Kulturvetenskap på 5-åringsnivå när förortskalifat debatteras i Expressen
avatar

Det har den senaste tiden varit en livlig debatt i Expressen om förortsradikalisering. På den ena sidan hittar vi Ungdomspedagogen Jonas Andersson med rubriken ”Därför växer förortskalifaten fram” (19/7). Som alla redan vet innebär förortskalifaten knappast jämställdhet såvida inte man med jämställdhet menar könssegregering eller som vissa i nyvänstern vill kalla det ”safe zones”. Hans debattinlägg, som i hög grad handlar om förhållandet mellan kyrka och stat presenteras med följande citat:

Min gissning är att till Sverige migrerande människor från icke-sekulära stater, generellt har svårast att förstå svensk eller västerländsk syn på hur ett sekulärt samhälle ska fungera, skriver ungdomspedagogen Jonas Andersson.

Personligen tror jag att han förväxlar ”förståelse” och ”medhåll”. På den andra sidan har vi repliken från Teologen och utbildaren i kristen identitet, Fredrik Wenell ”Nej Islam hotar inte det sekulära Sverige” (20/7). Så här lyder det citat med vilket hans alster presenteras. Expressen kapade inledningen men utan den framgår inte sammanhanget så den lägger jag till i fet stil.

Vem vet vad de muslimska gemenskaperna kan bidra med just på grund av oviljan att privatisera sin tro? Är det något vi vet så är det att inga kulturer förblir oförändrade när de möter andra kulturer. Varför skulle inte det gälla även de muslimska migranternas möte med kulturerna i det svenska samhället, skriver teologen Fredrik Wenell.

Denna argumentation skulle jag beskriva som Kulturvetenskap på 5-åringsnivå, Min målsättning är att läsare skall kunna förstå och bemöta den sorts argument som Wenell använder. Jag är dock inte intresserad av religion. Vad jag kommer att diskutera är Kultur och Politik. Då vad som diskuteras är en form av kalifat så tar jag också med Dave Rubins intervju med Matte- och fysikprofessorn Bill Warner, som presenterar sina resonemang kring politisk islam. Warner förespråkar i detta sammanhang någonting som kallas ”fact-based reasoning”.

Del 1 Politisk Islam

Del 2 Politisk Islam

Nu till mitt bemötande av Wenells påståenden. Hans beskrivning av hur kulturer inte förblir oförändrade är kulturvetenskapligt sett trams. Det är ingen seriös debattör som påstår att kulturer förblir oförändrade och jag gör det definitivt inte. Kulturer rör sig hela tiden – den viktiga frågan är alltså i vilken riktning som de rör sig. Turkiets kultur, för att ta ett exempel, verkar idag röra sig mot värderingar före den tid då det moderna Turkiets grundare Kemal Ataturk höll den här sortens tal:

In the face of knowledge, science, and of the whole extent of radiant civilization, I cannot accept the presence in Turkey’s civilized community of people primitive enough to seek material and spiritual benefits in the guidance of sheiks. The Turkish republic cannot be a country of sheiks, dervishes, and disciples. (1925)

Vad personer som Wenell inte tycks förstå om kulturpåverkan är att det lika gärna kunde ha gått åt andra hållet. Om islamister hade gått segrande ur kampen så hade Turkiets kultur inte varit oförändrad. Den hade bara rört sig i en annan riktning. Istället för att att stötta modern utbildning och sekulära lagar hade Ataturks motståndare baserat kulturen på de madrassor och shariadomstolar som redan fanns. Inget av dessa två alternativ hade inneburit stillastående.

Med de muslimska migranterna kommer religiösa idéer om att religion inte är något privat, påstås det. De kan inte förstå vad det innebär att leva i ett sekulärt samhälle och den åtföljande sekulära kulturen

Lägg märke till att Wenell inte bevisar att de är myter, han bara påstår det. Att påstå saker utan att styrka dem har blivit möjligt idag eftersom så många människor bygger sin identitet inte på de saker de är för utan de saker de är mot. I detta fall tycks alltså Wenell vara mot tanken om ett sekulärt samhälle och vill tro på saker som hjälper i den kampen. Låt oss se efter hur bra den tron håller för granskning. Det muslimska brödraskapet grundades 1928. här är deras målsättning:

The Brotherhood’s stated goal is to instill the Qur’an and Sunnah as the ”sole reference point for … ordering the life of the Muslim family, individual, community … and state.”

Som berättas i ”The looming tower” bodde och studerade Sayyid Qutb, en av brödraskapets grundare, en lång tid i USA. Qutb betraktade väst och USA som den dekadenta fienden till sina egna rena islamistiska ideal. Han förstod sig mycket väl på de sekulära idealen. Han höll bara inte med om dem! Istället, vid återkomsten till Egypten så formulerade han den ideologi där sekulära krafter skulle bekämpas med våld. Hur väl går det ihop med vad Wenell säger att de inte ”förstår” saker?

Deras religiösa övertygelser kräver att vår upplysta sekulära kultur ska anpassa sig till deras syn på religionens offentliga betydelse. En religiös synd håller alltså på nytt att begränsa vårt sekulära samhälle. Det finns många problem med den här myten

Men vad som diskuteras är inte religiös övertygelse. Religionens roll i samhället är – precis som professor Warner påpekar – en politisk fråga. Lagstiftning, utbildning och militärmakt är politiska frågor. Att förespråka religion som grund för lagstiftning eller utbildning är en politisk handling. Att använda en lastbil som stridsvagn mot folkmassor i Nice är definitivt en lika politisk som vidrig handling och det ändras inte av att skylla på religion.

Problemet är bara att samhället eller kulturen aldrig har bestått av detta sekulariserade homogena ”vi”. Det har i det svenska samhället alltid funnits människor som inte accepterat att religiös tro bara handlar om en privat sfär.

Hur många då? Här ser vi sannolikt nyvänsterns påverkan på den kristna kyrkan. Nu vill vissa kristna också framställa sig som en marginaliserad minoritet eftersom det är så man får makt i nyvänsterns värld. Precis som argumentet mot man/kvinna är att ”det finns” marginaliserade personer som inte är det (spelar ingen roll hur många) så är här argumentet mot sekulär kultur i Sverige att det ”finns” marginaliserade (frikyrkliga) personer som inte accepterar att religion är en privatsak.

Det andra problemet är att den enda religion som Andersson kan tänka sig acceptera är den som godkänts av den sekulära myten. Det acceptabla är det som ger stämning för individen och håller sig till de privata rummen. Det är en väldigt märklig hållning eftersom det inte längre är de religiösa människorna själva som har rätt att definiera vad den egna tron innebär.

Här ser vi identitetsvänsterns påverkan igen. Tanken om religiösa människors rätt att definiera den egna tron –  är att betrakta som ren fantasi eftersom Wenell inte tar med i beräkningarna vem som är mest religiös. Om anhängare kan definiera sin egen tro så är alla fria att hitta på sin egen tolkning. Vad många tycks glömma är att i brist på objektivitet blir det enda som bestämmer vem som har mest rätt antalet följare. Då finns det inga präster/teologer som kan säga att en viss version är fel heller. Låt religiösa definiera sig själva säger Wenell: Här är en länk från Richard Dawkins Foundation.

Ovan video är inte från något konservativt land i mellanöstern. Den är från Peace Conference Scandinavia 2013 arrangerad av organisationen Islam.net som är grundad i Norge. Här kan nu se en verklighet långt bort från fantasier om människor som ”definierar sig själva”. Vad man säger här är i klartext att religionen inte bara är färdig, den skall även styra ens politiska åsikter.

Den viktigaste frågan som dröjer sig kvar är dock om Anderssons sekulära frälsningsmyt klarar troende människor som inte vill dölja sin religion i det offentliga? Om inte är jag rädd att den myten i framtiden kan komma att innebära konflikter i samhället.

Givetvis finns risk för mer konflikter i samhället, men inte bara mellan sekulära och icke-sekulära som Wenell verkar tro. Konflikterna kommer även att ske mellan anhängare av olika religioner som slåss om offentligheten samt mellan anhängare av olika tolkningar inom samma religion som exempelvis shia och sunni. Egor Putilov som varit handläggare på migrationsverket beskriver hur dessa konflikter redan skapat ”Rättssäkerhet som andra länder avundas”

Under min tid på Migrationsverket såg jag hur asylhandläggare som var sunniter regelmässigt hade skrivit avslag på kristna asylsökanden från muslimska länder och på shiiter medan de också slogs för bifall för varje asylsökande sunnit. Shiiter svarade sunniter med samma mynt och skrev avslag på sunniter samtidigt som de favoriserade sina egna

Det finns alltså inte den minsta verklighetsförankring i den världsbild som Wenell företräder. Med mer religiös representation i offentligheten får man mer konflikter om offentligheten både mellan olika religioner och mellan anhängare av olika tolkningar av samma religion. Den främsta anledningen hans identitet förskonats denna insikt är högst sannolikt just hur bra vår demokratis religionsfrihet fungerat.

Religionsfriheten – inklusive friheten att slippa religion i offentligheten – är inte trasig. Troende människor flyr inte till sekulära länder för att de sekulära länderna är trasiga och i behov att lagas.

Erik, aktivarum@gmail.com
Twitter @Aktivarum
Mobil 072-842 3665

Obs: Mobil endast för seriös användning. Frågor och viktig information.

Kommentarer

Kulturvetenskap på 5-åringsnivå när förortskalifat debatteras i Expressen — 22 kommentarer

 1. ”Här ser vi identitetsvänsterns påverkan igen. Tanken om religiösa människors rätt att definiera den egna tron – är att betrakta som ren fantasi ”

  Öh? Den egna tron måste väl de troende få definiera. Om det sedan stämmer med de religiösa urkunderna eller ej är ju en annan fråga.

 2. @MJx:

  ”Öh? Den egna tron måste väl de troende få definiera.”

  Vem ställer du frågan till? Det är ju inte jag som förbjuder dem att göra det. Det är tron de valt att tillhöra som förbjuder det. Det enda jag gjort är beskriva vad den tron säger om det och hittills är det ingen som anklagar mig för att säga något fel. Som Warner berättar: De säger aldrig det är felaktigheter, de anklagar en för a) vara en hemsk, dålig människa och b) förespråkar censur.

  ”Om det sedan stämmer med de religiösa urkunderna eller ej är ju en annan fråga.”

  Ahh, men vem är det (enligt de troende själva) som bestämmer om det stämmer med de religiösa urkunderna eller ej? Vem går de troende till för att få svaret på vad som stämmer med de religiösa urkunderna?

 3. @Erik:

  Vad menar du med det?
  Kristna är personer som följer Jesus Kristus. Jesus säger upprepade gånger att lagen gäller till punkt och pricka. I lagen åläggs alla en skyldighet att döda homosexuella män och manliga offer för homosexuell våldtäkt.
  Innebär det att alla som kallar sig för kristna utan att kräva dödsstraff för homosexuella män har fel, och inte är kristna? Eller vad menar du?

  Det är nog olika beroende på den troende. Många kristna i Sverige hittar dock bara på en egen kristen tro och har aldrig läst bibeln alls. Katoliker går ofta till kyrkans senaste prejudicat. Jehovas vittnen går till bibeln…osv. Just beroende på att var och en själv kan definiera sin tro.

  Jag kan mycket mindre om islam, men mer om koranens innehåll än de flesta muslimer jag träffat.

 4. Problemet med ”förstår inte” respektive ”håller inte med” ser man ofta från vänsterhåll. Och Scientologer.

 5. Gad Saad diskuterade det nyligen.
  ”Refuting More ”No True Scotsman” Apologia (THE SAAD TRUTH_224)”
  Ingen som någonsin har rört alkohol kan räknas som muslim. Eller?

 6. Hej.

  ”Utbildare i kristen identitet”?

  Vad är det, egentligen? Det borde väl vara snickarsonen och ingen annan som har tolkningsföreträdet där.

  Gudar som lägger sig i vilka djur jag får äta, vad jag får dricka och dessutom hotar med folkmord om jag inte underkastar mig och fruktar dem; sådana gudar förtjänar bara spott och spe, och stryk med pisskäppen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. @MJx:

  ”Vad menar du med det? Kristna är personer som följer Jesus Kristus. Jesus säger upprepade gånger att lagen gäller till punkt och pricka. I lagen åläggs alla en skyldighet att döda homosexuella män och manliga offer för homosexuell våldtäkt.”

  Först och främst vill jag påpeka att Kristna inte alls följer Jesus, kristna följer idén om Jesus som den formuleras av personer som efter hans död betraktas som auktoriteter på ämnet. Kristna har ingen Jesus att följa och heller ingen direktkanal till Jesus så hur kan du säga till mig vad Jesus säger? Det enda du gör är påstår vad någon annan påstår. Vidare, för att kunna stifta lagar måste man först ha makten. Så länge kristna inte har makten så säger lagen definitivt inte så. Antingen så förspråkar Jesus då krig, eller så gör han inte det.

  ”Innebär det att alla som kallar sig för kristna utan att kräva dödsstraff för homosexuella män har fel, och inte är kristna? Eller vad menar du?”

  Jag menar att i brist på direkt kommunikation med Jesus så finns ingen objektiv sanning om kristendomen. Allt som finns är personer som påstår saker som påstås av andra personer. Vem du väljer att lyssna på är helt ditt individuella val och ansvar.

  ”Det är nog olika beroende på den troende. Många kristna i Sverige hittar dock bara på en egen kristen tro och har aldrig läst bibeln alls.”

  Det spelar ingen roll om du läst Bibeln för det finns ingen Jesus som kan förklara den för dig. Antingen hittar du själv på vad alltihop betyder – vilket de flesta verkar ha gjort – eller så väljer du på eget bevåg vilken auktoritet som du föredrar av de redan existerande.

  ”Katoliker går ofta till kyrkans senaste prejudicat. Jehovas vittnen går till bibeln…osv. Just beroende på att var och en själv kan definiera sin tro.”

  Precis, Katoliker går till sina egna makthavare. Det är de själva som bestämmer, inte Jesus. Jehovas vittnen å sin sida går inte till Bibeln utan till den person som påstår sig kunna läsa Bibeln mer rätt än andra personer som också läser Bibeln och påstår andra saker är mer rätt. Ur vetenskaplig synvinkel är det en sabla röra.

  ”Jag kan mycket mindre om islam, men mer om koranens innehåll än de flesta muslimer jag träffat.”

  Låt mig gissa hur det kan komma sig. Är det möjligen så att du varken läst Sira eller Hadith medan de flesta muslimer du träffat lärt sig sin Sunnah från präster som tolkade innebörden i koranen utifrån berättelserna om profeten Mohammeds liv? Kan det vara så enkelt att auktoritet i Islam kommer från Mohammed och inte från koranen?

 8. Lagen är given i Moses lag i Gamla testamentet (GT) och det är senare utvecklat och förklarat i Nya testamente (NT) av (nämns av Erik åvan) Jesus och apostlarna.
  Det betyder att man icke ska blanda in andra lagar/regler i Moses Lag; kost, kläder, offer, straff/civillg., eller annat alltså inget fiffigt plockande av annat varefter tiden löper nu och i all tid.
  Det räcker med att läsa NT eller bibeln med sunt förnuft läs Moses Lag mot fonden av eller din tro på Jesus Kristus.

  Kort-å-gott, alltså ej med fiffigt plockande i GT exempelvis -” I lagen åläggs alla en skyldighet att döda homosexuella män och manliga offer för homosexuell våldtäkt ” sådant har inget med Moses Lag att göra eller dess andemening eller NT.

 9. @DanTor:
  Hur ska man då tolka Mose lag (alltså guds lag) när det i den står att man ska slå ihjäl homosexuella män?

 10. Angående Lagen.

  Moses får Lagen av gud. Moses tar-emot stentavlorna av Gud med Lagen det är allt.
  När Jesus talar om lagen är det just den Lagen man avser.
  Moses lag är ett en mängd regler men dessa skrivna för GT -” föra dem som följden den till Kristus”, vad var man menade dock, Jesus Kristus hade en annan syn, Kristendomen i NT
  Håll i minnet det är Nya testamentet som gäller som livsregel för Kristendomen, Gamla testamentet är Judarnas och för all del även Muslimens fundament och i GT finns det mesta av det vi ännu och givet sedan Jesus då det emellanåt kommer påtal och som just nu, anmärkningsvärt.
  Då det som nu, på lika vis hivas sten på folk eller att ägna sig åt skäktning av människa.

 11. @MJx:

  ”Det låter som att du menar att var och en definierar sin egen tro.”

  Absolut inte! Det är däremot vad nyvänstern tycker skall hända och precis vad jag påstår inte stämmer. Personer som söker sig till religion gör det vanligen inte för att de vill påverka, de gör det för att de vill känna tillhörighet och överlåter därför i regel det där definierandet av tron åt vem än som sitter högst upp i den religiösa hierarkin.

  Det blir inte demokrati, det blir ett fåtal röster som alla som tillhör religionen stöttar utan att reflektera över vad som sägs. Att reflektera själv är helt enkelt inte en del av dealen. Ett av de mest uppenbara misstag som gjorts av nyvänsterns teoretiker är att de betraktar identitet som en fråga om individuella rättigheter. Det är uppenbart felaktigt och en av saker jag reagerade starkast på när det nämndes i den kurs jag studerade.

 12. Senaste nytt: Demokratiska partiets konvent 2016 i Philadelphia går INTE som planerat för partiet. Varenda gång Hillary Clintons namn nämns så börjar en stor grupp människor ropa BERNIE BERNIE BERNIE. Här är Youtube Live

  https://www.youtube.com/watch?v=W7-GbkAZclc

  Varken det republikanska eller demokratiska partiet har enighet gällande valet av presidentkandidat.

 13. @DanTor:

  Det där sentida påhitt av samfund som ändrar på guds ord så att de ska passa samfunden och samhället.
  Gud är noga med att påpeka att lagen är evig och perfekt.
  Jesus upprepar detta flera gånger; att lagen är för evigt bindande och att den inte får ändras på minsta lilla sätt (gäller ”till punkt och pricka” (pricka=komma))
  Eftersom nya testamentet innehåller livsregeln att följa lagen så gäller den för kristna.
  (Sen måste jag påpeka att det är ett tolkningsproblem att Jesus varje gång han refererar till budorden enbart räknar upp de sekulära budorden.)

  Det är en ganska märklig inställning att ha en helig bok som grund för sin religion, och sedan hitta på vad gud tycker själv, i strid med boken.

 14. @Erik:
  Jo man kan forma sin tro enligt någon auktoritets uppfattning. Så gör nog de flesta. Men det kan ju också vara så att folk väljer auktoritet efter sin egen uppfattning.

 15. Undergången står för dörren.

  ”Häromdagen fick jag ett mail från en kollega vid ett svenskt universitet. Hon hade suttit och gått igenom inlämningsuppgifterna för en kurs i skriftlig framställning på A-nivå. En av uppgifterna var att skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Eftersom hon vet att jag intresserar mig för den svenska migrationsdebatten, undrade hon om jag ville kolla lite på en av de inlämnade texterna där detta ämne togs upp.”

  https://detgodasamhallet.com/2016/07/26/undergangen-star-for-dorren/

 16. @Erik: Bra koppling.
  Intressant att ett så ”EU-typiskt” land som Storbritannien går först.

 17. @Kristian:
  Kanske just på grund av att de EU-typiska länderna är 6 av 28. Känns naturligt att det är de i kärnan som blir mest missnöjda av att Europeiska sovjetunionen inte blir vad de tänkt sig.

 18. Om det finns någon ”profet” man skall ”tro” på så är det väl L.Ron.Hubbard.
  Han skrev ju åtminstone skiten själv……
  Själv tror jag på Tomten.
  Han är snäll och glad.

 19. @MJx: Ja, tror du har rätt i det.

  (Skrev förresten häromveckan till en bekant om EU som Sovjetunionen 2.0.)

 20. Problemet är inte tron i sig utan hur den utövas.
  Från moderna kristna traditioner brukar tron ses som något man har på insidan.
  Det är denna ide som ligger till grunden för religionsfriheten.
  Något som passar in dåligt med mer fundamentalistiska inriktningar som islamismen.
  För sådana blir handlingen en del av tron.
  Det är nog så att en tillräckligt skriftlärd kristen skulle bli lika otäck som en islamist.

  Kärnan i det hela bör vara att religionsfriheten inte får ge någon rätt att bryta mot andra lagar.
  Ett exempel från 1980-talet är när den kristna sekten “maranata” vägrade låta sina barn gå i skola.
  De ville inte att barnen skulle ha sexualkunskap och lära sig evolutionsteori.
  Men lagen om skolplikt gick före den praktiserade religionsfriheten. Polisen kom och hämtade barnen till skolan.
  Ett outtalad del i maranatas tro var tydligen att föräldrarna fick bestämma över sina barns framtid. En tydlig likhet med dagens islamism.

  Naturligtvis försöker religiösa människor att påverka lagarna med hjälp av sina demokratiska rättigheter. När KDS (nuvarande KD) bildades ville man införa morgonbön i svenska skolor.
  Ju mer de närmade sig makten ju mer sekulariserade blev de.

  Sekularism och religionsfrihet hänger i hop.
  Något som de amerikanska grundlagsfäderna insåg.
  Om stat och religion är ett så blir den enes frihet den andres ofrihet.