”Majoriteten av offer är män”
avatar

Nu skriver jag visst ytterligare ett inlägg om den amerikanska militären… men ämnet denna gång är mer sexuella trakasserier.

Pentagon har nyligen publicerat en rapport i två delar om sexuella trakasserier inom USAs Armed Forces. Det finns några saker att ta fasta på, och som har lett till debatt i USA:

 1. Förekomsten av sexuella trakasserier ökar
 2. Majoriteten av offren är män
 3. Eftersom kvinnor är en minoritet (15%), men knappt hälften av offren är kvinnor, är sannolikheten större för kvinnor än för män

Reaktioner från feminister och MRAs

(MRA = Men’s Rights Activist – numera kallar de sig själva MHRA = Men’s Human Rights Activist)

Jag kan för övrigt rekommendera att ni läser artikeln på feministsajten jezebel.com, inklusive kommentarerna. Det finns en hel del positivt och balanserat både i artikeln och flera kommentarer, men det hettar också till ibland – osämjan består då i huruvida detta är en ”What about the Menz?”-artikel.

För de oinvigda är ”What about the Menz?” feministers föraktfulla sätt att sabla ned försök att påvisa att män också kan vara offer. Det brukar förklaras som att det aldrig går att diskutera kvinnofrågor utan att män bryter in och vill ta över diskussionen genom att påpeka att det finns manliga offer också. Min uppfattning är att detta är en stor fet projicering, av typen ”genom sig själv känner man andra”. De som tycker att detta är ett stort problem när de lyfter fram kvinnofrågor, skulle ju kunna prova att lyfta fram mansfrågor i den allmänna debatten och se vad som händer…

En intressant argumentationsteknik som dyker upp här och där är:

Your logic is that of a typical MRA. Having to bring up the opposite sex every time.

Såvitt jag kan förstå är det lite som att använda Pär Ström som slagträ här i Sverige. Man behöver inte korrekt återge vilken MRA man syftar på, eller ge någon tydlig referens – och det är nog ofta bättre att låta bli, eftersom sådana referenser kan vara svåra att hitta, alternativt visar på motsatsen, eller blir en uppvisning i russinplockning.

Vad säger då MRA:er om rapporten?

A Voice For Men skrev ju en artikel 22 dagar före Jezebel, så man kunde nog ha hänvisat till den om det nu var så att det är korrekt argumentationsteknik att vifta med MRA-spöket.

Det visar sig att åtminstone denna MRA har en helt annan infallsvinkel: Siffrorna är tveksamma, och beror till inte ringa del på att definitionen av ”sexual assault” har breddats rejält. Dessutom menar författaren att militären följer upp alla fall så gott de kan:

Neither I nor anyone else I know is going to deny that sexual assaults in the military do occur. When actual assaults occur and the evidence is present, then the appropriate measures are to taken, and the appropriate punishment is levied. By all accounts, that is what has been happening and what continues to happen. In the times that it doesn’t, it is rare, not common.

What we are seeing; just as in the scenario of the whole rape hysteria at the Air Force Academy more than a decade ago is another hysteria, using controversial statistics, and claiming that there is an epidemic, and that the brass is sitting on their hands. Senator Gillibrand’s assertion that a rape victim has to salute her attacker is just plain false. Any alleged victim is immediately removed from the unit and usually the base. In a combat deployment area, female victims are always, and sometimes males are immediately removed from the deployment area. Females are usually deployed back to a base near their home, and males are usually deployed back to their original unit. There may be exceptions based on the circumstances.

Det tål att påpekas att statistiken som presenteras inkluderar i begreppen Unwanted Sexual Contact och Contact Sexual Violence, allt från våldtäkt till oönskad beröring av sexuellt förknippade delar av kroppen, även genom kläderna (vilket låter som om det skulle räknas om man tar någon på brösten eller klämmer dem på rumpan, och även några publicerade krigsrättsdomar handlar om dylika övergrepp, varav vissa lett till avsked). Som det ser ut i rapporten är drygt en fjärdedel av de inrapporterade fallen av denna lättare typ, rubricerat ”Abusive and Wrongful Sexual Assault”.

I rapporten (del 1, s 70) framgår att andelen anklagade som ställs inför krigsrätt (”court martial”) har ökat från 30% 2007 till 68% 2012. Av de som ställdes inför krigsrätt dömdes 79%. Av de 88 som frikändes, blev 16 ändå bestraffade av sina överordnade. Notera att jag inte invänder mot att militären dömer hårdare i sådana här fall, då det bör ställas mycket stränga krav på soldaters disciplin och heder. Jag menar bara att fakta tycks tala för att, precis som aVfM-artikeln säger, amerikanska militären tar detta på stort allvar och inte räds att utdela tuffa domar, åtminstone i fall där förövaren är man och offret är kvinna.

Så, nej, det verkar inte som om MRA:er i detta fall argumenterade irrationellt eller patetiskt, utan läste själva rapporten, och andra rapporter, och argumenterade att verkligheten inte riktigt såg ut som den politiska debatten vill göra gällande.

Om man nu tyckte sig kunna se en liten strimma hopp i Jezebel-artikeln, blir man mer besviken om man läser RH Reality Check. Där görs den märkliga sura tolkningen att man nu skulle börja vilja ta frågan på allvar, eftersom det kommer fram att det finns män bland offren – ingen tar ju frågan på allvar så länge det ”bara är en kvinnofråga”.

Detta fullständigt bisarra påstående står i konflikt med det faktum som presenteras i rapporten: att denna kunskap fanns redan 2006 (könsfördelningen var ungefär densamma då), och frågan om ”sexual assault” inom det militära över huvud taget inte togs upp förrän andelen kvinnor där började bli signifikant. Dessutom har ju påföljderna blivit tuffare, och militärens resurser som lagts ned på problemet ökat för varje år, alldeles utan att manliga offer fått någon plats i debatten. Så länge det bara var män som råkade illa ut, var det ingen som alls brydde sig; först nu börjar vi tydligen bli redo att betrakta ett problem som funnits länge, men som drabbat ”fel kön”.

Min tolkning är att det vi ser är exempel på hur kvinnors offerroll är en maktfaktor, som inte minst feminister mycket ogärna delar med sig av. Men som sagt, flera kommentarer på jezebel är inne på just detta, att först när vi är beredda att se hela problemet, kan vi börja bli effektiva i att hitta en lösning.

Jag passar här på att citera en kommentar på jezebel-artikeln:

I hate to pile on, but I’ve actually been writing to news organizations begging them to cover military sexual trauma (MST) as a gender-neutral issue. In my experience as a mental health professional working with Veterans, THERE IS SO MUCH MST. This is just the tip of the iceberg! I’ve had men and women of every service era disclose MST. The article is very correct in this being an issue of ”power” rather than heterosexual lust.

One serious problem male victims face is an APPALLING lack of resources! There are not a lot of services at the VA and even less in local communities. That’s why it’s imperative this conversation re: victims of MST (and resulting services) be gender-neutral or designed with both genders in mind.

Huvudsakligen manliga förövare?

Det nämns på flera ställen (bl.a. i aVfM-artikeln) att det inte syns hur stor andel av förövarna är kvinnor, men i del 2 av rapporten, framgår följande från en enkät där män och kvinnor fått svara på om de utsatts för ”Unwanted Sexual Contact”:

 • Kvinnorna angav att i 94% av fallen var förövarna endast män, i 1% endast kvinnor, och i 5% både män och kvinnor.
 • För männen fanns inga siffror för 2012 (varför?), men 2006 och 2010 var det i ca 40% av fallen endast kvinnliga förövare. 2010 var det i 20% av fallen både manliga och kvinnliga förövare. 2010 såg det ut att vara aningen vanligare att förövaren var en kvinna än en man, när offret var en man.

Detta förhållande tycks försvinna i rapporteringen, även om NY Times skriver följande:

Although the vast majority of military sexual assaults are by men, a small number of men have reported being raped by women.

Richard H. Ruffert, 50, said his boss in an Army reserve unit in Texas forced him to have sex with her by threatening to give him poor reviews. He said the sex continued for about two months in the late 1990s, until he attempted suicide. He then told a commander and, after a lengthy investigation, his boss was transferred. But he believes that she was never punished.

Det där med ”vast majority” är alltså rimligen ett tveksamt påstående. Om majoriteten av offer är män, och könsfördelningen bland förövarna i dessa fall är i stort sett jämn, hamnar vi ändå på att, baserat på undersökningen 2010, kvinnor var med bland förövarna i 35% av fallen. Trots att detta rimligen är en nyhet av ”man bites dog”-slaget, suddar de flesta artiklar över det med ”Of those cases, the Pentagon says, 53 percent involved attacks on men, mostly by other men.” (vilket kom från NY Times, men citeras av många andra).

Center For Military Readiness lyfter fram ett annat exempel på hur debatten går lite överstyr:

You know things are bad when the Chief of Staff of the Army, General Raymond Odierno, issues a statement to the troops declaring that ”the fight against sexual assault and sexual harassment is our primary mission.”

Jo, även jag hade nog trott att USAs militär hade ett annat huvuduppdrag…

CMR-artikeln tar även upp de speciella problemen med könsrollerna i militära sammanhang:

Confusion and cultural dissonance about male/female relationships will continue because not all women agree on what is appropriate. Some want to be treated like ”one of the boys,” while others file complaints if they are not treated like women. All branches of the service are coping with social problems ranging across the spectrum from inappropriate (romantic) relationships to sexual harassment and worse.

Some men are encouraged to get physically rough and to hit female counterparts in training. Then they are required to sit through hours of mandatory sessions teaching sensitivity toward women. Some military men have become indifferent or resentful of women because of double standards imposed by policy makers. Others want to respect and protect their female colleagues instead of exposing them to combat violence.

Ökande falska anmälningar

I sammanhanget kan man möjligen lyfta fram ytterligare en sida av myntet. Washington Times rapporterade förra månaden att antalet falska anmälningar om sexuella trakasserier växer snabbare än antalet anmälningar.

From 2009 to 2012, the number of sexual abuse reports rose from 3,244 to 3,374 — a 4 percent increase.

During the same period, the number of what the Pentagon calls “unfounded allegations” based on completed investigations of those reports rose from 331 to 444 — a 35 percent increase.

AVfM-artikeln tar också upp detta:

Here is another little fact that gets lost in this discussion and that is the false allegation. It is common knowledge among the “ground pounders” that the easiest way for a female to get out of being deployed, or to get out of a deployment area is to make a claim of sexual assault. Ask any rank and file guy; especially those who have been deployed in combat zones like Iraq and Afghanistan.

[…]

Some time back there was a national hysteria about the prevalence about rape at the U.S. Air Force Academy in Colorado Springs. Congress got involved and screamed and yelled and demanded changes and all kinds of accountability. The way Congress made it sound was that every Air Force cadet was drooling and lurking in the bushes with a butcher knife, leaping at the first female who walked by. A Congressionally ordered 2004 Air Force Office of Inspector General investigation was launched and of 142 incidents reported over 10 years between 1993 and 2003, revealed that not one claim of sexual assault was intentionally mishandled. All were investigated properly.

During that inquiry, the Air Force Academy found sufficient evidence to investigate 56 out of those 142 incidents. Of those, six resulted in Courts-Martial with one cadet being acquitted. In about 11 other cases cadets were expelled or received Non-Judicial Punishment (Article 15). This should put to rest the claim the AFA never punished a male cadet for sexual offenses, or intentionally mishandled a claim of sexual assault; and that was a decade ago.

During the course of the Inspector General’s inquiry, many of the alleged victims changed their stories over time and could not be corroborated by witnesses, making prosecution difficult. At least one soaked topless in a hot tub with her alleged rapist after the alleged rape. Others wrote e-mails indicating the sex was consensual. Others when faced with potential lie detector tests recanted or claimed they didn’t remember. The questions that arose suggested that some female cadets may have filed false charges to cover up their own misconduct, to manipulate cadets or to leave the Academy without having to pay for their Ivy League education.

Jag försöker komma på argument för att manliga soldater skulle komma med falska anklagelser om sexuella trakasserier, men rapporteringen lutar kraftigt åt att män låter bli att rapportera, även om det finns sakskäl. Om vi tror på att över hälften av offren är män, talar det faktum att endast 10-20% av anmälningarna är från män sitt tydliga språk.

Kommentarer

”Majoriteten av offer är män” — 37 kommentarer

 1. Pingback: ”Majoriteten av offer är män” | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Det här är bara ytterligare ett problem med feministerna. Deras vida tolkningar av allt gör det helt omöjligt att ha nytta av statistiken. Jag undrar hur många män som verkligen blir våldtagna? Det här är verkligen ingen miljö jag känner till men för mig låter det rimligare att män blir mobbade och att det ingår sexuella inslag i trakasserierna. I en sådan situation kan jag föreställa mig att n man hellre klagar på trakasserier än sexuella övergrepp. Fördomsfullt misstänker jag förstås att militären inte kastar sig över möjligheten att hjälpa mobbade män heller.

 3. Mycket intressant. Viktigt att sätta in frågorna i ett internationellt perspektiv.

  Påminner mig lite om den artikeln om sexism som jag läste på Wikipedia igår. Finns en stark ovilja att se män som offer – speglad i en ovilja att se sig som offer som man. Och inte helt irrationell heller. Att komma tillrätta med problemet är knappast rätta vägen att gå att se sig själv som offer, utan snarare tydligt uppmärksamma de situationer där (i detta fallet) sexuell kränkning förekommer.

 4. Angående falska anklagelser i militären så har vi ju den studien man gjorde för ett bra tag sedan som kom fram till att 60% av alla anklagelser var falska.
  Först frågade man snällt ifall de hade ljugit, varav 20% svarade jag, sedan använde man dessa och studerade på vilka sätt de ljugit, och tog fram flera kriterier, vilka man sedan använde på de resterande, och de fall som dessa stämde in på, frågade man igen. Och poof, då va siffran uppe i 60%.

 5. @Johan Grå:

  Jag undrar hur många män som verkligen blir våldtagna? Det här är verkligen ingen miljö jag känner till men för mig låter det rimligare att män blir mobbade och att det ingår sexuella inslag i trakasserierna. I en sådan situation kan jag föreställa mig att n man hellre klagar på trakasserier än sexuella övergrepp.

  Ja, det är väldigt svårt att få någon tydlig bild. Det som CMR-artikeln skriver – att vissa av kvinnorna i det militära vill ses som ”one of the boys” – kan möjligen vara en delförklaring till att flera manliga soldater rapporterar oönskade sexuella kontakter från så pass många kvinnor. Som Warren Farrel beskrev det i ”The Myth of Male Power”, har militären åtskilliga ’ritualer’ för att härda soldater inför det uppdrag de förväntas utföra.

  Proponents of women in combat are essentially arguing that violence against women is wrong, unless it happens at the hands of the enemy.

  Men mycket av den träning som soldater genomgår handlar ju just om att de skall lära sig att stå emot alla möjliga former av fysisk och psykologisk ’misshandel’.

  En av de publicerade krigsrättsdomarna (länkad i artikeln), beskrevs såhär:

  Synopsis: A1C T, a female airman, and several other male airmen played drinking games in the dorm room of one of the other airmen. At some point during the night, the female airman removed her clothes and she and A1C T began consensual sexual contact. As the night progressed, the female airman continued drinking and got sick. Despite her incapacitation, A1C T had sex with her.

  Trial Results: On 19 Nov 09, at Hurlburt AFB, FL, A1C T was convicted by general court-martial of aggravated sexual assault, and adultery.

  Adjudged Sentence: A1C T was sentenced to confinement for 6 months, a bad conduct discharge, reduction in rank to E-1, and a reprimand.

  Inte så mycket att säga om, kanske? ”Bad conduct discharge” har ganska långtgående effekter för en amerikansk soldat, då man förlorar pension och ”disability benefits”, och dessutom får betydligt svårare att finna något annat jobb.

  Som kontrast kan man söka lite om ”Horrible” Holly Graf, som efter mycket om och men blev fråntagen sitt fartygsbefäl pga ”cruelty and maltreatment” av personalen. Hon fick till slut lämna flottan, men hedersamt med bibehållen rang. Om det berodde på att hon var kvinna, eller på att hennes syster var admiral, eller på en kombination, kan man ju diskutera, men hon verkar ha haft ordentligt stöd uppifrån, samtidigt som hon verkar ha varit enhälligt hatad av alla som tjänstgjorde under henne.

  Paul Coco, a 2002 Naval Academy graduate, served as a gunnery officer under Graf aboard the destroyer U.S.S. Winston S. Churchill from 2002 to 2004. ”She would throw coffee cups at officers — ceramic, not foam,” he recalls, ”spit in one officer’s face, throw binders and paperwork at people, slam doors.” The hostile work environment led to a gallows humor among the crew. ”We all would joke that after Bush liberated Iraq, he would next liberate Churchill,” he says. That day finally came in January 2004, when Commander Todd Leavitt arrived to replace Graf. ”As soon as Commander Leavitt said ’I relieve you’ to Commander Graf, the whole ship, at attention, roared in cheers,” he says.

 6. @Pether:

  Angående falska anklagelser i militären så har vi ju den studien man gjorde för ett bra tag sedan som kom fram till att 60% av alla anklagelser var falska.

  Ja, McDowell & Kanin

  Dr. Charles P. McDowell of the U.S. Air Force Office of Special Investigations led a team that investigated 556 rape allegations. The initial research categorized 220 of those allegations as true, 80 as false, and 256 as inconclusive. When they announced their initial results, they’d categorized 46% of their data as inconclusive. This strongly suggests that their approach was cautious and objective. Advocacy researchers know the answer they want before they even start. It’s unheard of for advocacy researchers to announce that the largest portion of their data was inconclusive.

  The McDowell team then did a followup analysis. They recruited three independent reviewers to evaluate the inconclusive cases based on a list of criteria that were common among the women who had acknowledged they lied. (See below for an example of the sort of criteria that were used.) In order for any of the inconclusive cases to be recategorized as false, all three independent reviewers had to agree that it was false. The end result: 60% of the 556 rape allegations were determined to be false.

  Even so, McDowell worried that his findings might not be representative outside a military context. So he then analyzed the police records of a major midwestern city and a city in the southwest. The results in those cities were consistent with the results of the Air Force analysis. But the cities feared political repercussions if it were publicly announced that 60% of reported rape allegations were false, so they requested anonymity.

 7. Påmminner om studien Farrel tar up i The Myth of Male Power (misstänker att det är samma som Pether hänvisar till). en studie som genomfördes av amerikanska flygvpanet kom fram till att 60% av anmälningarna var falska (inte att de inte kunde verifieras eller var grundlösa, utan medvetet falska). Man undersökte 556 fall av våldtsanklagelser. 27% av kvinnorna medgav att anklagelsen var falsk antingen när de skulle testas med lögndetektor, eller efter att de missat på testet. I många av de andra fallen var det osäkert om anklagelsen var riktig eller ej. Man tillsatte 3 oberoende experter som granskade fallen utifrån 25 kriterier som var gemensamma för alla kvinnorna som erkänt att de ljög. Om alla 3 granskarna baserat på detta kom fram till att en våldtäktsanklagelse var falsk, så klassades den som falsk. Och denna granskning gav då 60% av våldtäktsanklagelserna som falska.
  Nu vet jag inte va 25 kriterierna var de bedömde efter, skulle gärna vilja veta.
  Men hur som helst, så kan man väl konstatera att i de 556 fallen så var minst 27% av våldtäksanklagelserna falska, och att man i över 50% av fallen på goda grunder kan misstänka falska anklagelser.
  Nu vete fan hur stor bäring en studie i amerikanska militären har på svenska förhållanden, men man har väl med det åtminstone fog för att ställa en del spetsiga frågor i den svenska våldtäktsdebatten.

 8. @Dolf:

  Rape Allegation Checklist Created by U.S. Military:

  RAPE ALLEGATION CHECKLIST
  Created by the US Pentagon and
  Charles P. McDowell, Ph.D. USAF, OSI

  Initial Complaint
  Points
  1 Was the complaint timely? Y N N=0.5
  2 Was the initial complaint made by the victim to a friend? Y N Y=0.5
  3 Were law enforcement authorities notified by someone other than the victim? Y N Y=3.0

  Nature of the Allegation

  4 Does victim report being abducted? Y N Y=0.5
  5 Does victim report being intoxicated at the time of the assault? Y N Y=3.0
  6 Does victim’s recollection of the details of the assault seem overly broad? Y N Y=0.5
  7 Does victim report offering vigorous resistance to her assailant? Y N Y=3.0
  8 Is victim able to identify or locate the scene of the assault? Y N N=3.0
  9 Does victim report passing out or losing consciousness during the assault? Y N Y=0.5
  10 Does victim report waking up (or coming to) and finding her assailant engaging in intercourse with her? Y N Y=0.5
  11 Does victim have difficulty in describing the sexual details of the assault? Y N Y=0.5
  12 Does victim report anal sex (sodomy)? Y N N=1.0
  13 Does victim report forced oral sex (fellatio)? Y N N=0.5
  14 Does victim’s story contain any significant changes in subsequent retelling? Y N Y=2.0
  15 Does victim describe the assault in flat, unemotional tones? Y N Y=0.5
  16 Does victim describe the assault with a sense of relish or enthusiasm? Y N Y=0.5
  17 Does victim report being assaulted at gunpoint? Y N Y=3.0

  Suspect Description

  18 Does victim report being assaulted by multiple assailants? Y N Y=0.5
  19 Does victim report her assailant(s) as being of a different race or ethnic group? Y N Y=0.5
  20 Does victim report keeping her eyes closed during the assault (and therefore not able to identify her assailant)? Y N Y=0.5
  21 Does victim describe her assailant as having an unsavory appearance? Y N Y=0.5
  22 Does victim report her assailant wore a mask? Y N Y=0.5
  23 Does victim report her assailant wore gloves? Y N Y=0.5
  24 Does victim describe her assailant as a person she knows or who is familiar to her but can’t provide a good physical description? Y N Y=3.0

  Physical and Medical Evidence

  25 Is the crime scene consistent with the story? Y N N=3.0
  26 Does victim display any minor sharp weapon injuries (lacerations)? Y N Y=3.0
  27 Is the condition of victim’s clothing consistent with her story? Y N N=3.0
  28 Does victim present bruises from the assault which are inconsistent in color (age) with the time of the assault? Y N Y=0.5
  29 Does victim display any cross-hatching scratches to the face? Y N Y=5.0
  30 Does victim display shallow scratches to the face, neck, breasts, thighs or stomach? Y N Y=5.0
  31 If scratches are present on the face or breasts, do they cross the eyes, lips or nipples? Y N N=3.0
  32 Do any lacerations include hesitation wounds? Y N Y=5.0
  33 Does victim display any writing on her body allegedly done by the assailant? Y N Y=5.0

  Victim’s attitude

  34 Does victim seem ambivalent toward her injuries? Y N Y=0.5
  35 Does victim appear to feign emotions when relating details of the assault? Y N Y=0.5
  36 Is victim reluctant to cooperate with law enforcement authorities? Y N Y=0.5
  37 When telling about the assault, does victim have difficulty explaining anomalies or inconsistencies? Y N Y=0.5
  38 Does victim demand to be treated by a female physician or interviewed by a female police officer? Y N Y=1.0
  39 Does victim express a desire to “drop” the whole matter or otherwise indicate she does not want it investigated? Y N Y=1.0
  40 Does victim become outraged when asked to corroborate her assault? Y N Y=1.0
  41 Does victim try to steer the interview into “safe” topics or those that will engender sympathy? Y N Y=0.5

  Assailant’s Communications

  42 Does victim report receiving obscene phone calls prior to the assault? Y N Y=1.0
  43 Does victim report receiving phone calls from the assailant after the assault? Y N Y=1.0
  44 Does victim report receiving any kind of written communication from her assailant before, during, or after the assault? Y N Y=1.0
  45 If victim has received a written communication, was it a “cut and paste” note? Y N Y=3.0
  46 If victim has received written communication, does it contain any kind of rhyming scheme or take the form of poetry? Y N Y=3.0
  47 Does victim report being watched (surveilled) by her assailant prior to the assault? Y N Y=0.5
  48 Does the victim report being complimented by her assailant during the assault? Y N Y=0.5

  Personality and Lifestyle Issues

  49 Does victim report engaging in high risk behavior prior to her assault? Y N Y=2.0
  50 Does victim have a history of alcohol abuse? Y N Y=3.0
  51 Does victim have a history of financial problems? Y N Y=1.0
  52 Does victim have a history of mental or emotional problems? Y N Y=3.0
  53 Does victim have a significant medical history? Y N Y=2.0
  54 Does victim report prior rapes or assaults? Y N Y=2.0
  55 Does victim have a history of work-related problems? Y N Y=2.0
  56 Does victim have problems in her interpersonal relationships (i.e., with her husband, boyfriend, or others)? Y N Y=3.0
  57 Does the allegation solve a problem for the victim? Y N Y=5.0

  McDowell’s first premise 60% of women are lying about being raped, despite the FBI’s national stats of 8% are false allegations.

  * According to McDowell’s checklist the victim must score below a ZERO to be considered telling the truth about being raped.

  SCORING SCALE:
  0 – 15: EQUIVOCAL
  16 – 35: ALLEGATION PROBABLY FALSE
  36 – 75: FALSE ALLEGATION
  76 + UP: OVERKILL

 9. ”kvinnor var med bland förövarna i 35% av fallen”

  Det er et enormt høyt antall kvinnelige utøvere gitt at kvinner bare utgjør 15% av militæret. Hvis kvinner hadde utgjort 50% av militæret ville de vært klart i majoritet blant utøverne.

 10. OK, nu sällar jag mig också till gnällkören…sluta använda förkortningar som om de vore självklara.
  Vad är MRA?

 11. @Magnus:

  OK, nu sällar jag mig också till gnällkören…sluta använda förkortningar som om de vore självklara.
  Vad är MRA?

  Ber om ursäkt, och tack Johan Grå för att du svarade.

  Vi skall inte köra samma arroganta ”läs på”-stil som många feminister ägnar sig åt, så jag har uppdaterat huvudartikeln med ett förtydligande.

 12. @Cicero:

  ”kvinnor var med bland förövarna i 35% av fallen”

  Det er et enormt høyt antall kvinnelige utøvere gitt at kvinner bare utgjør 15% av militæret. Hvis kvinner hadde utgjort 50% av militæret ville de vært klart i majoritet blant utøverne.

  Jo, flera har gjort ett stort nummer av att bara 15% utsattes för 47% av det sexuella våldet, men att 15% utgör 35% av förövarna är inte så illa det heller, och betydligt mer överraskande.

 13. ”Your logic is that of a typical MRA. Having to bring up the opposite sex every time.”

  Så här kan den argumentationsmetoden besvaras:

  Yeah, Its called equality, dumbass. Get used to it!

 14. Sexuella trakasserier är förmodligen ett av de mindre problemen för amerikanska militärer, som i princip alltid skickas ut i strid förr eller senare. Större problem torde vara:

  * Posttraumatiska stress-syndrom (PTSD). Symptomen kommer i regel något decennium eller två efter traumat. I både Storbritannien och Argentina har noterats att fler veteraner från Falklandskriget dött i självmord än det antal soldater som stupade i själva kriget, som var kort men ganska blodigt. Ovanpå det tillkommer alla som omkommit i drog- och alkoholrelaterade sjukdomar samt oförklarliga olyckor. För att inte tala om överrepresentationen i skilsmässor. USA har liknande problem från alla sina krig. Men från Vietnam och framåt har det nog blivit värre. Detta kan drabba både soldater som själva är aktiva strid och soldater som tar hand om sårade och döda, eller hjälper civila som drabbats.

  * Mystiska medicinska syndrom där förgiftning och strålskador från utarmat uran kan misstänkas vara orsaken, framförallt hos veteraner från Gulfkriget 1991 samt Irak-kriget 2003. Ammunition av utarmat uran bildar finkornigt damm som kan skada kroppen både toxiskt och radioaktivt, och detta var ganska okänt innan de båda Irakkrigen.

  * Regelrätta stridsskador. Amerikanska förband som tjänstgjorde i fronten under Irak-ockupationen kunde räkna med ca 10% förluster i form av döda och skadade, där skada räknas som allt från splitterskador med sjukfrånvaro till livslång invaliditet.

 15. Ser att gd har annonsörer.

  ”Möt ukrainska singlar”

  Är det något gd får pengar för från annonsören?

 16. @Bashflak:

  Sexuella trakasserier är förmodligen ett av de mindre problemen för amerikanska militärer, som i princip alltid skickas ut i strid förr eller senare.

  Det är bara män som kan kommenderas ut i stridande förband. Det som förbereds nu är att kvinnor skall tillåtas att på frivillig basis delta i strid – och då talar vi inte om skärmytslingar som kan drabba alla som verkar i ett krigsområde, utan förband med uppdrag att söka upp och aktivt bekämpa fienden.

  En intressant fråga är ju att hela pushen för ”women in combat” måste få som konsekvens att män tränas att acceptera att kvinnor blir skjutna, sprängda, torterade, utan att deras prioriteringar förändras – dvs män skall förväntas bete sig lika känslokallt om kvinnor omkring dem skadas, som om de vore män*. Dessutom, om vi utgår ifrån att även fienden använder kvinnor i stridande förband, måste manliga soldater lära sig att döda kvinnor med samma kalla effektivitet som de skulle döda manliga fiendesoldater.

  En stor del av den militära träningen går som sagt ut på att lära soldater att stänga av sin empati och göra det som de beordrats att göra (vilket många gånger ur ett ’normalt’ perspektiv är barbariskt och vidrigt). Det går inte riktigt ihop att samma människor som oroar sig för ”rape culture” och att datorspel skulle befästa ett misogynt synsätt, samtidigt aktivt arbetar för att kvinnor skall få vara med i en miljö där de bli lika umbärliga som männen, och där det måste få vara helt ok – till och med nödvändigt – att män även i träningssituationer attackerar kvinnor med full styrka (eftersom det rimligen är vad fienden kommer att göra).

  * Nu är det inte så att manliga soldater struntar i att deras kamrater skadas. Tvärtom går man rätt långt för att se till att ingen lämnas kvar på slagfältet.

 17. @Ulf T:

  Här en artikel som diskuterar problematiken:

  http://www.cmrlink.org/content/home/35891/grim_toll_of_military_women_killed_in_war

  (Min fetstilsmarkering)

  Some have argued that the women who have died are no different than the men. But deliberate exposure of women to combat violence in war encourages acceptance of violence against women in general. As a nation we must consider the long-term implications of this cultural shift, which many see as a setback for our values and civilization.

  At times in our history it has been necessary to send young men to fight in defense of America. Women have always served in the armed forces with courage and distinction, but there is no military necessity to send young women and mothers to fight in close combat areas where they do not have an equal opportunity to survive, or to help fellow soldiers survive. Concern for men who are fighting and dying in this war should not preclude discussion of problematic policies affecting our women.

 18. Sexuella övergrepp (feministisk def.):
  ”Allt som män gör utan skriftligt tillstånd från närmaste genuskommissarie.”
  Vi är snart där…

 19. På nyheterna tv4 nämnde man en undersökning som kommit fram till att 2\3 av alla kvinnor inom restaurangbranschen har sextrakasserats
  Situationen för män hade man inte alls undersökt trots att man rimligen med lätthet hade kunnat göra det samtidigt!
  Mycket märkligt men mycket vanligt inom Svensk nutida forskning.
  Varför vill man inte ha något att jämföra med,
  Då jag själv har jobbat inom restaurangbranchen upplevde jag själv och såg ofta att män fick minst lika många kommentarer med sexuell anspegling från bla gäster.
  De kvinnor som gjorde denna undersökning kanske själva brukar trakassera män på restaurang och därföt inte ser det som något fel?

 20. @Torstensson:

  ”Möt ukrainska singlar”

  @Chr Ewrk:

  ”@Torstensson: Det är google annoser och dom baseras på vad dom vet om din surfhistoria…”

  Embarrassing! Grin Grin Grin
  Tack båda för ett gott skratt. Jag var lite nere men nu känns det mycket bättre.

 21. Evil Google (Slidern däremot uppe till höger är mindre kul på jobbet)

 22. @JD:

  På nyheterna tv4 nämnde man en undersökning som kommit fram till att 2\3 av alla kvinnor inom restaurangbranschen har sextrakasserats
  Situationen för män hade man inte alls undersökt trots att man rimligen med lätthet hade kunnat göra det samtidigt!

  Något liknande, fast på större skala, har WHO gjort i sin senaste rapport, där de deklarerat att våld mot kvinnor är en global epidemi.

  De har huvudsakligen förlitat sig på en samling rapporter som endast utrett i vilken utsträckning kvinnor utsatts för våld av män. Dock refereras åtminstone en rapport som ställt samma frågor till både män och kvinnor: GENACIS: Gender, alcohol and culture: an international study. I den rapporten framgår att männen är ungefär lika utsatta som kvinnorna (i vissa avseenden mer, i andra mindre). Detta förhållande nämns dock inte i WHO-rapporten, såvitt jag kan se.

  Här kan man rekommentera Murray A. Straus’ artikel Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment. Han noterar att man redan 1986 hade 23 studier, varav två nationella, som visade att relationsvåldet är jämnt fördelat. Nu finns runt 200.

  Han går också igenom de olika metoder som används för att mörka ena halvan av problemet, med konkreta exempel på hur det skett i praktiken. Bland annat finns ”Method 2: Avoid Obtaining Evidence of Female Perpetration”.

  WHO använder sig uppenbart också av ”Method 3: Selective Citation of Research” och (eftersom en referens slank in som visade på ”gender symmetry”) ”Method 4: State Conclusions That Contradict the Data”. Det gör förresten några av de andra refererade studierna också, eftersom de uppenbart är medvetna om symmetrin, men ägnar några stycken åt att handviftande förklara bort varför de inte vill visa upp de siffrorna (jag behöll tyvärr inte länkarna).

 23. @Mariel:

  Måns tycker att det är pinsamt att han har en Fleshlight på skärmen när hans chef smyger upp bakom honom Smile

 24. @Mariel:
  Slidern verkar inte fungera något vidare överhuvudtaget. Det är ju samma gamla inlägg hela tiden som skiftar runt i den, och jag har aldrig sett ett enda av mina inlägg dyka upp där.

 25. Det kanske säger lite ändå jag gissar att om det varit en rosa dildo så hade det inte varit lika stort problem.

 26. @dolf: Jo den fungerar, det är bara att ni andra inte vet hur man lägger till sitt eget inlägg (det måste göras manuellt, och inlägget måste ha med en bild). Du har för övrigt råka göra så en gång, när du fick en stor bild som du ville ha bort. Om du gör samma igen så kommer det hamna där istället. ”Featured image”. Det är egentligen en sådan slider.

  Anledningen till att det är samma gamla bilder, är att jag inte varit aktiv med den där på ett tag.

 27. @michael:

  Japp, manliga sexleksaker är grymt tabu, tyvärr. Bara tanken på en manlig motsvarighet till dildo-party känns helt befängd. Tragiskt.

 28. Pingback: Sh*t Ulf T Says… | Genusdebatten