används kunde för allt i världen lika gärna inte existera alls. Er kunskap som ni inte använder har inget värde.

  SvaraSvara
   
 9. Eftersom du som vanligt (fastän du har lärt dig rabbla upp sådana ord som ”diskurs”, och säkert också ”kontext”) ändå läser folks inlägg som fan läser bibeln, så har jag väldigt svårt att tro att du skulle ha fått godkänt av den där professorn (förutsatt att han inte är en av alla bluffprofessorer). Det är inte mina motsägelser som var i fråga. Utan dina egna. Det är ju du som fullständigt har förkastat psykologi och filosofi och du som fullständigt hånat dem som icke-vetenskapliga. Det är inte lite förmätet att nu tjata om psykologi som vetenskap eller babbla om en ”fullständig filosofi”.
  (Nu hoppas vi bara att din nästa guru inte råkar vara en ”kommunist”).

  SvaraSvara
   
 10. youtubkanalen Jordan B Peterson har ”Strengthen the Individual” och en frågestund om samma.
  Kanalen Bite-sized Philosophy har korta klipp ur frågestunden om White Privilege, Cultural appropriation, Collective guilt …

  Blir en del att se där.

  SvaraSvara
   
 11. Ovan hävdas att det finns fler domare som är kvinnor än män. Det är ett påstående som du hittat på. Visa gärna med källa att det stämmer så vore jag tacksam. Jag har hört att det är tvärtom men är glad för att motbevisas. Det är du som hävdat en sak och då får du bevisbördan att visa var fått påståendet ifrån. Du har väll inte bara ”känt” att det är så i Sverige?

  SvaraSvara
   
 12. Sossarna jagar röster till nästa val.
  De vet att de är starka i No Go zonerna.
  Bidragsberoende röstar på de som ger mest.
  HBTQ personer röstar också gärna vänster.
  Varför?
  För att de tror att med sossarna så skall de få inseminera/adoptera de barn de aldrig kan få på naturlig väg.

  Ingen snackar om knegarna som bekostat kalaset.
  Svenne och Maj-Britt.
  De som verkligen betalar för politikernas krumsprång.
  De har inte bett om massinvandring av Afganska ”pojkar”
  Det är väl vi som är födda på 60 och 70tal som håller verksamheten igång?
  Nu vill sossarna sno vår pension för att kunna ta emot fler Islamister…..
  Höja pensionsåldern till 69.
  Hur fel är det?
  Dags för Nya generationen att släppa mobilen och jobba.
  ”Vi vill bli reportrar på TV eller genusexperter”…..
  Lycka till!
  Det är inte där pengarna för välstånd finns.
  Det är tyvärr bara hårt arbete som genererar välstånd.
  Allt annat är en illusion.
  Om vi inte sätter ned foten nu.
  Så kommer Sverige att bli nordens första muslimska stat.
  Ingen av våra politiker vågar ta till hårdhanskarna.
  De är så fega att de låter trettioåringar börja åttonde klass.
  ”Ensamkommande som har familj i Syrien”
  1×12….Fler som skall ha sin bit av kakan.
  Pensionerna kommer att bli svältlön.
  Det blir inte roligt att bli gammal.
  Fy Fan

  SvaraSvara
   

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Klicka för att sätta in Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

Subscribe without commenting