Sexuella Preferenser, Evolutionsteori och Genusforskning
avatar

Så var det dags igen för ännu en uppvisning i hur genusforskningen ser på världen. Dagens drama kommer från Finland där är Åbo Akademi skrivit om sexuella preferenser som sticker i ögonen på vad genusforskningen lär ut

”Forskarna har ett evolutionärt svar på varför mäns och kvinnors psykologi skiljer sig från varandra. Orsaken till att mäns sexuella intresse fokuserar på kvinnor i 25-årsålder är att kvinnor i den här åldern är de mest fertila. I vårt evolutionära förflutna har män som haft sex med kvinnor i denna ålder fått fler barn än män som haft sex med kvinnor i andra åldrar.”

Varefter genushistorikern Charlotte på Hit och dit och tillbaka igen informerar om den genusriktiga läran. Så här lyder hennes svar och här är min min respons på det svaret.

Trams. För det första visar undersökningen att män av alla åldrar föredrar kvinnor i åldersgruppen 25-30. Det skulle alltså vara lika korrekt att säga att mäns sexuella intresse fokuserar på kvinnor i 30-årsåldern.

Nej, men det är i vilket fall som helst av underordnad betydelse. Resonemanget om exakt ålder är i hög grad en produkt av det moderna samhället med personnummer och make-up medan vårt evolutionära förflutna inte alls ger samma förutsättningar. Den korrekta tolkningen av Åbo-akademins text är sålunda att män idag dras till kvinnor som ser ut att vara 25-30. I det evolutionära förflutna skulle det innebära högst 20-25 vilket sannolikt är vad som skulle bli resultatet även idag om Åbo-akademin innan de lät män bedöma kvinnor först fråntog kvinnorna alla moderna fuskmedel. Det säger sig själv att evolutionära resonemang inte får inkludera L´Oreal eller Smartphones eller hur?

”Dessutom, om det vore så att mäns sexuella preferenser var grundade i kvinnors fertilitet skulle en kvinna som redan har barn vara prime target. En 27-årig trebarnsmorsa vore ju drömmen.”

Nej, faktum är att män inte drömmer om att bli framgångsrika kvinnors andrahandsval. Det är kvinnor som drömmer om att bli framgångsrika mäns andrahandsval. Eftersom genusteori utgår från att könen är eller borde vara mer lika och det är så här kvinnors preferens ser ut så är det en uppenbar projicering av kvinnors preferens på män som Charlotte sysslar med. Expressen: Allt fler kvinnor skaffar barn med samma man.

”Om sexuella preferenser var en fråga om fertilitet skulle kvinnor dessutom inte föredra äldre män utan män i 20-årsåldern. Därefter går det nämligen bara utför med spermakvalitén.”

Men det var inte kvinnors sexuella preferenser som var en fråga om fertilitet. Det var mäns sexuella preferenser som var det. Åter ser vi en invändning som inte bara verkar vila på att fortsätta tro män och kvinnor är eller borde vara mer lika oavsett vad bevisen säger utan även ignorans av vad motparten säger. Det framgår redan i början det handlar om mäns sexuella preferenser. Charlottes invändning om vad i så fall kvinnor borde och inte borde är fullkomligt irrelevant här.

”Om män har magiska sätt att evolutionärt känna på sig i vilken ålder kvinnor är mest fertila borde väl kvinnor ha samma egenskaper.”

Eftersom män dras till kvinnor som ser unga ut behöver de inte veta när kvinnor är mest fertila. Det är först i och med det moderna samhället som män ens riskerar att träffa 35-åriga kvinnor som lägger timmar av sina liv på att se ut som om de vore 25. Vidare så är det ingen som har sagt att kvinnors sexuella preferenser handlade om ålder eller fertilitet. Däremot har Charlotte rätt en sak: Om män var de som bestämde över partnerval skulle mer fertila personer har evolutionär framgång. Bara det att det inte är män som bestämmer. Detta kunde man läsa redan i min analys om varför män är längre än kvinnor Kortare män är mer fertila men kvinnor envisas med att välja längre män. Detta medan SVT vetenskapens värld försökte inbilla oss det är för att män stjäl kvinnors mat – ovetenskaplig idioti.

Men nej, tydligen vill kvinnor ha en man som kan sköta om barnet. Sådana finns tyvärr inte för de är upptagna med att befrukta fertila 25-åringar.

Vad kvinnor vill ha är också fullkomligt irrelevant. Vad kvinnor vill ha är ingen sexuell preferens, vem kvinnor vill ligga med är en sexuell preferens. Om kvinnor vill ligga med män som redan har barn – vilket data visar de väljer – så dras de uppenbarligen inte till män som kommer att ha tid att sköta om barnen så det är rena ljuget från början till slut att kvinnors sexuella preferens skulle se ut så.

Jag börjar inte tvivla förrän man hävdar att det är en biologisk, evolutionär logik relaterad till fertilitet som gör att 12.656 finnar svarar på det här viset. Resultatet går nämligen inte att säkra från påverkan från sociala normer.

Detta är ren lögn och verkar handla om att Genusteori (och liknande ämnen) tycks vara fulla av människor som inte kan ämnet marknadsekonomi. När man lever på en konkurrensutsatt marknad kan ingen produkt säljas utan att det finns en preferens för den produkten. Kom ihåg att preferens inte är vad människor säger de vill ha, det är vad de faktiskt väljer, även när det resulterar i konsekvenser de säger de inte vill ha.

Konkret exempel: Människor har en preferens för sötma. Människor gillar inte att vara överviktiga. Trots att de hela tiden säger de inte gillar att vara överviktiga köper många söt mat. Preferensen är alltså långt viktigare än vad människor lärt sig man skall säga för att bli socialt accepterad.

Så länge vi peppras av bilder på stiliga äldre män och förtjusande yngre kvinnor – så länge en äldre man och en yngre kvinna är idealet i böcker, i reklam, i media, i filmer – så finns det inte ens en liten chans att de 12.656 finnar som svarat är opåverkade.

Detta är en helt falsk beskrivning av vårt samhälle. Så fungerar helt enkelt inte en marknadsekonomi. Vi peppras på marknaden med alla möjliga olika bilder. Vissa av dessa bilder blir mer populära och säljer bättre. Andra blir mindre populära och säljer sämre. Det är alltså våra konsumtionsmönster som till bestämmer vilka bilder vi har mest av i vårt samhälle men det betyder inte att detsaknas andra bilder som Charlotte verkar ha inbilllat sig. Det betyder bara de andra bilderna inte är lika populära och sålunda heller inte har samma sociala status.

”Vänligen jämför med tillgången på sexualiserade kvinnor eller kvinnor ”på marknaden”

Hon kallar det till och med själv för marknad. Hon förstår att det är en marknad men hon vet inte att marknadens styrande princip är att köparen bestämmer vad som säljs. Hon verkar istället tro att reklamen bestämmer över köparna, så de enda produkter hon ser på marknaden är de redan populära storsäljarna. Hon ser aldrig de produkter man gjort reklam för som man sedan misslyckas att sälja. Genusforskning verkar fullkomligt infesterad av de här  ”Anti-marknadsekonomiska” åsikterna.

”Dessutom måste man skilja på äpplen och päron. Man kan inte få fram naturvetenskapliga, biologiska resultat med psykologiska och sociologiska metoder.”

Vetenskap handlar om att forskningen skall avgöra resultaten, inte forskaren. Det finns inga naturvetenskapliga resultat. Heller inga biologiska resultat. Det finns bara mer eller mindre riktiga resultat. Om sociologer har metoder som gör det omöjligt att få mer riktiga resultat säger det en hel del om sociologins nuvarande status som vetenskap.

”Om man, som forskarna i det här fallet, utgår ifrån grundsatsen att ”[s]ex-differences in parental investment and in age-related fertility variations are expected to have shaped the sexual strategies for both sexes” så kommer man i rimlighetens namn inte heller komma fram till något annat.”

Så nu när jag avslöjat vad ”primacy of theory” betyder så vill de inte längre kalla det teori? Nu skall de kalla det grundsats? Bra att veta. Detta är i vilket fall som helst fullkomligt nonsens. Här fanns det två möjliga alternativ till vad forskarna kunde komma fram till. Antingen fick de data som styrkte deras grundantagande (eller som det också kallas: hypotes) eller så fick de data som motsade deras grundantagande. Det fanns alltså två olika saker de kunde komma fram till. Antingen att data verifierade teorin eller att data falsifierade teorin.

Någon grundsats som bestämde vilka resultat man kunde få fanns inte alls.

Kommentarer

Sexuella Preferenser, Evolutionsteori och Genusforskning — 17 kommentarer

 1. Om man skall beskriva männens preferenser i studien (diagrammen är också bakom paywall), så var det ungefär såhär: 25 år är den ålder då män attraheras av jämnåriga kvinnor; män yngre än 25 attraheras av äldre kvinnor ’närmare 25’ (t.ex. 18 åriga killar tycks sukta efter 21-åriga tjejer), och när männen är äldre än 25 intresserar de sig för yngre kvinnor. Män kring 40-43 intresserar sig för kvinnor som är i snitt 8 år yngre än de själva, men blir tillsammans med kvinnor som är ca 2.5 år yngre.

  Dvs för männen följer intresset deras egen ålder i viss mån, men inte alls lika mycket som det gör för kvinnor. Gapet mellan den ålder som männen finner mest attraktiv och den ålder de faktiskt blir tillsammans med ökar när de blir äldre, medan detta samband inte syns för kvinnor.

  A completely horizontal line for men in Figure 1 at the object age of 25 would have confirmed our expectation completely. Indeed, the male line crosses the men’s own age around the age of 25. Men younger than this are interested in women older than themselves and men older than this are interested in women younger than themselves. Although this observation shows a tendency towards an interest for women in their mid-twenties, we can also see that there is also some developmental plasticity in men.

 2. Charlotte skriver ”Dessutom måste man skilja på äpplen och päron.Man kan inte få fram naturvetenskapliga,biologiska resultat med psykologiska och sociologiska metoder”
  Man häpnar och undrar om det är något slags skämt när man läser detta.

 3. Om män har magiska sätt att evolutionärt känna på sig i vilken ålder kvinnor är mest fertila borde väl kvinnor ha samma egenskaper.

  Tycker detta klart visar att Charlotte inte har nödvändiga grundkunskaper i evolutinsteori. Män som har attraherats av ”rätt” kvinnor har producerat flera barn som haft större möjlighet att föra vidare föräldarnas gener. Detta har upprepats under ett par miljoner år och är nu en del av oss alla.

 4. Jag har läst rapporten och jag är mycket förvånad över Charlottes reaktion på den och att hennes kritik är en total miss. Det är en välgjord studie och en bra rapport och det borde Charlotte kunna se. Det för att hon själv, så vitt jag kan avgöra med mina bristande kunskaper i historia, håller mått som vetenskapsman.

  Jag håller på med ett långt inlägg om pojkarna situation i skolan, som jag hoppas bli klar med under nästa vecka. Sen har jag en lång planering, men kanske går jag mellan med ett snabbt inlägg om vetenskap eller ”vetenskap”. Jag får seSmile

 5. Jag är faktiskt lite förvånad över det här rättså höga åldersspannet (25-30), iaf om man hävdar att det sammanfaller med optimal fertilitet. Mitt intryck var att kvinnor är som mest fertila i yngre år än så. T.ex. kan vi ser här att fertiliteten stadigt sjunker från 20-årsåldern:

  http://www.babycentre.co.uk/a6155/your-age-and-fertility

  Läser man på Wikipedia så står det också att kvinnors fertilitet peakar i early to mid 20’s, vilket jag tolkar som 20-25. I tabellen en bit ner på sidan är sju undersökningar samstämmiga i att fertiliteten blir sämre från 20-årsåldern (eller sex undersökningar rättare sagt då Trussel-Wilson undersökte 25-åringar som yngst).

 6. @MK:

  ”Jag är faktiskt lite förvånad över det här rättså höga åldersspannet (25-30)”

  Dels är det som sagt kvinnorna som bestämmer partnervalen mest och de går inte på fertilitet. Dels så har dagens kvinnor en mängd fuskhjälpmedel för att se yngre ut vilket mäns normala attraktion inte tar hänsyn till.

 7. @MK:

  Forskarna säger ju också att om deras hypotes skulle ha hundraprocentigt validerats, skulle alla män oavsett ålder ha attraherats av 25-åringar, men människor är ju lite mer komplexa än så. I rapporten diskuterar man vissa saker som kan påverka vilka vi attraheras av: t.ex. att vi möjligen delvis justerar våra förväntningar efter vad som är socialt acceptabelt eller realistiskt. De funderar också på att resultatet påverkas av vilka miljöer vi rör oss i – när vi t.ex. är unga och går i skolan, umgås vi mer med jämnåriga. Dessutom kan man tänka sig att den mix av egenskaper som vi finner attraktiv förändras med ökande erfarenhet.

  I rapporten kallar man detta ’developmental plasticity’, och man noterar att medan män uppvisar det, så ser kurvan annorlunda ut än för kvinnor.

  Vi bör också hålla i minnet att en enskild studie normalt inte kan bevisa en viss hypotes, men kan ge stöd för den under givna förutsättningar. Det har att göra med själva hypotesprövningen: man behöver kontrollera så många faktorer som möjligt för att kunna få ett tydligt resultat. Förhoppningsvis leder resultatet till att andra forskare lockas att göra andra studier som varierar förutsättningarna. Om det får effekten att försvinna, kan man gissa att sambandet inte var så generellt som man antagit; om effekten kvarstår, har man fått ett ökat stöd för att det kan vara ett generellt samband. Osv.

  Som Warren Farrell noterade i Why Men Earn More, kan det dock ofta bli så att även välgjorda studier inte får uppföljare, om resultatet inte var det önskade. Han fann t.ex. statistik från 60-talet som visade att ogifta kvinnor utan barn tjänade mer än ogifta män utan barn. Studien hade inte uppdaterats sedan dess, och han tyckte sig se att det var ett återkommande fenomen.

 8. Pingback: Så korkat att klockorna stannar | WTF?

 9. @MK: Dagens kvinnor fruktar åldrande, så till den milda grad att de fuskar. Det förklarar dagens höga ålderspreferens bland männen

 10. @Magnus:

  Men om de fuskar så innebär det att se ser yngre ut än vad de är. Männen rapporterar vilken ålder de tror kvinnor som de är attraherade innehar, inte deras faktiska ålder.

  Jag tror snarare på en andra felkällor, t.ex. att vi generellt sett inte är jättebra på att uppskatta människors åldrar, och att den här åldersrapporteringen är en efterhandskonstruktion som har uppstått när de har svarat på forskarnas frågor.

  Hade du istället kopplat upp män till maskiner som avläser deras attraktion medan de tittar på bilder så är jag övertygad om att deras preferenser hade sammanfallit ännu tydligare med kvinnors ålder/fertilitet.

  Det här är ju inte den första studien i sitt slag direkt, det här har man forskat på länge, och jag är rätt säker på att man har fastställt just kopplingen mellan attraktion och fertilitet. Tyvärr har jag inga länkar att hänvisa till för det var flera år sedan jag fördjupade mig i detta.

 11. @MK:

  Gissningsvis är det svårt att få tillräckliga utslag på de instrument som används för att mäta upphetsning hos män, om man bara visar bilder på kvinnor. Däremot skulle det kanske funka att registrera ögonrörelser och mäta hur länge försökspersonerna tittar på vissa bilder.

  En studie som mätte personers subjektiva uppskattning av personer i olika åldrar, fann att heterosexuella män var väldigt eniga i sin preferens för 25-åriga kvinnor, medan heterosexuella kvinnor varierade mer i sin uppfattning men tycktes föredra 32-åringa män mest, och 18-åriga män minst. Homosexuella män och kvinnor uppvisar helt andra mönster.

 12. @Men@Work:

  Statistik från fertilitetskliniker indikerar att kvinnors fruktbarhet är hög fram till ca 31, och avtar markant efter det. Just den länkade studien fann en något högre fruktbarhet (men knappast signifikant) för 25-30 år än för kvinnor under 25.

  Jag har ännu inte hittat någon robust förklaring för varför just 25-åringar, och inte t.ex. 20- eller 22-åringar ger så högt utslag bland heteromäns preferenser.

 13. I kommentarerna till sitt inlägg skrev Charlotte:

  *Den dagen man hittar ett evolutionärt betingat beteende som inte är direkt relaterat västerländsk heteronormativitet är jag villig att omvärdera men så länge varenda teori man lägger fram går helt i linje med sociala normer har man inte bevisat någonting.*

  Detta visar hur illa påläst hon är på ämnet. David Buss har publicerat massor av material grundat i sina studier på flera kontinenter med vitt skilda kulturer.

  Ett exempel:

  ”In a large-scale cross-cultural study, Buss and his
  colleagues (Buss, 1989; Buss et al., 1990) explored
  how much women and men desired each of 32
  qualities in a potential long-term mate. The study
  involved samples from 37 cultures located on six
  continents and five islands. The samples included
  Gujarati Indians, Estonians, Chinese from both
  Taiwan and the Mainland of China, Santa Catarina
  Brazilians, and South African Zulu. The sample
  included tremendous diversity of ethnic, religious,
  political, and economic groups. The total sample size
  was 10,047, with an average of 272 from each of the
  37 cultures.”

  ”Universal sex differences in desires. Despite these
  cultural variations and cross-cultural universals,
  women and men differed across the globe on their
  desire for some qualities, precisely as predicted in
  advance by the evolutionary hypotheses. Women,
  significantly more than men, desired “good financial
  prospect” in a mate (see Figure 3). The sex
  differences were larger in some cultures such as Japan
  and Zambia, and smaller in other cultures such as
  China and Croatia, but these differences are universal.
  Women also tended to value qualities that are known
  to be linked to resource acquisition, such as ambition,
  industriousness, social status, and somewhat older age.”

  Detta är bara ett exempel – fler kan hittas i studien: http://homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Group/BussLAB/pdffiles/evolution_of_human_mating_2007.pdf

  Charlotte uppvisar stor ignorans i sina uttalanden om evopsych och man bör lyssna på henne med stark skepsis i detta ämne.