Den hedersamma könsstympningen av kvinnor
avatar

För lite drygt ett år sen skrev jag inlägget Jag erkänner: Gudrun Schyman har rätt! som handlade hederskultur. Inlägget tog avstamp i en artikel, Hur kan du missa kvinnoförtrycket? av Sara Mohammed. Med hjälp av forskning på ämnet och Sara Mohammeds artikel visade jag på att jag anar snarlika strukturer i grunden – trots kulturerna är så olika. Med det vill jag inte på något sätt påstå att det är samma sak, det är det verkligen inte. Liknelse: Om hederskultur är högkoncentrerad outspädd saft så motsvarar det svenska genussystemet samma saft fast mycket utspädd.

I förra inlägget skrev jag:

Mamman bestämde alltså hennes [Sara Mohammeds] kläder, men hur är det med könsstympning?

Det framgick inte i Sara Mohammeds artikel, men med hjälp av forskning kunde jag peka ut att det i huvudsak är kvinnorna som upprätthåller kulturers sociala normer, seder och bruk – här könsstympning. Nu har Sara Mohammed skrivit en ny artikel De har inte lyckats stoppa min njutning i alla fall där det som inte framgick i förra artikeln, framkommer.

Som barn var hennes liv hårt kringskuret. Familjen hade det ekonomiskt bra ställt, men mamman styrde efter strikta religiösa och traditionella normer. Dotterns liv var utstakat. Hon skulle giftas bort som oskuld och uppfostrades till att bli en lydig, barnafödande hemmafru.
Därför blev hon överlycklig när mamman en dag lät henne följa med till en bekant. Hon fick sällan komma ut och såg därför fram emot att få leka med väninnans dotter.

Men när de kom dit tog några kvinnor tag i henne och lekkamraten. Flickorna drogs in ett mörkt rum där en annan kvinna väntade med ett rakblad i handen. Allt gick snabbt. Hon stympades helt utan bedövning och blödningen stoppades med lite aska.

Hur kan en kvinna – som själv var könsstympad – utsätta sin dotter för detta? Hur förklarade mamman det?

– De allra sista åren av hennes liv kunde vi hitta varandra och prata ut om det hon gjort mot mig. Men jag kunde inte ändra på hennes värderingar och hon bad aldrig om ursäkt. Hon försökte säga att det var kulturen och traditionen som påverkat henne. Hon gjorde det som förväntades av henne.

Var kom dessa förväntningar från som mamman upplevde låg på henne? Pappan? Nej, han skulle inte ens veta något.

Jag fick heller inte berätta om det, inte ens för pappa.

Kommer förväntningarna från islam? Njää, där är kvinnlig könsstympning hedervärd men inte nödvändig:

I Koranen finns inget omnämnande av kvinnlig omskärelse, varken direkt eller indirekt. Det finns ingen känd hadith som gör kvinnlig omskärelse nödvändig. Vissa invänder att det finns en hadith som visserligen inte nödvändiggör kvinnlig omskärelse, men som verkar acceptera det: Omskärelse är en tillrådlig handlig för män (sunnah) och en hedervärd sak för kvinnor (makromah).” [källa]

Men var kommer då de upplevda förväntningarna från? Noterade ni att jag markerade ”några kvinnor” och ”en annan kvinna” i det första citatet från artiklen? Det är i kvinnorummet, aka systerskapet – såväl kvinnliga släktingar som väninnor – som huvuddelen av förväntningarna skapas och upprätthålls.
(I inlägget För dina döttrars skull – var öppen för att vi kan ha rätt, skriver jag mer om systerskapets makt i svensk kulturell kontext under rubriken ”Vilka är de avgörande centrala makthierarkierna i genussystemet?”.)

scared-muslim-woman-women-biting-her-nails-panorama-54648600

Männens roll i genussystemet är försörjare och försvarare, vilken jämfört med svensk kultur är förstärkt i hederskulturer till hedersväktare – ”självutnämnda moralpoliser” – vilket jag gick mer in på i inlägget kopplat till Sara Mohammeds förra artikel.

Åter till Sara Mohammeds artikel:

– Bästa sättet att förebygga, upptäcka och hjälpa är att tala klarspråk. Hälsoperspektivet är det viktigaste och även lättaste att tala om för att nå fram och förändra attityder. Det kan nämligen inte avfärdas enligt islam. Men ofta finns en stor okunskap.

Jag håller med om att hälsoaspekten är det viktigaste argumentet och att sådan upplysning i synnerhet bör ges till nyblivna mödrar på till exempel BVC. Men om man ska kunna göra så effektfulla åtgärder som möjligt så är det viktigt ha rätt förklaringsmodell. Då ser man vilka åtgärder som behöver sättas in och var var dessa ska sättas in för att ge bästa effekt. Jag är ingen expert på islam och hederskultur kulturer, men ju mer jag lyssnat, läst och lärt mig, desto säkrare blir jag på att krafter som utgår från ett feministiskt perspektiv kommer att få begränsad framgång. Om jag vore en av de som jobbar mot hederskultur, och specifikt mot könsstympning, så hade jag anordnat typ ”öppen förskola” där muslimska småbarnsmammor kan umgås på ett sätt som är naturligt för dem. Där hade jag vävt in tre budskap i samtalen: 1. hälsorisker, 2. att könsstympning inte är en plikt inom islam och 3. att forskning visar att män oftast inte har önskemål om att kvinnan ska vara omskuren. Då är jag ganska säker på att samtalet även kommer att kretsa kring den press kvinnor känner av upplevda förväntningar. Att ”älta” dessa känslor i en för dem naturlig kvinnlig homosocialitet kommer dels på sikt påverka förväntningarna i sig men framför allt stärka dem så att de lättare kan stå emot den del av förväntningar och den press de upplever som kommer från andra kvinnor.

Om detta dessutom kombineras med åtgärder som syftar till att öka kvinnors förståelse för vad den manliga sidan av genussystemet innebär för män, så är jag övertygad om, att man har bättre verktyg för att minska hedersproblematik än vad feminism kommer kunna ge.

Kommentarer

Den hedersamma könsstympningen av kvinnor — 9 kommentarer

 1. Jag såg för några år sedan en dokumentär från UK, om könsstympning. ”Huvudpersonen” (en kvinna från Somalia eller grannland därtill) i dokumentären försökte få stopp på traditionen, och jag önskar henne all framgång i arbetet. Men i hennes kampanjande mot könsstympning av flickor/kvinnor vände hon sig mot majoritetsbefolkningen i UK: vita kvinnor, som aldrig kommit i kontakt med traditionen tidigare, och knappt vet något om den. Där tycker jag hon gjorde fel: det är inte hennes målgrupp som håller på med könsstympning, och det (gissar jag) finns redan lagar mot traditionen.

  Kan det vara så enkelt att denna kampanjande kvinna valde att vända sig till majoritetsbefolkningen för att den inte kommer att klaga över hennes budskap?

 2. @Uffe:

  Kan det vara så enkelt att denna kampanjande kvinna valde att vända sig till majoritetsbefolkningen för att den inte kommer att klaga över hennes budskap?

  Det kan vara så, men det måste inte. Om hon var i behov av finansiering, så är det lättare att få det så. Om det inte fanns lagar mot så är det nödvändigt att få till en bred opinion.

  Men för att få effekt så man ser en minskning av traditionen, då fungerar det inte alls. Då måste annat till.

 3. kvinnlig könsstympning har ju inte med religion att göra, det har med östafrikansk kultur att göra. Kristna och Judar i samma regioner sysslar också med kvinnlig könsstympning, liksom olika lokala religioner.

 4. Hej.

  MJx, du menar väl att det som är en kulturbunden tradition vilken kan ha existerat före de i området nu dominanta religionerna vuxit samman som en naturlig del av den kulturreligiösa praktiken?

  Det är i min mening det som gör den här frågan något förkättrad, eftersom det inbjuder till den gamla tradiga metadebatten: ”Har det med religion X att göra, eller med folkgrupp Y:s tradition att göra, eller med …”

  Ungefär som att fråga om ett ägg består av vita, eller gula, eller skal.

  Vad säger det om svensk kultur av idag att en hundvalp har ett starkare skydd för att stympas, än en människopojke? (För att dra en kryddad jämförelse – jag får ju besluta om att könsstympa min nyfödde son om jag har rätt blodsarv, men inte kupera min hundvalp.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. @Rikard:

  Tja, kultur och religion växer ju ihop. Det brukar innebär att kulturen får drag av religionen och religionen får drag av kulturen. T.ex. har vi ju många homosexuella kristna i Sverige, trots att kristendomen mycket tydligt förklarar att homosexuella saknar människovärde och måste dödas. I USA har ju olika amerikanska kulturella värden blivit synonyma med kristna värden osv.

  Men att säga till Östafrikanska kvinnor att islam inte kräver könsstympning av kvinnor har ju såklart ingen som helst effekt på kvinnor som är kristna, judar eller annat. Sen tror jag inte att så många i de där länderna verkligen tror att det har med deras religion att göra.
  Det var ett FN-projekt för länge sedan som riktade sig till manliga makthavare (religiösa ledare, byråd, politiker m.m.) och informerade dem om kvinnlig omskärelse. Det blev en enkel framgång eftersom de där männen var lätt och snabbt övertygade. Men det gjorde ingen skillnad, eftersom det var kvinnorna som utförde och upprätthöll traditionen.
  Så att imamer, präster och rabbiner fördömde könsstympningen hjälpte alltså inte.

  Sedan kan det såklart, som i det amerikanska exemplet, finnas en uppfattning om en religiös heder som går utanför religionen.

  Att man får skära sönder snoppen på små pojkar i Sverige beror på att män anses värdelösa.

 6. Till kvinnor:
  1. hälsorisker,
  2. att könsstympning inte är en plikt inom islam och
  3. att forskning visar att män oftast inte har önskemål om att kvinnan ska vara omskuren

  Lysande!
  Genusvetenskap som den borde vara; rikta kampanjerna till dem som har makten att förändra.

 7. Könsstympning är kvalificerad misshandel, liksom manlig omskärelse av småbarn, fas grymmare!