Svarta Kvinnor är USA:s högst utbildade grupp?
avatar

Så var det dags för mer roliga påståenden från media. Denna gång är det Samuel Osborne på The Independent som i en artikel den 3 Juni informerar tidningens läsare att svarta kvinnor blivit den högst utbildade gruppen i USA ”Black women become most educated group in US”. The Independent är inte ensamma. Medier som skanderat att svarta kvinnor är den högst utbildade gruppen i USA inkluderar Salon, Upworthy, The Root, Good, The VoiceAlternet, BossipEssence och många fler. The Independents Osborne har onekligen en intressant metod för att bedöma den saken. Först tar han upp könsfördelningen.

”Between 2009 and 2010, black women earned 68 per cent of associate’s degrees, 66 per cent of bachelor’s degrees, 71 per cent of master’s degrees and 65 per cent of all doctorate degrees awarded to black students.”

Svarta män fick med andra ord 32%, 33% 29% och 35% av ovan nämnda examina jämfört med svarta kvinnor – förutsatt att Independent inte exkluderat tredjekönade/transsexuella/ickebinära eller vad de nu kallar sig den här veckan. För enkelhetens skull utgår vi från att han inte har en separat kategori för tredje kön. Men det här kan ju knappast vara en nyhet. Kvinnor har dominerat de flesta högre utbildningar i USA sedan 1981 (se nedan graf). Det enda nya här är att det går ännu sämre för svarta män än för män i allmänhet.

”The percentage of black students attending college has increased from 10 per cent to 15 per cent from 1976 to 2012, while the percentage of white students fell from 84 to 60 per cent.”

Så med andra ord när man institutionellt kvoterar bort vita studenter i enlighet med Affirmative Action så får man färre vita studenter? Jag är tämligen säker på att det varken är en nyhet eller förvånande för någon. Lyckligtvis kommer Osborne till själva saken i nästa stycke.

”By both race and gender, a higher percentage of black women (9.7 per cent) is enrolled in college than any other group, including Asian women (8.7 per cent), white women (7.1 per cent) and white men (6.1 per cent).”

Det argument som ligger till grund för påståendet är alltså att eftersom det är fler svarta i förhållande till sitt antal som antas till college och fler kvinnor än män som antas till college så … men vänta lite här nu!?? Det var inte alls vad han sade från början! Hans första stycke beskriver hur svarta kvinnor är mer utbildade än svarta män eftersom de får fler examina. Hur kommer det sig att han plötsligt hänvisar till antalet antagna istället för till antalet examina? Passade den statistiken inte det senaste narrativet?

Vi kan ju kolla. Här är statistik för BA

CkgCRFBUYAAUSD1

Och här är statistik för PhD

CkgDBJIWgAAJkH1

Huruvida svarta kvinnor är USA:s högst utbildade grupp hänger alltså på vilken variant av postmodernistisk tolkning och sanningsrelativism som journalister och kolumnister gillade bäst för tillfället. Svarta kvinnor ÄR i förhållande till sin storlek den grupp som i dagsläget oftast blir antagna till college men väl där så är de knappast bäst på att utbilda sig. Om man utgår från BA och PhD:s som ju dög utmärkt för Osborne när han jämförde svarta män med svarta kvinnor så är asiatiskor högst utbildade, sedan kommer vita kvinnor, först på tredje plats kommer svarta kvinnor.

Det bör även påpekas att mig veterligen ligger judar mycket högt i utbildning i förhållande till sitt antal men jag misstänker att media och akademia slår ihop judar och vita i alla sådana här mätningar. Journalister vill ju räkna judars rikedom och VD-poster i medieföretag till vita män medan de vill judar skall betraktas som en förtryckande majoritet inte en liten minoritet som arbetar hårdare och därför presterar bättre. Det är bara en tidsfråga innan postmodernistiska bluffakademiker tycker att vi skall räkna asiater också som ”vita”

Kommentarer

Svarta Kvinnor är USA:s högst utbildade grupp? — 2 kommentarer

  1. Hej.

    Varför ifrågasätta? Istället är det ett utmärkt argument för avslutandet av all rasistisk ’affirmative action’ och liknande, såväl som ett argument för att svart kultur i USA är destruktiv och skapande av utanförskap och kriminalitet, trots svarta kvinnors höga utbildningsgrad.

    Ack ja, konspirationsteorier om att den mest utsatta och svaga gruppen på samma gång är bättre på allt som både den och dess valda ’spegel’ känner vi igen.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare