Tino Sanandaji deltar i Samhällsdebatten Del 1 – Min granskning av granskarna i Studio Ett
avatar

Nyligen så medverkade Nationalekonomen Tino Sanandaji i SR Studio Ett för att prata om sin bok ”Massutmaning”***. Detta var bara en av de många granskningar som gjorts av hans påståenden men då den mesta kritiken verkar bygga på samma antaganden och i sin tur vara snarlik den som vi lärt oss känna igen gällande genus, jämställdhet, mans och kvinnofrågor så kommer mina svar att vara lika tillämpbara oavsett ämne. Till skillnad från vad många har påstått så ändras inte vetenskapens förutsättningar beroende på vad man pratar om, vilket jag demonsterar i detta inlägg.

Studio Ett hade ett minst sagt ”intressant” format. Under inslaget med Tino så stod programledaren själv för kritiken mot de teser som Tino lade fram. Sedan när Tino avslutat så fick både vänsterkommentatorn Lotta Gröning och PK-Professorn Stefan Jonsson kommentera vad Tino sagt och till skillnad från under inslaget med Tino så fanns betydligt mindre kritisk granskning av deras påståenden. Det är av denna anledning som det här inlägget har rubriken ”min granskning av granskarna”.

Ni kanske undrar varför jag kallar Stefan Jonsson för PK-Professor? Svaret finns i mitt blogginlägg från 13 Oktober 2011: ”Stefan Jonsson gör inkorrekta påståenden om politisk korrekthet ”. Där bemötte jag Professor Jonsson som menade att kalla något PK bara var en teknik för att ta död på debatter. Ett påstående jag milt sagt inte godtar. Studio Ett presenterar honom som ”Professor vid institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier vid Linköpings universitet” men nämner varken vad han är professor i eller i vilken inriktning. På universitetets hemsida framgår att han är Professor i Etnicitet vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etniska relationer och samhälle).

På Wikipedia beskrivs han också som litteraturvetare, DN-kulturskribent och (till ingens förvåning) marxist. Rent praktiskt så kritiserades alltså Tino Sanandajis slutsatser två gånger i Studio Ett. Först agerade programledaren utfrågare. Sedan lät man Lotta Gröning (som hade lite att tillföra ämnet) och Professor Stefan Jonsson (som hade desto mer åsikter) att presentera motargument. Jämfört med hur Sanandaji bemöttes så fick dessa väldigt lite mothugg från programledaren vilket fick mig att tänka på ett annat av mina gamla blogginlägg från den 29 Oktober 2009 ”Att uppfinna elden om och om igen”. Trots att det var sju år sedan så är min logik från då lika relevant idag.

Det krävs nämligen sällan belägg för att få kritisera något det getts belägg för. Sålunda så ligger alltid mycket högre arbetsbörda på den som faktiskt presterar någonting konkret än på den som ifrågasätter vad andra förespråkat – Erik

Enligt den modellen som jag skapade i ett av mina första blogginlägg någonsin (#8 för att vara exakt) så tvingas Tino Sanandaji att ha all (empirisk) bevisnining eftersom han sysslar med vetenskapsproduktion medan Professor Stefan Jonsson för att få hävda att vad Tino påstår är felaktigheter inte behöver presentera några belägg eftersom han sysslar med vetenskapskritik. Den marxistiskt baserade kritikern lägger bara armarna i kors och utser sig själv till sanningssägare med de sedvanliga flosklerna. Inom några minuter så får vi en mängd påståenden. Jag numrerar och fetstilar de relevanta styckena som skall besvaras. För tydlighetens skull tar jag med programledarens (SR) kommentarer utanför citatfälten. Är ni med? Nu kör vi.

SR: Debattörer som argumenterar på det sätt som han gör dom har väl ändå varit lite utanför centrum av den debatten?

Ja, han är fortfarande långt utanför centrum skulle jag ville säga eftersom att dom här synpunkten på att till exempel asylinvandring skulle leda direkt till förhöjd kriminalitet och så vidare dom är ju överhuvudtaget ytterligt kontroversiella och har inget som helst stöd i forskning och så där. Dom beror ju helt och hållet på hur man vinklar siffrorna 1) för att det finns inget som helst kausalt sammanhang mellan att asylinvandring skulle leda till att bilar brinner i förorten.

SR: Om man tar bort socioekonomiska faktorer som man kan göra så minskar överrepresentationen men så som han argumenterar så menar han att man kan inte ta bort socioekonomiska faktorer för de kommer med på köpet om man har en stor asylinvandring. I den meningen har han väl rätt eller?

Ja, i den meningen har han rätt men då får man också väga in många andra faktorer därtill och dit hör till exempel alltså dom här siffrorna som han redovisar arbetslöshetsstatistik, försörjningsbidrag, det är avsevärt högre och det ser värre ut i första och andra generationens invandrargrupper och det där beror ju då inte bara på invandrarna själva. Det beror också på samhället Sverige 2).

Det beror också på en sak som är väl belagd i forskningen där man alltid hänvisar till precis samma siffror men det är en forskning då som handlar om strukturell diskriminering, etnisk diskriminering och rasism i Sverige. En del av orsakssamhangen som man också får väga in – och det gör inte Tino Sanandaji – har att göra med det svenska samhällets diskriminerande strukturer 3).

SR: Ja så kan det ju vara men oavsett vad skälet är så blir ju resultatet ändå negativt. Vilka slutsatser skall samhället Sverige då dra framöver?

Hur menar du resultatet blir negativt?

SR: Det blir negativt i så måtto att många inte får jobb och många hamnar i utanförskap. Det är så jag menar. Du sade att det beror på diskrinering i hög grad. Han har andra förklaringar.

Ja vad beror det på? Det beror på en mängd olika saker och Tino Sanandaji han räknar på det här och kommer fram att det inte är lönsamt för Sverige. Andra menar att det är lönsamt för Sverige och OECD har redan pekat på att den här flyktinginvandringen som vi haft de senaste ett till två åren har lett till en ökning av tillväxten och BNP i Sverige bara det senaste året 4). Andra forskare menar att det här är en början på nytt satsning på välfärd i glesbygder och trakter som avfolkas.

SR: Vi kan ju prata med Lotta Gröning om det för hon bor ju i glesbygden…LG: ”Bla bla utländska ligor bla bla”… Tiden rinner på, vi frågar Stefan Jonsson. Lotta Gröning tycker att politikerna skall ta sitt ansvar. Vad betyder det för dig att politikerna skulle ta sitt ansvar att förbättra situationen för Sverige som mottagningsland? SJ: ”Politiker måste ta sitt ansvar såtillvida att man satsar generellt på skolor, sjukvård, bostadsbyggande, språkutbildning för den här stora gruppen av invandrare som har kommit nu. Man måste satsa betydligt mycket mer och dessutom har ju vi råd att satsa, det går ju strålande för Sverige 5.

Mina svar kommer nedan. Jag vill därför utdela en så kallad ”Trigger Warning” för vetenskap, sanning och fakta.

1.  ”Det beror på hur man vinklar siffrorna” SVAR; Jag kan se två betydelser av detta stycke. Först och främst kan det ses som en anklagelse mot Tino Sanandaji för att ha vinklat sina siffror. Då det inte specificeras vilka siffror det rör sig om så kan det dock inte betraktas som ett vetenskapligt giltigt argument. Istället får vi en andra innebörd nämligen att Professor Jonsson själv anser det är normalt att vinkla siffror i vetenskap och inte har förstått att vad han sade i radio är en anklagelse, inte ett oskyldigt påpekande. Vi kan sålunda anta att vinkling av siffror är något han själv sysslar med. Vinkling av siffror skall man dock inte syssla alls med i vetenskap. Då är det inte vetenskap längre.

2. ”Det beror på samhället Sverige” SVAR: Och det påståendet grundas på vilket annat samhälle då? Vill man kunna påstå att det är specifikt samhället Sveriges fel så måste man självklart som bevis på det ha empiri på andra samhällen som inte är Sverige också. Ingenstans presenterar Stefan Jonsson exempel på andra samhällen som han anser gör mer ”rätt” än Sverige. Sålunda saknas vetenskaplig grund för samhället Sveriges ansvar i frågan. I brist på belägg för att det går att göra mer rätt än Sverige så är prolemen inte specifika för vårt samhälle utan att betrakta som universella för alla mänskliga samhällen.

3. ”Det svenska samhällets diskriminerande strukturer” SVAR: Som jag har visat ovan så kan vi plocka bort ”svenska”. I brist på exempel på andra samhällen där man har andra resultat så är det vetenskapligt nonsens att hävda det är hos Sverige som problemet ligger. Det är snarast att betrakta som bedrägeri att i frånvaro på bevis att Sveriges empiriska resultat skiljer sig från andra samhällen försöka lägga skulden på samhället Sverige och dess befolkning som om det vore deras fel. Det är absurt att man får kalla sig forskare och göra påståenden i strid med vad det existerar empiriska belägg för inte bara i samhället Sverige – utan i alla samhällen i hela världen.

4. ”Ökning av tillväxten och BNP de senaste åren” SVAR: Ni kanske lägger märke till att den lilla detaljen ”per capita” saknades? Då han är utbildad ekonom så har Tino Sanandaji så klart redan påpekat den detaljen. Den främsta anledningen att BNP ökar med invandring är att befolkningen ökar. De som ljuger i de här frågorna verkar alla använda samma metod. De blandar samman ”antal” och ”andel”. I detta fall är det antal som används och det är givetvis totalt nonsens att hävda exempelvis att Indien med gigantisk BNP är ett land vars ekonomi Sverige med mycket lägre BNP bör eftersträva genom att öka sin befolkning.

Indien BNP/Capita: 6.300 dollar

Sverige BNP/Capita: 49.678 dollar

Det tycks vara ett återkommande tema i vissa akademiska sammanhang att Sverige skall ”förbättra” sig genom att ta efter länder och samhällen vars resultat när de granskas visar sig vara långt sämre än Sveriges. Påfallande sällan anger akademiker som kritiserar Sverige exempel på andra länder med bättre resultat än vårt.

5. ”Vi har ju råd att satsa” SVAR: Ett nonsensargument. Det faktum att jag har råd att köpa heroin och injicera i kroppen är inte ett argument varken för att jag skall lägga pengarna på det eller för att det om jag gjorde det skulle vara bra för mig eller lösa mina problem. För övrigt om vi skall fortsätta med min liknelse så löser det heller inte problemen att anklaga ”svenska samhällets strukturer” för att vara orsaken. Med samma absurda logik i medicinsk vetenskap så skulle den främsta orsaken till huvudvärk nämligen vara avsaknad av huvudvärkstabletter. Vi skulle då få en huvudvärksfri värld om bara regeringen kastade huvudvärkstabletter på folk för att ”vi har råd”

Tino Sanandaji har redan visat att mer välfärd inte kan lösa problemen med invandring så även om vi gjorde allt som Professor Jonsson vill vi skall göra finns det inga belägg för att det skulle lösa de problem som Tinos bok tar upp. Utöver detta faktum har också det här med signalpolitik. De summor som Sverige lägger på mer välfärd till invandrare innebär att fler migranter/asylsökare/flyktingar från berörda länder får mer incitament för att invandra till Sverige så jag vill passa på att nämna vilka siffror det handlar om ifall någon varit oklar och tror ”vi har råd” är ett argument. Här är befolkningssiffrorna för de tio länder som varit mest synliga i asylfrågesammanhang.

Syrien: 22,5 miljoner,

Afghanistan: 32,5 miljoner,

Irak: 38,1 miljoner,

Eritrea: 6,3 miljoner,

Somalia: 12,3 miljoner,

Iran: 82,8 miljoner (Shia),

Etiopien: 99,4 miljoner,

Marocko: 33,6 miljoner,

Algeriet: 40,4 miljoner,

Pakistan: 200,9 miljoner

Ifall någon inte förstått det så är det mellan hälften och en tredjedel som skulle komma hit om de fick. De här länderna har obefintlig välfärd så de pengar som svenska samhället lägger på sådan kommer att vara i direkt korrelation med ökningen av fattiga människor som känner de behöver bege sig hit och de pengar som vi lägger kommer aldrig att komma ikapp med antalet personer de skall fördelas på. Vidare så ökar befolkningen hela tiden i fattiga länder så siffrorna minskar inte av att länder som Sverige tar emot invandrare. Ett faktum som redan finns exemplifierat i det här välkända videoklippet med Roy Beck


Summa summarum blir alltså att Stefan Jonssons svar är helt falskt. På grund av det gigantiska antal personer som är berörda och potentiellt kommer att beröras så finns det inte den minsta chans för svenska politiker eller svenska samhället att ”ta sitt ansvar” genom att öka välfärden. Det enda ökad välfärd gör är ökar antalet personer som berörs vilket också innebär en ökning av problemet även om vissa försöker sopa den kopplingen under mattan. Vänsterns lösning att kasta pengar på problemet tills det försvinner kommer inte att fungera när problemets förmåga att växa vida överstiger pengarna man har tillgängliga.

Vilket även Tino Sanandaji har uppmärksammat. Han föreslår nämligen inte bara kraftigt minskad invandring utan även att Sverige för varje krona vi sparar på invandring lägger två kronor i bistånd till världens flyktingar. Syftet med hans förslag är alltså inte att vi skall bli rikare, syftet är att lösa problemen som invandringen orsakat och anvädna frånvaron av de konstaderna till humanitärt bistånd eftersom samma summa pengar överflyttad till bistånd för flyktingar hjälper sjuttio gånger fler människor än om den använts till invandring.

***Jag har precis fått boken ”Massutmaning” men detta inlägg skrevs innan jag öppnade boken för första gången. I Del 2 kommer argument och data från boken att finnas med.

Kommentarer

Tino Sanandaji deltar i Samhällsdebatten Del 1 – Min granskning av granskarna i Studio Ett — 13 kommentarer

 1. Observera att jag avsiktligt begränsade inlägget till fem enkla punkter.

  * Vinklade siffor i vetenskapen?

  * Svenska samhällets ansvar?

  * Svenska strukturers ansvar?

  * Ökning av BNP bra för Sverige?

  * Vi har ju råd att satsa

  Den som vill ha djupare svar på specifika frågor kan som vanligt ställa dem här.

 2. SR-P1 och Studio Ett.

  Tack för, sedvanlig, balanserad reflektion jorå förstår att det kan bli svettigt att välja bort del cynism.

  Satt självt av ren slump och radio-lyssnade på aktuellt samtal jag rekommenderar att öppna SRs ”tablå” för aktuellt samtal (8/2-17, SR-P1-tablån; ”Studio Ett” 16:03 )och då under lyssnandet kommer man att uppleva mera påtagligt, tonläge parat med ord och därmed vidden av publika mediets gedigna, råhet.
  Karaktärerna är verkligen seriösa med sin mening, fantastiskt.

 3. På tal om det så kan det ju vara kul för er att läsa Tino Sanandajis egna kommentarer på hanteringen i Studio Ett så här kommer de:

  Sveriges Radio ”Stor kritik mot Tino Sanandajis nya bok” ”Det beror helt och hållet på hur man vinklar siffrorna”

  ”Kritiken är av professor Stefan Jonsson. Sveriges Radio talar inte om att han är en marxistisk litteraturvetare som försvarat Sovjet och skrivit essäer om ”kamrat Lenin”. En övernattad marxist slår fast att jag är extrem och att invandring är lönsam. Andra expertutlåtanden av Sveriges radios oberoende expert:

  ”I romanen ”Dzjan” från 1935 skildrar Andrej Platonov kommunismens goda sidor. Nu finns den på svenska. Läsarna borde gråta av tacksamhet, skriver Stefan Jonsson”

  ”Jan Björklund och andra liberaler förvanskar historien när de demoniserar kommunismen”

  ”Nu slutar ju boken lyckligt med att Stefan Jonsson, författare och kritiker på Dagens Nyheter, pedagogiskt förklarar skillnaden mellan marxismen som ideologi – och marxismen som teori. Kommunismen är död. Marxismen lever – som feminism och antikolonialism

  Borde inte SR bjuda in en Stalinist och Trotskist nästa gång min bok ska kommenteras så det blir balans?”

  Det här var ju verkligen ett bra sätt att avsluta debatten om Sveriges Radios vänstervridning eller hur? Observera att SR faktiskt gav sig själva bakläxa och nu har rubriken ”Stor kritik…” blivit utbytt till ”Tino Sanandajis nya bok väcker debatt”. Vi får kalla det babysteps antar jag.

 4. Sålunda saknas vetenskaplig grund för samhället Sveriges ansvar i frågan.

  Först och främst håller jag ju med om att Jonsson inte konkretiserade vad det var som skulle vara Sveriges ansvar. Dock går det förstås att hitta strukturella aspekter som gör integrationen svårare i Sverige än den skulle vara på andra ställen. Följdfrågan skulle förstås bli vad vi är beredda att göra åt saken.

  • Sverige har relativt sätt väldigt liten lågavlönad arbetsmarknad, delvis pga väldigt starka fackföreningar.
  • Sverige har en relativt sett hög språkbarriär, bortsett från befolkningens ovanligt höga kompetens i engelska.
  • Sveriges kultur är i internationell jämförelse ganska extrem, i synnerhet i jämförelse med de länder vi nu får invandring från (se t.ex. bif bild).
  • Sverige styrs ovanligt mycket genom praxis och konsensus, vilket ökar behovet att förstå kulturen; denna, den s.k. ”Svenska modellen”, lyfts fram som ett ideal i Budgetpropositionen (se citat nedan).

  Den svenska modellen bidrar till välstånd och utveckling. Välfärden möjliggör ett högt arbetskraftsdeltagande, skapar trygghet och jämnar ut skillnader i levnadsvillkor. Starka parter som förhandlar löner och villkor bidrar till ordning och reda på arbetsmarknaden, konkurrenskraftiga och innovativa företag samt en god löneutveckling för breda grupper.[Budgetpropositionen 2017, s 23]

  Vi har alltså med inte så lite stolthet snickrat på en samhällsmodell som på många sätt är svår att integreras i om man kommer utifrån, utan utbildning och från rejält annorlunda kulturer.

 5. @Ulf T:

  Först och främst håller jag ju med om att Jonsson inte konkretiserade vad det var som skulle vara Sveriges ansvar.

  Det var dock inte min huvudpoäng. Min poäng var att Stefan Jonsson inte har gett exempel på ett enda samhälle som inte är Sverige som bevisar att man får bättre resultat av att göra på andra sätt än Sverige gör. Det är empirisk bevisning som saknas och därför är hans påstående inget vetenskapligt giltigt argument.

  Dock går det förstås att hitta strukturella aspekter som gör integrationen svårare i Sverige än den skulle vara på andra ställen.

  Nej, det kan jag inte veta. Jag kan bara konstatera att de där andra ställena än så länge bara tycks finnas i fantasins värld. Ingen har angett vilka de är. Sverige är ett riktigt land. Mycket märkligt att det jämförs med en eller flera ej specificerade fantasiplatser.

  Följdfrågan skulle förstås bli vad vi är beredda att göra åt saken.

  Nej, följdfrågan blir vilka samhällen vi jämförs med som har ett bättre resultat. I brist på exempel så blir det en vetenskaplig fråga som måste testas objektivt genom experiment. I brist på sådan bevisning så blir svaret att det finns inget vi kan göra åt saken. Vi kan inte magiskt trolla fram lösningar på olösliga problem. Går det inte så går det inte. Jag har hunnit läsa en bit i ”Massutmaning” nu och en av de första saker Tino skriver om är hur ansvariga börjat gömma undan just att ett problem blivit svårlösligt eller olösligt med hokuspokustermen ”Utmaning”

  Sverige har relativt sätt väldigt liten lågavlönad arbetsmarknad, delvis pga väldigt starka fackföreningar.
  Sverige har en relativt sett hög språkbarriär, bortsett från befolkningens ovanligt höga kompetens i engelska.
  Sveriges kultur är i internationell jämförelse ganska extrem, i synnerhet i jämförelse med de länder vi nu får invandring från (se t.ex. bif bild).
  Sverige styrs ovanligt mycket genom praxis och konsensus, vilket ökar behovet att förstå kulturen; denna, den s.k. ”Svenska modellen”, lyfts fram som ett ideal i Budgetpropositionen (se citat nedan).

  Fast här har du missförstått min fråga. Det jag efterfrågade var inte omdömen om Sverige. Jag efterfrågade omdömen om andra samhällen som inte är Sverige. Vi skall alltså undersöka om de samhällen som inte gör som Sverige verkligen har bättre resultat.

  Vi har alltså med inte så lite stolthet snickrat på en samhällsmodell som på många sätt är svår att integreras i om man kommer utifrån, utan utbildning och från rejält annorlunda kulturer.

  Nej, det går inte att vetenskapligt hävda vår samhällsmodell är svårare än någon annans att integrera till utan att först redovisa vem denna ”annan” är och visa på denne ”annans” resultat. Utan exempel så är det en ren fantasikomstruktion som man jämfört Sverige med.

 6. Angående detta: ”att till exempel asylinvandring skulle leda direkt till förhöjd kriminalitet och så vidare dom är ju överhuvudtaget ytterligt kontroversiella och har inget som helst stöd i forskning och så där.”

  Men det har ju stöd i forskning. Från Brås rapport 2005:17 där huvudorsaken till den ökande överrepresentationen i brott bland invandrare presenteras:

  ”Att överrisken [överrepresentationen] för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan. Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk [överrepresentation], har ökat.

  Nu är det visserligen inlindat och skrivet på ett sätt så att så få som möjligt ska förstå. På vanlig svenska betyder det att andelen kriminella ökar i landet om man fyller på med människor från högriskländer. Och högriskländerna råkar var just de länder många asylsökare kommer ifrån.

 7. @Affe:

  Tack för tabellen Affe. Givetvis har du helt rätt i att det har stöd i forskning om man med forskning menar stöd i data. Poängen är väl just att stöd i data inte alls är vad de här människorna menar när de använder ordet ”forskning”.

  Sedan är ju argumentet från deras ”forskning” också det absurda resonemanget att det inte är invandringen som orsakar kriminaliteten eftersom invandrarna har låg socioekonomisk status så då är det socioekonomin de vill förklara brottsligheten med. Som påpekas i inslaget är Tinos svar att man kan inte bortse från socioekonomiska effekter när man pratar om invandringen från U-världen för de kommer på köpet.

 8. Erik och angående, – ”begränsade inlägget till fem enkla punkter. ”, ok.

  Det enda vilket håller igång rund-skyfflandet av pengar eller mera populärt kallat Bruttonationalprodukten-BNP är in-hämtandet av pengar från annan plats än Sverige, inlåning.

  Håll i minnet, de vilket tillför Friska slantar för rund-skyfflarna, utöver inlåning blir de personer/konsumenter, i Sverige, vilka få ut sin lön vilken är grundad av en intäkt från annat territoriums ekonomiska system alltså en lön från vinst av export. En tjänst dessutom och önskvärt, eljest betydligt mindre värt, tillkommit genom en insats-del som är vår egen, insats-del sprungen ur/från Svenskt territorium.
  Alla andra BNP-konsumenter är direkt eller indirekt avlönade av; Stat, Landsting, Kommun. Numera istort de flesta.

  Nåväl inlåning och för att hålla igång sedvanlig spiral av ökad konsumtion-BNP sådant har givet en viss avgift den avgiften står i relation till trovärdigheten att avgiften som debiteras Svensk blir och utan tjafs, betald.
  För den säkerheten återstår endast export av ; Trävaror, Mineraler, Energi-EL, Ingenjör/konstruktioner, samt självklart med lag en ständiga ökad avgift/skatt-debitering/rundskyffling.

  Det finns inget absolut inget man kan göra åt Svensk BNP-kråksång var klok och istället planera i god tid, då när det faller som rykande exempelvis, Grekland igen och igen och igen och såvidare, var klok nu begrunda att få till en gångbar utbildning och då ridån äntligen går upp, lämna.
  Håll berättelsen om BNP-Sverige ständigt aktuell i samtalet pådet-vis att det ankommer på var enskild familj att bestämma vilken generation/avkomma som kommer att behöva, lämna.
  Vän av BNP-ordning menar att trä-gruv-energi-export kommer att vara i evighet måde emellertid att så begrunda, för vilket antal och isåfall med vilket påbjudet, liv.

 9. Man hinner inte blogga om allting men för er som tror att det inte är så illa ställt med högre utbildning som jag ibland skriver eller tror jag överdriver betydelsen av de namn jag nämner så här kommer ett exempel på hur illa det är ställt där och vilka namn det är som nämns. Ämnet skall föreställa ”Analys av Sharlock Holmes” men vad det i verkligheten rör sig om är postmodern intersektionell virtue-signaling.

  https://pbs.twimg.com/media/C4vKE1xWYBA1tXa.jpg

 10. @Kristian:

  Men det är ju just det som är poängen. Deras teorier, deras utbildning, deras perspektiv.

  Det är bara påhittad skit

  Det gör fullkomligt sak samma om man påstår att Sherlock styrker Remain-sidan eller om man påstår att Sherlock styrker Brexit-sidan. Sherlock är FIKTION, Vi talar alltså om fiktion som analyseras med en subjektiv metod där man kan påstå precis vad fan som helst.

  Kan påstå vad fan som helst i tidningen

  Kan påstå vad fan som helst i akademiska arbeten

  Här är ett akademiskt arbete ”Rhythmanalyzing ferry mobilities”
  https://pbs.twimg.com/media/C48P7hUWcAA1_O3.jpg

  Vi såg samma argument för flera år sedan gällande Eva Lundgren och slagen dam. Om studien inte förmedlar de misshandlade kvinnornas bild vems bild förmdelar den då?Forskarnas egen bild svarade Renee Frangeur i sin uppsats och ådrog sig därmed en skur av angrepp från Eva Lundgrens doktorand Jenny Westerstrand. Från: Mellan tro och vetande : kvinnojourrörelsen i allians och konflikt med modern forskning om mäns våld mot kvinnor / Renée Frangeur