Kvinnors falska anklagelser mot män
avatar

Edit: Nu finns en länk till domen

Förr eller senare när man diskuterar könsfrågor kommer man att råka ut för exempel på fenomenet ”kvinnors falska anklagelser mot män”. Nej, Vänta lite! Det där blev missvisande. Jag menar givetvis VISSA kvinnors falska anklagelser***. Rubriken visar enbart hur fult det är att som mängder av feminister använda den här välkända formuleringen: Mäns våld mot kvinnor. Nog om rubriken.

I oktober i fjol anmälde två unga kvinnor två unga män för våldtäkt. De unga männen fälldes för brottet i både tings- och hovrätt. Domstolarna ansåg att målsägarnas uppgifter var tillförlitliga och skador på den ena unga kvinnan fanns med i bevismaterialet.

Aftonbladets Linda Hjerta har i två olika artiklar berättat om de två killar dömda för våldtäkt som friades av mobilfilm. Killarna blev först dömda i tingsrätten. Sedan överklagade de till hovrätten med motiveringen att det var frivilliga sexuella handlingar som filmats med en av deras telefoner. Filmen hade raderats på en av falskanklagerskornas initiativ.

”Trots att polis fick i uppdrag under både tings- och hovrättsförhandlingen att försöka hitta den raderade filmen kammade de noll båda gångerna. Det fanns ingenting där menade de.”

Och killarna dömdes igen. Observera att fallet baserades på omvänd bevisbörda. Killarna ansågs skyldiga och deras enda chans var att själva få fram bevis på sin oskuld. Tydliga likheter med åklagaren William Conboy som ansåg sig vara chanslös mot sin frus påhittade misshandels-anklagelser i det rättssystem han själv var en del av. Men åter till killarna i Sverige.

”Försvarsteamet bad upprepade gånger om att få ut telefonen för att kunna undersöka innehållet på nytt, men först efter att hovrättens dom fallit, som än en gång befann killarna skyldiga till våldtäkt, hävdes beslaget. När försvaret gjorde sin egen analys av mobilen fann man en filmsekvens och flera hundra stillbilder från händelsen på telefonen.”

Efter att ha sett filmen så undanröjde Högsta Domstolen hovrättens dom och beslutade att målet skulle tas om i hovrätten. I denna nya hovrättsförhandling friades de bägge killarna helt från våldtäkt.

”Rätten anser att även om filmen bara visar en del av förloppet så gör det att mycket av det som tjejerna sagt inte längre håller, och att de undanhållit uppgifter.”

Advokat Björn Hurtig som var försvarare i målet kallar det hela en rättsskandal. Han riktar kritik både mot polisens och domstolens agerande. De överväger även att polisanmäla de bägge tjejerna för falsk angivelse. På Flashback där händelsen diskuteras förespråkar många mycket hårda tag mot de bägge tjejerna. Låt mig – för debatten skull – visa ett exempel på hur det ofta ser ut när de här händelserna tas upp.

”Vad är det som behöver övervägas? Helt självklart ska de anmälas! De har ju stämplat dessa två unga killar för livet. Bevis finns ju för att de ljugit och deras story för övrigt är jävligt konstig minst sagt.” (s. 37)

Låt mig invända mot denna form av resonemang. De bägge killarna är idag 18 respektive 19 år gamla. De var 17 och 18 år när det inträffade, tjejerna sannolikt jämngamla eller ännu yngre. Är det verkligen någon som tror att ge stenhårda straff till två tonårstjejer kommer att göra den minsta skillnad? Vad skulle det uppnå förutom att tillfredställa hämndkänslor?

– Det här visar på ett systemfel, att det inte alltid görs tillräckligt för att utreda vad som hänt. Statens utredningar håller inte alltid måttet.

Jag är mer intresserad av att få veta hur det kommer sig att två tonårstjejer inbillat sig detta är ett ok beteende? Vilken sorts tjejkultur som ledde dem att göra påståenden som antingen förstör deras eget eller nån annans liv? Hur tingsrätten  var funtad som dömde våldtäkt bara för att tjejer sade det var våldtäkt. Här har vi ordentligt utrymme för forskning och vetenskap.

Jag undrar även hur polisen är funtad som av ointresse eller inkompetens misslyckas att få fram helt avgörande bevisning? Och hur hovrätten är funtad som dömer killarna igen trots att polisen misslyckats. Först dömde man killarna – SEDAN lämnade man ut telefonen till försvaret och det företag de skickade telefonen till kunde med lätthet återskapa filerna (Metro).

Observera att de källor jag använt är de källor jag länkat. Jag har inte hunnit läsa domen än. Det rör sig dock om följande dom: Hovrätten för Västra Sverige B 4599-12 (Filedropper).

Det här inlägget fick jag skriva snabbt eftersom händelsen började diskuteras i kommentarerna om ett annat inlägg. /Erik

***En anklagelse och en anmälan är för övrigt inte samma sak – precis som våld och misshandel heller inte är samma sak.

Länkar

http://www.dagensjuridik.se/2013/05/bjorn-hurtig-lyckades-dar-aklagaren-misslyckades-aterskapad-mobilfilm-friar-valdtaktsdomda

Kommentarer

Kvinnors falska anklagelser mot män — 63 kommentarer

 1. Att killarna blev friade bevisar inte att tjejerna har gjort falska anmälningar. Det finns inte någon sådan given korrelation.

  Exv. kan hovrätten nu gjort en felaktig bedömning, tjejerna kan ha trott sig blivit utsatta för ett sexualbrott trots att de brottsliga rekvisiten inte var uppfyllda etc.

  Så jag tycker man ska vara väldigt försiktig när man skriver på sätt som följande: ”Filmen hade raderats på en av falskanklagerskornas initiativ”.

  Huruvida tjejerna begått något brott bör vara föremål för en enskild prövning av åklagare och domstol. Vilket dock borde vara angeläget att göra.

  Jag har heller inte läst domen så vet inte mer än vad som rapporterats i media, men om inte annat har vi ju en oskyldighetspresumtion i Sverige. Vilket leder mig till följande:

  ”Observera att fallet baserades på omvänd bevisbörda. Killarna ansågs skyldiga och deras enda chans var att själva få fram bevis på sin oskuld.”

  Jag anser att du tolkar det fel. Vad domstolen har att bedöma är om de objektiva och subjektiva rekvisiten för brottet våldtäkt var uppfyllda, baserat på vad som framkommit i målet. Det baserar sig även på att åklagare och polis är skyldiga att ta fram information som är till de tilltalades fördel. Domstolen har ingen praktisk möjlighet att bedöma huruvida polisen inte var kompetent nog att ta fram all dold information i mobiltelefonen.

  Så baserat på vad som framkommit i förhandlingarna (exklusive då mobilfilmen) så kan domstolen mycket väl ha gjort en korrekt bedöming att de tilltalade med uppsåt begått de påstådda gäningarna och att dessa konstituerade brottet våldtäkt.

  Som en personlig reflektion så anser jag att förhastade inlägg om just sexualbrott är något som på allvar kan skada Genusdebatten.se och den agenda som bedrivs här. Det är att ge bort ammunition till ens nuvarande eller framtida motståndare. Dålig politik helt enkelt.

 2. ”Är det verkligen någon som tror att ge stenhårda straff till två tonårstjejer kommer att göra den minsta skillnad? Vad skulle det uppnå förutom att tillfredställa hämndkänslor?”

  Nej jag tror inte heller på stenhårda straff men att det bör prövas. För nej straff är inte bara ett utlopp för hämdkänslor utan även en upprätterlse för den som utsatts för brott OCH en viktig normbildare i samhället. Alltså just så att det inte ses som ett ok-beteende. Sen är det en annan sak att det kanske inte går att få en fällande dom (som i våldtäktsfall) men att man som sagt visar var samhällets normer går sas.

 3. Erik skriver: ”Jag är mer intresserad av att få veta hur det kommer sig att två tonårstjejer inbillat sig detta är ett ok beteende? Vilken sorts tjejkultur som ledde dem att göra påståenden som antingen förstör deras eget eller nån annans liv?”

  I ett samhälle där våra smygkommunisters, könskommunisters systematiska lögner i kollektivistiskt könshatisk inramning kallas vetenskap, närmare bestämt genusvetenskap och feministiskt jämställdhetsarbete – där är den patologiska narcissismen, den sjukliga könsegoismen, den sjukligt könsinriktade trångsynen och könshatet naturligtvis officiellt påbjudet: enter skockar med äckliga genuskalkoner och vidriga feministlögnerskor. I sina förljugna men officiellt påbjudna offerkoftor.

 4. @Chade

  Det är självklart att vilken fråga som helst med tiden kan hamna i ett annat ljus. Det här betyder dock inte att man av försiktighetsskäl ska låta bli att diskutera frågor som samhället i övrigt diskuterar, även om den här typen av bloggar drivna av ett fåtal amatörer blir betydligt hårdare granskade än de stora medierna med sina hundratals förment professionella journalister.

  Man måste alltså kunna få lägga ihop två och två, även om inte all information finns tillgänglig. För det första handlar det inte om någon engångsföreteelse, utan liknande falgranta brott mot elementär rättssäkerhet har blivit nästan vardagsmat i Sverige med sina djupt politiserade domstolar (i Sverige kallas pressen den tredje statsmakten, i de flesta andra demokratier den fjärde, eftersom man gör skillnad mellan den verkställande makten och den dömande makten).

  För det andra tycks polisens och åklagarväsendets inkompetens vara besynnerligt ensidig, dvs. det förkommer anmärkningsvärt ofta att man ”slarvar” bort material som talar för den åtalade i sexualbrott, man struntar i frågor som t.ex. huruvida en viss brottsplats över huvud taget existerar, man får plastbitar till ett bli människoben osv. Denna lista kunde tyvärr göras hur lång som helst. Utredarnas inkompetens stavas förstås feminism och då betyder objektiva iakttagelser ingeting samtidigt som målet (att döma vilken man som helst)helgar medlen (att frångå elementära rättsprinciper).

  Du skriver att det är upp till domstolar att ta ställning till tjejernas skuld. Så borde det förstås vara, men på basen av vad jag konstaterade ovan så kommer detta inte att ske, eftersom den rådande ideologin dikterar att de per definition är oskyldiga.

  Jag uppfattade inlägget som i huvudsak riktat mot ett rättssystem som gått över styr, men självfallet kan man diskutera huruvida vissa ordval är lämpliga. Denna diskussion kunde med fördel också föras i Sveriges ledande medier, men det kommer förstås inte att ske.

 5. Vad jag reagerade mot var vissa ordval och slutsatser, inte att sakfrågan diskuteras. Den är synnerligen angelägen.

  Jag tänker dock avvakta med att döma ut polis- och åklagarväsendet som inkompetent och av feministisk ideologi så förpestad att man inte tar mäns rättssäkerhet på allvar.

 6. Chade: Kvinnorna har bevisligen ljugit i sin anmälan, alltså är det en falskanmälan, alltså ska de ställas till svars för sitt agerande. Ser absolut inget fel i det.

  Hade de, som du säger, inte vetat om de blivit utsatta för ett brott eller inte, så hade de fortfarande berättat samma historia som filmerna visade, och inte något annat.

  Det är utan tvekan att de anmälde dessa killar för våldtäkt helt utan grund. Möjligtvis för att de ångrade sig, eller såg en chans att få pengar och uppmärksamhet. Som är så vanligt när det gäller anmälningar om våldtäkt.

 7. Ur regeringskansliets skrift (Mäns våld mot kvinnor)

  ”Förutom att skydda och bistå de som utsätts måste samhället konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet.”

  Borde snarast kompletteras (läs ersättas) med

  Förutom att skydda och bistå de som utsätts måste samhället undersöka de bakomliggande social och psykologiska faktorer som bidrar till våldsutövandet.

 8. @Chade:

  Jag tänker dock avvakta med att döma ut polis- och åklagarväsendet som inkompetent och av feministisk ideologi så förpestad att man inte tar mäns rättssäkerhet på allvar.

  Den utveckling, eller bör jag säga avveckling?, som skett av vårt rättssäkerhet sen 90-talet är en av mina främsta morötter för mitt engagemang. Det är fullstädigt vansinne och jag har noll och inget till övers för det rättsväsende vi idag står med. Den väg vi vandrat är konsekvenser av feminismens framfart.

  Detta är ingen engångshändelse.

  Jag har själv grävt, vetgirig som jag är, för att bilda mig en åsikt i rättssäkerhets-frågan, grävt kring tex. hur debatten gick inför lagändringar (härskarpiskor ven på bra och tystade motståndare, i synnerhet under 90-tal), läst domar o så. Och det är längesen jag för min del dömde ut ”polis- och åklagarväsendet som inkompetent”.
  Därmed inte sagt att enskilda yrkesverksamma individer nödvändigtvis är dåliga där, men systemet stinker, i min åsikt.

 9. @Pether:

  Mtp att den nu aktuella filmen visar ett skeende som är på ca 20 sekunder om jag försått det korrekt så är det knappast något som är bevisat någonstans om att tjejerna har ljugit.

  Domstolen själva har ju framhävt att filmen i sig, oaktat vad som skett innan och efteråt, är tillräckligt för att anse att beviskravet avseende våldtäktsåtalet inte är uppnått, samt att det motsäger vad tjejerna sagt tidigare. Det är dock inte samma sak som att de bevisligen har ljugit.

  Edit: nu låter det som att jag försvarar personer som falskanmäler. Det är verkligen inte min mening. Mina poänger är att det inte föreligger någon direkt korrelation mellan frikännande dom och falskanmälan och att ”vi” som debattörer bör vara försiktiga med att dra förhastade slutsatser, särskilt i fall som dessa.

 10. @Chade:

  Det fanns både en film, ospecifierat hur lång, samt ett hundratal bilder. Dessa visade att tjejernas berättelser inte stämde. Och om berättelserna inte stämmer med verkligheten, så är det ett bevis på att de hittat på, dvs, ljugit.

 11. @Pether: Nej, lögn förutsätter uppsåt. Nu vet jag inte riktigt hur lång tid det förflutit mellan händelsen och vittnesmål men du kan ju själv försöka återge exakta skeenden från en festkväll för två veckor sedan. Lägg därtill hur subjektiva upplevelser kan påverka hur man minns den faktiska händelsen.

  Men nu ska jag släppa det här. Jag har gjort min poäng. Jag har inte läst domen, jag vet inte hur mycket tjejernas berättelser skiljer sig från vad domstolen kunde utläsa från filmen och jag har ingen aning om de ljög (medvetet uppgav falska skeenden). Jag tror dock inte att så många här heller vet det.

  Det känns dock väldigt angeläget att detta blir prövat av åklagare.

 12. @ Chade

  Som jag ser det så är det inte dessa kvinnor som är det viktiga, det är systemet som sådant. Så ser jag också Eriks inlägg, han attackerar och ifrågasätter rättsväsendet.

  Att inte raderade filer går att återskapa enligt polisen, som sedan går av tredje part. Som jag förstått, jag är inte IT-expert, så går det vanligtvis att återskapa raderade filer. De hamnar i oallokerat utrymme om de inte raderas med speciella program, tex eraser

  Därifrån går de att plocka upp, mer eller mindre kompletta. Kunde tredje part, så hade det varit fullt möjligt för rättsväsendet med. Och det ingår i deras uppdrag.
  Hur kan det vara möjligt att två instanser dömer utan att alla bevis, som bevisligen gick att ta fram, fanns framme?

 13. @Chade: Som jag förstog det i texten så var det så att tjejernas berättelse inte stämde överens med de 20 sekunderna film. Så som jag tolkar texten verkar det som att de skulle ha ljugit om händelseförloppet under de 20 sekunderna men det kan också varit så att de enbart utelämnat just den biten.

  Det här med omvänd bevisbörda tycker jag verkar ganska tydligt i just dethär fallet, med reservation för att jag inte läst själva domarna, killarna dömdes på tjejernas trovärdighet, när det bevisats att de inte var trovärdiga så släpptes de. Intressant nog så är detta anledningen till att vi får ifrågasättande av klädsel etc i rätten, om en kvinnas trovärdighet är det enda som bedöms i målet är det också kvinnan försvaret får attackera. Feminismen skapar ett problem som de sedan attackerar och kallar ett bevis för patriarkatet, sorgligt.

 14. Det här är ett typexempel på hur det kan gå till i Sverige då åklagare och polis väljer att inte föra en opartisk utredning utan koncentrerar sig på att finna tillräckliga indicier och ”bevis” för att fälla den förmodade gärningsmannen.
  I Sverige kan en åklagare vara hur partisk som helst utan att behöva riskera att granskas i sitt arbete.
  Därför kan vi bara vara tacksamma att det finns sådana personer som Hurtig, avlidne Hannes Råstam mfl som blottar hur illa det är.

 15. @Ninni: Vad gäller mobilfilmen och polisens uppenbara misslyckande med att ta fram den så flrtjänar de all kritik. Samtidigt anser jag att inte särskilt mycket skugga ska falla på domstolen som dömde de tilltalade i första läget, mtp att man bör ha en rimlig förväntning på att polisen är kompeten nog att ta fram filmen OM den finns.

  Ska dessutom tilläggas att både polis och åklagare (i teorin) kan bli dömda om de inte fullföljer sin plikt att ta fram information till stöd för den tilltalade. Det är en lagstiftning jag gärna sett tillämpas mer.

  @Plinkington:

  Vad gäller omvänd bevisbörda så missar du att det är åklagaren som har bevisbrödan i första läget. Dvs., de tilltalade behöver inte motbevisa något alls innan det finns tillräcklig grund för att anse att de bortom rimligt tvivel begått brottet i fråga. Har man däremot nått dit så går bollen så att säga över till dem.

  När det gäller bevissvårigheter i sexualbrottsmål så har det skrivits spaltkilometer om detta. Problemen med att det ofta är en ord-mot-ordsituation har lett till ett rättsläge där rättssäkerheten är klart lägre för både målsägande och tilltalade, än för de flesta (eller alla) andra brott. Det är ett klart problem.

 16. Om förklaringen som Chade säger är sann ”tjejerna kan ha trott sig blivit utsatta för ett sexualbrott trots att de brottsliga rekvisiten inte var uppfyllda etc.”

  känns det nästan värre än om tjejerna ljugit då det tyder på att människor i dagens Sverige inte längre kan skilja på frivilligt sex och våldtäkt.

  Det om något borde vara problematiskt.

 17. Chade:

  ”Att killarna blev friade bevisar inte att tjejerna har gjort falska anmälningar. Det finns inte någon sådan given korrelation.”

  Jag har heller aldrig påstått att tjejerna gjort falska anmälningar. Den enda som antyder sådan skett är Björn Hurtig. Däremot påpekar jag att tjejerna gjort falska anklagelser. En anklagelse och en anmälan är inte samma sak, detta finns nu – för tydlighets skull – även påpekat längst ner i inlägget.

  ”Exv. kan hovrätten nu gjort en felaktig bedömning, tjejerna kan ha trott sig blivit utsatta för ett sexualbrott trots att de brottsliga rekvisiten inte var uppfyllda etc.”

  Detta påverkar inget jag skrev. Minst en av tjejerna har lämnat en detaljerad sexberättelse om hur saker gick till som motsägs av att delar av händelsen är filmad. Flickan säger en sak, filmen VISAR en annan. Det är en falsk anklagelse oavsett vad flickan tror är brottsligt.

  ”Så jag tycker man ska vara väldigt försiktig när man skriver på sätt som följande: ”Filmen hade raderats på en av falskanklagerskornas initiativ”.”

  Jag skrev falskanklagelskorna för att påvisa specifikt att samma person som anklagade var den som ville ha bevisen raderade tidigare. Killar skall veta att de inte skall radera dokumentation för att tjejer ber om det.

  ”Huruvida tjejerna begått något brott bör vara föremål för en enskild prövning av åklagare och domstol. Vilket dock borde vara angeläget att göra.”

  Det är irrelevant om tjejerna begått brott. Om vad tjejerna gjort inte är brottsligt så är det bara ännu kraftigare bevisning på det systemfel som Björn Hurtig uppmärksammar oss på.

  ”Jag har heller inte läst domen så vet inte mer än vad som rapporterats i media, men om inte annat har vi ju en oskyldighetspresumtion i Sverige.”

  Har vi det? Lustigt! Jag har läst flera citat från domen/domarna och där framgår bland annat att tingsrätten anser det enda som behövs för fällande våldtäktsdom är att en trovärdig historia från tjejen samt att tingsrätten själva tycker iden att en tjej skulle ljuga är orimlig. Från tingsrättsdomen sidan 9

  ”Att hon felaktigt skulle beskylla honom för våldtäkt på grund av att hon av någon anledning ångrat att hon haft frivilligt sexuellt umgänge med honom framstår som helt orimligt”

  Var finns den där oskuldspresumptionen nu igen?

  ”Jag anser att du tolkar det fel. Vad domstolen har att bedöma är om de objektiva och subjektiva rekvisiten för brottet våldtäkt var uppfyllda, baserat på vad som framkommit i målet.”

  Vad betyder det enligt dig? Skriv samma sak igen fast använd språk som femåringar förstår.

  ”Det baserar sig även på att åklagare och polis är skyldiga att ta fram information som är till de tilltalades fördel. Domstolen har ingen praktisk möjlighet att bedöma huruvida polisen inte var kompetent nog att ta fram all dold information i mobiltelefonen.”

  Hur skyldiga blev polis och åklagare i det här fallet att se till informationen togs fram? Polisen struntade i att ge uppgiften till tekniker och rätten vägrade att ge försvaret möjlighet att göra vad polisen struntade i – först efter domen fick försvaret den möjligheten.

  ”Så baserat på vad som framkommit i förhandlingarna (exklusive då mobilfilmen) så kan domstolen mycket väl ha gjort en korrekt bedöming att de tilltalade med uppsåt begått de påstådda gäningarna och att dessa konstituerade brottet våldtäkt.”

  Ja precis, två helt korrekta våldtäktsdomar på killar som inte bara är oskyldiga (friade i Hovrätten, efter HD:s inblandning) till våldtäkt utan även berättat hur polisen lätt kan slå hål på målsägandes berättelser. Vilket alla inblandade struntade i.

  ”Som en personlig reflektion så anser jag att förhastade inlägg om just sexualbrott är något som på allvar kan skada Genusdebatten.se och den agenda som bedrivs här. Det är att ge bort ammunition till ens nuvarande eller framtida motståndare.”

  Detta är inget förhastat inlägg, det är ett inlägg som ser förhastat ut eftersom folk inte satt sig in i frågan. Jag har inga problem att försvara samtliga delarna av detta inlägg.

 18. @Chade: Jag har inte missat det precis utan tycker det passar in i min text ganska bra, det är enbart pga av de feministiska influenserna i rättsväsendet som dessa mål överhuvudtaget kommer upp i rätten.
  Jag anser att redan åklagaren borde inse det dåliga bevisläget och lägga ner det hela men både dommare och åklagare verkar tycka att ord mot ord (med väldigt tveksam teknisk bevisning) är starkt nog för att driva ett mål och även fälla.

 19. @Chade:

  ”Mtp att den nu aktuella filmen visar ett skeende som är på ca 20 sekunder om jag försått det korrekt så är det knappast något som är bevisat någonstans om att tjejerna har ljugit.”

  Stämmer inte alls. Att hon har ljugit är solklart i filmen som visar ett avsnitt av den berättelse hon detaljerat återgivit.

  ”Kvinnan hävdade att hon blev fasthållen och tvingades ge oralt sex när kompisen höll fast hennes armar och huvud, och att kompisen trycker in/ut penis i hennes mun. På filmen visas dock tjejen ge killen samlag med mun och händer. Killen står still och ingen håller i varken hennes huvud eller armar. ”

  Den ena av tjejerna har pojkvän, om det inte var våldtäkt var hon alltså otrogen mot honom.

 20. @Erik:

  ”Jag har heller aldrig påstått att tjejerna gjort falska anmälningar. Den enda som antyder sådan skett är Björn Hurtig. Däremot påpekar jag att tjejerna gjort falska anklagelser. En anklagelse och en anmälan är inte samma sak, detta finns nu – för tydlighets skull – även påpekat längst ner i inlägget.”

  Skrivfel av mig, jag avsåg anklagelser.

  ”Detta påverkar inget jag skrev. Minst en av tjejerna har lämnat en detaljerad sexberättelse om hur saker gick till som motsägs av att delar av händelsen är filmad. Flickan säger en sak, filmen VISAR en annan. Det är en falsk anklagelse oavsett vad flickan tror är brottsligt.”

  Jag är inte insatt i det specifika fallet, utan det var en mer övergripande poäng av mig. Och som jag skrivit tidigare så kan exempelvis felaktiga minnen av en händelse, oftast långt bak i tiden, kännas som korrekta minnen. Jag läser i varje fall falskanklagelser som en uppsåtlig handling där man är medveten om att man säger osanning.

  ”Det är irrelevant om tjejerna begått brott. Om vad tjejerna gjort inte är brottsligt så är det bara ännu kraftigare bevisning på det systemfel som Björn Hurtig uppmärksammar oss på.”

  Det verkar inte vara irrelevant om tjejerna begått brott för de som vill slänga tjejerna i fängelse (avser inte dig här). Att det finns systemfel kan jag dock verkligen gå med på och är ingenting jag säger emot.

  ”Har vi det? Lustigt! Jag har läst flera citat från domen/domarna och där framgår bland annat att tingsrätten anser det enda som behövs för fällande våldtäktsdom är att en trovärdig historia från tjejen samt att tingsrätten själva tycker iden att en tjej skulle ljuga är orimlig. Från tingsrättsdomen sidan 9

  ”Att hon felaktigt skulle beskylla honom för våldtäkt på grund av att hon av någon anledning ångrat att hon haft frivilligt sexuellt umgänge med honom framstår som helt orimligt”
  Var finns den där oskuldspresumptionen nu igen?”

  Att man finner en persons berättelse trovärdig trots att den talar till den tilltalades nackdel är inte samma sak som att vi inte har och tillämpar en oskyldighetspresumtion. Om vi ska använda din logik här så får man ju inte gå på något vittne som är till den tilltalades nackdel. Vi har en gärning som jag tror att alla anser ska vara brottslig (våldtäkt, dock att definitionerna går isär) som inte sällan innebär att vi har ord-mot-ordsituationer. Rättsväsendet måste på något sätt förhålla sig till detta. Man har ansett att man måste göra trovärdighetsbedömningar av vittnesmål och utsagor från målsägande och tilltalade. Jag tycker det är en godtagbar lösning eftersom HD slagit fast att endast en målsägandes vittnesmål sällan kan ligga till grund för en fällande dom.

  ”Vad betyder det enligt dig? Skriv samma sak igen fast använd språk som femåringar förstår.”

  Jag förstår inte om du invänder mot något här eller om du inte förstår vad jag menade. Om de tilltalade anses ”överbevisade” så ligger det alltid på dem att motbevisa detta. Det är inget unikt för detta fall.

  ”Hur skyldiga blev polis och åklagare i det här fallet att se till informationen togs fram? Polisen struntade i att ge uppgiften till tekniker och rätten vägrade att ge försvaret möjlighet att göra vad polisen struntade i – först efter domen fick försvaret den möjligheten.”

  Polisen var uppenbart inte kompetent nog att fullgöra sina plikter. Huruvida domstolen var den part som vägrade försvaret möjligheten att ta fram informationen vet jag inte. I så fall kan det verkligen ifrågasättas om det är korrekt. Men jag är inte kunnig nog i procesuella regler för att veta när och hur man kan häva beslag etc. och vilka grunder som finns för dessa regler.

  ”Ja precis, två helt korrekta våldtäktsdomar på killar som inte bara är oskyldiga (friade i Hovrätten, efter HD:s inblandning) till våldtäkt utan även berättat hur polisen lätt kan slå hål på målsägandes berättelser. Vilket alla inblandade struntade i.”

  Ja, det är för jävligt. Jag håller med.

  ”Detta är inget förhastat inlägg, det är ett inlägg som ser förhastat ut eftersom folk inte satt sig in i frågan. Jag har inga problem att försvara samtliga delarna av detta inlägg.”

  Det är bra. Reflektionen var inte riktad endast mot ditt inlägg utan mer allmänt också. Och det jag invände mot mest var ditt användande av begreppet falskanklagelsor, vilket jag tycker att du bemötte på ett bra sätt.

 21. PS: En av deltagarna på flashback (signatur bevn) verkar ha ingående information om fallet. Om ens hälften den personen säger är sant så så snackar i en präktig skandal. Det handlar om att det finns massor av bevisning till killarnas fördel som rätten valde att ignorera under skydd av sekretessen som gäller vid sexbrott.

  ”Tjej1 påstår sig ha först blivit tvingad till en avsugning på toaletten, sedan påstår hon sig ha tagit sig ut från toaletten och sprungit runt och letat efter sin kompis tjej2.

  Vittnen (två tjejer) säger att dom har snackat med tjej1 efter hon kom ut från toaletten, medan dom har tagit en cigg.

  Efteråt ska tjej1 ha hamnat i rummet med dessa två killar, samtidigt som hon går in i rummet så går tjej2 ut från rummet som tjej1 har letat efter. Men hon följde inte med sin kompis utan hon stannar i rummet där våldtäkten sedan skulle ha skett. Varför gick hon inte därifrån med sin kompis direkt utan går istället in i ett rum där en kille som tidigare ska ha tvingat henne suga av henne?

  Vittnen säger att tjej2 som också påstod sig ha blivit våldtagen ska ha sagt att hon precis ha löst kille2 inne på rummet. Normalt att säga så efter man precis har blivit våldtagen.

  Det jag menar med detta är att rätten tog tjejernas vittnen på allvar, t.ex. att tjej1 har varit lite ledsen och nedstämd efteråt men dom tog inte killarnas vittnen på allvar. Och dessa vittnen är ju kallade för att vittna och dom är under ed, vilket innebär att om rätten anser att dessa vittnen ljuger skall dom egentligen göra en anmälan men det gjorde dom inte?”

 22. @Chade:

  ”Jag läser i varje fall falskanklagelser som en uppsåtlig handling där man är medveten om att man säger osanning.”

  Den definitionen tycker jag verkar lite ogenomtänkt (eller ofullständig). Jag vet exempelvis inte om du sköt statsminister Olof Palme eller inte. Enligt mitt sätt att se på saken gör jag en falsk anklagelse om jag påstår du sköt palme. Jag vet inte om du sköt Palme eller inte, anklagelsen är falsk för att jag inte har särskild orsak att tro ATT du gjorde det.

 23. @Erik: Fair enough, lägg till att man inte har särskild orsak att tro att anklagelsen är sann.

  Lite väl nitpicky för mig. Jag tror att du förstod vad jag avsåg oavsett.

 24. Och här kommer advokatens såväl som åklagarens kommentarer.

  Annika Boman, åklagare och förundersökningsledare vid de två tidigare rättegångarna då männens dömdes för våldtäkt, säger att hon känner sig bedrövad över att polisen inte hittat filmen tidigare, trots att hon efterfrågat den vid två tillfällen. Men hon är samtidigt skeptiskt till att den gör att kvinnans berättelse ogillas.

  – Vad filmen återspeglar, det är en liten del av hela händelseförloppet, som åtalet omfattar. Det man kunde se där, menar jag, motsäger inte det som målsägande har berättat om vad som hänt i övrigt, säger åklagare Annika Boman.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5526332

  På tal om den här ”kompetensen” ifråga så kunde polisen precis som Björn Hurtig ha vänt sig till företaget Ibas Laboratories AB, det var en barnlek för dem att plocka fram filmen.

 25. Med en av tjejernas egna ord: (autentiska citat)

  ”’Jag ska gifta bort D**** med en turk i turkiet så jag får pengar till en celulit operation
  Jag kan inte dricka mer än 1 cider sen dansar jag på köksbordet och har sex med en damsugare i en skrubb'”

  Jag börjar förstå vad tingsrätten tycker är tecken på trovärdighet i dessa situationer.

 26. @Chade och Erik.
  Tack för ert resonemang sinsemellan. Problemen med sexualbrottsmål och hur rättssäkerheten kan bli bättre har debatterats i många år utan att politiker eller rättsväsende ens har lyft ett finger för att dra sitt strå till stacken. Handlingsförlamningen är i praktiken total, utom då enskilda feminister lyckas skrämma upp ovan nämnda till att besluta om förhastade lagar eller andra åtgärder som snarare sänker rättssäkerheten på sikt.
  Ert och andras resonemang är viktigt!
  Vill bara tillägga en sak till debatten och det är att många inte verkar förstå vad en dom är för något.
  Ibland är en dom/domslut en bra redogörelse för hur domstolen har fört sitt resonemang innan man slagit fast en dom. Men många gånger och speciellt inom sexualbrottsmål så är domen endast en samling tillrättalagda ord för att ge sken av att man har gjort en säker och objektiv bedömning. Domslutet innehåller i dessa fall enbart urvalda delar av rättegången där andra delar medvetet uteslutits pga de står i motsats till vad man har beslutat. En dom på papper utan FU och gärna Slask är rätt meningslös att läsa.

 27. @Chade

  ”Som en personlig reflektion så anser jag att förhastade inlägg om just sexualbrott är något som på allvar kan skada Genusdebatten.se och den agenda som bedrivs här. Det är att ge bort ammunition till ens nuvarande eller framtida motståndare.”

  Inte alls. Det du påstår är inget annat än dumheter!

  Det är precis en sådan försiktig inställning bland jurister och politiker som är en av orsakerna till att rättssäkerheten inte blivit bättre med åren.

 28. Politiker ska inte lägga sig i hur man dömer endast straffsatser.
  Ni kan ju tänka er om SD hade 60% av rösterna och SVP 10% av rösterna och media bestod till mesta del av anhängare av dessa och där politiker å media hela tiden beskrev invandrare som ett problem där man tog upp enskilda fall när dessa frikändes och anklagade domstolarna för att döma fel.
  Där man vill påverka rättsapparaten efter politisk övertygelse självklart hoppas jag att många skulle förstå hur fel det vore men tyvärr är det så i Sverige idag fast då under feministisk flagg.

 29. @JD:

  Jag tror du glömde ditt ”därför att…” när du säger att jag har fel (eller nåja, du säger dumheter men jag tolkar det snällt.) Smile

 30. Chade

  Jag är väl att betrakta som expert på arbetsrätten och har lite kunskap om sexualbrott och praxis. Hur ser det ut här? Har jurister inga verktyg till att kräva polisen på en arbetsinsats att söka igenom en mobiltelefon? Det är ju verkligen ett systemfel om det förekommer lathet (räknar jag som systemfel) eller en praxis där polismyndigheter gör så lite de behöver . Läser man mellan raderna så framstår det som att polisen inte behöver gå försvaret till mötes. Kan det stämma?

 31. Chade
  1. Det är en viktig fråga där både män och kvinnor råkar illa ut pga låg rättssäkerhet inom dessa mål.
  2. Rädsla att debattera sexualbrottsmål ökar feministers inflytande byggt på fördomar och minskar professionell påverkan då det gäller sexualbrott.

  Du vet detta likaväl som någon annan. Måste jag verkligen sätta DÄRFÖR framför?

 32. De som läser domarna kommer att se mycket tydliga paralleller till Assangefallet

  Även här var det två stycken tjejer – en pådrivande och en stödjande. Även i detta fall så var det polisen/åklagaren som beslutade att den svagare händelsen var ett våldtäktsförsök. Målsägare A kallades till polisen för att vittna angående våldtäktsanklagelsen som Målsägare B gjort. Under själva polisförhöret så beslutade åklagaren att det även under festen hade skett ett våldtäktsförsök mot Målsägare A i form av ”försök till påtvingat oralsex” Det är alltså inget kvinnan (Målsägare A) tar initiativ till, hon hoppar bara på tåget som rullats igång av Målsägare A och Polisen/Åklagaren.

  Det verkar alltså (om man spekulerar) snarare röra sig om feministiska poliser och feministisk åklagare som utvidgar våldtäktsbegreppet än att även den andra tjejen ljuger ihop saker. Det kan även vara så att åklagaren tricksade fram övergreppen mot Målsägare A bara för att hennes våldtäktsmål med Målsägare B (Den enda av kvinnorna som hade samlag) skulle bli starkare. Den kille som anklagas ha försökt tvinga Målsägare A till oralsex skall ha varit så full att om något hände mellan dem skall det snarare vara han som blev våldttagen.

 33. @Chade:

  Det är bra. Reflektionen var inte riktad endast mot ditt inlägg utan mer allmänt också. Och det jag invände mot mest var ditt användande av begreppet falskanklagelsor, vilket jag tycker att du bemötte på ett bra sätt.

  Ja, Erik har bemött din reflektion bra. Jag vill mest bara uttrycka min tacksamhet för din reflektion. Den här typen av kritik.. Jag gillar sånt väldigt, väldigt mycket. Vi skribenter är bara människor och kan fela som alla andra, och om/när det sker så är det denna typ av konstruktiv kritik som kan få oss att se våra misstag. Så, tack!

 34. Well, behöver jag påtala det uppenbara? Stämma i bäcken?

  Det ska ju till en riktigt, riktigt. Riktigt! Riktigt pinsamt korkad stackare för att i dagsläget inte begripa det för alla förmögna till fritt och sakligt tänkande helt uppenbara: att det kollektivistiska könshatets genus-sagor givetvis även infesterat och påverkar de navelskådande: lagvrängarna, lagvrängerskorna, paragrafryttarna och paragrafrytterskorna. Samt Farbror Blå.

  Tut i luren. Waky paky =)

 35. JD, som du ser så skriver jag i det stycke som du citerar att jag där avser förhastade slutsatser. Något jag, rätt eller fel, upplevde att bl a Erik gjorde. Att saken debatteras är väldigt bra, vilket jag har nämnt i någon senare kommentar.

 36. Snabba tankar efter att ha läst domarna:
  – Hur kommer det sig att bägge målsägande är anonyma (sekretessbelagda) men att de tilltalade inte är det?

  Viktiga Citat:
  ”Den tilltalades version av händelseförloppet ska ligga till grund för
  domstolens bedömning av åtalet, så länge den inte motbevisas av åklagaren eller annars framstår som så orimlig att den kan lämnas utan avseende.”

  ”Det ska vara praktiskt taget uteslutet att händelseförloppet varit ett annat än det som anges i gärningsbeskrivningen. Det är inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades, men en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad
  som i övrigt framkommit i målet vara tillräcklig för en fällande dom (se NJA 2009s. 447 I och II).”

 37. @Roger:

  ”Snabba tankar efter att ha läst domarna:
  – Hur kommer det sig att bägge målsägande är anonyma (sekretessbelagda) men att de tilltalade inte är det?”

  Ja det kan man verkligen undra. Kanske sekretesslagen är skriven med utgångsläget att målsäganden är svaga kvinnliga offer medan de tilltalade är starka manliga förövare? I vilket fall som helst framgår det i den här artikeln hur det funkar

  ” I sekretesslagen 9:16 står att det ska vara sekretess i sexmål så det är helt enligt lagen. Känslan av att det blivit mer slutet kan möjligen vara en konsekvens av att sexmålen blivit fler och mer uppmärksammade.”

  http://journalisten.se/nyheter/domarna-bildar-medienatverk

  Även i den här artikeln framgår det hur det hela funkar i sexbrott. Där hävs sekretessen eftersom målsäganden även är tilltalad i ett utpressningsbrott och där förbjuds istället sådan sekretess.

  http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1536938-sekretess-rojs-i-valdtaktsmal

 38. Jag menar att en kvinna som falskeligen anklagar en man för våldtäkt gör sig skyldig till ett brott av ungefär samma dignitet som våldtäkt. Jag är en man i 40-årsåldern och jag skulle garanterat hellre blivit våldtagen av en karl än att bli falskeligen, och publikt, anklagad för att ha våldtagit en kvinna/flicka.

  Ur min synvinken är alltså brotten ungefär lika grova och din kommentar Erik, blir därför lite konstig:

  ”De bägge killarna är idag 18 respektive 19 år gamla. De var 17 och 18 år när det inträffade, tjejerna sannolikt jämngamla eller ännu yngre. Är det verkligen någon som tror att ge stenhårda straff till två tonårstjejer kommer att göra den minsta skillnad? ”

  Man kan resonera på samma sätt rörande 17-åriga våldtäktsmän. Vad är poängen med att ge dem stenhårda straff? Vad skulle det göra för skillnad? En skillnad är att ett 5-årigt fängelsestraff till dessa kvinnor skulle sända signalen till deras potentiella medsystrar att beteendet inte är ok. Resultatet skulle bli att färre kvinnor skulle fundera på att falskanmäla och de kvinnor som faktiskt blir våldtagna skulle därmed tas på större allvar.

  Jag tycker absolut att de bör åtalas. Givet bevisläget kan jag inte förorda en fällande dom, men samtidigt ska vi veta att ett försäkringsbedrägeri med samma mått av lögner hade lett till ett kännbart straff. Här lyckades de nästan förstöra två liv.

 39. Ja problemet är att både politiker och media i Sverige anser att en kvinnas ord ska väga tyngre än en mans och ser inget fel i det.

 40. Problemet är i första hand bevisvärdering, dels att man väljer vittnesmål och hörsägen före teknisk bevisning och dels att man mer utvärderar om målsägandes version är möjlig än det man ska göra d.v.s. att utvärdera om den tilltalades version är helt orimlig, bortom allt rimligt tvivel ungefär.
  Dessutom används ofta hörsägen från någon som har en relation till målsägande och kan ha intresse av att stötta denne samt redan hört målsägandes version vilket påverkar minnesbilden.

  Om det sen är målsägande som bör åtalas för falsk/vårdslös anmälan eller polis/åklagare för tjänstefel framgår inte. Vad som faktiskt gjorts av polisen m.a.p. mobiltelefonen bör definitivt utredas, men polisens eventuella inkompetens i det avseendet är antagligen det minsta problemet.

 41. @Johan:

  ”Man kan resonera på samma sätt rörande 17-åriga våldtäktsmän.”

  En av de främsta orsakerna man inte kan ha hårda straff för falska anmälningar är att kvinnor som blivit våldtagna på riktigt skulle dra sig för att polisanmäla förövaren då. Det argumentet finns inte när man pratar om våldtäktsmännen. Jag försöker alltid hålla mig inom realismens gränser och där tror jag inte hårda straff för falskanklagelskor finns.

  Lösningen är snarare hårdare beviskrav, tydligare uppdelade kategorier samt att poängtera rättssystemets uppgift är att förhindra brott, inte ge terapi eller bekräfta offrets känslor. Viktimologin av idag är mestadels bara terapeutiskt skräp som inte har någon funktion i rättssystemet. Offer som vill bekräftas skall söka sig till vården, inte polis och domstolar.

 42. Jo, det brukar ju hävdas det. Men finns det någon empiri bakom det påståendet? Eller är det bara spekulationer?

  Det är förbjudet att ljuga för föräkringsbolag om att man blivit utsatt för brott. Jag hör sällan någon uttrycka att detta är fel. Snarare tycker nog folk i gemen att försäkringsbedragare gott kan få sina straff eftersom deras beteenden leder till högra premier för vanligt hederligt folk.

  Om en kvinna (eller man) anklagar någon för våldtäkt och det senare visar sig bevisligen vara en lögn så ska de straffas på samma sätt som andra brott med motsvarande följdverkningar. Allt annat är bara teorier, antaganden och en önskan att tycka synd om vad som enligt mig är vidriga brottslingar.

  Högre beviskrav är inte i opposition till ovanstående, snarare tvärtom. Givetvis måste beviskraven för den påstådda lögnen också vara höga, annars blir det en absurd situation. Speglingen av brottet ger ändå upphov till intressanta diskussioner eftersom det plötsligt blir helt uppenbart att höga beviskrav faktiskt är positiva.

 43. @Erik:

  Tillägg: Offer ska möjligtvis få ett empatiskt bemötande i vården men att gå med i deras behov av att vara offer eller få hämnd är inte terapeutiskt.

 44. @Erik:
  Ja, det förstår jag men det är ändå värt att notera att det inte är hälsosamt att leva i en offerroll längre än vad det absolut behövs. Kränkthetskulturen och att alla ska vara offer för vita män är inte bara destruktivt för vita män, det är osunt för alla de som intar offerpositionen eller blir satta i den också.

 45. @Johan Grå:
  Jag har sagt vid några tillfällen att mansfrågorna är den viktigaste kvinnofrågan. Det där är precis vad jag åsyftar. (Fast det är mer än ett sätt. Detta är en av flera) Misandrin, så som den ser ut, sätter kvinnor i en kronisk offerposition. Det är inte minsta konstigt att detta och liknande fall kommer nu. Jag tror inte ’lögn’ är orsaken.. Jag menar att detta troligen är kvinnor som skadats av ett kroniskt offergörande.

  Inte sagt att det måste vara så. Det finns brottslingar i alla mänskliga grupper. Utan med betoning på tror. Om jag trott på underordning, hade jag tolkat min värld utefter det och sett hinder längs min väg i livet, då livet aldrig är en dans på rosor. Jag menar att det är en trolig teori. Dessa unga kvinnor är uppväxta med misandrin. I efterhand grubblar dom, tills deras minne av situationen är helt förvrängd och passar in i deras övertygelse….

  Det är bara så tragiskt, från början till slut…. Maktelitens feminister, i synnerhet i media, har mycket på sitt samvete. det är de har skapat sånt här.

 46. @Ninni:

  Jag kan bara hålla med. Och egentligen inte bara kvinnor. Det är samma sak med invandrare. Jag har själv stött på alldeles för många invandrare som gått på myten om den utbredda rasismen och därför fattar helt felaktiga beslut. Det är tragiskt. En bekant till mig gick en svår och lång utbildning. När han inte fick jobb efter några månader bestämde han sig för att det berodde på rasism och arbetar nu med yrkesuppgifter långt under hans kompetens. I verkligheten vet jag många infödda svenskar med samma utbildning som fått kämpa för ett jobb ännu längre, men de har aldrig lärt sig att de är offer heller. Han är inte den enda, jag ser det alldeles för ofta.

 47. @Mariel:

  Jag tror säkert det finns både och men jag tror inte att den bild av fenomenen som förmedlas i media stämmer överens med verkligheten. För mig är det bristen på verklighetsförankring som är problemet för det gör att människor måste navigera efter en felaktig karta.

 48. @Johan Grå:

  Jag har själv stött på alldeles för många invandrare som gått på myten om den utbredda rasismen och därför fattar helt felaktiga beslut. Det är tragiskt. En bekant till mig gick en svår och lång utbildning. När han inte fick jobb efter några månader bestämde han sig för att det berodde på rasism och arbetar nu med yrkesuppgifter långt under hans kompetens. I verkligheten vet jag många infödda svenskar med samma utbildning som fått kämpa för ett jobb ännu längre, men de har aldrig lärt sig att de är offer heller.

  Det tror jag också händer ganska ofta, eller ibland i alla fall.

  Jag är civilingenjör. Jag började söka jobb några månader innan jag skulle ta examen, men fick inget napp. När jag fick min examen hade jag fortfarande inte lyckats få ett jobb och var alltså arbetslös. Det dröjde ca ett halvår efter examen tills jag fick ett jobb, men då fick jag ett bra jobb som stämde med min utbildning.

  Jag har tänkt ibland att om jag hade varit invandrare eller kvinna kanske jag hade skyllt mitt misslyckande att få jobb på detta, men nu är jag en vit etniskt svensk man, så det fanns inget sådant att skylla på.

  (Jag råkade skicka mitt inlägg innan jag hade skrivit färdigt. Därför blev det två inlägg. Ni kan gärna ta bort det första.)

 49. @Ninni:

  ”Dessa unga kvinnor är uppväxta med misandrin. I efterhand grubblar dom, tills deras minne av situationen är helt förvrängd och passar in i deras övertygelse….”

  Jupp….Fast det var bara den ena av kvinnorna (MÄ B) som grubblade fram övergrepp, den andra av kvinnorna (MÄ A) kallades till polisen för att vittna och den kvinnliga polisen var den som då ville upprätta anmälan för ”försök till påtvingat oralsex” Killen sade sig varit så full han knappt mindes vad som hände.

 50. Om man går omkring och ser förtryck överallt blir man förtryckt om man ser möjligheter överallt blir man fri detta är ett val hur man vill se och leva sitt liv i en bitter strid man aldrig kan vinna eller leva livet utan bitterhet vilket gör att man vunnit striden.

 51. Att ljuga i domstol är en allvarlig sak. De ljugande tjejerna/kvinnorna ska naturligtvis åtalas/fällas för falsk tillvitelse. Påföljden blir ändå inte mer än en pratstund med socialtjänsten.

 52. Pingback: Kvinnors falska anklagelser mot män | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 53. @Chade: Chade skriver: ”Att killarna blev friade bevisar inte att tjejerna har gjort falska anmälningar. Det finns inte någon sådan given korrelation.”
  Visst finns det en given korrelation mellan ett friande och en falsk anmälan. Det stämmer att en friande dom inte bevisar att en falsk anmälan gjorts, men det är synnerligen skeptiskt att förkasta korrelationen endast för att ”kausationen” inte är belagd.
  Givetvis gällde omvänd bevisbörda för de tilltalade i detta fall. Ingen teknisk bevisning fanns för att styrka brott och den bevisning som fanns för att antyda deras oskuld ignorerades av rätten trots försvarsadvokaternas krav på att få dela denna bevisning och bruka den rättsligt.
  Artikeln är inte ”dålig politik” i min mening. Aningen torr möjligtvis. Dessa män har utsatts för ett rättsövergrepp och att påtala detta är helt på sin plats. Deras namn och adress har röjts för allmänheten medan målsägandes identiteter är skyddade. Att bli kallade ”falskanklagerskor” är en mycket mild konsekvens av deras handlande jämfört med det dessa män fick utlida.
  Sorry, ”dålig politik”-argumentet är ryggradslöst.

 54. Att ingen gärningsman fälls i domstol är väl knappast något bevis för att anmälan är falsk. I så fall skulle ju hundratals mordfall också vara fejkade. Bäst statistik för våldtäkter har länder som har shariah-lag – väldigt låga siffror. Enligt shariahs beviskrav ska fyra (4) ”rättrogna män av gott anseende” har bevittnat själva penetrationen, och sedan i domstolen intyga att det skedde mot kvinnans vilja. Anmäler en kvinna en våldtäkt – eller anmäler någon annan den – och beviskraven inte uppfylls, så blir kvinnan straffad för utomäktenskapligt sex. Det kan var piskning, stening eller fängelsestraff.

  Flera av mina kvinnliga vänner har berättat om våldtäkter – men det gjordes inte ens någon anmälan. Ett exempel är en kvinna, som bodde i Portugal, men när hon blev gravid och hunnit till åttonde månaden beslöt hon sig för resa hem att föda barnet i Sverige. När hon någonstans på resan var ensam i kupén, kom en man in ”med helt vansinniga ögon” och virade en schal om hennes hals och drog till. Naturligtvis hoppade hon inte av tåget vid nästa station för att anmäla brottet – bevisläget var ju helt hopplöst, hon hade ju inte ens några synliga fysiska skador. Jag har en rent kamratlig vänskapsrelation till henne, och jag litar på henne som oim hon vore min syster.

  Falska anmälningar har debatterats förut, och ett problem är att en del inte skiljer på när en viss person falskeligen pekas ut som gärningsman och de fall där ingen bestämd person anges.

  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/07/the-saddest-graph-youll-see-today/
  The saddest graph you’ll see today // By Dylan Matthews, Published: January 7, 2013 at 2:46 pm E-mail reporter

 55. @Claes-Peter: @Claes-Peter:

  ”Att ingen gärningsman fälls i domstol är väl knappast något bevis för att anmälan är falsk. I så fall skulle ju hundratals mordfall också vara fejkade.”
  Det är aningen poänglöst att göra så generella påståenden om en så specifik brottsrubricering och ett likaledes specifikt fall. Mord och våldtäkt är två skilda brott: ett mordoffer kan ju inte anmäla någon och kan därför heller inte ljuga om brottet! Man ser vanligtvis heller aldrig någon dömas för våldtäkt utan teknisk bevisning. Här talar vi dessutom om en uppriven dom som passerat tre instanser innan friandet skett. Ingen påstår att ett friande bevisar att anmälan är falsk–i detta fall är det ju bevisat att tjejerna ljög om händelserna, det står ju klart och tydligt i högsta domstolens utlåtande!
  ”Falska anmälningar har debatterats förut, och ett problem är att en del inte skiljer på när en viss person falskeligen pekas ut som gärningsman och de fall där ingen bestämd person anges.”
  Men här angavs två bestämda personer och anmälanarna har bevisligen ljugit.

 56. ÄNNU en märklig våldtäktsanmälan med frikännande dom.

  ”Högsta domstolen har genom flera rättsfall under 2009 skapat ny praxis i våldtäktsmål, som innebär att det inte räcker att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Numera krävs alltså betydligt mer stödbevisning för att nå en fällande dom.

  I det aktuella fallet menar Umeå tingsrätt att de tilltalade killarnas berättelser skiljer sig från flickans, eftersom de hävdar att hon varit betydligt mer aktiv än vad hon själv uppger.”

  http://www.vk.se/867973/frias-fran-valdtaktsanklagelser?mobil

  Personligen tycker jag det här med tre killar i ett rum med en tjej är bland det osexigaste man kan tänka sig. Det är alltså en kille och en tjej som skall ha sex och hon har samtyckt men av nån märklig anledning är det två killar till i rummet. UT HÄRIFRÅN FÖR HELVETE! är väl det minsta man vrålar då.

 57. @Erik:

  ÄNNU en märklig våldtäktsanmälan med frikännande dom.

  Öhh, ja, det kan man lugnt säga.

  Den goda nyheten är ju att man börjar ta det där med rättssäkerhet på allvar även i våldtäktsmål. Och uselt omdöme är ju inte brottsligt…

  Nåja, folk får sina kickar på olika sätt, antar jag.