En intressant studie!
avatar

Inledning

Som mina läsare vet vid det här laget, så gräver denna kvinna ner sig i vetenskapliga texter av olika slag för nöjets skull. Men vad ni kanske inte förstår är vad det är som gör den hobbyn till en – för mig – tilltalande aktivitet. Det som får mig att ägna mig åt det är såklart att jag vill veta saker, men det som driver mig är att det finns en kick i att upptäcka att något man trodde man visste kanske inte alls är sant. Så när jag ramlar över en välgjord studie som utmanar det jag trodde mig veta … jag vet inte hur jag ska beskriva känslan … Det är som ett rus, jag blir helt uppåt och får en enorm energi, mina ögon tindrar och jag vill berätta för hela världen vad jag funnit.

Igår hände det!

Jag kan ju inte berätta för hela välden, men jag har ju förmånen att kunna berätta för er.

Det där med IQ

Det som gav en kick denna gång var att följande kunskap utmanades: Män och kvinnor har ungefär samma medelvärde för IQ, men mäns spridning är högre. Det innebär att de flesta idioter och de flesta genier är därför män, medan fler kvinnor tenderar att vara normalbegåvade.

Den kunskapen kommer från studier jag läst tidigare, t.ex. denna studie från 2002:

The mean IQ score, based on the total score of the Picture and Moray House Tests, was 100.64 for girls and 100.48 for boys. This difference of 0.16 (95% CI=0.037 to 0.367) was nonsignificant, despite the massive numbers tested, t(79,374)=1.6, P=.11. The standard deviation was 14.1 for girls and 14.9 for boys. Levene’s test for comparing variances was significant, P <.001, i.e., boys and girls differed significantly in variability.

I den studien hittar man följande bild över hur mätdata fördelade sig:

Skarmavbild 2015-01-18 kl. 20.29.19

Ovanstående studie är gjord på 11 år gamla barn, i den studie jag nu ramlade över har man analyserat data från the National Child Development Study (NCDS). NCDS är en longitudinell studie, där man studerat alla barn som föddes i Storbritannien under en vecka i mars 1958. Barnen hade gjort intelligenstest vid olika åldrar 7, 11 och 16 år. Hypotesen man testade genom att analysera data från NCDS var att IQ kring tidig pubertet är något högre för flickor till följd av att flickor mognar tidigare, men vid 15-års ålder är pojkarna i kapp mognadsmässigt och har därefter har män ett högre medelvärde vad gäller IQ.

Ett resultat från studien ser ni nedan:

Skarmavbild 2015-01-18 kl. 19.55.50

Som ni ser i tabellen ovan framkommer även mäns större spridning. Just denna rapport mäter inte över 16 år, men tidigare studier som gjorts visar på tendensen att skillnaden i IQ fortsätter öka under senare tonåren. Det här är, i det gynocentriska samhällssystem vi har, naturligtvis inte så populära resultat och studiens inledning visar hur detta resultat förnekas bland många forskare, vilka hävdar att det inte finns några könsskillnader, trots att mycket forskning redan har styrkt hypotesen att pojkar i och efter puberteten drar ifrån flickor.

Praktisk betydelse?

I praktiken och på individnivå så har detta ingen betydelse, då ett genomsnittsvärde är just ett genomsnittsvärde och säger inget alls om individen.

Men, om detta resultat är ett faktum … så som vårt moderna samhälle ser ut, där ens chanser i livet avgörs i så hög grad av vad man lyckats skapa för bas i skolan före 16-års ålder, där ca. 10 % saknar behörighet till gymnasiet … hur mycket mänsklig potential går förlorad för individ och samhälle till följd av att pojkar når sin fulla kapacitet i vad som i ett modernt samhälle är 11:te timmen?

Vi har också fenomenet att vissa elever, främst pojkar, har svårt att sitta still – vilket också är en mognadssak – och så stör lektioner. Kanske borde vi ha ett system där det är lättare att ta sabbatsår under högstadiet eller förskjuta skolstarten? Kanske skulle det även kunna minska effekten av asymmetriskt partnerval? Jag minns själv min skoltid under pubertet där ”killarna var löjliga”, en faktor som starkt bidrog till mina fördomar om män och därmed mitt ”regeringsbeteende”. Kanske skulle det förbättras om individer med låg mognad hade möjlighet att förskjuta sin skoltid?

Jag vet inte, det var bara lite spontana tankar rapporten gav mig. Läs den gärna, den är välgjord och läst på nolltid.

Kommentarer

En intressant studie! — 290 kommentarer

 1. Du får gråta ut i FN om hur dom kallat dig ’bossy’.

  Intressanta resultat, det borde finnas fler såna studier att gräva fram. Kan även vara en delförklaring till varför män i genomsnitt presterar bättre än kvinnor på högskoleprovet.

 2. @Bashflak:

  Du får gråta ut i FN om hur dom kallat dig ‘bossy’.

  Det har aldrig hänt, jag är nog för mesig Razz

  Intressanta resultat, det borde finnas fler såna studier att gräva fram. Kan även vara en delförklaring till varför män i genomsnitt presterar bättre än kvinnor på högskoleprovet.

  Ja …

  Det fanns, som alltid, en källförteckning man kan spåra vidare med, men jag har inte hunnit kolla fler än denna.Smile

 3. Att män presterar bättre på högskoleprovet tror jag till största del beror på att de männen som gör det ’tävlar’ emot kvinnor av lägre ’rang’, kvinnor behöver inte göra provet för att ta sig in på universitetet, de har sina betyg o har inte blivit betygsdiskriminerade till den grad att de behöver göra högskoleprovet för att söka in. Så de är alltså en jämförelsemellan män o kvinnor där männen redan på förhand är bättre än kvinnorna.

 4. Tanken med en flytande övergång mellan högstadium och gymnasium är inte så dum. Jag är ju gymnasielärare som numera arbetar på högstadiet. Den generella skillnaden mellan tjejer och killar i ”mognad” är som störst i 7an. I 8an brukar en del killar fatta vad det handlar om och i nian är de flesta på banan, men man ser fortfarande en skillnad. Det är oerhört viktigt att man skiljer på individ och grupp här. Det finns massor av tjejer som både är barnsliga, omogna och stör. Det finns massor av killar som är lugna och duktiga.
  Ett frivilligt tionde skolår, som man har i Danmark är inte så dumt. Det är en stor skillnad mellan 16åringar och 17åringar i gymnasiet. Dagens ettor är fortfarande ganska valpiga. I tvåan vaknar de flesta och inser att verkligheten närmar sig. Med en flytande övergång skulle de som är mogna gå vidare som idag, men de som ännu inte vaknat till skulle kunna gå kvar ett år på högstadiet. Det blir antagligen en övervikt av killar som behöver det, men inte enbart. På detta sätt skulle man också kunna bli av med glädjebetyg där man ger godkänt fast de inte borde, samt minska behovet av individuella program på gymnasiet.
  Som tur är betyder högstadiebetygen inte så mycket. De flesta kommer in på det program de vill, utom vissa mycket populära. Det handlar mera om man är mogen att axla det ansvar gymnasiestudier innebär och har förkunskaperna att ta tag där man bör.
  En för tidig övergång till gymnasiet innebär att en hel del ”misslyckas” uppnå standarden. Att ständigt misslyckas sätter sig på psyket. En hel del killar (och tjejer) kommer därför att tro de ”inte duger till matte” eftersom standarden är en tjej född före midsommar.
  Å andra sidan ”mognade” man tidigare förr. Man lärde sig tidigare livets realiteter och började som lärling redan vid 14-15 års ålder. Men då var vägen också mer utstakad. Man gick bokstavligen i fädrens spår och de uppgifter man fick i början handlade knappast om kreativitet och intellekt, utan disciplin och enahanda enkla sysslor. När man växt till sig mentalt var det dags för mer intelligenta uppgifter på verkstan. Gesällprov vid 18 och mästarprov vid 21-23. Det finns gammal kunskap om vad som funkar för att göra män av pojkar, men vi verkar ha förlorat den de senaste 40 åren. Speciellt för de som ligger på -1 std i utveckling. I kombination med ett samhälle där vi faktiskt har det ganska bra, så länge man inte blir missbrukare eller kriminell är det mat, Xbox och fredagsöl till alla, finns det få allvarliga konsekvenser av att skita i en skola som inte förstår en. Vi får alltså en massa unga, mest män, som ”gett upp”. De hoppar av, skiter i hetsen och blir vuxna pojkar. Eller som en kvinnlig kusin (singel och karriärsinriktad)utbrast åt våra mammor: ”Er generation kvinnor har uppfostrat en hög mähän till män, som inget vill och inget orkar.” Det är ju hennes bild av att inte hitta en kille på hennes ”nivå”. Skulle vara intressant att undersöka varför dessa killar gett upp. Men vem bryr sig. De är bara lata och odlar sin antipluggkultur. Det har ju ”genusvetenskapen” redan visat.

 5. Btw, ja alla har vi våra små egenheter. Vissa läser forskningsrapporter. Själv beställde jag 6 vetenskapliga böcker på engelska om ölbryggning. Ren kemi och mikrobiologi. Yippie!

 6. Erfarenheten visar att kvinnor har svårt att fördra en mindre intelligent man som partner, medan män inte låter sig bekommas i samma utsträckning om kvinnan inte är lika intelligent. Det kan rentav vara ett plus i vissa fall.

  Den där grafen ger därför material till många funderingar, som jag förhoppningsvis hinner återkomma till, men en är uppenbar: Antalet lågintelligenta män är så stort att det nödvändigtvis påverkar kvinnors parbildning (givet alltså att de inte accepterar en mindre intelligent man). Det finns således ett entydigt kvinnoöverskott ur de smartare männens perspektiv, vilket jag länge misstänkt vara en av de grundläggande orsakerna till dagens hysteriska feminism. Någonstans förstår kvinnorna nog att läget är detta, men det är inte tillbörligt att tala om det. Det finns helt enkelt ett stort fel med de smartare männen, nämligen att de är för få. De räcker inte till. Allt ståhej kring inseminationer, politisk lesbiskhet och vad det nu vara månde bottnar ytterst i denna skeva fördelning.

  För många kvinnor återstår tre val: Inte bilda par, acceptera en lägre intelligent man eller locka till sig en äldre smart man från någon annan kvinna.

  Ibland hör man vissa kvinnor utbrista att män är rädda för framgångsrika kvinnor. Förklaringen är nog snarare att dessa kvinnor konkurrerar som mer eller mindre jämbördiga med gruppen ”alla kvinnor”. De har inte per automatik något företräde till de smartare männen.

 7. Måste säga att jag verkligen uppskattar Ninnis vetenskapligt inriktade inlägg. Alltid logiska, ärliga och byggda på fakta. Tänk om all samhällsdiskussion kunde hålla den nivån.

  För mig – som har läst rätt många studier om intelligens – var det här känt sedan tidigare. Flickor har något högre medel-IQ än pojkar, eftersom kvinnor mognar snabbare. När det gäller vuxna har dock män omkring 3,5% högre medel-IQ än kvinnor. Dessutom har både pojkars och mäns värden en större spridning.

  För att ta en av de senaste studierna, så har vi till exempel Flores-Mendoza et al (2013) med data från Brasilien. I den undersökningen hade de ingående männen 3,4 – 3,8% högre medel-IQ.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289612001274

  Hittade en mycket intressant och tung referens i artikeln som Ninni diskuterar.
  Den här boken ”Sex differences: Summarizing more than a century of scientific research” av Ellis et al (2008) är en enorm sammanställning av forskning om könsskillnader. Boken har ambitionen att summera alla publicerade vetenskapliga studier från de senaste 100 åren. Totalt har författarna tagit med 18 000 studier (bokar upptar 972 sidor). Den boken måste jag kolla in!

 8. Några andra anledningar kan ju vara att pojkarna dels i genomsnitt har större hjärna och även om de utvecklas i samma takt så når pojkarnas hjärnor sin fulla kapacitet något senare, dels så utvecklar pojkarna kanske sina färdigheter i en annan ordning t.ex. spatialt först. Slutligen så kan det också ha att göra med något liknande de kategorier som Simon Baron-Cohen tar upp (E-S) och att det kanske är först i de högre årskurserna som pojkarnas intelligens får möjlighet att utvecklas eftersom de lägre årskurserna både socialt och kunskapsmässigt domineras av synsätt som bara passar en liten andel av dem.

  För övrigt så kunde man hitta den här artikeln väl gömd på gp:s hemsida.

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2605310-lar-kanna-lararen-fa-hogre-betyg

 9. @ En vänlig själ

  Spännande artikel du länkar till. Dessutom har den en gedigen referenslista.

 10. Jag har hört liknande tankar förut, men jag tror inte man kan dra några slutsatser om väntevärdet utifrån presenterad data eftersom skillnaden är så liten. Standardavvikelsen är däremot tydlig och dessutom befriad från eventuella kulturella påverkningsfaktorer.

  Siffrorna visar därför enligt mig att män och kvinnor tycks ha snarlika IQ i genomsnitt men att männen visar tydlig dominans på kanterna. Det är i linje med vad man skulle kunna förvänta sig utifrån en evolutionär cost/benefit analys på män i en given population.

  Möjligen skulle man kunna hävda att män i ett jägar/samlarsamhälle skulle gynnas av högre intelligens i större utsträckning än kvinnor, men jag har svårt att motivera ett sådant påstående och tror inte riktigt på det förrän bättre data presenteras.

 11. Jag blev nyfiken på varför flickornas IQ är lägre vid 16 år jämfört med tidigare åldrar, men hittar ingen förklaring. Gör ni?

  När det gäller skola/utbildning tycker jag att det ska finnas många chanser och varianter att lära mer eller nytt. Det är ju inte helt otroligt att en ung man på någon av flankerna behöver några år till på sig att komma på vad han vill bli, eftersom han inte passar in i normalbilden.
  Jag hade en klasskompis på gymnasiet som lade in två sabbatsår under gymnasiet, får man göra så nuförtiden?

 12. @Pether:

  Hur stor del som beror på vad, det vågar jag inte säga. Men där är en faktor till, skulle jag tro: att fler män än kvinnor gillar ”mäta sig själv” och tävla. Och att framför allt duktiga killar vill göra högskoleprovet av den orsaken.

  @Anders/AV:
  Också en tanke. Jag tänkte på sabbatsår där de gör andra saker för att man då även kanske åtgärdar problemet med barnen som är skoltrötta. Ett års paus och de kanske är bättre motiverade sen … Men det är bara lösa tankar.

  @Anders/AV:

  Lycka till. Jag har ’provsmakare’ i CV’t så jag kommer när du är klar Wink

  @En vänlig själ:

  Tack. Ska kolla den vid tillfälle. Smile

  @ChristinaG:

  Jag blev nyfiken på varför flickornas IQ är lägre vid 16 år jämfört med tidigare åldrar, men hittar ingen förklaring. Gör ni?

  Jag har som sagt bara kollat denna och IQ är inte något som egentligen intresserar mig då jag tycker det är ett lite ”torftigt” mått, så kanske är En vänlig själ bättre på att svara på din fråga.

  Men så här tänkte jag iaf:

  Det är en normalfördelningskurva, där skalan är satt så att 100 utgör medelvärdet i populationen. Om pojkarna då ”springer ifrån” så höjer de medelvärdet, varvid flickornas värde blir lägre relativt medelvärdet.

  Lite som med längd. Jag var längst i klassen i fyran och blev kort först i 7:an/8:an, inte för jag krympte utan för att de andra växte ifrån mig.Smile

 13. En ytterligare fundering från min sida är vad som händer med alla de där supersmarta kvinnorna. De är ju inte bara några få. Finns det något som gör att de inte når lika långt som motsvarande män? Jag vet förstås inte säkert, men det verkar som om män i allmänhet bättre lever ut sin fallenhet (”nördar”) medan kvinnor lätt dras in i mot kvinnokollektivets genomsnittsvurmande värderingar. Man kan givetvis heller inte avfärda förekomsten av en viss ”bias” vid rekryteringar (The Economist 17-23 januari, ”University challenge”), men hur det än förhåller sig med saken så är frågan intressant.

  Männen längst till vänster på kurvan i Ninnis inlägg är vad man lämpligen kan beteckna som ”a problem from hell”. Samhället måste finna vägar att inlemma även dem på ett anständigt sätt. Nu är det legio att håna dem på de mest vedervärdiga sätt. De kommer förr eller senare att svara på samma språk som de tilltalats.

  Men uppenbart är att alla kvinnor inte kommer att hitta en mer intelligent man ände själva. De kvinnor som funnit en sådan har dragit en vinstlott i livets lotteri.

 14. @Rick:

  Finns det något som gör att de inte når lika långt som motsvarande män?

  Det finns det absolut, både kollektivism och individualism har för- och nackdelar. En nackdel med kollektivismen är att den är mer begränsande för individen. Det kommer komma längre fram. Smile

 15. @Rick:

  Männen längst till vänster på kurvan i Ninnis inlägg är vad man lämpligen kan beteckna som “a problem from hell”. Samhället måste finna vägar att inlemma även dem på ett anständigt sätt.

  Ja, inte bara män utan även kvinnor som inte fått högvinsten vad gäller intelligens. Jag är uppväxt brevid en högt älskad syster som hade/har mycket svårt … och det är en erfarenhet som präglat mig, då jag inser att vara tacksam för att jag fötts med ett hyggligt intellekt.

  Och det är en av de saker som gör att jag känner djup avsmak för feminismen så som den ser ut idag. Man håller på och dalta med kvinnor som redan är privilegierade och fullt kapabla att skapa sin egen lycka utan någon positiv särbehandling för att dessa ska in i statusjobb, samtidigt har vi människor som fötts med intellektets nitlott och som är verkliga förlorare i dagens samhälle …

 16. Jag tänker såhär. Hur många av de sextonåriga tjejerna slarvar med maten? Och har gjort så redan under ett par års tid? Skrämmande många flickor och tjejer börjar hoppa över måltider redan i unga år. Hur påverkar det hjärnan under en period i livet när hjärnan verkligen behöver näring? Eller när hela ens existens kretsar kring vikten? Jag hade såna tjejer i min klass och i tonåren var de ganska mossiga i hjärnan. Säkerligen berodde det på mer eller mindre näringsbrist under flera års tid.

  Och är inte IQ test lite gammalt? Det var väl som störst under 50- talet? Och jag läste ett IQ- test som ”bevisade” att somalier var på samma intelligensnivå som människor med Downs Syndrom här. Hahaha Det värsta var att jag jobbade med en invandrarkille som verkligen trodde på det. För hans syster stötte på somalier i sitt yrke och påstod att de var så korkade. Såhär i efterhand bara skrattar jag åt det, men det där är ju fan skrämmande egentligen.

 17. Vill vi ha verkligt intelligenta tjejer så måste vi få bukt med smalhetsen.

  Jag säger som jag alltid säger. Jag drar det kort. Tre skolor. I den ena kommer det vara flest pojkar, i den andra kommer det vara blandat, i den tredje flest flickor. Inga IQ test utan väl genomarbetade personlighetstest. Under uppväxten allteftersom man utvecklas vandrar man mellan de skolorna. Och det är inte så att de är helt isolerade från varandra, man arbetar bara med olika pedagogiker.

 18. @ Jenny

  Jag håller med dig om att smalhetshetsen bland unga tjejer är ett stort problem. Jag skulle därför gärna se att vuxna kvinnor började ta sitt ansvar för detta och sluta själva betala för alla de där tidskrifterna och TV-programmen där detta bara fortgår. Hela lösningen är inte här, men den dag vuxna kvinnor tar sitt förnuft till fånga är mycket vunnet.

 19. @Rick:

  Ja vi ska försöka ta vårt ansvar. Vi kan kanske lära av alla män som tar ansvar för alla de unga killar som säljer sina kroppar. Det arbetet är verkligen inspirerande.

 20. @ Jenny

  Du vekar ha svårt med att hålla fokus. För övrigt har jag aldrig någonsin stött på en fullvuxen man som skulle uppmuntra unga killar att sälja sina kroppar. De finns säkert, men det är inte precis något som prånglas ut media som män i allmänhet konsumerar. Sluta alltså vifta ifrån dig ansvaret och håll dig till sak.

 21. @Jenny:

  @Rick:

  Jag håller med dig om att smalhetshetsen bland unga tjejer är ett stort problem. Jag skulle därför gärna se att vuxna kvinnor började ta sitt ansvar för detta och sluta själva betala för alla de där tidskrifterna och TV-programmen där detta bara fortgår. Hela lösningen är inte här, men den dag vuxna kvinnor tar sitt förnuft till fånga är mycket vunnet.

  En förutsättning för det är att vi börjar tala om de verkliga orsakerna till förekomsten av dessa fenomen, vilket feminister och kvinnor, som Jenny nu, här och i allt annat försöker undvika så långt som möjligt. Jenny här försökte med en hänvisning till problematiskt manligt beteende undvika en diskussion om kvinnlighet. Varenda jävla gång!? Försök för en gångs skull diskutera kvinnlighet utan att dra in män och manlighet och en ännu radikalare tanke: försök att diskutera män och manlighet genom att endast diskutera kvinnor.

  Jag var för några år sedan och lyssnade på en paneldiskussion om manlighet, åtminstone två av tre i panelen var homosexuella män (typiskt), men det intressanta var att när manlighet behandlades nämndes kvinnor och kvinnlighet inte en enda gång! Hur många gånger tror ni att män och manlighet nämnts om man diskuterat kvnnlighet? Jo, minst lika många gånger som kvinnlighet.

  Men det här är det största jämställdhetsproblemet: att kvinnor, i den offentliga debatten, inte har (och inte vill ta) ansvar för någonting som drabbar kvinnor, och myntets baksida: att män har själv allt ansvar för vad som drabbar män, det finns aldrig några samband till kvinnor. Såklart är inte kvinnor alltid oansvariga och män alltid ansvariga men vi kan, får och har konstruerat könsroller där män har ansvaret. Och inga problem med det, det är vårt val, men vad jag efterlyser är att vi börjar tala om saker med deras rätta namn och slutar med denna ”vi vill alla ha en breddning av könsroller”. Är vi för dumma att förstå eller för ruttna/fega att medge att vi inte vill det?

  Jag vet inte varför vi har så svårt att ärligt och öppet tala om det vi vill och gör men ända sättet att göra det jämställdare är att börja diskutera allt kvinnlighet handlar om och att tvinga kvinnor att bära konsekvenserna för det. Men det är symptomatiskt för hela problemet att kvinnor inte har en aning om deras egen kvinnlighet och ännu mindre att de skulle förstå konsekvenserna av det.

 22. @Matias:

  Jag är här, du behöver inte prata om mig i tredje person.

  Jag störde mig som fan på Ricks kommentar om att vuxna kvinnor ska ta ansvar för ätstörda flickor/tjejer. För det första är ätstörningar inte ett tonårsproblem bland tjejer. Killar/män och folk över trettio drabbas också. Alltså de vuxna som ska ta ansvar är kanske själva ätstörda.

  För det andra har hela min uppväxt präglats av en feminism som försöker motverka detta. Alltså försökt motverka en miljardindustri genom att försöka få unga tjejer att må bra oavsett hur de ser ut. Jag genomskådade industrin när jag var tretton. Tack vare feministiska förebilder. Jag har aldrig bantat i hela mitt liv.

  Så detta är redan något som kvinnor försöker göra något åt, det ältas om detta på kvinnligt vis. Du vet, bara så som kvinnor kan älta. Vi vänder ut och in på oss själva om och om igen.

  Och så Ricks kommentar, förlåt att jag pratar om dig i tredje person nu. Som om han har levt under en sten, eller inte har umgåtts med kvinnor.

  Så det skulle motsvara min fråga till honom. Vad gör vuxna män i allmänhet för att hjälpa unga killar från sexhandeln. En exakt lika korkad fråga/påstående.

 23. @Matias:

  Försök att prata om mäns våld mot kvinnor utan att någon/många ALLTID tar upp att kvinnor också slår. I vilket som helst debattforum.

 24. Eller att kvinnor minsann också våldtar.

  Jag antar att det är så vi är, kanske är det en typisk svensk egenskap. Att vi är dåliga på att ta ansvar.

  Och sen när kallar jag mig feminist? Du kallar mig det. Får jag kalla dig hmm ”katoliken”?

 25. @ Jenny

  Det är kvinnor som vältrar sig i de där groteska modemagasinen. Det är kvinnor som vilt tjoande rusar efter plagg som bärs av någon anorektisk fotomodell. Det är kvinnor som håller på med vansinneskurer och diverse kvacksalveri för att tappa några kilon. Det är kvinnor som ständigt tjattrar om vikt. Det är kvinnor som köper ”avslöjande” kläder åt sina småflickor. Listan kan förlängas in i det oändliga.

  Du har en tendens att inte hålla dig till sak. Försök ändra på den livsstilen innan du kräver att resten av samhället ska anpassa sig efter dig.

  Låt mig vara specifik på en punkt: Jag har begränsad erfarenhet av vissa kvinnor – mer bestämt insnöade kvinnor, men däremot inte av smarta kvinnor. Jag har faktiskt funderat ibland på om jag bara haft bra tur eller gott omdöme, men skulle jag enbart utgå från kvinnor i min näromgivning skulle jag inte ha ett ont ord att säga om kvinnor. Det är därför bara välkommet att du bidrar till att vidga mina vyer.

 26. @Rick:

  Det är också kvinnor som motverkar den vansinniga skönhetsindustrin. Som jag skrev. Du vet, kvinnor är många inte en kvinna.

  Kampen pågår hela tiden inom oss själva och utanför oss själva. Precis som för män.

  Och som jag också skrev. Jag ändrade min livsstil angående detta, när jag var tretton.

  Jag hoppas att du inte tvingar alla de smarta kvinnorna i din närhet att också upprepa sig hela tiden. Smarta kvinnor tycker det är jobbigt och tjatigt.

 27. @Jenny:

  Jag är här, du behöver inte prata om mig i tredje person.

  Min uppmaning var mera riktad åt Rick och kvinnor i allmänhet, inte specifikt dig

  Jag störde mig som fan på Ricks kommentar om att vuxna kvinnor ska ta ansvar för ätstörda flickor/tjejer. För det första är ätstörningar inte ett tonårsproblem bland tjejer. Killar/män och folk över trettio drabbas också. Alltså de vuxna som ska ta ansvar är kanske själva ätstörda.

  Manlig ätstörning/träningshets har nog ökat pga. orimliga kvinnliga ideal, som feminismen avfärdat med hänvisning till ”oproblematiska preferenser”.

  För det andra har hela min uppväxt präglats av en feminism som försöker motverka detta. Alltså försökt motverka en miljardindustri genom att försöka få unga tjejer att må bra oavsett hur de ser ut. Jag genomskådade industrin när jag var tretton. Tack vare feministiska förebilder. Jag har aldrig bantat i hela mitt liv.

  Må bra oavsett hur de ser ut!? Ingenting annat än ”alla duger som de är”-skitsnack som väldigt få verkligen tror på och allra minst kvinnor gällande män.

  Så detta är redan något som kvinnor försöker göra något åt, det ältas om detta på kvinnligt vis. Du vet, bara så som kvinnor kan älta. Vi vänder ut och in på oss själva om och om igen.

  Här är vi ense, men försök med att bara sluta eller förändras.

  Och så Ricks kommentar, förlåt att jag pratar om dig i tredje person nu. Som om han har levt under en sten, eller inte har umgåtts med kvinnor.

  Personligen anser jag att Rick har en realistisk och korrekt bild av kvinnor, lite för bra enligt mig, men kanske det är att han inte går med på att diskutera på kvinnliga villkor som stör dig?

  Så det skulle motsvara min fråga till honom. Vad gör vuxna män i allmänhet för att hjälpa unga killar från sexhandeln. En exakt lika korkad fråga/påstående.

  Problemet är snarare tron att kvinnor vill göra något åt saken, kvinnor vill bejaka skönhet, utnyttja sexuell makt, tävla mot andra kvinnor och ha män att prestera och tävla mot varandra och detta kommer alltid att gå utöver flickor men också kvinnor själva, collateral damage helt enkelt.

 28. @Jenny:

  Försök att prata om mäns våld mot kvinnor utan att någon/många ALLTID tar upp att kvinnor också slår. I vilket som helst debattforum.

  Jag diskuterar väldigt sällan kvinnors våld mot män, men jag förstår inte hur man, om man är ute efter jämställdhet, kan diskutera någon könsfråga överhuvudtaget utan att behandla båda könen samtidigt men feminismen har lyckats göra det.

  Jag antar att det är så vi är, kanske är det en typisk svensk egenskap. Att vi är dåliga på att ta ansvar.

  Det är nog mera en kvinnlig egenskap hos dig än svenskhet.

  Och sen när kallar jag mig feminist? Du kallar mig det. Får jag kalla dig hmm “katoliken”?

  Du är feminist, alla som är kvinnocentriska är feminister, och du för kalla mig för vad du vill.

 29. @Ninni: missade att det var normerat, beror nog på det. Jag är också tveksam till IQ-test. Vad som dock är i lite intressant är att de gjort samma test på samma, stora population flera gånger.

  @Jenny: testerna utfördes 1965-1974, bantningshetsen var vad jag vet inte lika utbredd då.

  @Rick: jag tror definitivt att flickors/kvinnors sökande efter homogenitet dämpar flickor i högerflanken, ingen får sticka ut för mycket. Jag ligger där någonstans tror jag. Strategin på högstadiet var att inte skriva för bra på proven, bara så jag fick de betyg så jag kom in på det gymnasium jag ville. Jag talade inte heller om i klassen att jag hade killkompisar som jag grejade ihop med o som var riktiga vänner, det var för udda. Min syster (som är mycket smartare än mig) höll inte igen o blev mobbad, det har hon sviter av upp i vuxen ålder. Om jag jämför mig med de män jag plugga med på universitetet så upplevde jag att de inte hade lika dubbla känslor runt att skriva alla rätt på tentan och ägna sig åt nörderi. När det gäller vad kvinnor vill ha för man tror jag du blandar ihop intelligens/smartness med status.

 30. @Jenny:
  Hittills i debatten så har skulden för smalhetshetsen nästan uteslutande lagts på män.

  Det finns dock flera anledningar till att man bör fokusera på vuxna kvinnors beteende och värderingar om man vill åstadkomma förändringar på det området.

  1. Till skillnad från t.ex. prostitution och våldtäkt så är smalhetshetsen ett relativt brett fenomen i det som kan kallas kvinnofokuserad kultur. Den existerar inte alls på samma sätt inom mansfokuserad kultur. Jag känner faktiskt inte heller till mer än något enstaka fall där det omtalats som positivt för män att sälja sex, till skillnad från bantningstips, reklam eller reportage om att gå ner i vikt som jag ser dagligen.

  2. Det är vid det här laget relativt välkänt att kvinnors värderingar och beteenden är hårdare kopplade till homosocialitet än de är för män.

  3. Kvinnor är ganska överrepresenterade i tillvaron för barn och ungdomar, speciellt upp till gymnasieåldern.

  Följaktligen finns det relevanta skäl att att både som ett första steg jämna ut debatten och sedan mer specifikt att titta på hur vuxna kvinnor bidrar till fenomenet.

  Vad gäller ”mäns våld mot kvinnor” så är det inte konstigt att kvinnors våld nämns eftersom feminismens arbetssätt länge varit att lägga skulden på männen (hävda att bara män slår) och genom guilt by association överföra skulden vidare på manlighet (hävda att manlighet är orsaken, vilket de hävdar bevisas av deras eget påstående att bara män slår, trots att det bevisligen är fel) och därav kommer också de envetna försöken att förneka kvinnors våld och hävdandet att kvinnors våld inte alls är lika allvarligt o.s.v. Pratar man om ”mäns våld mot kvinnor” så är det just den lögnen och det feministiska skuldbeläggandet av manlighet som man försöker prångla ut eller förstärka. Det är alltså en helt annan sak och helt andra antaganden/fördomar bakom det perspektivet än att t.ex. diskutera kvinnor som våldsoffer eller kvinnor som förövare av våld, även i nära relationer.

 31. @Jenny: Personligen så tror jag feminismen är indirekt ansvarig för att många kvinnor svälter sig. Att feminister försöker motverka utseendehetsen påstås då och då, men jag ser ingenting som tyder på det.

  Mycket snack, men lite verkstad kort sagt.

 32. @En annan Andreas:

  Annars bra, men prostitution är nog ett allmänt förekommande fenomen inom kvinnlighet.

  @Johan:

  Jo och hur är feminsimen ansvarig? Feminismen är på samma sätt ansvarig som en förälder som inte tar sitt ansvar och skämmer bort sitt barn, och det blir dåliga barn av sånt, men med den avgörande skillnaden att kvinnor inte är barn och kvinnor vill bli bortskämda.

 33. @Anders/AV:

  Vi får alltså en massa unga, mest män, som “gett upp”. De hoppar av, skiter i hetsen och blir vuxna pojkar. Eller som en kvinnlig kusin (singel och karriärsinriktad)utbrast åt våra mammor: “Er generation kvinnor har uppfostrat en hög mähän till män, som inget vill och inget orkar.” Det är ju hennes bild av att inte hitta en kille på hennes “nivå”. Skulle vara intressant att undersöka varför dessa killar gett upp. Men vem bryr sig. De är bara lata och odlar sin antipluggkultur. Det har ju “genusvetenskapen” redan visat.

  Jag kan bara svara för min egen del, vet inte hur representativ jag är, men jag har hoppat av, vilket i mitt fall betyder att jag slutat plugga, slutat heltidsjobba, slutat dejta kvinnor och börjat leva mera och mera isolerat från samhället. Varför?

  En av största orsakerna är nog kvinnor. Kvinnor har valt en riktning som jag inte delar och sannolikheten att jag skulle hitta en kvinna att dela mitt liv är alltför liten för att det skulle kännas meningsfullt eller realistiskt för att engagera mig för att hitta henne. Och när kvinnor är ute ur bilden finns det ingen orsak för mig att skärpa mig. Behöver inte göra det för min egen skull, för mig räcker lite. Och idag finns det tillräckligt med annat meningsfullt att göra för att kompensera för avsaknaden av en relation: konst, hobbyn, underhållningsindustrin med filmer, musik, spel och porr, och allt detta är tillräckligt billigt idag för att man inte behöver heltidsjobba för att finansiera det. Filmer, musik och spel kan man ladda ner gratis om man så vill. Det finns med andra ord alternativ till relationer idag.

  Kvinnors beteende skulle inte i sig räcka till för mig att hoppa av men den avgörande faktorn är nog feminismen och jämställdheten och misandrin (och myntets baksida: glorifieringen av kvinnor) som feminismen bidragit med. När man ingenting annat får än kritik och krav ställda på en som man och aldrig blir erbjuden något gott, annat än i form av hycklande festtal så vill jag ha så litet som möjligt att göra med sammhället. Om samhället skiter i mig så skiter jag i samhället. Jag vill inte förstöra eller riva ner samhället jag vill endast inte delta eller bidra.

 34. @ Jenny

  Jag hoppas att du inte tvingar alla de smarta kvinnorna i din närhet att också upprepa sig hela tiden. Smarta kvinnor tycker det är jobbigt och tjatigt.

  En fråga bara. Hur vet du vad de kvinnorna tycker?

  Smile

 35. @Anders/AV:

  Eller som en kvinnlig kusin (singel och karriärsinriktad)utbrast åt våra mammor: “Er generation kvinnor har uppfostrat en hög mähän till män, som inget vill och inget orkar.” Det är ju hennes bild av att inte hitta en kille på hennes “nivå”

  Hälsa åt din kusin att det inte är mammorna som är ansvariga utan hon själv och hennes medsystrar. Män orkar inte mera med hennes orimliga och motstridiga förväntningar.

 36. Tjejer/kvinnor som kan hålla vikten och inte går upp i vikt ses av andra tjejer/kvinnor som ett tecken på en stark karaktär dvs är statushöjande.
  Dessa tjejer/kvinnor kan sedan använda det som ett sätt att utöva makt genom att påpeka att andra tjejer/kvinnor inte klarar av det,dom utövar alltså en härskarteknik för att trycka ner andra för att höja sin egen status på detta sätt.Självklart på ett kvinnligt sätt där man med ett leende påpekar till väninnan att hon verkar lagt på sig ett par kilo,eller att med kompisarna tala om hur en inte närvarande person blivit tjock,vilket även sätter press på alla närvarande man vill ju inte bli nästa offer dom kommer tala skit om bakom ryggen på,bäst att banta och träna.
  Feminismen har tyvärr inte gjort mycket för dessa tjejer/kvinnor som mår dåligt av detta eftersom man inte velat gå till roten med det onda dvs att det är tjejer/kvinnor som själva upprätthåller och rangordnar varandra efter detta hierarkiska system,vilket handlar om kvinnlig maktutövning mot andra kvinnor.

 37. @Matias:

  Jag kan säga att den beskrivningen passar väldigt bra in på mig också. Jag har idag näst intill helt klivit av tåget, finner ingen mening i att bidra till något när det enda man får tillbaka är en massa tomma anklagelser. Jag finner ingen mening i att försöka söka en partner. Jag börjar komma upp i den åldern att det börjar bli dags att bilda familj och jag skulle gärna vilja. Men då de flesta kvinnorna i min generation är bortskämda snorungar som på fullaste allvar tror de är förtryckta offer så känns det inte värt besväret.

  Hade ett fantastiskt förhållande med en 15 år äldre kvinna för några år sedan, ett förhållande som byggde på en jämlik grund med en ömsesidig respekt för den andra individen där vi tillsammans var en sammanfogad helhet. Så som det borde vara helt enkelt.

  Dejtar jag någon i min egen ålder så finns där alltid en känsla att om vi skulle vara oense om något så är det hennes linje som är den rätta och skulle jag av någon anledning tycka annorlunda så är jag en mansgris. Återigen, Nej tack.

 38. Förvånansvärt små skillnader, både gällande m och s. Det är endast signifikant skillnad för 16-åringarna. Medelvärdets medelfel = s/√n. Det blir 1,5 och diff IQ pojkar-flickor är vid 16 års ålder 1,8. Inte ens det torde betyda något påtagligt för prestationsskillnader i skolan.

  För barn korrigeras IQ för åldern, vilket är ”tur” annars skulle dessa stackars barn inte ha utvecklats. De torde jämföras med någon ålders-normalgrupp, större än undersökningspopulationen. Eftersom dessa barn är födda i mars, borde de i genomsnitt ligga något över 100, vilket de också gör, utom de 16-åriga flickorna. Jag gissar att det beror på kvinnliga hormoner…

  Gissar också att könsskillnaderna är större för vuxna, än för barn.

 39. @Tålis:

  Notera att artikeln nämner ett stort antal andra studier som funnit stöd för hypotesen:

  … Lynn and Irwing (2004) published a meta-analysis of 57 studies of sex differences on the Progressive Matrices in which they showed that there is no difference among children aged 6–14 years, but that males obtain higher means from the age of 15 through to old age, and that among adults, the male advantage is 5 IQ points. A year later Irwing and Lynn (2005) published a meta-analysis of 22 studies of sex differences on the Progressive Matrices in university students and concluded that in these samples males have an advantage of 4.6 IQ points. In a more recent study, Mackintosh and Bennett (2005) reported data for a sample of 17 year olds on the Progressive Matrices in which males obtained a higher mean of 6.4 IQ points. In this paper they conceded that ‘‘studies of older participants (over the age of 16) were more likely to yield a male than a female advantage’’ (p. 670). Lynn’s hypothesis has been confirmed in the Spanish standardization sample of the WAIS–III, in which men obtained a higher IQ than women of 3.6 IQ points (Colom, Garcia, Juan-Espinoza, & Abad, 2002). A further confirmation for a Spanish sample has been reported by Colom and Lynn (2004), who found a male advantage among 18 year olds of 4.3 IQ points on the Differential Aptitude Test. Further supportive evidence for Lynn’s hypothesis has been published by Meisenberg (2009), who reports a male advantage of 2.8 IQ points among 22–3 year old whites in the United States on the ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery). This difference, however, was not present among blacks. In this study intelligence was also measured as g, and for this there was no significant sex difference among 15 year olds among either blacks or whites, but among whites a significant male advantage of 4 IQ points was present among 16 year olds and this increased to an advantage of 6.5 among 22–3 year olds, while for blacks a male advantage of 1 IQ point was present among 16 year olds and this increased to an advantage of 2.15 points among 22–3 year olds. Three studies in Germany have reached the same conclusion for the IST test. Amelang and Steinmayr (2006) report a male advantage of 6.0 IQ points in a sample of 34 year olds. Steinmayr and Spinath (2010) report a male advantage of 9.7 IQ points in a sample of 16 year olds; and Steinmayr, Beauducel, and Spinath (2010) report a male advantage of 11.5 IQ points in a further sample of 16 year olds. Lynn’s hypothesis has been further confirmed in a review by Ellis et al. (2008, p. 288) of sex differences in general intelligence defined as the IQ obtained in tests like the Wechsler. He lists 50 studies of adults. Males obtained statistically significantly higher IQs than females in 29 studies and there was no statistically significant difference in 20 studies. In evaluating the non-statistically significant studies, it should be borne in mind that a sample size of around 500 is required to obtain a statistically significantly difference of 5 IQ points and many of the studies fall short of this number. There was one study in which females obtained higher IQs than males, but this was of a mentally subnormal sample and should be discounted because males are more impaired in mentally subnormal samples (Ellis et al., 2008, p. 290). Thus, the preponderance of the evidence reviewed by Ellis et al. (2008) indicates that Lynn’s hypothesis that men have a higher average IQ than women is correct.

  Det specifika bidraget från denna studie var att man utnyttjade data där man mätt IQ på samma grupp över flera år – dvs en longitudinell studie.

 40. @Ulf T:

  Ööhh? Du höll med om det jag skrev, antar jag. Men det var ur min synpunkt ett onödigt långt referat för att bekräfta det jag gissade.

  Enda problemet för mig i ditt svar är vilken hypotes du anser har fått stöd här? Att män har större spridning på IQ än kvinnor är känt. Denna studie visar inte det, utan att knappt någon skillnad mellan flickor och pojkar kan skönjas; varken i medel eller standardavvikelse.

 41. @Matias:

  Jag levde så under tre års tid. Det var skönt. Problemet med mig är att jag blir ganska destruktiv ganska fort. Lever på natten sover på dagen. Blir ljusskygg på något vis. Sitter och kollar på skräckfilmer och halshuggningar och trafikolyckor. Äter godis istället för mat.

  Relationer blir också svårare med tiden när man lever så. Jag har fortfarande problem med det. Gillar liksom inte att hamna i människors blickfång, vill inte bli tittad på, vill inte tala med folk. Tycker folk är dumma i huvudet, vill bara att de ska lämna mig ifred, typ dra åt helvete. Samtidigt som jag ser dem utochinvända, sargade. Man kan bli totalt förryckt av att leva så.

  Jag säger inte att du kommer att bli det, du har kanske ett ljusare sinne än jag. Jag klarade det inte. Har man ett mörkare sinne ligger det latent i en. Bara så du är uppmärksam på det. Kanske borde man som vuxen ragga vänner som man raggar det motsatta könet. Men det är skönt att vara ensam också det är så underskattat.

 42. @jenny

  jag fick mitt ljusa sinne totalt krossat under gymnasietiden. Jag var fram till dess en högpresterande elev som hade en naiv men god syn på andra människor.

  Margareta Winberg och hennes radikala feminism härjade som värst under min gymnasietid och det var precis som dokumentären ”Blue eyes Brown Eyes”. För varje dag som gick blev retoriken vassare och istället för å lära mig läsa skriva och räkna så upptog mer och mer av lektionstiden till att bli itryckt en massa politisk skit där jag sågs som en andra klassens medborgare på grund av mitt kön.

  Så skapades min antipluggkultur. Från högpresterande till ej närvarande. När jag nu hör att Gustav Fridolin ska införa MER av den här jävla skiten så vrider det sig i min mage och jag tänker ”stackars er individer som råkade födas med snopp”

 43. @ Patrik

  Det är mycket bra att du talar om det där. Jag har på känn (dvs. jag påstår inte i sten) att det hos anmärkningsvärt många kvinnor finns en mörk sida som får dem att gå till attack mot vad som kunde betecknas som hyggliga män, inklusive män som inte strävar efter att dominera dem. De vet att feministiskt hattal (”hate speech”)påverkar lyhörda och ”snälla” män, men saknar helt effekt på s.k. ”bad boys”. Jag är inte övertygad om att alla dessa kvinnor är tillräckligt du med sig själva för att inse vad de gör, men grundtonen är sexuellt laddad.

  Min misstanke är att svenska kvinnor, som aldrig får mothugg, också av denna anledning ger sig på svenska män som alltså uppfattas som mesiga – i motsats till de förment ”farliga” och därmed sexuellt spännande invandrarmännen. Märk väl att jag inte påstår att gruppen invandrarmän faktiskt är ”farliga” utan det jag säger är att svenska kvinnor ofta hyser den här sortens sexuella fantasier.

  Åtskilliga kvinnor skulle må bra av en större öppenhet (en genuin sådan) om den egna sexualiteten. Vi män i västvärlden har i regel redan genomgått denna process och brukar kunna hålla sexuella preferenser och samhällsutveckling åtskilda. Det är t.ex. inte svårt för de flesta män att bedöma en kvinnas prestationer uteslutande som prestationer. Eventuell sexuell attraktion får stå i bakgrunden sådana gånger. Kvinnorna är (ofta) dessvärre inte är än, utan de blandar ihop sina egna lustar med utvecklingen i samhället i stort.

  Den svenska skolan visar alldeles uppenbara tecken på att detta kvinnors sexuella beteende överskuggar skolans egentliga funktion. Man håller på att lyckas med konsstycket att skapa en institutionaliserade sexualitet i vilken ingår ett öppet förakt mot pojkar som inte är ”tuffa nog”.

 44. @Matias: @Patrik: @jenny:
  ”Om samhället skiter i mig så skiter jag i samhället. Jag vill inte förstöra eller riva ner samhället jag vill endast inte delta eller bidra.”

  Vore jag inte redan gift med barn så skulle jag nog ge upp det mesta.
  Läste någonstans om hur det är mycket mera arbetsamt att vara ensamstående än gift. Det kräver helt enkelt mer energi att upprätthålla en gemenskap när ramarna inte är så tydliga. (Man kan dra en parallel till det bohemiska livet som medelklassen kan kosta på sig kontra den mer traditionella modellen som passar bättre för de som har mindre resurser.)
  Sverige är som bekant extremt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Inglehart%E2%80%93Welzel_cultural_map_of_the_world

  @Patrik:
  ”Jag fick mitt ljusa sinne totalt krossat under gymnasietiden. Jag var fram till dess en högpresterande elev som hade en naiv men god syn på andra människor.”

  Jag ser i efterhand att jag hade en jäkla tur som blev klar med skolan på tidigt 90-tal.

 45. @Rick:

  Du är nog inne på något här Rick.

  Kvinnors beteende är väldigt ambivalent idag, man får höra som man både att ens manlighet är problematiskt men att man inte är tillräcklig manlig. Män beaktar kvinnors behov (påstådda) idag, men ändå verkar kvinnor vara missnöjda, varför? Många snälla har säkert varit i en relation där kvinnan varit missnöjd med relationen på ett grundläggande plan men det här missnöjet har inte släppt fast man beaktat vad kvinnan uttryckligen sagt och begärt, så någonting stämmer inte här. Hur ska vi förstå det här?

  Jag tror att de flesta kvinnor har ingen aning om vad de talar om när de talar om jämställdhet, för de har ingen koll på sin egen kvinnlighet och vilka konsekvenser det medför. Beskrivande är att de jämställdaste kvinnorna brukar vara de som minst talar om jämställdhet, de är för upptagna med att göra istället för att gnälla.

  Men om kvinnor inte vet vad de talar om när de talar om jämställdhet, vad handlar det då om? Jo, jag tror att det är det som Rick är inne på: kvinnlig frustration som går ut över de män som är känsliga nog att beakta kvinnor, bad boys bryr sig väl ett skit om vad kvinnor käbblar. Det handlar alltså om en kollektiv shit test från kvinnors sida som är triggad av avsaknaden av manlighet och inte av avsaknad av jämställdhet, för jämställdhet verkar inte göra kvinnor nöjdare.

  En av rötterna till problemet är kvinnors konventionalitet, i detta fall handlar det om en dubbel sådan: För det första kvinnor är konventionella i den bemärkelsen att deras beteende är i linje med vår mänskliga natur eller biologi, kvinnor följer sina biologiska impulser mera än män som tänker mera än kvinnor (”kvinnor är natur” handlar om detta). För det andra, kvinnor är konventionella i den bemärkelsen att de följer trender och flocken i en grad som män inte gör och idag hör det till att man ska bry sig om jämställdhet så därför pladdrar många kvinnor om det utan att förstå vad de handlar om. Och dessa två saker kan vara helt i strid med varandra utan att kvinnor tänker på saken särskilt mycket, oftast tolkar de sitt kvinnliga förhållningsätt som jämställdhet: ”jag kräver för att jag är så stark” och projicerar sin egen jämställdhetsovilja på män: ”män klarar inte av starka kvinnor”. Men här handlar det inte om styrka (förstådd som jämställdhet), styrka i den meningen skulle vara att man själv åtgärdade problemet, men kvinnor lutar sig tillbaka och förväntar att mäns ska fixa det, vilket är att förvänta manlighet och att utnyttja sexuell makt

  Allt började med Simone de Beauvoir som var i en liknande situation som kvinnor kollektivt sett är idag. Hon var smartare än de flesta män och därför ensam, först när hon träffade Sartre träffade hon en man som dög åt henne. Hon sa själv att hon attraherades av honom för han var första mannen som var intellektuellt överlägsen henne (hypergami). Men hon var inte tillfredsställd på ett sexuellt plan med den ’jämställda’ relationen till Sartre utan behövde den mera traditionellt manliga Nelson Algren för att leva ut sin kvinnliga sexualitet. Men hon kunde inte försona dessa två sidor, fast de egentligen handlade om samma sak: manlighetsförväntningar, så hennes frustration tog formen av den mansskuldbeläggande feminismen som härjar fritt idag.

  Hon, precis som de flesta andra kvinnor, tog aldrig en titt på sig själva, för då skulle de ha sätt lösningen till problemet som sammanfattas bra med orden från filmen Platoon:

  I think now, looking back, we did not fight the enemy; we fought ourselves. And the enemy was in us

  Ojämställdheten ligger i kvinnligheten och feminismen är inte en rörelse bort från den utan ett uttryck för den.

 46. @Patrik:

  Jag fick mitt ljusa sinne krossat i 12-13 års åldern när jag plötsligt en dag insåg att det inte finns någon mening med livet. Det var som om jag duschade i iskallt vatten. Så småningom lärde jag mig att man ändå måste ta ansvar för sitt liv, annars begår man självmord(?) Jo det hade man nog gjort.

  Ok det var en parentes. Det var trist att höra att du blev krossad av feministerna. Det verkar vara så att de som är intelligenta tar åt sig medan de som är korkade bara fortsätter. Det är som att hälla vatten på en gås. Jag har alltid beundrat det hos vissa att de är så korkade att de bara njuter och tycker att livet är rakt igenom härligt. Sen dör de slut. Medan en annan plågar sig själv med diverse funderingar och grubblerier.

 47. @Rick:

  Kvinnorna är (ofta) dessvärre inte är än, utan de blandar ihop sina egna lustar med utvecklingen i samhället i stort.

  Den svenska skolan visar alldeles uppenbara tecken på att detta kvinnors sexuella beteende överskuggar skolans egentliga funktion. Man håller på att lyckas med konsstycket att skapa en institutionaliserade sexualitet i vilken ingår ett öppet förakt mot pojkar som inte är “tuffa nog”.

  Ännu om det här. Jag tror att det är så, kvinnor är så ruttna och slavar till sin egen biologi att de skuldbelägger små pojkar för brister i undervisningen, de förväntar bara att pojkar ska ”man up”!

  Det här är graden kvinnlig idioti och korrumpenhet idag och jag har börjat lösgöra mig från denna mörker förrän mitt förakt för jämställdheten förvandlas till ett äckel.

 48. @Jenny:

  Vad gör vi sen när de känsliga slutar att tänka på saker? Hur härligt blir livet för dem som inte tänker särskilt mycket? Nå, kanske de får något att tänka på då?

 49. @Rick:
  ’De vet att feministiskt hattal (“hate speech”)påverkar lyhörda och “snälla” män, men saknar helt effekt på s.k. “bad boys”.’

  Precis. En urvalsmekanism för att sålla bort ’de odugliga’.

 50. @Jenny:
  ”Jag har alltid beundrat det hos vissa att de är så korkade att de bara njuter och tycker att livet är rakt igenom härligt.”

  ”As intelligence goes up, happiness often goes down. In fact, I made a graph. I make a lot of graphs.”
  – Lisa Simpson.

 51. @ Patrik

  De sållar så kraftigt idag att det inte blir kvar så värst många män. Om de männen råder sedan en konkurrens mellan kvinnorna på liv och död. Det går inte att ta miste på frustrationen hos kvinnor som säger sig inte hitta någon att skaffa bar med. Klart som korvspad att det blir så om man definierat bort de flesta män som något slags ”icke-män”.

  För liknelsens skull: Om jag av någon anledning blev föranledd att finna en ny kvinna i mitt liv, så skulle jag troligen förbli ensam ifall jag ställde kravet att hon ska vara ca. 20 år, ha erfarenhet som fotomodell, oskuld, etc. etc.

  De allra, allra flesta kvinnor matchar inte den gruppen. Mina krav vore alltså ett uttryck för en väldig självupptagenhet och avsaknad av all realism.

  @ Matias

  Jag instämmer i mycket av det du skriver, men låt bli uttryck som att kvinnor är ”ruttna”. Det stämmer helt enkelt inte. Däremot är det många kvinnor som inte alls reflekterar över sig själva och sitt agerande på något genuint sätt. Men många kan få aha-upplevelser om de möter sakliga argument.

 52. @Rick:

  Jag instämmer i mycket av det du skriver, men låt bli uttryck som att kvinnor är “ruttna”. Det stämmer helt enkelt inte. Däremot är det många kvinnor som inte alls reflekterar över sig själva och sitt agerande på något genuint sätt.

  Varför ska jag låta bli att säga vad jag tänker och känner?

  Att inte reflektera över sig själv på ett genuint är ruttet, punkt slut. ’Insikten’ som kvinnor väntar på är att de ska tillämpa samma regler på sig själva som på män, är det en kunskapsfråga? Nej, det är en moralisk fråga, därmed moralisk diskurs.

  Jag kunde säga åt de flesta här att tänk och skriv mera moraliskt, men jag gör det inte för tycker att människor ska göra som de vill men detta ska beskrivas som det är, i detta kvinnliga fall: som ruttenhet. Så, nej, jag tänker inte sluta använda sådana uttryck för de är beskrivande och sanna.

 53. @Rick:

  Men många kan få aha-upplevelser om de möter sakliga argument.

  Konstigt sätt att se på saken då det verkar som att det är ovilja att befatta sig med dessa frågor som kännetecknar kvinnors förhållningssätt.

  Nå, avslutningsvis kunde jag säga att kvinnor inte är ruttnare än män, de har bara en ’själviskare’ natur och är bortskämda, men jag vill inte diskutera frågan från det perspektivet det får någon annan göra.

 54. Det jag hatar med en del kvinnor är att de är så präktiga. ”Jag steg upp med tuppen och avfrostade kylen, sen bakade jag, sen sprang jag min 5 kilometers runda, sen skjutsade jag älsklingen till jobbet, sen fixade jag cupcakes till finaste Marias fest, sen putsade jag fönstren” och så vidare och så vidare.

  Och jag tänker bara ”Varför i hel***vete berättar du detta för mig. Du är den tristaste jäveln någonsin.”

  Och så tänker jag mig att det är hennes huvud Los Zetas har skjutit sönder. Haha… Åhh vissa kvinnor borde bara onanera mer eller nåt.

  Och ja jag vet det är den kvinnliga grupptryckarmentaliteten blah blah blah.

 55. @Jenny:
  En seriös fråga?
  Är tjejerna medvetna om det egna kollektivets strikta regler?
  Eller förnekar dem det för sig själva?

  MVH

 56. @ Matias

  Vi får i sådana fall vara ense om att vi är oense. Jag håller inte med dig om att kvinnor är ruttna.

 57. Kvinnor ratar män som är mindre intelligenta än de själva.
  Kvinnor snor smarta män från andra kvinnor.
  Kvinnor bär skulden för smalhetshetsen.
  Kvinnor tar inte ansvar för något som drabbar kvinnor.
  Kvinnor har ingen aning om sin kvinnlighet, än mindre konsekvenserna av den.
  Kvinnor vältrar sig i groteska modemagasin.
  Kvinnor rusar vilt tjoande efter anorektikers klädesplagg.
  Kvinnor håller på med vansinneskurer och kvacksalveri för att gå ned i vikt.
  Kvinnor tjattrar ständigt om vikt.
  Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småfliclor.
  Kvinnor bär (nog) skulden för manlig ätstörning/träningshets.
  Kvinnor vill bejaka skönhet.
  Kvinnor vill utnyttja sexuell makt.
  Kvinnor vill tävla mot andra kvinnor.
  Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra.
  Kvinnor är dåliga på att ta ansvar.
  Kvinnor vill bli bortskämda.
  Kvinnor bara kritiserar och ställer krav.
  Kvinnor har orimliga och motstridiga förväntningar.
  Kvinnor utövar härskarteknik mot andra kvinnor.
  Kvinnor i fertil ålder är bortskämda snorungar som tror att de är förtryckta offer.
  Kvinnor har (förmodligen) en mörk sida som får dem att attackera hyggliga män.
  Kvinnor blandar ihop sina egna lustar med utvecklingen i samhället.
  Kvinnors sexuella beteende överskuggar skolans egentliga funktion.
  Kvinnor är missnöjda utan grund.
  Kvinnor följer sina biologiska impulser (utan att tänka).
  Kvinnor följer trender och flocken.
  Kvinnor pladdrar om jämställdhet utan att förstå vad det handlar om.
  Kvinnor lutar sig tillbaka och förväntar sig att män löser problem.
  Kvinnor är så ruttna och slavar till sin egen biologi att de skuldbelägger små pojkar för brister i undervisningen.
  Kvinnor förväntar sig att pojkar ska ”man up”.
  Kvinnors krav är ett uttryck för en väldig självupptagenhet och saknar all realism.
  Kvinnor reflekterar inte över sig själva och sitt agerande på ett genuint sätt.
  Kvinnor har en mer självisk natur och är bortskämda.

  Fy fanken, så här kan vi ju inte ha det! Vad göra? Någon som har konstruktiva förslag på hur vi ska få någon ordning på kvinnorna?

 58. @Emma:

  En början är väl att kunna diskutera kvinnors roll i olika problem utan att bli kallad kvinnohatare eller att det ska förlöjligas (överdrivas i absurdum).

  Så välj valfri punkt och börja analysera lite, det kan ju ligga nåt i några av påståendena.

 59. @Emma:

  Det var inte ett seriöst försök.

  Kvinnor har ansvar för och i dessa saker men kvinnor har inget ansvar i jämställdhetsdebatten för och i dessa saker.

  Jag har tusen gånger påpekat detta i olika sammanhang, såväl feministiska som antifeministiska, och feminister brukar svara med att ”såklart har kvinnor också ansvar”. En aning konstigt svar då ansvaret lyser helt med sin frånvaro.

  De har ingen aning om vad de håller på med.

  Men vi behöver inte få ordning på kvinnorna, vi behöver endast få ordning på män, som vill veta. Det kommer att förändra saker.

 60. @Frogfish:

  Så välj valfri punkt och börja analysera lite, det kan ju ligga nåt i några av påståendena.

  Utmärk idé!

  Emma, jag är jätteintresserad av att få ditt bidrag!? Så, folk här slipper mitt monotona svammel. Ordet är fritt!

 61. @Frogfish:

  ”Så välj valfri punkt och börja analysera lite, det kan ju ligga nåt i några av påståendena.”

  Ledsen, men analys och reflektion är inte min starka sida.

 62. @Rick:

  Rick, nu har du din chans att bemöta henne med sakliga argument. Jag lutar mig tillbaka och väntar på ahaa-upplevelserna.

  Scenen är er!

 63. @Emma:

  Ledsen, men analys och reflektion är inte min starka sida.

  Som jag sa: kvinnor vill inte tänka på dessa saker. Och du får säga det men jag får inte, vet du varför? Jo, för när du sa det var nyttigt för dig men när jag sa det var det icke-nyttigt för dig.

  Men det gör ingenting, ingen skrattar här åt dig, du blir i värsta fall tillrättavisad på ett direkt sätt. Gör ett försök! Vad tänker du tex. om punkterna: -kvinnor vill bejaka skönhet och har ansvar för smalhetshetsen? Ser du att de hänger samman?

 64. @Tålis:

  Enda problemet för mig i ditt svar är vilken hypotes du anser har fått stöd här? Att män har större spridning på IQ än kvinnor är känt. Denna studie visar inte det, utan att knappt någon skillnad mellan flickor och pojkar kan skönjas; varken i medel eller standardavvikelse.

  Har du läst rapporten? Den beskriver utförligt vilken hypotes som testas, vilken infallsvinkel de själva valt, och varför. (Min fetstilsmarkering)

  All the sex differences are statistically significant at p< .01.

  The principal interest of the results is that these longitudinal data show that the same girls, who obtained a higher average IQ than boys at the ages of 7 and 11 years, obtained a lower average IQ than boys at the age 16 years. This result confirms Lynn’s hypothesis that the intelligence of boys and girls matures at different rates, and that the earlier maturation of girls gives them an IQ advantage at the ages of 7 and 11 years, while the later maturation of boys gives them an IQ advantage at the age of 16 years.

  Poängen med det överlånga citatet tidigare var att illustrera att hypotesen har fått rätt gott stöd från många andra studier. Det är alltså inte så att den står och faller med just denna studie, men den tendens man förväntade sig att se, inklusive effektstorleken, var också det man fann. En av flera begränsningar med studien är förstås att det dataset man använde inte sträckte sig bortom 16 års ålder. Lynn’s hypotes förutspår att skillnaden fortsätter att öka, och författarna av denna studie argumenterar för att deras resultat motiverar vidare studier, som t.ex. mäter longitudinellt över en längre tid.

  En sak att vara uppmärksam på när man läser studier om intelligenstest är förstås att olika test är bra på att avslöja olika saker. Allmänna IQ-test är normalt balanserade så att kvinnor och män skall få samma medelvärde. Detta kan man åstadkomma genom att variera mixen av problem för t.ex. spatial förmåga (gynnar män) och verbal förmåga (gynnar kvinnor). Stanford-Binet, t.ex., är uttryckligen utformat för att gynna män och kvinnor lika.

 65. @Emma: Bra sammanfattning, precis så är det ju! Twisted

  Skämt åsido, din poäng framgår ganska tydligt. Jag försöker undvika kritiska påståenden av typ ”Kvinnor …”, fast jag går säkert i fällan ibland jag med. Jag ogillar generellt generaliseringar, oavsett om det handlar om män som slår, kvinnor som ratar eller att negrer är lata.

 66. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Vad var hennes poäng Dolf, för hur du förstod det undgår nog mig?

  Men hennes poäng var väl att kapa av diskussionen, eller vad?

  En fråga, varför har ni ett så bokstavligt förhållningssätt till språket?

 67. @Patrik: Hoppas du inte misstycker om jag citerar och/eller hänvisar till din kommentar i ett inlägg.

 68. @ Emma

  Fin sammanfattning. Visserligen sammanfaller några av dina punkter, men vi kan gärna diskutera dem med öppet sinnelag. Dessförinnan vill jag dock komma med ett förtydligande för att undvika missförstånd: Män har liksom kvinnor, åtskilliga svagheter och mörka sidor. Det här är ingen tävlan om vem som har flest. Poängen är dock att det i samhällsdebatten endast förs fram negativa aspekter om män, dvs. både i bemärkelsen att det endast är om män man får uttrycka negativa karakteristika och i bemärkelsen att män uteslutande präglas av dessa negativa karaktärsdrag.

  Så låt oss börja med det enklaste: Kvinnor bejakar skönhet. Detta torde vara helt okontroversiellt. Kvinnor attraherar mängenom sitt utseende samtidigt som en central del av deras sexualitet bygger på att vara åtråvärda.

  En direkt följd av ovanstående är att kvinnor är betydligt mer måna om sitt utseende än män, inklusive frågor om t.ex. vikt. Det här torde knappast vara något större trätoämne.

  Kvinnor vill attrahera män som de uppfattar ”står högre upp” än de själva. Det finns givetvis ingen entydig måttenhet på detta, utan vilka egenskaper som inräknas är rätt komplext, men t.ex. en mycket rik man är mer attraktiv än en fattig, en lång man mer attraktiv än en kort, en intelligent man mer attraktiv än en ointelligent, en ambitiös man mer attraktiv än en som saknar ambitioner.

  Märk väl att detta inte är kritik, utan allt är uppenbart för den som ens bara lite observerat kvinnors agerande på parbildningsmarknaden. Män attraheras i första hand av kvinnors utseende, men inte uteslutande. Det här är biologiskt betingat för bägge könen.

  Kvinnor uppfattar närmanden från män som de inte finner attraktiva som motbjudande eller hotfulla. Män reagerar inte så, om de nu till äventyrs får uppmärksamhet.

  Kvinnor konkurrerar sinsemellan. Ja, visst är det så. Det gör män också, men på ett annorlunda sätt. Konkurrensen män emellan är mer direkt även om den ibland tar sig lekfulla former (t.ex. i en schackklubb).

  Det kanske återstår någon grupp punkter ännu, men det som jag finner värt att diskutera (ovanstående punkter är väl inte särskilt kontroversiella, men invänd gärna!)är konsekvenserna av att kvinnors sexualitet verkar vara ett tabubelagt ämne i vårt samhälle. Den är något annorlunda än mäns och skulle därför förtjäna att diskuteras, så att både män och kvinnor förstår hur det funkar. Du kan förstås hävda att du inte håller med, men jag påstår att kvinnor har reaktioner som i grunden är sexuella men som de ofta vägrar befatta sig med, som t.ex. synen på män som de anser inte vara ”bra nog”.

  Och till sist, kvinnor gillar uppmärksamhet. Det gillar män också, men män vill helst ha uppmärksamhet för vad de gjort, inte för vem de är eller hur de ser ut. Därför drivs män oftare till att högprestera – det är i grunden sexuellt.

  Nu har jag tagit mig tid att diskutera med dig. Motbevisa mig gärna, så kan vi avskriva punkten att kvinnor är ovilliga att föra ett uppriktigt samtal om kvinnliga beteendemönster.

 69. @Matias: Sammaledes, hoppas du inte misstycker om jag citerar och/eller hänvisar till din kommentar.

 70. @Jenny: Jag kan inte påstå att jag någonsin beundrat något korkat, men det är länge sen jag kom fram till att skönhet är fan så mycket värdefullare än intelligens. Det är många gånger en fördel att vara korkad. Intelligens är i mångt och mycket en social belastning.

 71. @Jenny:

  Det jag hatar med en del kvinnor är att de är så präktiga. “Jag steg upp med tuppen och avfrostade kylen, sen bakade jag, sen sprang jag min 5 kilometers runda, sen skjutsade jag älsklingen till jobbet, sen fixade jag cupcakes till finaste Marias fest, sen putsade jag fönstren” och så vidare och så vidare.

  Och jag tänker bara “Varför i hel***vete berättar du detta för mig. Du är den tristaste jäveln någonsin.”

  Och så tänker jag mig att det är hennes huvud Los Zetas har skjutit sönder. Haha… Åhh vissa kvinnor borde bara onanera mer eller nåt.

  Helt fantastisk analys, faktiskt fruktansvärt träffsäkert. Smile

 72. @ Emma

  Lösningar på vad då? Jag tror inte på ”den nya människan”, bara på den gamla, så det enda man kan göra är att diskutera ärligt. Vill du det?

 73. @Matias:
  Skilj på att vara bokstavlig och att vara exakt i hur man uttrycker sig.
  Jag hatar diskussioner av typen

  Fia: Män slår kvinnor
  Oskar: Inte alla män
  Fia: Jamen, du kan inte förneka att det är män som slår kvinnor
  Oskar: Det är bara ett fåtal män …
  Fia: Men nästan alla de som slår är män, så det är ju män som slår.
  ad nauseam

  Jag har inga invändningar mot att du använder dig av uttryck som ”ruttna”, däremot reagerar jag på att du säger att ”kvinnor är ruttna”. Kvinnor är inte en homogen massa där alla är likadana, lika lite som män utgör en homogen massa där du kan sätta likhetstecken mellan dem alla. Sanningen är att det finns en delmängd kvinnor som är ruttna, men det finns också en delmängd kvinnor som är fräscha, välsmakande, uppfriskande och ljuvliga. Sen kan man diskutera hur stora dessa delmängder är och variationerna mellan dem. Sanningen är oavsett att kvinnorna spänner över hela registret från det mest förkastliga till det mest förträffliga.
  Det finns många poänger i listan som Emma gav, man kan visst diskutera bejakandet av skönhet och smalhetshets. Men, tja, jag bejakar också skönhet, så det är inte specifikt kvinnligt. Och smalhetshetsen varierar inte bara mellan olika kvinnor (finns de som skiter fullständigt i det) det varierar också hos en och samma kvinna beroende på var i livet hon befinner sig i. Det finns förmodligen en utpräglad smalhetshets hos tonåringar och unga kvinnor, men den avtar, gissningsvis, betydligt när de kommer upp i åren.
  För att bara ta ett exempel.
  Titta bara på kvinnorna vi har med oss här på GD: Ninni och Amazon; andra kvinnor i bland bloggare som är på ”vår sida”: Tanja Bergkvist, Rocki, Susanna Varis, Trollan, Cattasbubbla för att nämna några stycken; kvinnorna som kommenterar här: Jenny, Anna, Alith och andra som dyker upp här och där, ChristinaG tror jag är ganska nytillkommen här. Jag känner inte igen någon av dem i listan. De passar säkert individuellt in mer eller mindre på vissa punkter, men passar också garanterat inte in på andra.
  Så Även om jag har full förståelse för att man ibland kan uppleva det som att ”Alla kvinnor [valfri hemskhet]” (jag känner så ibland jag med) så är det enda jag skulle vilja fastslå kategoriskt med bestämdhet: Kvinnor är olika. För det är de faktiskt.

 74. @Emma:

  Första steget mot en lösning är en hyfsat nykter bedömning av utgångsläget.

  Som exempel kan nämnas Erin Pizzeys historia om när hon öppnade Englands första ”women’s shelter”; hon insåg snabbt att många av de kvinnor som sökte sig dig var lika våldsamma som de män de levde med. När Pizzey försökte väcka uppmärksamhet kring detta, och börja behandla båda parterna i en våldsam relation, stötte hon på våldsamt motstånd – så pass att hon till slut tvingades lämna landet. Hon fann också att det var närmast omöjligt att få finansiering för ett ”men’s shelter”, ens av de män som varit mycket generösa när det gällde att stödja women’s shelters.

  Inte så förvånande förblir relationsvåld ett svårt problem att lösa, eftersom man envisas med att ha en ideologiskt färgad bild av verkligheten. Det finns numera hundratals studier som visar att den stora majoriteten våldsamma relationer är ömsesidigt våldsamma, och att i de fall våldet är ensidigt, är det vanligare att det är kvinnan som är våldsam. Kapaciteten att ignorera denna kunskap har visat sig vara förbluffande hög.

 75. @Tålis:

  Denna studie visar inte det, utan att knappt någon skillnad mellan flickor och pojkar kan skönjas; varken i medel eller standardavvikelse.

  Det här stämmer inte. Studien visar att vid 7 och 11 år var IQ högre för flickorna men vid 16 var den högre för pojkarna. Dessutom hade pojkar högre varians (standardavvikelse) vid alla undersökta åldrar.

  Alla dessa skillnader är statistiskt signifikanta (kolla den sista kolumnen i tabell 2 och 3: alla t-värden är högre än 3).

  Vad som avgör om en skillnad är stor eller liten varierar från område till område. En skillnad som kanske anses liten inom ”studier av valresultat i statsvetenskapen” kan vara mycket stor inom ”studier av higgs-partiklar i fysiken”. Eller inom psykometri.

  När det gäller IQ så har små skillnader i medel + varians mycket stor betydelse därför att svansarna på normalfördelningen påverkas mycket kraftigt samtidigt som svansarna är särskilt viktiga.

  Bland de mest begåvande finns det (minst) 3-4 gånger fler män än kvinnor, enligt de senaste studierna (se tex Wai et al 2010). Det har stor betydelse för debatter om både kriminalitet och kvotering.

 76. @Dolf: tack! Smile

  @Emma: här får du en analys och ett förslag: Jag skulle vilja ha en mognare jämställdhetsdebatt, som tar in att vi i första hand är människor med de fel o brister det innebär. . Till exempel ”Mäns våld mot kvinnor” bygger in så många begränsningar redan innan man börjat diskutera lösningar; många/alla män slår, det är hetrorelation, många/alla kvinnor drabbas. Jag skulle hellre se en seriös diskussion om hur man kan minska partnervåldet. Kunskapen som finns om mäns och kvinnors olikheter ska användas för att ta fram ett stort batteri lösningar och alternativ som passar många. I min idealvärld ska varje man och kvinna som säger bli slagen mötas med kunskap och respekt, ingen ska avfärdas för att de inta uppfyller någon stereotyp, men också inse att de har ett eget ansvar att ta sig ur sin situation (med adekvat stöd).

 77. @Emma

  En starkt bidragande faktor till lösningen vore om vi lyfte frågorna på bordet. Men nu verkar det som Ingen riktigt vill göra det, nå varför ska vi tro att vi vill lösa något.

  @Ulf T

  om din sista mening. Denna kapacitet är ett bevis eller åtm. en indikator på

 78. @Ulf T:

  Kapaciteten att ignorera denna kunskap har visat sig vara förbluffande hög. Kapaciteten att ignorera denna kunskap har visat sig vara förbluffande hög.

  Fortsätter, gick åt helvete, skrev på mobilen.

  Som jag skrev och har sagt om och om igen, det kan inte förtsås som en kunskapsbrist/kunskapsproblem utan ett motstånd mot att reda ut dessa samband, precis som jag tror att Emma försökte göra.

  @Dolf

  Jag instämmer i nästan allt du, och Rick, skriver, men om jag försöker bli lika nogrann som vissa här, särskilt Erik, så får jag ingenting sagt, därför hoppas jag att ni läser mig mindre bokstavligt, inte hakar upp er på detaljer och försöker förstå the big picture/poängen som jag försöker komma med, om jag nu ens lyckas komma med något. Jag är inte en vetenskapsman, men jag gillar att tänka och jag kommer med tankar, tankar är inte fakta och jag är inte ute att komma med fakta utan tankar som alla/ingen kan/behöver spinna vidare på.

  Så, bare with me, jag är på er sida och jag trodde att ni läst mig tillräckligt för att förstå att jag inte menar att kvinnor är onda, så enkel är jag inte men nog dålig att uttrycka och precisera mig.

  Avslutningsvis, kanske man kunde säga att jag är ute efter att klarlägga kvinnlig könslig korrumpenhet alltså den bristande moralens könsliga form, dess kvinnliga uttryck.

 79. @ChristinaG:

  Jag delar din målbild, men tycker inte att frågan nödvändigtvis behöver drivas inom ramen för en jämställdhetsdebatt. Viktigare är i så fall vad som behövs för att åstadkomma en seriös diskussion.

 80. @Rick:

  ”Lösningar på vad då?”

  T ex kvinnors syn på män som de anser inte vara ”bra nog”. Min gissning är att du menar att kvinnor har en negativ syn på dessa män (rätta mig om jag har missuppfattat). Är det här ett stort problem? Behöver vi göra något åt det? Kan vi göra något åt det? I så fall vad och hur?

 81. @Emma:

  De är inte bra nog för kvinnorna och vi ska diskutera vad är bra nog och dess konsekvenser så att män kan bättre välja hur de vill leva. Kvinnor behöver inte, och kommer inte, förändras men vi ska tala om det hur det är och sluta med alla duger som de är tramset.

 82. @ Emma

  Som sagt, vi kan inte ändra på människan men vi kan ändra på vår kunskapsnivå. Unga män (och lite äldre med) kommer att göra sitt yttersta för att högprestera, eftersom deras sexuella värde är så tätt förknippat med prestation. I dagens samhälle försöker man på alla sätt pressa dem tillbaka (t.ex. genom kvotering av kvinnor till yrken och utbildningar som lockar män). Det här kunde faktiskt jämföras med att tvinga vissa, men inte alla, unga kvinnor att klä sig i hösäckar och förbjuda dem att använda smink medan andra unga kvinnor skulle få fortsätta påverka sitt utseende.

  De män som totalt ratas av kvinnor kan vi givetvis inte ”fixa” kvinnligt sällskap åt, men låt oss börja med att erkänna att fenomenet existerar, dvs. att kvinnor bedömer män på ett sådant sätt att det uppmuntrar någon form prestationer. De män som inte presterar något är sexuellt oattraktiva i kvinnors ögon. En bra början vore att sluta öppen håna dessa män i media. För skattepengar, till råga på allt.

 83. @Rick:

  För min del vill jag faktiskt påstå, kaxigt nog, att det är jag som ratar tjejerna i min omgivning. Jag tror inte endast att det beror på att kvinnor har så höga krav, kvinnor har alltid haft de krav du presenterar. Något man i det gamla samhället löste med pressen att gifta sig och om du gifte dig så var det valet absolut och något fult att bryta.

  Problemet är att de män de söker har börjat ställa samma krav på dem, det räcker helt enkelt inte att bara vara snygg längre.

 84. @Matias: Jag hör och förstår vad du säger, men jag förstår också att Emma reagerar på det. Jag har också en förståelse för kvinnor som utifrån sina egna erfarenheter tycker att ”alla män är svin”. Jag håller inte med dem, men jag kan förstå det.
  Anledningen till att jag frågade om jag fick citera/hänvisa till vad du och Patrik skrev är att jag uppfattar att det finns en hel del bitterhet alternativt uppgivenhet i vad ni säger. Och jag känner igen det. Been there, done that, ungefär. Jag tror (och är fullt medveten om att jag kan ha fel) att ni bägge två är åtskilligt mycket yngre än jag (tillverkningsdatum någon gång hösten 1959). Jag har ett sedan länge planerat inlägg med personlig vinkel (vågar inte säga närmare vad det handlar om för då slår Ninni mig), och … tja, era kommentarer känns väldigt relevanta.

 85. @Rick:

  Menar du att män ska ha företräde på arbetsmarknaden och inom utbildning?

  Det här med att lyfta fram att kvinnor bedömer män efter prestationer, är inte risken att ratade män får en tydlig stämpel som lågpresterande och sexuellt oattraktiva? Kommer de ratade männen att må bättre av det? Jag kanske är blind, men hånas ratade män öppet i media?

 86. @Matias:

  ”… och vi ska diskutera vad är bra nog och dess konsekvenser så att män kan bättre välja hur de vill leva.”

  Jag förstår inte. Vad menar du med ”vad är bra nog”? Vad är det du vill diskutera? Och vilka konsekvenser är det du tänker på?

 87. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Det är helt korrekt Anders, min bitterhet rann över pga min djupa sorg när jag ser individer av det motsatta könet är så totalt hjärntvättade. Jag uttryckte mig slarvigt och vill proklamera att jag absolut inte riktar mitt agg mot kvinnor utan mot ideologin de har blivit itryckta sen barnsben.

  Dock blir en naturlig reaktion, för mig som individ, när jag blir bombarderad dag ut och dag in för en massa idioti endast utav den anledningen att jag är snoppbärare att visa att snippbärararna faktiskt inte är ett dugg bättre.

  Det är det här som gör feminismen så ful och lömsk. Den går inte att försvara sig emot utan att ge den argument och validitet.

  Desto mer jag argumenterar emot feminismen desto mer spelrum ger jag densamma.

 88. @ Emma

  Skrev jag någonstans att män ska ges företräde på arbetsmarknaden och inom utbildning? Nej, förstås inte. Det jag skrev var ju att kvinnor inte ska ges företräde! Märker du nu själv hur förvridet det blir: Att inte favorisera kvinnor blir synonymt med att favorisera män. Mittlinjen för debatten förskjuts när lika villkor plötsligt blir att favorisera män.

  Jag anser dock att man bör ta sig en extra funderare på det faktum att en arbetslös man löper en hög risk för skiljsmässa (initierad av frun) medan motvarande inte kan observeras när kvinnan blir arbetslös. Mannen förlorar inte bara sin utkomst utan även den del av sin manlighet, kvinnan förlorar också sin utkomst, men inget av sin kvinnlighet.

  Om ratade män hånas? Dagligen i media. Uttrycken varierar, men de kan alltid kallas t.ex. näthatare eller rasister.

 89. Emmas lista sammanfattade allt väldigt bra. Antingen har vi att göra med kvinnoföraktande män eller med kvinnliga monster. Vilket som jag förtrycker varken pojkar eller män så ciao.

 90. @Rick:

  De män som totalt ratas av kvinnor kan vi givetvis inte “fixa” kvinnligt sällskap åt, men låt oss börja med att erkänna att fenomenet existerar,

  Vi behöver heller inte fixa det, de fixar det själv, vi behöver endast sluta med att görq det det svårare för dom. De kan fantisera, se på porr gå till en hora (eller sexarbetare som det så trendigt heter). Men alla dessa alternativ försöker feminismen begränsa så att män har så lite spelutrymme som möjligt och handlar enligt kvinnliga villkor så långt som möjligt. Detta ska förändras, om det är ok för kvinnor att utnyttja sexuell makt ska det också vara helt ok att gå till en hora, för det handlar om samma sak. Prostitution är endast problematisk i sin explicita form. Om man bortser från de opportunistiska orsakerna till att motsätta sig prostitution finns det ett moraliskt motstånd också, den gör det svårare att förtränga den implicita.

 91. @Emma:

  Hördu Emma, jag tror att jag har inget mera att säga åt dig, en följd av riktningen jag valt, men försök svara på Ricks tankar, han är genuint intresserad, jag är det inte.

 92. @Rick:

  Nå, man kan trösta sig med tanken att dagen, då detta börjar avslöjas som den billiga opportunism och könskonventionella beteende det är, är inte långt borta.

 93. @Matias:
  Omfattningen beror nog på hur brett man betraktar fenomenet, tillräckligt brett så är vi nästan alla både prostituerade och torskar, i den meningen att vi ”säljer vår egen kropp” och ”köper andras kroppar” för olika tjänster, med direkt eller indirekt betalning.

  @Rick:
  Jag är lite tveksam till att tala om den här typen av fenomen som biologiskt betingade, det finns säkert biologi inblandat, men det vi egentligen diskuterar är vilka uttryck det tar sig och vilken grad/omfattning som accepteras. Jag tror inte att den funktionen finns i biologin, bara en viss bias åt en del av dessa attraktionsfaktorerna och att det sedan är en fråga om vad som är socialt accepterat eller förstärks i den omgivning som man rör sig i. Man kan alltså inte utradera skillnaderna, med rimliga medel, men man kan reducera effekterna till mindre skadliga nivåer. Jag är inte heller säker på att man bör försöka göra mer än så, det är inte ofarligt att ”leka gud” med social dynamik heller. Man kommer nog t.ex. aldrig att kunna hindra att en del människor betraktas oattraktiva med olika mått, men det betyder inte att man måste acceptera att de hånas för detta.

  @Matias:
  Moraldelen i diskussionen om eget ansvar förklaras nog i det här fallet ganska väl av begreppet kognitiv dissonans. Om man kan komma undan med att inte tänka på frågorna så gör de flesta det, tvingas man att tänka på dem så reagerar många med ilska eller dålig självbild. Även relevant på gruppnivå, ju längre bort och ju mer självbedrägeri som är inblandat, desto starkare grupptryck mot alla former av ifrågasättande av inkonsekvenserna. Detta för oss osökt vidare till dagens, om än lite lösryckta, citat…

  @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  ”Intelligens är i mångt och mycket en social belastning”

  Intelligens, eller antagligen snarare den systematiserande delen av intelligensen, gör det troligen svårare att ignorera de kognitiva dissonanserna med resultatet att man tenderar att bli asocial, antingen för att det är svårt att ignorera andras sådana och ”spela med” eller för att man får allt svårare att stå ut med de egna och då tappar i form av självbild/självförtroende.

  @ChristinaG:
  Jag håller helt med, dagens hantering av relationsvåld utgår från fördomar och fokuserar på att förstärka dem med skuldbeläggande och skampålementalitet, det som krävs är fokus på att minska våldet och då måste man förstå det och de verkliga, mänskliga mekanismerna bakom så att man kan plocka fram lösningar, inte bara blint tillämpa ideologiskt styrda patentlösningar på alla problem.

  @Emma: @Jenny: Mfl…
  Jag tror att ett viktigt första steg är att få kvinnor att prata om problematiken med de egna värderingarna (och andra kvinnors värderingar) trots att det känns olustigt. Det behöver inte börja med en djup analys eller reflektion, det är lika viktigt att få fram de momentana tankarna, dvs inte den första försvarsreaktionen, men det som kommer först när man faktist tänker på dem. De djupare analyserna och lösningarna kan komma senare. Detta innebär dock inte att man måste ta på sig någon individuell eller arvsskuld för värderingarna och beteendena, det är en helt annan fråga, många av dem är inte heller odelat positiva eller negativa, trots framställningen.

 94. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jag hör och förstår vad du säger, men jag förstår också att Emma reagerar på det.

  Jag förstår också att Emma reagerar på det men jag bryr mig inte, det är Emma (kvinnor) som ska bjuda till nu, inte jag, jag har gjort mitt. Mitt tänkande är till för män.

 95. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  1980 är jag född. Jo, man kunde nog säga att jag är uppgiven, jag harju hoppat av jämställdhetskarusellen. Men jag försöker regain the mindset (som i min favoritfilm Manhunter, av Michael ”The Man” Mann), har en score to settle med en viss tänkare, efter det är det slut för min del, endast lokal jämställdhetaasengagemang.

  Btw, kvinnor kunde aldrig göra filmer som Micahel Mann, för lite stake.a

 96. @Emma:
  ”Det här med att lyfta fram att kvinnor bedömer män efter prestationer, är inte risken att ratade män får en tydlig stämpel som lågpresterande och sexuellt oattraktiva?”
  Den stämpeln har de redan fått, kvinnors bedömning ses ofta som en sanning om mannens ”karaktär”, att lyfta fram dessa bedömningar/värderingar leder till att man dels kan diskutera rimligheten i värderingen och dels kan ifrågasätta när det klankas ner på män som försöker prestera (dubbelbestraffningnen). Dvs det är ganska rimligt att förvänta sig att någon kan ta hand om sig själv eller att man letar efter någon som t.ex. värderar sin egen eller partnerns prestation ilkartat med vad man själv gör, det är däremot inte rimligt att kvinnor som grupp t.ex. förväntar sig att ha rätt till (”vara värda”) mer än de själv är beredda att tillföra. Åtminstone inte om man samtidigt vill hävda rätt till lika lön för lika arbete o.s.v.

  ”Kommer de ratade männen att må bättre av det?”
  Det varierar nog, men erkännandet kan i alla fall öppna för möjligheten att förändra situationen med mindre mått av dubbelbestraffning. Erkännandet i sig kan nog också vara positivt eftersom värderingarna idag förnekas och de dessutom betraktas lite som haverister för en egentligen helt korrekt men ideologiskt svårsmält analys av sin egen situation, vilket nog framkallar en hel del uppgivenhet och bitterhet.

  ”Jag kanske är blind, men hånas ratade män öppet i media?”
  Ja, både ratade män och ratandet av män används som hån. Exempel som dyker upp just nu är Andrea Edwards och kommentaren om män som gulliga men inte såna man skulle vilja ligga med, minns inte exakta ordalydelsen, men det var från något svt-inslag om hennes scum-uppsättning, borde gå att googla fram ganska enkelt.

 97. @Emma:

  Menar du att män ska ha företräde på arbetsmarknaden och inom utbildning?

  Det där är en intressant punkt. Senast idag läste jag följande artikel:

  ComputerWeekly: Not enough women in senior IT roles, research finds

  Over half of UK women working in IT believe females do not occupy enough senior positions in their company, a report has round.

  …så rubriken är alltså lite felaktig. Det är inte så att studien funnit att det rent objektivt är för få kvinnor i höga IT-positioner, utan att kvinnor tycker att det är så.

  Furthermore, 24% believe it is impossible for a woman to reach senior management.

  Här skulle artikeln kunna ha påpekat det största problemet: att en så stor andel av kvinnorna är helt felinformerade om kvinnors karriärchanser.

  Gayle et. al., CMU 2009: Are There Glass Ceilings for Female Executives?

  Given executive rank and background, women are paid more than men, experience less income uncertainty, and are promoted as quickly. Amongst survivors, being female increases the chance of becoming CEO.

  Women are promoted more quickly internally, but this is offset by a lower external promotion rate, and are also more likely to accept lower ranked positions with other firms. The other striking feature distinguishing men from women about job transitions is that the women exit the sample at a much higher rate.

  @Emma:

  Det här med att lyfta fram att kvinnor bedömer män efter prestationer, är inte risken att ratade män får en tydlig stämpel som lågpresterande och sexuellt oattraktiva? Kommer de ratade männen att må bättre av det?

  Jag tror att många kvinnor är rätt omedvetna om att de gör det, och många män är också relativt omedvetna om det. Om vi blir medvetna om våra fördomar och hur de färgar våra liv, har vi möjlighet att intressera oss för ett annat perspektiv och möjligen börja välja lite annorlunda. Warren Farrell har ofta talat om hur kvinnors val av partner är en av de faktorer som har störst inverkan på deras karriärchanser: genom att välja en partner som kommit längre än de själva i karriären, lägger de grunden för att prioritera ned sin egen karriär. Om de gjorde en medveten ansträngning att se sig om efter män som gärna skulle prioritera familj över den egna karriären, skulle de kanske bli överraskade över hur många sådana män det finns.

  Men det finns ett ytterligare steg: idag när man diskuterar kvinnors karriärmöjligheter brukar man tala om att kvinnor skall ha möjlighet till ekonomisk självständighet. Väldigt sällan talar man om att kvinnor skulle axla rollen som primär familjeförsörjare. De förhållanden där kvinnan tjänar klart mer än mannen är överrepresenterade bland problemförhållanden, och om något är det kvinnan som är mest missnöjd.

  Jag är inte säker på att det finns några enkla lösningar på det, men jag ser inte ens att man tar upp det till ärlig diskussion. Det är alltför lätt att lägga över skulden på män – att de antingen tar för lite ansvar, eller inte släpper in kvinnan.

 98. @Rick:

  Då missförstod jag dig. Du skrev att män på alla sätt pressas tillbaka t. ex. genom kvotering av kvinnor. I och med att du skrev ”t. ex.” uppfattade jag att det inte bara handlar om kvotering. Men då är det ett förbud mot kvotering du föreslår?

  Att en arbetslös man löper en högre risk för skilsmässa än en arbetslös kvinna hänger väl ihop med att en lågpresterande man inte anses attraktiv. Vad är det vi behöver fundera över?

  Kan du hjälpa mig med några färska exempel på när media kallar ratade män för näthatare eller rasister?

 99. @En annan Andreas:

  Jag tycker nog inte att det känns olustigt att prata om mina värderingar. Du får gärna berätta för mig på vilket sätt de är problematiska.

  Är inte kvinnors bedömning av män biologiskt betingad? I så fall är det väl ingen idé att diskutera om den är rimlig, den är ju som den är.

  Det där om att kvinnor förväntar sig ha rätt till mer än de själva är beredda att tillföra begrep jag inte. Det får du gärna utveckla.

 100. Men om nu inte kvinnor ska bedöma män efter prestation ska då inte män bedöma kvinnor efter utseende?

  Yay bye bye rakhyvel!! : )

  Skämt åsido, jag förstår att det menas att kvinnor ska bli medvetna om att de dömer män efter prestation och vilka konsekvenser det medför för män. Och det är fair enough enligt mig, kvinnor har ju och håller fortfarande på att älta om sina utseenden och vilka konsekvenser det medför för oss.

  Och här håller jag med Erik Wedin. Män har en större variation i sin….. av vad de bllir attraherade av. Jag såg ”La dolce vita” häromnatten och jag satt med hakan nere vid magen… Så vacker tycker jag Anita Ekberg var. Jag har aldrig i hela mitt liv sett finare bröst än hennes.

  Och hennes käkben sen. Jag bara baxnar. Hur kan det finnas en så vacker varelse? Och hon var absolut inte mager. Bara vacker. Kvinnor hade varit vackrare om de inte bantade så jävla mycket. Gladare och därmed vackrare.

  Vad vill jag komma fram till?

  Jo jag tror såhär. Män är vackra, otroligt vackra. Men jag har aldrig sett en man som var så vacker som Anita Ekberg. Alltså måste vi bedöma män efter något annat än utseende. Och då blir det ju prestation. Men vi lever också i en tid då unga män är sig själva och inte vill prestera så mycket. I alla fall inte på tradionellt vis inom yrket. Men man kan ju vara man på så många sätt. Och kvinnor kommer att anpassa sig så småningom. Därför att kvinnors längtan efter barn kommer att ta över.

  Jag vet inte ens vad jag vill ha sagt med detta. Dolf hjälp mig. Förstår du vart jag är på väg. Jag tycker bara det är så hemskt att en ung kille som Matias verkar ha gett upp. Gör inte du?

 101. Oj! Va mycket ni har skrivit. Kul!

  @Emma:

  Jag förstår din reaktion.

  Fy fanken, så här kan vi ju inte ha det! Vad göra? Någon som har konstruktiva förslag på hur vi ska få någon ordning på kvinnorna?

  Det är syftet med många av mina inlägg att försöka visa möjliga vägar. Många kvinnor behöver bli medvetna, om vår sexualitet och våra preferenser, vår könsmakt samt om vårt kvinnliga beteendes mer problematiska sidor.

  Inte för att kvinnor är sämre än män, utan för att män redan har gjort ”sin del av arbetet” då den tidiga feminismen lyfte verkliga kvinnofrågor och, för kvinnor, problematiska manliga beteenden.

  Men ensidigheten i feminismen har medfört att bara männen ”fick sin läxa”, nu är det vår tur att lyssna och försöka förstå. Och när man förstår så kan man välja hur man vill agera utifrån det.

  Men det fina är att vi har allt att vinna på det.

  Du skriver:

  Är inte kvinnors bedömning av män biologiskt betingad? I så fall är det väl ingen idé att diskutera om den är rimlig, den är ju som den är.

  Oavsett om den är eller inte är biologisk betingad eller ej (jag tror den är) så är vi bara slavar under vår biologi så länge vi är omedvetna om den.

  För mig gjorde medvetenheten om mina mindre smickande kvinnliga egenskaper och att förstå män och deras situation enorm skillnad, för när jag såg ”strukturerna” så valde jag annorlunda. Det behövdes inget annat än att jag skulle se mig själv i den där spegeln män höll upp åt mig …

  Och jag tror mig inte vara unik eller ett dugg bättre människa (eller sämre) än kvinnor vanligen är … Jag har bara fått förmånen att tvingas se mig själv ur ett manligt perspektiv. Det var jobbigt, mycket jobbigt … men det var det väl värt.

  @Emma:

  Jag kanske är blind, men hånas ratade män öppet i media?

  Ja. Det är inte ”lyckade” män som Zlatan, Steve Jobs som tar åt sig av misandri och manhat. Det är varenda förbannade dag jag ser något i media, inte minst ”oberoende” public service, som slår hårdast mot osäkra och bortvalda unga män … Men lite SCUM på skoltid kan de nog behöva …

  @Emma:

  Du skrev att män på alla sätt pressas tillbaka t. ex. genom kvotering av kvinnor. I och med att du skrev ”t. ex.” uppfattade jag att det inte bara handlar om kvotering. Men då är det ett förbud mot kvotering du föreslår?

  Ja, all form av positiv särbehandling ska bort. Vi kvinnor är vuxna och lika kapabla att göra om vi vill utan att diskriminera män. Sen är där även problemet med skolans antipojkkultur som behöver åtgärdas.

 102. @Patrik:

  När jag nu hör att Gustav Fridolin ska införa MER av den här jävla skiten så vrider det sig i min mage och jag tänker “stackars er individer som råkade födas med snopp”

  Du är inte ensam i att tänka så. Vår son är jag inte bekymrad för, han blir bara starkare av det eftersom han har mig … och min sons bästa polare brukar också prata med mig … men jag lider med de andra unga männen där ute som inget stöd har i denna vidriga tid.

  @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  vågar inte säga närmare vad det handlar om för då slår Ninni mig

  Slår? Nädå, ta till våld gillar jag inte. jag säger bara som det är … du vet, det där: ”Du är söt, Dolf”

  Devil

 103. @jenny:

  Jag tycker bara det är så hemskt att en ung kille som Matias verkar ha gett upp. Gör inte du?

  Han är långt från ensam, det finns böcker om fenomenet att män nu vänder kvinnor och samhälle ryggen och lever sitt liv lite som parallellt.

  Det är inget oväntat resultat, så fungerar vanligen män oavsett vad det gäller. Män gnäller inte, män agerar utifrån förutsättningarna som föreligger. Kan de inte lösa eller förändra en negativ situation, så förhåller de sig till den på det sätt de finner lämpligast. Så som samhället ser ut för män idag så förstår jag helt Matias val. Jag hoppas och tror han hittar sig en väg att gå på som för honom är trivsam, om han inte redan har hittat den.

  Sent ska syndarna (då syftar jag på feminister i maktelit och media) vakna. Om inte förr så när de upptäcker att kassakon inte mjölkar lika bra när den hanteras illa och det blir svårare att få ihop balansräkningen.

 104. @ Emma

  Svar på din kommentar kl 00.06

  Det där ”t.ex.” var helt avsiktligt där. Kvotering av kvinnor är det mest flagranta exemplet på hur samhället favoriserar kvinnor. Och då har jag själv en rätt flexibel attityd till kvotering, dvs. det finns gånger sådan är motiverad. Men kvotering är definitivt inte försvarbar till exempelvis brandmansyrket. Det finns absolut inget vettigt argument för att kvotera kvinnor till brandmän, dessutom med lägre fyskrav. Sådant är bara ren illvilja mot män. Konsekvensen blir att duktiga män inte kan göra det i livet de skulle vara lämpade för.

  Men det handlar inte enbart om kvotering. Kvinnor befordras snabbare än män inom t.ex. näringsliv och akademia utan att det skulle finnas några kvoter. Anledningen är givetvis det latenta hot som alla institutioner lever under, nämligen att bli offentligt hudflängda ifall media inte gillar antalet kvinnor på synliga platser.

  Utöver detta existerar det skattefinansierade nätverk inom olika sektorer där målet är att främja kvinnor. För ett tag sedan (nu minns jag inte exakt när)skrev f.d. DN-kolumniste Pernilla Ström om hur hon deltagit vid en tillställning för unga kvinnor som ska lyftas fram inom näringsliv (observera ordvalet – det är just så, de ska lyftas fram, inte att de gör det själva). De unga kvinnorna som var så privilegierade som man kan bli tyckte fortfarande synd om sig själva och ältade allsköns fiktiva orättvisor.

  Jag har nu svarat dig utförligt i flera kommentarer och skulle nu hoppas på att du gjorde samma sak, dvs. bidrog till en levande diskussion med resonemang.

 105. @ jenny

  Du invänder:

  Men om nu inte kvinnor ska bedöma män efter prestation ska då inte män bedöma kvinnor efter utseende?

  Jag kan inte se att varken jag eller någon annan här skulle ha insisterat på något sådant. Min och andras poäng har genomgående varit att man ska vara medveten om vad som är attraktivt hos det motsatta könet, inget annat. En insikt i detta gör det betydligt lättare att förstå samhälleliga processer.

  Varför ser vi att män oftare än kvinnor hårdsatsar på karriären? För kvinnor är en framgångsrik karriär nog så viktig, men för kvinnor gör en sådan dem inte nödvändigtvis mer attraktiva i mäns ögon. För män gäller också att en framgångsrik karriär är viktig, men utöver detta följer att kvinnor blir attraherade. Män har alltså ett betydligt starkare incitament än kvinnor att nå framgångar på jobbet. Detta leder i sin tur till att fler män än kvinnor kommer att göra sitt yttersta för att nå framgångar samtidigt som ett misslyckande inte bara blir ett professionellt misslyckande, utan ett rent existentiellt hot genom att bli ”sexuellt nedklassad”.

  För kvinnor har däremot utseendet en långt större betydelse för den sexuella attraktionskraften. Män kan i en viss mån strunta i sitt utseende, för ytterst är det inte detta som avgör. Jag är fullt medveten om att utseendefrågor är en börda för åtskilliga kvinnor, men jag noterar sällan samma kvinnor som ondgör sig över detta ok inse att männen har sitt. Att män strävar ”uppåt och framåt” leder också till att de konkurrerar med varandra. Det finns dock i regel något slags underliggande förståelse för vad som är ”fair play” män emellan, men detta håller på att rubbas nu när diverse män på ledande poster med samhällets aktiva stöd sorterar bort sina manliga konkurrenter till förmån för kvinnor. Det här är den underliggande orsaken till att så många män ser rött när de hör talas om kvotering av kvinnor – det innebär nämligen försämrade villkor för de män som inte nått toppen och som således i jämställdheten namn kan sålla bort sina konkurrenter. Vi ser redan idag allt oftare hur organisationer (förretag, myndigheter etc.) leds av ett litet antal män med en stor grupp kvinnor runt omkring sig i s.k. ”ledningsgrupper”. För de ledande männen är detta som en skänk från ovan, eftersom de på det sättet kan bygga upp en buffertzon av kvinnor på för att hålla konkurrerande män nere.

 106. @jenny:

  Men om nu inte kvinnor ska bedöma män efter prestation ska då inte män bedöma kvinnor efter utseende?

  Yay bye bye rakhyvel!! : )

  Skämt åsido, jag förstår att det menas att kvinnor ska bli medvetna om att de dömer män efter prestation och vilka konsekvenser det medför för män. Och det är fair enough enligt mig, kvinnor har ju och håller fortfarande på att älta om sina utseenden och vilka konsekvenser det medför för oss.

  Män är inte ute efter att få ”älta”, män är ute efter att lösa. Du vet man pratar om att näthat och trakassrier och ”vita kränkta män”. Det jag ser när man väl visar upp det är män som är förbannade (med rätta, anser jag) på samhället och på feminismen.

  Hur ska det förstås? Vad är det män vill lösa?
  Om vi tar en liknelse där jag förklarar männens situation med kvinnor – skönhet:

  Det som görs i samhället idag är motsvarande till att män skulle få gratis fettsugning om de blir överviktiga, gratis träningskort, speciella klubbar de kan gå och får tips och råd om skönhet med motivationen att ”kvinnor är så vackra än då. Kvinnors skönhet beror på att matriarkatet gynnar kvinnor på mäns bekostnad. Män behöver därför lyftas.”

  Många kvinnor lägger massor energi på sitt utseende och naturligtvis skulle vi bli förbannade om män bara skulle det vi får kämpa med, eller hur?
  Män jobbar mer än kvinnor, därav är det helt naturligt att de är överrepresenterade på ”statusjobb”. Vill kvinnor ha det får de göra som män gör, jobba mer, kämpa mer. Prioritera ner vänner och andra sociala relationer i syfte att att lägga tiden på att skapa framgång i arbetslivet.

  Dessutom så beläggs män med skuld för kvinnors utseendeHETS, trots att hetsen inte beror på män. Jag har t.ex. inte mött någon man än som gillar botox i läpparna, och män ser kanske om väskan är fin, det är väninnorna som ser att det är DEN väskan.
  Det är som att klandra kvinnorna för effekter av mäns homosociala konkurrens.

  Det vi säger är att samhället måste sluta motarbeta män och det ända från förskolan och att feminister måste sluta anklaga män för problem som beror på kvinnliga homosocialitetens baksidor.

 107. @jenny:

  Män är vackra, otroligt vackra. Men jag har aldrig sett en man som var så vacker som Anita Ekberg.

  Got a surprise 4U Jenny, Anita Ekberg var inte man, hon var kvinna. Razz

  Det är väl ingen som seriöst menar att utseende är oviktigt för män och att välstånd är oviktigt för kvinnor. Jag ser över huvud taget inget konstigt i det.
  Vacker kvinna = bra föderska och därmed bra partner
  Rik man = bra försörjare och därmed bra partner
  Jag ser inte heller något fel i att man har sådana preferenser per se, fast det kan gå till överdrift. Jag har inte direkt till övers för rena troféhustrur (vilket alltså skall ses som kritik av mannen) eller utpräglade golddiggers (den kvinnliga motsvarigheten till att skaffa sig en troféhustru). Fast man kan ju säga att det är en ”match made i ytlighetens tecken” om en golddigger blir troféhustru åt en rik man.

  Sen tror jag, om man nu är inne på utseende som du är, att man bör vidga begreppet lite, och se att det rör sig om estetik, inte enbart utseende. Och olika saker kan vara estetiska på olika sätt. Till och med stridsvagnar har en viss estetik som gör vissa stridsvagnar ”vackrare” än andra. Matematiker upplever ofta att matematiska bevis har ”skönhet” osv.
  Men vi har olika kriterier för vad som är attraktivt hos män och kvinnor. Timglasform är inte attraktivt på en man. Men en tvättbräda kan vara det, eller en Rolex.
  Jag ser som sagt inget egentligt fel med dessa skönhetsideal, bara man slutade hyckla om det och var ärlig. Och det vore skönt att slippa ytligheten. Odlar man de bra egenskaper man har, blir de fysiska eller materiella egenskaperna inte så avgörande. Och det är nog lite det som är problemet idag, vi har ett samhällsklimat som effektivt alienerar könen från varandra, och så blir det fokus på det rent bilogiskt ytliga, och man är oärlig om det, så det genererar ett utanförskap.

  Vet inte riktigt vart du är på väg, men jag håller med dig. Det är tragiskt med bitterheten som ger upphov till MGTOW. Nu var Mattias född 80 (jag trodde ärligt att han var ändå yngre), jag är rädd för hur det kommer att bli nu för de som är födda 2000, de är mitt i puberteten nu, och utsätts för detta förljugna könskrig. Många av dem kommer säkert att må djävligt dåligt om sådär 5–10 år.

 108. @Emma:

  Wtf, menar du att kvinnor inte väljer män baserat på prestation?

  Nej, då läste du fel. Det har i årtionden varit väldigt tydligt i statistiken att kvinnor väljer män som kommit längre i karriären än de själva. Samtidigt tycks män över 25 attraheras av kvinnor yngre än de själva (25-30 – närmare optimalt fertil ålder, med viss plasticitet).

  I debatten talas det väldigt mycket om att kvinnor får ”stryka på foten” när det gäller föräldraledighet, och att detta är en av de främsta orsakerna till löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det talas betydligt mindre om att det av allt att döma är kvinnor som har mest att säga till om i frågan, och ännu mindre om att kvinnorna har de män de själva valt.

  Notera diagrammen i kommentarsfältet till ovanstående artikel: det realiserade valet ligger i stort sett helt i linje med kvinnornas preferenser.

  Att ändra människors preferenser är svårt, men det hindrar oss t.ex. inte från att aktivt försöka eliminera förutfattade meningar om olika etniciteter. Det finns flera sexistiska föreställningar som sitter långt djupare än några rasistiska som jag kan komma på: det mest flagranta är nog tendensen att alltid söka ursäkter för kvinnor (det måste alltid ha varit någon annans fel) och att konsekvent ogilla ursäkter för män (de skall ta konsekvenserna av sina egna beslut). En av de mer vidriga sexismerna är när man slår knut på sig själv för att undvika att nämna könet på offer, när det är bara män som dött, och alltid bemödar sig att påpeka om det fanns kvinnor och barn bland de drabbade.

  Det vore inte svårt att lyfta upp sådana stereotyper i ljuset och aktivt arbeta för att göra folk medvetna om dem och gradvis försöka ändra dem. Om det går att införa rutiner att räkna hur många kvinnor resp. män som syns på bild i varje upplaga av våra dagstidningar, går det nog att lägga in på en checklista att man skall använda ordet ’män’ för att beskriva män som dött.

 109. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Men vi har olika kriterier för vad som är attraktivt hos män och kvinnor. Timglasform är inte attraktivt på en man. Men en tvättbräda kan vara det, eller en Rolex.

  Det finns åtskilliga studier som visar att kvinnor i samband med ägglossning får en ökad preferens för män med mer ’maskulina’ attribut, dvs markörer för ’optimala’ androgennivåer*. Omvänt finns det flera studier som kopplat de klassiska kvinnliga skönhetsdragen (som t.ex. stora bröst och waist/hip ratio på runt 0.7) till ökad fertilitet. Andra kvinnliga drag är tydligt neotena, vilket sannolikt triggar mäns beskyddarinstinkter och därmed är evolutionsmässigt framgångsrika – vilket med tiden utvecklas till ett skönhetsideal.

  * En intressant aspekt på detta är möjligen att män som är duktiga på teknik och matte tenderar att ligga i nederkant på det manliga omfånget för manligt könshormon. Dvs höga testosteronhalter är inte nödvändigtvis en lika tillförlitlig prediktor för framgång i ett högteknologiskt samhälle.

 110. @Rick:

  Det här är den underliggande orsaken till att så många män ser rött när de hör talas om kvotering av kvinnor – det innebär nämligen försämrade villkor för de män som inte nått toppen

  Jag skulle vilja förenkla det hela och rätt och slätt säga att män ser rött för att de utsätts för en systematisk orättvisa.

  Det naturliga tillståndet är att man kan vinna i livet. Man kan få ett bra jobb man trivs med, men kan få en bra levnadsstandard om man vill, man kan hitta en passande partner och få ett bra förhållande. Även för en alldeles normal man. Det finns ingen garanti för att man får dess saker, en del misslyckas. Men möjligheterna finns. I det naturliga tillståndet.

  Men med ett statligt överförmynderi som lägger sig i och manipulerar privatlivet utifrån en heterofobisk ideologi så blir det allt svårare och svårare att få en dräglig tillvaro och bilda familj, vilket lär ha en ganska hög prioritering i de flestas liv. Så vi håller på att få ett normaltillstånd där männen är utslagna och känner att det inte finns något att kämpa för, och kvinnorna känner sig missgynnade och utsatta för en prestationspress. Det enda som saknas för att fullborda ironin är att det uppstår en utseendehets hos killarna också.

  Tittar man på det rent pk-mässigt kan man säga att 60-talet när mannen arbetade och kvinnan skötte hemmet var orättvist, men folk verkade vara fasiken så mycket mer harmoniska och nöjda med det än vad de är med dagens ”jämställda” samhälle. Männen upplevde det inte som en orättvisa att de fick försörja familjerna, och kvinnorna upplevde det inte som en orättvisa att de fick ta hand om hemmet.
  Men dagens påtvingade och falska jämlikhet innebär påtagliga orättvisor, och följden är att det väller upp mer och mer bitterhet och vrede.

 111. @Ninni:

  Inte för att kvinnor är sämre än män, utan för att män redan har gjort “sin del av arbetet” då den tidiga feminismen lyfte verkliga kvinnofrågor och, för kvinnor, problematiska manliga beteenden.

  Öh, ja, och i viss utsträckning handlade diskussionen om att kvinnor måste lära sig att tro på sig själva, upptäcka sin egen sexualitet, osv., men tendensen att projicera skuld på män, se ned på män och utesluta dem från diskussionen har funnits redan från början, liksom det logiska felslutet att samhället värderar män högre än kvinnor. Som du skriver i en annan artikel:

  The message to boys of our genetic heritage was that every society that survived had to figure out a way of making its boys disposable

  Detta tycks feminismen aldrig ha fattat, vilket i sin tur har lett till en sorts självsvängningsrörelse, där de stundtals verkat ta upp frågor om att kvinnor behöver kunna vara starka och ta eget ansvar, men sedan drabbat av backlash när baksidorna av att imitera ’manliga framgångsrecept’ blir alltför påtagliga.

  Att även kvinnor skulle tränas att vara ’disposable’ är nämligen fullständigt otänkbart.

 112. @ Dolf

  Det ligger nog en hel del i det där, men min misstanke är att det som verkligen gör dagens yngre kvinnor så frustrerade är att de insett att de definierat bort så många män att de befinner sig i en extrem konkurrenssituation med andra kvinnor om de kvarvarande männen. Med tanke på hur viktigt kvinnor anser det vara med att bilda familj och skaffa barn, så riskerar deras livsdrömmar krascha innan de ens hunnit fylla 40. Bittert, men självförvållat.

 113. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Men dagens påtvingade och falska jämlikhet innebär påtagliga orättvisor, och följden är att det väller upp mer och mer bitterhet och vrede.

  Bitterhet, vrede och ökad ohälsa (här och här. De pratade om på nyheterna igår om ytterligare ökning av sjukskrivningarna)

  Feminismen är en människofientlig politisk ideologi, inte bara mansfientlig.

  @Ulf T:

  ja, och i viss utsträckning handlade diskussionen om att kvinnor måste lära sig att tro på sig själva, upptäcka sin egen sexualitet, osv., men tendensen att projicera skuld på män, se ned på män och utesluta dem från diskussionen har funnits redan från början, liksom det logiska felslutet att samhället värderar män högre än kvinnor.

  Ja, absolut har det det. Feminismen har från början haft ett gynocentriskt perspektiv, det jag menade var att det då hade någon grad av verklighetsanknytning. Detta är i ett brett spektra medvetenheten behöver höjas.

 114. @ Ninni

  Jag är glad att du nämner sjukskrivningarna, för på den punkten har jag börjat se en hel del nyanser. Hittills har jag mest uppfattat kvinnornas sjukskrivningar som ett sätt att få extra semester, men när jag ser mig omkring så finns det flera fall där det absolut inte är så. När det gäller unga rätt ambitiösa kvinnor anar man ett mönster där dessa kvinnor ständigt försöker sig på något som mest påminner om cirkelns kvadratur (dvs. omöjligt). De vill vara perfekta på allt, men utan att inse att man inte kan vara det. Allting är en ”trade-off”. Vem som helst kan bli jätteduktig på något, men då på bekostnad av något annat. Att man måste jobba hårt för att bli riktigt bra är dessa kvinnor givetvis i princip medvetna om, men i praktiken vägrar de ta det till sig.

  Lägg till i ekvationen att dessutom hitta en man som uppfyller vartenda möjligt och omöjligt krav så är kortslutningen ett faktum. Jag brukar skämtsamt säga till vissa kvinnliga kolleger som är genomstressade p.g.a. dessa överdrivna förväntningar på sig själva att de måste lära sig att antingen spela schack eller dricka sprit, för bägge en totalt avkopplande effekt – i princip identisk, men efterverkningarna är olika.

 115. @Rick:

  Varför ser vi att män oftare än kvinnor hårdsatsar på karriären? För kvinnor är en framgångsrik karriär nog så viktig, men för kvinnor gör en sådan dem inte nödvändigtvis mer attraktiva i mäns ögon. För män gäller också att en framgångsrik karriär är viktig, men utöver detta följer att kvinnor blir attraherade. Män har alltså ett betydligt starkare incitament än kvinnor att nå framgångar på jobbet.

  Om vi får tillåta oss en evolutionspsykologisk utvikning …

  Ett klassiskt exempel på manlig reproduktiv framgång är ju Djingis Kahn, som tycks ha initierat ett av de mest anmärkningsvärda genetiska avtrycken i mänsklighetens kända historia. En hypotes är att han själv var far till uppåt tusen barn, och ca 8% av de män som idag bor i motsv. dåtidens Mongoliet bär (vad som troligen är) hans DNA.

  En kvinnlig erövrare skulle naturligtvis inte kunna komma i närheten av någon liknande reproduktiv framgång.

  En blygsam variant av detta är att i vårt samhälle idag, är högutbildade män de enda män som är ens i närheten av kvinnors (låga) barnlöshet; ju lägre status, desto högre barnlöshet för män. En del i detta är att det blir vanligare att kvinnor ’återanvänder’ män, dvs flera kvinnor får barn med samma (framgångsrika) man.

  Historiskt har ju det absolut största hindret för kvinnlig karriär varit barnafödandet. Med närmast fanatisk hjälp från samhället har det blivit mindre av ett hinder idag, men fortfarande ser vi mycket högre frekvens av avhopp från prestigekarriärer hos kvinnor än hos män. Främsta orsaken torde vara att prestigekarriär står i direkt konflikt med önskan att vara närvarande för sina barn – något som bland annat tycks stärkas i mödrar i samband med amningen, vilken också verkar ha stor inverkan på risken för störningar som BPD och även fientlighet, cynism och paranoia hos barnen.

 116. Som jag skrev i början, det är också kvinnor som motarbetar skönhetsindustrin och hetsen. Tack vare feministiska förebilder har jag aldrig varit speciellt bekymrad över min vikt. Eftersom jag lärde mig att genomskåda skiten.

  Och jag håller med Dolf, för de flesta människor behövs det mer än framgång och skönhet för att bli förälskade. Jag menar att verkligen vilja leva med en man eller kvinna under längre tid. Jag till exempel hade aldrig kunnat leva med en man som enbart var framgångsrik. För det första rör jag mig inte i de kretsarna, detta är väldigt avgörande. För det andra vill jag ha en man som kan tänka sig att vara pappaledig nio månader. Min sambo är inte mer ”framgångsrik” än jag. I vårt fall är det verkligen: Lika barn leka bäst.

 117. @ Jenny

  Jobbar ni bägge två, du och din sambo 20-24h/vecka? Då behövs knappast något större uttag av föräldraledighet varken fån din eller din sambos sida.

 118. @Jenny:

  Som jag skrev i början, det är också kvinnor som motarbetar skönhetsindustrin och hetsen. Tack vare feministiska förebilder har jag aldrig varit speciellt bekymrad över min vikt. Eftersom jag lärde mig att genomskåda skiten.

  Exakt hur genomskådade du den? Och exakt hur motarbetar feminismen skönhetsindustrin och hetsen? Att man beklagar sig över den kan jag hålla med om.

  En sak jag kan komma på är att man argumenterat för att det i praktiken skall vara förbjudet att insinuera något negativt om en kvinnas utseende. Det hindrar förstås inte kvinnor att fortsätta med hetsen, men erbjuder en bekväm ursäkt – det där med utseendehets är ju något som pådyvlas kvinnor utifrån, och inte något som de själva behöver ta ansvar för.

  Elefanten i rummet är förstås att framför allt unga kvinnor tjänar enormt på att exploatera sitt utseende, men på bekostnad av den respekt som kan följa av att bygga sitt värde på kompetens och integritet.

 119. @Rick:

  Hittills har jag mest uppfattat kvinnornas sjukskrivningar som ett sätt att få extra semester, men när jag ser mig omkring så finns det flera fall där det absolut inte är så. När det gäller unga rätt ambitiösa kvinnor anar man ett mönster där dessa kvinnor ständigt försöker sig på något som mest påminner om cirkelns kvadratur (dvs. omöjligt). De vill vara perfekta på allt, men utan att inse att man inte kan vara det. Allting är en “trade-off”. Vem som helst kan bli jätteduktig på något, men då på bekostnad av något annat. Att man måste jobba hårt för att bli riktigt bra är dessa kvinnor givetvis i princip medvetna om, men i praktiken vägrar de ta det till sig.

  Ja, det är den ”nya kvinnorollen” de försöker anpassa sig till.
  Av min samlade bild av både forskning och erfarenhet av genussystemet så är det det resultat jag förväntar mig av den feministiska ideologin som den bedrivs politiskt idag att män kommer i ökande antal antingen lämna landet eller vända samhälle och kvinnor ryggen (mer eller mindre omfattning) samt att kvinnor blir istället sjuka.

  Varför denna skillnad i förväntat resultat? Det handlar om det jag skrev om för ett tag sen, om att ”älta” kontra ”lösa”. Feminiserade kvinnors ”ältande” när det är beror av en livssituation som inte passar dem, blir ett kroniskt ältande av känslor. Den typen av långvarig negativ känslomässig stress är bevisat hälsovådlig.

  Det tycks också så, utifrån både djur- och människostudier, att kvinnor/honor på kollektivnivå har en lägre stresstålighet.
  Även om det fanns saker som behövde göras åt de hårdare könsrollerna i början av förra seklet, så tror jag vi kastade ut barnet med badvattnet.

  Och det i sig beror på att du i princip har två olika grupper av kvinnor (pojkflickor och feminiserade kvinnor), vi är väldigt olika men vi försöker vara kollektivet ”vi kvinnor”. Och därför blir det som en strid, en dragkamp o vilken kvinnoroll som är ”den rätta” just då, där kvinnor som grupp aldrig kommer att bli nöjda för att vi är olika.

  (en annan hypotes bara för det är kul. Generationen unga män av idag, alltså de som är födds runt 2000 kommer på kollektinivå ha en tajtare gemenskap med med andra män än tidigare generationer män)

 120. Har nu läst originalartikeln. Bekänner en pinsam felberäknng. Medelvärdets medelfel beräknat från tabellen är inte 1,5 som jag skrev utan 0,22. Så skillnaderna mellan pojkar och flickors IQ-medelvärden är statistiskt signifikanta. Jag skäms…

  Det som triggade mig att ifrågasätta resultatet var:

  1. Resultatet redovisades med tre decimaler, trots att endast en borde ha varit med. Tyder i bästa fall på bristande kunskap i avrundningsregler.

  2. Vidare var antalet deltagare identiskt, vilket verkade skumt/osannolikt. Dock visade det sig att det är en tabell (nr 3 i originalartikeln=OA) över de som gjorde alla tre testen och det förklarar saken. I OA tabell 2 visas resultatet för alla som deltog i något av testen. Tabellerna visar skillnader. De som deltog alla tre åren hade i genomsnitt högre IQ i samma storleksordning som skillnaderna mellan pojkar och flickor. Man kan undra hur det kommer sig?

  3. Statistiska signifikanstest har tyvärr egenheten att visa signifikans även för små skillnader, så dess nytta är ibland tveksamt. Medelvärdets medelfel = s/√n är vanligen det robustaste signifikanstesten man enkelt kan göra, men man får inte stoppa i fel värde på varken s eller n som jag klantade till det.

  Min huvudsakliga mening med mina inlägg kvarstår dock; IQ-skillnaderna mellan pojkar och flickor torde inte orsaka påtagliga prestationsskillnader i skolan och att skillnaderna är pyttesmå.

  Skumt att vissa IQ-test delvis konstruerats för att ge samma medel-IQ för kvinnor/flickor och män/pojkar. Just det låter som skenvetenskap. Själv anser jag att inga inlärda saker, såsom språkförmåga, ska ingå i IQ-tester.

  Att män i genomsnitt har högre IQ än kvinnor, åtminstone för vita, torde inte vara PK. Så tokfeminismen som ingår i PK torde förneka saken eller tiga om det, liksom de gör med all vetenskap och kunskap som inte faller dem på läppen, dvs nästan allt rörande natur och teknik. PK-tabu gäller de stora skillnader som finns mellan olika länder och folkslag, för där handlar det ibland om en till flera standardavvikelser i skillnader.

  Den högre medel-IQ för män är sannolikt den största orsaken till fler manliga genier och mindre än en något större spridning. Det torde också medföra att det inte finns fler manliga ”idioter”, utan det är mer stigmatiserande och dåligt för män och märks därför mer. En korkad kvinna har större chans att ändå ”lyckas” här i livet.

  Skulle kunna skriva mycket mer om saken, men få torde orka läsa. Kanske återkommer ämnet? Avslutar med två roliga anekdoter angående barn och tidig utveckling som jag hittade här: http://www.addskills.se/White-Papers/Hog-IQ—problem-eller-mojlighet/

  Vissa lär sig dock tidigare än andra, som underbarnet Michael Kearney. Han talade vid fyra månaders ålder och använde fraser som ”Mamma! Pappa! Jag är hungrig! Var är min bröstmjölk?” Tio månader gammal gjorde han prisjämförelser när familjen handlade i kvartersbutiken. Modern bad honom vara tyst för att folk i affären inte skulle tro att hon var buktalare.

  Albert Einstein började tvärtom prata sent. Vid en middag en kväll bröt han till slut tystnaden: ”Soppan är för het”, klagade han. De lättade föräldrarna frågade varför han aldrig sagt ett ord tidigare. ”Därför att”, svarade han, ”fram tills nu har allting varit i sin ordning”.

 121. Bra kommentarer av alla!

  Jag ser två vägar:

  1. ’Ninnis’-väg, som går ut på dialog och medvetenhetshöjning av kvinnor om deras kvinnlighet och mäns belägenhet idag. När kvinnor får mera information om sig själva och män kommer de att förhålla sig jämställdare. Denna väg skulle ju vara att föredra men det verkar inte riktigt finnas intresse för att gå den vägen.

  2. MGTOW-vägen som går mera ut på att informera män om läget så att de kan göra det bästa av villkoren och omständigheterna de befinner sig i.

  Jag tror mera på alternativ två, eftersom jag tror inte att kvinnor vill ha en radikal förändring i könsrollerna. Kvinnor ville endast bredda sina egna alternativ, och en bredda mansrollen endast där det passar kvinnor själva, breddningen av mansrollen är alltså till för kvinnan/på kvinnors villkor. Men i stort tror inte att kvinnor vill förändra mansrollen särskilt mycket. Och en breddning av kvinnorollen på detta sätt kommer att leda till en försnävning av mansrollen eller utökning av förväntningar på män, detta har redan hänt.

  Om det är så, så tror jag att enda sättet man kan motverka denna maktobalans är att påverka män, inte kvinnor. Om en betydlig del av män, likt mig, hoppar av spelet, kommer maktbalansen automatiskt att skifta mera till mäns fördel (alltså för de män som återstår) pga. en reducering av manliga konkurrenter. En sådan situation är nog inte att föredra för kvinnor men jag tror att kvinnors ovilja att förändra sitt förhållningsätt kommer att leda oss i en sådan situation.

  Kanske en sådan historisk episod är det enda som kunde få kvinnor att bli en aning vettigare och rimligare i deras förhållningssätt till män, som man säger på finska: Siperia opettaa (Sibirien lär).

  Eller sen kommer den globala ekonomiska tävlan och västs minskande inflytande automatiskt att leda oss tillbaka till mera traditionella könsroller? Så vårt inflytande är ändå minimal.

 122. @Tålis:

  Medelvärdets medelfel beräknat från tabellen är inte 1,5 som jag skrev utan 0,22. Så skillnaderna mellan pojkar och flickors IQ-medelvärden är statistiskt signifikanta. Jag skäms…

  Äsch, inte skämmas då! Det händer den bästa. Jag har inte haft tid att kolla det igen alls sen din kommentar.

  Min huvudsakliga mening med mina inlägg kvarstår dock; IQ-skillnaderna mellan pojkar och flickor torde inte orsaka påtagliga prestationsskillnader i skolan och att skillnaderna är pyttesmå.

  Som ensam faktor, nej. Men den samverkar tror jag med annat, t.ex en annan del av mognad är denna ”sitta still & koncentrera sig” … och när jag tänker tillbaka på hur killarna var på högstadiet … så var det något som förändrades mellan 7 & 9:an precis så som Anders/AV är inne på (och att det inte är bara killar, bara oftast killar som kommer tillkorta vad gäller mognad) … tillsammans med fientligheten mot pojkars lekar … tillsammans med andra skolorganisatoriska förändringar osv.

  Jag menar skolan är en av våra viktigaste mansfrågor där det är många delar som tillsammans som ger det vi ser

  Men IQ-resultatet i sig, nä det tror jag inte heller på.

 123. Jag vill bara tacka de som tog sig tid att svara på mina frågor tidigare i tråden. Jag har skummat igenom dagens kommentarer och inser att jag begriper mindre och mindre ju mer jag läser. Mina frågor blir bara fler och fler, men jag vill inte störa den pågående diskussionen med dem. Särskilt eftersom den verkar ha gett Matias ny energi och det gör mig glad. Ha det gott så länge!

 124. @Emma:

  Du stör inte! Ställ frågorna bara. Vi kanske bland annat kan hänvisa till olika artiklar där vi tagit upp de frågeställningarna förut.

 125. @Tålis:

  Den högre medel-IQ för män är sannolikt den största orsaken till fler manliga genier och mindre än en något större spridning. Det torde också medföra att det inte finns fler manliga “idioter”, utan det är mer stigmatiserande och dåligt för män och märks därför mer.

  Nej, spridningen är viktigare än skillnader i medelvärde (även om detta inte är helt lätt att bedöma eftersom måtten är beroende av varandra). För 16-åringarna i den longitudinella studien ovan ser det ut så här:
  Skillnad medelvärde 1,8%
  Skillnad standardavvikelse: 8,3%

  Det finns även betydligt fler manliga idioter än kvinnliga idioter. Dels på grund av den större spridningen i generell begåvning, men män även på grund av att män är mycket mer drabbade av mentalsjukdomar.

  Enligt Ellis et al (2008), en sammanställning av 18 000 studier över könsskillnader, så finns det 30+ studier som visar en högre andel utvecklingsstörda hos män, men inga studier som visar en högre andel hos kvinnor. Citat (sid 290):

  ”Nearly all of the relevant studies have concluded that below average intelligence and institutional confinement for mental retardation are more prevalent among males than among females.”

 126. @En vänlig själ:

  Jag tror ni pratar förbi varandra nu. Tålis får rätta mig, men jag tror han lägger betoning på i skolan.

  Det har stor betydelse om vi pratar kön på Nobelpristagare, men betydelsen är begränsad (som enskild faktor) i skolan då majoriteten av eleverna inte ligger ute i svansarna.

  Sen är vårt skolsystem mycket dåliga på att stimulera särbegåvade barn. För individer långt ner i begåvning så finns särskolan.

 127. @Matias:

  Nu har jag funderat ett bra tag på hur jag ska kunna förklara hur jag ser på det, därför att för mig är 1 och 2 samma väg. Jag vet inte om du kommer att förstå min lilla liknelse nedan, säg till isf så får jag fundera vidare.

  Säg att genussystemet är en maskin. Mitt uppdrag som skribent, som jag ser det, är att jag försöker förklara hur denna maskin ser ut, är uppbyggd och fungerar. Där tar mitt uppdrag slut.

  Sen är det upp till läsaren att själva i sitt eget liv använda den informationen, om den vill, för att underlätta i sitt eget liv. Där – i individens liv – är 1 och 2.

  Jag önskar att det hade resulterat i 1, men … liksom du så ser jag också hur ovilliga många kvinnor är att vilja lyssna, reflektera och försöka förstå männens perspektiv och därmed tror vi lika. Männen kan använda samma maskin för att göra sina val i livet.

 128. @Emma:

  Tack för svaret och jag tycker absolut att du ska fortsätta ställa frågor, det lär sig alla på.

  ”Jag tycker nog inte att det känns olustigt att prata om mina värderingar. Du får gärna berätta för mig på vilket sätt de är problematiska.”

  Jag vet inte så mycket om vilka dina personliga värderingar är om du inte pratar om dem, däremot är det inte svårt att se att åtminstone stora grupper kvinnor har problematiska värderingar. Det finns en del sådana i din lista. Poängen med att fler pratar om dem är även att det blir mer tydligt hur vanliga de problematiska värderingarna är och hur kvinnor själva begränsar avarterna av dem eller reflekterar över dem.

  ”Är inte kvinnors bedömning av män biologiskt betingad? I så fall är det väl ingen idé att diskutera om den är rimlig, den är ju som den är.”

  Ja och nej, detta är anledningen till att jag inte gillar att betrakta dem som biologiskt betingade, jag skrev om det tidigare i tråden. Det kan mycket väl finnas en bias eller en preferens hos kvinnor som är biologiskt betingad, men biologiskt betingad innebär inte att den är samma hos alla eller inte kan påverkas av andra faktorer. Det innebär inte heller att den detaljstyr beteende utan snarare påverkar den viktning mellan olika saker som vi tycker är bra eller dåliga, attraktiva eller oattraktiva, den kan rimligen både förstärkas och begränsas av inre och yttre faktorer, miljö, erfarenhet o.s.v.som påverkar hur vi tolkar vår omgivning. Å andra sidan innebär att preferensen är påverkbar inte heller att man bara kan välja att göra annorlunda hur som helst, tvärtom kan det skapa både sociala och personliga problem.

  ”Det där om att kvinnor förväntar sig ha rätt till mer än de själva är beredda att tillföra begrep jag inte. Det får du gärna utveckla.”

  Att tro sig ha rätt att gifta sig/ha tillgång till partner med högre inkomst, mer status o.s.v.. Att det problemet existerar är uppenbart från både media och statistik, i vilken omfattning och hur kvinnor hanterar det är mer oklart. Det finns i min erfarenhet en uppfattning bland många kvinnor att deras kön i sig innebär ett högre värde, delvis sexuellt, men även som individer, och att deras värdering av tillräckligt bra ligger betydligt över hur de själva skulle värderas med samma eller motsvarande kriterier.

 129. @En vänlig själ:

  Du verkar väldigt säker på din sak. Jag är inte så säker på min. Är inte heller vidare påläst, särskilt inte på den nedre ytterligheten. Förr ansågs män och kvinnor ha samma medel-IQ, och skillnaden berodde främst på mäns bredare spridning. Dock tyder mycket på att så inte är fallet. Och det var det jag tog upp. Varför inte gå hela vägen? Ett högre medel-IQ torde betyda mest för andelen genier, eftersom skillnaden är så pass stor som 5, men det varierar för olika länder/folkslag.

  Resonemanget kan läsas mer utförligt på ”Sex Differences in IQ”; http://www.iqcomparisonsite.com/SexDifferences.aspx

  Se särskilt figur ”Adult Sex Differences on the Raven Progressive Matrices.

  Korta citat från den sidan lyder:

  The situation is even more pronounced if one looks at the other paper: Lynn, R., & Irwing, P. (2004). In this paper, which looked at adult IQs, a five point higher IQ was found for males over females and the standard deviations were found to be equal.

  Male and female mean IQs are about equal below the age of 15 but males have a higher mean IQ from age 15 on. The effect of sex differences in IQ is largest at the high extreme of intelligence. Since many of the more prestigious roles in society are associated with high IQ, the lack of female representation in these roles may be partially due to fewer females being competitive at the highest levels.

  Note that due to the seemingly unimportant slightly higher male average IQ, the extra male variability does not mean that there are many more mentally deficient males. Instead, the areas under the curve show that at the high extreme, such as the Mensa or gifted cut-off IQ of 130 (indicated by the red arrow) and above, there are significantly more males than females who qualify.

  Och en ”friskrivningsklausul: ” Because the graphs here were created using summary statistics, they might turn out to be misleading if the actual distribution curves turn out to be skewed or otherwise aberrant.

  Kan så vara att män är mer drabbade av mentalsjukdomar, och att det pga det finns fler manliga idioter. Dock betyder det inte att det har med IQ-spridningen att göra. Jag tänkte dock mer på vådan av lågt IQ och det märks tydligare för män.

  I stort hade jag mest fokus på skolan, men vek ut lite…

 130. @Tålis:

  Det är nog ganska viktigt att särskilja beroende på vad som ingår i IQ-testen, det är få som mäter latent IQ, de flesta mäter sådant som åtminstone delvis tränas upp eller utvecklas. Därför visar också en del större spridningar och mer skew.

 131. @Emma: Du skriver ”Jag delar din målbild, men tycker inte att frågan nödvändigtvis behöver drivas inom ramen för en jämställdhetsdebatt. Viktigare är i så fall vad som behövs för att åstadkomma en seriös diskussion.”
  Jag undrar varför du tycker att det inte platsar som en jämställdhetsdebatt? Hur skulle du vilja formulera det så att det platsar?

 132. @Rick: att ta in folk av något kön som som inte klarar kraven som ställs på en brandman är dumt för alla som någongång vill ha hjälp vid en brand eller annan katastrof! Kraven är ju satta för att vi tillsammans som samhälle kräver mycket av en brandman. Med tiden kanske kraven ändras, för att yrket ändras, men det är en annan sak. Jag kan avslöja att det är inte alla män som får bli brandmän.
  Dessutom jobbar brandmän i par och de måste kunna lita på sin ”parkamrat”, håller hen inte måttet utsätts båda för risker som kan döda.
  Det är alltså inte sexuella trakaserier att ha tuffa krav på ett visst yrke. De som på riktigt trakasserar sin arbetskamrat ska få stå till svars för det, men det är en annan sak.

  De som drabbas värst av kvotering av kvinnor i längden är kvinnor, Både de kvinnor som kvoterats och de som tagit ”den långa vägen”. I en miljö med många män, som tror på prestation, kommer de bli misstänkta för att inte hålla måttet. Den sortens kvotering som radikalfeminister föreslår är som att kissa på sig.

 133. @ChristinaG:

  Du har rätt, anser jag. Det är inte IQ man mäter i kunskapsfrågor. Minns ett dåligt IQ-test jag gjorde i min ungdom för över 40 år sedan. EN fråga var en lista med stora städer och man skulle ange vad som var avvikande i den.

  Jag svarade att alla städer utom Madrid var hamnstäder. Det ansågs dock vara fel svar, trots att det var rätt. Rätt svar var ansågs vara att städerna listats efter latitud, från norr till söder och två städer var omkastade i ordningen…

  Mitt svar var det enklaste och mer rätt. Vem håller koll på städers inbördes latitud på klotet? Tänkte inte på att Toronto ligger ganska långt söderut förrän jag besökte staden en sommar och såg att solen stod mycket högre än här hemma. Toronto ligger i höjd med Paris.

 134. Men hur ska de traditionella könsrollerna vara bra för ”pojkflickorna”?

  Jag läste en artikel som tog upp att män upplever mer stress och försämrat hälsotillstånd på grund av det så kallade ”dubbelarbetet”. Män har börjat ta mer ansvar hemma och upplever nu samma problematik som kvinnor med att få ihop livspusslet med hem, barn och jobb.

  Artikeln tog upp att de traditionella könsrollerna var bättre. Bättre för mannen förstår jag. Men inte för kvinnor som inte vill vara hemmafruar. Jag är livrädd för att det ska bli som i ”Revolutionary road”. Där kvinnan säger att hon ska försörja familjen och alla skrattar. Att det blir nästintill omöjligt för en kvinna att göra karriär….. utan ses mer som en barnaföderska och kokerska.

 135. @Tålis:

  Du verkar väldigt säker på din sak. Jag är inte så säker på min. Är inte heller vidare påläst…

  Jag har läst mycket forskning på området och försöker bara sammanfatta vad den säger. Min bild är ungefär så här:
  * Vuxna män har sannolikt något högre g (generell intelligens) än vuxna kvinnor. Skillnaden är liten – några procent – men positiv. Det finns många studier och sammanfattningar som säger att det inte finns några skillnader alls. Dessa tenderar dock att antingen utgå från barn eller vara skrivna av uttalade feminister (tex Spelke, Shibley-Hyde) och använda sig av olika statistiska trick. Jag har aldrig sett en metastudie som visar att vuxna kvinnor har högre medelvärde än män, men flera som visar att vuxna män har något högre medelvärde än kvinnor.

  * Flickor får konsekvent mycket högre poäng på språkrelaterade tester men den fördelen avtar i vuxen ålder. * Pojkar får högre poäng på spatiella och matematiska tester och den skillnaden består i vuxen ålder.
  * Sambandet mellan matematiska tester och generell intelligens (g) är starkare än sambandet mellan språkrelaterade tester och g.
  * Spridningen i intelligens är större bland män än bland kvinnor.
  * Det finns betydligt fler genier bland män än bland kvinnor.
  * Det finns betydligt fler idioter bland män än bland kvinnor.

  @Tålis:

  Kan så vara att män är mer drabbade av mentalsjukdomar, och att det pga det finns fler manliga idioter. Dock betyder det inte att det har med IQ-spridningen att göra.

  Nu är det såpass komplicerat att ”idiot” och ”mentalsjukdom” bedöms bland annat med hjälp av IQ-tester. En IQ under 70 anses i sig vara en diagnos. Mentalsjukdom är även en avgörande orsak till låg intelligens. Spridning i intelligens hänger därför mycket nära samman med mentalsjukdom.

  Här är hela stycket om ”Proportion below average intelligence/Mental Retardation” från Ellis et al (2008), så kanske det hela blir klarare:

  ”Numerous studies have sought to determine if a gender difference exists in the proportions of those who score below average on standardized IQ tests (usually below 70 or two standard deviations below the mean). In a closely related vein, a few studies have reported on the proportion of males and females who are institutionalized for mental retardation. As shown in table 5.2.1 nearly all of the relevant studies have concluded that below average intelligence and institutional confinement for mental retardation are more prevalent among males than among females.”

  https://books.google.be/books?isbn=1136874933

 136. @Jenny:

  Artikeln tog upp att de traditionella könsrollerna var bättre. Bättre för mannen förstår jag. Men inte för kvinnor som inte vill vara hemmafruar.

  Omvänt är de inte bättre för män som inte trivs med den traditionella manliga könsrollen. Wink

  Det är rätt lönlöst att försöka göra det till en tävling i lidande. Det man kan försöka göra är att förstå varandras speciella utmaningar.

  Den traditionellt manliga rollen, som försörjare, har sina tjusningar, men kan ofta leda till att de egna önskningarna hamnar i konflikt med familjens behov på ett väldigt brutalt sätt: blir man av med sitt jobb är det bråttom att hitta ett nytt, t.ex., och huruvida man gillar det nya jobbet är mindre viktigt än att familjeekonomin räddas.

  Warren Farrell brukar be sina workshopdeltagare tänka på sin pappa: ”Minns glimten i din pappas ögon; vad var det som fick honom att lysa upp? Vad gör din pappa till vardags?” Insikten brukar vara att de saker som våra fäder älskade att göra alltför ofta lämnas bakom dem som en ungdomsförvillelse, något som var kul men inte av praktisk nytta. Men en riktig man biter ihop och gråter inte över spilld mjölk. Han fokuserar på vad som går att göra och vad som måste göras.

  Det är väldigt tillfredsställande när man har koll och kapaciteten räcker till. Det är ett helvete när det inte är så. En av de grupper som mår sämst på arbetsmarknaden är äldre tjänstemän som börjar bli förlegade på sitt arbete, som sannolikt har ett försörjaransvar, men känner att de är på väg ut, utan något egentligt alternativ. Stressen ökar av att ingen egentligen är särskilt intresserad av hur de mår – vem vill höra en man berätta om hur hjälplös han känner sig? Dessutom är de tränade att inte älta saker, utan bara ta upp problem för att söka en lösning – och här finns ingen acceptabel lösning, annat än att kämpa på.

 137. @ChristinaG:

  Min upplevelse är att när partnervåld diskuteras som en jämställdhetsfråga så blir det mest pajkastning, dvs är det kvinnor eller män som är mest utsatta, är det kvinnor eller män som slåss mest, är det kvinnor eller män som skadas mest etc. Jag tycker att partnervåld är oerhört allvarligt, och ett sätt att undvika fortsatt pajkastning kanske kan vara att diskutera problemet ”fristående” och inte ur ett jämställdhetsperspektiv. Rätt eller fel.

 138. @En annan Andreas:

  Mina mest grundläggande värderingar är respekt och ärlighet. Utöver dem är principen att varje individ ska ha rätten att själv få forma sitt liv väldigt viktig för mig.

  Vilka värderingar i listan är det du menar är problematiska hos stora grupper kvinnor?

  I det stora hela delar jag din beskrivning av vad som påverkar kvinnors (och mäns) preferenser. Däremot hängde jag inte med i sista meningen, dvs ” Å andra sidan innebär att preferensen är påverkbar inte heller att man bara kan välja att göra annorlunda hur som helst, tvärtom kan det skapa både sociala och personliga problem”. Kan du ge något konkret exempel?

  Menar du verkligen att ”kvinnor som grupp tror sig ha rätten till en partner med högre inkomst, mer status”. I mina öron låter det helt absurt eller så missuppfattar jag dig fullständigt. Vad är det för exempel i media och statistik du refererar till?

 139. @Emma:

  Min upplevelse är att när partnervåld diskuteras som en jämställdhetsfråga så blir det mest pajkastning, dvs är det kvinnor eller män som är mest utsatta, är det kvinnor eller män som slåss mest, är det kvinnor eller män som skadas mest etc.

  Kontentan av argumentationen från ’vår’ sida är just att relationsvåld bör ses som ett mänskligt problem snarare än ett könsspecifikt problem. De mest välgjorda studierna – åtskilliga vid det här laget – ger gott stöd för det, där majoriteten av våldsamma relationer är ömsesidigt våldsamma.

  Proportionerna kan se lite olika ut i olika länder, men i praktiken kan man överallt hantera det som att det är hyfsat jämnt fördelat mellan könen. Man måste alltså ha beredskap för att hjälpa såväl kvinnor som män som är ensamt utsatta, och par där båda parterna utövar våld. Det finns könsspecifika inslag, men såväl orsaker, som grad av våldsamhet är förvånansvärt lika.

  Detta är inte ny kunskap; de första studierna dök upp på 70-talet.

 140. @Emma:

  Menar du verkligen att ”kvinnor som grupp tror sig ha rätten till en partner med högre inkomst, mer status”. I mina öron låter det helt absurt eller så missuppfattar jag dig fullständigt. Vad är det för exempel i media och statistik du refererar till?

  Nu var inte frågan ställd till mig, men…

  ”Tror sig ha rätten…” skulle möjligen kunna läsas som ”tycker att det är fullständigt normalt att kvinnor lever med män som har högre inkomst/status än de själva.”

  Rent statistiskt är det ett väldigt stabilt förhållande, och har sett likadant ut i årtionden. I IFAU’s Det envisa könsgapet i inkomster och löner framkommer att:

  Män är i genomsnitt två år äldre än kvinnor när första barnet kommer. En ålderskillnad om två år innebär två år mer av arbetslivserfarenhet, vilket i sin tur ofta innebär högre inkomst.

  Förhållandet får konsekvenser för hur man prioriterar när barnet kommer: det lönar sig bäst rent ekonomiskt att låta den som kommit längst i karriären fortsätta jobba. Det är också vanligt att man finner att kvinnan kliver ned ”för gott” efter att barnen börjat komma, och aldrig kommer upp i samma arbetsmängd som innan de skapade familj. Detta speglas också i studier som visar att kvinnor är mer intresserade av balans i livet än ett jobb med hög lön och status – speciellt i jämförelse med män! Tittar man på hur deltidsarbete ser ut, brukar det för män handla om att man eventuellt jobbar lite deltid i början av karriären, medan kvinnor ofta jobbar som mest när de är unga, för att sedan slå av på takten.

  Ovanstående förutsätter (och återspeglar) att mannen är beredd att ta det primära försörjaransvaret. Det tycks vanligen vara upp till kvinnan hur stor del av lasset hon vill dra rent ekonomiskt, liksom hur mycket tid pappan får vara hemma med barnen.

  En poäng är att dessa mönster mer speglar kvinnors preferenser än männens, vilket rimligen bidrar till att kvinnor tycker att det är i sin ordning att män tar det primära försörjaransvaret – så länge kvinnorna är fria att välja själva hur mycket de vill bidra.

 141. @Ulf T:

  Det där har jag också funderat på. Jag lider med män när jag ser hur de gestaltas i många filmer och serier. Som att de alltid vet vad som måste göras och klarar av att göra det.

  Och så känner jag män i verkliga livet som är rädda och förvirrade. Män som tvivlar. Plus allting annat. Jag vill vara ett stöd åt min pojkvän, hade han alltid varit stark och vetat….. då hade jag känt mig överflödig. Vart ska kvinnors omsorg ta vägen om män alltid är starka och vet vad som måste göras. Vi tittar i våra navlar : )) av tristess.

  Jag absolut hatar de stereotyperna om manligt och kvinnligt. Jag vill se både män och kvinnor i köket. Och både män och kvinnor på kontoret. Båda kan väl jobba mindre och hjälpas åt när barnen är små. Att det ska vara så jäkla svårt. Och är pengar verkligen så mycket värda att man inte kan hjälpa den man älskar med barnen man älskar.

  Så slipper män ligga på sina dödsbäddar och ångra att de jobbade för mycket. Och de slipper bli hårda och bittra.

 142. @Emma:

  ”Mina mest grundläggande värderingar är respekt och ärlighet. Utöver dem är principen att varje individ ska ha rätten att själv få forma sitt liv väldigt viktig för mig.”

  Vilka exempel i din lista menar du då är förenliga med dina grundläggande värderingar. Dvs som inte bara följer dessa för individen själv utan även tillåter andra individer desamma.

  ”Vilka värderingar i listan är det du menar är problematiska hos stora grupper kvinnor?”
  Nu vet jag inte om du uppfattade samma syftning som jag här, problem behöver inte uppstå för individen så länge de kommer undan med det, men värderingarna kan få problematiska resultat i samhället.

  Kvinnor bär skulden för smalhetshetsen
  Kvinnor tar inte ansvar för något som drabbar kvinnor.
  Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småfliclor.
  Kvinnor vill utnyttja sexuell makt.
  Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra.
  Kvinnor vill bli bortskämda.

  Jag plockade några som är enkla att förklara, men vi kan återkomma till dessa senare om nödvändigt.
  Definitionen av problem kan givetvis variera. Man måste inte nödvändigtvis betrakta sexualisering av småflickor som problematisk i sig, det bygger på en moralisk värdering i samhället. Försök att utnyttja sexuell makt är bara problematisk om kvinnor i övrigt vill ha jämlikhet/jämställdhet (i form av likabehandling). Att kvinnor vill bli bortskämda eller vill få män att tävla mot varandra (även ”man up”) hänger ihop med förväntningen att få mer än de själva är beredda att erbjuda (givet att vi inte betraktar kvinnor som att de ska vara mer värda sexuellt eller som individer pga kön). Smalhetshetsen betraktar jag som ett problem pga dess avarter, som när modeller bantar sig till döds, samt pressen på att följa ett ideal som är långt ifrån den nivå som är hälsosam på sikt. Att vara smal är givetvis inte farligt i sig, men att försöka pressa någon som inte har den kroppstypen att bli som några promille är utan att försöka är inte bra vare sig för kropp eller mental hälsa. Att inte ta ansvar för konsekvenser av eget agerande ser jag som ganska självklart problematiskt, även om det enskilda beslutet oftast är meningslöst att kritisera. Dvs det finns ingen anledning att säga till någon som vill bli undersköterska eller jobba på dagis att de väljer fel, men samtidigt så bör dessa också inse att dessa val leder till att de antagligen inte får ett högbetalt VD-jobb (och motsvarade konsekvenser på gruppnivå).

  I det stora hela delar jag din beskrivning av vad som påverkar kvinnors (och mäns) preferenser. Däremot hängde jag inte med i sista meningen, dvs ” Å andra sidan innebär att preferensen är påverkbar inte heller att man bara kan välja att göra annorlunda hur som helst, tvärtom kan det skapa både sociala och personliga problem”. Kan du ge något konkret exempel?

  ”Menar du verkligen att ”kvinnor som grupp tror sig ha rätten till en partner med högre inkomst, mer status”. I mina öron låter det helt absurt eller så missuppfattar jag dig fullständigt. Vad är det för exempel i media och statistik du refererar till?”

  Ja, det låter helt absurt, men tyvärr så finns en hel del som tyder på detta. Ulf har gett ett exempel och jag har sett fler bara på genusdebatten, men även undersökningar om hur kvinnor rör sig i samhället, dvs mot områden med män med högre inkomst/status. Vi har också medias täckning av det upplevda problemet att högstatuskvinnor och kvinnor med hög inkomst har svårt att hitta partners, vilket i omgångar har rapporterats som att ”män har svårt för starka kvinnor”, men de flesta attitydundersökningar visar på att män är huvudsakligen indifferenta till kvinnors inkomst/status, medans korrelationen för kvinnors förväntningar på mäns inkomst är stark. Vidare så är det inte helt ovanligt med artiklar i kvällstidningar och liknande om kvinnor som ”bara dejtar rika män” eller förväntar sig att män ska betala diverse olika saker för att hålla dem intresserade och att de ska få dyra presenter o.s.v.. Jag har åtskilliga mer närliggande och direkta erfarenheter också, men det intressanta här är hur det påverkar på gruppnivå och kopplingen till värderingar och bristen på ifrågasättande av fenomenet och beteende/värderingar.

 143. @Emma:
  Det hände något skumt med mitt svar på din andra fråga, jag ska försöka skriva om det imorgon.

 144. @En annan Andreas:

  Problemet är att vi inte bara pratar om en kvinna utan om många. Det finns kvinnor som protesterar emot att det finns tex. glittriga bh:ar till sexåriga flickor. Och att flickornas kläder är alldeles för små och tighta för att leka i. Och när de gör det instämmer otroligt många kvinnor i detta.

  Det har också testas att använda modeller i mera ”normala” storlekar. Detta brukar få enormt positiva reaktioner från kvinnor. Kvinnor överlag verkar grundligt trötta på att bara magra/smala tjejer kvinnor ”visas” upp.

  Problemet är att det går inte att tjäna pengar på tjejer/kvinnor som är nöjda med hur de ser ut. Det går överhuvudtaget inte att tjäna pengar på människor som är nöjda med vad de har. Till detta används det miljarder och åter miljarder. Det är som att ha en armé av illustionister emot sig. De knullar hjärnan på folk.

  De andra punkterna kan jag inte säga något om. Jag har aldrig upplevt att kvinnor hetsar män mot varandra snarare att de försöker gå mellan när två män de känner bråkar.

  Sexuell makt används säkert av en hel del kvinnor.

  En del kvinnor vill säkert bli bortskämda. Inte alla dock.

  Men jo kvinnor tar ansvar för sådant som drabbar oss, se ovanstående text om ”utseendehetsen”.

 145. Det här med att kvinnor är flockdjur får inte gå till överdrift. Kvinnor är i första hand individer.

  Vi är så att säga kapabla till självständigt tänkande.

 146. Jag tror det handlar om som någon här ovan skrev (Matias?). Att män själva får komma på hur de vill ha det.

  Jag tror också att lösningen på sjukskrivningar och stress INTE är att gå tillbaka till sterotypa könsroller utan att få det vi har nu att fungera.

 147. @Jenny:

  ”Jag tror det handlar om som någon här ovan skrev (Matias?). Att män själva får komma på hur de vill ha det.”

  Ursäkta men hur menar du att skall män KUNNA göra det efter att kvinnorörelsen både har saboterat mansrörelsen och lobbat politiker att sabotera mansrörelsen? Det är ju bara tomt snack. Män kommer inte komma på hur de vill ha det för ”män” har inget legitimt samordnade organ som kan ta sådana diskussioner och fatta sådana beslut..

  Kvinnor har hur många sådana organ som helst (feminism, kvinnorörelse, egna universitetsgrupper) så inte konstigt att du inte ser absurditeten i att be män om detta. Själva säger kvinnor att behöver kvinnorörelsen för allting. Lustigt att man inbillar sig män skall kunna göra det som individer…

  ”Jag tror också att lösningen på sjukskrivningar och stress INTE är att gå tillbaka till sterotypa könsroller utan att få det vi har nu att fungera.”

  Men Jenny, vad menar du med ”vi har”? Du får såklart ha vilken roll du vill, indivuell eller den andra kvinnor via de officiella könsorganen för kvinnor har förespråkat åt dig men män har inga sådana organ så det finns inget ”vi män” att hänvisa till. Män är påtvingat mycket mer individer än kvinnor någonsin behöver vara och hur du relaterar till män som kön bestäms helt av vilken man du väljer att relatera till.

  En minoritet män kommer att kompensera skillnaden genom att jobba mer – inte mindre, andra män kommer visserligen att jobba mindre men de kommer att jobba så mycket mindre att kvinnor tycker de männen inte är bra val att bilda familj med. Andra män kommer när de jobbar mindre att föredra att spendera den extra tiden de inte jobbar på sig själva för att resa och ägna sig åt sina hobbys. Avslutningsvis så hittar du Stereotypa könsroller hos invandrare och den gruppen kommer bara att öka så uppenbarligen försvinner inte traditionella könsroller, de kommer bara att bli exotiserade/rasifierade av feminister.

 148. @Jenny:

  ”Det här med att kvinnor är flockdjur får inte gå till överdrift. Kvinnor är i första hand individer.”

  Människan är i första hand ett flockdjur. Kvinnor behöver inte i lika hög grad som män vara individer då de har kvinnorörelsen, män däremot är tvingade att vara individer då de inte har någon motsvarighet (såvida inte de har nån minoritet de kan ty sig till)

  ”Vi är så att säga kapabla till självständigt tänkande.”

  Alla människor är kapabla till självständigt tänkande när de vill. Problemet är att människan som helhet bara vill tänka när hon BEHÖVER tänka. Det handlar inte om att kvinnor saknar förmågan. Det handlar om att de pga alla grupper de tillhör saknar motivationen att utveckla den.

 149. @ jenny

  Jag ställde dig nyligen frågan huruvida din sambo också, i likhet med dig själv, jobbar 20-24 h/vecka. Du brukar inte sällan nämna ditt privatliv i samband med något argument, så därför anser jag det korrekt att referera till sådant du själv uppgett. Jag är uppriktigt nyfiken på huruvida ni själva ordnat era liv på det sätt du förespråkar, inte minst eftersom du anser att mannen ska ta ut minst 9 månader föräldraledighet, vilket ter sig nästan överflödigt i ert fall.

 150. @En annan Andreas:

  Först, jag ser att vi använder begreppet ”värdering” lite olika, men det spelar kanske inte så stor roll.

  Spontant skulle jag nog vilja säga att jag inte känner igen mig själv i listan. Det enda är i så fall ”kvinnor utövar härskarteknik mot kvinnor”. Jag uppfattar det inte som ett generellt beteende hos mig, men jag kan använda härskarteknik om jag t. ex. känner mig orättvist attackerad av någon jag uppfattar som otrevlig/arrogant. Men, det är i så fall inte ett beteende som jag har enbart mot kvinnor, utan även mot män.

  Med anledning av den tidigare frågan, är det något i mina grundläggande värderingar (respekt och ärlighet) som du uppfattar som problematiskt och tycker behöver diskuteras?

  Mitt stora problem med listan är att jag undviker generaliseringar som ”kvinnor är”, ”kvinnor gör” (eller ”män är” eller ”män gör” för den delen), men om jag ska kommentera de påståenden som du lyfte blir det så här:

  * ”Kvinnor bär skulden för smalhetshetsen” skulle jag vilja ändra till ”Både kvinnor och män bidrar till smalhetshetsen.”

  * ”Kvinnor tar inte ansvar för något som drabbar kvinnor” tycker jag är en befängd generalisering.

  * ”Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småflickor”. Det finns nog många kvinnor som gör det, samtidigt som det finns många kvinnor som inte gör det. Att det i det här fallet förmodligen är fler kvinnor än män, tror jag beror på att det nog är vanligare att kvinnor än män handlar kläder till barnen. Själv är jag en så’n som bojkottar butiker som säljer ”sexiga” kläder till småflickor.

  * ”Kvinnor vill utnyttja sexuell makt”. Jag vet inte hur du definierar sexuell makt och kan därför inte ta ställning till det här påståendet.

  * ”Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra” känner jag inte igen varken hos mig själv eller hos kvinnor i min omgivning.

  * ”Kvinnor vill bli bortskämda”. I min egen omgivning stämmer ”vilja bli bortskämd” möjligen in på ett par kvinnor och ett par män, men jag ser det definitivt inte som ett generellt drag hos varken kvinnor eller män.

  ”Att inte ta ansvar för konsekvenser av eget agerande ser jag som ganska självklart problematiskt, även om det enskilda beslutet oftast är meningslöst att kritisera. Dvs det finns ingen anledning att säga till någon som vill bli undersköterska eller jobba på dagis att de väljer fel, men samtidigt så bör dessa också inse att dessa val leder till att de antagligen inte får ett högbetalt VD-jobb (och motsvarade konsekvenser på gruppnivå).”

  Vem/vilka säger att det är fel att vilja bli undersköterska eller förskolepedagog? Vilka undersköterskor/förskolepedagoger förväntar sig att få högbetalda VD-jobb?

  Jag har lite annat att stå i och behöver ta en paus. Återkommer.

 151. @Jenny:

  ”Problemet är att vi inte bara pratar om en kvinna utan om många. Det finns kvinnor som protesterar emot att det finns tex. glittriga bh:ar till sexåriga flickor. Och att flickornas kläder är alldeles för små och tighta för att leka i. Och när de gör det instämmer otroligt många kvinnor i detta.”

  Problemet är att Äldre kvinnor i stort sett alltid instämmer i att yngre kvinnor skall vara mindre sexiga. De gör det inte för att de anser det är för mycket fixering på sex. De gör det för att det inte längre är de själva som gynnas utan andra kvinnor. De yngre kvinnor som instämmer är de som är mest kommunistiska och därmed fientliga inte mot bara sexiga kläder utan mot markandsekonomi i allmänhet.

  ”Det har också testas att använda modeller i mera “normala” storlekar. Detta brukar få enormt positiva reaktioner från kvinnor.”

  Precis som killar brukar få ligga mindre ju mer svärmordsdrömmar de är så brukar modekampanjer som får positiva reaktioner från kvinnor också sälja mycket färre produkter. Att kvinnor uttrycker de här åsikter du nämner går mer ihop med grupptrycket på kvinnor att vara politiskt korrekta och kommunistiska tendenser som inte handlar om dessa specifika saker utan om all marknadsekonomi.

  Hade kvinnor menat allvar så hade de inte köpt de andra produkterna. Hade tillräcklig många kvinnor agerat så hade vi inte ens behövt diskutera vad kvinnor ger ”positiv respons” på.

  ”Kvinnor överlag verkar grundligt trötta på att bara magra/smala tjejer kvinnor “visas” upp.”

  Lustigt hur denna känsla inte syns i plånböckerna hos de som annonserar med smala tjejer, vilket ju är vad som skulle ändra den saken.

  ”Problemet är att det går inte att tjäna pengar på tjejer/kvinnor som är nöjda med hur de ser ut.”

  Vems fel är det menar du?
  Ser du inte inkonsekvensen här? Först kritiserar man könsrollerna och säger människan är flexibel och kan lära om. Sedan säger man att det går inte att sälja genom att göra kvinnor nöjda, man MÅSTE göra dem missnöjda. Så könsroller går att ändra, hur kvinnor spenderar pengar är däremot omöjligt att ändra?

  ”Det går överhuvudtaget inte att tjäna pengar på människor som är nöjda med vad de har.”

  Om argumentet är att man utnyttjar missnöje. Vad är då skillnaden mellan att tappa in i människans missnöje för att sälja tajta tröjor och att tappa in i samma missnöje för att sälja den kommunistisk-feministiska åsikten att människan har ingen fri vilja och kan inte agera självständigt i västvärlden för ”reklamen fuckar hjärnan”?`

  Hur blir det magiskt okej att göra folk missnöjda med det ena men inte med det andra?

  ”Till detta används det miljarder och åter miljarder. Det är som att ha en armé av illustionister emot sig. De knullar hjärnan på folk.”

  Du menar till skillnad från de miljarder dollar som kommunismen och feminismen lagt på propaganda för att tappa in i människans missnöje och sälja SINA produkter? Att de gör precis likadant för att få dig att tycka problemet är vårt ekonomiska system som modemakare gör med tröjor det verkar du inte reflektera över.

  Hur kommer det sig en kvinnas hjärna är fuckad av bilder av smala kvinnor så hon kan inte köpa rätt kläder men hennes hjärna är frisk nog av all propaganda mot västimperialism, markadsekonoi och patriarkatet så de produkterna som säljs med missnöje dem kan hon köpa och stå för utan att betraktas som hjärntvättad av reklamen?

  Hur går det till?

  ”De andra punkterna kan jag inte säga något om. Jag har aldrig upplevt att kvinnor hetsar män mot varandra snarare att de försöker gå mellan när två män de känner bråkar.”

  Det är ju vad som startar bråken som är det viktiga. OM två män tävlar är kvinnor opåverkade av vem som vinner? Vetenskap i allmänhet tyder på motsatsen, att vinnarna drar till sig kvinnor.

  ”Sexuell makt används säkert av en hel del kvinnor.”

  Sexuell makt behöver inte ”användas” den finns där vare sig kvinnan vill eller inte skapad av skillnaden i sexuell tillgång/efterfrågan.

  ”En del kvinnor vill säkert bli bortskämda. Inte alla dock.”

  Ärligt talat så hänger det mer på mannen än på kvinnan. Kvinnor vill först inte bli borskämda, sedan träffar de en man som får dem att känna sig annorlunda och då vill de det. Kvinnans rätt att ändra sig.

  ”Men jo kvinnor tar ansvar för sådant som drabbar oss, se ovanstående text om “utseendehetsen”.

  Det där stämmer ju inte alls. Kvinnorna tar inte ansvar för sina köp. De köper propaganda fientlig till marknadsekonomi som ger dem ursäkter att fortsätta konsumera som de gjort tills ”samhället” tar ansvar åt dem och ser till att de inte kan göra de valet längre.

  Att hitta ursäkter för att fortsätta göra det är inte att ta ansvar.

 152. @Emma:
  Ett nytt försök

  ””Å andra sidan innebär att preferensen är påverkbar inte heller att man bara kan välja att göra annorlunda hur som helst, tvärtom kan det skapa både sociala och personliga problem”. Kan du ge något konkret exempel?”

  Faktorer som förstärker eller dämpar våra genetiska preferenser handlar om sådant som också formar hur vi tolkar vår omgivning, hur vi bygger identitet, personlighet, relationer och självkänsla mm.
  Att ändra hur preferenser uttrycks kan därför innebära att det uppstår en intern konflikt, att grunden för självkänslan rycks bort eller liknande. Lite som när någon inser att en ideologi som de gått upp i inte fungerar/hänger ihop. På samma sätt så umgås man ofta med människor som antingen förväntar sig eller har vant sig vid ens personlighet och omvärldssyn. Se t.ex. på hur feminister som slutat tro beskriver vad som händer med dem själva och omgivningen.

 153. @ Emma

  Jag tror inte för en enda sekund att precis alla kvinnor köper ”sexiga” kläder åt sina småflickor, men poängen är att de som gör så är kvinnor. Så gott som uteslutande. Alltför många kvinnor är ovilliga att ens diskutera det egna ansvaret i detta, utan det heter i stället, som du skriver, att ”också män gör det”. Kanske någon pappa någon gång gjort det, men du kan inte förneka att det här i allra högsta grad är ett kvinnofenomen. Du skriver att kvinnor visserligen oftare köper dessa kläder än män, men att detta skulle bero på att kvinnor oftare köper barnens kläder i allmänhet. Här vill jag gärna vända på steken: Om kvinnor nu i allmänhet oftare köper kläder åt barn (sant), så skulle man tro att de också p.g.a. större erfarenhet löper mindre risk att bli påprackade detta skräp. Men nej….kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt sina små döttrar för att de vill göra det. Vi borde nu lära oss ställa frågan ”varför?” och dryfta konsekvenserna av dessa aktiva val från åtskilliga fullvuxna kvinnors sida.

 154. @Emma:

  Jag håller inte heller med om din lista exakt så som den uttrycks, jag insåg att du hade valt att förstärka så att de lät absurda, men jag ignorerade det tillsvidare, det jag diskuterade just här var problematiken som de berör. Om de stämmer, omfattning och hur allvarligt är en annan fråga.

  ”Spontant skulle jag nog vilja säga att jag inte känner igen mig själv i listan.”

  Det var inte heller min poäng, jag är inte ute efter feminismens ”erkänn att du är ett svin”, det jag är ute efter är kvinnors reflektioner kring den bakomliggande problematiken.

  ”Jag uppfattar det inte som ett generellt beteende hos mig, men jag kan använda härskarteknik om jag t. ex. känner mig orättvist attackerad av någon jag uppfattar som otrevlig/arrogant. Men, det är i så fall inte ett beteende som jag har enbart mot kvinnor, utan även mot män.”

  I min mening använder alla härskartekniker mot både kvinnor och män, det är en del av det som man ibland kallar verbal förmåga. I min mening är nog den största omfattningen från kvinnor mot barn eller män med lägre status, i andra hand mot kvinnor de konkurrerar med.
  Män använder inte så ofta härskartekniker vardagligt, det är för riskabelt, däremot kan de bli väldigt överdrivna i konfliktsituationer eller mellan män och andra män/kvinnor som de inte förväntar sig möta så ofta.

  ”Med anledning av den tidigare frågan, är det något i mina grundläggande värderingar (respekt och ärlighet) som du uppfattar som problematiskt och tycker behöver diskuteras?”
  Nej, det jag frågar om är hur du ser på de bakomliggande värderingarna i din lista, inte om du tycker att dina personliga värderingar är problematiska. Jag frågade också om du tyckte att dina grundläggande värderingar gick ihop med punkterna i listan. Det handlar inte om dig utan hur du reflekterar över gruppens roll och implicita värderingar, individers värderingar påverkar givetvis gruppen på olika sätt, men gruppens sammanlagda värderingar är inte identiska med individers. I huvudsak bra värderingar för individen kan på gruppnivå skapa problem.

  * ”Kvinnor bär skulden för smalhetshetsen” skulle jag vilja ändra till ”Både kvinnor och män bidrar till smalhetshetsen.”

  Män är garanterat inte oskyldiga, men det förefaller sannolikt att kvinnor dominerar starkt i mekanismerna bakom fenomenet.

  * ”Kvinnor tar inte ansvar för något som drabbar kvinnor” tycker jag är en befängd generalisering.

  Ja, om man utgår från att grupp och individ är samma, vad det handlar om är dock att stora grupper kvinnor har den synen. Feminister och de som okritiskt köper den feministiska världsbilden är det uppenbara exemplet.

  * ”Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småflickor”. Det finns nog många kvinnor som gör det, samtidigt som det finns många kvinnor som inte gör det. Att det i det här fallet förmodligen är fler kvinnor än män, tror jag beror på att det nog är vanligare att kvinnor än män handlar kläder till barnen. Själv är jag en så’n som bojkottar butiker som säljer ”sexiga” kläder till småflickor.

  Jag är väl medveten om att inget av de här påståendena är absolut, samtidigt så brukar sexiga kläder för män vara kopplat till attraktion, dvs män kan köpa sexiga kläder till någon de är attraherad av, men inte till mormor eller dottern. Det jag uppfattar här är att kvinnor oftare blandar samman snygg med sexig, dvs att sexiga kläder är ett sätt att höja sin status. Jag känner också till att det finns begränsningar för hur mycket detta är ”tillåtet” inom gruppen, men det är en senare diskussion.

  * ”Kvinnor vill utnyttja sexuell makt”. Jag vet inte hur du definierar sexuell makt och kan därför inte ta ställning till det här påståendet.

  Hur definierar du sexuell makt är väl den mer relevanta frågan, men givet sexuellt makt som begrepp så existerar rimligen samma problem som med andra former av makt, oavsett exakt definition.

  * ”Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra” känner jag inte igen varken hos mig själv eller hos kvinnor i min omgivning.

  Att kvinnor sällan noterar män som inte utmärker sig i sociala sammanhang (tysta, blyga t.ex.) utan de klassas istället som ”tråkiga”. Det finns åtskilliga fler varianter på detta.

  * ”Kvinnor vill bli bortskämda”. I min egen omgivning stämmer ”vilja bli bortskämd” möjligen in på ett par kvinnor och ett par män, men jag ser det definitivt inte som ett generellt drag hos varken kvinnor eller män.

  En väldigt vanlig förväntning i min mening, men uttrycks av kvinnor ofta som att de ”är värda” det, dvs förväntning om högre värde leder till förväntningen att männen ska anstränga sig mer för att ”var värda” dem.

  ”Vem/vilka säger att det är fel att vilja bli undersköterska eller förskolepedagog? Vilka undersköterskor/förskolepedagoger förväntar sig att få högbetalda VD-jobb?”

  Nu vrider du väldigt mycket i vad jag skrev, betydelsen är närmast den omvända. Det är inget fel i att vilja bli t.ex. undersköterska eller dagispersonal, men om en väldigt stor del av gruppen kvinnor vill detta istället för att ta mer högbetalda yrken med större karriärmöjligheter så får det konsekvenser på samhällsnivå, med färre kvinnliga VD:ar, större rålönegap o.s.v., och dessa kan konsekvenser skylls idag på männen. Att segregeringen finns är uppenbart men stämningen blir närmast hatisk när någon nämner kvinnors fria valmöjligheter.

  ”Jag har lite annat att stå i och behöver ta en paus. Återkommer. ”

  Ok

 155. @Jenny:
  ”Problemet är att vi inte bara pratar om en kvinna utan om många. ”

  Det är inget problem, det är självklart så att alla inte har exakt samma åsikt och ibland rakt motsatta, det är effekterna på grupp och samhällsnivå som är intressanta.

  ”Det finns kvinnor som protesterar emot att det finns tex. glittriga bh:ar till sexåriga flickor. Och att flickornas kläder är alldeles för små och tighta för att leka i. Och när de gör det instämmer otroligt många kvinnor i detta.”

  Men de köper fortfarande själva sådana kläder och väldigt många köper dessa kläder till flickorna, trots invändningarna.

  ”Det har också testas att använda modeller i mera “normala” storlekar. Detta brukar få enormt positiva reaktioner från kvinnor. Kvinnor överlag verkar grundligt trötta på att bara magra/smala tjejer kvinnor “visas” upp.”
  Jag har också hört de som ena sekunden hyllar ”normala modeller” och nästa tittar på en annons och utan ytterligare reflektion kommenterar att modellen ser fet ut i de kläderna, själv tyckte jag då att både de så kallat normala och den som ”såg fet ut” egentligen såg väldigt anorektiska ut.

  ”Problemet är att det går inte att tjäna pengar på tjejer/kvinnor som är nöjda med hur de ser ut.”
  Precis som man inte kan byta upp sig med män som duger som de är eller har ett inneboende människovärde. Problemet jag ser här är att man tjänar pengar på ett fenomen av sexuell status som kvinnor inte gärna erkänner existerar, vilket leder till att det är svårt att begränsa avarterna.

  ”De andra punkterna kan jag inte säga något om. Jag har aldrig upplevt att kvinnor hetsar män mot varandra snarare att de försöker gå mellan när två män de känner bråkar.”
  Det handlar mer om att hetsa män att tävla om hennes intresse eller att hetsa någon de visat intresse för att höja sin egen status och därmed hennes genom ett dominant beteende mot män med lägre status, inte så ofta om att försöka få dem att slåss. Om de faktiskt börjar slåss så försvinner tävlingsmomentet som inte kan mjölkas längre och det är även stor risk att båda konkurrenterna tappar status om ingen är tillräckligt överlägsen eller den hon visat mest intresse för skulle förlora.

  ”Men jo kvinnor tar ansvar för sådant som drabbar oss, se ovanstående text om “utseendehetsen”. ”
  En del kvinnor tar ansvar för sådant, men det förefaller vara en minoritet.

 156. @Matias:

  @Ninni:

  Glöm inte det tredje alternativet. Att män kan vara en alpha som inte följer kvinnors regler.

  Det rådet är kanske inte aktuellt för Ninni så bara fortsätt med 1) Wink . Men 2) (MGOTW)gör mig väldigt ledsen, inte för att jag inte förstår orsakerna, men för att det finns andra sätt att lösa det på, som faktiskt bidrar till välmående för både män och kvinnor.

  @Jenny:

  Genussystemet behöver inte förändras så fruktansvärt mycket. Däremot så behövs det medvetenhet och acceptans.

  Jag läste en artikel som tog upp att män upplever mer stress och försämrat hälsotillstånd på grund av det så kallade “dubbelarbetet”. Män har börjat ta mer ansvar hemma och upplever nu samma problematik som kvinnor med att få ihop livspusslet med hem, barn och jobb.

  Artikeln tog upp att de traditionella könsrollerna var bättre. Bättre för mannen förstår jag. Men inte för kvinnor som inte vill vara hemmafruar. Jag är livrädd för att det ska bli som i “Revolutionary road”. Där kvinnan säger att hon ska försörja familjen och alla skrattar. Att det blir nästintill omöjligt för en kvinna att göra karriär….. utan ses mer som en barnaföderska och kokerska.

  Problemet ligger kanske inte rollerna utan i systemet. I Revolutionary Road så är hushållets totala arbetsbörda 40h/v + hushållsarbete. I det moderna hushållet är den totala arbetsbördan 80h/v + hushållsarbete. Det säger sig självt att någon blir lidande, såväl mamma, pappa som barn.

  De traditionella könsrollerna VAR bättre för kvinnan, vilket vi kan se på att kvinnor i länder där jämställdheten ökar samtidigt blir mindre lyckliga.

  Det sagt måste vi inte resa tillbaka i tiden, men vi måste förstå konsekvenserna av de val vi gör, vilket feminister verkar ha väldigt svårt för. Gifter man sig uppåt så får det konsekvenser. Vill man vara två heltidsarbetande föräldrar så får det konsekvenser, särskilt om vi pratar om att göra karriär (resor, alltid vara tillgänglig, mycket övertid (betald eller obetald) osv) och inte bara köra sopbil eller sitta i receptionen på en vårdcentral. Osv.

  Dvs jag säger inte att ALLT var bättre förr för kvinnor men man måste förstå att det som är mäns privilegium också kommer av en uppoffring på ett annat plan.

  Varje individ och par (eller triad, osv) får fatta sina egna beslut, men för mig är det viktigt att det är väl informerade beslut, inte baserat på ideologi eller på annat sätt en falsk bild av verkligheten.

  Problemet är att det går inte att tjäna pengar på tjejer/kvinnor som är nöjda med hur de ser ut.

  Det gäller ju bara en del av konsumenterna. Jag hävdar istället att det är de som är nöjda som konsumerar mest sexiga underkläder, smink osv. Som Erik är inne på så är det de som är missnöjda med sig själva som gnäller på de som är nöjda, och som inte handlar lika mycket av detta för att det inte stämmer överens med deras självbild.

 157. @MK:

  Glöm inte det tredje alternativet. Att män kan vara en alpha som inte följer kvinnors regler.

  Omöjligt, det hör till ekvationen att vissa inte är det. Men håller nog med om att mäns ska skita mera i vad kvinnor tycker men inte för att vara alpha i kvinnors ögon utan för sin egen skull. Men det är ju redan att bli alpha så…? Kanske vi menar samma sak men lite annat språk.

 158. @Erik: 08.26

  Jag sa inte att det skulle bli lätt. Sådant tar tid. Män kommer inte att kunna skapa de här nätverken över en natt.

 159. @Erik: 08.53

  Jag håller med dig här. Män och kvinnor är exakt lika mycket flockdjur. Män dras till arméer, milisgrupper, fotbollsklubbar, nätverk på nätet osv. Om det är frivilligt eller ej. Detta kan inte enbart skyllas på kvinnor eftersom män också har egna mål och övertygelser.

  På vissa områden skulle man nästan kunna påstå att män är mer flockdjur än kvinnor.

  I milisgrupper och arméer försvinner ju förmågan att tänka mer eller mindre mycket. Detta är ju baksidan med att vi människor är flockdjur, både män och kvinnor… Att förmågan till självständigt tänkande mer eller mindre försvinner och grupptrycket är enormt. Eller modet att stå emot tryter.

 160. @Rick:

  För mig handlar det om att pappan ska etablera en stark och genuin relation till sitt barn när barnet är litet och man som förälder präglar det som mest. Jag kommer inte att stå ivägen för min sambo om vi får barn. Han får ta ut åtta/nio månader. Jag har för mig att man har 17/18 månader totalt så det är ju lätt huvudräkning.

  Och som att jag ska ”ge lov”. Det är sådant skitsnack, båda föräldrana har väl lika många rättigheter som skyldigheter.

 161. @Ninni:

  Säg att genussystemet är en maskin. Mitt uppdrag som skribent, som jag ser det, är att jag försöker förklara hur denna maskin ser ut, är uppbyggd och fungerar. Där tar mitt uppdrag slut.

  Sen är det upp till läsaren att själva i sitt eget liv använda den informationen, om den vill, för att underlätta i sitt eget liv. Där – i individens liv – är 1 och 2.

  Jag önskar att det hade resulterat i 1, men … liksom du så ser jag också hur ovilliga många kvinnor är att vilja lyssna, reflektera och försöka förstå männensperspektiv och därmed tror vi lika. Männen kan använda samma maskin för att göra sina val i livet.

  Det är en sak och beskriva systemet och leva i det dvs. hur man vill leva i det eller hurdant system man vill ha. De här kan inte helt hållas isär, hur man beskriver systemet/vad man tar upp påverkas av ens preferenser (feminismen är ju genomkvinnlig om man ser saken på det här viset). Men våra könsroller påverkas inte så mycket av om vi anser att ”pojkar ska få göra som flickor” eller ”flickor ska få vara som pojkar” utan av hurdana män eller kvinnor vi prefererar som partners, då blir frågan mycket personligare. Hurdana män gilla du NinnI som kvinna, för det är detta som avgör? För det är nästan helt irrelevant om man säger att könsrollerna ska vara breda om man ändå föredrar ganska snävt manliga män. Det är den punkten som vi bör diskutera och konsekvenerna av det. Jag kan ju tex. säga att jag tycker att kvinnor inte behöver vara vackra och kvinnliga men det spelar ingen roll om jag ändå dissar okvinnliga kvinnor, mina personliga preferenser får följder för kvinnor inte mina tomma ideal om breda könsroller.

 162. @En annan Andreas:

  Ang. ditt svar på ”Å andra sidan innebär att preferensen är påverkbar inte heller att man bara kan välja att göra annorlunda hur som helst, tvärtom kan det skapa både sociala och personliga problem”.

  Jag tror att jag förstår vad du menar, dvs att om jag omvärderar något som tidigare har varit väldigt viktigt för mig så kan jag ”tappa fotfästet” i tillvaron. Jag är av den uppfattningen att om omvärderingen känns viktig så ska man göra den, även om den skapar sociala och personliga problem. Annars är man ju inte sann mot sig själv.

 163. @Erik: 10.10

  ”Problemet är att Äldre kvinnor i stort sett alltid instämmer i att yngre kvinnor skall vara mindre sexiga. De gör det inte för att de anser det är för mycket fixering på sex. De gör det för att det inte längre är de själva som gynnas utan andra kvinnor. De yngre kvinnor som instämmer är de som är mest kommunistiska och därmed fientliga inte mot bara sexiga kläder utan mot markandsekonomi i allmänhet.”

  Fast nu pratade vi om sexåriga flickor. Alltså barn.

 164. @En annan Andreas:

  Ang. ”Kvinnor som grupp tror sig ha rätten till en partner med högre inkomst, mer status”

  Att väldigt många kvinnor har en lägre inkomst än sin man har jag inga invändningar emot. Det är början av påståendet som jag undrar över, dvs att kvinnor skulle anse att det är deras rättighet. Jag vill gärna ha länk till forskning som bekräftar det.

  Om kvällstidningarna skriver om kvinnor som bara dejtar rika män, ska man kanske ta det med en nypa salt. Det finns säkert kvinnor som har den strategin, men hur många är de? Och hur många rika män finns det ens? Att det här beteendet skulle gälla för hela gruppen kvinnor köper jag inte.

  ”Jag har åtskilliga mer närliggande och direkta erfarenheter också, men det intressanta här är hur det påverkar på gruppnivå och kopplingen till värderingar och bristen på ifrågasättande av fenomenet och beteende/värderingar.”

  Hur menar du att det påverkar på gruppnivå och vad är kopplingen till värderingar och bristen på ifrågasättande?

 165. @ jenny

  Du svarar inte alls på min fråga. I stället hittar du på sådant som jag aldrig skrivit. Du förvanskar å det grövsta.

  Saken är denna – rätta mig gärna om jag har fel: Din sambo jobbar heltid så att du ska kunna ”hobbyjobba” och moralisera över andra. Du är i praktiken en hemmafru.

 166. @En annan Andreas:
  @Emma:

  Menar du verkligen att ”kvinnor som grupp tror sig ha rätten till en partner med högre inkomst, mer status”. I mina öron låter det helt absurt eller så missuppfattar jag dig fullständigt. Vad är det för exempel i media och statistik du refererar till?

  Kanske man istället för att säga ”ha rätt till” kunde använda förtjänar, kvinnor tror nog att det förtjänar mera än de verkligen förtjänar samtidigt som kvinnor anser att män förtjänar mindre än de verkligen förtjänar.

  När man talar om ledarpositioner och dyl. så lever många kvinnor i tron att de gör alla uppoffringar män gör men att de blir diskriminerade mao. att de förtjänar mera än de har, men detta stämmer ju så klart inte eftersom kvinnor gör inte som män gör.

 167. @En vänlig själ:

  Det finns betydligt fler idioter bland män än bland kvinnor

  Vad räknas som idiot i detta fall: mentalt-kognitivt handikappade eller också losers/school dropouts som aldrig gjort något för att utveckla sitt intellekt?

 168. @Rick:

  Om du vill veta varför kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt sina små döttrar föreslår jag att du frågar de kvinnor som köper sådana kläder. Jag köper inte sådana kläder. Jag vet inte hur kvinnor som köper sådana kläder tänker.

 169. @Matias:

  Jag är inte superinsatt i MGOTW men betyder det inte att man mer eller mindre väljer bort såväl sex som relationer med kvinnor? Isf menar vi inte samma sak.

  Alla kan lära sig att bli alpha.

  @Jenny:

  Och som att jag ska “ge lov”. Det är sådant skitsnack, båda föräldrana har väl lika många rättigheter som skyldigheter.

  Det ÄR dock så att kvinnorna i större utsträckning bestämmer hur ledigheten ska fördelas.

  @Jenny:

  Fast nu pratade vi om sexåriga flickor. Alltså barn.

  Men principen är detsamma, i det här fallet handlar det ju om att de äldre/mer konservativa vill bestämma hur de yngre ska klä sina barn. Det är bara samma sak i förlängning.

  @Emma:

  Jag tror bara att de köper det för att de tycker det är fint/snygg/gulligt etc. Och flickorna vill ha det för att deras mamma (och hennes väninnor) klär sig så. Eller någon tonårsstjärna de har sett på TV.

  Att flickor ska avsexualiseras totalt ser jag som mer problematiskt än att de klär sig som de gör.

 170. @Rick:

  Rick jag garanterar dig att jag hade ”hobbyjobbat” även om jag bott själv och varit singel. Ännu mera så faktiskt. Jag lever inte på honom alls. Vi har inte gemensam budget och vi delar det mesta lika. Vi lånar varandra pengar ibland och betalar alltid tillbaka.

 171. @Erik:

  Sexuell makt behöver inte “användas” den finns där vare sig kvinnan vill eller inte skapad av skillnaden i sexuell tillgång/efterfrågan.

  Bra grejor, men detta förstod jag inte riktigt? Det är sant att sexuell makt existerar utan att kvinnan behöver skaffa det, men man kan ju utnyttja det mer eller mindre eller inte alls, Om man tex. prostituerar sig så använder man den ganska direkt och mycket men om man lever som en genomsnitts man gör man det inte, även om man kan ha nytta av det i vissa situationer men i dom kan man ändå, om man är medveten om det, som kvinna vägra att dra nytta av det tex. vägra ta emot en befodring som man misstänker att man fått pga. att man är kvinna. Jag känner kvinnor som aldrig skulle ta mot en muta av en man och kvinnor som utan att blinka skulle göra det, så nej, det är något man använder.

  Men om resten, kvinnor verkar göra fövånansvärt lite vad de vill, eller vad feminismen hävdar/inbillat kvinnor att tro att de vill, med tanke på att kvinnor är jämställda med män, som enligt feminismen gör vad de vill. Igen dessa paradoxer.

 172. @ Emma

  Jag hävdade aldrig att just du köper plaggen vi talar om. Det du däremot gjorde var att hävda att också män köper dem åt sina småflickor, vilket jag påstår inte stämmer (annat än i undantagsfall). Nu undrar jag varför du ville ge diskussionen denna inriktning. Är det för att du inte känner igen dig, lika lite som jag känner igen mig i t.ex. regeringens prat om ”mäns våld mot kvinnor”? Då ger jag dig rätt, men tillstå åtminstone för dig själv att det finns en avigsida i kvinnokulturen.

 173. @MK:

  Nej, det kan betyda det, men behöver det inte nödvändigtvis. Jag har inte valt bort sex.

  MGTOW betyder bara att man slutar att tänka på dessa saker från båda könens perspektiv och tänker mera på sig själv som man, lite som omvänd feminism. Så klart kan detta ”tänka på sig själv” innebära att man tänker det från båda könens perspektiv, men det är perspektivet och riktningen som skiljer, Vissa kör PUA, andra som jag isolerar mig från samhället.

 174. @Jenny:

  ”Fast nu pratade vi om sexåriga flickor. Alltså barn.”

  Hur innebär det att vad jag sade var fel? Det är väl samma tendens oavsett ålder. Kruxet är väl att vid småbarnsålder så finns inte ens ursäkten ”killar vill det” när tjejerna vill det. Det är först vid 14 som man kan börja skylla på killarna innan är det tydligt det är tjejerna själva och andra kvinnor med obefintlig press från killar.

  Egentligen pratade vi om marknadsekonomi men som jag ser det uppfattar du som sagt inte kommunistisk-feministisk reklam/propaganda lika bra som du uppfattar sexig klädreklam/propaganda. Det är inget jag håller mot dig, det är som sagt så att kvinnor i allmänhet vill vara pk och det trend att tycka så nu. Faktum kvarstår att kommunistteori är lika korkad och fel oavsett hur poppis den här bland unga tjejer och oavsett hur poppis den är på universitetens dummaste kurser.

  Så här är det:

  Nån måste KÖPA de här sexiga barnkläderna, någon måste konsumera de där barnidoltävlingarna, nån måste tycka det är fint med dessa femåriga popstjärnor. Nån måste läsa tidningskolumnerna om hur ditten och datten sexåring på youtube är fantastisk på nån vuxen syssla. Dessa saker händer inte pga magiska strukturer, det är enskilda personers konsumtion av, TV och tidningar som driver den här utvecklingen.

  När det finns konsumenter så är nästa steg hangarounds som vill ha sin ”cut”. Nån akademikers kvalitativa studie säger att sexåringar skall leva mer ”vuxet”. Nån journalist skriver kolumner där barns vuxna behov tidigare hindrats av patriarkal uppfostran. Någon i nöjesbranschen måste arrangera barntävlingar och någon politiker måste trycka på att dagis kallas förskola för femåringar skall inte bara spökas ut, man skall inbilla sig de ”bildas” också – dår är man modern.

  Varför? Troligen för att mammor får dåligt samvete av att lämna sina barn till förvaring av främmande människor. Om vi inbillar folk att hjärnan är i närheten av utvecklad nog att behöva ”bildas” i dagisålder så kan kvinnor inbilla sig syftet med dagis är skolning, inte deras egna karriärer. Att detta i sig massivt missgynnar pojkar är ju bara en oväntad bonus. När dagis blev förskola försämrades pojkars skolresultat? YEAH, Grrl Power!

  Som sagt allt detta är marknadsekomi och nej det är inte män och kvinnor. Det är närmast uteslutande kvinnor som bestämmer fostran av barn, det är nästan uteslutande kvinnor som jobbar med barn (en utveckling feminister drev fram med pedofilskräck). Männen har inget inflytande alll. Men visst kan vi prata män och kvinnor. Här är ett typiskt segment: Räkna män och kvinnor och berätta hur könsbalansen ser ut.

  Skall vi ta en till och se om den första var en slump?

  Ett till försök så får vi bäst av tre.

  Det är ingen slump att de ansvariga för utvecklingen nu lärt sig det är fel att generalisera och att man skall prata om strukturer, faktum kvarstår dock att det bara är att titta på videofilmerna och räkna skallar. Hur många ”män” är det totalt i denna 5 miljarder-dollar industri?

  Vem betalade 5 miljarder dollar för detta?
  Svar: en j-a massa kvinnor gjorde det för sitt eget höga nöjes skull. De få män som finns på bilderna verkar fullkomligt bortkomna. Svårt att hitta mer uppenbara fall av ”hon drog hit mig och vägrar jag får jag sova på soffan”. Fördomar? Tog nån minut att hitta exempel på verklighet.

  ”the twin’s father admits he doesn’t like the way his wife pits their daughters against one another – but this does little to undermine the enticing possibilities of appearing on national TV. After all, the father agrees to let his children compete, saying a refusal would cause friction in his marriage

  http://www.theprecarious.com/content/queasy-allure-toddlers-and-tiaras#sthash.mVzmTSwE.dpuf

  ”The contestants’ coaches, usually their mothers, work on their routines and fit them for costumes that can cost upwards of a thousand dollars. Although an occasional father serves as coach or gopher, most fathers appear only on the periphery: They materialize to cheer on their children during pageants or to fund the enterprise.”

  https://sites.google.com/site/mediacriticismgrad/toddlers-tiaras-paper

  Det riktigt skrämmande är dock hur ”kritiker” av programmet inte fattar att det är de negativa som är ”target audience” för programmet. Hela syftet med den här sortens program är negativ kritik. Lösningen är inte negativ kritik, lösningen är att inte konsumera alls. För att göra denna punkt absolut klar så letade jag upp ännu ett talande citat:

  ”“I’m looking for one thing only: Will people watch?” said Roy Bank, president of Merv Griffin Entertainment. “If they watch, advertisers buy time and the show stays on the air. ”

  http://www.today.com/id/41298758/ns/today-today_entertainment/t/whos-responsible-when-reality-tv-goes-too-far/#.VMJEDvl5Od4

 175. @Erik:

  Jep, perfekta systemet för att fortsätta som förr men samtidigt förbehålla sig möjligheten att gnälla över öfördelaktiga konsekvenser. Kvinnor kan samtidigt helt fritt bejaka skönhet och helt fritt gnälla över ofördelaktiga konsekvenserna (utseendepress och dyl.) av detta bejakande och sedan skylla konsekvenserna på män eller om detta inte går så på strukturerna, som kvinnor magiskt inte är ansvariga för.

  Det är inte svårare än det här: Om man har orimliga ideal så kan de ställa vissa krav på dig och därmed orsaka press. Lägg av eller sluta gnälla.

 176. @Erik: 10.10

  ”Precis som killar brukar få ligga mindre ju mer svärmordsdrömmar de är så brukar modekampanjer som får positiva reaktioner från kvinnor också sälja mycket färre produkter.”

  Vilka kampanjer?

  ”Hade kvinnor menat allvar så hade de inte köpt de andra produkterna. Hade tillräcklig många kvinnor agerat så hade vi inte ens behövt diskutera vad kvinnor ger “positiv respons” på.”

  Jag kan inte ändra på vad andra kvinnor köper eller inte köper. Eller att de fyller ut läpparna med gift. Jag menar inte att kvinnor ska sluta sminka sig eller sluta bry sig om sina utseenden. Det är den här överdrivna och svindyra (både i tid och pengar) utseendehetsen jag invänder mot och faktiskt väldigt många med mig, både kvinnor och män. Men det enda jag kan göra är att vara en förebild för det jag står för. Inte köpa de produkter och tjänster jag ogillar. Prata med andra och bara vara jag. Jag kan inte tvinga andra människor att ”mena allvar”.

  “Lustigt hur denna känsla inte syns i plånböckerna hos de som annonserar med smala tjejer, vilket ju är vad som skulle ändra den saken.”

  Om kvinnor slutade köpa kläder och produkter som annonserades med magra tjejer idag så skulle kvinnor väldigt snart vara håriga och nakna.

  “Vems fel är det menar du? Ser du inte inkonsekvensen här? Först kritiserar man könsrollerna och säger människan är flexibel och kan lära om. Sedan säger man att det går inte att sälja genom att göra kvinnor nöjda, man MÅSTE göra dem missnöjda. Så könsroller går att ändra, hur kvinnor spenderar pengar är däremot omöjligt att ändra?”

  Men det är ju just det jag invänder mot genom att inte själv köpa tex. tighta kläder till min flicka (om jag haft någon) eller fylla ut läpparna med gift. Och ja, jag tror att människan är väldigt flexibel. Eller så förstår jag inte vad du menar med ovanstående.

  “Om argumentet är att man utnyttjar missnöje. Vad är då skillnaden mellan att tappa in i människans missnöje för att sälja tajta tröjor och att tappa in i samma missnöje för att sälja den kommunistisk-feministiska åsikten att människan har ingen fri vilja och kan inte agera självständigt i västvärlden för “reklamen fuckar hjärnan”?

  Konsumtionen är en genomgripande ”ideologi” i väst. Den är starkast. Kommunism, feminism you name it drunknar i allt annat. Jag anser också att det finns olika grader av ”den fria viljan”.

  ”Hur blir det magiskt okej att göra folk missnöjda med det ena men inte med det andra?”

  Jag hatar kommunismen och jag hatar överdriven konsumtion. Sa jag att det var ok med kommunism?

  “Du menar till skillnad från de miljarder dollar som kommunismen och feminismen lagt på propaganda för att tappa in i människans missnöje och sälja SINA produkter? Att de gör precis likadant för att få dig att tycka problemet är vårt ekonomiska system som modemakare gör med tröjor det verkar du inte reflektera över.”

  Hmm fast jag kollar på sidor som ”Bestgore”. Blogginnehavaren där står ganska mycket för det jag står för. När det gäller de här sakerna. Trots att han kallar alla kvinnor för ”sluts” och ”whores” oavsett om de är trafikoffer eller kartelloffer. Han är konsekvent i sitt kvinnoförakt : )). Och han hatar thailändare, det gör inte jag. Jag älskar väst, men ja, jag tycker vårt ekonomiska system är förlegat. Det behövs inga genomgripande förändringar…. eller jo kanske.

  ”Hur kommer det sig en kvinnas hjärna är fuckad av bilder av smala kvinnor så hon kan inte köpa rätt kläder men hennes hjärna är frisk nog av all propaganda mot västimperialism, markadsekonoi och patriarkatet så de produkterna som säljs med missnöje dem kan hon köpa och stå för utan att betraktas som hjärntvättad av reklamen?”

  Hmm det finns feminister som är höger också. Precis som det finns bögar som är republikaner. Och ja, man kan bli totalt hjärntvättad av att bli matad med samma budskap under hela livet. Enligt Mossad tar det i genomsnitt tre månader att hjärntvätta en människa.

  “Ärligt talat så hänger det mer på mannen än på kvinnan. Kvinnor vill först inte bli borskämda, sedan träffar de en man som får dem att känna sig annorlunda och då vill de det. Kvinnans rätt att ändra sig.”

  Du menar att två personer träffas och blir kära och detta skulle automatiskt innebära att kvinnan vill bli bortskämd? Om du menar med bortskämd massor med kärlek och uppmärksamhet så ja. Men det brukar vara ömsesidigt, iallafall i början.

  “Det där stämmer ju inte alls. Kvinnorna tar inte ansvar för sina köp. De köper propaganda fientlig till marknadsekonomi som ger dem ursäkter att fortsätta konsumera som de gjort tills “samhället” tar ansvar åt dem och ser till att de inte kan göra de valet längre.”

  Nu väntar jag bara på att du ska börja kalla kvinnor för ”sluts” och ”whores” : )

  Inte ”kvinnor” utan ”en del kvinnor”. Jag är inte heller säker på att kvinnor som köper glittriga stringtrosor och tighta byxor till sina små döttrar är de som är särskilt mottagliga för politik överhuvudtaget. Speciellt inte feminism.

  ”Att hitta ursäkter för att fortsätta göra det är inte att ta ansvar.”

  Jo många tar ansvar och försöker ändra på det. Det finns facebooksidor och andra forum där kvinnor och män diskuterar sexualiseringen av små flickor och vilka märken/affärer man ska bojkotta.

 177. @MK:

  ”Men principen är detsamma, i det här fallet handlar det ju om att de äldre/mer konservativa vill bestämma hur de yngre ska klä sina barn. Det är bara samma sak i förlängning.”

  Så hade det ju kunnat vara, men det är mest folk i trettioårsåldern som diskuterar detta. Låt säga mellan 25-40 år, och 97% verkar själva ha barn.

 178. @Jenny:

  Jag börjar skönja att ”inte alla kvinnor” eller ”man kan inte generalisera” mera handlar om att kapa av utredningen än om att efterlysa exakthet. Exaktare kan vi vara senare, nu ska problemen och sambanden etableras i stort, efter det kan vi komma med nyanser.

  Mitt råd är att de som vill utreda dessa frågor diskuterar med varandra istället för att försöka få personer som Emma att fatta, vi går vidare.

 179. @Erik: 13.25

  Du vet så främmande som du känner dig inför män som våldtar småbarn. Antar jag.

  Så främmande känner jag mig inför kvinnorna i filmerna du postade. Och säkert många svenska kvinnor med mig. Det där är groteskt. Det är som förr i tiden när barnen betraktades som små vuxna. Problemet är bara att barn är lättpåverkade och har andra behov än vuxna.

 180. @Jenny:

  “Men jo kvinnor tar ansvar för sådant som drabbar oss, se ovanstående text om “utseendehetsen”.

  Jag tycker att den här diskussionen har glidit från att handla om kritik mot feministiska generaliseringar till antagandet att anti-feminister tror att dessa generaliseringar är sanna.

  Det är inte ofta jag citerar arsinoe, men här får hon i alla fall komma till tals via proxy:

  Ganska ofta kan jag uppleva att feminism reduceras till ett sätt att tänka för att en ska kunna känna sig lite mer nöjd med sig själv. Väldigt mycket feministisk textproduktion handlar om att kvinnor ska få göra/välja vad de vill utan att bli skuldbelagda för det.
  […
  följt av en diskussion om hur hennes egen textproduktion tycks såra andra, även feminister, men det är inget som hon tycker att hon kan ta ansvar för
  …]
  Men det som ska driva oss är inte skuld, utan egenintresse. Det handlar inte om att offra sig för något slags högre gott, utan om att ta fram strategier för frigörelse helt enkelt för att det ligger i vårt intresse. Vi är inte feminister för någon annans skull, utan för vår egen.

 181. @Jenny:

  Ja och då är skillnaden alltså mellan konservativa och icke-konservativa, snarare än äldre/yngre. Det är ändå samma fenomen.

 182. @Ulf T:

  ”Jag tycker att den här diskussionen har glidit från att handla om kritik mot feministiska generaliseringar till antagandet att anti-feminister tror att dessa generaliseringar är sanna.”

  Håller med.

 183. @ En annan Andreas

  Jag väljer att dela upp mina svar på flera kommentarer.

  ”Jag håller inte heller med om din lista exakt så som den uttrycks, jag insåg att du hade valt att förstärka så att de lät absurda, men jag ignorerade det tillsvidare …”

  Det absurda är jag inte förstärkte något Wink Jag bara listade påståendena om kvinnor i kommentarerna ovanför.

  Vad menar du är den bakomliggande problematiken för påståendena i listan?

 184. @ En annan Andreas

  Angående att använda härskarteknik:
  Det låter helt förfärligt att använda härskarteknik mot barn. Jag hoppas verkligen att jag aldrig någonsin har gjort det. Min erfarenhet av härskarteknik – och det är främst från arbetslivet – är att det i regel har varit män som använt det mot kvinnor.

 185. @ En annan Andreas

  ”Nej, det jag frågar om är hur du ser på de bakomliggande värderingarna i din lista, inte om du tycker att dina personliga värderingar är problematiska.”

  Min fråga om din syn på mina värderingar hängde ihop med din kommentar från 21 jan kl 21:18, dvs ”Jag tror att ett viktigt första steg är att få kvinnor att prata om problematiken med de egna värderingarna (och andra kvinnors värderingar) trots att det känns olustigt”. Men vi kan släppa det.

  ”Jag frågade också om du tyckte att dina grundläggande värderingar gick ihop med punkterna i listan. Det handlar inte om dig utan hur du reflekterar över gruppens roll och implicita värderingar, individers värderingar påverkar givetvis gruppen på olika sätt, men gruppens sammanlagda värderingar är inte identiska med individers. I huvudsak bra värderingar för individen kan på gruppnivå skapa problem.

  Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Menar du att gruppen kvinnor har en gemensam roll och en uppsättning gemensamma värderingar. Vad är det för roll? Vilka värderingar är det?

 186. @Jenny:

  Problemet är att det går inte att tjäna pengar på tjejer/kvinnor som är nöjda med hur de ser ut.

  Det här egentligen en förvrängning av marknadsekonomins spelregler.

  En marknadsekonomi i sin renodlade form bygger på frivilligt ingångna avtal mellan fria aktörer, där båda upplever att de tjänar på uppgörelsen. Diskussionerna om regelverk för marknadsekonomier brukar syfta till att garantera att aktörerna faktiskt kan vara fria.

  Den amerikanska nationalekonomen Thomas Sowell har skrivit om hur statlig intervention för att styra utfallet av nödvändighet minskar rörligheten på en marknad, eftersom varje avtal nu måste tillfredsställa tre parter i stället för två.

  Det man borde fråga sig är hur som helst, utifrån ett marknadsperspektiv, är vad dessa kvinnor anser att de vinner på att ingå sådana (frivilliga) avtal. Det marknadsförare försöker göra är inte att få folk att må dåligt, utan att associera sin produkt med ett upplevt behov hos kunden.

  Alla som försökt vet mycket väl att det är extremt svårt att skapa ett behov som inte redan finns hos kunden. Marknaden skapar inte behov, utan försöker tillgodose behov som redan finns.

 187. @ En annan Andreas

  ””Kvinnor bär skulden för smalhetshetsen” skulle jag vilja ändra till ”Både kvinnor och män bidrar till smalhetshetsen.”
  Män är garanterat inte oskyldiga, men det förefaller sannolikt att kvinnor dominerar starkt i mekanismerna bakom fenomenet.”

  Det kan inte jag bedöma. Jag försöker ta ansvar för att inte själv bidra till smalhetshetsen.

 188. @ En annan Andreas

  ””Kvinnor tar inte ansvar för något som drabbar kvinnor” tycker jag är en befängd generalisering.

  Ja, om man utgår från att grupp och individ är samma, vad det handlar om är dock att stora grupper kvinnor har den synen. Feminister och de som okritiskt köper den feministiska världsbilden är det uppenbara exemplet.”

  Påståendet skrevs ursprungligen av en man. Menar du att det är kvinnors syn? Oavsett det är min uppfattning att det finns många kvinnor som tar ansvar för saker som drabbar kvinnor och det finns många kvinnor som inte gör det.

 189. @ En annan Andreas

  Ang. ”Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småflickor”:
  ”Jag är väl medveten om att inget av de här påståendena är absolut, samtidigt så brukar sexiga kläder för män vara kopplat till attraktion, dvs män kan köpa sexiga kläder till någon de är attraherad av, men inte till mormor eller dottern. Det jag uppfattar här är att kvinnor oftare blandar samman snygg med sexig, dvs att sexiga kläder är ett sätt att höja sin status. Jag känner också till att det finns begränsningar för hur mycket detta är “tillåtet” inom gruppen, men det är en senare diskussion.”

  Det finns säkert kvinnor som använder sexiga kläder som ett sätt att höja sin status, men det är inget som jag reflekterar särskilt mycket över. Jag tycker att vuxna människor ska få bära vilka kläder de vill.

 190. @ En annan Andreas

  ”Hur definierar du sexuell makt är väl den mer relevanta frågan, men givet sexuellt makt som begrepp så existerar rimligen samma problem som med andra former av makt, oavsett exakt definition.”

  Du lyfte påståendet ”Kvinnor vill utnyttja sexuell makt” för diskussion. Jag berättar att jag inte förstår vad påståendet betyder och då säger du att jag ska berätta vad påståendet betyder. Nej, om du vill diskutera påståendet så får du definiera sexuell makt.

  När det gäller dina kommentarer om påståendena ”Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra” och ”Kvinnor vill bli bortskämda” kan jag bara säga att jag inte delar din uppfattning.

 191. @ En annan Andreas

  Ang. undersköterskor och VD-jobb:
  ”Nu vrider du väldigt mycket i vad jag skrev, betydelsen är närmast den omvända. Det är inget fel i att vilja bli t.ex. undersköterska eller dagispersonal, men om en väldigt stor del av gruppen kvinnor vill detta istället för att ta mer högbetalda yrken med större karriärmöjligheter så får det konsekvenser på samhällsnivå, med färre kvinnliga VD:ar, större rålönegap o.s.v., och dessa kan konsekvenser skylls idag på männen. Att segregeringen finns är uppenbart men stämningen blir närmast hatisk när någon nämner kvinnors fria valmöjligheter.”

  Anledningen till att jag ställde de frågor jag ställde var att du skrev:
  ”Dvs det finns ingen anledning att säga till någon som vill bli undersköterska eller jobba på dagis att de väljer fel, men samtidigt så bör dessa också inse att dessa val leder till att de antagligen inte får ett högbetalt VD-jobb”

  Jag tycker inte att jag vred till det, men strunt samma. När det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden är det en stor fråga i sig och jag orkar inte dra igång det som ytterligare ett diskussionsspår. Men jag hålla med om att det är orättvist att bara skylla på männen, kvinnor rår också för hur det ser. Att ”stämningen blir närmast hatisk när någon nämner kvinnors fria valmöjligheter” beror nog på i vilka kretsar man rör sig.

  Pust!!!

 192. @Emma:

  Emma jag tror det svåra för oss är att många som kommenterar här ogillar skarpt vad ”kvinnokollektivet” gör. Så du och jag försöker utgå ifrån oss själva, vi försöker svara som individer. Vi har kanske inte ens något val eftersom vi inte har läst på tillräckligt om kvinnokollektivet.

  Samtidigt som det efterfrågas att vi diskuterar kvinnokollektivet, som vi har lite kunskap om och som dessutom är skarpt ogillat. Eller inte kvinnokollektivet i sig utan fenomenen inom kvinnokollektivet som sagt.

  Ska man utgå ifrån sig själv och kvinnorna i ens närhet? Eller ska man läsa på, läsa en massa studier och undersökningar för att göra diskussionen rättvisa? Det är antagligen det man borde göra. Eller jag känner att jag borde göra det i alla fall för det är mycket jag inte känner igen mig i. Men det kan hända att den stora massan kvinnor är och fungerar på ett visst sätt, jag har bara inte upplevt det. Kanske för att jag är kvinna. Frågan är hur mycket tid man har att avsätta för detta.

  Upplever du att du är ”blind” angående vad vissa kommentarer tar upp här? Jag menar inte de överdrivna och bittra utan de sansade och intelligenta.

 193. @Jenny:

  Nej, precis som när det gäller många frågor som handlar om kvinnor, så är det andra kvinnor som är bovarna i dramat, och inte män som det så ofta utmålas som.

  Grundfrågan var ju att det är kvinnor som köper ”sexiga” kläder till flickor, och sedan är det andra kvinnor som kritiserar detta. Det har ju väldigt lite att göra med män eller ett patriarkat.

 194. @Jenny:

  ”vilka kampanjer?”

  Reklamen/annonserna med smala tjejer. Det är dem som företag gör pengar på som vi ser mer av.

  ”Jag kan inte ändra på vad andra kvinnor köper eller inte köper.”

  Klart du kan göra det. Det skiljer sig inte ett dugg från att ändra på hur andra kvinnor tänker kring sin egen konsumtion exempelvis genom att säga att en arme av ”illusionister knullar våra hjärnor”. Det är samma sak fast istället för att ursäkta vad de vill göra säger du att att de inte skall göra det.

  ”Eller att de fyller ut läpparna med gift.”

  Samma sak, bara att säga att de inte skall göra det. Behövs ingen diskussion, behövs ingen teori som förklarar.

  ”Jag menar inte att kvinnor ska sluta sminka sig eller sluta bry sig om sina utseenden. Det är den här överdrivna och svindyra (både i tid och pengar) utseendehetsen jag invänder mot och faktiskt väldigt många med mig, både kvinnor och män.”

  Hurdå invänder? Det är bara att 1) du inte lägger pengar/uppmärksamhet där och 2) du säger att du tycker andra kvinnor inte skall göra det heller. Behövs ingen kritik, behövs inga invändningar, behövs bara a) avsaknad av handlingen och b) uttryckandet av att du vill se andra kvinnor heller inte lägger pengarna där. Behövs inga teorier, inga genusvetare och inga nollor som gör karriärer på att prata OM problemet istället för att åtgärda problemet.

  ”Men det enda jag kan göra är att vara en förebild för det jag står för.”

  Nej, du kan säga åt andra att göra som du gör också. Och de som håller med kan ge dig en plattform om de stöttar det budskapet. Gör de inte det så vet vi i alla fall vad de står och behöver inte inbilla oss deras ”kritik” är värd något.

  ”Inte köpa de produkter och tjänster jag ogillar.”

  Precis, och säga åt andra kvinnor att göra likadant.

  ”Prata med andra och bara vara jag. Jag kan inte tvinga andra människor att “mena allvar”.

  Nej, vi pratar heller inte om dig personligen, vi pratar om huruvida kvinnor vill ha de här sakerna eller inte. Om du säger ifrån och kvinnor inte lyssnar så vet vi var kvinnor står i den frågan.

  ”Om kvinnor slutade köpa kläder och produkter som annonserades med magra tjejer idag så skulle kvinnor väldigt snart vara håriga och nakna.”

  Och hur tror du situationen uppkom att alla företag kände sig tvingade att ha magra tjejer? Kan det ha att göra med alla de företag som gått i konkurs för att de inte rättade sig efter konsumenternas önskemål?

  ”Men det är ju just det jag invänder mot genom att inte själv köpa tex. tighta kläder till min flicka (om jag haft någon) eller fylla ut läpparna med gift.”

  Men du är ju inte ”alla kvinnor” frågan är ju om kvinnor i allmähet gör som du eller om de flesta kvinnor tycker tvärtom och gillar magra tjejer och vill ha gift. Frågan är inte om du gillar de sakerna, frågan är om kvinnor, särskilt de mest populära kvinnorna (som yngre tjejer tar efter) köper dem eller inte.

  ”Och ja, jag tror att människan är väldigt flexibel. Eller så förstår jag inte vad du menar med ovanstående.”

  Du är flexibel javisst, men frågan var om kvinnor i allmänhet var lika flexibla eller om du är relativt ovanlig bland kvinnliga konsumenter.

  ”Konsumtionen är en genomgripande “ideologi” i väst.”

  Konsumtion är ingen ideologi. Det är ideologier som kommunismen (och efter den feminismen) som KALLAR konsumtion fär ideologi för att få en ursäkt att kritisera västvärldens demokratier som i allt upptänkligt är överlägsna de alternativ som kommunisterna erbjuder. Metoden kallas ”kritisk teori” istället för konstruktiv kritik där man fokuserar på alternativen så har kommunister en metod som bygger på att attackera grupper som har ”makten”.

  ”Den är starkast. Kommunism, feminism you name it drunknar i allt annat. Jag anser också att det finns olika grader av “den fria viljan”.”

  Jovisst, men våra länder skulle inte ens finnas om den fria viljan hade olika grader så det är ju bara ännu ett exempel på kritisk teori riktad mot västvärlden.

  ”Jag hatar kommunismen och jag hatar överdriven konsumtion. Sa jag att det var ok med kommunism?”

  Det spelar ingen roll om du tycker den är bra eller dåligt, det är att du överhuvudtaget tar upp dess åsikter som är problemet.

  ”Hmm fast jag kollar på sidor som “Bestgore”. Blogginnehavaren där står ganska mycket för det jag står för. När det gäller de här sakerna. Trots att han kallar alla kvinnor för “sluts” och “whores” oavsett om de är trafikoffer eller kartelloffer. Han är konsekvent i sitt kvinnoförakt : )). Och han hatar thailändare, det gör inte jag.”

  Hur skiljer han sig från feminismen som har samma kvinnoförakt men döljer det med ”förklaringar” där alla kvinnor och de flesta minoriteter bara betraktas som offer i enormt behov av statliga myndigheter som kan dadda dem till toppen för mångfald är så viktigt i styrelser?

  ”Jag älskar väst, men ja, jag tycker vårt ekonomiska system är förlegat. Det behövs inga genomgripande förändringar…. eller jo kanske.”

  Jämfört med vem är vårt ekonomiska system förlegat? Vem har ett mindre förlegat ekonomiskt system?

  ”Hmm det finns feminister som är höger också.”

  Nej, egentligen inte. Däremot finns det högerkvinnor som är feminister och som därför förespråkar vänsterförklaringar trots att de kallar sig höger. Varför de kallar sig höger när de arbetar åt vänstern är anyones guess men allt de gör som feminister hamnar i vänsterns kassakistor.

  ”Precis som det finns bögar som är republikaner.”

  Nu förväxlar du bög med HBT-aktivist och kvinna med feminist. Givetvis finns det både kvinnor och homosexuella i USA:S andra största parti men det finns inga personer som ägnar sig åt feminism och HBT-aktivism utan att samtidigt vara valarbetare och insamlare åt demokraterna för vänsterideologin äger alla NGO:s som sysslar med sånt.

  ”Och ja, man kan bli totalt hjärntvättad av att bli matad med samma budskap under hela livet. Enligt Mossad tar det i genomsnitt tre månader att hjärntvätta en människa.”

  De menar en instängd människa och under förutsättningen att de inte behöver bekymra sig om lagar som reglerar tortyr.

  ”Du menar att två personer träffas och blir kära och detta skulle automatiskt innebära att kvinnan vill bli bortskämd?”

  Nej, jag menar att vilken kvinna som helst som säger hon inte vill bli bortskämd ändrar sig om hon träffar rätt man. Det är inte konstigare än hur Gloria Steinem gjorde en karriär på att säga åt kvinnor att inte gifta sig och sedan själv gifte sig.

  ”Om du menar med bortskämd massor med kärlek och uppmärksamhet så ja. Men det brukar vara ömsesidigt, iallafall i början.”

  Jag menar att kvinnan vill vara bortskämd på riktigt. Jag har träffat mängder av kvinnor som periodvis träffat män som skämde bort dem fullkomligt, kan vara allt från gåvor, tjänster och utlandsresor.

  ”Nu väntar jag bara på att du ska börja kalla kvinnor för “sluts” och “whores” : )”

  Mer sannolikt att jag kallar en viss kategori män för dumskallar. Poöngen är att det har konsekvenser för kvinnor också.

  ”Inte “kvinnor” utan “en del kvinnor”. Jag är inte heller säker på att kvinnor som köper glittriga stringtrosor och tighta byxor till sina små döttrar är de som är särskilt mottagliga för politik överhuvudtaget. Speciellt inte feminism”

  Du får det att låta som om det är några få kvinnor som utgör konsumenter/publik. Rent praktiskt så menar du ju att en väldigt stor mängd kvinnor inte är mottagliga för politik isf. Hade jag sagt det hade anklagelser om dålig kvinnosyn väntat på posten.

  ”Jo många tar ansvar och försöker ändra på det.”

  Men de flesta som säger det försöker bara använda det för att skapa uppmärksamhet, bekräftelse och makt och gärna skapa evighetsbloggar där de kan diskutera. De älskar att diskutera de här sakerna i all evighet, det får dem att känna sig viktiga, de blir dessutom populära bland andra kvinnor för att kasta skit på män.

  ”Det finns facebooksidor och andra forum där kvinnor och män diskuterar sexualiseringen av små flickor och vilka märken/affärer man ska bojkotta.”

  Det handlar inte om sex det handlar om dumskallar som inbillat sig småbarn är vuxna. Givetvis så tillfredställer marknaden efterfrågan på vuxna barn efter att konsumentena har skapat den. Det handlar också om besattheten i dagens popkultur kring yrken som sångare och dansare. Klär man ut en flicka för proffsdan så blir det ”sexiga” (som i urringat/tajt) kläder.- Klär man ut henne till bilmekaniker blir det inte det.

  Dagens ironi: Låten ”baby baby” gjordes av MANLIGA barnstjärnan Justin Bieber som kunde sjunga den i piff och puff röst just pga sin unga ålder. Vad kan då vara mer logiskt än att låta samma låt framföras av barn som inte bara är ännu yngre än Bieber var när han gjorde låten, utan som även är flickor och har ännu ljusare piff och puff röster? Ännu mindre barn som gör en cover på en låt som görs av ett barn.

 195. @Rick:

  Nej, jag har inte hävdat att också män köper ”avslöjande” kläder till sin små döttrar. Punkt.

 196. @Jenny:

  Jag tänkte precis skriva till Emma att jag blev förvirrad av hennes argumentation, för att det börjar i någon form av ”kvinnor är/gör si/så”, men glider sedan rättså raskt över till ”fast jag är/gör inte si/så” eller ”fast det känner jag inte igen mig i” osv.

  Samma sak har jag tänkt flera gånger när jag läst dina inlägg Jenny. Du brukar komma med invändningar med hänvisning till ditt personliga liv och erfarenhet. Och det kan mycket väl vara intressant men det står inte i motsats till de mönster som faktiskt finns i samhället i stort, och som många här visar på med olika resonemang och inte sällan hänvisningar till faktiska studier osv.

  För en fruktbar diskussion anser jag att det är helhetsbilden som behöver diskuteras. Personliga anekdoter kan vara en krydda, visa på ett intressant avvikande från mönstret, eller erbjuda ett perspektiv som kanske hittills har varit obelyst, men kan inte användas för att avfärda eller motbevisa helheten.

  Det är lite det som är problemet från början, och som faktiskt verkar vara en kvinnogrej till stor del – att använda sin egen livssituation som någon form av måttstock på hur världen i stort, eller rättare sagt män, fungerar. Är man då samtidigt fullständigt blind för sin egen del i det hela, ja då blir det fort knasigt. Och om detta snöbollar sig till en politisk rörelse, då är vi illa ute. Som Erin Prizzey säger:

 197. @Jenny:

  ”Du vet så främmande som du känner dig inför män som våldtar småbarn. Antar jag.
  Så främmande känner jag mig inför kvinnorna i filmerna du postade. Och säkert många svenska kvinnor med mig. Det där är groteskt. Det är som förr i tiden när barnen betraktades som små vuxna. Problemet är bara att barn är lättpåverkade och har andra behov än vuxna.”

  Jag förstår vad du menar. Jämförelsen är dock inte riktigt rättvis då våldtäkt av småbarn sorterar under grova våldsbrott och störningar medan inte i närheten av samma negativa konnotation finns kring människorna på de här klippen. De här är snarare bara den sorts människor som får andra människor att känna sig överlägsna medan de agerar publik åt hemskheterna. Visst är det groteskt men det är ju just det som gör det populärt bland många att titta på sådana här program. T&T hade 1 miljon tittare, de flesta av dem är kvinnor, de flesta av dem är negativa, många är självutnämnda mediakritiker… de som ogillar serien men tittar är lik förbannat tittare och del av framgången och annonsintäkterna.

 198. @Jenny:

  Vilken punkt som helst från Emmas lista, Emma hade ju formulerat det på ett sätt att sätta avfärda frågorna, vilket skulle ha fungerat på ett feministiskt forum men inte här. Men som Rick, Ulf T och en annan Andreas gjorde, så ska vi gå vidare. Jag skulle föredra att dessa personer diskuterade med varandra istället för Emma.

 199. @ Emma (kl 15.22)

  Du skriver ”Nej, jag har inte hävdat att också män köper ”avslöjande” kläder till sin små döttrar. Punkt.”

  Kl. 10.07 lät det däremot så här:

  Det finns nog många kvinnor som gör det, samtidigt som det finns många kvinnor som inte gör det. Att det i det här fallet förmodligen är fler kvinnor än män, tror jag beror på att det nog är vanligare att kvinnor än män handlar kläder till barnen.

  Mi poäng är alltså att det så gott som uteslutande är kvinnor som köper de där kläderna, inte att de bara är fler än männen som gör det.

 200. @ Emma (kl 15.22)

  Du skriver ”Nej, jag har inte hävdat att också män köper ”avslöjande” kläder till sin små döttrar. Punkt.”

  Kl. 10.07 lät det däremot så här:

  Det finns nog många kvinnor som gör det, samtidigt som det finns många kvinnor som inte gör det. Att det i det här fallet förmodligen är fler kvinnor än män, tror jag beror på att det nog är vanligare att kvinnor än män handlar kläder till barnen.

  Min poäng är alltså att det så gott som uteslutande är kvinnor som köper de där kläderna, inte att de bara är fler än männen som gör det.

 201. @Jenny:

  Tack för dina rader!

  Jag föredrar att utgå från mig själv och min omgivning, det är ju det jag med säkerhet kan uttala mig om. Jag är nog direkt motståndare till att värderingar och beteenden klistras på hela kvinnokollektivet. Det är det som skapar generaliseringar och stereotyper, som i sin tur riskerar att begränsa enskilda individers liv. Och är det något som gör mig rabiat så är det när människors liv begränsas av andra.

  I det stora hela fokuserar jag inte särskilt mycket på om människor i min omgivning är kvinnor eller män. Jag är intresserad av hur de är, vad de tycker och tänker som människor.

  ”Upplever du att du är “blind” angående vad vissa kommentarer tar upp här?”

  Ja, eller ”lyckligt omedveten” Smile

 202. @Rick:

  Om det är EN kvinna och NOLL män, så är det enligt min uppfattning fler kvinnor än män.

  Jag ber dig uttryckligen att inte besvara den här kommentaren. Om du väljer att göra det ändå, så kommer jag inte att svara.

 203. @Ulf T

  Arsinoe:

  Men det som ska driva oss är inte skuld, utan egenintresse. Det handlar inte om att offra sig för något slags högre gott, utan om att ta fram strategier för frigörelse helt enkelt för att det ligger i vårt intresse. Vi är inte feminister för någon annans skull, utan för vår egen.

  Med andra ord opportunism och egenintresse som man kamouflerar i ett moraliskt språk om frigörelse, kamp mot makten och en kamp för alla kvinnor.

  Nå, man kan ju se det här som ett framsteg från att dom hävdat att feminismen är en kamp för ett högre gott dvs. rättvisa eller jämställdhet.

  Intressant att feminister själva börjar beskriva det feministiska projektet på samma sätt som en själv, men med den skillnaden att de ger en positiv innebörd åt projektet. Nå, bara de skulle ännu fatta att tillåta män att hålla på med samma saker som kvinnor och sluta att beskriva det i opportunt-ressentimentistiska ordalag som något annat; som förtryck.

  Från Arsinoes perspektiv blir en problematisering av makten helt omöjlig dvs. om det är ok för kvinnor att ha makten varför är det problematiskt för män att ha den? Så problematiserandet av makten är alltså bara ett medel att skaffa kvinnor/henne själv mera makt och samtidigt bedra andra (och sig själv) om att man håller på med någonting rättfärdigt.

  En fråga Arsinoe: Om mäns jämställdhet utgörs av att beakta er kvinnor, varför ska ni inte beakta män, om ni är jämställda? Men kvinnor är inte jämställda utan starka, män ska vara jämställda, inte kvinnor.

  Som många kanske märkt är ”jamställda” något män ska vara, så att kvinnor får allt möjligt nyttigt. Kvinnor däremot är starka (istället för jämställda), en styrka som män sedan ska klara av. Eller med andra ord: Mäns jämställdhet är något som gör att kvinnor klarar av män, kvinnors jämställdhet (eller styrka) är något som män ska klara av. Som vi genast ser är detta tänkande vad det ger ut sig för att vara.

 204. @Emma:

  Jag är nog direkt motståndare till att värderingar och beteenden klistras på hela kvinnokollektivet. Det är det som skapar generaliseringar och stereotyper, som i sin tur riskerar att begränsa enskilda individers liv.

  Jag riktar mig inte till Emma nu.

  Denna tankegång är väldigt märklig och jag har ofta stött på versioner av den, genushistorikern Charlotte brukade avfärda mig med detta, när jag ännu diskuterade med henne.

  Den verkar mena att man inte får beskriva kvinnor i könsstereotypiska termer för då cementerar man könsroller. Det här är en ju en helt idiotisk tanke, menar man att en korrekt beskrivning av könsroller upprätthåller kösnroller mera än själva könskonventionella beteendet ifråga man beskriver?

  Men jag tror inte att det är det som man menar, jag tror att man motsätter sig sådana beskrivningar, av kvinnors könskonventionalitet, för att de på ett sätt begränsar kvinnors möjligheter, bla. genom radera grunden för offerbilden som man motivera hela det feministiska projektet med.

  Så dessa beskrivningar begränsar kvinnors möjligheter genom att radera vissa, därför ska vi inte beskriva sånt, inte för att det inte stämmer, sånt är man ju inte ens intresserad av att granska.

  Fortsätt Emma, du gör min uppgift lättare.

 205. @Emma:

  ”Upplever du att du är “blind” angående vad vissa kommentarer tar upp här?”

  Ja, eller ”lyckligt omedveten” Smile

  Ni har ingen aning om hur rätt ni har.

 206. @ Emma

  Du skriver:

  Om det är EN kvinna och NOLL män, så är det enligt min uppfattning fler kvinnor än män.

  Jag ber dig uttryckligen att inte besvara den här kommentaren. Om du väljer att göra det ändå, så kommer jag inte att svara.

  Jag förstår din begäran, men respekterar den inte, eftersom du i ditt ursprungliga resonemang talade i pluralis, vilket gör att exemplifieringen din senaste kommentar inte alls håller. Man kan göra felslut i sina resonemang, men då får man lov att backa. Sådant händer vem som helst. Fråga fast mig. Big Smile

 207. @Emma: 16.03

  Jag känner exakt likadant. Jag har inte varit tillräckligt intresserad av enbart kvinnor och feminismen för att ”läsa på”. Jag har varit ifrågasättande och intresserad av människor i allmänhet. Men jag är intresserad av de här frågorna, men som du så utgår jag från mig själv och folk i min omgivning.

 208. @Ninni
  @Matias

  Jag försöker ännu en gång göra det här klarare Ninni.

  Det har skett en revision av vår bild av våra könroller, där det viktigaste varit att man märkt att kvinnor är betydligt mera ansvariga för könsrollerna än vad feminismen hävdat och att könssystemet inte är ett manssamhälle för män. Sammanfattat: Kvinnor är aktivare i upprätthållandet av könsroller som gynnar dom själva.

  Nå detta är nu klart, men vad som inte är så klart är att det finns något annat som också bör revideras, nämligen: Jämställdheten.

  Jämställdhetens innebörd och riktning bör revideras mot bakgrunden av den nya postfeministiska kunskapen om könsroller. Vi måste stanna upp och fråga: Vad är det vi vill egentligen, för jag vet att jag inte vill samma som de flesta kvinnor/feminister och att kvinnor inte vill det feminismen hävdat att de vill.

  Vad ska vi tex. göra om män och kvinnor vill gå skilda vägar, att kvinnor fortsätter på den väg de är på och att män MGTOW? Vad blir av jämställdheten då? Ett bistert alternativ är att hela projektet dör ut när inget intresse finns. Kanske när kvinnor förstår vilket pris de måste betala för jämställdhet, vad de måste avstå från, är det slut. Vad ska män göra i denna situation där kvinnor vunnit mycket men män inte så mycket? Även om kvinnor är missnöjdare än tidigare har de mera alternativ än tidigare (att de inte utnyttjar dom på ett vettigt sätt är en annan fråga).

  Jag har inte svar på dessa frågor, endast ett eget svar på den situationen som jag befinner mig i nu. Men dessa frågor kommer förr eller senare att behöva ett svar.

  Personlig anekdot: I min förra relation så tvingade jag after fyra års samvaro min flickvän (feminist) att svara på dessa frågor, hennes svar till det mesta var: Jag vet inte. Alltså, från ett självklart ifrågasättande av könsroller till: jag vet inte? Nå, jag visste och den vetskapen har bara förtstärkts.

 209. @Emma:

  ”Det absurda är jag inte förstärkte något Wink Jag bara listade påståendena om kvinnor i kommentarerna ovanför.”

  Det är också ett sätt att förstärka, dvs sättet att plocka ut kommentarer och sammanställa. Samma eller liknande observationer har uttryckts många gånger här på betydligt beskedligare sätt, men det gjorde tydligen inget intryck. Jag ser inget fel i förstärkningen och jag förstår varför du gjorde den, men jag ser det inte heller som ett skäl att avfärda observationerna om kvinnors beteenden och värderingar.

 210. @Emma:
  ”Vad menar du är den bakomliggande problematiken för påståendena i listan?”
  Jag av exempel för yrkesval ovan, problematiken är liknande på många övriga punkter.

 211. @Emma:
  ”Det låter helt förfärligt att använda härskarteknik mot barn. Jag hoppas verkligen att jag aldrig någonsin har gjort det. Min erfarenhet av härskarteknik – och det är främst från arbetslivet – är att det i regel har varit män som använt det mot kvinnor.”
  Jag uppfattar dessa som väldigt vanliga för att få barn att göra som mamma vill eller från lärare o.s.v., det skulle inte förvåna mig om män i arbetslivet sen använder precis sådant som de själva blivit utsatta för under sin uppväxt och fortsätter att bli utsatta för i arbetslivet. Precis som med många övriga negativa beteenden bland kvinnor så handlar det nog mer om att vi väljer att inte se eller väljer att inte betrakta det som så allvarligt eller väljer att tro att det var motiverat av okänd inbillad oförrätt. Detta bekräftas också om man tittar på förekomsten av mobbning på olika arbetsplatser.

 212. @Emma:
  ”Men vi kan släppa det.”
  Som i fallet med yrkesvalet så behöver det enskilda beslutet eller värderingen inte vara negativ i sig, problematik på gruppnivå kan existera ändå, det är därför jag vill få fram hur kvinnor ser på sina och andras värderingar och val.

  ”Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Menar du att gruppen kvinnor har en gemensam roll och en uppsättning gemensamma värderingar.”
  Nej, men flera uppsättningar sådana som delas av olika många i olika grad. Om det bara finns en enskild kvinna som råkar tycka något med negativa konsekvenser så är det ganska ointressant, men när det tydligt påverkar, t.ex. statistiken för rålönegapet, så måste man våga prata om dessa värderingar och beteenden. Även hur de resonerar som väljer annorlunda.

 213. @Emma:
  ”Jag försöker ta ansvar för att inte själv bidra till smalhetshetsen.”

  Ok, kanske en rimlig avvägning, men frågan är kanske hur långt det är rimligt att låta övriga som skriker högt hållas. Dvs när om någon gång bör man gå från passivt undvikande till aktivt motstånd.

  Efterföljande fråga är delvis kopplad.

  ”Påståendet skrevs ursprungligen av en man. Menar du att det är kvinnors syn?”
  Nej, det är en observation av kvinnors beteende, de ser det antagligen inte som att de skulle ha någon anledning att ta något ansvar att döma av retoriken.

  ”Oavsett det är min uppfattning att det finns många kvinnor som tar ansvar för saker som drabbar kvinnor och det finns många kvinnor som inte gör det.”

  Vilket då innebär att generaliseringen inte är helt dålig och att det handlar om en gradfråga. Som jämförelse så handlar många av de beteenden som beskrivs som problematiska i manligheten eller män som grupp om något som ytterst få ägnar sig åt, t.ex. våldtäkter. Det förefaller också vara fler män som tar ansvar för sådant som drabbar kvinnor än kvinnor som gör det, men där är det nog svårt att få fram statistik annat än genom att sammanställa media.

 214. @Emma:
  ”Det finns säkert kvinnor som använder sexiga kläder som ett sätt att höja sin status, men det är inget som jag reflekterar särskilt mycket över. Jag tycker att vuxna människor ska få bära vilka kläder de vill. ”

  Innebär det att du också anser att konsekvenser av det beteendet för samhället, t.ex. i form av att kvinnor tenderar att bedömas mer och mer efter sexuell attraktivitet, är ok? Dvs om stor grupper av kvinnor väljer att förstärka sin sexuella attraktivitet snarare än t.ex. intelligens eller prestation, och övriga tycker att alla får göra vad de vill, så är det också ganska rimligt att man i samhället åtminstone initialt värderar dem efter hur de väljer att bygga sin egen status? Även när den värderingen också flyter över på de kvinnor som ignorerar frågan, att kvinnor generellt bedöms som sexobjekt först och allt övrigt sedan?

  Som sagt, det behöver inte vara problematiskt om man accepterar konsekvenserna.

 215. @Emma:

  ”Du lyfte påståendet ”Kvinnor vill utnyttja sexuell makt” för diskussion. Jag berättar att jag inte förstår vad påståendet betyder och då säger du att jag ska berätta vad påståendet betyder.”

  Varje diskussion som jag deltagit i om begreppet har hittills slutat i en massiv förnekelseövning från kvinnors sida så fort någon försökt börja definiera begreppet innan begreppet i sig accepterats.
  Det är för frågeställningen helt ointressant exakt var man gör gränsdragningen mellan t.ex. sexuell eller social makt eller exakt var man drar gränserna mellan strukturer, könsroller, fördelar, privilegium, makt eller liknande ordval.

  Jag förutsätter alltså att du förstår vad ”sexuell” betyder och vad ”makt” betyder och att detta inte skiljer speciellt från t.ex. begreppet ”ekonomisk makt” som inte heller har speciellt hårda gränsdragningar, men ändå används ganska flitigt i jämställdhetsdebatten. Oavsett var du gör dina gränsdragningar enligt ovan så hävdar jag att sexuell makt, när den existerar, kan vara problematisk och därmed att vilkan att utnyttja en sådan makt kan vara problematisk. Jag är alltså inte ett dugg intresserad, för diskussionen om eventuell problematik, ifall du anser dig ha någon sexuell makt eller inte eller om du anser att kvinnor som grupp har en sådan makt. Det som kan vara intressant är om du anser att dina grundläggande värderingar är förenliga med påståendet som sådant, inte om du anser att det är sannolikt att det är ett reellt problem. Hur reellt problem som det utgör kan diskuteras senare, men jag är inte intresserad av någon pseudo-diskussion kring detaljer i begreppet eller om makt överhuvudtaget existerar eller om kvinnor kan ha makt eller inte.

  ”När det gäller dina kommentarer om påståendena ”Kvinnor vill få män att prestera och tävla mot varandra” och ”Kvinnor vill bli bortskämda” kan jag bara säga att jag inte delar din uppfattning.”

  Så som påståendena är formulerade så bygger de på en tolkning som är närmast omöjlig att verifiera annat än när kvinnorna ifråga själva beskriver vad de gör, att detta är resultatet av deras beteende är däremot svårt att bortse ifrån, om det sen utgör en medveten strategi eller inlärt beteende som inte reflekteras över så länge det gynnar dem kan diskuteras. Jag har dock träffat och hört tillräckligt många som uppenbarligen tänker på det i dessa termer för att jag inte är beredd att avfärda alternativet att det är ett medvetet agerande.

 216. @Emma:

  ”Men jag hålla med om att det är orättvist att bara skylla på männen, kvinnor rår också för hur det ser.”

  Det är väl lite kärnan i diskussionen. Vi behöver inte dra in hela diskussionen om arbetsmarknaden, men den innehåller en del väldigt tydliga exempel och det är också många gånger där det finns mer neutral statistik att tillgå för att visa koncepten.
  Jag använde det personliga perspektivet för att förtydliga, men nej, det verkar som det är många som inte kan göra kopplingen att deras egna sämre möjligheter att få ett högbetalt VD-jobb påverkar hur stor andel kvinnor som inte får högbetalda VD-jobb när andra gör precis som de själva och därmed även lönestatistiken för kvinnor som grupp.

  ”Att ”stämningen blir närmast hatisk när någon nämner kvinnors fria valmöjligheter” beror nog på i vilka kretsar man rör sig.”

  I min erfarenhet är det inte så stor skillnad, men det är antagligen för att jag är man.

 217. @Emma:

  ”Jag tror att jag förstår vad du menar, dvs att om jag omvärderar något som tidigare har varit väldigt viktigt för mig så kan jag ”tappa fotfästet” i tillvaron.”

  Det är en del av vad jag menar, men men det behöver inte finnas någon medveten koppling.

  ”Jag är av den uppfattningen att om omvärderingen känns viktig så ska man göra den, även om den skapar sociala och personliga problem. Annars är man ju inte sann mot sig själv.”
  Jag är generellt av samma åsikt och jag tror inte att det är ett lika stort problem om man själv känner att konflikten finns där redan, då är det nog snarare bra för personlighet och tillvaro att ändra på något. Ninni tror jag var inne på något liknande tidigare här. Det jag egentligen var ute efter är att det inte är så lätt att ändra på någon annans värderingar/beteende även om det är skadligt på sikt. Det man möjligen kan göra är att vara ärlig och diskutera dessa konsekvenser ganska tidigt så att människor själva kan bedöma hur rimliga värderingarna är och hur långt de är rimliga.

 218. @Matias:
  ”Kanske man istället för att säga “ha rätt till” kunde använda förtjänar, kvinnor tror nog att det förtjänar mera än de verkligen förtjänar samtidigt som kvinnor anser att män förtjänar mindre än de verkligen förtjänar.”

  Det grundläggande är en värdering av kvinnor som inte stämmer överens med motsvarande värdering av män, att den enskilda kvinnan anser sig ha ett högre värde är ytligt sett inte direkt felaktigt eftersom den värderingen understöds av samhället, det finns däremot starka skäl att ifrågasätta om värderingen är rimlig i det samhälle vi har idag och om den är det varför någon skulle bry sig om jämställdhet överhuvudtaget om dess principer ändå inte ska gälla när de traditionella värderingarna gynnar kvinnor.

 219. @En annan Andreas:

  Samma fråga har jag också frågat.

  Men kvinnor ska förstå precis hur de värdesätts mera, och uttryckligen att DE VÄRDESÄTTS mera (är inte bättre). Kvinnor är inte bättre än män på något och det blir bara pinsamt när kvinnor tror att de är det. Som exempel kunde tas kvinnliga artister som tex. Beyonce som inte utan en arme av män som låtskrivare, producnter och studioingenjörer skulle kunna hålla på som hon gör. Kvinnliga artister som hon med en överdriven känsla av sig själv borde se hur långt de skulle komma med enbart en kvinnlig crew, inte så långt.

 220. @Jenny: och även Emma…

  Jag hade kanske gärna varit lyckligt ovetande och bara följt strömmen om jag hade haft chansen, samhället och speciellt kvinnor har inte gett mig möjligheten att ”sköta mig själv och skita i andra” om man säger så. Ett tag så trodde jag också på skiten, men jag började läsa på för att försöka förstå dessa ständiga pikar, lösa skuldbelägganden och anklagelser och för att mina erfarenheter fullständigt ignorerades och även hånades. Problemet var att ju mer jag läste på desto mindre stämde med vare sig mig själv, min omgivning eller undersökningar och statistik som gick att få fram.

  Jag har försökt vara väldigt tydlig med att jag inte är ute efter att ni ska försvara alla andra kvinnors åsikter utan att jag är ute efter vanliga beteenden och beskrivningar både från de som håller med och de som inte håller med.

  Det är inget fel i att utgå från sin direkta omgivning, men det är bra att läsa på och reflektera över rimligheten innan man helt avfärdar sådana här beskrivningar.
  Det behöver inte ta enormt med tid, det finns gott om länkar till vetenskap och media i tidigare inlägg på genusdebatten. Om de känns ofullständiga så går det ganska snabbt att googla fler åsikter, eller annars inte bara avfärda dem tillsvidare. Många av påståendena har en bakgrund i t.ex. statistik, men det går givetvis att ifrågasätta vad statistiken exakt betyder, den diskussionen tar jag gärna, men jag har svårt för att statistik direkt avfärdas med en personlig känsla utan motivering.

 221. Jag tror att jag har svarat på allt viktigt, men påminn mig gärna annars, det är lätt att missa något.

  Trevlig helg

 222. @Matias:
  Det är väl fullt möjligt att kvinnor är bättre på något, det tror jag inte att någon kan svara på egentligen, men det verkar inte vara någon sådan rationell tanke bakom samhällets värdering av kvinnor utan mer någon kvarleva från urtiden när kvinnor faktiskt var viktigare för samhällets fortlevnad, men där detta balanserades på andra områden. Så är det dock inte idag, speciellt inte om det är jämställdhet som ska gälla.

 223. @Erik:
  Att antyda att kvinnor bara protesterar av avundsjuka över sexualiseringen av sexåriga ”kvinnor” ( vilket jag tyckte det såg ut som att du gjorde) är bland det sjukaste jag någonsin sett!!! (Blev så upprörd att jag inte ens har hunnit läsa färdigt tråden än)

 224. @Alith:

  Att antyda att kvinnor bara protesterar av avundsjuka över sexualiseringen av sexåriga “kvinnor” ( vilket jag tyckte det såg ut som att du gjorde)

  Kvinnor gör inte det bara av den orsaken, beror på kvinnan. Men timingen är lite suspekt då ex-modeller och skönhetsdrottningar på gamla dagar börjar protetstera mot skönhetsidealen.

 225. @Matias:
  Jo, jag håller med om att det är suspekt att klaga över skönhetsidealen för unga kvinnor… Men sexualiseringen av småbarnskroppar är något annat!

 226. @Alith:

  Bland det sjukaste du nånsin sett?

  Jag får gratulera till din skyddade uppväxt och verklighet. Jag kan informera om att det i vår andras verklighet finns betydligt sjukare saker man både kan få se och höra. Men det är skönt att se att du har dina prioriteringar i ordning…….

 227. @Alith:

  ”Att antyda att kvinnor bara protesterar av avundsjuka över sexualiseringen av sexåriga “kvinnor” ( vilket jag tyckte det såg ut som att du gjorde) är bland det sjukaste jag någonsin sett!!!”

  Du menar det sjukaste du INTE sett? Det var inte vad jag skrev och ordet avundsjuka använde jag överhuvudtaget inte alls så var fick du den iden från? Vad jag skrev var att kvinnor inte protesterar mot de här sakerna i den ålder där de själva gynnas av dem. Och innan du exploderar av upprördhet kanske du skall ägna dig åt lite källkritik.

  Jag kan upplysa att iakttagelsen inte ursprungligen är min utan kommer från DNs relationslexikon som under namnet RelationsABC gavs ut i bokform av DN förlag 2001. Den tendens jag beskriver kallas ”Helgonglappet. Jag skrev om den tendensen på min blogg den 17 april 2011 i ett inlägg om David Eberhards bok.

  ”Definition: ”Uttrycker avståndet mellan den förebild som föräldrarna satt och den förebild de helst vill vara.

  Föräldrar som själva reste till Hultsfred när de var fjorton förbjuder sina ungar att resa dit på samma sätt som generationen som själva lyssnade på Beatles och Rolling Stones fick för sig det var farligt för deras ungar att lyssna på hård musik som Iron Maiden och KISS. Varje tidigare generation tycks heligt övertygad om att allt farligt för tidigare generationer var på en godtagbar nivå förutom den generation deras egna barn tillhör. Den som varken har världskrig, eller måste föda barn i tonåren skall enligt dem vara den mest utsatta någonsin.”

  https://aktivarum.wordpress.com/2011/04/17/lagen-om-samlagskontrakt-prostitution-och-trygghetsnarkomani-nar-ska-feminister-borja-betrakta-kvinnor-som-myndiga-vuxna-individer/

  Bokens exempel lyder något så här:

  (Dotter) För ung? Visst, du rymde till London när du var 14 och har sagt det var jätteutvecklande

  (Mamma) Raring lilla, det var en annan tid då, mycket.. oskydligare

  (Dotter) Jag har nog sett klänningarna du hade på dig, hade jag visat mig i skolan i något sådant så hade raktorn skickat prostitutionsgruppen på mig.

  (Mamma) Snälla du det var faktiskt ett helt annorlunda mode då

  (Dotter) Och de där diabilderna du brukar visa från Indien, du skall inte tro att jag inte fattar vad ni rökte, det räknade jag och brorsan ut när vi var fem.

  Börjar du se poängen? Det är inte åldern jag pratar om, det är tendensen hos vissa äldre att framställa sig själva som helgon och årtiondet de var unga som ofarligare och oskyldigare.

  Faktum är att 60-talet är långt mer känt för sexualisering än dagens tid och 70-talet är långt mer känt för omfattande narkotikamissbruk. 80-talet var ju den tid då kroppsfixering löpte amok, de som deltog i den festen kanske inte skall klaga så högljutt på dagens situation? Det är ju liksom deras ungdom där kroppsfixeringen gjorde anabola stereoider till vardagsdrog och Samantha Fox till musiker.

  Sedan har vi dem som var unga på 90-talet. De kan gratulsera sig till att ha varit tidernas ytligaste generation. 90-talet var så ytligt att den mest kända memem som internet har att erbjuda lyder ”The 90s sucked”.

  https://www.google.se/search?q=90s+sucked&biw=960&bih=447&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5OnCVOzQHsHYywPyh4DYCA&ved=0CAYQ_AUoAQ

  ”(Blev så upprörd att jag inte ens har hunnit läsa färdigt tråden än)”

  Upprörd över vad? Att jag vidarebefodrar en iakttagelse som är så vanlig att DN publicerade den i sin Fredagsbilaga som senare samlades i bokform på DN förlag? Vissa som var unga på den tiden är alltså så usla på att leva i enlighet med sin självbild att DN.s relationslexikon numera är för känsligt att återberättas?

  PS: Gissa vad jag hittade på internet?

  RelationsABC – Helgonglappet

 228. @Alith:

  1) Barn ÄR sexuella varelser

  2) Sexualisering är inte nödvändigtvis något dåligt

  3) Att klä sig i vissa typer av kläder är inte nödvändigtvis sexuellt för ett barn

  Barn kommer alltid att försöka modellera (eller helt enkelt klä ut sig till, precis som de klär ut sig till annat) oss vuxna, så lösningen är ju helt enkelt att vuxna kvinnor sluta att vara sexuella och klä sig sexigt.

  Fast nej…

  Det är ett genomgående problem att flickor/tjejer ska ”skyddas” från sexualiteten, men resultatet blir att dessa hamnar på efterkälken när det gäller sin sexuella identitet, hur man relaterar till andra människor sexuellt osv.

  Det här med att flickor inte ska ha på sig vissa kläder, smink osv, sänder bara en hel hög med märkliga signaler till dem. T.ex. som att ”(duktiga) tjejer ska inte klä sig sexigt”, ”sex är något dåligt/farligt”, ”killar kan inte kontrollera sig” osv osv osv.`

  Sen har vi den här hypen om 8-9-åringar som vill ha ”BH”, eller topp. Tidigt utvecklade tjejer får bröst redan i den åldern, och finns det EN sådan tjej i en skolklass, ett fotbollslag, gymnastikgrupp, eller whatever, så kommer övriga tjejer också att vilja ha en BH eller topp, oavsett om de själva har bröst eller ej. För att Lisa har ju.

  Sedan ser dessa tjejers småsystrar vad storasystern har på sig och ”vill också ha”.

  På samma sätt som att mellanstadietjejerna ser att högstadietjejerna har smink och ”också vill ha”.

  Osv.

  Det har inte ett dugg att göra med sex. Sen kommer vuxna med sina moraliserande pekpinnar och barnen fattar ingenting. Resultatet blir bara förvirring och skuldbeläggande av beteenden och företeelser som barnen först senare kopplar ihop med sex som sådant.

 229. @Erik och @Erik:

  De där skönhetstävlingarna för barn, jag förstår vad du vill visa på, men de håller inte som exempel. Det är i nivå med ”våldtäktskultur” och att ”män är potentiella våldtäktsmän som kan råka våldta”.
  Skönhetstävlingarna är mer som ett snävt nörderi på den manliga sidan, inget som majoriteten kvinnor befattar sig med överhuvudtaget. Och att lyfta fram det till kvinnor som försöker lyssna och förstå vad det är männen här försöker visa på, det är lika ”effektivt” som FATTA MANS-kampanjer och det av precis samma orsak.

  @Emma (och Alith):

  Det finns en problematisk del i kvinnligt beteende – dvs. beteende som är vanligt förekommande bland kvinnor. Men jag kan förstå att budskapet här inte går att greppa som kvinna. Jag ska försöka få till ett inlägg där jag lyfter konkreta exempel. Dessvärre har jag lite ont om tid för tillfället och det är ett inlägg som inte är gjort i ett nafs så jag kan inte lova när jag hinner med det.

  Men jag har skrivit lite om det, i synnerhet om kvinnors tolkningsföreträde och bestämmande i hemmet och relationen, tex. Denna, (vilken till viss del fortsätter här) och även denna handlar om de mer problematiska sidorna i kvinnligt beteende.

  Angående härskarteknik
  Det är ett ondskans modeord, typ, som ställer till allvarliga problem i relationer mellan könen. Man ska vara mycket, mycket försiktig med att tolka beteende från det motsatta könet som härskarteknik. Därför att risken är att man tolkar kulturella och biologiska skillnader i beteende som härkarteknik.

  Det gäller både män och kvinnor, men då män ska ”ta skit som en man” samt att ”härskarteknik” i har sitt ursprung i feminismen (90 % kvinnor) så är det det manliga beteendet som vanligen lyfts upp som problematiskt. Det som detta leder till vill jag förklara med ett hypotetiskt exempel:

  Lisa anklagar Kalle för härskarteknik. Första gången tänker han ”det gjorde jag kanske. Jag får vara observant på det” och så försöker han bättra sig och vara mer observant på sitt beteende … andra gången så tänker han ”men fan då att jag är så klantig” och så försöker han igen … Men tillslut är han så medveteten om sitt eget beteende att han inser att attacken är grundlös (för han förstår inte att det är kulturella/biologiska skillnader som är problemet) och då blir han förb- och tänker ”hysteriska kvinna! Hon går ju inte samarbeta med!”

  Och när detta nu kommer på samhällsnivå, tex. Macho i kollektivtrafiken, så blir det inte ”kvinna”, det blir ”kvinnOR” som är hysteriska och problematiska att ha och göra med. För varför sitter män mer bredbent?
  1. Sätena är inte anpassade för deras längd på underbenen, varvid när de slappnar av faller benen i sär
  2. De har ett värmekänsligt och tryckkänsligt paket där som inte mår bra av att benen är korsade istället.

  Det man skapar i samhället pga. feminismen och dess ensidighet är att man på detta sätt skapar den ”mansklubb” man trodde fanns och att män kommer att tycka att det är en risk att anställa kvinnor.

  Skrivit om härskarteknik i två inlägg, 1 och 2.

 230. @Ulf T:

  Alla som försökt vet mycket väl att det är extremt svårt att skapa ett behov som inte redan finns hos kunden. Marknaden skapar inte behov, utan försöker tillgodose behov som redan finns.

  När det gäller män så ser man på saken så dvs. att efterfrågan orsakar utbudet (tex, porr), när det gäller kvinnor är det omvänt: utbud resulterar i efterfrågan (skönhetsprodukter). Blir intressant vad feminister ska hitta på att gnälla om då 50 shades of gray släpps på bio?

 231. @Matias:

  Jag förstår din tankegång. Vi står i en situation där det hade varit möjligt att gå från könsrolls-relationer till livspartnersrelationer, jag tror du förstår vad jag menar skillnaden består i. Och jag tror det är vad både kvinnor och män egentligen önskar sig av livet.

  I t.ex. mans”utredningen” så tar man upp ”i-princip-mannen”, mannen som i princip är för jämställdhet men …
  Jag bara skakar åt huvudet åt det pinsamma i MFJ och mans”utredarna”, de är patetiska på allvar. För män jag möter överallt jag befinner mig är redo för jämställdhet, men inte feminism och kommer inte någonsin bli. Det är inte utan orsak att feminismen, trots dess dominanta ställning under lång tid inte få med sig mer än 10 % män. (Notera att vi, trots att vi inte alls har samma dominanta ställning och tid bakom oss att bygga upp rörelsen, har en högre andel kvinnor och ökande – inte minst senaste kvartalet har jag sett många nya kvinnor ta ton i debatten – än va de lyckas få med män.)

  Men … It takes two to tango.
  Hur det kommer bli beror på om vi (och då inte bara GD utan feminismkritiska överlag) lyckas nå ut till kvinnor och om dessa är redo att ta till sig det manliga perspektivet och börja agera mer jämställt. Det återstår att se.

  Jag ser bara två möjliga vägar … och i värsta fall – om vi inte får kvinnor att börja lyssna på vårt budskap – så kommer könen leva mer separat. Det kommer få omfattande följder, t.ex. kommer vårt välfärdssamhälle att krackelera när männen vänder samhället ryggen.

  Vi kan inte göra mer än vårt bästa för att försöka bidra till vad vi anser är en positiv väg för samhället och individen. Smile

 232. @Jenny:

  Eller jag känner att jag borde göra det i alla fall för det är mycket jag inte känner igen mig i. Men det kan hända att den stora massan kvinnor är och fungerar på ett visst sätt, jag har bara inte upplevt det. Kanske för att jag är kvinna. Frågan är hur mycket tid man har att avsätta för detta.

  Det behöver du inte, jag kommer komma in på det mer allt eftersom och jag har både studier, anekdoter och konkreta exempel. Jag har som mål, när jag skrivit om alla delar jag har på plan (det tar tid än) att sammanställa det i en bok. Vi får se …

  Varför känns det så främmande? Jag ska ta en liknelse, nationell identitet:

  Om du frågar en svensk boende i sverige vad ”svenskhet” är, så kommer den troligen bli stum …. men när vi är utomlands så upplever vi kontrasten mellan vår kultur och annan kultur. Vi är hemmablinda för vår egen kultur.

  För mig som bara härstammar från andra sidan sundet så är ”svensk” uppenbart och något jag inte identifierar mig som. Jag ”mobbar” min man vid jul för att han är så korkad att han äter förrätten julgröt som om det vore en efterrätt. Wink

  Det är samma sak här med det männen försöker peka ut (som jag skrev i en kommentar tidigare, så tycker jag generellt att det inte lyckas så bra dock.) … det är en del av vår kultur som vi levt med alltid. Därför är det som syret i luften för oss.

  Men det här är ett viktigt budskap, för att inte säga avgörande, om vi vill nå ett mer jämställt samhälle där man betraktas mer som individ och där ens kön få mindre konsekvenser för ens livsmöjligheter.

  Så låt det bara ta tid så klarnar det tror jag. Smile

 233. @Ninni:

  ”De där skönhetstävlingarna för barn, jag förstår vad du vill visa på, men de håller inte som exempel. Det är i nivå med “våldtäktskultur” och att “män är potentiella våldtäktsmän som kan råka våldta”.”

  Men den jämförelsen fungerar inte alls. För det första så är våldtäkt ett grovt brott kring vilket det finns ingen av de saker jag ur marknadsekonomiskt perspektiv nämnde. För det andra är problemet inte att kvinnorna ifråga gillar barntävlingar utan att de gillar att HATA skiten och prata om det med sina kompisar. För det tredje är barntävlingarna en 5-miljarderdollar industri. Det krävs betydligt fler kvinnor för att hålla saker av den storleksordningen flytande jämfört med våldtäkter som ingen håller flytande och där det inte finns nån industri överhuvudtaget.

  Jag förstår vad du menar men här underskattar du storleken av förteelsen, troligen för att du glömmmer att kvinnorna som är kritiska är en stor del av publiken och framgången i den här industrin. Producenterna själva tjänar pengar bara folk tittar, de struntar i om det är bra.

  ”Skönhetstävlingarna är mer som ett snävt nörderi på den manliga sidan, inget som majoriteten kvinnor befattar sig med överhuvudtaget.”

  Här tror jag att du missar att män har inte negativt nörderi på det sätt kvinnor har (iaf idag med twittermaffian). När män ogillar ett program så tittar de inte alls. När kvinnor ogillar ett program är det numera standard att samla 1000-tals personer på twitter och prata om hur hemskt programmet är. Här ser du exempel på detta beteende.

  https://www.communityrun.org/petitions/revoke-adam-baldwin-s-invite-to-the-supanova-pop-culture-expo

  ”Och att lyfta fram det till kvinnor som försöker lyssna och förstå vad det är männen här försöker visa på, det är lika “effektivt” som FATTA MANS-kampanjer och det av precis samma orsak.”

  Det jag har gjort är svarat på frågan hur det kommer sig att vi har en trend där sexåringar nu skall klä sig i vuxna/sexiga kläder. Eftersom vissa trodde att detta drivs av män och kvinnor har jag gett exempel där man kan räkna hur många män som framträder i branschen.

  I övrigt är det vanlig marknadsekonomi. De säger uttryckligen att detta är en industri som omsätter 5 miljarder dollar. Hur mycket pengar omsätter industrin kring våldtäkter? sist jag kollade fanns ingen så jämförelsen fungerar ju inte alls. Till skillnad från vad våldtäktskultur-snack handlar om så finns det här en industri, det finns personer som betalar pengar och 1 miljon människor som tittar på varje avsnitt av TV-programmet.

  Poängen är att en stor del av dem tittar för att kunna förfäras och klaga. De nördar inte kring barntävlingar, de nördar kring att kritisera barntävlingar – istället för att inte titta alls.

 234. @Erik:

  Jag förstår din poäng, men du kopplar inte vad jag säger. Glöm marknadslagarna, där är vi helt ense.

  Det handlar om huruvida det är en del av kvinnlig kultur eller en avvikelse från kvinnlig kultur.

  Poängen är att den stor del tittar för att kunna förfäras och klaga.

  Ja, de som tittar – oavsett om de hatar det eller ej – bidrar till att fenomenet kvarstår, men vad är vi? 2 miljarder vuxna kvinnor som har möjlighet att kunna se programmet om vi vill? Majoriteten kvinnor tittar inte, vi äcklas av det och fördömer det precis som ni gör med våldtäkter. Jag kan berätta att jag inte ens orkade se dina filmer här, för jag pallar inte se när man misshandlar barn.

  Vad vill du säga? Att kvinnor ska ”ta ansvar” för vad dessa tittare gör, precis som feminister menar att män ska ta ansvar för andra män som slår? Hur ska vi kunna göra det? Förbjuda dem?

  Att titta på denna vidriga barnmisshandel är inget som ingår i kvinnlig kultur, det är en avvikelse. Och skulden för det ska inte läggas kvinnor som grupp. Då är vi inte bättre än feminister är.

  Det finns däremot andra exempel som ingår i den kvinnliga kulturen, jag kommer ta upp sånt sen.

 235. @Ninni:

  Att titta på denna vidriga barnmisshandel är inget som ingår i kvinnlig kultur, det är en avvikelse.

  Frågan är iofs om det är en avvikelse eller en extremform – skillnaden skulle vara huruvida det är ”kvinnlig kultur i overdrive” eller om det är något som verkligen avviker. Jag lutar åt det förra.

  För att ta några andra exempel så är bodybuilding och Wrestlemania ”manlig kultur i overdrive”, medan kvinnlig bodybuilding är en avvikelse från kvinnlig kultur och drag shows en avvikelse från den manliga (inga värderingar i övrigt).

 236. @Ulf T:

  Frågan är iofs om det är en avvikelse eller en extremform – skillnaden skulle vara huruvida det är “kvinnlig kultur i overdrive” eller om det är något som verkligen avviker. Jag lutar åt det förra.

  “kvinnlig kultur i overdrive” kan jag absolut hålla med om. Men att använda det som exempel är direkt kontraproduktvt av samma orsak som ”män ska ta ansvar för mäns våld mot kvinnor”. Jag som kvinna blir förbannad (eller jag Ninni blir inte då jag vet vad det är ni försöker visa på) på att det läggs på mina axlar när det inte är något jag har med att göra. Och det är ett exempel som därför är direkt kontraproduktivt för vad vi vill åstadkomma. Det ger en ”Fuck you!” reaktion hos kvinnor och så lyssnar man inte mer på ”idioterna”.

  Saken ni försöker belysa är viktig, men just det exemplet är dåligt just för att det är en avvikelse/kvinnlig kultur i overdrive

 237. @Ninni:

  Nu har det blivit missförstånd. Det är ju inte JAG som säger saker. Det är andra människor som klagar på att förteelsen med barnkläderna finns och använder den som exempel – inte sällan i samband med spridandet av vad vi kan kalla ”omvänd marknadsekonomi” där utvecklingen skall vara affärernas och reklamens ansvar och inte kundernas. Det jag gör då är påpekar att det faktiskt ÄR tittarnas/kundernas ansvar och ingen annans.

  ”Det handlar om huruvida det är en del av kvinnlig kultur eller en avvikelse från kvinnlig kultur.”

  Så här började det. Det var en kvinna som kritiserade att det idag finns sexiga kläder för sexåringar. Jag förklarade då hur den trend ser ut som är orsaken att sådana finns idag.

  ”Ja, de som tittar – oavsett om de hatar det eller ej – bidrar till att fenomenet kvarstår, men vad är vi? 2 miljarder vuxna kvinnor som har möjlighet att kunna se programmet om vi vill?”

  Nej, 2 miljarder vuxna kvinnor tittar inte på andra TV-program heller. Vad vi kan jämföra med är antal tittare på andra TV-program. Det är så vi ser hur populärt detta program är hos olika grupper. Vi kan även googla tidningar och se vilket genomslag programmet fått i media. Det är så vi ser programmets popularitet jämfört med existerande alternativ.

  ”Majoriteten kvinnor tittar inte, vi äcklas av det och fördömer det precis som ni gör med våldtäkter.”

  Det är ju inget annat enskilt TV-program heller som majoriteten kvinnor tittar på. Däremot verkar det vara fler kvinnor som tittar på detta än som tittar på en mängd andra program för just detta kallas ”hit show”

  ”Jag kan berätta att jag inte ens orkade se dina filmer här, för jag pallar inte se när man misshandlar barn.”

  Inte jag heller…

  ”Vad vill du säga? Att kvinnor ska “ta ansvar” för vad dessa tittare gör, precis som feminister menar att män ska ta ansvar för andra män som slår?”

  Jag har aldrig sagt att ansvaret ligger hos någon annan än tittarna/konsumenterna.

  ”Hur ska vi kunna göra det? Förbjuda dem?”

  Du frågar nog fel person, jag besvarade en annan person som kritiserade förteelsen.

  ”Att titta på denna vidriga barnmisshandel är inget som ingår i kvinnlig kultur, det är en avvikelse.”

  Det har jag inte sagt heller, jag har sagt att det är tittarnas/konsumenternas ansvar.

  ”Och skulden för det ska inte läggas kvinnor som grupp. Då är vi inte bättre än feminister är.”

  Givetvis är det så men jag har överhuvudtaget inte lagt skulden på några andra än konsumenterna så jag vet inte varför ämnet ”andra kvinnors skuld” kommer upp ens. Jag har aldrig tagit upp annat anvar än konsumenternas och när en annan man konsumerar nåt är det inte jag som gör det.

 238. @Ninni:

  Jag förstår din tankegång. Vi står i en situation där det hade varit möjligt att gå från könsrolls-relationer till livspartnersrelationer, jag tror du förstår vad jag menar skillnaden består i. Och jag tror det är vad både kvinnor och män egentligen önskar sig av livet.

  Vi har länge varit där, att man förlorar på det är inget hinder, största hindret är nog oviljan, och detta är min grundläggande poäng i alla de kommentarer jag bidragit med. Det verkar inte ha kommit en revidering av bilden av vad vi vill.

  Och jag däremot tror att vad vi egentligen önskar är vad vi har dvs. vad vi väljer/valt. Vi behöver inte vara ense på denna punkt, vi kan ändå samarbeta, och det behövs en mångfald i perspektiv och röster för att hålla diskussionen levande.

  Vi kan släppa det här, jag kan återkomma i samband till något kommande inlägg från er så blir det konkretare och mera förståeligt.

 239. @Matias:

  Vi har länge varit där, att man förlorar på det är inget hinder, största hindret är nog oviljan, och detta är min grundläggande poäng i alla de kommentarer jag bidragit med.

  Här har vi olika åsikt. JAG ville ju aldrig vara en ”gaggig regering”, jag såg det inte. Jag såg inte mitt kvinnliga beteende … som hade påtagliga effekter för både mig och min man i vårt liv. När jag insåg ändrade jag mig.

  Förutom det fria valet har du två krafter som motverkar. 1. En stat som fått för sig att de har med privatlivet att göra och ska styra våra privata val till ”rätt val”. De ska hålla sina långa snylt-fingrar borta från människors privatliv. 2. Det som Fanny Ambjörnsson omtalar som ”påtagligt kollektivt tvång” – kvinnliga homosocialitetens natur.

  Vi behöver inte vara ense på denna punkt, vi kan ändå samarbeta

  Självklart.

 240. @Erik
  Jag tycker fortfarande att det är vad du säger när jag läser posten jag besvarade. Men jag förstod när jag läste vidare att det nog inte var vad du menade. Dock är jag fortfarande inte helt på det klara vad det var du menade… Är nog lite för trött och överarbetad.

  @MK
  Röd ilskedimma hindrade mig att läsa vidare efter ”sexualisering är inte nödvändigtvis ett problem”. Antagligen menar vi inte samma sak med det.

 241. @Alith:
  Jag tror att det MK försökte få fram är att vi inte kan skydda barn från att utveckla sin egen sexualitet, oavsett om man vill se detta eller inte så är inte barn asexuella fram till att de fyller 18 och någon switch sen slår om. I utvecklingen ingår att testa gränser, bland annat hur mycket man kan utnyttja sexuella anspelningar av olika slag för att öka sin status.
  Det finns inget inneboende problem i sexualitet, så utvecklingen av barns sexualitet behöver inte heller vara ett problem. Vissa uttryck för sexualiteten eller utnyttjandet av den för att höja sin status kan innebära problem, både för att samhället utnyttjar sexualiteten för andra ändamål och för att människor är långt ifrån perfekta.

 242. @En annan Andreas:

  Ja fast vi pratade ju om sexåriga barn. Låt oss inte låta som pedofilerna som skyller på att ”Jamen det var hon/han som förförde mig.”

  Kort sagt, jag säger inte att barn inte utforskar sin sexualitet på en primitiv nivå. Men en sexåring behöver inte ett par glittriga stringtrosor och en tillhörande glittrig topp för det. Som förälder hade jag sagt ett blankt ”Nein” till den skiten.

 243. @En annan Andreas:

  ”Jag tror att det MK försökte få fram är att vi inte kan skydda barn från att utveckla sin egen sexualitet, oavsett om man vill se detta eller inte så är inte barn asexuella fram till att de fyller 18 och någon switch sen slår om.”

  Vi pratar om sexåringar, de har ingen sexualitet att tala om att utforska och det handlar inte heller om något sexuellt. Folk förväxlar ideligen ordet ”sexuell” (sexual) med ordet ”sexig” (hot). Att vara sexig betyder inte att vara sexuell, det betyder att följa mode och trender för att få uppmärksamhet och bekräftelse av omgivningen. Skillnaden uppmärksammades av Ariel Levy när unga kvinnors feministiska förebild blev Paris Hilton.

  ”I utvecklingen ingår att testa gränser, bland annat hur mycket man kan utnyttja sexuella anspelningar av olika slag för att öka sin status.”

  Men att följa mode och trender är i själva verket raka motsatsen till att testa gränser. Det är att rätta sig efter gränserna eftersom man gynnas av dem. Att testa gränserna skulle innebära att strunta i trenden. Inte försöka bli Paris Hilton när det är en del av trenden.

  ”Det finns inget inneboende problem i sexualitet, så utvecklingen av barns sexualitet behöver inte heller vara ett problem.”

  Det handlar inte om sexualitet. Mode och trender kan vara vad som helst. Relativt nyligen fick vi den absurda situationen att å ena sidan trenden säger barn skall klä sig mer som vuxna medan vi å andra sidan det blev mode för vuxna att klä sig i plagg specifikt skapade för mycket mycket små barn.

  ”We’re turning into a society of big babies, and the onesie is the garment of the age. The nation has finally found the clothes to match its mood.”

  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2275285/Onesie-The-fashion-phenomenon.html

 244. @Erik:
  Så vitt jag kan se så har inte alla pratat endast och uteslutande om sexåringar, det vore för övrigt väldigt intressant att se en motivering till en så snäv avgränsning av diskussionen och vad syftet i så fall skulle vara, det påminner mer om en kontrollerad urspårning.

  Barn testar gränser på många sätt, en sexåring gör det antagligen av andra skäl än just utvecklingen av sin sexualitet, men mekanismerna är snarlika.
  Att testa gränser innebär inte att springa åt alla håll samtidigt, tvärtom sker det ofta genom att de tar någon aspekt som de verkar ha nytta av och sedan försöker se hur långt de kan dra den, t.ex. sexuellt anspelande kläder.

  Första gången sexåringar ens nämns förefaller för övrigt vara här

  @Jenny:
  ”Det finns kvinnor som protesterar emot att det finns tex. glittriga bh:ar till sexåriga flickor.”

  Hur gick du därifrån till att hela diskussionen skulle handla om sexåringar?

 245. @Jenny:
  Det där är ett jävla trams, VI pratade INTE om sexåriga barn, DU tog ett exempel med sexåriga flickor apropå Emmas ”Kvinnor köper ”avslöjande” kläder åt småfliclor.”. JAG och så vitt jag kan se de flesta andra utom Erik har fortsatt diskussionen om det ursprungliga fenomenet.

  Småflickor är ett rejält mycket bredare begrepp än sexåringar för alla utom möjligen de som själva är sju eller möjligen åtta.

  VI pratar inte om att sexåriga flickor skulle behöva glittriga stringtrosor och topp för sin sexuella utveckling, DU har snöat in på sexåringar och det är en jävla skillnad mot resten av diskussionen, vilket betyder att du kan ta dina pedofilinsinuationer och skicka åt helvete.

 246. @En annan Andreas:
  Jag tror du är lite missriktad i din irritation. Det har varit en hel del diskussion från det att Jenny först nämnde sexåringar, bland annat har vi denna kommentar från Erik som lite senare besvaras av Alith som blir upprörd på grund av att »kvinnor bara protesterar av avundsjuka över sexualiseringen av sexåriga “kvinnor” ( vilket jag tyckte det såg ut som att du gjorde) är bland det sjukaste jag någonsin sett!!!» och lite senare svarar hon till Matias: »Jo, jag håller med om att det är suspekt att klaga över skönhetsidealen för unga kvinnor… Men sexualiseringen av småbarnskroppar är något annat!»
  På detta svarar då i sin tur MK

  1) Barn ÄR sexuella varelser

  2) Sexualisering är inte nödvändigtvis något dåligt

  3) Att klä sig i vissa typer av kläder är inte nödvändigtvis sexuellt för ett barn

  Vilket väl ganska naturligt leder fram till Jennys sista kommentar, oavsett om du håller med henne eller inte.
  Kanske dags att ta ett djupt andetag och räkna till 69?

 247. Alith:

  Röd ilskedimma hindrade mig att läsa vidare efter “sexualisering är inte nödvändigtvis ett problem”. Antagligen menar vi inte samma sak med det.

  Kanske, men inte nödvändigtvis. Min erfarenhet är att det oftast handlar om skillnader i sexuella värderingar, skillnader i vad en ”sexualisering” innebär och har för konsekvenser för individen, i det här fallet barnet.

  När det gäller definitionen på vad sexualisering är kan man dock se det på två olika sätt. Den ena är att allt som har med sex att göra får röra sig helt fritt, det kan man säga leder till en hög grad av sexualisering i samhället. Det andra sättet att se på det är att allt som har med sex att göra istället förtrycks. Tänk den viktorianska eran. Absolut ALLT som kan liknas vid sex blir tabu – böcker av manliga och kvinnliga författare får inte stå bredvid varandra i bokhyllan (såvida inte författarna ifråga är gifta med varandra…), stolar måste ha ”kjolar” så att inte stolsbenen, som kan trigga syndiga tankar om penisar, syns. Osv. Detta leder förstås inte alls till ett avsexualiserat samhälle, utan tvärtom så kan man säga att detta också leder till en hög grad av sexualisering, då alla människor antingen går runt och ser sex överallt, eller måste trycka undan de tankarna till den grad att de på ytan blir asexuella, medan det under ytan rör sig sexuella neuroser som har starkt negativ inverkan på deras välmående, eller t.o.m. kan utvecklas till skadliga beteenden.

  Det finns tre olika typer av sexualkulturer världen över:

  Repressiv – Detta är den viktorianska synen på sexualitet. Allt som har med sex att göra utanför tvåsam reproduktion (eller t.o.m. det) är fult, dåligt, tabu, och belagt med skuld och skam. I modern tid faller katolska samhällen in i den här kategorin, och till viss del även USA.

  Restriktiv – Detta är den syn vi har i Sverige, den innebär att vi ser sex och sexualitet som något positivt, men denna positiva syn är begränsad på det sätt att vissa utvalda villkor måste vara uppfyllda. Det är allt från vilken typ av relation man har, om det är hetero- eller homosex, hur gammal man är (inklusive ålderskillnad) osv osv. Dessa villkor finns på goda grunder för att undvika t.ex. övergrepp mot barn, men det finns också en godtycklighet, luddiga gränser osv, som bidrar till negativa aspekter av sexualiteten. Vi har alltså fortfarande en viss grad av skuld och skam kring sex, sexuella neuroser, eller andra direkt skadliga beteenden, som ett resultat av den restriktiva kulturen. Sverige har en restriktiv sexualsyn, t.ex. var vi först i världen med sexualupplysning i skolan.

  Tillåtande – Denna syn är väldigt sällsynt i den moderna världen och har återfunnits först och främst hos mer primitiva naturfolk. Sex är något positivt och sexualiten ses som en positiv kraft i samhället och för individen. Ja, faktiskt, även för barn. Vuxna kan ha sex relativt öppet, barn uppmuntras att onanera (inklusive med hjälpmedel), utforska varandra osv. Detta kan te sig skrämmande för människor från en restriktiv eller repressiv kultur, men faktum är att det är i den tillåtande kulturen som det förekommer absolut minst sexuella övergrepp eller andra problem av sexuell natur. Det finns ingen skuld eller skam kring sex och det leder till ett väldigt hälsosamt sexuellt beteende hos alla individer.

  Dessa kulturer överlappar förstås och kan även existera på mikronivå. T.ex. kan en familj genomsyras av en kultur som är olik den generella kulturen i samhället som familjen lever i.

  Tittar man på studier av våldtäktsmän så är de ofta uppvuxna i en familj med väldigt repressiv sexualsyn. Och pedofiler inom kyrkan behöver jag säkert inte påminna om.

  De här systemen reproducerar sig själva, för att alla som är inne i ett system är fullständigt övertygade om det här är det enda rätta och riktiga sättet. All sexualitet som faller utanför de egna ramarna betraktas som ful, dålig eller rakt ut skadlig. Och vi TROR gärna att våra sexuella värderingar är självvalda på rationella grunder, men faktum är att dessa värderingar kommer mer eller mindre direkt från föräldrar och andra personer i omvärlden (t.ex. media, prästen, osv).

  Och det är detta som leder till den här röda ilskedimman som så ofta gör sig påmind i den här typen av diskussioner. Ett relaterat ämne är offentlig amning. Varken mamman eller barnet upplever förstås amningen som sexuell, däremot kan människor i omgivningen reagera negativt, eftersom åsynen av ett bröst kan trigga deras egna sexuella hang-ups.

  Ett stort problem i västvärlden är att den sexuella kulturen för kvinnor är mer repressiv/restriktiv än den för män. Då den sexuella kulturen är internaliserad och självreproducerande så innebär det att kvinnor själva bidrar till att upprätthålla detta. Även de som är mer upplysta. T.o.m. feministerna slut-shamar friskt, och detta handlar oftast inte alls om jämställdhet utan bara om att deras egna sexuella neuroser gör sig till känna.

  Tyvärr lyssnar vi mer på kvinnor när det gäller den här typen av frågor, för de anses på något vis ha en bättre moralisk kompass när det gäller sex. Eller så kanske det är för att vi är medvetna om att deras sexualitet är mer förtryckt än mäns, och då visar vi hänsyn. Men de här negativa knee-jerk reaktionerna får inte styra debatten, för det är just de som ÄR en stor del av problemet.

  Så när jag säger att sexualisering inte nödvändigtvis är ett problem så menar jag att mer öppenhet och mindre pekpinnar, mindre känsloreaktioner, mindre ”det där är fel/dåligt”, när det gäller sexualitet är önskvärt. De här negativa reaktionerna är ofta godhjärtade, men det tar inte hänsyn till hur vår lust faktiskt fungerar, och det tar inte hänsyn till hur vår psykologi fungerar, så då missar man vilka konsekvenser det får för individerna att sätta upp de här moraliska reglerna.

  Ett tydligt exempel är det här med sexualupplysning i skolan. I Sverige ser vi det som en naturlig del av undervisningen (även om den kan förbättras avsevärt), men i många delar av USA så vill man inte ha något sådant alls i skolan, just för att ”skydda” barn och ungdomar från allt som har med sex att göra. Men eftersom det blir en känslodiskussion baserat på moraliska värderingar kring sex, istället för baserat på rationalitet och vetenskap, så missar man målet. Ungdomar som får information om sex, preventivmedel osv uppvisar nämligen en högre grad av välmående, är tryggare i sin sexualitet, och tar färre ”dåliga” sexuella beslut (med dålig avses inte rätt eller fel utan bara oönskade för individen, t.ex. som resultatar i könssjukdomar, oönskad gravididet, eller skuld- och skamkänslor). De har även en senare sexualdebut, vilket jag inte lägger någon värdering i, men det är ju tydligen viktigt för just de som förespråkar att barn och ungdomar ska undanhållas information om sex. Men för dem är principen viktigare än konsekvenserna. Och det är det som är farligt.

  Erik:

  Vi pratar om sexåringar, de har ingen sexualitet att tala om att utforska och det handlar inte heller om något sexuellt.

  Det senare håller jag helt och hållet med om. Att en 6-åring tar på sig en glittrig BH har noll, nada, zip, zilch, att göra med sex eller sexualitet.

  MEN sexåringar HAR en sexualitet och ÄR sexuella varelser. Det är kanske inte direkt relevant för diskussionen om vi nu säger att klädseln/beteendet inte har med sex att göra, men indirekt är implikationen i diskussionen ändå att barn inte är sexuella, vilket de de facto är. Och som jag går in på nedan så är det viktigt att ha i åtanke.

  Nej, de är inte sexuella på samma sätt som vuxna, men de ÄR sexuella. Precis som att förståndshandikappade vuxna inte heller har samma typ av sexualitet som icke-förståndshandikappade vuxna, men de har likväl en sexualitet och ÄR sexuella varelser.

  Foster får erektion, spädbarn smeker sitt kön, småbarn utforskar sin egen och varandras kroppar, osv. Och sedan fortsätter den här processen upp i vuxen ålder. Och våra vuxna sexuella fantasier och turn-ons är sprungna ur vår barndom och våra tonår.

  Precis som Andreas påpekar så är inte sexualitet något som switchas på i kroppen när man fyller 18 (eller 15 kanske är en bättre gräns att tala om då det är då man är byxmyndig). Och vuxenvärlden, och då främst kvinnor, har uppenbara problem även med 15-åringar som uttrycker sig ”för” sexuellt, trots att de är såväl fysiskt som juridiskt mogna. De måste ju då också anses mentalt mogna (naturen vore märklig om den gjorde en kropp fysiskt mogen för en aktivitet innan den var mentalt mogen, och juridiskt har vi också sagt att de är det).

  Den mentala mognaden kan förstås brista, och det är just därför vi har en åldersgräns, för att den som är äldre inte ska kunna utnyttja den som är yngre och därmed inte lika mentalt utvecklad på det sexuella planen. MEN det viktiga att påpeka här är ju att när det brister i den mentala mognaden så är det INTE för att individen har varit ”utsatt” för sexuella uttryck (som inte är övergrepp, bör kanske förtydligas) under sin uppväxt, utan för att denne har ”skyddats” från dem.

  Det är när vi ser barn som asexuella som vi skapar problem. Vi hindrar dem i deras sexuella utveckling, oftast hindrar vi flickor mycket mer än pojkar, och detta får konsekvenser den dagen det är dags att ha sex på ”riktigt”. Ju äldre de blir desto mer problem skapar vi. När 14-åringen inte på något sätt får vara sexuell för att hon inte är byxmyndig, så blir det ett rätt stort problem när hon nästa dag fyller 15 och då är totalt oförberedd (för inte särskilt många år sedan i Sverige var det vanligare att en tjej inför sin sexdebut aldrig hade onanerat, än att hon hade gjort det, och det påverkar förstås upplevelsen). Det är enkelt att se och förstå detta, men samma problematik får spelrum när vi ser även yngre tjejer som totalt asexuella.

  Och detta gör vi i allt från att säga till barn att de inte får röra vid sig själva hur som helst, till att säga till dem hur de får eller inte får klä sig. I det första fallet förtrycks sexualiteten direkt, i det andra indirekt. För även om barnet inte ser t.ex. ett klädesplagg som sexuellt alls, utan som något fint (”mamma klär ju sig så”), så finns det ett inbyggt budskap i att det är något, inte riktigt klart exakt vad, men *något*, som är lite dåligt, med att tjejer klär sig på just det där viset.

  Det är viktigt att förstå att det vi lär oss som barn rotar sig jäkligt djupt. Att lära ett barn att äta upp allt på tallriken, för att barnet enligt BVC låg under sin viktkurva, kan leda till en ätstörning som vuxen. Barnet förstår inte kontexten och syftet med uppmaningen, utan internaliserar bara, på ett rättså omedvetet plan, ”det är jätteviktigt att jag äter mycket mat!”. På samma sätt förstår inte sexåringen varför hon inte ska klä sig på ett visst sätt, men värderingen att man inte ”ska”, att det är ”dåligt” eller ”fult”, att tjejer klär sig så, följer likväl med upp i det vuxna livet.

  Sedan vill jag bara tillägga att mig veterligen säljer inga butiker i Sverige stringtrosor eller BH-ar (glittriga eller ej) till 6-åringar.

  Och om just glittrigt är ”sexigare” än något annat mönster kan ju diskuteras… Detsamma gäller djurmönstrat. Återigen – Det här är ju bara våra vuxna idéer om ”sexigt” som spökar, när det för barnet förmodligen bara är något jäkligt fint.

 248. @MK:
  Jag tycker det saknas en kultur, och det är den fokuserade/besatta/påtvingade. Vet inte riktigt vad jag skall kalla det, engelska ”enforced” är väl det som kommer närmast.
  Jag skulle vilja påstå att vi i sverige har en ”enforced” kultur som tar sig repressiva uttryck. Exempel på detta är när man vill börja med sexualundervisning på dagis, och ger undervisning i hur man skall ha analsex, är besatt av att göra radio/tv-program om mens osv.
  Det påtvingade är det repressiva som slagit över. När man är besatt av sex i ett viktorianskt samhälle är man besatt på en individuell nivå. Men i vårt samhälle har kulturen i sig själv blivit besatt. Det sexuella lyfts upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang.
  För övrigt, när du skriver ett kilometerlångt inlägg, har du inte funderat över att istället göra det till något som skulle kunna stå självständigt som ett gästinlägg?

 249. @MK:

  ”Och om just glittrigt är “sexigare” än något annat mönster kan ju diskuteras…”

  Huruvida det finns grund för den diskussionen kan ifrågasättas.

  För några år sedan undersökte österrikiska forskare kopplingen mellan vad som är sexigt på vuxna kvinnor och kvinnornas hormonnivåer på krogar i Wien. Forskare kunde med god precision peka ut vilka kvinnor som hade vilka hormonnivåer enbart på basis av hur de var klädda.

  ”Detsamma gäller djurmönstrat.”

  Studierna i Wien observerade tre olika kategorier av objektivt sexiga kläder, ”bare, tight & shear”. (Naken, Tight, Djurisk). Finns sålunda föga grund för någon att hävda djurmönstrat inte är sexigt såvida inte man menar sig ha en bättre ide om vad som är sexigt än forskning där man topsade kvinnor.

  ”Återigen – Det här är ju bara våra vuxna idéer om “sexigt” som spökar, när det för barnet förmodligen bara är något jäkligt fint.”

  Varför skulle ett barn som inte vet vad som är ”sexigt” ha någon uppfattning av vad som är ”fint”? Snarare är det tvärtom finhet som kan vara vad som helst. Våra ideer om vad som är sexigt på vuxna kvinnor är inte så ”bara” utan i själva verket resultatet av åratals trial & error i ständig balansgång mellan å ena sidan kyrkomoralens väktare och å andra sidan vad som räknas som ”porrigt”

  På ena sidan åratals utveckling, på andra sidan vadå?

  Finhet borde barn ha ingen uppfattning om annat än vad de ser omkring sig. Sexighet däremot ser likadan ut i alla civiliserade samhällen. Alla samhällen drar samma slutsatser i balansgång mellan porr och kyrka, spelar ingen roll om en klänning är amerikansk eller kinesisk… Olika kulturer under olika tidsperioder drar samma slutsatser.

  Typiskt exempel ser vi på rabaldret med serien ”Empress of china” som censurerades av kinesiska kontrollorgan eftersom den var för tidsrealistisk. Ju högre status en kinesisk dam hade på den tiden ju lägre sittande urringning.

  Och det var alltså i Kina år 650 så man kan knappast skylla på att kvinnorna tog efter vad de såg på TV eller på H&M annonser. Snarare är vad vi anser vara sexigt idag långt bättre grundat i verkligheten än vad de flesta lärt sig.

 250. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Jag har en viss vana med de här diskussionerna sen tidigare och har sett precis samma mönster i de flesta av dem.
  Om vi accepterar att hela diskussionen omtolkas och omdefinieras (inklusive inlägg som bygger på helt andra förutsättningar) så fort ett exempel på någon del i det ges så kommer aldrig någonsin att kunna diskutera något annat än frågor där alla är överens, känns det igen i någon ideologi nära dig?

  Du kan sedan tycka vad du vill om min irritation, men min gräns är definitivt överskriden när pedofil-insinuationerna ramlar in.

 251. @Jenny:
  Ja, med tanke på hur lättvindigt pedofilanklagelsen används för att mästra män i jämställdhetsdebatten så är det något som jag har en väldigt låg toleransnivå för.

  ”Småflickor” är rimligen yngre än ungdomar, så upp till 12-13 är inte speciellt konstigt. Med tanke på att en del kommer in i puberteten vid 9-10 (och tidigare) så verkar det väldigt märkligt att förutsätta att sexuell utveckling inte kan vara inblandat.

  Jag har fortfarande inte sett någon motivering till varför sexåringar helt plötsligt skulle vara det enda relevanta i diskussionen eller det enda en skulle handla om.

 252. @En annan Andreas: Se det från den ljusa sidan, det kunde ha varit värre, hon kunde ha kallat dig för ”foliehatt”. Och har du vana så borde du väl kunna hantera det bättre än att fara ut på det viset. Hon kallade inte heller dig eller någon annan för pedofil.

 253. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  ”Foliehatt” eller liknande etiketter är väl mer av en normalnivå i de här sammanhangen.

  Graden av ”fara ut” i svaret matchar givetvis allvaret i vad som bemöttes, hade det varit en reell anklagelse så hade svaret också blivit därefter, så nej det var inte ett helt okontrollerat raseriutbrott även om det stereotypt sett är lätt att tolka alla uttryck av irritation från män så. Det finns åtskilliga betydligt grövre sätt att hantera en anklagelse på, så några svordomar för det lösa insinuerandet eller GBA är ganska beskedligt.

  Att inte reagera eller bara med ”jojo, men hon är ju kvinna så hon menade nog inget illa…” gör bara saken värre. Vanan ger att detta är bästa sättet att hantera det mönstret i diskussionen.

 254. @ En annan Andreas

  Jag förstår till fullo din aversion mot att det ens antyds pedofili i sammanhang där det handlar om andra frågor. Jenny kunde med fördel ha valt ett bättre sätt att uttrycka sig (och det är inte första gången!), men just i detta specifika fall hade det räckt med en kraftig tillsägelse från din sida för att sedan gå vidare i diskussionen. För min del uppfattar jag dig som en seriös debattör, vars tankar jag gärna tar del av.

 255. @En annan Andreas:

  Jag menade absolut inget illa med min kommentar. Jag antydde inte ens någon anklagan mot dig. Jag ber om ursäkt för om det kunde uppfattas så.

  Jag står fortfarande för det jag sagt, om det handlar om 6 åriga flickor eller 12 åriga flickor. Och som jag också skrev, ja visst utforskar barn sin sexulitet på en primitiv nivå. Jag håller med om det Erik skriver eller låter påskina att de formas efter oss.

 256. @Alith:
  ”Jag förstår inte vilka sorters diskussioner du har varit med om, så jag är ett stort frågetecken… ”

  Diskussioner där en man uttrycker något som helst om jämställdhet som inte är radikalfeministiskt, och inte i varje mening tar på sig skulden för allt ont i samhället nu som då, sammanfattar dem ganska bra.

 257. @Jenny:
  Tack, men någon ursäkt behövs inte, jag vill bara kunna diskutera utan tramset som feministerna brukar hålla på med.

  Det är väldigt stor skillnad på vad pedofilkommentarer, oavsett direkt koppling eller anklagelse, har för innebörd för en man respektive kvinna. Jag blev irriterad på det, vilket jag uttryckte, men sen var det för min del bra med det.

 258. @Rick:
  Som jag kommenterade kort tidigare så har ”tillsägelser” med lägre grad av allvar aldrig fungerat i någon diskussion jag varit med i tidigare, just eftersom de inte tas på allvar. Jag föredrar en saklig och seriös diskussion, men för att en sådan ska fungera så måste det finnas gränser. Jag har inte något mandat att komma med någon policy för de här kommentarsfälten eller moderera dem i tidigare skede, däremot har jag redan tidigare försökt begränsa sannolikheten för urspårningar med vänligare medel vilket uppenbarligen inte fungerade här heller.

 259. @En annan Andreas:

  ”Det är väldigt stor skillnad på vad pedofilkommentarer, oavsett direkt koppling eller anklagelse, har för innebörd för en man respektive kvinna.”

  Varför det? Det finns ju kvinnliga pedofiler också. Att det blev häxjakt på manliga pedofiler är ju bara för att de valde dagis och förskolor. Och du vet väl hur småbarnsföräldrar är. Inte konstigt att det blev stort både då och nu. Och inte konstigt att det blev häxjakt på män inom barnomsorgen. För du vet väl hur småbarnsföräldrar är. Och även om deras egna barn inte blev drabbade sitter alla småbarnsföräldrar med magont när en ny pedofilskandal kommer upp. Och ja, det brukar vara de manliga pedofilerna som står för rubrikerna. Folk är småsinta.

 260. @ Jenny

  Jag är småbarnsförälder och har absolut inga bisarra föreställningar om personalen. Jag bukar rentav säga åt ny manlig personal att jag är glad över att se dem i verksamheten. Aldrig att jag skulle reagera med misstänksamhet. Varför är jag inte på min vakt? Därför att jag vet att den feministiska journalistkåren gång på gång försöker skapa hysteri kring män på förskolan. För insiktsfull information kan man läsa t.ex. bloggen ”Tysta tankar” i stället för skräpmedia. Utbildad manlig personal är lika professionell som kvinnlig dito. I ett uppmärksammat fall nyligen hade något fruktansvärt skett, men annars handlar det nästan alltid om falska anklagelser som sprids av företrädelsevis mammor med dåligt samvete över att lämna bort sina barn över dagen.

 261. @Alith:

  Jag förstår inte vilka sorters diskussioner du har varit med om, så jag är ett stort frågetecken…

  Jag misstänker att En annan Andreas syftar på en moralpanik som rådde på främst 90-talet, pedofilhysterin.

  Den hade två effekter:

  Dels stigmatiserade den män(niskor) som fötts med en sexuell läggning som gör att de (i huvudsak) attraheras (emotionellt och sexuellt) av prepubertala barn. Den stigmatiseringen försvårar för dessa individer att hitta ett sunt sätt att leva med sin läggning så att inte denna går ut över barnen, varvid man ökade risken för att övergrepp ska ske.

  Dels användes det som piska för att tysta, och lyckades tysta, män som försökte kritisera feminismen. Och det är orsaken till att feminismen fått den dominanta ställning den har idag där den orsakar omfattande skada för män, kvinnor, barn och samhälle.

  Så jag tror En annan Andreas syftar på debattklimatet sådant som det var i stort, inte enstaka diskussioner.

 262. @Jenny:
  ”Varför det? Det finns ju kvinnliga pedofiler också.”

  Givetvis helt korrekt, det finns antagligen dessutom ungefär lika många manliga som kvinnliga pedofiler, det är inte där skillnaden ligger. På precis samma sätt så vet vi idag att det finns ungefär lika många män som misshandlar sin kvinnliga partner som det finns kvinnor som misshandlar sin manliga partner. Vidare vet vi från trygghetsundersökningar och motsvarande att det finns en betydande andel sexualbrott, både våldtäkt och andra former, som utförs av kvinnor mot män.

  Ingen av dessa syns speciellt väl i statistiken över lagförda brott eller ens åtal.
  I domstolsväsendet så benämns detta oftast som kvinnorabatten, dvs man är fullt medveten om att kvinnor får lägre straff eller kommer undan med andra brottsrubriceringar, förelägganden mm. och man är inte ett dugg intresserad av att ändra på det.

  För en man räcker dock blotta misstanken eller anklagelsen för att myndigheter ska ta till storsläggan, och t.ex. frånta vårdnad eller låsa in personen på i det närmaste obestämd tid ”för att inte försvåra utredningen”.

  På precis samma sätt fungerar det även i lindrigare former av vanlig smutskastning, om någon nämner ordet pedofil i samband med en mans inlägg så blir det snabbt en sanning och i nästa diskussion så heter det snart att ”nu är den där pedofilen” här igen och skriver något och sen dröjer det inte länge förrän ytterligare någon börjar försöka ”outa” och ringer polisen, soc., arbetsgivare eller familj. Bevis är bara något sånt där patriarkalt hopkok som den ideologiskt rättfärdige inte behöver ta någon hänsyn till.

 263. @Rick:
  Det verkar inte heller vara speciellt ovanligt att föräldrar, personal, läkare mm. ser något som de tror kanske eventuellt skulle kunna vara en ”skada” (en finne, eller byxorna skavde lite i grenen) och vips anmäler detta varpå polis eller andra inblandade hugger första bästa man och spärrar in eller anklagar ”på sannolika skäl”. Vilket ungefär betyder att de inte ens vet om det finns något brott, men det ser bra ut i statistiken och de får tillåtelse att använda alla tillgängliga tvångsmedel för att gräva fram något som eventuellt skulle kunna vara indicie eller i alla fall något lagom smaskigt men lagligt som man kan läcka till pressen. En man som besökt en sajt med lättklädda damer, t.ex. aftonbladets rapportering om någon obskyr stjärna, måste givetvis vara både pedofil och våldtäktsman och antagligen något mer och kan sedan åtalas, hängas ut eller avskedas. Att ha besökt genusdebatten skulle antagligen betraktas som ännu värre.