Bevisat: Journalister ÄR idioter – ”Män är korkade-studie” grundlurade massmedia
avatar

En ny studie bekräftar nu vad många trott: Journalister ÄR idioter***. Efter flera års hänvisningar till ”genusperspektiv” har journalistkåren plötsligt börjat att okritiskt vidarerapportera samma evolutionära forskning som de tidigare inte gjort annat än klagat på. Nu är det plötsligt inne hos journalister med biologisk teori om könsskillnader. Orsaken till medias totala kovändning i frågan? Den nya studien påstår att ”män är dummare än kvinnor”

Därmed försvann journalistkårens invändningar all världens väg. Detta trots att samma medier tidigare har drevat mot Harvards president Lawrence Summer när han hänvisade till exakt samma sorts evolutionära forskning som förklaring på att fler män än kvinnor var representerade i naturvetenskaplig forskning (STEM-fields). Innan jag förklarar hur det hela hänger ihop låt mig först presentera bevisföremål 1: Medias rapportering.

Idiotlistan – Svenska massmedia

Nyheter 24: Det är bevisat: Män är det idiotiska könet (Ellen Grefberg)

Dagens Nyheter: Forskare: Män är dummare än kvinnor (TT)

Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad och Borås Tidning och Smålandsposten och Katrineholms Kuriren: Bevisat: Män är korkade (TT)

Metro har haft en sida med samma namn men den är borta nu.

Uppdateras vid behov med fler idiotsajter

Flera engelska massmedier är lika korkade. Av utrymmesskäl hittas idiotlistan för engelskspråkiga medier längst ner i inlägget. Dessa journalister/redaktörer gör alla i stort sett samma – och lika idiotiska – påstående: nämligen att studien i British Medical Journal från 11 december skulle visa att män är mer korkade än kvinnor. Mer sant är att journalister och redaktörer som tror det är korkade. Inte nog med att påståendet är felaktigt vi har dessutom medias hyckleri gällande Lawrence Summers-incidenten. Så här lät det då i The Guardian: Why women are poor at science, by Harvard president (Suzanne Goldenberg)

The president of Harvard University has provoked a furore by arguing that men outperform women in maths and sciences because of biological difference, and discrimination is no longer a career barrier for female academics.

Vad berörda journalister/redaktörer verkar ha missat är att det var exakt samma forskning som den 11 december påstods visa att män är mer korkade än kvinnor. Det rör sig alltså inte om några nyheter utan om exakt samma sak i ny förpackning vilket har grundlurat i stora delar av journalistkåren vars grindväktare nu alltså har släppt förbi just den sorts evolutionspsykologisk forskning som feminister sagt åt sina journalistkompisar att hålla borta från offentligheten. Här kommer bevisföremål 2:

Washington Post: British Medical Journal: Men really can be idiots

Anne Campbell, a psychologist who studies evoltion and sex differences at Durham University, said the evolutionary argument goes like this: “Males (of many species) engage in far more risk-taking behaviour

a-mind-of-her-own_haftadProfessor Anne Campbell är inte vem som helst. Det var hon som förklarade ”Parental investment theory” i Harald Eias Hjernevask (25.50). Hon är även författare till boken ”A Mind of Her Own – The evolutionary psychology of women”. Nu när forskningen ”säger” att män är dummare än kvinnor får hon alltså presentera den biologiska förklaringsmodellen i mainstream-media utan att journalisterna invänder att allt bara är sociala konstruktioner. Allt som krävdes var att evolutionsforskarna var med på medias manshatartåg.

Det är bara tre små problem. För det första så bevisas inte någonting om män av att cirka 280 män dör på korkade sätt under en period av 20 år. Det visar bara att just de fåtaliga männen var korkade. Sorry journalister, det är ni som är korkade – inte män.

För det andra så har media även missat att den evolutionspsykologiska forskningen inte säger att män är dummare än kvinnor. Vad den säger är i själva verket att män har en högre varians så både de dummaste och de smartaste personerna är i högre grad män. När superscholar listar supersmarta personer är 9/10 män. I samma anda som media uppvisade mot män gällande ”BMJ-studien”

Sorry guys, it’s just science.

För det tredje så är studien som så många massmedier hänvisar till ren ploj. För dem som inte fattar de rent vetenskapsteoretiska orsakerna att dessa påståenden är ren idioti så framgår redan på wikipediasidan att British Medical Journals julnummer brukar innehålla låtsasforsning och media brukar tro på skiten.

A special ”Christmas Edition” published annually on the Friday before Christmas is known for spoof or humorous articles[10][11] (though mainstream media often fall for the joke).

***Studien visar därmed inte att män är idioter – däremot visar den att journalister är det – eller rättare sagt att många/vissa/somliga journalister är det. Jag skippade dessa ord högst upp för att uppmärksamma hur vidrigt det är när media gör det och försöker ge intrycket att ”studien” sade något om:

Sorry, alla män. (Nyheter 24)

Sorry alla ”journalister” på Nyheter 24, först blev ni blåsta av en dömd kvinnomisshandlare eftersom ni så gärna ville tro på en man som skrev sexistisk smörja om män. Nu blev ni blåsta igen, denna gång av British Medical Journal och ännu en gång berodde det på att ni så gärna vill tro på dem som skriver sexistisk smörja om män.

PS: För kontakt med mig gäller aktivarum@gmail.com För viktigare ärenden har jag ett telefonnummer som ni kan få om ni ber om det på mailen. Endast seriösa förfrågningar tack.

Idiotlistan – Engelskspråkiga massmedia

Telegraph: Men really are more stupid than women, research shows (Sarah Knapton, Science editor)

The Mirror: Men ARE more stupid than women according to shock results of new research study (Gareth Roberts)

The Independent: Men are officially more stupid than women (Roisin O Connor)

Time: ‘Men Are Idiots’, New Study Says (Naina Bajekal)

CNBC: Need scientific proof men are stupider? We got that (Leslie Shaffer)

MTV: A Legitimate Scientific Study Found That Men Are More Idiotic Than Women (Madeleine Roth)

Jezebel: Men Are Alarmingly Dumb, Science Says (Anna Merlan)

Salon: Science says men are idiots (Jenny Kutner)

Huffington Post Canada:  Men Are Idiots, British Medical Journal Study Proves (Jesse Ferreras)

Kommentarer

Bevisat: Journalister ÄR idioter – ”Män är korkade-studie” grundlurade massmedia — 26 kommentarer

 1. Eftersom det anses okontroversiellt att män och kvinnor i genomsnitt är ungefär lika smarta, följer att om majoriteten av idioterna är män, måste majoriteten av de smarta också vara män för att jämna ut genomsnittet.

 2. @Ulf T: Dessvärre har du ”hastat” till slutsatsen. Dvs den följer ej av premisserna. Bevis genom exempel:

  Listning av individer efter Smartpoäng (SP) och Kön Man (M) eller Kvinna (K), Smartpoäng 7 eller mer anses tillhöra gruppen ”De smarta”, SP 1 för gruppen ”idiot”

  SP Kön Grupp
  10 K (geni+smart)
  9 M (smart)
  8 M (smart)
  7 K (smart)
  6 M
  5 K
  4 M
  3 K
  2 K
  1 M (idiot)

  Exemplets egenskaper:
  Män och kvinnor ungefär lika smarta i snitt (t o m är män något smartare i snitt (5.6 vs 5.4 smartpoäng)! Män är dock idioterna! Män utgör ändå ingen majoritet av de smarta! Dessutom: Kvinnor är genierna!

  Man kan förstås ändra gruppdefinitionerna som man vill och finner rimligt men slutsatsen består , dvs slutsatsen av mitt exempel, dvs att män inte nödvändigtvis är majoriteten av de smarta bara för att de är majoriteten av idioterna. Hur det ligger till i verkligheten är en helt annan sak dock. Men rätt ska va rätt.

 3. @The Joker:

  ”slutsatsen av mitt exempel, dvs att män inte nödvändigtvis är majoriteten av de smarta bara för att de är majoriteten av idioterna.”

  Rent teoretiskt sett har du rätt men praktiskt sett har du fel. I och med att män är idioterna inte pga matematisk slump utan pga av en högre varians så blir män automatiskt också genierna. Din teori förutsätter att kvinnor kan ha lika hög varians som män vilket i verkligheten är omöjligt.

  För att citera Professor Baron-Cohens recension av Cordelia Fines bok om ”neurosexism”. Exemplen som visar mäns högre varians mosar alla invändningar och påståenden om skillnader inlärda av samhället leder till vad han karakteriserar som ”ludicrous position”

  ”efforts to explain (purely in terms of social variables) why neurodevelopmental conditions like autism, learning difficulties, and language delay affect boys more often than girls lead to the ludicrous position of blaming these conditions on sexist factors in society”

  https://aktivarum.wordpress.com/2013/05/06/cordelia-fine-delusions-of-gender-och-konsten-att-saga-av-grenen-man-sitter-pa/

 4. @The Joker: Din invändning håller bara om det är smartpoäng 7 eller mer som är ”de smarta”, och det är en godtycklig gränsdragning. Du kunde lika gärna skrivit att gränsen gick vid 8, och då hade Ulfs resonemang hållit.

  Dessutom låter du bli att kommentera att majoriteten av befolkningen torde hamna på smartpoäng 5 och 6, och om det är massor av män som får alla sexor och massor av kvinnor som får alla femmor, så är männen i de flesta heterosexuella förhållanden smartare än respektive kvinna. Detta borde ha väldigt stor vardaglig betydelse, till skillnad från könsfördelningen bland ett fåtal elit-människor.

 5. @The Joker:
  Underförstått i UlfTs uttalande är att intelligensen följer normalfördelningen (vilket är att betrakta som ett faktum), och att ”idiot” och ”smart” speglar varann, vilket förstås kan diskuteras. Bättre hade kanske varit om han sagt: ”… följer att om majoriteten av de med en IQ under 75 är män, måste majoriteten av de med en IQ över 125 också vara män för att jämna ut genomsnittet.”

 6. @Erik:

  ”Rent teoretiskt sett har du rätt men praktiskt sett har du fel.”
  Fel har jag inte då jag just nämner skillnaden mellan exempel och verklighet. Med andra ord har jag rätt se detta stycke:
  ”Hur det ligger till i verkligheten är en helt annan sak dock”

  ”Din teori förutsätter att kvinnor kan ha lika hög varians som män vilket i verkligheten är omöjligt.”
  Nej, jag gav ett motexempel för de deklarerade premisserna och antagandena. Diskursen för du nu vidare genom att påpeka att fler premisser gäller än de som mitt exempel togs fram för, dvs de premisser som Ulf T deklarerade. Det är bra. Och visst kanske jag borde antagit att Ulf T antagit den premissen också.

  Det finns dock även oändligt antal motexempel med önskade krav på variansskillnader.

  Min poäng var egentligen bara just den att man måste känns till fördelningen betydligt bättre för att kunna uttala sig om hur den ser ut någon annanstans än där man tittat. Det kanske viktigaste är dock att ha goda anledningar till att tro på att fördelningen inte har ett alltför komplext utseende.

  Det är lätt att tänka sig att normalfördelning gäller men det måste testas och jämföras med mer komplexa kurvor som inte alls är ideala på något sätt. Vi har ju sociala processer som är helt olika för män och kvinnor så nog kan det uppstå ”överlagrade strukturer”, dvs icke slumpmässiga differenser från det som annars vore rent normalfördelat.

 7. @The Joker:
  … och felet med ditt exempel är att du genom att konstruera ett litet pedagogiskt urval inte får en normalfördelning. Varför din invändning är ogiltig.

 8. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Det är Ulf T som gjort ett påstående och den som är ålagd att bevisa det om man vill finna något att hålla för sant. Det har han inte gjort. Huruvida min invändning är ogiltig eller giltig…I och med att ingen ansats till bevis av Ulf Ts påstående ens gjorts är den garanterat påkallad som invändning mot att tro, min invändning är dessutom korrekt utifrån de premisser den utgått ifrån vilka jag också deklarerat.

 9. Hur det ser ut i verkligheten vad gäller IQ är väl för övrigt inget att diskutera ens. Där finns testresultat.

  Det jag invände mot var slutsatsdragningen. Den är motbevisad utan ytterligare premisser och obevisad med ytterligare antaganden, dvs exklusive antagande om att en ideal normalfördelning råder. Att slutsatsdragningen inte är bevisad som logiskt korrekt betyder inte att ”slutpåståendet ” inte gäller dock. Det står ju att läsa i testresultaten.

 10. @The Joker:

  ”Vi har ju sociala processer som är helt olika för män och kvinnor”

  Män och kvinnor är inte helt likadana, givetvis är våra sociala processer inte heller helt likadana eftersom de för att vara likadana måste vara illa lämpade till endera kön.

  Vi har inte sociala processer för nöjes skull, de är till för att en eller annan individ skall ha lättare att överleva få barn som överlever och får barn. Mot detta kan ställas den ”mansnormlöshet” som förespråkas idag av ett gäng genusaktivister som är bortåt 90% kvinnor. Den är extremt illa lämpad för större delen av verklighetens män och bygger på att genusvetare kan ignorera ekonomiska och praktiska förutsättningar för att förespråka en rent 100% ideologisk uppfinning.

  ”så nog kan det uppstå ”överlagrade strukturer”, dvs icke slumpmässiga differenser från det som annars vore rent normalfördelat.”

  Nej, det där stämmer inte. Det är vår biologi som styr vilka sociala processer som kan uppstå, inte våra sociala processer som bestämmer vilken biologi som kan finnas. När sociala processer i strid med vår biologi uppstår så blir personer som följer dessa utkonkurrerade av andra människor vars sociala processer är i harmoni med deras biologi vilket skapar en mer gynnad position för dem. Nu bryr sig inte förespråkarna av ”social konstruktionism” (eller vad du vill kalla det) i detta för rent praktiskt vill de att det går dåligt för de personer de agerar ”rådgivare” åt.

  Men sociala processer som inte leder till framgång i livet konkurreras ut både socialt och biologiskt. Det kan alltså aldrig uppstå sådana strukturer i ett mänskligt samhälle. Det är därför det fungerar att lära ut gaussisk fördelningskurva. Det är inte det att den ”kan” uppstå. Det är det att den faktiskt uppstår.

 11. @Erik:
  Det är en god diskussion vi har men jag vill inte gå i polemik. Inte för att jag inte tror vi har tillräckligt högt i tak utan av flera andra skäl.

 12. @The Joker: IQ är per definition en normalfördelning med väntevärde 100 och standardavvikelse 15. Och det är väl välbelagt att om man delar upp det per kön så är männens standardavvikelse större än kvinnornas.

 13. Är ganska säker på att det inte handlar om att redaktörer och journalister är ointelligenta. Det handlar om att deras feministiska ideologi får dom att lyfta
  fram allt som dom påstår är dåligt med män och manlighet och lyfta fram allt som dom påstår är bra med kvinnor och kvinnlighet. När då någon forskare säger att män är ointelligenta så är det ju en riktig feministisk bingo hos dessa journalister…

 14. @The Joker:

  Det är Ulf T som gjort ett påstående och den som är ålagd att bevisa det om man vill finna något att hålla för sant. Det har han inte gjort. Huruvida min invändning är ogiltig eller giltig…I och med att ingen ansats till bevis av Ulf Ts påstående ens gjorts är den garanterat påkallad som invändning mot att tro, min invändning är dessutom korrekt utifrån de premisser den utgått ifrån vilka jag också deklarerat.

  Att man inte belägger varje sak, varje gång man skriver något betyder inte att man inte har gjort. Det är välkänt, sedan länge, att IQ följer normalfördelning och att män har större spridning.

  I tex denna kommentar skriver Ulf om en rapport från 1932.

  Så nu ser vi fram mot att du belägger det du påstår. Ditt lilla exempel faller med att det inte följer normalfördelning, påstår du att IQ inte följer normalfördelning ligger det på dig att visa belägg för det.

 15. @ The Joker

  Om jag inte missuppfattat något så har du skrivit ner siffrorna 1 – 10 och sedan försett de enskilda siffrorna med en parameter, M eller K på ett sådant sätt att medeltalet för de bägge parametrarna bli ungefär lika. Det baserar sig alltså inte på någon empiri utan handlar uteslutande om en gruppering av siffror. Din tes tycks vara att siffrorna går att gruppera på ett sådant sätt att den absoluta toppen kan förses med parametern K och den absoluta bottnen med M och att medeltalet ändå blir i stort sätt det samma.

  Jo….visst är det ju så, men frågan är vad detta bevisar. I min ögon ingeting alls. Jag kan nämligen gruppera helt andra siffor på ett helt annat sätt och vips blir resultatet ett annat.

  Det stora felet i ditt resonemang är emellertid att ett visst värde bara tillskrivs en person, dvs. det finns lika många femmor som tior (för så är det i vårt talsystem). I verkligheten finns dock inte lika många genier som medelmåttor. Därför kommer ditt medelvärde av siffror 1-10 inte att funka som exempel.

 16. @ The Joker

  Bara för att illustrera, så följer här en annan gruppering av siffror på sätt som du föreslår, nämligen från 1 till 20.

  20K, 19K, 18M, 17M, 16M, 15M, 14M, 13M, 12K, 11K, 10K, 9K, 8K, 7K, 6M, 5K, 4K, 3M, 2M, 1M.

  Medelvärdet är exakt lika för K och M. Vi ser dock att M dominerar bland de smarta. Om vi spinner vidare så kan vi säkert anta att gruppen M i det dagliga livet delas i två ”kulturer”, de smarta och de korkade. Gruppen K däremot domineras av de medelmåttiga, vilket gör att ”kulturen” inom gruppen K dras mot det mediokra. Det är möjligt att de två K i topp därför s.a.s. trillar ner bland de mediokra, medan 6M kanske dras uppåt av den starka gruppen M mellan 13 och 18.

  Vad kan vi dra för slutsatser på basen av detta? Inga alls, skulle jag säga.

 17. Hoppsan! Tydligen måste jag väga mina ord på guldvåg och belägga varje påstående med relevant forskning. Grin

  Det är alldeles riktigt att min korta kommentar kan motbevisas teoretiskt med konstruerade fördelningar. Men några invändningar då:

  – Eriks inlägg handlade just om hur journalistkåren okritiskt hakade på något motsvarande ett aprilskämt, bara för att de gillade slutsatsen. Min poäng var att förutsatt att samma personer anser det sant att kvinnor är lika smarta som män, behöver man åtminstone förklara hur medelvärdet kan bli lika om majoriteten av de dumma är män.
  – Vi kan förstås ha en helt teoretisk diskussion om huruvida det skulle gå att konstruera en fördelning som uppfyller kravet, men det är ointressant. Diskussionen gällde evidens, och inte något teoretiskt bevis för hur män är dummare än kvinnor.
  – Om man skulle lägga någon vikt vid den anekdotiska observationen att män är överrepresenterade i den oseriösa utdelningen av Darwin Awards, bör man kunna förklara varför man inte vill lägga någon vikt vid den överväldigande anekdotiska bevisningen för att män är överrepresenterade i högprestandayrken, nobelpris, m.m. – speciellt som just denna snedfördelning är feminismens stora käpphäst.
  – Att majoriteten av idioter är män är i linje med tillgänglig forskning, men det går inte att selektivt åberopa empiri och sedan hemfalla till hemmasnickrade hypoteser i strid med tillgänglig kunskap för att undvika de slutsatser som följer på samma grunder som de man först lutade sig mot.
  – Om det mot förmodan skulle saknas empiri, bör man favorisera den mest troliga förklaringen.

 18. Hej allihop, upptäckte just att vi har bonuspoäng i dumhet på en av idiotlänkarna. Nämligen Jezebels ”Anna Merlan” När hon inte blir lurad av forskares bluffvetenskap så luras hon av kollegor att försvara den allt mer diskrediterade våldtäktsanklagelsen mot UVA.

  ”’Is the UVA Rape Story a Gigantic Hoax?’ Asks Idiot” (Anna Merlan, 1 december)
  http://jezebel.com/is-the-uva-rape-story-a-gigantic-hoax-asks-idiot-1665233387

  I kommentarsfältet skriver Anna Merlan vidare

  I have a master’s degree in journalism from Columbia and I write investigative stories. Have done for years, both at Jezebel and before I got here. Thanks for asking!)

  Så lät det först, men senare den 5 december visade det sig att Merlan var den som hade dumstruten på huvudet.

  ”This is really, really bad. It means, of course, that when I dismissed Richard Bradley and Robby Soave’s doubts about the story and called them ”idiots” for picking apart Jackie’s account, I was dead fucking wrong,”

  http://jezebel.com/rolling-stone-partially-retracts-uva-story-over-discrep-1667329573

  Trots denna supertavla så dröjde det alltså inte längre än till denna artikel så hade hon spridit osann information igen
  http://jezebel.com/men-are-alarmingly-dumb-science-says-1670265289

  Skryter om att hon är undersökande reporter med ”masters i journalism”. Sprider falska storys två gånger på mindre än en månad.

 19. Hej alla. Vissa journalister är säkert korkade, men konkurrensen är ända rätt intensiv och nagra av de bästa inom arskullarna drömmer om och lyckas med att ta sig in pa, säg, de stora dagstidningarna. Sa problemet ligger snarare i systemet, och i hur publiken tycks belöna det.

  Nagra exempel:
  Tidspress: Det skall forskas och skrivas flera artiklar varje dag. Det maste ga snabbt; skall källor kontrolleras, görs det mycket selektivt.

  Övergripande berättelse: Artikeln maste passa in i övergripande berättelser, som kampen mot förtryck mot kvinnor. Att män är vid makten trots att kvinnor är smartare är grundtonen i det här exemplet – ett bevis för patriarkatet och ett bidrag till denna övergripande berättelse.

  Sensationalism: Det sag vi sist när Rolling Stones atergav en valdtäktshistoria som hette duga, noga anpassat till varenda liten fördom om valdtäkt som florerat under de sista aren. Att berätta om de betydligt mindre valdsamma men ända förödande valdtäkterna som äger rum varje dag dög inte: det maste till en gruppvaldtäkt pa brustet glas.

  Interventionism: Artiklar skrivs som om det vore rättfärdigat och effektivt för politiken att ingripa överallt.

 20. @Anders:
  Jag vet att jag tagit upp det där med tidspress några gånger, men jag tror du är den första jag sett förutom mig själv som gjort det. Tycker jag är lite konstigt. Det borde ju vara ganska uppenbart att det inte kan vara någon kvalité på nyheterna när något som händer sent på kvällen står att läsa om redan några timmar senare i morgontidningarna (eller efter ett par timmar i kvällstidningar). Vad mig anbelangar skulle man kunna skippa nyheter helt, och bara ha undersökande journalistik där man gör mer ingående reportage. Nyheter borde vara begränsat till information som faktiskt är av vikt för ögonblicket (typ trafikinfromation)

 21. Pingback: Lite roliga våldtäktsskämt för julstämningen @SverigesRadio & @Knyckare | Genusdebatten