Ska svensk regeringspolitik basera sig på fascistisk ideologi?
avatar

Jag råkade titta på en video med Cassie Jaye, där hon berättar hur hon bemötts av feminister, aktivister och media sedan hon via sin dokumentär ”The red pill” bytte sida och tog avstånd från radikalfeminismen. Vi är några som fått smaka på denna typ av reaktioner, vilka följer som ett brev på posten om man ifrågasätter ideologiskt beslutade ”sanningar” – särskilt om man kan visa att dessa påstådda ”sanningar” i själva verket är osanningar. Då riskerar man att drabbas av ett osminkat hat, stigmatisering, ignorering och smutskastning från de ”rättrogna”. Särskilt problematiskt är det när medierna domineras av sådana ”rättrogna” journalister, vilka selekterar bort, censurerar, förtiger och förvränger fakta – som nämnda video, liksom denna, visar för Australiens del. I Sverige är det betydligt värre än i Australien, eftersom inte någon enda svensk TV-kanal vill visa ”fel” domumentärer, som t ex ”The red pill”, ”Don’t shout too loud” eller ”Hjernevask”.   Istället ska vi matas med propaganda som ska inskärpa hur människor måste tycka för att få vara del av samhället – i åsiktskorridorens trängsel (här, här, här, här, här, här, här, här). Jay Levy beskriver fenomenet i sin undersökning av sexköpslagens verkningar och kallar det för mönster för tystande.

Relationsforskaren Richard Strauss räknar upp de metoder som används för bedrägeriet i fallet partnervåld, men det kan generaliseras till alla områden där de självutnämnda ”goda” aktivisterna, politikerna och journalisterna verkar i sin självförverkligande gärning. Allmänt anpassat är de:

1) Tysta ner bevis.
2) Undvikande av data som inte överensstämmer med den feministiska ”sanningen”.
3) Citera endast studier som stöttar den feministiska ”sanningen”.
4) Anta att rapporter stöttar den feministiska ”sanningen” även när de inte gör det.
5) Skapa ”bevis” genom citeringar.
6) Motarbeta publicerandet av artiklar och fondmedel till forskning som kan motsäga den feministiska ”sanningen”.
7) Trakassera, hota och straffa forskare som producerar bevis motstridiga den feministiska ”sanningen”.

D v s rent fascistiska metoder som idag genomsyrar akademisk, politisk och journalistisk värld i Sverige!

Det här agerandet leder även till ett upphöjande av Semmelweisreflexen till ett fullständigt normriktigt beteende.   Personligen har jag studerat sexual- och moralhistoria ingående, liksom hundratals undersökningar om bl a prostitution och trafficking, och producerat två omfattande böcker i ämnena. Men när jag motsäger individer i deras föreställningar, som t ex att faktiskt 94 procent av alla sexarbetare själva gör valet att inträda i arbetet, att inomhussexarbetare (minst 80 procent av alla sexarbetare) mentalt mår lika bra som genomsnittskvinnan och att sextrafficking är ett s k ”nollbrott” (mindre än ett fall på 100.000 invånare världen över) sparkar de genast bakut och vägrar att tro detta, anförandes alla möjliga konstiga undanflykter. Då inträder ett fenomen som aldrig skulle gälla icke kontroversiell och oomstridd kunskap. Om jag t ex diskuterar fysik med en fysiker har jag, p g a mina dåliga kunskaper i detta ämne, ingen anledning att annat än försiktigt ifrågasätta eller undra – samtidigt som jag måste vara ödmjuk, eftersom jag vet att jag inte kan ämnet. Men när det handlar om mitt specialämne så tror sig varje människa jag pratar med – trots att de aldrig studerat annat än grovt vinklade tidningsartiklar och propagandtärer i ämnet – att de vet precis hur det ligger till.  Även fast de i andra sammanhang kan ifrågasätta tidningar och TV.   Ett tydligt exempel på detta beteende har jag givit i ett tidigare inlägg, då två ungdomar, en miljöpartist och en socialdemokrat, utan något som helst underlag, och fast jag satt vid datorn och slog upp de undersökningar jag hänvisade till (Bl a en av BRÅ som säger att det är högst osannolikt med mörkertal när det gäller sextrafficking [s 21]). Jag gav dem ett år på sig att finna vetenskapliga undersökningar som stöttade deras övertygelse, men träffade bara den ene (miljöpartisten) efter ett år och frågade då om denne nu hittat sådana.   Till svar fick jag ett generat skratt.

Orsaken till denna Semmelweisreflex är i första hand att människor inte vill erkänna för sig själva att de dels har för dålig kunskap och dels inte vill vidgå att de blivit grundlurade av ”samhället”. D v s av den vänsterfascistiska radikalfeminismen. Speciellt gäller det många i den ”välutbildade” medelklassen, vilka p g a utbildning i ett eller ett par ämnen tror sig om att kunna omfatta alla ämnen. Som jag visat i tidigare inlägg (här, här) så uppfyller radikalfeminismen kriterierna för fascism till fullo – vilket också kommunismen gör. Men den senare riktningen lämnas på något sätt oantastad av stora grupper av journalist- och politikerkåren (av vilka ju en hel del sympatiserar med denna ideologi) och därför, menar jag, måste vi börja inse att radikalfeminismen är vänsterfascistisk och bör benämnas sådan. Något som borde gälla även andra aktionsgrupper till vänster.   De ska inte komma undan med att vara ”socialister” eller ”marxister” när de är fascister på vänsterskalan. Vi bör också tala om för de ”demokratiska” politiker från andra partier, vilka förfäktar dessa radikalfeministiska idéer (som t ex Birgitta Olsson), att de agerar vänsterfascistiskt.

Jag behöver inte orda om hur repressiv radikalfeminismen är för flertalet av läsarna här. För att bara ta ett exempel rekommenderar jag det här Youtube-klippet, vilket tydligt visar på hur man i sann fascistisk anda strävar efter att göra män till en grupp som inte ska ha samma rättigheter och möjligheter som kvinnor. Jag är verkligen ingen vän av SD, men jag förstår inte hur man kan påstå att det partiet skulle vara mer fascistiskt än t ex F! Eller V. Dessa har sin bakgrund i kommunism och marxism, som uppfyller alla kriterier för fascism genom sin historia och vilka, genom att agera för att upphöja radikalfeminismen som en tvingande idé för alla, visar de att de inte lämnat denna väg.

Det skrämmande är att denna vänsterfascism ligger till grund för Svensk officiell politik: Trots en lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle fortfarande av en könsmaktsordning. Arbetet måste fortsättningsvis ges en mer feministisk inriktning. Det innebär att vi måste vara medvetna om att det råder en könsmaktsordning, att kvinnor är underordnade och män är överordnade, och vilja förändra den. Det innebär också att regeringen betraktar manligt och kvinnligt som ”sociala konstruktioner”, dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi (regeringsdokument Skr2002/2003:140, jmf också Pelle Billing). I rent ideologisk anda, fullständigt ounderbyggt av vetenskap, ska alltså samhället formas efter en liten vänsterfascistisk grupps åsikter, med grund i de ideologiska konstruktionerna ”könsmaktsordning” och att kön är ”en social konstruktion”. För att inte tala om könskvotering i lagform, som ju faktiskt är en direkt könsdiskriminerande lag, enbart riktande sig mot män!

Redan 1975 skrev antropologen Susan Carol Rogers (American Ethnologist, Vol. 2, No. 4, Sex Roles in Cross-Cultural Perspective (Nov., 1975), s 727-756.), apropå den senare påhittade ”könsmaktsordningen”, att [a]ntagandet om universell manlig dominans, som kommer från epistemologiska felaktigheter i antropologin, visar sig lögnaktigt utfrån bevis att kvinnor utövar ansenlig makt inom kontextet bondehushållet och gemenskapen. Den uppenbara motsatsen mellan officiella ståndpunkter kring manlig dominans och verklighetens kvinnliga makt kan lösas och förklaras av en modell som starkt kan sträckas ut till andra typer av förindustriella samhällen. Slutsatsen blir att transformeringen av manlig dominans från myt till verklighet genom industrialiseringsprocessen kort sagt är utforskad.  Men ändå ska en ideologiskt helt ovetenskaplig idé, genom tvingande lagstiftning och officiell politik, drabba oss.

Jag har inget att invända mot att människor har sina åsikter och övertygelser, men lika lite som kristen, muslimsk, höger- eller vänsterfascistisk ideologi ska få tvingas på människor, lika lite ska radikalfeministisk sådan få ligga till grund för tvingande och diskriminerande lagstiftning!  Jag ser faktiskt inte stor skillnad mot hur man agerade i Tyskland på 30-talet, när man lät ideologiska idéer peka ut vissa ”raser” som biologiskt mindervärdiga, eller i Sovjet, där ”borgarklassen” alltigenom stämplades som ”folkets fiende”. Skillnaden är att man ännu inte börjat att utrota de ”avvikande”. Men förföljer dem gör man, som ovan nämnda video visar och många kan vittna om. Även om de inte döms juridiskt så stöts de ut och stigmatiseras – precis som t ex judarna råkade ut för i Tyskland innan utrotningen sattes igång.

Ska verkligen svensk regeringspolitik basera sig på fascistisk ideologi?

Kommentarer

Ska svensk regeringspolitik basera sig på fascistisk ideologi? — 71 kommentarer

 1. Hej.

  Det räcker så väl med att betrakta slagordet ”Det privata är politiskt” för att komma underfund med att feminism har, och alltid haft gemensamma rötter med socialismen och därmed även med fascismen.

  Att vi tänker ’höger’ om fascism är tack vare socialismens bedårande simpla trollerinummer under och efter andra världskriget när kriget mellan de två socialistiska staterna Tyskland och Sovjetunionen skulle bortrationaliseras.

  Varför inte se vad fascismens gudfader själv sade? Han började ju dessutom sin politiska bana som socialist.

  ”Tomorrow, Fascists and communists, both persecuted by the police, may arrive at an agreement, sinking their differences until the time comes to share the spoils. I realise that though there are no political affinities between us, there are plenty of intellectual affinities. Like them, we believe in the necessity for a centralised and unitary state, imposing an iron discipline on everyone, but with the difference that they reach this conclusion through the idea of class, we through the idea of the nation.” Benito Mussolini, 1921

  ”Everything I have said and done in these last years is relativism by intuition. If relativism signifies contempt for fixed categories and those who claim to be the bearers of objective immortal truth … then there is nothing more relativistic than Fascist attitudes and activity… From the fact that all ideologies are of equal value, that all ideologies are mere fictions, the modern relativist infers that everybody has the right to create for himself his own ideology and to attempt to enforce it with all the energy of which he is capable.” Benito Mussolini, 1921

  Dessa citat beskriver dagens ’vänster’ perfekt.

  De är värdiga arvtagare till sin läromästare och inspiratör Mussolini; låt oss hoppas de röner samma öde.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. SVT har inte visat Zeitgeist heller.

  Och typ inga Bollywoodfilmer. Inte fantastiska Wunder Showzen. Aldrig visat Don’t Hug Me I’m Scared. Tror du det är ideologiskt?

 3. Helt rätt Dick feminism = fascism.
  Det är faktiskt inte konstigt att Sverige blivit världens mest feministiska land enligt mig,detta beror på svenskarnas övertro på att staten är god(även konsensuskultur)när då man implementerade feminismen som statsideologi så blir det i det närmaste omöjligt att kritisera den inom stat,kommuner,myndigheter osv vilka till stor del styr även media,kultur,utbildning genom finansiering.
  Fascism är att individernas rättigheter ska underordnas statens behov dvs medborgarnas önskningar om hur man vill leva sitt liv är oviktigt i statens uppsatta mål.

 4. Hej
  Har följt med den här bloggen i snart tre år men har aldrig kommenterat tidigare.

  Skribenten skrev på ett ställe ”Personligen har jag studerat sexual- och moralhistoria ingående, liksom hundratals undersökningar om bl a prostitution och trafficking, och producerat två omfattande böcker i ämnena”. De här två böckerna, vad heter de? Jag försöker själv läsa mig in på ämnet och tror att dessa böcker skulle ge mycket kött på benen.

 5. @Nyfiken:

  Hej, Böckerna som skribenten har producerat finns på Bokus och Adlibris och heter 1. Den kidnappade sanningen och 2. Samlag eller salighet

 6. @Nyfiken:
  Eftersom jag läst bägge böckerna kan jag tillägga att Samlag eller salighet är en bok i stort format, ca 600 sidor, rikligt illustrerad med bilder av bl.a. konstverk och går igenom vår sexuella historia ända från forntiden till våra dagar. Den vänder upp och ner på en del föreställningar man kan ha, väl värd att läsa.
  Den kidnappade sanningen är ganska mycket torrt siffertuggande och mer tungläst, men en övertygande sammanställning av uppgifter som effektivt sänker trafficking-myten.

 7. Alltså, folk nuförtiden är så pinsamt okunniga att man bara vill gråta. Först och främst: varför i helvete ska vi tvingas att betrakta Mussolini som en sorts gudomlig och slutgiltig källa för vad kommunismen ”ska stå för”? Det är verkligen inte vetenskapligt. Han var själv från början kommunist. Sedan ville han ha någon sorts ”nationalkommunism” som han kallade ”fascism”. Men det säger sig självt att en ”nationalkommunism” är en ekonomisk motsägelse, försåvitt ett lands ekonomi aldrig kan isoleras från världsmarknaden. Det bästa du i denna värld kan åstadkomma är en sorts ”nationalsocialism” (självklart inte i nazistisk utan) i en socialdemokratisk bemärkelse. Och socialdemokrati (inte som parti utan som ”tankegång”) är i själva verket inte bara fullt förenlig med, utan rentav härledbar ur vad Marx egentligen har velat säga i sina ekonomiska analyser.
  Det är nu en jävla skillnad mellan vad man med fascism idag menar och dess ursprungliga innebörd. Ja, i ett visst läge är det fullt logiskt att det måste till en stark stat vare sig syftet är ont eller gott. Det ständiga pladdret om en ”stat i sig” är inget annat än obildat patetiskt nonsens.
  Och det är inte bara jävligt korkat utan också oändligt avskyvärt att överhuvudtaget komma på idén att jämställa kommunismen genom att påstå att den ställer ”klass mot klass”, med nazismen som ju handlar om ”ras mot ras”. Felet med Sovjet var inte att man ställde borgare mot arbetare, utan att man ställde hela folket mot en ny överklass som tog över hela staten enbart för sina egna intressen.
  FATTA DET NÅGON GÅNG: Kommunism är ett EKONOMISKT SYSTEM som ännu inte är. Det som får er att koka av ilska är inte kommunismen själv utan vad Marx ironiskt uttryckte som ”kapitalistisk kommunism”, dvs. en naturlig process på väg mot alltmer jämlikhet, som är inneboende hos kapitalismen själv, som kapitalisterna själva är skuld till. Alltså man skulle vilja ha en stark stat enbart för det syftet att tvinga folk att ta och läsa Kapitalet innan de öppnar käften… Man skulle fan vilja kopiera och klistra in hela jävla Kapitalet här för att få folk att fatta vilka idioter de är. Börja med att skilja vad som är ett politiskt system från vad som är ett ekonomiskt system.

 8. Det säger sig självt att individuell frihet och ojämlikhet är varandras motsatser, om du nu med ”individ” förstås inte sitter och menar ditt eget ego. Och det hela applicerat på ekonomi så är det en enorm skillnad mellan ett privat ägande av framförallt gigantiska produktionsmedel (för att inte tala om ägandet av enorma ”räntekapital”) och vad som är individuellt ägande (en skillnad som även Marx betonar). ”Klass mot klass” är ju för fan vad som i princip definierar själva kapitalismen! Snacka om hjärndöd projektion.

  Du är precis som feministen. Du gör storpolitik av dina egna smala frågor, precis som feministen som har gjort storpolitik (”lagt beslag på” all politik och politisk verksamhet) för sina egna smala frågor (visserligen själva en del i en sorts satanistisk komedi som utspelar sig på världsscenen, men alltjämt med ryggarna vända mot själva huvudhandlingen).

  I det här fallet skulle man nästan kunna tro att du var en hallick som kräver dina ”fackliga” rättigheter eller åtminstone att du är i desperat behov av sexuellt ”umgänge”….

  Så nu vet du vad egentliga syftet var med den låtsaslagen…

 9. @tintinula:

  ”Men det säger sig självt att en ”nationalkommunism” är en ekonomisk motsägelse, försåvitt ett lands ekonomi aldrig kan isoleras från världsmarknaden.”

  Om du inte var så oinsatt på ämnet hade du vetat att utbildare i kommunism och Karl Marx redan har med det där i beräkningarna. Anledningen ”nationalkommunism” inte är en självmotsägelse är att kommunism är steg 2 på den teoretiskt tänkta vägen mot klasslöshet, inte steg 1 som du tycks tro. Steg 1 är även enligt kommunister själva just ”National kommunism” fast under ett annat namn

  Det namn som kommunisterna använder är: State Capitalism. Den praktiska skillnaden mellan kommunister och fascister på detta plan är praktiskt taget obefintlig då bägge menar att innan deras NYA ideal kan införas som ersättning för det kapitalistiska borgerliga/judiska/blabla systemet så måste de först själva ta makten över det systemet. Så det slutar med samma system fast nu med dem själva som staten ERGO: State Capitalism.

  Vad gräsrotskommunister har missat – men som Professor Jordan Peterson, expert på totalitära system upptäckt – är att det saknas orsak för personer som klarat av Steg 1 att fortsätta till Steg 2. Stalins respons på detta skall ha varit att göra ingenting och ”utropa” kommunism, Mussolinis respons när han insåg samma problem tycks ha varit att ändra helt på visionen. Som påpekas ovan har Venezuela gått samma väg och kallas numera av kommunister ”State Capitalism”

 10. @tintinula:

  ”Det bästa du i denna värld kan åstadkomma är en sorts ”nationalsocialism” (självklart inte i nazistisk utan) i en socialdemokratisk bemärkelse.”

  Icke-nazistisk Nationalsocialism? Hur många flaskor har du druckit ikväll? Nazi är en hypokorism från Ignatz som ungefär betyder ”klumpig bonnläpp” på Bavariska. Sozi var tysk förkortning för Sozialist. Kan du gissa varför nazisternas motståndare inte ville använda den termen?

 11. Steg 1, Steg 2, Jordan Peterson, så kallad professorn, bla bla bla bla… Sa jag inte just att du skulle skilja kommunism såsom ett ekonomiskt system från dess epitet som nio idioter och eventuellt en normalfuntad människa har använt eller använder om egna ”politiska” syften? Nej, även som berusad är jag i regel mer alert än vad du är nykter. Jag snackar nämligen om BEGREPP!!! Och jag är FULLT MEDVETEN om att ”nationalsocialismens” betydelse (som jag här använde i kontrast mot Mussolini) i realiteten aldrig kommer att motsvara vad som borde ha varit dess äkta begrepp (och varför det då? Om inte för att världen kryllar av en massa svin som använder varje känsligt ord och begrepp antingen som slagträ mot andra eller som sitt eget monopol enbart för att framställa sig själva som så jävla goda?). Nämligen såsom BEGREPP tänkt skulle det ha handlat om ingenting annat än ett socialistiskt bevarande av en nation mot storkapitalets oansvariga ”decentralisering” av hela befolkningar. Och nu vet vi ju att det är försent…Och? Poängen är fortfarande att det är idiotiskt att i ett högkapitalistiskt samhälle vars självaste grund är just att ställa klass mot klass, sitta och anklaga andra tider eller samhällen för samma skit.

 12. @tintinula:

  ”Sa jag inte just att du skulle skilja kommunism såsom ett ekonomiskt system från dess epitet som nio idioter och eventuellt en normalfuntad människa har använt eller använder om egna ”politiska” syften?”

  Det sade du säkert men du har inga belägg för att det är sant och du är inte min lärare som kan utöva auktoritet. Jag har riktiga källor som är insatta på riktigt i dessa ämnen så vem bryr sig vad du säger?

  ”Nej, även som berusad är jag i regel mer alert än vad du är nykter. Jag snackar nämligen om BEGREPP!!!”

  Nej, du bara PÅSTÅR du snackar om begrepp. Det är skillad mellan att göra det och att hela tiden påstå du gör det. Skall du göra det så GÖR det men sitt inte och tro du gör det bara du påstår det är vad du gör.

  ”Och jag är FULLT MEDVETEN om att ”nationalsocialismens” betydelse (som jag här använde i kontrast mot Mussolini) i realiteten aldrig kommer att motsvara vad som borde ha varit dess äkta begrepp”

  SOm borde ha varit dess äkta begrepp enligt vem då? Sitter du och citerar dig själv?

  ”och varför det då? Om inte för att världen kryllar av en massa svin som använder varje känsligt ord och begrepp antingen som slagträ mot andra eller som sitt eget monopol enbart för att framställa sig själva som så jävla goda”

  Precis, din teoretiska fantasi vore helt perfekt bara inte världen vore full av ”svin”. Det är inte din bild av världen som är orealistisk, det är hela världen som inte lärt sig anpassa sig efter dina behov.

  ”Nämligen såsom BEGREPP tänkt”

  Tänkt av vem då? Det är ju bara du som hänvisar till dig själv?

  ”skulle det ha handlat om ingenting annat än ett socialistiskt bevarande av en nation mot storkapitalets oansvariga ”decentralisering” av hela befolkningar.”

  Skulle, borde, kunde, hade det handlat om bara du fick bestämma?

  ”Och nu vet vi ju att det är försent…Och? Poängen är fortfarande att det är idiotiskt att i ett högkapitalistiskt samhälle vars självaste grund är just att ställa klass mot klass, sitta och anklaga andra tider eller samhällen för samma skit.”

  Nej, poängen är att det är lika idiotiskt som oärligt att påstå högkapitalistiska samhällens grund är att ställa klass mot klass när ens eget samhälle (I den mån man ens har ett och bara inte klagar för klagagandets egen skull) är sämre för underklassen än det samhälle man klagar på. Att marxister tror det är vad högkapitalistisska samhällens grund är går att förklara på ett annat mycket enklare sätt:

  Nämligen att marxisters tanke om högkapitalistiska samhällens grund är felaktig. Skål!

 13. I viss mån är det sunt att denna sida vänder till friskt. För bara ett par år sedan, var den en PK-sida i alla andra avseenden än feminism och genusteologi.

  Minns du/ni när man inte fick skriva om spadar…

 14. Men stackarn, blev du så sårad för att jag inte bugar mig för din guru Peterson, så kallad professor… Och vi vet vad det är för övriga ”källor” du för jämnan spottar ut här: Youtube etc. från lumpna idioter som aldrig vare sig reflekterat över begrepp eller läst en bok och alltså inget vad vetenskapen skulle kalla ”källor”.

 15. @tintinula: Jag förvånar mig inte över att du vänder dig till smutskastning när du ”argumenterar”. ”I det här fallet skulle man nästan kunna tro att du var en hallick som kräver dina ’fackliga’ rättigheter eller åtminstone att du är i desperat behov av sexuellt ’umgänge’….” Det är en typisk strategi för människor som är så fasta i sin övertygelse att de inte kan se bortom den. Denna smutskastningsmetod, för att misstänkliggöra dem som opponerar sig mot innehavaren av ”den enda sanningen”, har använts genom hela mänsklighetens historia. För att bara ta ett parellell-exempel till ditt agerande kan t ex anföras William T Stead som under den stora ”vita slaveriet” hysterin på 1880-talet hävdade att de som ifrågasatte ”sanningen” (idag är alla historieforskare utom en eniga om att det inte fanns något ”vitt slaveri”, utan att det var lika substanstomt som vår tids sextraffickinghysteri) att de gjorde det ”därför att de är medbrottslingar till de kriminella och urskuldarna.” Att göra som du gör är ungefär lika relevant som att jag skulle påstå att du försvarar kommunismen för att du aspirerar på att bli kommunistisk diktator. Relevansen för ett sådant påstående är precis lika hög som relevansen för ditt. Men jag föredrar att inte använda mig av den typen av metoder. Som Erik också påpekar kommer du inte med några fakta, utan utgår bara från att dina tolkningar är de rätta. Det blir ganska patetiskt att läsa det du skriver. Du har en väldigt stark Semmelweisreflex!

 16. @ Dick
  Vaddå INTE FAKTA? Vaddå TOLKNINGAR? TOLKNINGAR av vad? Av Marx’ ekonomiska skrifter som varken du eller Erik överhuvudtaget har läst eller har någon jävla aning om och ändå sitter och snackar och snackar och snackar? Inser inte du hur jävla motsägelsefull du är här? Eller Erik när han snackar och snackar om källor? Och så snackar ni om fakta. Man baxnar.

  Och så fattar du inte heller det ironiska i den där finurliga ”lagen” om sexköp…. Kanske du behöver en fackförening?!

 17. @tintinula: Hej.

  ”Det är verkligen inte vetenskapligt.”

  Tack för dagens skratt.

  Kommunism är ett ekonomiskt system som ännu inte är, säger du. Det spelar tyvärr ingen roll då kommunism är ett system som inte kan vara. Du skall nog ta och fundera över begreppen Marx och Engels använde, och särskilt deras samtida och förtida inspirationskällor.

  Vet du vad; ta och presentera ett vetenskapligt bevis för att:

  A) Kommunism aldrig prövats på riktigt
  B) Kommunism aldrig prövats på rätt sätt
  C) Kommunism är en konsekvens av civilisatorisk och teknologisk utveckling
  D) Kommunism kan genomföras enligt beviset för A respektive B

  Kan du producera det i form av en avhandling, komplett med bevis (inte resonemang, filosoferande och argumentation utan bevis) så lär du bli en firad föreläsare i statskunskap, för att inte tala om att du antagligen kvalificerar dig för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

  Upp till bevis. Du skroderar gärna här med att du är intelligent, påläst och kunnig.

  Så fram med det vetenskapliga beviset.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 18. @tintinula: ”Och så fattar du inte heller det ironiska i den där finurliga ’lagen’ om sexköp…” Kanske du behöver en fackförening?!” Ja, du är verkligen en levande Semmelweiseffekt. Du fortsätter med din smutskastning utan att presentera annat än dina tolkningar. Det vore lika relevant att säga att du är ute och cyklar för att du får för lite sex. Men det skulle jag inte hävda, för din tillgång på sex eller inte är ovidkommande. Det som är relevant är att du inte kan presentera annat än smutskastning och dina egna påståenden.

 19. @ Dick
  Men det är ju feministens smutskastning som är själva poängen med den där idiotlagen (först skrev jag ”låtsaslagen”, andra gången citerade jag ”lagen” och nu preciserar jag ”idiotlagen” [med vilket jag själv menar är att lagen är lika korkad som att legalisera langning men sätta dit knarkare])…

 20. Vi med små pickar köper gärna sex…..
  Enda chansen att ”knulla”.
  Vi är dömda till masturbation då kvinnor ej tycker vi är attraktiva.
  Skitjobbigt.
  Ingen vill föra vår talan politiskt.
  Kanske MP?
  De brukar ju hylla allt?
  Män med små pickadoller,förena er!
  Facebookgrupp?

 21. @tintinula:

  ”TOLKNINGAR av vad? Av Marx’ ekonomiska skrifter som varken du eller Erik överhuvudtaget har läst”

  Och inte behöver läsa heller för de är redan färdigtolkade 100 gånger av personer som till skillnad från dig är legitimerade experter som tillämpar källkritik och som till skillnad från författarna har levat i dataåldern och har tillgång till information som hade gjort gamle Marx själv grön av avund. Vi kan inte bara söka genom böckers innehåll i em hastighet som folk inte kunde föreställa sig ens för futtiga årtionden sedan…med verk som som ”A billion wicked things” och ”Everybody lies” har vi för första gången i mänsklighetens historia rådata mot vilka vi kan kontrollera äldre antaganden och teorier.

 22. Tack Rikard!
  Dagens ”värdegrund” är bara ett nytt sätt att påtvinga oss en gammal kommunistisk ideologi.
  Vila i frid Marx.
  Din utopi sket sig fullständigt.
  Sovjetunionen……….
  Tydligen skall vår regering baxa liket ett varv till.
  Löven sitter kvar för att det inte finns en opposition.
  Fegfyrklövern gillar att sitta på sidan.
  De får in lika mycket på kontot utan att prestera ett skit.
  Ruggiga fegisar!

 23. Ja men, upp till bevis själv då för att kapitalismens egna lagar skulle vara EVIGA! Jag tänker annars inte sitta här och skriva en hel avhandling eller ödsla en massa tid åt en massa trollande från folk som inte har läst. Alltså, det är uppåt väggarna att argumentera mot kommunismen utifrån samhällen som av en eller annan anledning inte har fullföljt dess ekonomiska definition. Det finns heller inte någon praktisk anledning att sitta och slåss för kommunismen. Men frågan varför man ständigt ska attackera den och vad det i så fall är man attackerar är lika befogad. Usch för jämlikhet, eller? Ja, då har du bitit dig i svansen, den dagen du behöver den, t.ex. mot feminismen. Du vet att det också finns något som heter socialism (som i sin tur är en sorts PROCESS mot….).

  Kan du själv å andra sidan bevisa att det INTE kan existera en ”allomfattande” kommunism på någon planet i detta universum? På vilket sätt skulle den vara omöjlig? Logiskt? Eller fysiskt? Eller vad? Vore det alltså lika omöjligt, på samma sätt som att två plus två inte skulle vara fyra?

  Du vill däremot att jag ska bevisa motsatsen. Ja, det är ju mycket som talar för att det har funnits små kommunistiska samhällen. Så varför skulle de inte rent principiellt få duga som grund för att ett sådant samhälle inte alls skulle vara omöjligt.

  Problemet med dig och många andra är att ni betraktar kapitalismen som en sorts cementerat ”tillstånd” och därmed vägrar ni att ta in att den i sig precis som allt annat är en pågående PROCESS som, precis som i naturvetenskapen, styrs av vissa nödvändiga lagar. Det räcker med att du på ett seriöst sätt ordentligt bekantar dig med stora delar av kapitalismens historia för att begripa varför vi överhuvudtaget står där vi står och vart vi egentligen är på väg. Att kapitalismen själv, mer och mer och med sin globalism idag i allt snabbare takt, ger kommunism kan väl ändå inte ha gått dig förbi, va?

 24. ”Information i dataåldern som skulle göra Marx grön av avund”?

  Alltså en jävla tragedi. Har du överhuvudtaget sett litteraturförteckningen över allt Marx har tillägnat sig och citerat? Det är ofattbart SVINDLANDE!!! Varför tror du att hela jävla världen fortfarande sitter och skriver tiotusentals sidor om Marx? Varför tror du att fler och fler seriösa äkta borgerliga ekonomer ERKÄNNER att han var en av de största vetenskapsmännen? Varför tror du att t.ex. ett väl ansett förlag som bara har specialiserat sig på avancerade naturvetenskapliga klassiker bryr sig om att ge ut en bok som behandlar Newton, Maxwell och Marx? Alltså, du kunde lika gärna sitta och påstå att dina Youtube-klipp och dina s.k. källor från en så kallad professor Peterson skulle göra Newton grön av avund.
  Nej, en jävla KOMEDI! Ett i högsta grad intressant fall för en äkta psykologiprofessor.

 25. Tinnitula.
  Varför finns det inga Marxistiska ekonomier i världen som slår kapitalismen på fingrarna?
  Var finns det Marxistiska arbetar och student proletariatet?
  Varför är planekonomi bättre?
  Tre enkla frågor som kan ge tre enkla svar.

 26. Det är dina egna fantasier att det skulle finnas hundra tolkningar av Marx’ rena ekonomiska skrifter! Du har ju inte läst. Nej, det är ju din standardfras att du inte alls behöver läsa den och den. Det finns andra som har läst dem. Problemet är bara det att du inte har läst någon av dem heller. Inte ens lösa Google-citat har du alltid lyckats begripa. Ändå sitter du och utan att skämmas, fortsätter mobba folk som har läst huvudkällorna och mer därtill. Du har nog inte läst ens en promille av vad Marx inte bara har läst utan också analyserat och skrivit om. I denna dataålder…, va? Det är helt säkert du som är grön av avundsjuka inte bara på de levande utan även på de döda… Dubbelt tragiskt.

 27. Alltså, kommunismen förutsätter att allt det producerade tillfaller de producerande. Det får inte finnas något innanför eller utanför som bryter mot den processen. Nu har inte jag påstått att detta någonsin kommer att bli en verklighet. Men inte heller du kan sitta och påstå motsatsen. För du är själv inte Gud och kan alltså inte påstå att ett sådant samhälle vore lika ologiskt som att två plus två vore lika med fem. Å andra sidan finns det ju något som heter ”process”, eller hur? Genom vilken man kommer närmare och närmare ett visst mål. Det har nämligen hänt miljoner förbättringar ända sedan större delen av 1800-talet då man på många ställen tvingade 9-åringar att jobba 16-18 timmar varje dygn i rena skräckfabriker… (Det är de du har att tacka för din jävla välfärd). Varenda en förbättring sedan dess utgör en blodig/svettig liten revolution i kapitalismens historia. Det säger sig självt att antikapitalism måste vara en inneboende process i kapitalismen själv. Annars skulle det inte dröja mer än ett ögonblick för kapitalismen själv att gå upp i rök…

  Det oändligt komiska i allt det här är ju att kapitalismen med sin globalism, gör världen för varje dag mer och mer och snabbare och snabbare kommunistisk och det tack vare vilka då? Jo den stora och intensiva hjälpen från alla socialbidragstagare, arbetslösa och obildade arbetare, vilka dagligen brinner för kapitalismen. Det skulle egentligen inte förvåna mig om den underliggande anledningen var att människan kanske är så funtad att hon förfasar sig över föreställningen om en fullständigt harmonisk värld.

  ”Liksom en höna ofta kilar in i ett hörn och krafsar, bara för att hon där i lorten kanske har fått syn på ett enda sädeskorn, fastän foder finns alldeles intill, på samma sätt” skulle hon vilja fortsätta söka ”i varje hus upp undangömda och dolda uselheter” (som Plutarchos säger i sin Moralia (II sv. utg.)).

  Men låt mig trösta dig med att människan inte heller i ett sådant samhälle kommer att vara LYCKLIG (som vore hon i ett cementerat tillstånd). Hon kommer att fortsätta vara den där K med sin tjej i Kafkas ”Slottet”:

  ”Där låg de sedan, men inte lika hängivna som första natten. Hon sökte något och han sökte något, ursinnigt, grimaserande, med huvudet inborrat i den andres bröst sökte de, men deras omfamningar och deras gungande kroppar fick dem inte att glömma utan påminde dem bara om plikten att söka; likt hundar som förtvivlat krafsar i jorden krafsade de på varandras kroppar, och hjälplösa, besvikna for de ibland med tungan över den andres ansikte för att fånga aldrig så lite lycka.”

  Hon är nämligen ÅNGESTEN själv (alltså helt oberoende av ekonomi), en ”sjukdom” (som Kierkegaard säger)! Den fria slaven under sin egen existens. Men hon kommer inte längre behöva projicera sin olycka på andra av ekonomiska skäl… Titta bara på alla dessa duktiga och nyttiga idioter i Väst, hur de har gjort med sig själva. Hur de nu efter alla dessa års ständiga gapande om individ och frihet, i sin s.k. kamp mot feminismen, när de i själva verket dygnet runt spydde galla över allt som inte kunde betecknas som höger eller kapitalistiskt, nu ådragit sig ”det tyngsta av straff för det lättaste av ting, ORD” som Platon säger och Plutarchos citerar… Varje gång jag idag ser eller hör dem kan jag inte låta bli att återigen bli påmind om den där K i Kafkas hemska ”Slottet”:

  ”Kusken stannade längre på gården, han hade mycket bestyr med släden, han måste öppna den tunga porten till stallet, backa släden på plats, spänna ifrån hästarna och leda dem till krubban; allt detta gjorde han med allvarlig min, helt försjunken i sig själv, utan minsta hopp om någon snar avfärd; att han utförde sina sysslor under tystnad och utan att bevärdiga K. med en blick framstod för denne som en betydligt starkare förebråelse än herrns uppträdande. Och när kusken, sedan han avslutat arbetet i stallet, korsade gården med sin långsamt vaggande gång, stängde den stora porten, gick tillbaka igen – alltsammans långsamt och som om han bara studerade sina egna spår i snön – stängde in sig i stallet och dessutom släckte allt elektriskt ljus – för vem skulle han låtit det vara tänt? – så att bara träbalkongens smala springa förblev upplyst som en liten fästpunkt för den irrande blicken, då fick K. en känsla av att man nu klippt alla band med honom, och att han visserligen var friare än någonsin och kunde stanna så länge han ville på denna plats, som annars var förbjuden för honom, och att han kämpat för denna frihet, såsom knappt någon annan skulle förmått, och att ingen hade rätt att röra vid eller köra bort honom, nej, knappt ens tala med honom, men – och den övertygelsen var minst lika stark – att det samtidigt inte fanns något mer MENINGSLÖST, något mer FÖRTVIVLAT än denna frihet, denna väntan, denna okränkbarhet.”

 28. O my God….
  Jag bad ju bara om tre svar på tre enkla frågor.
  Tintinulas ordbajseri är mäktigt….
  Svar på frågorna?
  Not!
  Kom igen Tintinula!
  Svara på de tre enkla frågorna!

  Wow!!

  ”Nu har inte jag påstått att detta någonsin kommer att bli en verklighet. Men inte heller du kan sitta och påstå motsatsen.”

  Magiskt Tintinula!
  Bolsjevikisk maktstruktur..

  Jag har tydligen bajsat i din sandlåda ,eller?

  Lenin sket i en blöja ,blev tokig efter han förstått hur tokig politiken han propagerade för blev i slutändan.
  Miljoner dog för att genomföra kommunismen.

 29. @tintinula: Hej.

  ”Ja, det är ju mycket som talar för att det har funnits små kommunistiska samhällen.”

  Vilka samhällen då?

  Namn, tack.

  Så skall vi se om de samhällen du nämner lever upp till din definition av kommunism som en process. (En feg retorisk metod du väver in där, dessutom. Genom att kalla kommunismen för ett mål och antyda att processen är viktigare än målet håller du ryggen fri. Myrdal och Baude har mer kurage än så; de står ärligt för det system de sympatiserar med.)

  Du är den som påstår att kommunismen är möjlig.
  Då är det också du som bär bevisbördan.

  Om du kunde något alls om vetenskap skulle redan begripa att det är den som gör ett påstående om verkligheten som äger bevisbördan.

  Först därefter kan påståendet och beviset prövas.

  Så, fram med beviset.

  Vi gör det lätt för dig:

  Namnge ett kommunistiskt samhälle som var, eller är, kommunistiskt enligt dig. Förklara varför och hur det är kommunistiskt.
  Beskriv hur det blev det.

  Nu är vi nere på grundskolenivå, så du som enligt dig själv är så klok och beläst borde lätt kunna bevisa för dina kontrahenter att dina påståenden är sanna.

  Bevis, tack. Inte svammel och referenser till Kafka och liknande utan ett stringent akademiskt språk med korrekt terminologi.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 30. Enligt flera inom borgerligheten i Sverige är alla länder utom Sverige kommunistiska då det där inte tillåts oändligt uttag av skattepengar från skolor man driver.

 31. En ”lärare” som inte begriper ett enkelt inlägg. Det är ju makabert. Så du själv sitter och på allvar tycker och hävdar att kapitalismens lagar skulle vara EVIGA, utan att själv någonsin komma med ett BEVIS? Herregud, en lärare som inte vet att det har existerat små primitiva samhällen, med gemensamt ägande av jord, kreatur, etc.?!!! Och jag frågade varför ett sådant samhälle rent principiellt enligt dig inte får duga som grund för en allomfattande variant? Kan du bevisa att det är logiskt omöjligt, att det skulle vara som 2 + 2 = 3? Jag tänker LOGISKT!!!! Om kommunism nu förutsätter att inget vare sig inifrån eller utifrån får bryta dess produktionsprocess, så är det väl självklart, att den då inte kan förverkligas någonstans för sig eller så måste den förverkligas över hela världen. Och om ingetdera är möjligt, så är det INTE för att det vore ologiskt. Vad kräver du mer för bevis? En jävla Nostradamus, eller? Stackars de elever i så fall, som har haft dig som sin ”vetenskapliga” lärare. Så då kanske är det ”historiskt omöjligt”. Och hur vet du själv det? Är du Gud eller? Och vad är historia? Jo, en process! Gå och lär dig vad PROCESS går ut på: t.ex. att kapitalismen själv, med sin globalism och med dig som propagandamegafon i allt snabbare takt ger kommunism! Och det får blodet i dig att koka. Vad kallar man en sådan liksom?

 32. De tre frågorna tintinula….
  Forfarande inget svar…
  Små kommunistiska samhällen?
  Klanstrukturer.
  Är det dit du vill?
  Öh.
  2+2=4…
  I ett ickekommunistiskt samhälle.
  I forna DDR kunde 2+2=5 om Honecker tyckte det.
  Öppna dina ögon Tintinula.
  Der mauer ist weg!
  Der komunissmuss ist todt…

 33. Axel.
  Svenska skolor kostar massor av skattekronor och producerar en slutprodukt där minst 20% inte har behörighet till gymnasiet.
  En femtedel har lajjat i 9 år och kan knappt stava sitt eget namn.
  Bra eller dåligt.
  Svara Axel!

 34. ”Enligt flera inom borgerligheten i Sverige är alla länder utom Sverige kommunistiska då det där inte tillåts oändligt uttag av skattepengar från skolor man driver”

  Citerat av Axel Edgren.

  Kan Axel vara en av de 20% som knallade ur skolan utan att kunna stava sitt namn?
  Ideologiskt skolad är han i alla fall….
  Grattis Axel!!
  Du är en produkt av det nya ”spännande” Sverige

 35. @egon: Inget av det är mitt fel. SD hade kunnat stoppa invandringen om de bara hade valt att gå ner på knä och acceptera aborträtt, pappamånader, samkönade äktenskap, transsexuellas rättigheter, andra partiers krav på vad som är accepterat bland partiets representanter, klimatvetenskap och den folkliga opinionen gällande vinster i välfärden. Då hade fler kunnat rösta på dem.

  Men för SD är inte det viktigaste att stoppa invandringen. Det viktigaste är att envist stå för elaka och fåniga ståndpunkter även om det kostar dem deras möjlighet att stoppa invandringen. Det är ett medvetet val som innebär att ansvaret är deras.

 36. Jag skrev i första inlägget: ”det finns heller inte någon praktisk anledning att sitta och slåss för kommunismen. Men frågan varför man ständigt ska attackera den och vad det i så fall är man attackerar är lika befogad.” I nästa inlägg skrev jag: ”Nu har inte jag påstått att detta någonsin kommer att bli en verklighet.” Och allt detta skiter du fullständig i och i stället kräver att jag bevisar ”möjligt = verkligt”. Jag har ju sagt att det är möjligt, dvs. inte logiskt omöjligt. Men Möjligt ÄR INTE LIKA MED Verkligt, eller hur? Det kan du inte ändå kräva att jag bevisar. Alltså är det din tur: bevisa att dina kapitalistiska lagar är eviga…
  Jag tycker ändå att Kafka-citaten var hemska och komiska på samma gång, så som en målande beskrivning av dessa eländiga… Och när det gäller intelligens. Ja, det behövs inte mer än normal för att framstå som mer…

 37. @tintinula: Hej.

  Jag har ingenstans i denna tråd propagerat för något system. Jag har påstått att socialism, fascism och kommunism är i stort sett samma sak med stöd i Mussolinis uttalanden och tankar om dessa läror, vilka han torde ses som en auktoritet på givet hans politiska karriär och den tidsperiod han levde i.

  Du har påstått att kommunism är möjligt, men kan inte bevisa det. Antingen saknar du bevis, eller så känner du inte till några bevis, eller så håller du bevisen hemliga, eller så finns inga bevis, eller en kombination av dessa.

  Du har påstått att de har funnits eller finns framgångsrika kommunistiska samhällen varpå jag bad dig nämna ett.

  Du har valt att inte göra det, varför jag finner anledning att dra slutsatsen att du antingen är okunnig om det eller inte lyckas finna något. Du har alltså påstått något du inte kan belägga ens tveksamt eller med förbehåll, men jag skall hålla mig för god för att spekulera i varför du väljer att göra så.

  För framtida bruk för din, och en del andras del, kan jag upplysa om att när man för intellektuella och akademiska debatter eller dispyter förväntas kunna stryka sina påståenden.

  Det torde framstå som uppenbart att det är tveksamt ifall du har akademiska meriter utöver eventuellt avslutat gymnasium.

  Jag ger dig en sista chans att namnge ett framgångsrikt kommunistiskt samhälle.

  Kan du inte det vore det klädsamt att erkänna att du inte kan hitta något exempel som uppfyller dina krav på att bli klassat som ett kommunistiskt samhälle.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 38. Om vi någonsin får se ett kapitalistiskt system som kan existera i mer än 250 år utan att förvandla Afrika till en öken, översvämma Bangladesh, transformera Stora Barriärrevet till en hög med porslin och nu senast nedgradera Puerto Rico till ett u-land så kan vi prata om framgångar.

 39. Halllååååå där!!!! Skrev jag inte: ”Nu har inte jag påstått att detta någonsin kommer att bli en verklighet.”?

  Är jag då tvungen att bevisa att det som är logiskt möjligt även är empiriskt möjligt? Ursäkta men är du dum i hela huvudet eller?

  Jag påstår fortfarande att det är LOGISKT MÖJLIGT! Dvs. inte ologiskt på samma sätt som att 2 + 2 skulle vara 3. Och jag har inte påstått något annat, ditt troll. Fattar du? Det är förmodligen du som inte har gått mer än gymnasiet (som ändå sitter och spelar ”lärare”) eftersom du tydligen inte vet om den grundläggande skillnaden mellan logisk möjlighet och empirisk möjlighet. Än värre: att jag skulle nämna ett ”ursamhälle” skulle vara ett tillräckligt bevis för att jag är högutbildad. Herregud…!

  Det är allmänt känt att det har funnits olika primitiva klansamhällen med kommunistisk modell. Gå och googla själv. MEN man behöver JU för helvete INTE bry sig om dem heller. Man kan lika gärna rent hypotetiskt anta en enkel liten by under ett sådant system. Även en välfungerande familj kunde i själva verket beskrivas som kommunistisk. Så VARFÖR skulle en sådan familj inte få duga som en LOGISKT MÖJLIG grund?

  Och även om du själv var en alltidslig Nostradamus och bevisade motsatsen till allt det där, även att varje familj inklusive din egen har bara varit SKIT, så är det LIK FÖRBANNAT fortfarande LOGISKT MÖJLIGT med ett kommunistiskt samhälle. Fattar du? För att du ska bevisa att det ändå är EMPIRISKT OMÖJLIGT, måste du själv vara Gud! Men du är ju bara en ”lärare” (om ens det).

  Så sluta bete dig som ett vidrigt troll och ta och själv bevisa att det där är logiskt omöjligt, empiriskt omöjligt OCH att kapitalismen själv är EVIG. (Hur nu den kan vara evig, som inte är mer än tre-fyra hundra år gammal).

 40. Och då hade jag egentligen inte ens börjat (t.ex. med att blanda in analytisk, syntetisk, verifikation, etc…)
  Ännu mer komiskt, när de dag ut och in sitter och sörjer sin harmoniska nation… Inte undra på att det har funnits och finns sådana som Nietzsche…
  Men nu orkar inte jag mer!!! Det var ett misstag att börja posta här igen. En trollblogg helt enkelt! (Marx grön av avundsjuka, blah blah… Alltså vilken nivå!)

 41. Men man kan faktiskt också strunta i att utgå från dåtiden och i stället rikta frågan direkt om framtiden. Är det helt orealistiskt att alla nationer, t.ex. om hundra år, genom ett tekniskt under, i kombination med en nyttomoralisk eller rentav moralisk insikt, kom fram till att aldrig mer utveckla vapen och bestämde sig för att skrota all militär? Och inte så långt före eller efter tog varje stat över all nationell bankverksamhet utan något som helst våld (helt och hållet i överenskommelse med de få, kanske inte mer än fyra eller fem, ägare). Ja, då har du redan där säkert 3/4 delar ”kommunism” (utan att nationerna därigenom suddades ut). Varken du eller jag kommer i och för sig att uppleva en sådan tid, och ändå finns det massor med människor som kämpar just för en sådan framtid. Precis på samma sätt som dåtidens folk har kämpat för vår nutid. Så varför skulle ett sådant samhälle vara otänkbart? Det skulle inte förvåna mig om just 3/4 delar av världsrikedomarna på detta sätt slösas bort till för absolut ingenting (mer än för att bekosta en förklädd barbarisk kvarleva). Där har du kapitalism i kvadrat: den heter ”civilisation”, men större delen består av absoluta INTET. Och den som tyckte att samhället blev urtråkigt utan detta ”intet”, fick väl ta och spela tv-spel eller något…

 42. @tintinula: Ja, som historiker kan jag påstå att det är helt orealistiskt. Om man ska kunna göra det inom hundra år hade han raden kunna gjort det redan, men det har man inte gjort. Tyvärr så är det så som sir Winston Churchills sa, ”människor är inte så dumma som du tror, de är dummare”.

 43. @OH:
  Njae, jag är inte riktigt säker på vad du tänker på. Det fanns en del uppmärksamhet på att ”städad ton” när Mariel fortfarande höll i rodret, men det är snart 4 år sedan hon lämnade. Men det blev väl något av en omsvängning i och med den stora ”flyktingströmmen” 2015. För min egen del tog jag väl tjuren vid hornen sommaren 2015 med Invandrare och våldtäkter och jag upplever väl att vi bytt spår lite efter det. Men jag har aldrig upplevt oss som extremt PK.

 44. Snacka om fake news! Det är ju en jävla massa skitpåståenden utan citat, vetenskapliga källor eller andra belägg. Det är en massa fullständigt jävla osannolika PÅSTÅENDEN ju. Artikeln själv borde anmälas för värsta historieförfalskning. Är det Timbro som ligger bakom hela skiten? Hoppas någon som inte är lika upptagen och less som jag konfronterar hela skiten. Det är väl så man skapar en hjärndöd massa för att fortsätta globalisera i fred…

 45. Hör du! Ta och läs Kapitalet. Det räcker med att du läser Volym 1 som är tillräckligt heltäckande för vad som är väsentligt. Du kommer helt säkert till din stora förvåning att upptäcka vilken ÄRKEÅSNE du hittills har varit. Vilket ju har varit hela jävla poängen… Livet självt är som ett tv-spel fullt med korkade ”lemmings”..

 46. Och många av oss kämpar för en framtid med starkt reducerat antal män. Många och åter många män behövs ju faktiskt inte. Kvinnor kunde enkelt leva i små kolonier där mödrar, mostrar och systrar uppfostrade barnen. De kvinnor som inte hade barnomsorg varmt om hjärtat hade jobbat med att försörja gruppen. Gruppen valde ut passande män med bra gener. En man med bra gener kan avla många barn. Redan här skulle defekta män med för mycket eller för lite testosteron gå bort. Och en hel massa andra. Männen levde ensamma, fria och självständiga, men i klar minoritet.

  Spola fram x tusentals år. Evolutionen skulle finna detta levnadssätt så framgångsrikt för arten Homo Sapiens att XX- människorna nu befruktade sig själva, födde och uppfostrade arten. Arten som såklart inte längre kallades Homo Sapiens utforskade universum eftersom tid och resurser las på det. Av ren nyfikenhet. Arten nådde högre medvetanden. Osv.

 47. @Jenny:
  ”många av oss” säger du. Räknar du dig själv till dem som vill reducera den manliga beståndsdelen av befolkningen?

 48. KOMMUNISM:
  1) ren ekonomi (det producerade ska i sin helhet tillfalla den producerande).

  2) politiskt system som är
  antingen
  A) en så nära som nästan fullständig avbildning av den rena ekonomin (SANN)
  eller
  B) ingen möjlig avbildning, om produktionen t.ex. ständigt måste bekosta försvar mot inre och yttre fiender eller då en sådan begränsning hinner utnyttjas t.ex. av en politbyrå som politisk aristokrati (FALSK)

  3) en process innanför kapitalismen själv som tvingar den till olika sorters eftergifter (bl.a. för att bevara samhällets infrastruktur med det kapitalbringande folket som dess skötare, i kontinuerligt fungerande skick, om inte kapitalisten vill riskera revolution etc.). T.ex. skatt (som del av produktion) är en form av kommunism…

  KAPITALISM:
  1) ren ekonomi (då den producerande inte äger produktionsmedlen, utan själv är en ”marknadsvara” som sålt sin arbetskraft har han/hon heller inget att säga till om andelen hos det producerade utöver sin egen erhållna lön som sin andel).

  2) politiskt system som är
  antingen
  A) en så nära avbildning av den rena ekonomin som möjligt (den minimalaste tänkbara stat som först och främst och till största del ska fungera som skyddsorgan för kapitalet, dvs. så lite eftergifter som möjligt) (SANN)
  eller
  B) olika borgerliga ideologier som har insett det långsiktigt ohållbara i att inte göra de nämnda eftergifterna (efter att ha lärt sig av gårdagens, förra årets och förra århundradets läxa för tusende gången om) (FALSK).

  3) en process som genom olika alienerande strategier inom landet (t.ex. feminism, som dessutom styr vänsterblocket, vilket i sin tur får en del av kakan eller tvingas att inte riskera uppror vid stagnation, överlastning etc. i samhället) eller förskjutningsstrategier (olika utpressningar om kapitalflykt, rikta uppmärksamheten utåt mot yttre fiender, etc., etc.) vill frigöra kapitalismen från kommunismen innanför, genom att så långt det går minimera eftergifterna (i stället för den minimala stat som den inte har tillgång till), men för varje steg därmed bringar fram kommunismen själv (som det ut ur sig själv utkastade som därigenom ju står rakt framför den, dvs. börjar omfatta den från att ha innefattats).

  Svårare än så är det inte. Och inget av detta är personligt. Det är ett ”självgående” system. Ren rappakalja alltså när folk använder ordet ”kommunism” utan åtskillnad.

  Observera även att kapitalismens ekonomiska realitet i sin tur är en återspegling av dess strävan efter minimala kostnader, dvs. att ända sedan från början ha raderat (inte minst bokstavligt talat, med många självmord i dess fasansfulla följder) 80-90 procent av sina medlemmar. Det är ju därför: ju mer kapitalism i ju mindre format, desto mer kommunism.

 49. @Jenny:

  ”Och många av oss kämpar för en framtid med starkt reducerat antal män.”

  Hur går den kampen tycker du? Här är Hans Roslings kommentar till könsbalansen i Sverige innan han tragiskt gick bort. Jag kan ha fel men jag det verkar som om reducering av män inte ens finns på världskartan som läget ser ut i Sverige.
  http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
  Vidare så motarbetas sådan kamp även av biologin. Vid normala fall föds det ju 105 pojkar per 100 flickor. Sedan har vi det här med dem som varken anser sig vara pojkar eller flickor…
  https://www.sydsvenskan.se/2016-02-06/mansoverskottet-foder-mer-vald

  Efter att ha påpekat upprepade gånger att en byråkratis påstående att kämpa för/mot något inte säger ett dugg vad man faktiskt får för resultatet så vi nu nått en situation där resultaten inte kunde haft mindre att göra med vad som har påståtts tidigare. Precis de saker jag varnat för har redan inträffat. Man har inte brytt sig om kvinnor det minsta, man har bara velat hata män.

  ”Många och åter många män behövs ju faktiskt inte.”

  Vilket inte är viktigt. För det första så innebär mansbrist i ett samhälle att kvinnors situation massivt försämras (när män är en bristvara är priset på män högre precis som könsobalans på högskolorna leder till Hookup-kultur), för det andra så innebär mansbrist i ett samhälle en extremt ökad sårbarhet gällande konkurrens och konflikter med andra samhällen som inte har mansbrist och därför starkare trupper.

  Och där kommer islamismen in i bilden som den nya kommunistutopin som utgör den nya ursäkten för vänsterfolket att vara så aggressivt negativa mot det samhälle VI HAR NU. Men medan det går att förstå varför kvinnor lät sig luras att Sovjet eller Kuba skulle göra världen mer jämlik är det helt bortom all förståelse att kvinnor skulle låta sig luras att tro att ökad makt för islamister kommer att sluta med att de får mer frihet. Det kan i stort sett bara förklaras med att kvinnor skulle tro på precis vad som helst som de fick höra av auktoriteter i skolor och media.

  ”Kvinnor kunde enkelt leva i små kolonier där mödrar, mostrar och systrar uppfostrade barnen.”

  Men de kolonierna skulle bli överkörda av trupper från vilket konkurrerande samhälle som helst precis som samtliga de mest påstått (av antropologer) fredliga naturfolkens fredlighet kom sig från att antingen en starkare fiende besegrade dem, körde iväg dem och anvisade dem en plätt att leva fredligt på eller att de bodde på små avlägsna öar och inte hotades.

  ”De kvinnor som inte hade barnomsorg varmt om hjärtat hade jobbat med att försörja gruppen. Gruppen valde ut passande män med bra gener. En man med bra gener kan avla många barn. Redan här skulle defekta män med för mycket eller för lite testosteron gå bort. Och en hel massa andra. Männen levde ensamma, fria och självständiga, men i klar minoritet.”

  Vilket inte är viktigt för du behöver ingen majoritet för att ta makten över ett samhälle med våld. Fidel Castro hade exempelvis ett mycket litet antal soldater när han började ta över hela Kuba, kolla själv upp historieböckerna. Vad värre är, vid terrordådet i Paris 2015 så räckte det med 10 aggresiva män att hålla Halva Paris i skräck i flera timmar. Samma sak vid terrordåden i Mumbai 2008, 10 utvalda män höll hela Mumbai i skräck i flera dagar tills nationalgardet kunde mobilisera mot dem. Bägge dessa dåd slutade med katastrof för de samhällen de riktades mot. Tresiffriga antal dödade – många många fler skadade, flera av dem lemlästade.

  Föreställ dig nu att det varit 100 terrorister vid dessa tillfällen istället för bara 10… föreställ dig vilken makt man får över ett samhälle om man har 100 av de starkaste och mest aggressiva soldaterna till sitt förfogande. Av detta borde du kunna sluta dig till hur omöjligt det är att å ena sidan själv ha makten och å andra sidan hålla sig med de starkaste och mest aggressiva männen (högt testosteron) – Män som de facto utövar en högre makt på sin omgivning än den omgivningen kan göra.

  ”Evolutionen skulle finna detta levnadssätt så framgångsrikt för arten Homo Sapiens att XX- människorna nu befruktade sig själva, födde och uppfostrade arten.”

  Om det vore till fördel för människan att befrukta sig själva – skulle människan redan befrukta sig själva. Problemet med de alternativ du lägger fram är att de ignorerar hur verklighetens människor fungerar – och varför. Du förutsätter att mänskligheten behöver förbättras i enlighet med värderingar du fått i din uppväxt men du frågar inte varför isåfall det inte redan skett för länge sedan.

  Och som jag redan påpekat. Det enda kampen för jämställdhet gjort är försvagat män från era egna samhällen. Den har haft motsatt förhållande på könsobalansen. Det är bara det att det i allt högre grad inte är män från era samhällen som bestämmer.

  Män bestämmer inte mindre, män bestämmer mer än någonsin, det är bara inte västerländska män som gör det i lika hög grad i länder med mestadels västerländsk befolkning. Farfar har fyra fruar, Morfar jobbar med polisen och styr Göteborg.

 50. @tintinula:

  1) Ren ekonomi finns inte och kan inte finnas. Även enligt kommunister själva är förutsättningen för kommunism att ta politisk makt först, ekonomisk makt sedan. Ingen förespråkar en rent ekonomisk kommuism, det är en fantasi.

  2) Ren ekonomi finns inte och kan inte finnas. Även enligt kapitalister själva är förutsättningen för handel ett fungerande ordningssystem som håller dem som sysslar med handel ärliga. Ingen förespråkar alltså rent ekonomisk kapitalism.

  3) En process är något som styrs, inte någon som styr. En process kan alltså inte styra varken genom alienerande eller förskjutande strategier. En process har heller ingen egen vilja varken att frigöra kapitalismen från kommunismen heller eller att vilja något annat överhuvudtaget.

  En process (organisation) är något som NÅGON använder till att uppnå NÅGOT. Din beskrivning av processen är föga annat än cirkelresonemang där processen styr processen och processens vilja kommer från processen själv. Detta är enkelt att kontrollera, det är bara att kopiera din text men radera alla exempel och detaljer… då får man svaret att:

  – Processen styr processen (genom 1 eller 2 metoder) och processen vill minimera det ena från det andra genom att minimera eftergifterna.

  ”Svårare än så är det inte. Och inget av detta är personligt. Det är ett ”självgående” system.”

  Det är inte ens vad du själv säger. Du påstår inte systemet är självgående. Som framgår ovan går du långt längre än så. Du påstår att det är processen i sig som styr processen. Du påstår på fullaste allvar att systemet (kapitalism) är självstyrande.

 51. @Erik:

  Hur kunde du få så lite till så mycket?

  Intressant att din hjärna inte klarar av något som är utan fasta ramar, något som är mer ”flytande” än fast, något som är mer ”fritt” tänkande, mer fantiserande. Din hjärna kopplar direkt ihop allt du läser med allt annat du läst till fasta ramar och fakta. Och allt tolkas sen in i budskapet, då blir det mer lättförståeligt för dig?

  Personligen förstår jag verkligen inte hur du kunde tolka in allt det i min kommentar. Detta är minst sagt intressant.

  Och nu kommer du att svara att du inte sysslar med fantasi eller fritt tänkande. Du sysslar med fakta, kommer du att skriva.

 52. Till Egon som är mer obildade än de flesta invandrare och tänker mindre än Homer, och till råga på allt oavbrutet yppar ordet vetenskap: orkar du alltså inte läsa Kapitalet, ta då och läs detta som jag postar igen, så många gånger som det behövs, jämför varje punkt med varje annan, etc. tills du har begripit vad som inte är vad och har lärt dig att särskilja det ena från det andra, etc….! Har t.o.m. enbart för din skull preciserat och rättat alla trötthetsfelen från igår.

  OBS! Om ERIK, som så många gånger bevisat inte ens begripit sina egna källor, FÖRSTÖR detta inlägg med sitt vedervärdiga svammel och avskyvärda trollande och fullständiga hjärndödhet, så kommer jag att posta det EN GÅNG TILL!

  KOMMUNISM:
  1) som ren ekonomi: det producerade ska i sin helhet tillfalla den producerande.

  2) som politiskt system som är
  antingen
  A) en så exakt återspegling av den rena ekonomin som möjligt (den maximalaste stat med varje medborgare som sin aktiva medlem för att garantera att all gemensam produktion tillfaller medborgarna) (SANN)
  eller
  B) ingen sådan återspegling, om det producerade i stället för att tillfalla den producerande, t.ex. ständigt måste bekosta försvar mot inre och yttre fiender eller när en sådan begränsning hinner utnyttjas t.ex. av en politisk aristokrati som tillägnar sig delar av det producerade (FALSK)

  3) som process (som kallas socialism) innanför kapitalismen själv som tvingar den till olika sorters eftergifter (bl.a. för att bevara samhällets infrastruktur med det kapitalbringande folket som dess skötare, i kontinuerligt fungerande skick, om inte kapitalisten vill riskera revolution etc.). T.ex. skatt (som en återkommande del av det producerade) är en form av kommunism…

  KAPITALISM:
  1) som ren ekonomi: då den producerande inte äger produktionsmedlen, utan själv är en ”marknadsvara” som sålt sin arbetskraft har han/hon heller inget att säga till om det producerade utöver sin andel som ”lön”.

  2) som politiskt system som är
  antingen
  A) en så exakt återspegling av den rena ekonomin som möjligt (den minimalaste tänkbara stat som först och främst ska fungera som skyddsorgan för kapitalet, för att garantera det en så stor del av det producerade som möjligt) (SANN)
  eller
  B) ingen sådan återspegling, då olika borgerliga ideologier har insett det långsiktigt ohållbara i att inte göra åtminstone vissa eftergifter (efter att ha lärt sig av gårdagens läxa för tusende gången om), men helst så lite eftergifter som så möjligt (FALSK).

  3) som process (såsom nyliberalism) som vill frigöra kapitalismen från kommunismens tvång innanför den, genom alienationsstrategier (för att förlama eller t.ex. med feminism inifrån förstöra de samhällsorgan som var till för att tvinga kapitalismen att göra de nämnda eftergifterna) ELLER förskjutningsstrategier (hot om kapitalflykt, skrämselpropaganda, etc.) för att så mycket som möjligt, i avsaknad av sin minimala stat, istället minimera alla eftergifter. Men eftersom den då bryter mot logiken hos kommunismens punkt 3 ovan, så framkallar den därigenom mer och mer ett samhälleligt krav för kommunismens punkt 2A. Så ju mer kommunism den sålunda kastar ut ur sitt system, desto mer omfattas den av den, vilken mer och mer kräver förverkligandet av kommunismens punkt 1.

  Även det är intressant, att den med minimala kostnader, då också alltjämt är på väg att mer och mer förverkliga sin egen punkt 1. Men eftersom detta sammanfaller med jakten efter maximala vinster konkurrerar den ut stora delar av sig själv och alltså som sin egen fiende för att vara sin egen vän, även därför påskyndar kommunismens egen punkt 1, dvs. ju mer kapitalism i ju mindre format, desto mer kommunism.

  Svårare än så är det i alla fall inte. Inget av det där är naturligtvis personligt. Det är ett ”självgående” system. Så när någon använder ordet ”kommunism” ELLER ordet ”kapitalism” (eller socialism eller fascism etc.) utan åtminstone ovanstående åtskillnader, då borde vemsomhelst oavsett politik eller icke-politik skämmas över att ha den människan som medborgare.

 53. Kanske nittio procent av akademisk litteratur är olika abstraktioner för att komma åt den interna logiken hos det behandlade objektet: t.ex. process. Men hur skulle du kunna veta det, som aldrig någonsin kommer något vart, med ditt vulkanartade svammel som skulle lyckas konkurera ut 100 professorer ihop. Ordet ”självgående”, CITERADE jag ju. Men det EXISTERAR INGA språkliga verktyg i denna värld för att kunna förekomma ditt svammel och ditt trollande. Och med citerandet menade jag: ingen kan styra systemet UTIFRÅN, utan systemet självt styr alla INIFRÅN. Det var inte den ”goda” kommunisten och den ”onda” kapitalisten jag var ute efter, utan den interna logiken i systemet. Förstår du? Nämligen: gör du ”si”, så blir det med nödvändighet ”så”. På samma sätt också med process. Och jag var båda gångerna för trött för att leta efter ett annat ord, varför jag nöjde mig med att använde citat. Så LÄGG AV NU!

 54. På samma sätt förresten, med ordet ”ren”. Som den mest utförliga analysen därav, har vi ju Kants Kritiken av ditt rena förnuft, utan att det säger ett dyft om ditt egentliga. Den absolut renaste kapitalistiska ekonomin skulle sammanfalla med slaveri, varmed kapitalismen själv skulle upplösas. Var exakt går då den ”rena” GRÄNSEN i så fall? Läser du noga så inser du att det är just gränsen själv som är oren. Som nyliberalism t.ex. innebär kapitalismens punkt 3, att för tusende gången vilja överskrida sin punkt 2B (och därigenom bryta mot kommunismens punkt 3) för att nå till sin punkt 2A (och därigenom framkalla samhällets krav i sikte mot kommunismens punk 2A), som enda medel för att förverkliga sin punkt 1, såsom sin rena form (och därmed föra samhället ett steg närmare till kommunismens punkt 1).
  Vi är alltså därmed 300-400 år närmare punkt 1 gällande bådadera (med nuvarande globalism som den rent LOGISKA följden, och i sig inget nytt, bara mer omfattande).

 55. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jag kämpar inte för något alls. Jag blev inspirerad av skrivandet om framtiden. Och tänkte på att det finns sex miljoner insekter per människa på planeten, de måste göra något rätt. Eller reptiler som funnits mycket längre än människorna. Men såg inte riktigt meningen med att kunna ändra färg efter omgivningen.

  Sen började jag fundera på hur stor inverkan beteendet har på evolutionen och vice versa. Och så vidare i all oändlighet.

 56. ”bortom all förståelse att kvinnor skulle låta sig luras att tro att ökad makt för islamister kommer att sluta med att de får mer frihet”

  Och ni era j-la Gileadförtrupper är att lita på? LOL alt-högern och 90 % av anti-islambesatta får Mike Tyson att likna William Thompson.

  ”Det enda kampen för jämställdhet gjort är försvagat män från era egna samhällen”

  Nej, det är näringslivets krig mot arbetarklassen och socialdemokratin som har krossat mäns ekonomiska makt och söndrat deras politiska egenhet, och detta är enbart ditt fel.

 57. @Axel Edgren:

  ”Eller en icke-muslimsk man i Las Vegas som med hjälp av den vita supremacist-organisationen NRA dödat 50+.”

  Men för sjutton det finns gränser. För det första så sade jag inte att männen behövde ha någon speciell ideologi, etnicitet eller religion. Jag sade att de inte behövde vara i majoritet för att bestämma så inget du säger har med vad jag sade att göra. För det andra så tyder allt att det var förbjudna och olagliga vapen som användes och för det tredje så F-Uför att trampa på liken efter den vidriga tragiska skjutningen i Las Vegas innan de ens hunnit kallna F-U fattar du?

 58. @Jenny:
  Jag misstänker starkt att skillnaden i storlek och massa mellan en insekt och en människa har en något avgörande betydelse.

 59. Erik, du är en del av en tortyrälskande rörelse som är skyldig till alla masskjutningar som skett i USA (eftersom ni vet att Australien lyckades ta bort problemet lekande lätt, men det är helt enkelt för mycket av en förnedring att erkänna att vänstern har rätt och vet bäst i denna fråga) och som ville göra så att amerikanska kvinnor som blivit våldtagna och polisanmäler det drabbas av skyhöga sjukförsäkringspremier.

  Du har inga känslor och har inte rätt att vara upprörd över masskjutningar. Bara fiender till NRA och vapenlobbyn har den rätten.

 60. Men ni är ju roliga ni… Tumme ned på logiken? Jag har nästan aldrig postat ett politiskt inlägg. Det är skillnaden… Ni är som urprimitiva människor som slog ihjäl första bästa människa så fort det åskade. Och ingen kommentar, utan ”vi kommer fortsätta precis på samma spår”… Men det ändrar inte på saken ett smack… Nu vet ni ändå vad som hände med Västs nationer, varför framförallt folk som ni förstörde för er själva. Ta bara att låta privatisera innanmätet hos sin nation (ni vet vilken av punkterna ovan), är ju att sälja den. Du kommer aldrig att få tillbaka den i samma form. Det är som ett stycke natur allt det här, något som inte du kan styra efter din egen vilja genom att kränka dess lagar, hur mycket du än gapar efter en sådan ”frihet” att livet självt aldrig räcker till för dig. Och den som är ”historiker”: kan inte denna tillägna sig de teoretiska bitarna i Kapitalet volym 1, kunde han/hon åtminstone ta och läsa sista avsnittet… (om denne verkligen vill göra rätt för sin titel). Där får du din HISTORIA så det blöder. Det finns förresten intressanta fakta om en del kapitalister som klagar över att staten aldrig är intresserad av att befästa lagarna t.ex. mot det grymmaste barnarbete, vilket tvingar de själva att kränka dem, så länge alla deras konkurrenter ger blanka fan i dem. Det är alltid en samma logik som ovan… Runt runt runt, och ändå alltid lite ”Hegel”…

 61. Och så kan man skriva tiotusentals sidor bara om alla de nya förskjutningsmedlen. Som senast, alla politikers och deras media-intelligentias uppfostran av vite mannen…, vilka allihopa i alla sammanhang har rätt mer än Gud själv. Det är väl den gamla ”logiken” då, att ju längre ifrån en själv det onda existerar, desto mer avtar det i existens: Svarta människans infernaliska förtryck av sin egen ras, ända från hennes egen begynnelse, existerar, inkluderat även tidsligt avstånd, nästan dubbelt upp icke!. För den skull måste även den vita kvinnan ges ett lika stort företräde i sitt avståndstagande från den vite mannen. Han är ”alltid för nära”.

  Vi har nu fått veta att Batra tvingades avgå för att hon var kvinna. Det måste ha värmt henne om hjärtat som fan att höra det. Undrar om det var gråt i halsen när hon då sade att hon drömde om att (åtminstone?) dottern skulle hinna uppleva en kvinnlig statsminister. Men låt oss då så fort som möjligt förverkliga hennes dröm. Ja, varför inte förverkliga vad hon kanske inte ens vågat drömma om och göra hennes dotter till statsminister? Så hon kan fortsätta från där vi tvingades avbryta … sälja…. nation…

  Vem jobbar för vem egentligen?

 62. Förstår du nu äntligen allt det här, Egon? Vad fan hände med dig? Hittar du inte tillbaka till din egen sandlåda?
  Att allt handlar om ”resurser”… Till om med din hudfärg. Till och med dina tankar. Det heter ju ”intet kommer från intet”. Inte ens räntan själv, om du tänker efter… Se bara på Nordea… Samma gamla historia…
  Usch… du, som tjatar så mycket om nation och kapitalism, har svårt att ta in att socialismen själv egentligen är bådas bästa politik? Det är för att kapitalism inte är någon ideologi. Det finns en massa borgerliga ideologier för hur man ställer till det eller ställer det tillrätta för kapitalismen själv. T.ex. delar av den ursprungliga liberalism som är tillräckligt tolerant för att gå över i en sorts socialism, är exempel på det andra. Nyliberalism som i själva verket är kapitalismens fiende är exempel på det första. Och det är precis lika missvisande att kalla kommunismen i sig för ideologi. Den har sina olika ideologier. Och minst lika korkat blir det att jämföra kommunismen själv med nazismen av alla. Nazismen var om du tänker efter minst lika nationsfientlig som globalismen. Den första utrotar nationen ”inåt”, den senare ”utåt”… (Möjligen var det från början något äkta med Mussolini… Men vi vet hur snabbt som fan och totalt det hela spårade ur hos hans parti med all omfattande korruption och sådant…). Just av det skälet är också Trump en falsk nationalist… Det är bara teater allting… till den grad att man inte ens bryr sig om att fortsätta lura dig längre. Så genomlurad som du har blivit är du nu själv ett med lögnen.