VITA HETEROSEXUELLA MÄN OFFRAS PÅ MANSHATETS ALTARE
avatar

Jag hade egentligen tänkt publicera en annan text denna vecka, men p g a förekommen anledning blev det denna:

I en kolumn av Cissi Wallin i Metro (4/2 2014, ”Kvinnor offras på ’geniets’ altare”) kan vi se en grandios uppvisning av vad jag menar är könsrasism.  Kvinnan ifråga uppvisar till synes en rad av fördomar, ounderbyggda antaganden och att hon uppenbarligen på ett kick – endast utifrån att Woody Allen är vit, heterosexuell, framgångsrik man – vet att Allen är skyldig.  Hon vet tydligen också att Roman Polanski är en ”erkänd pedofil” och att Stig Larsson nog egentligen var det.

Wallin fortsätter med att falskeligen påstå att Allen ”gift sig med sin tonåriga styvdotter” (man får inte tveka för lite faktaförvrängning när man ska offra vita heterosexuella män), men Mia Farrow och Allen var aldrig gifta, så Soon-Yi Previn var inte “styvdotter” och såg aldrig Allen som en fadersfigur (Allen tillbringade f ö inte en enda natt under 12 år i Mias hem).  Allen och Soon-Yi Previn inledde förhållandet när hon var 19 eller 21 och han gifte sig inte alls med ”sin tonåriga styvdotter”, eftersom de gifte sig 1997 (då Soon-Yi var 25 eller 27 år gammal).

Så ställer Cissi Wallin frågan, ”vem skulle tro henne”?  Självklart skulle hon inte ställa den mer påträngande frågan, ”vem skulle tro honom”?  Men han blev trodd av de som redan 1992-1993 utredde Mia Farrows anklagelser mot honom, så frågan är varför adoptivdottern Dylan skulle ljuga idag?  Ja, förmodligen ljuger hon inte, hon bara talar osanning.  Hon tror förmodligen på det hon säger, därför att det har varit ”sanning” i det Farrowska hemmet under hela hennes uppväxt.  Intressant är att hennes adoptivbror, Moses, vilken som 15-åring valde att inte mer träffa sin far, nu har fjärmat sig från modern och istället tagit upp kontakten med fadern.  I en konversation nyligen talade han om att han till slut sett verkligheten på Frog Hollow och utan tvekan använde han omdömet ”hjärntvätt”.

Cissi Wallin anser sig förmodligen inte behöva bry sig om det faktum att vi idag vet hur lätt det är att plantera in falska minnen.  Här i Sverige har vi t ex exemplet ”Thomas Quick”, och om hon brytt sig om att se Hannes Råstams dokumentär om ”fallet Ulf” hade hon fått konkret på hur lätt en terapeut kan få någon att tro att något förfärligt har hänt – som inte har hänt.  Jag utgår från att Cissi Wallin aldrig öppnat en skrift av t ex Elisabeth Loftus, för hon behöver väl bara sin övertygelse om att vita heterosexuella män alltid är skyldiga?

Adoptivdottern Dylan har under sin uppväxt varit utsatt för sin bittra mors påverkan och dessutom undergått en period av terapi, mitt under den värsta förträngda-minnen-paniken på 90-talet.  Det vore verkligen inget unikt om hon skulle berätta ”sanningar” som aldrig inträffat.  Men är man könsrasist så behöver man tydligen inte bry sig om sådana futiliteter som att väga in alla aspekter, betrakta objektivt, inte agera domare på förhand, m m.  Då kan man uppenbarligen, som offerpräst vid manshatets altare, utan urskillning offra vita, heterosexuella, framgångsrika män, bara för att de är just sådana (räcker f ö med att vara vit heterosexuell icke framgångsrik också, det kan jag intyga).  Sedan kan man också säga att ”vi måste såklart ha rättssäkerhet, men…”

Om Genusdebatten skulle bestämma sig för att börja utdela utmärkelsen ”årets könsrasist” i kategorierna mans- respektive kvinnohatare så skulle Cissi Wallin, enligt min mening, vara en kandidat till den förstnämnda utmärkelsen.

De uppgifter som anförs angående Allen och Farrow finns på en 27/1 publicerad artikel här.

F ö är det inte heller med sanningen överensstämmande när Cissi Wallin påstår att hon ”vet” hur statistiken ser ut runt ”mörkertal och faktiska anmälningar”.  Den påstådda siffran 80 procent är en ”uppskattning” som ännu inte redovisats med vetenskapliga undersökningsmetoder.  Den kan lika väl vara sann som falsk.  Sanningen är att vi inte vet hur stora mörkertal det finns, men från t ex sextraffickingfantasierna vet vi att ”mörkertal” används som ett slagträ när man inte har fakta att bygga på.  BRÅ säger själva att det är osannolikt med mörkertal i sextrafficking (BRÅ rapport 2011:18 s 21) , ändå påstås de ständigt.  Med tanke på att Christian Diesen och Eva Lokatt Diesen ofta använder siffran 80 procent rörande våldtäktsanmälningar är det högst sannolikt att den är gravt överdriven.

Kommentarer

VITA HETEROSEXUELLA MÄN OFFRAS PÅ MANSHATETS ALTARE — 26 kommentarer

 1. Roligt att leka med siffror ibland!

  Enligt Brås årliga undersökning NTU2013 utsattes 1,4 % av alla kvinnor i åldern 16-79 för sexualbrott år 2013.
  Antalet våldtäkter av dessa sexualbrott beräknas till 40% vilket innebär att 0,56 % .(1,4 * 0,4) av de dessa kvinnor har utsatts för våldtäkt.
  Det finns ca 3670000 kvinnor inom detta åldersintervall så antalet kvinnor utsatta för våldtäkt blir då 20552 (0,0056 * 3670000)
  Samtidigt påstår brå i undersökningen att endast 24% av sexbrotten är anmälda och att mörkertalet då blir ca 4 gånger mer än de som anmäls. Jag förstår inte var BRÅ har fått denna siffra ifrån.

  Antalet anmälda våldtäkter 2012 var 3620 vilket är ca 5 gånger färre än de som påstår sig ha utsatts för våldtäkt enligt undersökningen NTU. Samtidigt vet vi att 3620 är antalet våldtäkter och att flera våldtäkter kan ha begåtts av en och samme man i tex en nära relation så antalet våldtäktsmän som anmälts skulle kunna vara ca 3000 stycken men enligt Eva Diesens och T Aspegrens olika rapporter är ca 8% av alla anmälda våldtäkter med stor sannolikhet falska/felaktiga och kvar då blir endast 2760 våldtäktsmän vilket då innebär att mörkertalet blir 7,5 ggr (20552/2760)

  Min slutsats är alltså att endast ca 13% av alla våldtäktsmän anmäls och att det totala antalet våldtäktsmän bör motsvara antalet utsatta i undersökningen, ca 20552 st.
  Dvs en halv procent av alla män i denna ålder våldtog en kvinna under 2013.
  (Förmodligen stämmer inte mina beräkningar alls om man granskar dem. )
  https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2014-01-13-ntu-2013.html

  Feminister kräver alltså att alla vi andra män ska ta och känna ansvar för vad 0,5% av alla andra män gör ungefär som att de som gör detta skulle bry sig!

 2. Intressant att hon vet hur statistiken ser ut runt mörkertal.

  Mörkertal heter så av den specifika anledningen att den inte går att säkerställa statistiskt, det är omöjligt. Funnes det statistik runt mörkertal vore det inget mörkertal längre!

  Nationalencyklopedin:
  ”mörkertal, den andel av faktiskt inträffade företeelser, t.ex. sjukdom eller brott, som inte anmäls och därmed inte finns med i statistiken.”

  Säger man sig kunna bedöma ett mörkertal är det inget annat än en retorisk fint. Något som feminister förvisso är bra på….

 3. Jag tog mig friheten att fixa länken till artikeln om Woody Allen i Daily Beast, eftersom den inte funkade för mig.

 4. @JD:
  I NTU frågas både om utsatthet för sexualbrott och om händelsen polisanmälts, så det är antagligen därifrån siffrorna kommer, men det kan även vara en jämförelse med faktiskt anmälda brott. Tabell 3.1 i sammanställningen, frågorna finns i den tekniska rapporten.

  I NTU beskriver 16% det själva som att det som de utsattes för var våldtäkt, så 40% är nog sammanslaget med frågan om tvång eller försök att tvinga till sexuell handling.

  Jag har tidigare räknat bakvägen från Diesens siffra på de bevisade/erkända falska anmälningarna, 1,5% av anmälningarna, och jämfört med bevisade våldtäkter (dömda) som procent av anmälningarna och sedan extrapolerat förhållandet bakåt till vilken siffra man nu väljer att utgå från för det totala antalet våldtäkter.

  Det svåra med sådana här räkneövningar är att hålla reda på definitionerna för varje siffra och försöka hitta jämförbara sådana, samt naturligtvis tolka i enlighet med de definitioner man använde.

  Anders Senior
  Hur relevant ett mörkertal är beror givetvis på samma sätt på hur man kommit fram till det och om siffrorna som jämförs egentligen berör samma sak. Som bekant så är siffrorna på antalet anmälningar inte alltid så tillförlitliga de heller.

 5. @En annan Andreas:

  Ja det finns så många möjliga felmarginaler. Det som känns mest tillförlitligt tycker jag ändå är att man ställde frågor till så många om de har utsatts. Sedan kan ju frågorna vara vinklade eller styrande.

 6. Män har kollektiv ansvar för kränkning mot alla kvinnor och unga tjejer. Värsta är inte typ våldtäktsmän det är alla dom som inte aktivt gör nåt mot våldtäkt. Så jo Cissi Vallin har rätt. Det är långt väg tills full jämställdhet för svenska kvinnor. Med alla otroliga fördelar som svenska män haft och har fortfarande. Inte klokt 2014 är fortfarande massa fördelar för män före kvinnor.

 7. @Farideh M:
  ”Män har kollektiv ansvar för kränkning mot alla kvinnor och unga tjejer. ”
  Ok så då menar du att främlingsfientliga har rätt att vilja kasta ut invandrare, för att den minoritet av dem är kriminella.
  För det är exakt samma resonemang, inte lika roligt nu va?

 8. @Farideh M:

  Välkommen hit. Känn dig välkommen att argumentera för din sak. Vi ser gärna att du gör det.

  ”Män har kollektiv ansvar för kränkning mot alla kvinnor och unga tjejer.”

  1) Låt mig formulera mig så här: Hur skulle en person kunna ansvara för vad en annan gör? Och varför skulle just könet vara det intressanta isf?

  Med ansvar följer också skuld. Den som missbrukar eller i vissa fall misslyckas med sitt ansvar kan ställas till svars för det, ibland dömas i domstol.
  Kan vi isf döma en kvinna för en annan kvinnas brott? Eller en somalier för en annan somaliers felsteg?

  I vår värld är varje person ensam ansvarig för sina egna gärningar, och endast denna kan ställas till svars. Frågan om kön behöver inte ens omnämnas.
  Tycker du annorlunda så utveckla gärna. Vi är mer öppna för ideer än det ser ut just nu. Saklig argumentation vinner i regel i detta forum.

  2) Andra har efterfrågat vilka fördelar män har gentemot kvinnor. Det gör jag också. Det enda jag kan komma på är att män slipper menssmärtor. Fyll gärna ut listan åt oss. (Tips: Dina svar kommer att granskas noga, men rättvist. Så se till att det inte bara är några rutinargument, utan genuint hållbara.)

 9. @Farideh M:
  ”…Med alla otroliga fördelar som svenska män haft och har fortfarande…”

  Kan du lista några av dessa fördelar som svenska män har (Sverige, nutid) enbart pga könstillhörighet?

 10. @Farideh M:
  Vad skulle ”män” göra rent konkret? Gå hem till varandra varje natt och titta efter i sovrummet så att ingen våldtar?
  Eller läser du ”våldtäckt” som ”överfallsvåldtäckt” och menar att män skulle patrullera på gator där kvinnor kan tänkas vara i fara?

 11. @MJ:

  Vi har ingen värnpliksarmé, nej. Den består av yrkessoldater. Det var vad Dolf syftade på. (Vilket nog var uppenbart?)

 12. @MJ:
  Jag är fullt medveten om att det idag finns en plikt, men det jag syftade på var att det obligatoriska slavarbetet (militärtjänstgöringen kallad lumpen och repmöten) som man förr var tvungen att inställa sig till är avskaffat. Och i folkmun heter det att värnplikten är avskaffad. Men för all del. Jag kan omformulera mig ”man har avskaffat den obligatoriska militärtjänstgöringen för män, medans kvinnornas tjänstgöringsplikt är oförändrad”

 13. @MK:
  strikt talat har vi totalförsvarsplikt som gäller för alla (se länken från Anders Senior), vilken i sin tur uppdelas i civiliförsvarsplikt och värnplikt. Så man är inte nödvändigtvis värnpliktig. Men pliktig är man, oavsett om man är man eller kvinna.
  Såvitt jag kan se är lagstiftningen neutralt skriven.
  dessutom är ”värnplikt” en homonym (ett ord med flera betydelser), svensk ordbok:

  värnplikt subst. värnplikten
  1 medborgares skyldighet att (utbilda sig för att) delta i sitt lands militära försvar (vanl. gällande vapenföra manliga medborgare i vissa åldrar): värnpliktsarmé; värnpliktstjänstgöring; allmän värnplikt
  2 utbildning och tjänstgöring i det militära försvaret (där detta är uppbyggt på allmän försvarsplikt för medborgarna) 〈jfr 2 lump〉: han gjorde värnplikten i Karlskrona

  Värnplikten enligt definition 1, själva skyldigheten i sig, kvarstår alltså oförändrat, och är enligt lagtexten (vad jag kan se) lika för alla. (Fast jag tvivlar starkt på att direktiv och regleringar som baserar sig på lagtexten är lika neutrala).
  Värnplikten enligt definition 2, alltså den faktiska obligatoriska tjänstegöring vi hade för män, är avskaffad.
  Jag kan inte heller låta bli att citera dåvarande försvarsminister Tolgfors från avskaffandet av den manliga värnplikten 2010:

  Vi avskaffar nu den sista institutionaliserade diskrimineringen av kvinnor.

  Ett orwellianskt uttalande i fullt samma kaliber som ”okunnighet är styrka” och (för att travestera) ”alla djur är lika, utom män som är svin”.

 14. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Regeringsformen 2 kap (rättighetskatalogen)
  13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.

  – Man har alltså enbart gjort plikten könsneutral tillfälligt när man inte tänker utkräva den, samtidigt har man reglerat att man får göra skillnad på kön angående värnplikt i vanlig lag (hade det inte varit med i grundlagen så hade det tagit 4 år).

 15. @MJ:
  Det är jag fullt medveten om. Jag känner till stycket du hänvisar till. Men texten i sig är neutralt formulerad så långt. Men jag kollade precis mitt allra första inlägg jag någonsin skrev (jag trodde jag hade med just det stycket däri) och upptäckte att jag där hade med följande stycke från diskrimineringslagen 2008 (min emfas):

  15§ Diskriminering är förbjuden vid mönstring, antagningsprövning eller annan utredning om personliga förhålanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt.
  Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
  Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om
  1. mönstrings- och tjänstgöringsskyldighet endast för män, eller att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst samfund, eller
  2. möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt i lagen (1998:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplit eller civilplikt med längre grundutbildning.

  Fast jag hittade också en version av lagtexten där just bitarna om män resp. kvinnor har tagits bort, så jag tror de har modifierat den i och med beslutet om att upphäva den obligatoriska grundutbildningen. (Det där är ett pain in the ass som lekman, man vet fan aldrig om lagtexterna man kollar på är aktuella eller om de har reviderats och så vidare, och man skulle behöva ha en utbildning bara i hur man hittar korrekt, akutell och gällande lag.)

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  De få gånger jag sökt efter något särskilt har jag tyckt att
  https://lagen.nu/
  är enklare än
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/

  https://lagen.nu/1994:1809

  1 kap. Totalförsvarsplikten

  1 § Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.

  2 § Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Lag (2010:447).


  (Vet inte vilka html-tagar som fungerar, saknar förhandsvisning här.)