Masculist white power-vibbarna på Genusdebatten
avatar

Ursäkta en enkel fråga men hur många exempel på ”Masculist white power” har ni läsare sett här på Genusdebatten? Nej jag ställer inte frågan som ett dåligt skämt, jag vill förtydliga vad jag som jämställdistisk skribent står för och hur motparten ser ut. Särskilt nu när Genusfolket.se – Det närmaste Genusdebatten.se har feministisk motsvarighet – kommer att få en större plattform och skriva på Politism.se, den nya vänstersidan som finansieras av Aftonbladet och LO.

Det är de som har makten och kontakterma. Vad vi kan erbjuda är sanning och skarpa hjärnor. I övrigt är det en ideologisk fråga och då kan det vara bra att veta vilken ideologi som representeras av vilken part. Genusdebatten representerar (men är inte exklusiv för) Jämställdism/ Ekvalism. Vad det innebär framgår hyfsat bra i den feministiska statsvetaren Emma Åhmans C-uppsats Man skall inte sätta likhetstecken mellan jämställdhet och feminis, (PDF). Visserligen var ”nyliberal” fel ord men vad som skulle beskrivas var i stora drag korrekt.

Härmed påbörjas därför diskussion om Genusfolkets ideologi.

Ett av de nyaste bidragen hos Genusfolket är Valerie K Backströms Gästbloggsinlägg om det vita genusfolket. Hennes inlägg ingår i den debatt först handlade om huruvida superstjärnan Beyonce Knowles var bra feminist eller inte men utvecklades till vad Valerie kallar ”Vita Kränkta Kvinnor” Valeries främsta klagomål tycks vara att vithetsnormer inte utmanas av Genusfolket bortom vad hon kallar kutymen.

”Även om antirasistiska ambitioner tillhör kutym bland alla som inte vill uppfattas som nazister, är egentlig utmaning av vithetsnorm sällan något som sammanfaller med den vita antirasismen.”

Denna kutym är som jag ser det nonsens. För det första skall jag inte behöva ha antirasistiska ambitioner för att inte uppfattas som nazist. Det är rena utpressningen som Valerie förespråkar. Folk skall enligt hennes logik tvingas till antirasism under hot att annars falskeligen utmålas som nazister som om det vore det enda två alternativen som fanns. Mitt svar: Hört talas om retorikfelslutet falskt dilemma nån gång? För det andra: Vad menar hon att ”antirasism” står för egentligen? På Valeries egen blogg Falskheten kan läsas Ras-skolan, Dark girls.

Affischen! ”Rise, Women, Rise” gav så härliga feminist black power-vibbar att jag fick dåndimpen!!

Enligt vilken logik skulle den här rasfixeringen vara antirasistisk?

Black power är inte antirasism. Det är raka motsatsen till antirasism. Antirasism är att minska rasers betydelse så andra viktigare saker kan få ökad talan. Valeries artikel på Genusfolket är helt fixerad vid ras. Och då vill jag poängtera vi inte pratar kultur utan ras, medfödd kropp.

Min kropp går inte att separera, min upplevelse av att vara i denna värld är lika mycket svart som den är kvinna, de är inte två separata upplevelser; de är ett.

Jag vill även poängtera att enligt Valerie handlar Genusfolkets feminism och genusideologi om precis samma sak fast beträffande kön.

”På samma sätt som att ni förmodade vita kvinnor är trötta på att er upplevelse inte omfattas, på samma sätt som ni är trötta på att leva i en värld där Man utgör normen, där kvinna måste poängteras, är jag trött på att vara er aviga styvsyster. Om ni tröttnat på att skriva ut kvinna, är jag dubbelt trött på att skriva ut svart innan. Om jag ens tillfrågas.”

Hängde ni med? Genusfolket förespråkar inte jämställdhet i form av att kön får mindre betydelse. De vill tvärtom enligt den här beskrivningen markera betydelsen av kvinna, Valerie vill som supporter för feminist black power göra samma sak med både svart och kvinna. För Genusfolket blir det viktiga skillnaderna mellan man och kvinna. För Valerie blir det viktiga inte bara det utan även skillnaden mellan svart och vit.

Bägge ståndpunkterna är som en Fotbollsmatch mot ett lag på planen.

Som jag påpekade har Genusdebatten – det närmaste till motpart genusfolket har – Jämställdistiskt perspektiv, vilket innebär vi varken förespråkar male power eller white power. Kruxet och Genusfolkets problem är att vi heller inte förespråkar female power eller black power. Vi har ett humanistiskt perspektiv där man ser till människan, inte  ett Leninistiskt perspektiv fixerat vid idén om särskilt skyddade klasser.

Det pågår med andra ord ingen kamp mellan White Power och Black Power där stackars Black Power är en förtryckt minoritet som måste få särskilda privilegier så de inte blir vita människors slavar. Historiskt löpte tvärtom svarta människor mest risk att råka ut för slaveri pga icke-vita människor. Vita människor hade slavar – PRECIS SOM ALLA ANDRA – det unika med ”vithetsnormen” ifall nån missat det är att vita förbjöd slaveriet – för alla (inkl. vita).

Kommentarer

Masculist white power-vibbarna på Genusdebatten — 31 kommentarer

 1. Hur fungerar tankegången hos de rasfixerade feministerna? Jag har aldrig någonsin sett en redogörelse för hudfärg hos skribenter eller kommentatorer, (förutom att Mariel hintar ironiskt)här på denna sida. Den som skriver något här, värderas det på olika sätt om skribenten är mörk eller vit? Jag kan inte tänka mig någon överhuvudtaget skulle ställa sig frågan! Vill någon betona hudfärg som bedömningskriteria för seriositet eller värde, då drar jag någon annanstans!

 2. ’Antirasist’ är bara en annan sorts rasist, i Sverige intimt förknippad med rånarluvor, gatstenar och våld mot folkvalda politiker.

  Själv skulle jag kalla mig ’icke-rasist’. Men då anses man förstås vara färgblind.

 3. AFA…? ær det en beteckning før Anti Feministisk Aktion ?

  Per Hagman

 4. Jag följer i tysthet med blandning av skräck och beundran hur dessa intersektionella perspektiv nästan helt lyckats förblindat hela vår akademiska nomenklatura från alla tecken av måttfullhet och balans.

  Jag läser, läser om, försöker tolka in vänligt, hitta deras perspektiv, se det så godvilligt (utan att jag någonsin kommer förvänta mig motsvarande från dem) som möjligt. Det är en enda stor sörja av i förhand utpekade maktperspektiv, norm-blindhet och tragik. Och aldrig någonsin ödmjukhet eller perspektivbyte.

  Ödmjukheten infinner sig dock hos mig ibland när man ser personliga historierna bakom deras engagemang. Då infinner sig en viss förståelse vad som ligger bakom hur de resonerar, en uppenbar önskan att vända på perspektivet från forna plågoandar…

  Men andra igen vars syfte endast tycks vara att demonisera meningsmotståndare och förhärliga sig själva.

  Du gör ett bra jobb, Erik.

 5. Det var väl först i den ”senare” delen av genusvetenskap som feministerna började använda begreppet ras . Helt plötsligt var det okej att använda detta begrepp . Jag tror det var två anledningar. Förståss då att man ville påvisa att den svarte mannen är mindre skyldig än den vita. På så sätt förfinar man sina attacker genom att slippa ta fajten mot män från andra kulturer . Känns det igen i Omar-gate? Feministerna ville inte riktigt gå in i en duell mot muslimska män, veronika Palm vågade inte svara när journalister ringde.

  Den andra anledningen till att ras som begrepp nu används i genusvetenskapen är att man menar att etnicitet inte räcker för en svart man kan vara etniskt svensk. Dvs etnicitet motsvarar kultur. På så sätt slipper de attackera adopterade män som beter sig likadant som den vita.

  Så om man tittar på det ur detta ljus så är det enbart de som ser ut som vita män som är skyldiga till allt ont.

 6. Svaret på frågan är att jag inte sett några sådana vibbar. Framförallt har jag av naturliga skäl ingen aning om vilken hudfärg någon enda skribent här har.

  Däremot är det glädjande att läsa referatet av Valerie K Backströms artikel. Hon låter kränkt och det här är ju ett fenomen som borde dyka upp förr eller senare. Att feministrörelsen faller på det egna kränkthetsgreppet. Början man dela upp människor på grundval av en medfödd egenskap och ha det som utgångspunkt för en offerroll så är det ju naturligt att det inte stannar vid kön. Ras har ju legat i startgroparna en tid. Sådana här konflikter har förföljt vänstern sedan lång tid tillbaka. Den verkar ha en tendens att falla sönder i fraktioner. Jag antar att det är ideologins fokus på kamp och konflikt som slår tillbaka mot den själv.

  Ur ett mänskligt perspektiv är det naturligtvis oerhört deprimerande däremot. Dessa människor som ser sig som progressiva och vidsynta är så fast i sitt eget ras- och könstänkande att de inte kan möta andra människor utan att bli kränkta.

 7. @Per Hagman:

  ”AFA…? ær det en beteckning før Anti Feministisk Aktion ?”

  Snarare Allmänt Förstörelsebenägna Avskum (Anti Fascistisk Aktion) Precis som påpekas ovan intimt förknippade med rånarluvor, gatstenar och våld mot folkvalda politiker.

 8. Att de använder ras-begreppet så vårdslöst säger en hel del om deras ovetenskaplighet. Ras i biologiskt hänseende är grupper inom samma art, som alltså rent tekniskt kan få fertil avkomma, men inte gör det för att deras parning är skild i tid och/eller rum. Eftersom vi människor flyttar över hela jorden och får barn med människor från andra delar av jorden är det i princip omöjligt att prata ras om människor. Vad är Obama? Svart eller Polynesier från Hawaii? Hur mycket Centralafrikan måste man vara för att räknas som svart? Räcker det med en 1/16? Är Nordafrikaner svarta eller vita? Syditalienare? Detta blir krångligt. Ska vi se vit som ofärgat och en person som har det minsta mörkt i sig som färgad? Min brorsdotter som har påbrå från Japan, Ungern och Danmark, är hon icke-vit? Nej, de verkar knappast ha tänkt igenom detta.

  Det finns fortfarande några orsaker att rent vetenskapligt prata om ras. För inte så länge sedan var vi geografiskt åtskilda. Vi kan fortfarande spåra hur våra förfäder vandrade ut ur Afrika och befolkade jorden. Men med ytterligare några sekel med flygresor och äktenskap mellan världsdelar blir det krångligare. För några hundra år sedan kunde man se vem som var valonsläkt i Sverige. Lite svårare idag.
  Det finns även medicinska skäl att prata ras. Vissa genetiska egenskaper, t ex allergier, är betydligt vanligare i olika populationer. En hudfärg eller annan markör kan göra det nödvändigt att kolla vilken medicinsk behandling man behöver.
  Den sista orsaken är i segregerade länder. I USA bor folk från många olika världsdelar, men man bor ofta segregerat efter var man kommer ifrån. Svarta, Hispanics, Asiater, Kaukasier, Indianer. Det är mycket vanligt att man fortfarande gifter sig inom sin grupp. För att hitta sociala problem finns det skäl att föra statistik uppdelat på ”ras”. Om man bara skulle se vita-ickevita får man en konstig bild. Asiater har nämligen bättre utbildning, mindre arbetslöshet och mindre kriminalitet än Kaukasier (vita). Hispanics borde rent genetiskt räknas som vita. De är till största del ättlingar från Sydeuropa.

  Ras är ett allt mindre användbart begrepp när det gäller människor. Att då börja prata om vithetsstudier och raser igen, när man knappast ens har en vettig definition och klara gränsdragningar, är en tillbakagång till något vi borde ha lagt på historiens kökkenmödding.

 9. Tänkte vi kunde bjuda på en bild på Valerie Backström. Hon verkar alltså ha en nordafrikansk och en svensk förälder? Hon är inte mörkare än Björn Ranelid som somnat i solariet. Ändå är det den mörka delen som hon identifierar sig med. Hon använder själv begreppet Person of Colour, som då verkar vara alla som inte är blonda och bleka. Det intressanta blir då att hon använder samma definition på vit-färgade som just rasisterna. För dem måste man helst vara vit i x generationer bakåt i tiden. För hur mycket ”Colour” måste man ha för att vara en PoC? Räcker det med Zlatan och Henke Larson? Är samer PoC? Eller måste man längre ut på färgkartan?

  Ja, det förekommer en hel del fördomar mot de som kommer lite längre bort ifrån, men det handlar nog mer om rädsla för andras sedvänjor än deras hudfärg. Det räcker att komma från ett grannland för att bli mobbad i skolan. Även inom Sverige har vi fördomar och diskriminering. Söker du jobb i Stockholm och pratar bred värmländska är du tvåa på bollen. Kommer du till Norrland med bred söderdialekt har du också uppförsbacke. Jojo, du kommer in på krogen, men du måste visa att du är reko innan du är en i gänget. Gärna att du kan flå en älg eller liknande.

  Lite intressant godis från intervju i Nöjesguiden.

  Varför är frågan ”Var kommer du ifrån?” så problematisk?
  – För att det är en mikroaggression. Den kan upplevas ”oskyldig” men det den egentligen betyder, om man kokar ner den, är ”varför är du inte vit?”

  Hon intar alltså genast en försvarsställning och utgår från att frågan är negativt menad. Men varför skulle den vara det per automatik? Om man är nyfiken att prata med en person så frågar man om något som berättar om vem personen är. Vi frågar ju ofta ”Vad jobbar du med?”. Är det en microaggression mot arbetslösa eller studenter? Om en person är uppenbart invandrare, t ex pratar med tydlig brytning, frågar man var personen kommer ifrån. Det gäller givetvis också vita. Om personen svarar Tyskland eller Turkiet berättar det om vad personen har för erfarenheter och bakgrund. Sen ska man inte dra för stora slutsatser av det heller. Det hon ser som aggression kan lika väl vara nyfikenhet.

  På vilket sätt skiljer det sig att vara icke-vit man och icke-vit kvinna i en vit kontext?
  – Det skiljer sig på så sätt att den icke-vita mannen fortfarande ingår i patriarkatet, även om han där är en andra klassens medborgare. Han är ju fortfarande överordnad den icke-vita kvinnan, även om han är underordnad den vita mannen. Men det finns ju även andra parametrar att ta hänsyn till här, exempelvis klass, sexualitet, etcetera.

  Hur står sig den icke-vita mannen mot en vit kvinna? Vinner vitheten eller patriarkatet? Så för att verkligen förstå rangordningen får vi göra ett maktindex där olika faktorer räknas olika mycket. En rik afrikansk heterosexuell man mot en lågutbildad homosexuell kvinna från Tornedalen? Svåra frågor som endast ett beräknat maktindex kan svara på. Btw där rök definitionen om att patriarkat är ett system som upprätthålls av både män och kvinnor. Nä, mannen ingår i patriarkatet (den manliga världskonspirationen?), en färgad kvinna gör det inte.

  Nästa fråga är hur vi ska förhålla oss till främlingsfientlighet mellan PoC. När kineser emigrerar till Afrika och startar småföretag, t ex kycklinguppfödning, som konkurrerar ut afrikanska uppfödare. Den främlingsfientlighet afrikanerna visar mot kineserna. Är den legitim ur ett maktperspektiv underifrån eller ska vi jämföra med de svenskar som tycker invandrare ”snor jobben” och röstar på SD?

  Du har skrivit att den som är född som vit i Sverige i nio fall av tio är rasist. Hur menar du då?
  – Detta kan nog upplevas som väldigt provocerande. Men jag står fast vid det. Det jag menar är helt enkelt att du som vit född i Sverige, hela tiden drar nytta av din hudfärg, och reproducerar rasistiska föreställningar. Även om viljan, målsättningen, kanske är det motsatta, är resultatet fortfarande rasistiskt, om du inte aktivt gör något åt det.

  Jomenvisst. Arvsynden 2.0. Är du vit är du rasist per default och får aktivt göra dig till icke-rasist. Om man inte erkänner sin skuld och gör bot och bättring är man en ond människa. Är det någon som har negativa föreställningar om andra pga hudfärg är det hon.

 10. @Mariel: Jag såg också rubriken i SvD men orkade inte läsa när jag såg att vinkeln var något i stil med att det var lättare för kvinnor på 1800-talet att bli företagare än i dag. Jodåsåatt… Och det var till och med en forskare som hade ”bevisat” det.

 11. @Mariel: Att hon visar att kvinnligt företagande historiskt varit större och friare än man trott är rätt. Dock är exemplet knappast rättvisande eftersom det handlar om ett företag som försökt slå sig in på ett område där offentliga sektorn hade monopol. Hur var det nu, ska vi ha privata företag i välfärdssystemen eller inte?
  Sen missar hon jämställdhetsparadoxen. När vi hade det sämre blev man helt enkelt tvungen att ta de jobb och driva de företag man kunde. Vi ser även idag att kvinnor är mer inne på ”manliga” områden i fattiga länder. I länder med mycket få storföretag är det massor av kvinnor och män som driver eget. Tanzania leder ligan i antalet ”self employed” av båda kön. De är helt enkelt där vi var före industrialismen. Industrialismen har lett till ett fåtal riktigt stora företag och resten anställda. Det har byggt upp enorma rikedomar för vår del av världen. Tillsammans i ett storföretag kan man vara effektiv och åta sig stora arbeten. Sätter man inkomst mot egenföretagande ser man en tydlig nedåtgående trend ju rikare landet är. Ensam är inte stark. Till det kommer som sagt jämställdhetsparadoxen. Idag har vi det så bra att man ofta väljer bana efter intresse. Inte bara vad föräldrarna gör eller efter nöd. Och då väljer fler kvinnor vård omsorg skola och fler män teknikindustri och skogsbruk. Konstigt att Ukraina är mer ”jämställt” i företagande än Sverige. Eller inte.

 12. Ledsen för mer OT och att jag är en slöhög som inte läser rapporten men kvinnor fick väl knappt ha hand om pengar på 1800-talet? En mycket stor andel bodde på landsbygden inom jordbruket. Vad jag förstår handlade siffrorna om ”andelen yrkesverksamma kvinnor som var företagare”. Så, hur många var yrkesverksamma kvinnor överhuvudtaget på 1800-talet?
  Får se om jag orkar läsa det trots allt, men hela anslaget verkar oerhört osannolikt.

 13. Hänvisar åter till intervjun med Barbarossaa på AVFM Radio och presenterar en kort transkribering, efter bästa förmåga, angående detta med eventuella ”Masculist white power”-vibbar här på Genusdebatten (1:06:02 – 1:07:07):

  ( http://www.youtube.com/watch?v=xedI1ORL3ms )

  ”If I can just, real quick, mention… It’s my personal prediction of what’s gonna happen, and I’m sure you guys have come to the same conclusion, but you know… Be.. be ready for an eventual tie to some kind of extremist organization here in the United states… whether it be… you know they gonna try to say that we are all… that we’re all… and its crazy that I’m a hispanic man is saying this, but they gonna try to say that we’re all white supremacists, we’re tied to that, they gonna try to say that we’re tied to… you know… radical extreme patriot movement. All that kind of stuff they gonna try to link us… And you saw the SPLC what they were trying to do with the hate group classification. It’s only a matter of time before the vilification process begins, and so we have to be vigilant about that, it’s going to come, and I just wanna warn people about that, it’s almost for certainty at this point, it’s already happening…”

  (Här hos oss har ju kopplingen till Breivik debatterats en del, och tydligen har en liknande koppling gjorts till en massmördare, genom SPLC (Southern Poverty Law Center):

  http://www.avoiceformen.com/a-voice-for-men/splc-linked-to-anti-mens-rights-subreddit/ )

 14. Anders

  Bra inlägg.

  Vad hon glömmer är att det knappast är svenskar som är de mest främlingsfientliga. Alla människor har ju mer eller mindre en misstänksamhet mot andra folkgrupper.

  Jag har en sk , arab-butik runt hörnan . (Zlatan använder detta ord i sin bok så då går det väl bra). Jag blir sämre bemött än svenska kvinnor där och jag blir mer nonchalant bemött där än män från deras kultur. Inga stora skillnader men ändå så pass att jag märker av det ibland. Sen har vi somalier och kurder som verkar ha nått emot varandra, vi har albaner som ogillar araber . Generaliserar nu men det finns dessa inställningar . Jag jobbade btw med en albanier under studenttiden som var otrevlig non stop mot den nye killen som han ”misstänkte var arab” . Det var rent kusligt att se hans inre monolog när han på avstånd tittade på den nye snubben.

  Jag tror aldrig vi kommer från det, men vi gör det inte bättre genom att själva påtala hur löjlig (?) svensk kultur är. Det skapar ju nog bara förakt och ännu mer tvivel . Jag tror det funkar så.

 15. @ Erik

  Som vanlig en meget skarpsindig og fornuftig kommentar.

  Det er en fryd å se hvor lett du avkler Valerie.
  Genus/gender-studenter/forskere lever i et stort ekkokammer. De er ikke vant til at deres premisser og teorier blir utfordret. Jeg gleder meg til utviklingen i årene fremover. I møtet med virkelighet taper genderforskerne. Vi trenger dog flere intellektuelle av ditt kaliber som kan påpeke de åpenbare feil og mangler som foreligger i deres analyser.

  Genusdebatten er et lys i mørket. Etter at Pelle og Pär la inn årene på sine respektive blogger, er den klart den beste bloggen i Sverige når det gjelder kjønnsspørsmål. Dere gjør en kjempejobb. Stå på!

 16. @Torstensson:

  Har hört iranier (perser alltså, som INTE är ett arabiskt-semitiskt folk utan ett indoeuropeiskt) snacka rejält med skit om araber, afghanska persiska folk, pakistanier, och kurder. Kurdiska och persiska är såpass lika att de är mer eller mindre ömsesidigt förståeliga. Släkten är värst, liksom.
  Jag hade en iransk kollega, en vämlig liten timid man, han sa ”jag tycker om alla folkslag. Utom kurder”.

 17. Magnus

  Jag brukade åka taxi i ett land i mellanöstern, den första frågan var om man älskade staden och den andra om man var muslim. Dessa frågor kunde ha olika följd naturligtvis. En anekdotisk upplevelse var när en taxi-chaffis körde en omväg för att tvinga mig se ett bönemöte på vägen . Dom hade lagt ut mattor och satt på knä och höll på med att be. Det var mycket olustigt för han verkade så arg på mig för att jag inte var muslim.

  Om en svensk taxi-chaffis ställer frågor till en muslimsk invandrare ”älskar du sverige ? Är du kristen?” så kallas det rasism av kränkta invandrare och även av vänstermedia. Nej saken är ju den att svenskar knappast är värre än andra. Vi är nog rätt snälla även om det såklart inte är en tröst för invandrare som känner sig utsatta. Men misstänksamheten mot andra kulturer finns mindre i Sverige än i de orosländer många invandrare kommer ifrån.

 18. @Erik:

  ”Snarare Allmänt Förstörelsebenägna Avskum (Anti Fascistisk Aktion) Precis som påpekas ovan intimt förknippade med rånarluvor, gatstenar och våld mot folkvalda politiker. ”

  Haha.. Sedär Erik, du kan ju skriva på ett språk som även jag kan förstå Smile

 19. Etniska Svenskar är med all säkerhet mindre rasistiska, mindre fördomsfulla mer förstående, ödmjuka och tillmötesgående än massor av de människor jag stött på under de åren jag jobbat aktivt inom det så kallade ”problemområdet” Rosengård. Ingenstans på någon annan arbetsplats i hela mitt liv har jag stött på så många fördomar, så mycket hat, rasism och total avsaknad av respekt för andra människor och andra människors ägodelar som just i detta så kallade problemområde.

  Ingen av oss här på Genusdebatten har börjat med eller åtminstone lagt någon större möda på att presentera oss som svarta, vita, män, hetero, homo eller kvinnor, egentligen är det väl bara de riktiga rasisterna och anti-jämdställdisterna och de positivt särbehandlade som hänger upp sig på sådana smådetaljer och som har ett skriande behov av i alla sammanhang känna sig kränkta, diskriminerade och att sticka vidare på deras offerkoftor.

 20. @Anders:

  ”Stop talking about it.”

  På pricken så är det! Problemet är att då måste allt PK-folk och latte-kommunister klippa sig och skaffa sig ett icke skattefinansierat jobb. Är inte jobb ett fult ord i dessa fiiina kulturkretsar?

 21. @barfota:

  ”Haha.. Sedär Erik, du kan ju skriva på ett språk som även jag kan förstå Smile”

  Jupp, fast det sista var en hänvisning till Bashflaks kommentar. Förslaget på en bättre beskrivning på vad förkortningen stod för kom dock från mig.

 22. @erik

  Falsk dilemma, är det samma som falsk Dikotomi ? Jag frågar för att jag nyligen börjat intressera mig för filosofi och håller på att lära mig lingot.

  Svartvita tankemodeller är väl ren lathet i tanken ? Tillika det största monstrum som mänskligheten burit på genom vår historia. Med parantesen att filosofi tillhör den vita supremiströrelsens rasistiska agenda enligt den marxistisk färgade feministrörelsen. Då blir feminismen ganska begriplig i strävan att åstadkomma kulturrevolution . Det finns ingen annan utväg.
  ? Nåväl … Bara en spontan reflektion …

 23. @Dreadlock: Falsk dilemma, är det samma som falsk Dikotomi ?

  Tillåter mig svara. Jepp. Och det leder till ganska märkliga slutsatser som t ex Pascals trossats (Pascals Wager på engelska). http://sv.wikipedia.org/wiki/Pascals_trossats Antingen finns Gud eller så gör han det inte. Om han finns och man tror blir man belönad i evighet, om man inte tror blir man straffad i evighet. Finns han inte spelar det ingen roll om man tror eller inte. Man förlorar inget. Därför är det bättre att tro, eftersom man har allt att vinna. Om man inte tror har man allt att förlora.
  Felslutet ligger i att det bara finns två möjligheter. Gud finns eller så finns inget. Men om hinduerna har rätt?

 24. Valeria K Bäckströms idéer känns så konstiga att det är svårt att bena ut vad som är själva grundfelet med den. Jag skulle vilja kunna förstå vad / var hon har gått vilse i sina resonemang, så att att det inte ska krävas så stor ansträngning att avspisa dem när de dyker upp på nytt.
  Är det essentialism som hon förespråkar, fast bara PoC har rätt att använda det?
  Om man uppmärksammar avvikande hudfärg, riskerar man inte då att göra en väldigt stor grej av det? På gott och på ont, fast tillhör man en minoritet så är risken stor att det mest kan bli på ont.

 25. Hej alla. Jag var inne pa genusfolket och skrev vad jag tyckte var ett rätt nyanserat, langt svar pa inlägget om varför det är fel att varna kvinnor för valdtäkt. Jag jämförde hur vi ser pa att skydda oss mot valdtäkt jämfört med andra brott och papekade skillnaden mellan att skydda sig och att ha skulden för nagot. Men jag vidhöll att detta inte pa nagot sätt undergräver uppfattningen att det är djupt orättvist att brott händer och att jag förstar de känslor som denna sorts föreskrifter väcker.

  Av nagon anledning raderades detta inlägg, som tog ett bra tag att skriva, i sin helhet. Det fanns att läsa först, men sist jag läste hade det tagits bort.

  Det verkar rätt drakoniskt…

 26. @Anders
  Svårt att värdera det hela, när man inte vet vad du skrivit, men…

  Eh förresten… Det är inte den här kommentaren du menar?

  http://www.genusfolket.se/samhalle/vad-ar-problemet-med-att-uppmana-kvinnor-att-skydda-sig/#comment-2853

  Jättebra skrivet i så fall.

  Det man skulle ha kunnat tillägga, är det som Paul Elam talar om i en av videorna, som Ulf T hänvisat till här på Genusdebatten någon av de senaste dagarna. Alltså, att om det verkligen finns en ”våldtäktskultur” någonstans, så är det på (amerikanska) fängelser, men att det där gäller män som våldtas, som en del i byggandet av makthierarkin där.