Ny studie från Lunds Universitet – Över 1/4 av befolkningen drabbad av sexuellt tvång
avatar

Expressen rapporterade igår att en kommande studie från Lunds Universitet berättar att 26,5% av försökspersonerna blivit utsatta för sexuellt tvång. Låt mig först poängtera att studien ifråga ännu inte är publicerad. Så här motiveras att man trots detta har släppt resultaten.

På grund av frågans angelägenhet och aktualitet väljer vi att gå ut med resultaten kring sexuellt tvång redan nu även om rapporten inte är klar, säger Anette Agardh i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Om jag inte har någon rapport att skriva om vad skall då det här inlägget handla om? Svaret på den frågan är att inlägget främst kommer att handla om skillnaderna mellan jämställdism och mediefeminism. Rubriken som jag använde är varken hur Expressen presenterar studien på första sidan eller den rubrik de valde att använda för sin artikel.

På Expressens första sida står det: Ny studie så vanligt är sextvång mot unga tjejer.

Hos Expressens rubriksättare hette det  ”Sextvång mot unga kvinnor vanligt”

Om man läser i artikeln upptäcker man mycket riktigt att 36% av kvinnorna hade uppgett att de utsatts för olika former av sexuellt tvång men där står även att 17% av männen hade uppgett samma sak och då blir den kritiska frågan var gränsen går mellan ”vanligt” och inte vanligt nu igen? Var går den där magiska gränsen som enligt Expressen gör att vanligheten enbart gäller kvinnor? Låt mig förklara hur jag som jämställdist ser på det här.

Enligt Lundastudien är det vanligt att män OCH kvinnor utsätts för sexuellt tvång.

Sedan är det vanligare att kvinnor utsattes men det är ju inte vad Expressen skriver. Isåfall skulle de ha skrivit ”vanligare i rubriken men då hade de ju tappat alla radikalfeministiska läsare som bara är med på noterna om siffran för män är 0%. Radikalfeminismen som ideologi anser att en man inte kan utsättas för sexuellt tvång. Det här vet Expressens rubriksättare mycket väl. Precis som de garanterat vet hur mycket populärare det är att i amerikanska media upprepa Mary Koss vida spridda ”1 in 4 woman raped-stat” jämfört med att presentera studien från 1988 av Charlene L. Muehlenhard & Stephen W. Cook; 

More women (97.5%) than men (93.5%) had experienced unwanted sexual activity;

more men (62.7%) than women (46.3%) had experienced unwanted intercourse.

Påstår jag att Muehlenhard & Cook bevisar att män oftare än kvinnor är tvingade till sex? Nej vad studien visar är att vad män och kvinnor uppfattar som tvång skiljer sig enormt, men när man inte definierar tvånget åt försökspersonerna så visar det sig att män och kvinnor upplever ungefär samma grad av önskvärt sex: Nära noll procent. Och ungefär samma grad av önskvärda samlag: Omkring 50%. Den radikalfeministiskt definierade frivilligheten i sex existerar varken för män eller kvinnor i riktiga livet.

Poängen är att män och kvinnor sexuellt är väldigt olika.

När/om forskare på Lunds universitet i den nya studien börjar specificera tvånget så kommer de antingen att missgynna mäns upplevda situation eller kvinnors upplevda situation. Och det kan vi veta med säkerhet då Muelhenhard & Cook påpekade hur man hittade fem särskilt vanliga orsaker för oönskade sexuella aktiviteter hos kvinnor och två andra särskilt vanliga orsaker för oönskade sexuella aktiviteter hos män. När man börjar fråga män om de utsatts för kvinnligt upplevt tvång svarar de givtevis oftare nej. Det är en ren definitionsfråga där skillnaderna säger mer om forskarnas val av fråga.

Forskarna vill så gärna tro att de kan ställa neutrala frågor men det är givetvis omöjligt eftersom könens sexualitet är allt annat än neutral. Den enda fråga som kan ställas könsneutralt är olika varianter av den fråga som Muehlenhard & Cook ställde. Nämligen den om huruvida eventuella sexuella aktiviteter varit önskade eller inte, med följdfrågor gällande hur det kommer sig att studieobjekten hade sex ändå trots att de egentligen inte önskade att ha just det sexet.

 Åter till det här med ”vanlighet” i Expressen.

Det var alltså 17% av männen som enligt Lundastudien hade utsatts för sexuellt tvång vilket inte alls framgick i Expressens rubrik. Betänk nu vad som skulle hända om jag frågar samma Expressenjournalister om det är ”vanligt” att personer i Sverige utsätts för rasism? Den totala mängden invandrare som på grund av utseende eller namn KAN bli måltavla för rasism är ungefär lika stort som de 17% män som enligt studien var utsatta för sexuellt tvång. Det handlar alltså om 8,5% av Sveriges befolkning.

Hur vanligt något är som drabbar 8,5% av befolkningen (bara män) kan så klart diskuteras men jämför man exempelvis med hur vissa feminister blir heligt upprörda över de våldtäkter som begås varje år så kan man konstatera vissa problem med proportionaliteten här. Låt säga att 10.000 våldtäkter anmäls. Även om vi låter den radikalfeministiska fantasisiffran på mörkertal driva upp siffran till 100.000 våldtäkter (90% ej anmälda) så motsvarar det totalt 2% utstatta.

Även med feministiskt uppblåsta siffror är det åtta gånger fler män utsatta för sexuellt tvång än kvinnor utsatta för våldtäkt.

Det faktum att det enligt Lundastudien är vanligare att kvinnor är utsatta för sexuellt tvång ändrar inte det faktum att det enligt samma studie är enormt många män utsatta för sexuellt tvång och långt vanligare än många andra saker som massmedia själva upprepade gånger tyckt är så vanliga de använt krigsrubriker. Lägg till detta att enligt den så kallade medielogiken är det uppenbarligen en större nyhet att 17% män är utsatta än att 36% av kvinnorna är det.

Att det gällande sextvång är vanligt med utsatta kvinnor var väntat. Att det är vanligt med utsatta män var knappast lika väntat. Men här trumfade alltså massmedias feministiska behov att hata och osynliggöra allting ”man” behovet att presentera de mest uppseendeväckande nyheterna. Hade Genusdebatten varit lika sexistiska som Expressen så hade rubriken sett ut så här:

”Så vanligt är det att män utsätts för sextvång, 17% av männen utsatta enligt Lunds Universitet”

Istället slog jag ihop siffran för män och kvinnor och gjorde rubriken till det faktum att över en fjärdedel av befolkningen har utsatts för någon form av sexuellt tvång. Hade inte så många svenskar tack vare olika former av feministiskt ”jämställdhetsarbete” numera lidit av irrationellt manshat är det förmodligen så Expressens rubrik och förstasida hade sett ut..

Har Expressen någon annan åsikt så kan de sluta rapportera allt invandrare råkar ut för med motiveringen att svenskarna som råkar illa ut är så många fler. Det vore inte ett dugg mer idiotiskt än den rubrik och den förstasida de använde den här gången.

Kommentarer

Ny studie från Lunds Universitet – Över 1/4 av befolkningen drabbad av sexuellt tvång — 71 kommentarer

 1. Det pratas ju om det ”andra könet” och att män är norm. Men man skulle ju kunna börja prata om män som det osynliga könet. Om män sägs vara norm så pratar man bara om det ”andra könet” som kön medan män och mansfrågor osynliggörs (samtidigt som det visar på att vissa ”systematiskt” osynliggör män sas) Det är mitt bidrag till ett nytt begrepp i jämställdhetsdabatten

  ”Det osynliga könet”

  (om nu inte någon annan myntat det redan)

 2. Varför är män det osynliga könet? Allt i svenska samhälle handlar om män, män och män. Inte klokt att jämställdhet inte är 100 proc i Sverige 2014. Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet. Dom som redan är mest jämställda. Dom som har massa fördelar i samhället. Dom som tjänar mer än vi kvinnor. Snacka inte högt om jämställdhet förr än kvinnor har samma rättigheter som männen.

 3. Ett annat exempel här på medias misandi.
  http://m.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2014/01/prosecutors-are-failing-the-victims-of-floridas-notorious-reform-school.html

  55 lik av pojkar i en skola i florida där pojkarna blivit våldtagna misshandlade och mördade.
  Det otroliga är att svensk media inte har skrivit knapp något alls om detta förutom att aftonbladet har en plusartikel om det.
  Hade det handlat om omärkta gravar där man funnit 55 flickor som våldtagits och misshandlats så hade det stått på varje förstasida i media.

 4. Tolkningen av Muehlenhard & Cook där är lite konstig tycker jag; det går inte att säga att nära noll procent är önskvärda sexuella aktiviter, studien påvisar att nästan alla upplevt åtminstone en gång oönskad sådan, men det kan vara en oönskad beröring från fel person på hundra önskade från rätt.

  Samma sak med samlagsstatistiken, att 50% upplevt ett egentligen oönskat ’tjatsex’ samlag på 20 önskade är inte samma sak som att 50% av samlagen är oönskade (om inte alla studiens deltagare bara hade haft ett samlag).

  Sen håller jag med dig i sak. Hur jävla jobbigt kan det vara att säga att ’sextvång mot unga är vanligt’ utan att blanda in kön när det drabbar alla möjliga kön och kombinationer därav.

  Hoppas någon orkar läsa studien när den kommer publiceras, det man kan läsa i expressen låter som den kan vara en fullständig katastrof av orsak och verkan förväxlingar.

 5. @Farideh M:
  Snacka inte högt om jämställdhet förr än kvinnor har samma rättigheter som männen.

  Vet inte om du är seriös eller ej, men du vet om att du som kvinna har mer rättigheter i det här landet än jag som man?

  (fast med tanke på sättet du skriver antar jag att du är ett troll)

 6. @Farideh M:
  ”Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet. Dom som redan är mest jämställda.”
  …eh jamen då så – eller du är en klon på feministern va?

 7. @ Erik

  Du tar upp någonting väldigt allvarligt, nämligen att det blivit allt vanligare att gå ut med opublicerad forskning i medierna, inte minst när det gäller konstiga forskningsresultat inom genren ”genus”. Här saxar jag ut Vetenskaprådets tidskrift Curie (www.tidningencurie.se)

  ”Den nu aktuella, ännu opublicerade, analysen visar på könsbundna skillnader, både när det gäller samtalens innehåll och utfallet av dem.”

  Jag såg den här forskningen återges i media alldeles nyligen (igår?)och då hette det att kvinnor får sämre vård än män. Och som alltid när det handlar om dessa saker så är det besvärligt att hitta urpsrungskällan. Det finns ingen referens varken i Curie eller tidningsartiklarna.

 8. Är män mer jämställda med kvinnor, än vad kvinnor är jämställda med män, menar du? Logik är verkligen inte din starkaste sida, men du skriver väl som du har förstånd till.

 9. @Mia.:

  Bra det där med ”osynliga könet”. Hittils har ju män endast setts som ”det förtryckande könet”, ”det priviligierade könet” och ”det skyldiga könet”.

 10. @Farideh M:

  ”Varför är män det osynliga könet? Allt i svenska samhälle handlar om män, män och män.”

  Åtminstone i jämställdhetssamband handlar allt om kvinnor, kvinnor och kvinnor, väldigt sällan om män.

  ”Inte klokt att jämställdhet inte är 100 proc i Sverige 2014. Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet. Dom som redan är mest jämställda.”

  Har du kollat upp det där eller är det endast något du blivit lärd? Man ska inte tro på allt som står i tidningarna.

  Och på tal om 100% jämställdhet, hur många procent av denna 100% är på kvinnors eget ansvar? 5%, 10% eller 20%? För du kan ju inte på allvar hävda att kvinnor själva inte måste förändra sig på något sätt för att vara jämställda? Så min fråga är: När har världen och samhället utanför kvinnan blivit tillräckligt jämställt att kvinnan är själv ansvarig? Eller menar du att kvinnor har inget ansvar förrän vi har 100% jämställdhet? Men det kan ju inte stämma, en del måste ju vara fast på kvinnan själv. Har du tänkt på det?

 11. Den vanliga feministhetsen pågår ju nu eftersom det är valår. Det här med att presentera resultat innan studien publiceras verkar vara ett populärt grepp, för att slippa logiska tolkningar.
  Här är ett till exempel:
  http://www.aftonbladet.se/wendela/article18296873.ab
  En studie som ska visa att pappor som ringer sjukvården får läkartid oftare än mammor, trots samma symtom och att samma sak gäller män och kvinnor som ringer för egen del. Studien är inte publicerad så det går inte att bedöma resultatet. MEN samma sak har ju påståtts om t.ex. larmsamtal efter ambulans där män som ringer får i genomsnitt högre prioritet. Där visade det sig ju när man undersökte det närmare att det var som alla som kan tänka redan hade räknat ut, män ringde inte efter ambulans förrän det var så illa att de behövde högsta prioritet.

  Jag läste en annan på aftonbladet om självmorden. Där man framhöll tjejers högre andel självmordsförsök (ingen opublicerad studie men samma sorts lögn), utan att berätta att det är LYCKADE självmordsförsök inte misslyckade självmord. Flickorna hotar med att skada sig själva eftersom det leder till att de får omsorg av omgivningen. Pojkarna försöker inte ropa på hjälp för det är ingen som bryr sig.

 12. Oja…ytterligare en sexuell undersøkning.

  Undrar varfør just kvællspappersmedia intermittent formligen frossar i dessa feministiska procent undersøkningar.

  Suck…en gång var Expressen med sina 200 pappersjournalister ledande samfundsanalytisk pappersmedia.
  Numer ær expresssen mer att anse som en nazifeministisk småparanoid kalleblomqvist føreteelse.
  .
  ”Var går den där magiska gränsen som enligt Expressen gör att vanligheten enbart gäller kvinnor?”
  .
  Per Hagman.
  .

 13. @ MJ

  Nu har tydligen ingen läst den där forskningsrapporten, men jag kunde föreställa mig t.ex. detta scenario: 700 kvinnor och 300 män har ringt sjukvårdsrådgivningen. 200 kvinnor och 200 män har fått tid hos läkare. Det här innebär att inte ens var tredje kvinna, men två tredjedelar av männen får träffa en läkare. Naturligtvis handlar detta om en fasansfull diskriminering av kvinnor Smile

 14. Journalister och framförallt rubriksättare formulerar sig på ett sätt som genererar musklick. Och nu förhåller det sig så fiffigt att genom att uttrycka sig radikalfeministiskt och hårdvinklat så drar man till sig både läsare som håller med och de som blir provocerade av det.

  Jag själv klickar ju för att kolla om det verkligen är så, eller om det är samma gamla enögdhet som gäller. Och ja det är ju förstås alltid samma gamla enögdhet, men jag låter mig luras varje gång ändå Smile

 15. @Mia.:
  Ja patriarkatet består ju av osynliga strukturer så att osynliggöra män är helt logiskt av feminister för att bekräfta sin tes om patriarkatets osynliga strukturer.
  Påminner mig om en rolig film jag såg som skämtade om superhjältar,där en av superhjältarna var osynlighets pojken men han kunde bara vara osynlig så länge ingen tittade på honom.
  Lite grann som feminismens tal om osynliga strukturer så länge ingen tittar på vad dom består av så finns dom.

 16. @MJ
  En annan klassiker är att bara tala om tendenserna i procenttal.

  ”Kvinnors självmordsförsök ökar explosionsartat! Fler kvinnor än någonsin tar sitt liv, upp 10% sedan förra året (mäns har bara ökat med 3%)!”

  Men media är som bekant mest intresserad av vinklad shockverkan, inte att presentera objektiv och aktuell information.

 17. Erik: När man jämför siffror som du gör i ditt inlägg, så är det viktigt att hålla isär hur många som drabbas under ett år och hur många som drabbas under sin livstid. När du jämför antal förmodade våldtäkter med Expressens siffror, gör du nog det felet.

 18. @Grodan Boll:
  Ja det är ganska populärt, så gjorde man ju med mord på kvinnor för ett par år sedan. När det sedan mord av kvinnor minskar och mord på män ökar så gick man över till att bara rapportera antal kvinnor.

  Nu läste jag en till artikel i Aftonbladet om sextortyr av barn i Syrien. I inledningen tar man upp elchocker mot flickor och pojkars könsdelar samt våldtäkter av flickor som tortyrmetoder. I den löpande texten framgår dock att det främst är pojkar som våldtas.
  (Sen gör de samma sak med regimen kontra rebellerna, jämför att 4 barn dödats eller skadats i en flygbombning, regimen, med att 49 barn avrättats med skott i huvudet på nära håll, rebeller. Men det har inte med jämställdhet att göra)

 19. @Farideh M:

  ”Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet. Dom som redan är mest jämställda. ”

  Till det här vill jag tillägga att jag förutspår att de vita heterosexuella medelålders männen är de sista i samhället som får jämställdhet. Ironiskt med tanke på att de idag anses vara de enda som har jämställdhet.

  Och sen i framtiden är vi alla rörande eniga om att kämpa för dessa mäns rättigheter. Jag börjar redan må illa.

 20. @Rick

  Länkade in ett par artiklar i en annan tråd igår där det var lite mer utförligt beskrivet.

  http://genusdebatten.se/schmenus-och-patriarkatets-uppkomst/#comment-90584
  http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2369089-kvinnor-far-goda-rad-man-far-lakartid
  http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-01-0Eek!lika-villkor-for-man-och-kvinnor.html

  I korthet verkar det handla om att män är mer konkreta med symptom mm. I Wendela-artikeln skrivs det om att det blir olika trots lika symptom. De två artiklarna jag hittade är intervjuer med forskaren och uppfattningen jag får där är att man tittat på orsakerna till samtalet och att det för samma bakomliggande orsaker (t ex magont) är fler män som får läkartid.

  Min tolkning är att män har ont i magen, ringer 1177, säger att de har ont i magen och meddelar att de även har feber som symptom men ingen hosta och att det hållit på i tolv timmar medan kvinnor har ont i magen och ringer in och säger att de är oroliga. Men det är bara mina slutsatser utifrån intervjuerna.

  Undersökningen har förhoppningsvis mer utförliga besked när den publiceras.

 21. @Anders2:
  ”penny-wise and pound-foolish” skulle jag vilja påstå att det är. Visst drar man till sig fler läsar på det viset, på kort sikt, men förljugna och falska rubriker bidrar i längden till tidningsdöden eftersom man med tiden tröttnar på skiten och helt enkelt slutar läsa tidningen. Numer går jag aldrig in på någon av tidningarna överhuvudtaget utom när jag följer länkar till specifika artiklar (vilket i och för sig blir ganska ofta, eftersom vi till skillnad från feministerna ganska ofta anger våra källor).

 22. @Pettersson:
  Det är ju så det varit tidigare med t.ex. det här med ambulanser.
  Då har man tagit t.ex. kategorin ”bröstsmärtor” och sett att män som klagar på bröstsmärtor ofta får prio 1, medan kvinnor får lägre prio.
  När man tittar närmare på det så är det ju så att det är olika saker inom kategorin bröstsmärtor som ger olika prio. Ringer man in och säger att man under en timme haft kramp i vänstra armen, att det nu gör så ont i bröstet att man knappt kan stå upp längre och att man tror att man håller på att dö, så får man ju prio ett. Om man ringer in och säger, ”Jag har värk i bröstet och är orolig för att det kan vara något allvarligt” så kommer det ju inte en tjutande ambulans direkt.

  Jag är helt säker på att det är samma sak nu. De har kategoriserat på samma grova sätt, t.ex. ”Smärta i ben” och inte skiljt på ”Jag föll från taket och tror att jag brutit båda benen” kontra ”Jag satt i skräddarsits framför TV:n och nu när jag reste mig så sticker det i ena benet”.
  Det är helt medvetet falskt för att få det resultat de vill ha.

 23. @ Pettersson

  Jag instämmer. Män och kvinnor uttrycker sig olika. Ett annat sätt att se på saken är att säga att män i regel inte ringer sjukvårdsupplysningen för ”struntsaker” som t.ex. diffus oro (jag vill inte ringakta någon, men jag skulle aldrig ringa utan att ha något ”mätbart” symptom).

  Problemet är dock att vi inte tycks få tag på själva undersökningen, dvs. i vetenskapligt hänseende existerar den inte. Varför kunde de inte vänta med att gå ut med sina uppgifter tills artikeln är publicerad? Finns det kanske någon hund begraven här? Det är nämligen lite väl ofta som de här historierna bygger på opublicerad (opublicerbar…?) forskning.Ett numera klassiskt exempel torde vara Vteneskapens värld i SVT som hade en ny och aldrig publicerad tes om att männen under hela människans existens ätit upp kvinnornas mat. Någon publicering av bakgrundsdata har dock aldrig ägt rum…

 24. @MK:

  ”Hur kan det ena könet vara mer jämställt än det andra?”

  Om vi har en samhällsdebatt om det ena könets könsrollsproblematik men inte om det andra, så anser jag att det förstnämnda könet har mera jämställdhet och det sistnämnda mindre. Om kvinnor får mera hjälp i sina problem än män i sina så anser jag att kvinnor har mera jämställdhet än män. Förstår du? Och är inte detta en av de centrala sakerna jämställdhet (borde) handlar om, att hjälpa respektive kön med deras könsrollsproblematik.

 25. @Farideh M:
  ”Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet. Dom som redan är mest jämställda.” Det där var en rolig ny variant på Orwells ”Alla djur är lika, utom vissa djur som är mer lika än andra” från Djurfarmen.
  En ny slogan för feminismzoo kanske: ”Alla är ojämställda, utom de vita kränkta männen som är jämställda.”

 26. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Bra! Fast hennes uppfattning om verkligheten är märklig för jag tycker att det är mest feminister som gapar om jämställdhet. De ”vita kränkta männen” måste man ju leta efter för att hitta, men du behöver bara öppna tidningen så stöter du på gapande feminister. Explain that professor?

 27. @Farideh M:

  ”Varför är män det osynliga könet? Allt i svenska samhälle handlar om män, män och män.”

  1. Det där stämmer bevisligen inte gällande den här studien och det är vad jag skriver om.

  2. Vadå allting i SVENSKA samhälle? Jämfört med vilket annat samhälle då menar du? Nämn gärna det land vars standard du menar Sverige inte når upp till.

  ”Inte klokt att jämställdhet inte är 100 proc i Sverige 2014.”

  Tvärtom, på grund av att man hela tiden omförhandlar vad begreppet ”jämställdhet” betyder så är det högst väntat att Sverige aldrig kommer att motsvara allas idé om jämställhet – särskilt inte rent fantiserade ideer som inget annat land heller uppnår.

  ”Vita kränkta män är dom enda som gapar och skrikar om jämställdhet.”

  Vita män och vita kvinnor råkar vara majoriteten av landets befolkning så vad tror du dig kunna uppnå genom att förkasta deras åsikter i Sverige? Vill du Sverige skall bli ännu en minoritetsdiktatur av samma sort som folk flyr halva världen från?

  ”Dom som redan är mest jämställda. Dom som har massa fördelar i samhället. Dom som tjänar mer än vi kvinnor.”

  Det finns ingen ”dom” män. Svenska män är sekulära individer. Att Ingvar Kamprad har hög lön betyder inte alla andra har det. Och för övrigt är det just den där sortens kollektivist-tankar som är orsaken folk tvingats fly sina hemländer så varför i helvete försöker de förvandla Sverige till det sorts system de tvingats fly från?

  ”Snacka inte högt om jämställdhet förr än kvinnor har samma rättigheter som männen.”

  Sverige är en demokrati där rättigheter regleras av LAGAR. Vänligen nämn vilka rättigheter du menar svenska kvinnor inte har SAMT den lag som reglerar den rättigheten.

 28. @MK:

  ”Hur kan det ena könet vara mer jämställt än det andra?”

  Genom att man omförhandlar definitionen av jämställdhet att betyda något helt annat än det ursprungligen betydde. Idag betyder jämställdhet2 raka motstatsen till vad jämställdhet1 betyder.

  Samma sak har skett med rasism. Jag lyssnade på delar av Alexandra Pascalidou-programmet igår och seriöst de har ju ingen koll alls längre vad de pratar om. De säger ”rasism” och kan då antingen mena ras, etnicitet, språk, kultur, subkultur, religion eller till och med politik.

  Det är nonsensbegrepp, de används inte som beskrivningar längre de används som vapen.

 29. @Bashflak:

  ”Erik: När man jämför siffror som du gör i ditt inlägg, så är det viktigt att hålla isär hur många som drabbas under ett år och hur många som drabbas under sin livstid. När du jämför antal förmodade våldtäkter med Expressens siffror, gör du nog det felet.”

  Det felet har jag inte gjort, däremot har jag låtit läsare tänka efter lite själva. Här är dock lite kompletterande information.

  * Först lite matematik. Jag nämnde 100.000 våldtagna kvinnor per år (mörkertal och feministisk dårhusforskning som källa) Om nån nu undrar hur galna de feminister som påstår detta är så kan jag upplysa att 100.000 per år blir 1.000.000 på 10 år och 5 miljoner på 50 år…..

  FAKTA: Det är fler våldtäkter än det finns kvinnor i Sverige.

  * Alla våldtäkter är även sexuellt tvång. Sexuellt tvång är huvudkategorin, våldtäkt är underkategorin.

  * Det låter imponerande att använda ordet ”livstid” men det är en ren illusion när man pratar om sexbrott. De fördelas inte jämnt över livet utan är massivt koncentrerade vid unga år. Warren Farrell har genom att analysera statistiken gjort konstaterandet att risken för en kvinna att bli våldtagen är mer än 8400% större vid 16-19 års ålder än den är vid 50+ (Myth of male power)

 30. @Erik:

  Det var ungefär vad Ebba Witt-Brattström sa i Fittstim också, då hon pratade om ett enkönat samhälle, och INTE på ett positivt sätt.
  Intressant att se hur gamla feministikoner som hon och Helene Bergman starkt ifrågasätta dagens egofeminism.

 31. @Magnus:

  Ebba-Witt Brattström hade helt rätt i det mesta hon sade i Fittstim. Inte minst det om HEN som man redan har i Finland vilket inte gör den minsta skillnad för hur jämställda kvinnor är med män.

  Språk-teori-tramset som vissa sprider har jag spårat till exfrun till den amerikanska vänstergurun George Lakoff. ”Uppfinnaren” är med största sannolikhet Robin Tolmach Lakoff.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/02/18/varifran-kommer-feministers-teorier-om-konsneutralt-sprak-fran-spraklig-relativism-till-krav-pa-hen-och-henom/

  Det där om enkönat samhälle handlar ju om att alla skall vara kamrater och arbetare. EWB sparkades ju ut från Feministiskt Initiativ pga att hon politiskt är för borgerlig för dem.

 32. @Erik:

  Ja jag håller fullständigt med, tyckte bara formuleringen var märklig. En grupp av samma kön kan rimligen inte vara i sig varken mer eller mindre jämställd. Jämställdhet existerar endast i jämförelse med det andra könet. Svenska män kan vara mer jämställda än t.ex. japanska, men ’män’ kan inte vara ’mest jämställda’.

  Sexism (faller eventuellt under jämställdhet iofs) är det för övrig samma sak med som jämställdet och rasism osv. Med en vidare och vidare definition kan i stort sett allt som antyder traditionella könsroller betraktas som sexistiskt. (Självklart till kvinnans nackdel, oavsett omständigheter.) Det kan också användas för allt som har med sex att göra, även om det inte är det som ordet betyder. Ord och begrepp vattnas ur och vidgas, precis som du säger för att användas som slagträ.

 33. @Farideh M:

  Män är det osynliga könet i jämställdhetsdebatten. Man pratar om hur man ska uppnå jämställdhet för kvinnor sas men inte om mansfrågor och hur man når jämställdhet för män. Om man är feminist så handlar det just om kvinnofrågor. Men om man vill verka för jämställdhet för båda könen måste man ju ha med mansfrågorna också. Tar några exempel.

  När man pratar om omskärelse så har man bara pratat flickor, inte om pojkar.

  När jag var på en studiedag så pratades det inledningsvis om att pojkar presterar sämre och sen ägnade man dagen åt att prata om tjejer och deras problem i skolan.

  När det pratas partnervåld tar man bara upp våld mot kvinnor men inte partnervåld mot män.

  I de fall kvinnor har diskriminerats i lagen så har man åtgädat det, men det finns lagar kvar som diskriminerar män.

  I de fall där män drabbas värst (som här vad gäller självmord) är det antingen människor som drabbas, inte män specifikt som när det gäller kvinnor, eller så väljer man som på studiedagen (se ovan) att koncentrera sg på kvinnoperspektivet.

  Listan kan göras längre.

  Och nej män har inte gapat så mycket i jämställdhetsdebaten men att de nu börjat höja sina röster för att höras, också. Och att man då behöver lyssna. Jag ser det iaf inte som att det ena utesluter det andra utan att man kan hålla båda bollarna i luften samtidigt. Eller iaf att feminism och maskulinism (i dessa ursprungliga definition) kan verka parallellt.

 34. Det pågår ett lågintelligent tjasande om att det finska pronomenet ”hän” som alltså betyder både han och hon skulle ha haft em betydande inverkan på samhällsutvecklingen i Finland. Hela tesen motsägs av att ungerskan också har samma pronomen för bägge könen, Ö, liksom även persiskan, u. I dessa samhällen avviker synen på könens roll en hel del från Sverige. I Finland är synen ungefär densamma som i Sverige, vilket följaktligen så gott som helt säkert beror på att samhällena i övrigt är så lika p.g.a. en gemensam historia och inte på några grammatiska egenheter.

 35. @Rick:

  Inte första gången jag tipsar om den här texten men ifall någon missat det. Christina Hoff Sommers blev kritiserad när hon förkastade Tolmach-Lakoff-teorierna. Följande text skrevs ”Against the theory of sexist language”

  http://www.friesian.com/language.htm

  Där kan bland annat läsas:

  ”Why didn’t the ”gender free” Persian language create a feminist utopia? This goes to show us that gender in language is completely irrelevant to the sexual openness of society. And one of the greatest ironies for us is that a feminist attempt to produce a gender free ”non-sexist language” in English could only be contemplated in the first place because grammatical gender has already all but disappeared from English. Feminist complaints must focus on the meaning of words like ”man,” even though words can mean anything by convention, because the pronouns ”he,” ”she”, and ”it” are all that remain grammatically of the three Indo-European genders. Getting gender to disappear in German or French or Spanish (etc.), on the other hand, would be a hopeless project without completely altering the structure of the languages”

 36. @Erik:
  Men går det ihop verkligen? I Sverige är det ju lite speciellt eftersom man inte ska benämna ”skyddade” grupper. T.ex. kan du se på tidningsartiklar om brott eller misstänkta brott att VARENDA gång som texten är könsneutralt uttryckt så är det en kvinna som begått eller misstänks ha begått brottet.
  Samma sak med neger, zigenare osv, de ska ju inte nämnas eftersom de som omhuldar dem innerst inne tycker att det är förolämpande att benämna dessas grupptillhörighet.
  Man slår knut på sig själv för att hitta definitioner för svartskalle där man slipper säga att det är svartskallar man menar. Personer med utomnordiska rötter och allt vad fan man hittat på.

  I USA har man ju gjort precis tvärtom. Man har statistik för olika etniska grupper och alla grupper ska kallas vid namn. Negro och Gypsy är ju inga belastade ord där.

 37. @Erik:

  Har du möjlighet att utveckla detta:

  ”Nej vad studien visar är att vad män och kvinnor uppfattar som tvång skiljer sig enormt, men när man inte definierar tvånget åt försökspersonerna så visar det sig att män och kvinnor upplever ungefär samma grad av önskvärt sex: Nära noll procent.”

  Jag tolkar först det du skriver som att man inte definierat tvånget utan bara frågar om de har upplevt tvång. Det är då siffrorna är höga.

 38. @Rick:
  @Erik:

  Har ni märkt det gemensamma med feministiska lösningar/problematiseringar som ska leda till en ökad jämställdhet?

  Feminister koncentrerar på hur vi pratar om kön, hur vi uppfostrar våra barn och hur strukturerna ser ut, det gemensamma är att alla dessa fall handlar om något externt till oss själva och våra val. Vi ska förändra språket. Vi ska uppfostra våra barn annorlunda. Vi ska förändra strukturerna. Men ingenting om vad man själv gör och hur man borde själv förändras. Vad vi själv gör och väljer ses som något oviktigt som inte behöver diskuteras.

  Men det är just så vi vill skapa jämställdhet; jag ska inte behöva tänka på vad jag gör, bara världen utanför mig ska förändras. Vi koncentrerar oss på ett väldigt suspekt sätt på världen utanför oss själva och bryr inte det minsta om att förändra i oss själva det vi vill förändra i världen.

 39. @MK:

  ”Har du möjlighet att utveckla detta:”

  Nej vad studien visar är att vad män och kvinnor uppfattar som tvång skiljer sig enormt, men när man inte definierar tvånget åt försökspersonerna så visar det sig att män och kvinnor upplever ungefär samma grad av önskvärt sex: Nära noll procent.”

  Javisst, det har jag absolut möjlighet att utveckla.

  ”Jag tolkar först det du skriver som att man inte definierat tvånget utan bara frågar om de har upplevt tvång. Det är då siffrorna är höga.”

  Ja och nej, du har rätt i tolkningen att man inte har definierat hur själva tvånget uttryckte sig utan bara frågat om de upplevt tvång men poängen var inte att siffrorna var höga… Poängen var att SKILLNADEN mellan könen i upplevt tvång var låg.

  När män och kvinnor tillfrågades av M&C om de haft oönskat sex så var BÅDE hos män och kvinnor andelen som svarade nej närmare 0% (98-94)(könsskillnad 4% mer hos kvinnor)

  När män och kvinnor tillfrågades av M&C om de haft oönskat samlag så var BÅDE hos män och kvinnor det cirka 50% som svarade nej. (46-63, könsskillnad 17% mer hos män) Däremot om/när forskarna börjar bestämma åt objekten vad som räknas som tvång så ökar könsskillnaderna i linje med forskarnas egen ideologi (När forskarna ens frågar bägge kön alltså, många forskare gjorde ju inte det alls)

  Det här är inget unikt för ämnet sexbrott könsskillnaderna har visat sig kända i andra ämnen Här är ett citat från en uppsats om könskillnader i skolbetygen.

  ”I en telefonintervju säger provkonstruktören i matematik: ”Vi vet precis vilka uppgifter flickor klarar bäst och vilka pojkar klarar bäst. Vi kör en lagom mix av dessa.” På dessa prov skriver pojkar och flickor i stort sett lika.”

  http://aktivarum.wordpress.com/2011/02/12/christermagister-pa-hal-is-om-pojkarnas-betygsfraga/

  Källa: Maria Nycanders uppsats

 40. @Sam Vimes:

  Toklandet skrev om det. Läsvärt inlägg, bra kommentarer också som följande av signaturen Jan:

  ”Det är klart att kvinnor inte har tid att skriva på Wikipedia. De har ju fullt upp med att uppdatera på Facebook, göra selfies på Instagram och läsa smink- och modebloggar. Det är olika intressen helt enkelt…”

  http://toklandet.wordpress.com/2014/01/30/man-skriver-pa-wikipedia-ett-demokratiproblem/

  Jag länkar också en Henry Laasanen klassiker om kvinnligt bloggande för er som kan finska.

  http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/110057-kirjoittavatko-naiset-vähäpätöisistä-aiheista

 41. @Erik:

  Tack, jag är fortfarande inte helt och hållet med dock.

  ”När män och kvinnor tillfrågades av M&C om de haft oönskat sex så var BÅDE hos män och kvinnor andelen som svarade nej närmare 0% (98-94)(könsskillnad 4% mer hos kvinnor)”

  Är detta något annat från studien som du inte skrev om i artikeln ovan? För i artikeln läser jag ”More women (97.5%) than men (93.5%) had experienced unwanted sexual activity;” dvs att nästan alla män och kvinnor hade upplevt detta.

 42. @Sam Vimes:

  Kommentar:

  ”LOL good luck to them. Wikipedia faces these editathons all the time and just reverts it and eventually people go away.”

  Jag är inte insatt i Wikipedias policy här men det säger sig själv att ett initiativ som wikipedia bygger på enskilda individer vilket innebär att organiserade försök att ändra saker bör betraktas som rent sabotage. Duger inte wikipedia åt tjejerna så får de väl skriva en egen wikipedia. Det är ju för övrigt inte bara wikipedia det finns ju mängder av andra wikis exempelvis Uncyklopedia och Lostpedia

  http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Pag
  http://lostpedia.wikia.com/wiki/Philosopherse

  Jag tycker ärligt talat att de här tokfeministiska attackerna på wikipedia bara bekräftar att kvinnor på vissa områden inte kan tävla med män på lika villkor (deras åsikt, inte vår). De har inbillat sig att wikipedia i sig är vad som gör information trovärdig inte det arbete som ligger bakom den informationens trovärdighet.

  Wikipedia kan ersättas när som helst av en annan sida… och så springer tokfeministerna till den för de orkar inte skapa egen trovärdighet de vill bara stjäla någon annans samt gnälla över att den inte ges gratis och osynliggöra allt arbete som ligger bakom.

 43. @MK:

  ”Är detta något annat från studien som du inte skrev om i artikeln ovan? För i artikeln läser jag ”More women (97.5%) than men (93.5%) had experienced unwanted sexual activity;” dvs att nästan alla män och kvinnor hade upplevt detta.”

  Nej det är exakt samma studie. Frågan de ställer i studien är vilka som har blivit våldtagna. Siffran ”närmare 0%” är hur många som aldrig har blivit utsatta för sexuellt övergrepp enligt den definition som radikalfeminister använder (alltså 2,5% av kvinnorna och 6,5% av männen… väldigt låga siffror för att aldrig ha utsatts för kriminella övergrepp). Alla är offer enligt feminister, i linje med Rousseau och hans efterföljare är deras sanna åsikt att världen som helhet är sjuk och elände det normala tillståndet (därav normkritik)

  Det vill säga inte bara våld och hot utan även allt sex som du känt dig tjatad eller pressad till är enligt dem är övergrepp och alltså en form av våldtäkt (De använder inga andra termer än ”rape” för det är den som går hem i media. Svenska feminister har anammat samma princip och vill kalla alla former av oönskat sex för våldtäkt)

 44. Om nu rapporten inte är publicerad är den väll inte peerreviewed eller vad man säger heller?

  Det är väl inte så bra? Man har väll peerreview för att säkerställa någonsorts kvalité eller har jag missuppfattat det hela ?

 45. @ Erik

  Träffsäkert: ”De har inbillat sig att wikipedia i sig är vad som gör information trovärdig inte det arbete som ligger bakom den informationens trovärdighet.”

  Det här är hela feminismen i ett nötskal. Först uppstod internet och sedan tog männen över. Först uppstod bolagsstyrelser som männen tog över. Först uppstod forskningen och förstås tog männen återigen över.

  Det riktigt intressanta i den feministiska tankevärlden är att sådana här företeelser tydligen uppstår lite varstans. Vi män är följaktligen rejält duktiga på att ana oss till var de dyker upp och sedan genast förse oss. Människans intellekt och kreativitet är för feminister ett nollsummespel, dvs. har någon en idé eller tanke så är det bort från någon annan.

 46. @Rick:

  ”Det här är hela feminismen i ett nötskal. Först uppstod internet och sedan tog männen över. Först uppstod bolagsstyrelser som männen tog över. Först uppstod forskningen och förstås tog männen återigen över.”

  PRECIS! Utmärkt beskrivning. Inget arbete behöver göras. Enligt den tokfeministiska världsbilden förhåller det sig så att saker bara magiskt *POFF* uppstår ur tomma intet.

 47. @ Erik

  Den feministiska teorin om uralstring Grin

  PS. Uralstring var en hypotes på 1800-talet som gick ut på att levande organismer som t.ex. maskar kunde uppstå ur ruttet kött.

 48. @Rick:
  Ja, det är ju väldigt cool att gå ut med restultaten från en undersökning som inte är färdig och publicerad. Lite som tidningarnas källskydd, där man kan påstå precis vad fan som helst och sen gömma sig bakom källskyddet.

 49. vilka typer av sexuellt tvång är det som en tredjedel av sveriges kvinnor skulle ha blivit utsatta för? hur mycket har man tänjt på definitionen av sexuellt tvång då?

 50. @jaja:

  I Slagen Dam inkluderar man sånt som ”en ovälkommen kram” i begreppet ”våld” så där tänjer man ju rejält. Dock verkar frågorna om sexuellt tvång specifikt inkludera våld eller hot.

  Problemet som jag ser det är att det är skillnad på upplevelse och faktiskt händelse. Amazons nyliga inlägg om tjejen som upplevde att hon blev våldtagen, men där vid närmare eftertanke varken hot eller våld förekom är ju ett bra exempel på detta. Frågan är hur stor del av mörkertalet som handlar om sådana fall.

 51. @Erik:

  Jag vet. Finsk-ugriska språk, turkiska språk, kinesiska språk m.m. saknar genus (…bestämt artikel, prepositioner och annat…). Ordagrant skulle ”Flickan med ett ben går på gatan” ungefär ”Flicka benmed går gatapå” på finska, om svenskan hade haft samma grammatiska modell som finskan.
  Persiskan saknar genus, en av få indoeuropeiska språk som inte har det – alla tre ursprungliga genus har smält ihop. Trots det är ju inte Iran speciellt jämställt ur vårt perspektiv sett.

  @Rick:
  ”är att sådana här företeelser tydligen uppstår lite varstans”.
  Ja, det är religiösa, feministerna. Den Stora Gudinnan skapar saker.

 52. Ah, såg att Erik redan kommenterat persiskan… Dessutom har svenskan redan ett konsnetralt genus, ”det”. Komplett med adjektivformer, artiklar, egana plural m.m.

 53. @Axel Edgren:

  ”Och? Vad patetisk din rysskräck är.”

  Rysskräck? Vad sjutton babblar du om? Är du förvirrad eller saknar du bara läsförmåga? Lakoff är den amerikanska extremvänsterns stora guru. Hans teorier är så vrickade att han brutit med vänsterns stora stjärna Chomsky. Och sexistteorien är alltså hans exfrus fantasiuer. Jag har redan förklarat allt det här i mitt inlägg lär dig läsa innan du klagar.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/02/18/varifran-kommer-feministers-teorier-om-konsneutralt-sprak-fran-spraklig-relativism-till-krav-pa-hen-och-henom/

  Beträffande din länk så handlar den om den totalt vrickade Sapir-Whorf hypotesen från. Jag nämner den också i mitt inlägg. Du kanske behövde lite hjälp så här är citatet:

  ”Lenneberg’s main criticism of Whorf’s works was that he had never actually shown the causality between a linguistic phenomenon and a phenomenon in the realm of thought or behavior, but merely assumed it to be there”
  (Eric Lenneberg, 1953)

 54. @Axel Edgren:

  ”Och?”

  Och du länkar till en text skriven av personer som inte ens har vett att göra grundläggande faktakoll. Jag citerar från din källa VOX (Gay, Santacreu-Vasut & Shoham)

  ”Yet, language may be more than a vehicle of transmission, as the linguist Benjamin L Whorf hypothesised (1956):”

  Det skulle sannerligen varit högst anmärkningsvärt för alla inblandade om Benjamin Whorf hade lagt fram den hypotesen 1956 med tanke på att Benjamin L Whorf dog 1941. Om han inte var zombie lär han knappast ha lagt fram nån hypotes femton år senare.

 55. @Erik:

  Intressant inlägg Erik!

  Några funderingar.

  ”The Sapir–Whorf hypothesis, also known as the Whorfian hypothesis, proposed that language affects thought, and the structure of the language itself affects cognition.”

  Jag vet inte vad japparna menar med ”language affects thought” och ”structure of language affects cognition”, men sättet att tala sätter gränser för vad som kan sägas genom det/uttryckas men också på vad som kan förstås. Utan ett vetenskapligt språk kan vi varken förstå eller uttrycka vissa saker i världen. Men om vi endast håller oss till ett vetenskapligt språk så utesluter det andra slags meningar som måste förstås och uttryckas genom ett annorlunda språk? Så på detta sätt har språket ett samband med tänkande men inte i meningen; orsakar vad vi tänker utan; begränsar och möjliggör vad som kan tänkas och tänkas både i meningen förstås och uttryckas.

  ”Steven Pinker argues in his book The Language Instinct that thought is independent of language, that language is itself meaningless in any fundamental way to human thought”

  Det här förstår jag inte alls? Hur kan tankar vara oberoende av språket, är det inte genom språket tankarna uttrycks? Eller missförstår jag honom?

  Sorry om det blev flummigt, men jag är ingen vidare filosof.

 56. @ Axel E.

  Make my day! För tusan, jag börjar ju gilla dig! Du gräver fram de värsta stolligheterna på nätet (ingen liten bedrift, inte!)och bjuder ut dem med hull och hår.

  Jag kan inte låta bli att spinna vidare: Ryskan har tre genus för substanstiv, precis som de där krutuppfinnarna du hänvisar till säger: Maskulinum,femininum och neutrum. Tre av veckodagarna är maskulina (måndag, tisdag och torsdag), tre är feminina (onsdag, fredag och lördag) medan söndag är ett neutrum. Titta här nu, simsalabim, så ser vi att de ryska kvinnorna mest har siktet inställt på veckoslut medan männen bär det tunga oket under arbetsveckan. Nåja, söndagen är visst till för alla.

  Den som med egna ögon tyckt sig notera att det här inte är fallet i Ryssland är självfallet ett offer för falsk medvetenhet. För teorin går alltid före observationer av verkligheten (som inte ens existerar!).

 57. @Matias:

  Jag tror att det som avses är att vår förmåga att tänka är inte beroende av att ha ett språk. Även om vi ibland tänker i ”ord” så tänker vi desto mer i bilder, koncept osv. I de fall ord är med i de koncepten så är det det för att det är så vi är vana att uttrycka oss, inte för att de är nödvändiga för själva tanken.

 58. @MK:

  Jo, jag förstår. Men kan tex. evolution förstås eller uttryckas utan ord? Men knepiga saker, slutade att läsa viss slags filosofi pga. det är så jävla jobbigt och jag hade ingen talang för det. Heideggers Zollikon Seminars var spiken i kistan. Filosofiska behandlingar av mera konkreta frågor går fortfarande.

 59. @Matias:

  ”Det här förstår jag inte alls? Hur kan tankar vara oberoende av språket, är det inte genom språket tankarna uttrycks? Eller missförstår jag honom?”

  Tankar kan vara oberoende av språket genom att den performativa delen (dvs när munnen formar ljud) av språken i världen skiljer sig medan kompetensdelen av språken i världen är samma biologi. Den teorin lanserades av Noam Chomsky som därmed blev lingvistikens motsvarighet till Albert Einstein. Chomsky-skolans dominans har sedan upprätthållits genom 1900-talets andra hälft genom att Chomsky själv utmanade alla som anser han har fel på debatt.

  Jag skulle gissa att det är från Chomsky-skolan som Steven Pinker fick sina tankar om språkets oberoende. Här är som bonus en ”slags” debatt mellan Steven Pinker och George Lakoff.

 60. @Rick:

  Så det fanns en koppling till Ryssland ändå? Men den var allt rätt bra undangömt måste jag säga.

  ”Tre av veckodagarna är maskulina (måndag, tisdag och torsdag), tre är feminina (onsdag, fredag och lördag) medan söndag är ett neutrum. Titta här nu, simsalabim, så ser vi att de ryska kvinnorna mest har siktet inställt på veckoslut medan männen bär det tunga oket under arbetsveckan. Nåja, söndagen är visst till för alla.”

  Hahahaha först Whorf-zombie-hypotesen och nu olika jämställdhet på ryska veckodagar… verkligen riktiga genier de där tre innovatörerna. Jag hade ingen aning om att Rysk Söndag var en Hendag.

 61. @Matias:
  ”… language affects thought, and the structure of the language itself affects cognition.” Rekommenderar 1984. Det är en av grundstommarna i det totalitära samhällets kontroll av medborgarna.

 62. @Matias:
  ord är små paketerade tankar. Det finns väl inget som säger att man måste ha ord eller ett språk för att tänka, men man måste ha någon form av språk för tankeöverföring.